1

Johannes 20,19-23 – Vrede door Christus, vrede via ons, vrede door de Heilige Geestr

Pinksteren – Openbare geloofsbelijdenis

Liturgie

Voorzang:
– Gez 38,1 en 4
– Gez 163,1.2
Belijdeniscatechisanten leggen witte roos bij het doopvont
Stil gebed:
Votum
Zegengroet
Zingen: Gez 105,1.2.3
Wet met Rom 8,12-17
Zingen: Opw 136 – Abba Vader
Gebed
Lezen:
– Hand 2,1-13
– Johannes 20,19-23
Preek over Johannes 20,19-23
Zingen: Gez 64
Kinderen
Openbare geloofsbelijdenis:
– Zingen Gez 168
– vragen
– ja-woorden en zegen
– zingen: Gez 10
– gelukwens namens de gemeente
– Gezamenlijke geloofsbelijdenis: Gez 179a in beurtzang zoals aangegeven
Gebed:
Collecte
Zingen: Gez 161,1.3.4

Zegen

Opmerkingen:

– ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

– bij deze preek is een pp-presentatie beschikbaar

Preek over Johannes 20,19-23 – Vrede door Jezus Christus, vrede via ons, vrede door de Heilige Geest

1. ‘Rust heb je niet hè’? Die woorden waren het begin van een omwenteling bij Joop Gottmers. [Dia 1]Vorige week stond in het Friesch Dagblad een stuk over hem. Een gepest jongetje wat uitgegroeid tot een vechtmachine. Europees kampioen Thaiboksen en nog een aantal andere titels. Handelaar in cocaïne. Crimineel.

Het ging niet goed met hem. Toen hij het helemaal niet meer zag zitten, vastgelopen was, kwam hij bij een antiekhandelaar. En die zei tegen hem: ‘Rust heb je niet hè?’

En dat was de spijker op de kop. Hij had geld, veel geld. Titels. Een reputatie als crimineel. Drugs. Maar geen rust. En toen kwam die antiekhandelaar die tegen hem zie: ‘Rust heb je niet hè?’ Dat was wat hij zocht. Hij zag het leven niet meer zitten. Opgejaagd door de politie. Verslaafd aan pillen, cocaïne, amfetamine. Rusteloos.

En toen zei die antiekhandelaar: Weet je hoe dat komt? Rust heb je niet, want je kent God niet. Als je rust wilt, moet je God gaan zoeken. En dat is Joop Gottmers gaan doen. Hij kan er indrukwekkend over vertellen: God heeft hem gevonden. Joop heeft rust gevonden. Bij Jezus Christus. Bij God.

Heb jij rust? [Dia 2]

Vrede – van binnen?

Wat zijn er veel verhalen over mensen die vol zijn van onrust. Bankdirecteuren uit de VS wiens leven instortte bij het begin van de financiële crisis in 2008. Depressieve mensen. Mensen die van binnen leeg zijn.

Wat wil Jezus ons geven? Hij wil die leegte vullen. Hij geeft rust. Vrede. Kijk maar in Johannes 20. Jezus komt bij zijn leerlingen, op de avond van Pasen. Wat wenst hij ze? ‘Ik wens jullie vrede!’[klik]

Bij Jezus is vrede en rust en blijdschap.

Joop Gottmers zegt erover: Die vrede is veel meer waard dan al het geld wat ik vroeger had. Vroeger was ik nooit gelukkig, nu wel. Nu straalt hij rust en vrede uit. Dankzij Jezus Christus.

Jullie, Joukje, Bram, Gerlean en Marry, gaan hier straks je geloof belijden. Dan gaat het over zonde en schuld. Dan gaat het over Jezus die je verlosser is. Over vergeving door Jezus’ bloed. Van die grote woorden uit de Bijbel en uit de kerk.

Maar uiteindelijk komt het hier op neer: Zonder Jezus is er geen rust, geen vrede. Echte rust en echte vrede vind je alleen bij Jezus. Daar ja tegen zeggen, dat is geweldig!

