Johannes 11:50 – Eén voor allen

Mark Veurink
13 april 2014

Johannes 11:50 – Eén voor allen

image_pdfimage_print

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

 • Aansteken paaskaars
 • Zingen: LvK Lied 183 : 1, 3 en 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 580
 • Lezen wet
 • Zingen: Psalm 1 : 1 en 2
 • Getuigenis
 • Gebed
 • Kinderen naar club
 • Lezen: Johannes 11 : 45 – 54 en 12 : 12 – 19
 • Zingen: LvK 457 : 1, 3 en 4
 • Preek over Johannes 11 : 50
 • Zingen: ‘Zie hoe Jezus voor mij lijdt’ (Sela)
 • Kinderen terug
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: GKB Gezang 162 : 1, 3 en 4
 • Zegen

Preek: Eén voor allen

Inleiding

dia 1 – film

In de bioscopen draait deze maand de film ‘Lucia de B.’

In deze film gaat het over het waargebeurde verhaal van Lucia de Berk.

Ik heb de film niet gezien, maar het zal ongetwijfeld aangrijpend zijn.

Lucia heeft 6,5 jaar lang onschuldig gevangen gezeten

en is ten onrechte voor van alles uitgemaakt.

dia 2 – ziekenhuis

Lucia is een gewone vrouw met een gewone baan.

Ze werkt als verpleegster in een kinderziekenhuis.

Maar opeens wordt ze verdacht.

Verdacht van moord op een baby.

Op haar afdeling is een baby overleden,

en het is niet helemaal duidelijk of het wel een natuurlijke doodsoorzaak is geweest.

En over Lucia wordt gepraat.

Onder haar werktijd zijn er best vaak kinderen overleden

onder verdachte omstandigheden.

Er wordt aangifte gedaan tegen Lucia,

en de geruchtenstroom wordt alleen maar verder aangewakkerd.

Opeens weet iedereen het zeker:

deze vrouw is een gewetenloze moordenaar.

De wereld keert zich tegen haar.

dia 3 – rechtbanktekening

De media krijgen ook hoogte van de zaak

en Lucia de Berk wordt Lucia de B.

Moet je je voorstellen:

de ene dag ga je nog gewoon op je fiets naar je werk,

de volgende dag wordt je verdacht van de meest gruwelijke dingen.

Je bent jezelf niet meer.

Lucia wordt veroordeeld, ze krijgt levenslang.

Zelf beweert ze dat ze onschuldig is,

maar ze wordt niet geloofd.

Later ontstaan er toch twijfels,

en in 2010 wordt ze alsnog vrijgesproken.

dia 4 – zwart

Ik kan me niet voorstellen hoe het is als je zoiets overkomt.

Dat opeens de hele wereld tegen je is.

Iedereen je met wantrouwen bekijkt, niemand je meer gelooft,

en mensen vinden dat je geen leven meer verdient.

Dat overkomt Jezus ook.

De wereld keert zich tegen hem.

Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen?

1.Jezus is gevaarlijk

dia 5 – Jezus heeft macht over de dood

Om daar iets van te begrijpen,

moeten we terug naar de eerdere gebeurtenissen uit Johannes 11.

Lazarus, een goede vriend van Jezus, is ernstig ziek.

Zijn zussen, Marta en Maria, vragen Jezus om hulp.

Maar Jezus is te laat:

als Lazarus al 4 dagen dood is, komt Jezus nog eens kijken.

En dan gebeurt wat niemand voor mogelijk had gehouden:

Jezus roept Lazarus en Lazarus staat weer op.

Lazarus leeft!

Natuurlijk is iedereen diep onder de indruk.

Dat Jezus bijzonder was, dat wisten ze wel,

maar hij blijkt zelfs doden levend te kunnen maken!

Als één ding voor de mensen duidelijk wordt,

dan is het wel hoe machtig Jezus is.

Jezus overtreft alle verwachtingen, hij heeft macht over leven en dood.

dia 6 – Jezus is hoop…

Die dag komen veel mensen tot geloof.

Als Jezus doden levend kan maken,

wat zou hij dan niet kunnen?!

Jezus geeft hoop, hoop op een betere wereld.

