Johannes 17:21 | Jezus’ droom voor de kerk

Mark Veurink
21 mei 2017

Johannes 17:21 | Jezus’ droom voor de kerk

image_pdfimage_print

Hoe ziet jouw droomkerk eruit? Wat heeft de kerk volgens jou echt nodig? In zijn afscheidsgebed geeft Jezus zijn antwoorden op die vragen. Jezus droomt van eenheid. Droom je mee?
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Psalm 122 : 1 en 3 (Ik was verheugd toen men mij zei)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Gezang 293 : 1, 2, 3 en 4 (Wat de toekomst brengen moge)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Johannes 17 : 1 – 26
Zingen: GKB Psalm 84 : 1, 2 en 5 (Hoe lieflijk is uw huis, o Heer)
Preek over Johannes 17 : 21
Zingen: LvK Gezang 320 : 1, 2, 3 en 4 (Zingt een nieuw lied voor God de Here)
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: LvK Gezang 481 : 1, 2 en 3 (O grote God die liefde zijt)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: GKB Gezang 167 : 1, 2 en 3 (Samen in de naam van Jezus)
Zegen

Jezus’ droom voor de kerk

Inleiding
dia 1 – dromen
Vandaag gaan we dromen.
Maar wat is dat eigenlijk, dromen?
’s Nachts droom je.
In je dromen kun je vliegen,
in je dromen wordt je achterna gezeten door monsters,
in je dromen ben je te laat voor je examens…
’s Ochtends wordt je wakker, en bedenk je: ‘het is niet echt’.
Maar dromen is meer.
Soms zegt Hanneke iets tegen mij, en hoor ik het niet eens…
Moet ze 3x mijn naam zeggen voor ik reageer.
Diep in gedachten verzonken, terwijl ik niet eens weet waar ik aan denk.
Ook dat is dromen.

Vandaag gaan we dromen, maar op een andere manier.
Geen fantasiewereld, geen dagdromen, maar verlangen.
Want dromen is ook verlangen.
Je kunt een droom hebben voor je toekomst,
voor je kinderen, je kleinkinderen, je bedrijf,
ons land, de wereld, enzovoort.

dia 2 – wat droom jij voor de kerk?
Zo kun je ook een droom hebben voor de kerk.
Naar wat voor kerk verlang je?
Wat heeft de kerk volgens jou echt nodig?
Moeten we in de kerk vaker samen eten?
Moeten we meer de samenleving in?
Moeten we elkaar meer ruimte bieden?
Ik noem maar wat dromen.
Hoe ziet jouw droomkerk eruit?
Bespreek het met elkaar, in groepjes van 2 of 3.
Wat droom jij voor de kerk?
Een minuutje om met elkaar te overleggen.

(plenair een aantal dromen delen)

dia 3 – Jezus’ droom voor de kerk
Wat een dromen!
Toen ik begon na te denken over een droomkerk,
want dat is het thema uit het projectboek deze week,
begon ik me af te vragen:
wat is eigenlijk Jezus’ droom voor de kerk?
Ik wil jullie vanochtend niet meenemen in mijn dromen,
maar in de dromen van Jezus.
Johannes 17:21: ‘Laat hen allen één zijn, Vader.
Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in o ns zijn,
opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.’
Dát is Jezus’ droom voor de kerk.

1. Jezus droomt
dia 4 – een droom voor de kerk?!
Jezus droomt.
Maar droomt hij voor de kerk?
Dat woord, ‘kerk’, kom je in Johannes 17 niet tegen.
Misschien vind je het een lelijk woord.
Kerk staat voor een instituut, van bijna 2000 jaar oud,
met allerlei tradities en gewoontes.
Kerk staat voor een organisatie, waar van alles geregeld is,
en je geacht wordt je in de structuur te voegen.
Moeten we wel dromen voor de kerk?
Moeten we niet dromen van meer Jezus en minder kerk?
Al die vormen in de kerk,
ze kunnen de ontmoeting met Jezus ook in de weg staan.
Moeten christenen zich niet gewoon meer op Jezus richten,
in plaats van zoveel energie in de kerk te stoppen?

