Johannes 17,20-23 – Het profiel van een christen

Hans Burger
9 december 2013

Johannes 17,20-23 – Het profiel van een christen

image_pdfimage_print

<Liturgie

<

(Preek gehouden op zondag 27 oktober 2013)

 

 

Votum / zegengroet

Zingen: Ps 67

Gebed

Lezen: Johannes 17

Zingen: Ps 146,1.3.8

Preek over Joh 17,20-23

Kort gebed

Gez 70

Wetslezing

Zingen LB 473,1.3.5.10

Gebed

Collecte

Zingen Gez 64

Zegen

Opmerkingen:

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig:
hansburger@filternet.nl

– Bij deze preek is een pp-presentatie beschikbaar

 

1. [dia 1] Het profiel van een christen – waar denk jij dan aan?

Ik denk bijvoorbeeld aan profielen op sociale media [dia 2] Wie zit er op hyves, of twitter, of facebook, of google +, of instagram, pinterest, linkedin? En wie heeft er nog nooit gebruik gemaakt van sociale media?

Bijna iedereen zit wel of een of andere netwerksite. Allemaal maken we dus profielen. Es een nieuwe profielfoto. Opmaak aanpassen. Achtergrondfoto’s. Of je kiest juist voor de standaardopmaak.

Maar wie gebruikt er een lelijke foto van zichzelf als profielfoto? Niemand! Je kiest voor een foto waar je goed op staat. Of apart. Of grappig. En als het een lelijke foto is, dan doe je dat expres.

Wat zet je op je profiel: de dingen die leuk zijn en waar je goed in bent? Of je blunders? Een blunder misschien wel als je er om kunt lachen, maar niet als je je schaamt. Met een profiel profileer je jezelf – je laat je van je beste kant zien.

Is het dan wel een goed idee om het te hebben over ‘het profiel van een christen’?

Een christen weet toch: ik maak fouten? Daar wil ik eerlijk over zijn.

God houdt van me, dus ik hoef me niet mooier voor te doen dan ik ben?

Niet hoe ik er uit zie, of wat ik presteer, bepaalt ten diepste wie ik ben.

Wie ik ben – dat wordt bepaald door Jezus – ik ben in Hem.

Bij ‘profiel’ kun je ook denken aan een functieprofiel – in een personeelsadvertentie [dia 3]. Solliciteren mag natuurlijk altijd. Maar je maakt pas kans als je een goed cv hebt. Als je voldoet aan het functieprofiel. Of je hebt mazzel: ze kunnen niemand krijgen en zijn tevreden met minder.

Is dat hoe het bij Jezus gaat? Dit en dit en dit zijn de vereisten voor een goede christen. Heb een persoonlijke relatie met God. Wees spiritueel, wees pastoraal, of diakonaal, en ook nog missionair. Zorg eerst maar eens dat je daaraan voldoet, dan mag je christen worden.

Nee toch! Weg met dat thema dus? [dia 4]

Nee – als het goed is groeit er iets in christenen.

Profiel – dan gaat het niet over basisvoorwaarden. Over eisen waar je eerst aan moet voldoen.

Maar wel ontstaat er iets, als je met Jezus leeft, als zijn Geest in je woont.

Het profiel dat in je groeit – je krijgt het.

Daarom denken we samen na over dat profiel vanuit Jezus’ gebed voor ons in Johannes 17.

 

2. We krijgen ons profiel van Jezus [dia 5]

We hebben het over het profiel van een christen – iemand die Christus volgt. De Bijbel tekent Jezus als onze perfecte hogepriester – en zo iemand hebben we nodig. Iemand die weet wie we zijn – kleine, kwetsbare, tegenvallende mensjes. Iemand die voor ons bidt. Die – wonderlijk! – zelf het volmaakte offer is voor ons.

Die hogepriester horen we hier in Johannes 17 bidden. Voor hij zich toewijdt aan God en zich heiligt voor ons – om ons bij God te brengen. Zijn offer en gebed dragen ons bestaan.

Bidt Jezus dan voor ons? Ja, kijk in vers 20 [dia 6]:

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.

Jezus heeft toen al voor jou gebeden, voor mij!

Zo heeft hij zich geofferd.

In de hemel bidt hij zo nog steeds voor ons.

Laat dat tot je doordringen: Jezus bidt voor jou.