2. Jezus zegt: ‘Ik wens jullie vrede.’ Zo zegt Jezus het nu ook – tegen jou en mij.

Toen zei hij het tegen zijn leerlingen. Als je kijkt wat er hiervoor gebeurd is, dan is dat eigenlijk heel bijzonder. [Dia 3]Een van zijn leerlingen, Judas, heeft hem verraden. Jezus wordt gearresteerd. Al zijn leerlingen hebben Hem in de steek gelaten. Petrus heeft hem verloochend. Hij is in een oneerlijk proces ter dood veroordeeld. Hij is met spijkers aan een kruis geslagen. Een verschrikkelijke dood gestorven. Dood in een graf.

Stel dat jou zoiets zou overkomen. Stel dat je ook nog weer levend wordt. Hoe zou jij dan bij je oude vrienden binnenkomen?

Boos?

Teleurgesteld?

Gefrustreerd?

Waarom hebben jullie niet voor mij gevochten? Waarom hebben jullie het niet voor me opgenomen?

Of zou je ze terug willen pakken, je moordenaars? Kom op, hoeveel zwaarden hebben jullie hier? Nu zullen we ze!

Van de week hadden we het over de dienst en over deze tekst. Toen viel het jullie op. Zo snel na alles wat er gebeurd is kan Jezus dit zeggen. Hoe komt Hij aan de kracht om ze nu vrede te wensen?

Heb jij wel eens een conflict gehad? Hoe snel zou jij het dan over je lippen krijgen: ‘Vrede wens ik jullie?’

Jezus kan dat. Hij krijgt het over zijn lippen, zonder dat de leerlingen gezegd hebben: Sorry, dat we u in de steek gelaten hebben. Het spijt me, dat ik u verloochend heb. Kennelijk heeft Jezus in zichzelf een enorme vrede en rust. Dan is het niet gek dat je bij Jezus vrede en rust kunt vinden.

Jezus had het ook van te voren al gezegd, toen hij afscheid nam. Dus nog voor zijn sterven. [Dia 4]

Johannes 14, 27:

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.

En Johannes 16,33:

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden in mij.

Pinksteren dat is: Jezus geeft overal op aarde vrede die nergens anders te vinden is. Niet in een kick – van het winnen van een kampioenschap. Van cocaïne. Van macht of geld. Van succes, een glanzende carrière of romantische liefde. Dat je aanzien hebt als bankdirecteur of als wetenschapper. Jezus geeft vrede zoals de wereld die niet kan geven. Zijn vrede. Vrede die alleen in Hem te vinden is.

3. Wie is die Jezus? [dia 5]

Nou, kijk maar wat er gebeurt. De leerlingen zijn bij elkaar, zonder Jezus. Ze zijn bang dat de Joden hen ook te pakken zullen nemen. Daarom zit alles potdicht. Je kunt niet binnenkomen.

En dan is Jezus er zomaar. Opeens staat Jezus in hun midden. Wat een blijdschap. Jezus is er! Hij is gestorven. Èn Hij is opgestaan als een nieuwe schepping. Een geestelijk lichaam. En Hij is vlakbij ons, ook al zien we hem niet. Hij zou vanuit de hemel ook hier zo binnen kunnen stappen.

Daarom kun je soms ook het gevoel hebben dat Hij bij je is. Dat Hij achter je staat, Gerlean. Een warm gevoel, Marry, dat je van jongsaf hebt als je soms in de kerk komt. Als er gebeden wordt. Ook jij, Joukje, hebt gemerkt dat God er is. Al die jaren dat het niet goed met je ging, heeft hij je gedragen. Een houvast dat blijft ook als het thuis tegenzit, Bram. Hij is zo dichtbij dat Hij zomaar binnen zou kunnen stappen. Wees blij met Hem!

