1

Johannes 20:21 – Vrede brengen namens Jezus

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

 • Zingen: GKB Gezang 156 : 1, 2, 3 en 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 672 : 1, 2, 3 en laatste refrein
 • Gebed
 • Kinderen naar club
 • Lezen: Johannes 20 : 19 – 23
 • Zingen: Psalm 72 : 1, 4 en 7
 • Preek over Johannes 20 : 21
 • Zingen: LvK Lied 285 : 1, 2, 3 en 4
 • Kinderen terug
 • Lezen wet
 • Zingen: LvK Lied 358 : 1, 4 en 5
 • Avondmaal
 • Lezen formulier 5
 • Viering
 • Zingen: Psalm 85 : 3 en 4
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: Opwekking 602
 • Zegen

Preek: Vrede brengen namens Jezus

Inleiding
dia 1 – examens
Morgen beginnen de eindexamens.
De komende twee en een halve week
zijn jongeren in heel Nederland bezig met de afronding van hun school.
Ook uit ons midden doen jongeren hun examens.
Succes ermee!

Examens zijn een afronding.
Het is de laatste stap naar je diploma.
Al die jaren op school heb je hier al naar toegewerkt.
En zeker in het laatste jaar is er heel wat examenvoorbereiding gedaan.
Alle lesstof nog eens herhalen,
om zeker te weten dat het er voor de examens goed in zit.
En dan ook oefenexamens maken,
examens van vorige jaren, om eens te kijken hoe je er voor staat.
Je hebt je er lang of minder lang op voorbereid,
en nu komt het er echt op aan.
Spannend!

dia 2 – diploma
Voor je het weet zijn die twee en een halve week ook alweer voorbij.
Dan begint het lange wachten op de uitslagen.
Laten we vooral nog even optimistisch blijven:
daarna komt het verlossende bericht dat je bent geslaagd.
Opeens heb je je diploma op zak.

En dan?
Het lijkt mij dat je eerst lekker feest viert.
Je nodigt vrienden uit voor een flink stuk taart
en misschien verwen je jezelf nog met een vakantie.
En je hebt een heerlijk lange zomervakantie voor de boeg.
School is klaar, daar hoef je je nooit meer zorgen om te maken.
Je bent vrij!

dia 3 – NHL
Maar je kunt niet altijd feest blijven vieren.
Dat je klaar bent met school,
betekent niet dat je voortaan vakantie hebt.
Je diploma is geen eindpunt, een bewijs dat je nooit meer wat hoeft te doen,
maar het is juist het begin van iets nieuws.
Gelukkig maar, want misschien klinkt het wel leuk, altijd vakantie,
maar ik zou me dan al heel snel gaan vervelen.
En anders worden mensen om je heen er wel zat van.
Met je diploma kun je beginnen met een nieuwe studie of met werken.
Met je diploma kun je aan de slag.

Een diploma is dus niet alleen het einde van je schooltijd,
maar ook het begin van iets nieuws.
Dat Jezus is opgestaan, is dat ook.
Dat is een reden om feest te vieren,
maar ook om aan de slag te gaan.
In dat gedeelte uit Johannes 20 gaat het daar over.

1.Een nieuw begin
dia 4 – eind goed, al goed?
Pasen lijkt wel een beetje ‘eind goed, al goed’.
Net zoals sprookjes aflopen:
‘en ze leefden nog lang en gelukkig’.
Een mooier einde dan de opstanding van Jezus kun je toch niet bedenken?
Als ik een boek over Jezus zou schrijven, dan wist ik het wel.
Eerst wordt de spanning opgebouwd,
tot aan het kruis hoop je dat de doodstraf van Jezus niet doorgaat.
En als alle hoop verloren is, blijkt dat Jezus is opgestaan!
Dat is het hoogtepunt, en dan moet je ook gewoon stoppen.
Eind goed, al goed.

Maar is het met Pasen echt klaar?
‘En ze leefden nog lang en gelukkig’?
Is de wereld nu Jezus is opgestaan
een wereld van vrede en liefde geworden?
We weten wel beter.
De wereld van vandaag lijkt verdacht veel op de wereld van toen.
In Nigeria zijn meer dan 200 meisjes ontvoerd.
In Syrië is de stad Homs uitgehongerd en verwoest.
Maar ook Franeker is de hemel niet.
Ook hier zijn ruzies, behandelen mensen elkaar niet eerlijk,
en gaan we helemaal op in ons eigen leven.

dia 5 – Pasen is het begin van iets nieuws
Ja, Pasen is wel een hoogtepunt.
Maar niet een hoogtepunt om te stoppen.
Johannes hééft een boek over Jezus geschreven,
en hij stopt niet bij dat Jezus is opgestaan.
Want Pasen is het begin van iets nieuws.
Johannes vertelt verder,
en hij begint op de paasdag zelf.