Dat is zo mooi.

Het wordt nog groter. Want in deze verzen wordt twee keer ongeveer hetzelfde gebeden. Let op hoe het tweede deel begint (vers 22): [klik]

Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt …

Jezus bidt en sterft niet alleen voor ons, hij geeft ons van zijn eigen grootheid!

De heerlijkheid van het eeuwige leven dat nu begint.

Zijn sprankelende vitaliteit die tot leven brengt.

De manifestatie van Gods karakter en liefde.

Dat krijgen wij – Jezus met zijn grootheid in ons.

Het is maar niet dat Jezus voor ons bidt en voor ons sterft. Bij het profiel van een christen gaat het ten diepste hierom: dat in jou en in mij de grootheid van Jezus zelf zichtbaar wordt. Mijn profiel, dat is Christus’ profiel in mij!

Dat is nog veel wonderlijker dan dat Jezus voor mij bidt.

Als je dan zegt ‘ik geloof in Jezus’, of ‘ik heb een persoonlijke relatie met Jezus’ zeg je nog te weinig. Het effect van geloven in Jezus is dit: dat hij in ons woont en wij in hem.

Als dat niet zo is, heeft het weinig zin om na te denken over het profiel van een christen. Dan wordt het wettisch. Bijzonder vermoeiend. Of oppervlakkig.

Daarom: broers en zussen, beseffen jullie dat in Jezus geloven betekent: hij woont in mij, ik woon in hem? En dat hij zijn grootheid geeft?

Blijven jullie in hem?

Daarmee begint het profiel van een christen: [ dia 7] je blijft in Christus, Christus grootheid komt in jou.

 

3. De liefde van de Vader is de bron van ons profiel [dia 8]

Ik had het even over dat wij in Jezus wonen en Jezus in ons.

Maar als Jezus in Johannes 17 voor ons bidt, gebeurt in het Johannes-evangelie iets nieuws.

Steeds in Johannes zie je twee relaties: tussen Vader en Zoon, en tussen Jezus en zijn leerlingen. Zoals tussen Vader en Zoon, zo ook tussen Jezus en zijn leerlingen. [dia 9]

In dit gebed brengt Jezus ons al biddend bij de Vader. Ons bestaan raakte verweven met zijn bestaan. Nu neemt ons Jezus twee keer mee in zijn eigen relatie met zijn Vader. Kijk maar [dia 10]:

Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn (21)

Als wij in Jezus zijn, dan zijn we in Jezus ook in God…!

En:

ik in hen en u in mij (23)

Als God de Vader in Jezus is, en Jezus is in ons, dan komt de Vader ook bij ons wonen!

Jezus zelf is de verbinding tussen ons en zijn Vader.

Jezus neemt ons mee in zijn eigen relatie met zijn Vader.

Ja, dat hoor je goed. Het effect daarvan wordt even later duidelijk. Jezus bidt dan [dia 11]

‘…dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.’

Jezus vraagt: Vader, hou net zoveel van al mijn leerlingen als u van mij houdt.

Jij Gods kind, en God onze Vader.

Wij zijn in God, de Vader houdt evenveel van ons als van zijn enige Zoon, wij zijn Gods kinderen, bijna net zo als Jezus.

Lieve mensen, hier ben je nooit klaar mee.

Deze hartverwarmende liefde is zo onverwachts.

Ik merk dat ik er niet bij kan. Alleen al oog krijgen voor deze liefde vraagt een leven lang groeien in liefde. Maar als deze liefde op je leven schijnt, en je krijgt er oog voor, dan verander je tot diep in je hart. Tot in de diepste hoeken van je hart word je zacht. Verdwijnt je weerstand. Ga je intens houden van je Vader. Leer je liefhebben.

Lieve broers en zussen: papa in de hemel houdt van jullie.

Die liefde is de bron van alles wat Jezus voor ons is.

Jezus geeft het aan ons door.

Het is de bron van ons profiel als christen.

Jullie mogen in God zijn.

Dit is zo wonderlijk groot.

Aanbid Vader, Zoon en Geest!

Zo geldt als tweede onderdeel van ons profiel: [dia 12]

je blijft dankzij Christus ook in God, want Vader houdt van je.

 

4. Als je dat gaat zien, dan snap je hopelijk ook de volgende stap [dia 13]: Uit de eenheid van Vader en Zoon ontstaat onze gemeenschap.