Dat kunnen ze goed gebruiken,

want er is niemand die voor hun rechten opkomt.

Behalve Jezus.

Als een lopend vuurtje verspreidt zich het nieuws:

Jezus heeft Lazarus weer levend gemaakt!

Geen wonder dat Jezus een tijdje later

met veel bombarie Jeruzalem wordt binnengehaald.

Hij moet de nieuwe koning worden.

dia 7 – …maar ook een bedreiging

Maar niet iedereen is zo blij met Jezus.

Ook de Farizeeën horen wat Jezus nu toch weer heeft gedaan.

Wat zij horen, zint hen niet.

Jezus wordt met de dag gevaarlijker!

Als het volk achter Jezus aanloopt,

kan het zich zomaar tegen hen gaan keren.

Wat als er een opstand komt?

Hoe zullen de Romeinen dan wel niet reageren?

Jezus is gevaarlijk!

Dat klinkt misschien vreemd.

Jezus wekt zijn dode vriend op, dat is toch niet gevaarlijk?!

Toch herken ik de reactie van de Farizeeën wel.

Zij zijn bang voor hun eigen positie: Jezus is machtiger dan hen,

Jezus heeft dus ook meer te zeggen dan hen.

Maar zelf wil ik het ook graag voor het zeggen hebben in mijn leven.

Wat ik doe, bepaal ik zelf wel.

Daarvoor is Jezus een bedreiging.

dia 8 – Jezus bedreigt je zelfstandigheid

We zijn erg gesteld op onze zelfstandigheid.

We doen dingen het liefst op onze eigen manier.

Ik had eens een baantje in een fabriek,

en als er wat hogere leidinggevenden aanwezig waren,

dan ging alles precies volgens de protocollen.

Zodra ze vertrokken waren,

deed iedereen zijn werk weer op zijn eigen manier,

en hielden we even een extra koffiepauze.

Mensen die boven je staan bedreigen je vrijheid.

Jezus is zo iemand.

Hij is Heer, hij heeft alle macht over je leven.

Dat is een grote inbreuk op je zelfstandigheid.

Jezus is gevaarlijk!

2.Jezus voor ons

dia 9 – Joodse leiders: Jezus moet uit de weg

Terwijl het volk in opperbeste stemming is

omdat Jezus hen eindelijk weer wat hoop geeft,

hebben de Farizeeën andere plannen.

Op straat is het feest en schijnt de zon,

maar binnen worden donkere plannen gesmeed.

De Farizeeën en priesters zijn het helemaal met elkaar eens:

Jezus is gevaarlijk, hij moet gestopt worden.

Wat moeten ze toch doen?

Er wordt stevig gediscussieerd.

De frustraties over Jezus lopen hoog op.

Maar hoe moeten ze het aanpakken?

Dan staat Kajafas, de hogepriester, op.

‘Mannen,’ zegt hij, ‘we hoeven hier niet lang over te praten.

Ik zeg het niet graag, maar er is maar één oplossing: Jezus moet sterven.

Want het is toch beter dat één man sterft dan dat het hele volk verloren gaat?’

Eén voor allen.

De andere aanwezigen zijn het er direct mee eens:

het belang van het volk is belangrijker dan het belang van Jezus.

Al zijn ze eigenlijk alleen maar met hun eigen belang bezig.

Maar ze vinden dat ze nu een goede reden hebben om Jezus te doden.

Eindelijk zullen ze van dat probleem af zijn!

dia 10 – een mislukte verlosser?

Op straat wordt feest gevierd om Jezus,

maar binnen wordt zijn lot bezegeld.

Voor christenen is de afloop van het verhaal bekend,

maar kijk eens hoe spannend het hier is!

Op straat wordt Jezus als verlosser onthaald,

hij zal de wereld veranderen,

maar ondertussen hangen dreigende wolken in de lucht.

Zal die verlossing op een mislukking uitlopen?

Jezus weet precies wat er gebeurt.

Hoe de leiders zijn dood voorbereiden.

Hoe het volk met hem wegloopt,

maar zo weinig begrepen heeft van wat hij moet doen.

Jezus voelt de spanning, de zwaarte van het moment,

en hij staat er alleen voor.