Hij vertelt over Jezus’ leerlingen.
Ze hebben gehoord dat Jezus leeft,
maar wat ze ermee aan moeten, ze weten het niet zo goed.
Is Jezus echt opgestaan?
In ieder geval nemen ze het zekere voor het onzekere,
en zorgen ze dat de deuren goed dicht zitten.
Want de Joodse leiders zijn niet blij met het gerucht dat Jezus leeft.
De leerlingen zijn bang dat de Joden het nu op hen voorzien hebben.

De deuren zitten potdicht,
maar opeens staat Jezus in hun midden.
Ze kunnen er niet meer omheen: Jezus leeft!
Johannes schrijft niets over hoe ze dat moment beleefd hebben.
Over die hele ontmoeting met Jezus schrijft hij maar heel kort.
En wát hij schrijft, is niet wat je zou verwachten van zo’n dag.
Je verwacht een groot feest: het gerucht blijkt waar, Jezus is terug!
Pak die fles champagne er maar bij!
En dan moet er natuurlijk ook heel veel nagepraat worden.
Over wat er allemaal gebeurd is, hoe ze het hebben beleefd,
de dingen die ze niet snappen, enzovoort.
Maar Johannes schrijft daar niets over.
Op de dag dat Jezus is opgestaan,
krijgen de leerlingen direct een opdracht mee.
Want Pasen is een nieuw begin.

2.Vrede brengen
dia 6 – Jezus begint met vrede
Maar het eerste wat Jezus zegt, is: ‘vrede’.
Hij zegt het zelfs twee keer.
In die tijd was dat een hele gewone groet,
een beetje als ‘fijn om je weer te zien!’
Maar Jezus zegt het nog een keer.
Het is voor hem geen beleefde groet.
Jezus komt echt met vrede!
Het eerste wat Jezus zegt, is:
‘ik heb alles goed gemaakt.
Jullie hoeven niet bang meer te zijn, ook niet voor de Joden.
Mijn vrede kan niemand je meer afpakken.’
Jezus begint met vrede, ook voor ons.

dia 7 – met vrede de wereld in
En dan is er ook direct werk aan de winkel:
die vrede moet de wereld in.
Jezus’ werk op aarde is gedaan,
maar nu begint zijn werk door de leerlingen heen.
En dat werk gaat verder, en Jezus wil nu ook door ons heen werken,
en zijn vrede in de wereld brengen.

‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie.’
Blijkbaar worden we gezonden, maar waarvoor dan?
De Vader heeft Jezus naar de wereld gezonden om de wereld te verlossen,
maar het lijkt mij sterk dat wij dat nu ook moeten doen.
Wij zijn toch Jezus niet?
Bovendien: dat heeft Jezus toch al lang gedaan?
Precies, de vrede is er al.
Maar die vrede moet nog wel de wereld in.
En dáár schakelt Jezus ons voor in.
We mogen vrede brengen!

dia 8 – door te vertellen
Aan de ene kant is dat een opdracht om over Jezus te vertellen.
Jezus geeft vrede tussen God en mensen.
Tussen God en mij staat van alles in de weg.
Dat ruimt Jezus op.
Jezus wil dat die vrede overal bekend wordt.
Dat het goed komt tussen God en mensen.
Jezus zegt daarover ook moeilijk te begrijpen woorden:
‘als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven,
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
Dat gaat hierover:
als je mensen vertelt over de vrede van Jezus,
en mensen nemen die vrede aan,
dan wordt alles wat tussen God en hen in de weg staat vergeven.
Dat is dus niet bepaald vrijblijvend!

dia 9 – door te doen
Er is ook een andere kant aan de opdracht vrede te brengen.
Dat is doorgaan waar Jezus mee begonnen is.
De vrede die Jezus brengt,
is niet alleen vrede tussen God en jou,
maar gaat ook over hoe we met elkaar omgaan.
Vrede brengen is je inzetten voor een wereld van vrede.
Volgens Psalm 72, die we zongen, is het een wereld waar het onrecht verdwijnt.
Vrede brengen doe je ook door je tegen onrecht te verzetten
en op te komen voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
Met zijn vrede stuurt Jezus ons de gewone wereld in,
want daar maakt zijn vrede verschil!

