Job 42 | Job krijgt gelijk

Mark Veurink
1 oktober 2017

Job 42 | Job krijgt gelijk

image_pdfimage_print

Ben je wel eens brutaal? Job was brutaal geweest tegen God. Toch wordt God niet boos op hem, maar op zijn vrienden! Job krijgt gelijk, en dan komt het weer goed met hem. Van Job mogen we leren dat het goed komt!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: -Bid, bid, zoek, zoek (Martin Koornstra)
-Hij alleen (Kids Opwekking 139)
-We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten (Opwekking 573)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 84 : 1 en 3
Gebed
Lezen: Job 42 : 7 – 17 (BGT)
Luisterlied: Good, good Father (Chris Tomlin)
Preek
Zingen: -Een plek op deze aarde (Kids Opwekking 277)
-God van trouw (Opwekking 542)
Onderwijs doop
Zingen: Zegenwens (Elly en Rikkert)
Bediening doop
Zingen: Groot is uw trouw o Heer (GKB Gezang 160)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: Zijn trouw kleurt de morgen (Opwekking 711)
Zegen

Job krijgt gelijk

Inleiding
dia 1 – boos
‘Nee, ik heb geen zin!’
Loes is heerlijk aan het spelen, maar van papa moet ze opruimen.
En opruimen is stom!
‘Weet ik,’ zegt papa, ‘natuurlijk heb je geen zin om op te ruimen,
maar het moet wel gebeuren.
Dus ga toch maar even opruimen.’
‘Nee, ik zei toch ik geen zin heb!
Doe het lekker zelf!’
Dat is papa dus niet van plan.
‘Jij hebt ermee gespeeld,
dus dan moet je het ook zelf opruimen.’
Maar Loes heeft echt geen zin.
‘Dan laten we het toch gewoon lekker liggen,
morgen ga ik er toch weer mee spelen.’
Dat vind papa geen goed idee:
‘je weet best dat als je ergens mee speelt,
dat je het dan ook weer moet opruimen.
Dus nu niet langer zeuren, je had al lang klaar kunnen zijn.’
‘Jij bent stom, papa,’ zegt Loes.
‘En jij brutaal, en nu aan de slag.’
‘Nee, ik doet het niet!’
Nu heeft Loes de smaak te pakken:
‘jij wilt altijd dat het hier netjes is, dan ga je toch lekker zelf opruimen.
Ik vind het helemaal niet erg als het een rommel is!’
‘Loes…’ probeert papa nog, maar Loes luistert al niet meer.
‘Houd je mond papa,
ik heb het toch gezegd: ik doe het niet!
Ik luister lekker niet meer naar je.
Ik vind jou stom en ik vind mama stom.
Ik ga nooit meer opruimen,
het is kindermishandeling,
dat doen jullie maar lekker zelf.’
Loes stampt boos de trap op.
Papa roept nog: ‘maar Loes…’
Loes schreeuwt terug: ‘nee, ik luister niet,
je zegt toch alleen maar stomme dingen!’
En ze gooit de deur van haar slaapkamer hard achter zich dicht.
BAM!

Loes heeft gelijk, opruimen is stom,
maar ze doet wel een beetje brutaal…
Wie is er ook wel eens een beetje brutaal?
Tegen je ouders, tegen je juf, of tegen wie ook maar.
Wie is er wel eens brutaal?
O, en ik geloof er niets van dat alleen kinderen brutaal zijn!

1. Een beetje brutaal?
dia 2 – een beetje brutaal?
Vandaag gaat het ook over iemand die brutaal is.
Hij heet Job.
Job is de rijkste man van de hele wereld.
We hebben geprobeerd of Job vandaag bij ons in de kerk kon komen.
Job had best gewild, maar helaas lukte niet.
Maar hij heeft een van zijn vrienden naar ons toegestuurd,
volgens Job kan die vriend alles vertellen
over wat er met Job is gebeurd.
Dus kom er maar bij!

dia 3 – interview
I: dames en heren, jongens en meisjes,
ik stel u voor aan…
eh, wat was je naam ook alweer.
E: Elifaz.
I: Eli-wat?
E: nee, Eli-faz
I: wat een vreemde naam.
Goed mensen, nogmaals:
ik stel u voor aan Elifaz!

I: Elifaz, jij kent Job goed.
E: ja, dat kun je wel zeggen ja!
We waren de dikste vrienden op school,
Job en ik zaten altijd naast elkaar.
Maar Job was veel slimmer dan ik:
ik spiekte altijd bij Job, en zo heb ik mijn diploma gehaald.
I: en toen jullie van school af waren?
E: toen zagen we elkaar niet meer zo vaak.
Ik had het druk met mijn boerderij,
en Job had overal in het land boerderijen.
Job was vaak op reis, dan was hij weer hier, dan weer daar.
I: maar jullie zijn vrienden gebleven
E: ja, natuurlijk – niemand is zo’n goede vriend als Job!