We kunnen hem ontmoeten als wij als zijn leerlingen bij elkaar zijn. Die eerste avond na de Opstanding waren de leerlingen bij elkaar. Eigenlijk was dat de eerste kerkdienst ooit. Op zondagavond waren de leerlingen bij elkaar, en sindsdien doen we dat altijd: op zondag vieren dat Jezus is opgestaan. Bij elkaar zijn in zijn naam. Hij is er bij, hier. Zoals Hij toen opeens binnenkwam, zo is Hij nu ook dichtbij. Bij ons. Kom daarom naar de kerkdiensten. Hier ontmoet je hem.

Hier, waar zijn woord gelezen wordt, hier klinkt zijn stem. ‘Ik wens jullie vrede.’

Die vrede heeft alles te maken met wat Jezus doet als hij daar staat. [dia 6]Hij laat zijn handen en zijn zij zien. Waarom is dat?

Omdat in zijn handen de littekens staan van de spijkers. Omdat er een speer in zijn zij gestoken is. Het zijn de littekens van zijn kruisdood. Hij die is opgestaan is ook gekruisigd.

Weet je wat zo bijzonder is?

Zijn dood aan het kruis, dat is ook de bron van vrede. Jezus kan ons vrede geven, omdat Hij aan het kruis gestorven is.

Mensen hebben van zichzelf geen vrede en rust in hun hart. Denk aan Joop Gottmers.

Wat valt het mij vaak op – dat er mensen zijn zonder vrede.

Een vloekende man, grof in de mond, zonder vrede door zijn ziekte.

Een meisje dat vecht om te overleven, zonder rust door wat ze heeft meegemaakt.

Dat is onze zonde – dat we los van God zijn.

De Bijbel zegt: Jezus is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn dood aan het kruis neemt onze zonde weg. Er is vergeving van zonden. Hij neemt onze onrust, ons kwaad weg.

Daarom zegt Jezus het juist na zijn kruisiging: Ik wens jullie vrede. Door die verschrikkelijke dood heeft hij vrede gesticht.

Jou en mij – God biedt ons vrede aan. Misschien snap je het niet allemaal wat ik zeg – maar die vrede kun  je ervaren! Vrede met onszelf. Vrede met ons verleden. Vrede met elkaar. Wat geeft dat een innerlijke rust!

Jezus zei het eerder al – Matteüs 11,28:

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Hier zegt Jezus het twee keer:

‘Ik wens jullie vrede!’

‘Ik wens jullie vrede!’

Wil jij dat ook?

Jullie staan hier zometeen om te zeggen dat je dat wilt – de vrede van Jezus Christus.

Maar ik mag jullie allemaal uitnodigen. Iedereen is net zo welkom om Jezus te leren kennen. Om van Hem vrede te krijgen. Diepere vrede dan je het ergens in de wereld kunt vinden.

4. Jezus geeft vrede – ook via mensen, via ons. [dia 7]

Want we vieren vandaag Pinksteren. Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in. Toen, op Pasen, de leerlingen van toen. Sinds Pinksteren ons allemaal.

Ben jij leerling van Jezus geworden? Dan stuurt hij zelf jou er ook op uit. In het spoor van die eerste leerlingen.

Kijk maar wat hij zegt tegen zijn leerlingen. Eerst wenst hij ze vrede. Dan zegt Hij:

Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

En:

Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven

Jezus stuurt die leerlingen van toen de wereld in. Hij is gestuurd door de Vader. Jezus, de Zoon, en zijn Vader, ze zijn één. En zoals Jezus gestuurd is door de Vader, zo stuurt hij ook zijn leerlingen de wereld in.

Met Pinksteren vieren we dat. Vanaf nu gaat het goede nieuws van deze vrede de wereld in. Die eerste leerlingen krijgen een heel bijzondere taak. Zij mogen opschrijven wat Jezus heeft gedaan. Zij zijn zo belangrijk voor hoe het verder gaat. Zij hebben het ook ons geleerd: Als je in Jezus Christus gelooft en alles van Hem verwacht, dan krijg je vergeving. Geloof je niet in Jezus, dan is er voor jou geen vergeving en geen vrede.

Van hen kunnen wij het leren. In hun spoor mogen wij het ook doen. Wij mogen het weer aan anderen vertellen.