Toch droomt Jezus over de kerk.
Hij bidt voor ieder die in hem gelooft.
En uit zijn gebed blijkt dat die gelovigen bij elkaar horen.
Dat is precies wat de kerk is: gelovigen die bij elkaar horen.
Misschien moet die kerk simpeler,
en ongetwijfeld moet Jezus nog veel meer centraal staan,
maar Jezus droomt wel voor die kerk!

dia 5 – Jezus’ afscheidsgebed
Het is donderdag.
Jezus en zijn leerlingen zitten aan tafel.
Ze hebben gegeten, de tafel is afgeruimd.
Op tafel staan alleen nog bekers met wijn, maar niemand denkt aan drinken.
Jezus is aan het woord, en het is anders dan anders.
Intens, maar ook verwarrend.
Het is alsof Jezus afscheid neemt,
en zijn leerlingen nog 1 keer op het hart bindt waar het om gaat.

De klok tikt verder.
Het is al laat op de avond en het wordt tijd om te gaan.
Maar eerst wil Jezus bidden.
Misschien ben je wel eens een ruimte binnengevallen
waar mensen aan het bidden waren.
Ik vind dat altijd wat ongemakkelijk.
Als ik bijvoorbeeld te laat ben op een vergadering,
luister ik, voordat ik naar binnen ga,
aan de deur of ze niet toevallig aan het bidden zijn.
Dan wacht ik wel even.

In Johannes 17 vallen we binnen in een gebed.
Een heel intiem moment.
We horen Jezus bidden.
We horen Jezus met zijn Vader praten,
en krijgen een kijkje in Jezus’ hart.
Jezus spreekt over wat hem het meest bezig houdt
nu hij afscheid moet nemen van zijn leerlingen.
Je zou haast de eetzaal weer uitlopen,
om Jezus met zijn leerlingen te laten bidden.
Maar als je blijft, hoor je dat Jezus niet alleen voor zijn leerlingen bidt.
‘Ik bid voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.’
Wow: Jezus bidt voor ons, voor jou en mij!

dia 6 – wat zou Jezus bidden?
Wat zou Jezus bidden?
Waar droomt Jezus van?
Jezus zal vast weten welke gevaren er voor de kerk op de loer liggen.
Het gevaar van ongeloof:
niet kunnen of niet willen geloven dat Jezus leeft.
Wat vind ik het soms moeilijk om te geloven!
Het gevaar van lauwheid:
je gelooft het wel, maar het doet je weinig,
en voor je leven maakt het weinig verschil.
Het gevaar naar binnen gekeerd te raken,
een kerk die alleen maar oog voor zichzelf heeft.
Het gevaar van het slechte voorbeeld,
dat mensen denken: ‘als dát christenen zijn,
dan wil ik niets met het christelijk geloof te maken hebben.’
Het gevaar van vastroesten,
een kerk die blijft steken in ‘zo hebben we het nu eenmaal altijd gedaan’.
Wat een bedreigingen voor de kerk!
Wat zou Jezus bidden?
Wat is zijn droom?

2. Jezus’ droom: eenheid
dia 7 – Jezus’ droom: eenheid
Jezus droomt van eenheid.
Eenheid?! Ja, eenheid!
‘Laat hen allen één zijn.’
Wat een vreemd gebed is dat!
Waarom bidt Jezus uitgerekend om eenheid?
Zijn er geen belangrijkere dingen te bedenken?
Wat bezielt Jezus?

dia 8 – verdeeldheid: hét wapen van de vijand
Blijkbaar ziet Jezus het als grootste bedreiging,
dat zijn volgelingen verdeeld raken.
Die bedreiging is groter dan de gevaren die ik net noemde!
Bij nader inzien is dat nog helemaal niet zo gek.
Verdeeldheid is hét grote probleem van de mensheid.
Zo begon de ellende in Genesis 3.
Toen God alles gemaakt had,
gingen God en de mensen vertrouwd met elkaar om.
Er was eenheid.
Tot de slang zich ermee ging bemoeien.
Hij zette de mensen tegen God op, en dreef de mensen uit elkaar.
Adam legde Eva de schuld in de schoenen,
ze schaamden zich voor elkaar,
en misschien nog wel meer voor God.
Voortaan zijn de mensen verdeeld,
doen ze wat goed is in eigen ogen.
Vervreemd van God en van elkaar.
Dát is verdeeldheid.