Want Jezus bidt echt vergaande dingen: [dia 14]

Laat hen allen één zijn (21)

En

opdat zij één zijn zoals wij (22)

Eén zijn zoals Vader en Zoon; goddelijke eenheid afgespiegeld onder mensen.

Dan gaat ’t natuurlijk om veel meer dan eenheid van kerkinstituten. Dat is maar een klein begin. Diepe verbondenheid met elkaar vanuit het evangelie. De gemeenschap van de Heilige Geest. Toewijding aan God. Afhankelijkheid. Eén in gebed en verlangen. Voor hetzelfde gaan. Samen gericht op Gods rijk. Liefdevolle inzet voor elkaar. Het goede nieuws uitdragen.

Jongens, jongens, waar hebben we het hier over? [dia 15 – leeg]

Kijk eens om je heen: is die eenheid er onder christenen? Zoveel kerken als er zijn. En is het binnen de verschillende kerken zoveel beter? Wordt hier in de gemeente een goddelijke eenheid zichtbaar?

Jezus bidt dat door de eenheid van christenen anderen tot geloof komen? Zou niet eerder het omgekeerde gelden: dat mensen niet meer geloven omdat de kerk niet die goddelijke eenheid laat zien? Hoeveel mensen zijn in de kerk hun geloof kwijtgeraakt? Door theologische onzin en ruzies over de leer. Door seksueel misbruik door ambtsdragers en door vetes. Door liefdeloosheid, onvrijheid, machtsmisbruik, lafheid. Ach noem het allemaal op – doordat die volmaakte eenheid ontbrak.

Wat zegt dat over of wij wel in God bleven? Of wij wel in Christus bleven? Wat zegt dat over ons geloof?

Wat hebben wij Jezus’ gebed nodig!

Wat hebben wij Jezus nodig.

Heer, ontferm u over ons…

Maar let op: laat Jezus je bemoedigen. Hij bidt: [dia 16]

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn …. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn …

Ik zou niet weten hoe er buiten God om zulke gemeenschap zou kunnen ontstaan.

Natuurlijk: de ontkerkelijking van Europa zegt iets over de kwaliteit van het geloofsleven van Europeanen. Wie niet in Christus blijft, raakt Gods gemeenschap kwijt.

Maar voor wie wel in Christus blijft, groeit gemeenschap, met God en met elkaar.

Vanuit God is ook dit onderdeel van ons profiel: [dia 17] ‘Je streeft naar volmaakte gemeenschap met je broers en zussen’.

 

5. Ja, vanuit God kan het, als verbazingwekkende genade: Maak als gemeenschap Gods liefde zichtbaar voor iedereen [dia 18]

 

Om ons heen breekt gemeenschap zomaar kapot. Zonde en duivel maken gemeenschap kapot, in huwelijken, in families, in bedrijven, in kerken – overal waar mensen samen zijn.

Maar Gods liefde is een nieuw begin. Waar de dood lijkt te winnen, zelfs daar is Gods liefde groter.

O, wat een wonderlijk gebed: [dia 19]

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden

Zo is God – kleine kwetsbare mensjes de wereld insturen met de grootheid van Jezus. Met zijn eigen liefde. Wij mogen het laten zien: aan onszelf, aan iedereen om ons heen: er is een God die gemeenschap sticht. God is liefde!

Dat is onze uitdaging: laat zien dat het kan: leven in gemeenschap met God, en daardoor in gemeenschap met elkaar. Gods liefde tastbaar maken. [dia 20]

Er zijn zoveel voorbeelden te noemen. Je hebt het vast wel eens meegemaakt, mooie momenten van christelijke gemeenschap, waarbij je het terugkreeg: wat bijzonder, wat een goede sfeer, wat goed dat jullie dit doen! Dan merk je: Christus’ grootheid in ons zet anderen aan het denken.

Het kan gewoon thuis in je eigen huwelijk, voor je kinderen, je buurt en je gasten. Als je zo samen bent dat je ruimte hebt voor anderen. En jongeren uit de buurt weten dat ze bij jullie terecht kunnen – ze komen vanzelf mee met je eigen kinderen. Of als gezin kun je een actieve rol hebben in je huiskring. Moet je eens opletten wat het met mensen kan doen, als je blijft investeren in contact en bereid bent je leven met hen te delen. Welkom! Verlang ernaar dat in je huis zo Gods liefde tastbaar wordt voor anderen.