Zoals die antiekhandelaar die tegen Joop Gottmers zei: Jij hebt geen rust hè? Weet je hoe dat komt? Omdat je God niet kent.’ Jij moet Jezus Christus leren kennen. Dan zul je rust vinden. Zoals Joop Gottmers het sinds zijn bekering zelf doet.

Via mensen blijft Jezus zijn vrede uitdelen aan steeds weer nieuwe mensen.

Dat kunnen je ouders zijn.

Je opa en je oma.

Een kinderclub waar je naar toe gaat.

Vrienden en vriendinnen.

Dat kun je zelf doen waar jij leeft. Laten merken dat er in jouw leven een bron is van rust en vrede.

Je hoeft daarvoor geen studie te doen. Je hoeft geen supergelovige te zijn. Het begint gewoon bij: Laten merken dat je de vrede kent die Jezus geeft. Als je van skeeleren houdt, kun je vertellen hoe heerlijk dat is. Je hebt er ervaring mee. Daar hoef je geen medaillewinnaar voor te zijn. Zo is het hier ook. Als jij gemerkt hebt dat Jezus’ vrede in jouw leven alles anders maakt, een enorme rust geeft, dan kun je daarover vertellen. Ook al snap je niet alles. Ook al heb je het gevoel dat je te weinig weet. Over de rust en vrede die Jezus geeft kun je vertellen, als je die vrede zelf ervaren hebt.

5. Kun je je voorstellen dat jij dat zou doen? Of vliegt het je aan?

Denk dan aan wat Jezus doet: hij blaast over hen. Ik vind dat zo mooi. Hij blaast. Zijn adem, zijn geest komt op hen. Dat is Pinksteren: de Geest van Jezus komt op ons.

Weet je wat die Geest doet in ons?

Hij legt de liefde van God, de vrede van Christus in ons hart. [dia 8]

Misschien ben je soms wel onrustig. Opgejaagd. Het loopt niet lekker. Iemand zit je dwars. Je ziet het niet zitten, met je volle agenda. Je hebt geen zin meer om thuis te zijn. Op je werk zijn ze vervelend – bedenk het zelf maar.

Dan kun je zelf bidden om de Heilige Geest. Of je kunt iemand anders vragen: Wil jij voor mij bidden om de Heilige Geest?

Als de Geest je weer vult, dan komt er rust en vrede in je hart. Hij belooft die dingen in je hart te leggen.

Vandaag belijden jullie je geloof. Misschien is het over een half jaar wel lastig om vol te houden. Misschien heb jij een jaar of 10 geleden je geloof beleden en zit je nu in een geloofscrisis. Bid de Heilige Geest dan je opnieuw de rust en de vrede van Jezus te geven! Om blij te zijn met Hem.

De Geest is niet alleen een Geest van rust.

De Geest wordt juist ook gegeven voor die opdracht. Wij hebben met elkaar een missie. Wij mogen verder gaan met het werk van Jezus: Gods vrede en vergeving uitdelen. En – laten we wel wezen: dat is nogal iets wat Jezus ons daar toevertrouwt. Wat kunnen we makkelijk brokken maken… Wat kunnen we die vrede en vergeving in de weg staan. Als het van ons af zou hangen, dan zou het niet wat worden.

Maar: het is vandaag Pinksteren. Het hangt niet van ons af! Want Jezus gaf zijn leerlingen de Heilige Geest voor hun opdracht. En wij krijgen die Geest ook. De Geest is ook een Geest van kracht, inspiratie, creativiteit, wijsheid, tact, liefde.

Alles wat jij nodig hebt om zelf getuige te zijn van Jezus en de vrede die Hij geeft, dat krijg je van de Heilige Geest.

Je eigen geloof, de rust en de vrede in jouzelf.

Blijdschap omdat je Jezus hebt leren kennen.

Maar ook wat je nodig hebt in het contact met anderen.

Zodat via jou en mij nog weer anderen Jezus mogen ontmoeten. En van hem mogen krijgen vrede en vergeving!