Het is een beproefde tactiek van de vijand.
‘Verdeel en heers.’
Zet mensen tegen elkaar op, en jij hebt ze in je macht.
Jezus ziet dit gevaar.
Hoe kan het goede nieuws de wereld over gaan
als christenen verdeeld raken?
Jezus is juist gekomen om een nieuwe eenheid te brengen.
Als zijn volgelingen verdeeld raken,
wordt zijn beweging in de kiem gesmoord.

dia 9 – eenheid: eensgezind met elkaar én God!
Het is Jezus’ droom dat wij één zijn.
‘Samen één’, dat is niet gewoon een aardig thema
om je in een gemeenteproject eens mee bezig te houden,
het is de droom van Jezus voor de kerk!
Maar wat is eenheid?
Eerst maar wat het niet is:
het is niet dat we het gezellig met elkaar hebben.
Dat je met iedereen hartsvriend of hartsvriendin bent.
Het is ook niet dat we allemaal hetzelfde zijn,
met dezelfde hobby’s,
dezelfde muziekvoorkeuren,
dezelfde gaven en dezelfde favoriete bijbelteksten.

Wat eenheid wél is, zegt Paulus heel mooi in Filippenzen 2:
‘maak mij volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn,
één in liefde, één in streven, één van geest.
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,
maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.’
We zijn één als we samen gericht zijn op Jezus,
ons daarom niet uit elkaar laten drijven,
maar juist elkaar dienen.
Eensgezind: wij willen Jezus volgen!

Eenheid gaat wel even wat verder dan dat we elkaar tolereren,
dat we het met elkaar uithouden bij gebrek aan beter.
Jezus zegt tegen zijn Vader: ‘zoals u in mij bent en ik in u.’
Jezus en zijn Vader zijn 2 handen op 1 buik.
Ze willen precies hetzelfde, ze vullen elkaar perfect aan.
Jezus bidt dat onze eenheid zó ver gaat.
Ja, zelfs dat we zo één worden met Jezus en de Vader!
‘Laat hen zo ook in ons zijn,’ bidt Jezus.
Een kerk dus die niet met zijn eigen dingen bezig is,
maar kind aan huis is bij God,
door en door vertrouwd met Vader, Zoon en Geest,
en zich daar niet weg laat drijven.

3. Een utopie?
dia 10 – een utopie?
Het is mooi om te dromen.
Maar dan weer met beide benen op de grond.
De meeste dromen zijn bedrog…
Wat komt er nu terecht van die droom van Jezus?
Is dit zo’n droom die de werkelijkheid uit het oog verliest?

dia 11 – Jezus bidt niet voor niets om eenheid…
Het is in ieder geval niet voor niets dat Jezus om eenheid bidt.
Verdeeldheid is een vijand die steeds op de loer ligt.
In Nederland heb je minstens 15 smaken gereformeerde kerken,
en dan heb je het alleen nog maar over gereformeerde kerken!
Maar ook binnen al die verschillende kerken
is de eenheid vaak ver te zoeken.
Hoe één zijn wij nu in De Voorhof?
Zijn wij één, zoals de Vader en de Zoon één zijn?
Ik dacht het niet!