Het kan als gemeente. Je kunt activiteiten organiseren waar je anderen gastvrij ontvangt. Een inloophuis, of een open kerk, of een kerstmaaltijd, of sportactiviteiten voor jongeren uit de buurt. Iedereen kan meedoen met zijn eigen gaven: koken, organiseren; gastheer of gastvrouw zijn, luisteren, uitleggen wie Jezus is. En bidden, dat de sfeer goed is, zodat Gods liefde opgemerkt wordt en mensen je teruggeven: hier voel ik me welkom.

Ook dat hoort bij het profiel: [dia 21] Je laat door middel van christelijke gemeenschap Gods grootheid en liefde zien.

 

6. Durf je het, laten zien wat God voor je betekent? [dia 22 – zwart]

Of schaam je je ervoor dat jij nog bij die christengekkies hoort?

Ik moet vaak een drempel over, van angst, van schaamte.

Geloof daarom: Jezus bidt voor ons. Jezus geeft ons zijn grootheid. God geeft ons de liefde voor zijn eigen Zoon!

Wij hebben een goed verhaal, niet iets dat achterhaald is. Ok, het is niet ons eigen verhaal over ons eigen profiel en ons eigen succes. Het is inderdaad vaak gebeurd: dat mensen hun geloof kwijtraken, en negatieve ervaringen met de kerk en met christenen daarin een rol spelen.

Maar wat brengt mensen tot geloof? Net zo goed zijn positieve ervaringen met christelijke gemeenschappen daarin belangrijk. Wat wil je anders? Er is maar één God die in een wereld vol gebroken gemeenschap herstel kan bieden. Er is maar één God die zijn Zoon gestuurd heeft om nieuw leven te geven. Er is maar één Heer, Jezus Christus, die zijn grootheid aan ons geeft en ons bij zijn eigen Vader brengt.

Besef: als gemeente hebben we in deze wereld een prachtige roeping: Gods grootheid en Gods liefde tastbaar maken. God is niet te zien. God wordt ervaarbaar als wij als gemeenschap in Hem leven. Hier bij ons, wil God gevonden worden. Door mensen die Jezus nog niet gevonden hebben en God niet kennen.

Dat hoef je niet op je eentje – dat kan ook niet op je eentje. Samen als gemeenschap mogen we het doen. Het gaat om twee dingen, en die twee dingen moet de wereld zien: dat wij in Christus zijn en door Christus in God – dat is het ene. En het andere is het effect daarvan: dat wij één zijn. Alleen maar deze twee dingen: zichtbaar leven in gemeenschap met God, en zichtbaar leven in gemeenschap met elkaar.

[CONCLUSIE KAN MET KINDEREN OOK ANDERS]

Dit is dus het profiel van een christen: [dia 23]

  1. Je blijft in Christus, Christus grootheid komt in jou.
  2. Je blijft dankzij Christus ook in God, want Vader houdt van je.
  3. Je streeft naar volmaakte gemeenschap met je broers en zussen.
  4. Je laat door middel van christelijke gemeenschap Gods grootheid en liefde zien

Het is geen vereiste vooraf. Natuurlijk niet. Het is juist één wonderlijk geheel van onverwachte liefde. Dit verzin je niet: Jezus die voor ons bidt en ons zijn grootheid geeft. Vader die van je houdt, net als van Jezus. Aanbid God vol verwondering, blijf in Christus en blijf in God. En bid en verleng ernaar dat de rest van het profiel vanzelf groeit! Het is de verhoring van Jezus’ gebed. Laten wij er nu ook samen om bidden.

[ALTERNATIEF MET KINDEREN]

Hebben jullie ze alle vier?

1. Je blijft dichtbij de Here Jezus

2. God is je Vader, hij houdt van je

3. Je bent samen met je broers en zussen

4. Samen laat je zien: God geeft ons prachtige dingen, God is liefde!

Zijn dat dingen die je vooraf moet kunnen? Voordat je bij Jezus mag horen?

Nee!

Jezus bidt er om – Hij wil ze ons geven. Laten wij daar samen nu ook om bidden.

[KORT GEBED VOOR HET LIED NA DE PREEK]