De wereld keert zich tegen hem.

dia 11 – God gebruikt Kajafas’ plan

En Jezus weet dat het moet gebeuren.

Dat Kajafas het moet zeggen,

dat het beter is dat één man sterft voor het volk.

Zonder dat Kajafas het doorheeft,

bevatten zijn woorden een veel diepere waarheid.

Door de woorden van Kajafas heen spreekt God zelf.

De donkere plannen van de leiders zijn geen bedreiging,

God staat er boven.

De dood kan Jezus niet stoppen.

De dood van Jezus is juist nodig.

Inderdaad is het beter dat één man sterft.

Dat is niet alleen in het belang van de Joodse leiders,

waar Kajafas aan denkt.

Het is ook niet alleen in het belang van het Joodse volk,

waar de mensen op straat op hopen.

Het is in het belang van de hele wereld.

De last van de hele wereld komt op zijn schouders:

Jezus sterft voor ons.

Jezus sterft om ons te verlossen.

Hij sterft om ons leven te geven.

Het is inderdaad één voor allen.

Zo groot is Jezus’ liefde voor ons.

3.Waarom moest Jezus sterven?

dia 12 – waarom moest Jezus sterven?

Maar waarom moet Jezus sterven?

Het is prachtig dat hij zo veel van ons houdt

dat hij zelfs zijn leven voor ons geeft,

maar liefde kan niet het hele antwoord zijn.

dia 13 – snelweg

Iedereen snapt dat je zuinig moet zijn op je leven.

Stel je voor dat iemand rustig een drukke snelweg oversteekt.

Hij zet zijn leven op het spel,

omdat hij wil laten zien hoe groot zijn liefde is.

Dan is het niet mooi, maar dom en onverantwoord.

Maar als iemand op de snelweg twee kinderen ziet spelen,

en de snelweg op loopt om hen te redden,

en probeert auto’s te laten remmen,

dan is het een heel ander verhaal.

dia 14 – Jezus sterft in onze plaats

Je leven geven is pas liefde als anderen daar iets aan hebben.

Jezus’ dood is pas een teken van liefde

als wij er ook wat aan hebben.

En dat is ook zo: Jezus sterft in onze plaats,

Jezus sterft om ons te verzoenen met God,

zodat het weer goed is tussen God en ons.

Voor de meeste christenen zeg ik daarmee niets nieuws,

het klinkt eerder als een cliché.

Voor veel mensen die geen christen zijn,

is dit juist een van de moeilijkste onderdelen van het christelijk geloof.

Waarom moet een onschuldige man sterven?

Kan God niet gewoon vergeven zonder bloedvergieten?

Dit is toch oneerlijk?!

Er zijn zelfs christenen die om deze reden hun geloof opgeven:

als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet.

dia 15 – niet om ons van de duivel los te kopen

Waarom is de dood van Jezus nodig?

Een gedachte die nog wel eens voorbij komt,

is dat Jezus zijn leven geeft om ons vrij te kopen van de duivel.

Dat is op zich wel een aantrekkelijke gedachte,

want dan zit je niet meer met een goede God die bloed wil zien.

Maar in de bijbel kom je deze gedachte nergens tegen.

Bovendien geef je de duivel dan te veel eer:

alsof hij aan de touwtjes trekt.

dia 16 – wel voor onze zonde: God wegduwen

De dood van Jezus is niet nodig voor de duivel maar voor God zelf:

alleen door de dood van Jezus kan God onze zonden vergeven.

Dat heeft alles te maken met wat zonde is.

Vaak wordt dat gezien als net zoiets als het overtreden van een verkeersregel.

Bij ons in de straat is het betaald parkeren,

en daar wordt ook goed op gecontroleerd.

Elke dag is het weer raak en krijgt iemand een forse parkeerboete.

Op parkeerwachters wordt vaak flink gemopperd, maar ik ben blij dat ze er zijn,

want door hen kan ik tenminste onze auto gewoon voor ons huis parkeren.

Maar stel, de parkeerwachter wil iemand vergeven dat hij geen kaartje heeft gekocht.

Dan kan hij het gewoon door de vingers zien.

Dan hoeft hij er echt niet zelf voor te betalen.