Daar zijn wij niet uniek in.
Berucht is de kerk in Korinte.
Verdeeld tot op het bot.
Over grote dingen: is Jezus wel opgestaan?
In persoonlijke verhoudingen:
de rijken en armen in de gemeente die langs elkaar heen leven.
Zelfs rond de voorgangers ontstond verdeeldheid:
de een was fan van Paulus, de ander van Apollos.
Nee, het is niet zo gek dat Jezus om eenheid bidt:
hij weet hoe moeilijk dat nog vaak zal blijken te zijn.

dia 12 – de Geest geeft eenheid!
Toch is het niet alleen kommer en kwel.
Het is in de eerste jaren van de kerk echt heel spannend geweest
of de christenen elkaar zouden vasthouden.
Er waren 2 ‘soorten’ christenen:
Joodse christenen en christenen uit andere volken.
De grote vraag was:
moeten alle christenen zich aan de Joodse wetten houden?
Moeten christenen bijvoorbeeld besneden worden?

Over deze vraag wordt een vergadering gehouden,
je kunt het lezen in Handelingen 15.
Het is de allereerste synode.
Ze zitten in een kring, de leiders van de kerk.
Om de beurt voeren ze het woord, en de toon wordt fel.
Hier had de kerk kunnen scheuren.
Maar een wonder gebeurt: de broeders vinden elkaar.
Er komt een besluit:
‘in overeenstemming met de heilige Geest hebben wij besloten
u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is.’
Het gaat niet om de vormen, het gaat om Christus.
Hier zie je die eenheid aan het werk.

Ja, eenheid lijkt vaak ver weg.
Er is maar één manier om eenheid te vinden,
en dat is ons niet door onszelf te laten leiden,
maar door de Geest.
Jezus zelf helpt om de droom waar te maken,
hij sluit er zijn gebed mee af:
‘ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen,
zodat de liefde waarmee u mij liefhad
in hen zal zijn en ik in hen.’
Als we het van hem verwachten, is eenheid mogelijk!

4. Droom je mee?
dia 13 – droom je mee?
Jezus heeft een droom voor de kerk.
Hij droomt van eenheid.
Droom je met Jezus mee?

dia 14 – laat Jezus’ droom jouw droom worden
Maak van die droom van Jezus maar je eigen droom.
Natuurlijk, we hebben allemaal onze dromen voor de kerk,
maar laat het beginnen bij de droom van onze Heer Jezus zelf!
En nee, dat betekent niet dat we nu van alles moeten doen.
De droom van Jezus is een gebed, geen gebod.
Jezus bidt het niet zodat wij weer allerlei actie ondernemen
om te proberen eenheid wat dichterbij te brengen.
We kunnen beter met Jezus mee dromen,
de handen vouwen, en bidden: ‘Vader, laat ons een zijn,
zoals u en de Zoon een zijn, laat ons in u zijn,
en laat de wereld door dat getuigenis
geloven dat Jezus door u gestuurd is.’
Als we dat doen, dan zal ons verlangen naar eenheid groeien,
en zal de Geest ons de weg wel wijzen.

dia 15 – deel je droom met elkaar
En je eigen dromen?
Blijf alsjeblieft dromen, ook voor de kerk!
Het is goed om dromen voor de kerk te hebben,
sterker nog: als we geen dromen voor de kerk meer hebben,
dan wordt het tijd om na te denken
of we die kerk maar niet beter kunnen opdoeken.
Dan zijn we óf zo tevreden met de kerk,
dat we niet meer in beweging willen komen,
óf de kerk doet ons niets meer.
Blijf dromen, en deel die dromen met elkaar!
Dat gaan we in de gemeente ook doen,
op kringbijeenkomsten en op een gemeenteavond, op dinsdagavond 20 juni.
Dus voor alle gemeenteleden: blokkeer 20 juni vast in je agenda!
Proef dan in elkaars dromen de liefde voor Jezus en zijn kerk.
Al die verschillende dromen kunnen ook een nieuwe bron van verdeeldheid worden,
dat is natuurlijk niet de bedoeling!
Het is niet jouw kerk, maar zijn kerk.

dia 16 – de kerk is het waard om van te dromen!
Misschien valt die kerk tegen.
Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
Maar blijf dromen.
Blijf de kerk liefhebben.
Dat doet Jezus ook.
Ze is zijn bruid.
Amen.