3.Jezus maakt je er klaar voor
dia 10 – voelt als een onmogelijke opdracht
Vorige week ging het er al over
dat Jezus beperkte mensen inschakelt.
Met die beperkte mensen, mensen die van Jezus houden,
maar soms ook gewoon even geen zin in hem hebben,
heeft Jezus grote plannen!
Die opdracht om vrede te brengen
is volgens mij een veel grotere taak dan wij onszelf vaak toebedelen.
Als ik vriendelijk ben tegen anderen
en investeer in mijn leven met God,
dan is dat al heel wat toch?
Moet ík vrede gaan brengen?
Hoe kan ik dat ooit?

Het voelt als een vrij onmogelijk opdracht.
Een kind van 4 vraag je toch ook niet
om op zijn zusje van 2 te passen,
zodat z’n ouders een avondje uit eten kunnen?
Die kan die verantwoordelijkheid helemaal niet aan.
Maar bij die opdracht om vrede te brengen,
voel ik me een beetje als dat kind van 4.

Voor Jezus’ leerlingen geldt dat net zo goed.
Drie dagen geleden dachten ze nog
dat de vrede zou komen op het moment dat ze de wapens zouden grijpen…
De vrede zou komen als zij aan de macht waren.
Maar de vrede van Jezus heeft helemaal niets te maken met aan de macht zijn.
Moeten deze leerlingen nu doorgaan met de vrede van Jezus?
Ze lijken er niet bepaald klaar voor.

dia 11 – eenheid met Jezus en met de Geest geblazen
Maar Jezus zegt: ik maak je er klaar voor.
Jezus is niet iemand die een opdracht geeft en zich dan terugtrekt.
Hij zegt dat hij ons zendt zoals de Vader hem gezonden heeft.
Jezus en de Vader, die hebben een heel sterke band.
Jezus deed zelfs uitspraken als:
‘wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’
Als wij mogen doorgaan me het werk van Jezus,
dan is dat altijd vanuit een diepe eenheid met hem.

En dan blaast Jezus over zijn leerlingen heen
en belooft Jezus de heilige Geest.
‘Blazen’, dat woord wordt in het begin van de bijbel, Genesis 2, ook gebruikt:
‘God vormde de mens uit stof en blies hem levensadem in de neus.
Zo werd de mens een levend wezen.’
Jezus wil ons levend maken door zijn Geest over ons te blazen.
Die Geest verandert ons in mensen met hart voor de vrede van Jezus.

4.Vrede voor Franeker
dia 12 – vrede voor Franeker
Jezus’ leerlingen moeten ervoor zorgen
dat de vrede van Jezus de wereld overgaat.
Buiten Israël had bijna niemand iets van Jezus meegekregen.
Het is nu aan deze kleine groep om de vrede van Jezus de wereld in te brengen.
Wij hoeven echt niet allemaal het vliegtuig te pakken
om ergens in Verweggistan vrede te brengen.
Voor sommigen is dat misschien wel hun roeping,
maar echt niet voor ons allemaal.
Maar breng wel vrede, gewoon op je eigen plek.
Vrede voor Franeker, of voor Dronrijp of Sexbierum of waar je ook maar woont.

Ik weet heel goed dat iedereen het druk heeft.
Moet vrede brengen nu ook nog weer een plek in je agenda krijgen,
naast school, werk, sport, hobby’s, facebook, familie, en noem maar op…
We moeten al zo veel.
Als vrede brengen een blokje in je agenda is,
dan is het vreselijk vermoeiend.
Maar het is veel meer een houding:
ik wil vrede brengen in de dingen die ik tegenkom.
Daar met Jezus meedoen, en het van hem leren.

dia 13 – kijk als Jezus naar mensen
Bijvoorbeeld in hoe Jezus met mensen omging.
Jezus stelde zich open voor zondige mensen.
Jezus veroordeelde hen niet, maar zag hen staan.
Jezus zag elk mens als iemand die door God was gemaakt.
Leer om zoals Jezus te kijken naar de mensen die je tegenkomt, gewoon in Franeker.
Dan breng je vrede.

dia 14 – verzet je tegen onrecht
Breng vrede door je tegen onrecht te verzetten.
In Nederland worden kinderen die hier geboren zijn,
die niet beter weten dan dat ze Nederlands zijn,
uitgezet naar het land waar hun ouders vandaan zijn gevlucht.
Je kunt vrede brengen door daartegen te protesteren.

dia 15 – kerk als alternatief voor wereld
Als kerk willen we die vrede laten zien
in hoe we met elkaar omgaan.
We willen een alternatief zijn voor een wereld zonder echte vrede.
Aan de maaltijd die we zo vieren wordt dat ook zichtbaar.
Hoe verschillend we ook zijn, we horen bij elkaar.
Samen vieren we de vrede die Jezus geeft.

Amen.