God kan dat niet,

want zonde gaat veel dieper dan het overtreden van wat regeltjes.

Zonde is altijd persoonlijk:

in elke zonde die ik doe, raak ik vervreemd van God.

Zonde gaat niet om regeltjes maar om God zelf.

Door zonde duw ik God zelf van me af.

dia 17 – vergeven is kostbaar

God kan dat niet, zoals een parkeerwachter, door de vingers zien.

Een parkeerwachter wordt niet persoonlijk gekwetst, God wel.

Daarom kan God niet ‘gewoon’ vergeven, vergeven is duur.

Als iemand jou iets verschrikkelijks heeft aangedaan,

kost het heel veel om hem niet te haten,

dat kost veel zelfverloochening.

Met God is het ook zo: vergeven kost hem veel.

God betaalt zelf door Jezus.

Alleen zo kun je een relatie met God hebben.

4.Laat je verlossen

dia 18 – laat je verlossen van jezelf

Ik voel me er altijd wat ongemakkelijk bij

dat Jezus in mijn plaats moest sterven.

En het liefst wil ik God daarvan de schuld geven:

‘God, waarom moest u toch zo moeilijk doen…’

Maar als ik er over nadenk,

kom ik steeds weer bij mijzelf uit.

De Joden die Jezus als een held onthalen,

zien Jezus als iemand die hen zal verlossen

van de Romeinen en hun slechte levensomstandigheden.

De wereld om hen heen is het probleem.

Jezus’ dood zegt: je moet verlost worden van jezelf,

stop met wijzen naar alles om je heen, je bent zelf het probleem.

En dat is pas echt een bedreiging!

De Farizeeën zijn bang voor hun positie,

bang om Jezus boven zich te moeten dulden.

Maar de dood van Jezus lost die bedreiging niet op.

De bedreiging wordt alleen nog maar groter:

kan ik accepteren dat Jezus voor mij moest sterven?

Ben ik echt zo ver van God vervreemd geraakt,

dat er zo’n groot offer nodig was?

Jezus’ dood prikkelt om anders tegen jezelf aan te kijken:

ik moet verlost worden van mijzelf.

dia 19 – sta stil en kijk naar God

Eerlijk gezegd: vaak kijk ik helemaal niet zo tegen mijzelf aan.

Ben ik best tevreden over mijzelf

en staan zonde en vergeving ver van mij af.

Vaak ben ik veel te druk voor zonde en vergeving.

Ben ik al lang blij dat ik mijn actiepuntenlijstje heb kunnen afwerken.

Om jezelf echt als zondaar te zien, moet je soms ook eens stil staan.

En dan niet om diep in jezelf te peuteren

of je ergens nog een zonde naar boven te halen.

Je kunt veel beter kijken naar God.

Als je met hem omgaat, hem steeds meer leert kennen,

zie je ook steeds meer hoe diep het verschil is tussen jou en hem.

Deze week is bij uitstek geschikt om die stilte te zoeken.

dia 20 – God veroordeelt je niet

Dan kun je God ook vragen om vergeving en verlossing.

Iedereen die wel eens iets heeft moeten opbiechten,

weet hoe eng dat kan zijn.

Dat de verleiding groot is om maar te doen alsof er niets aan de hand is.

Je kunt bang zijn voor de reactie van de ander.

Misschien is hij wel woedend, of nog erger: teleurgesteld.

Maar als je bij God komt hoef je niet bang te zijn voor zulke reacties.

Hij zegt van tevoren al dat hij je wil vergeven.

Hij kijkt het niet door de vingers, hij kijkt naar Jezus.

dia 21 – wees kwetsbaar naar elkaar

Het laatste wat ik nog wil zeggen:

zonde en vergeving gaat niet alleen over God en jou.

Het gaat ook over de mensen om je heen.

Als je tegenover God kunt toegeven dat je fout bent,

kun je dat ook tegenover anderen.

Je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent.

We zijn volgens mij vaak bang om fouten te maken,

omdat anderen ons beoordelen.

Dat is niet nodig.

Wees maar nederig en kwetsbaar,

vraag maar vergeving aan elkaar.

Laat je verlossen door Jezus,

laat hij je verzoenen met God.

Dat is bevrijdend.

Amen.