I: ik hoorde dat het een tijdje niet zo goed ging met Job
E: niet zo goed, niet zo goed?! Het ging ronduit slecht!
Op een dag werd Job wakker en was er nog niets aan de hand,
maar ’s avonds was hij alles kwijt.
Zijn boerderijen, zijn dieren, zijn geld, zijn knechten, zelfs zijn kinderen.
I: wat erg!
E: ja, toen ik het hoorde schrok ik heel erg
I: dat kan ik me voorstellen
E: ik heb direct mijn kameel gezadeld en ben naar Job toe gegaan
I: wat goed van je!
E: ik kon niet anders, ik móest er gewoon zijn

I: en toen?
E: er waren nog 2 andere vrienden,
we hebben met Job gehuild, dat was goed,
maar toen begon Job te mopperen…
I: nou en? als je zoveel kwijt bent geraakt,
dan mag je toch wel mopperen?
E: ja, maar Job zei verkeerde dingen.
Job was echt boos op God
en zei tegen God dat God oneerlijk is!
Dat kan toch niet?!
I: dat is wel een beetje brutaal ja
E: precies! dat vond ik dus ook,
dus ik zei tegen Job dat hij het wel over God had,
en dat je voor God respect moet hebben.
I: en dat had Job niet?
E: nee! Job was zó brutaal.
En als het nou tegen zijn vader of moeder was,
maar Job was brutaal tegen God!
Dus daar heb ik wat van gezegd.
I: en, wat vond Job ervan?
E: Job werd alleen maar bozer en brutaler.

I: maar het is goed gekomen met Job!
E: ja, ik had het helemaal verkeerd.
Ik dacht dat God wel boos zou zijn op Job,
omdat Job zulke lelijke dingen over God had gezegd,
maar God werd niet boos op Job.
God werd boos op mij!
I: op jou?!
E: ja, op mij en mijn vrienden.
En toen heeft Job voor ons gebeden,
toen pas was God niet boos meer.
En daarna werd Job weer de rijkste man van de wereld.
I: dank je wel Elifaz.
Graag een applaus voor Elifaz!

2. God geeft Job gelijk
dia 4 – Jobs vrienden
Wat een vreemd verhaal hè?
Job flapt er van alles uit tegen God,
heeft dingen gezegd die hij niet had moeten zeggen,
en tóch krijgt Job van God gelijk!
En God weet heus wel dat Job brutaal was,
dat heeft God allemaal gehoord.
God heeft het zelfs tegen Job gezegd:
‘Job, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen.’
Dan moet God toch boos zijn op Job?
Maar nee hoor, nu zegt God:
‘mijn dienaar Job heeft goed over mij gesproken.’

dia 5 – gebed Job
Elifaz en zijn vrienden snappen er niets van.
‘Job gelijk? Hoe kan dat nou?!
En wij dan?
Wij zijn toch steeds voor God opgekomen?’
Maar God zegt: ‘Elifaz, ik ben boos op jou en je vrienden.’
‘Hè,’ denkt Elifaz, ‘boos op ons, wat gebeurt hier?!’
‘Ja, ik ben boos op jullie.
Jullie dachten dat jullie mij precies begrepen,
maar niemand kan mij begrijpen.
Wie denk je wel niet dat je bent?!
Jullie hebben Job aangevallen, terwijl hij jullie zo nodig had.
Nu wordt het omgedraaid: jullie hebben Job nodig.
Ik ben zo boos op jullie,
ik wil niet meer naar jullie luisteren.
Vraag Job maar of hij voor je wil bidden,
naar Job zal ik luisteren.
Alleen als Job het mij vraagt, zal ik jullie geen straf geven.’

Zo gebeurt het. Job bidt.
‘God in de hemel, vergeef mijn vrienden toch!
Ik wil niet dat u ze straft. Ze blijven mijn vrienden.
Alstublieft, God, vergeef hen!
Amen.’
En God luistert naar Job!

dia 6 – weer rijk
God geeft Job gelijk, daarom krijgt Job alles terug.
Nee, hij krijgt zelfs 2 keer zo veel!
In die tijd was het zo dat als je iets had gestolen
en je werd gepakt, dan moest je het dubbel terugbetalen.
Wie is er vandaag op de fiets naar de kerk gekomen?
Als ik nu jouw fiets steel,
en jij hebt het gezien en vertelt aan de politie dat ik het heb gedaan,
dan moet ik jou 2 fietsen teruggeven.
Zo ging dat in de tijd van Job.

Nu geeft God Job alles dubbel terug.
Daarmee zegt God: ‘Job, jij kon er niets aan doen,
het was niet jouw schuld dat je alles bent kwijtgeraakt.
Ík heb alles van je afgepakt,
probeer niet te begrijpen waarom,
maar denk niet dat ik je wilde straffen.
jij bent onschuldig, Job, je hebt gelijk!’

Het verhaal van Job loopt goed af.
Hij is weer de rijkste man van de wereld, net als vroeger.
Natuurlijk is Job veranderd.
Hij zal vast nog wel eens verdrietig zijn
om alles wat er gebeurd is.
Ik denk dat hij zijn kinderen nog elke dag mist.
En Job snapt het nog steeds niet allemaal,
maar dat hoeft hij ook niet:
hij vertrouwt dat God doet wat goed is.
Het zit goed tussen God en Job.
Dat is het mooie einde van Jobs verhaal.

Veel verder in de bijbel wordt Job weer genoemd.
Het is in een brief van Jakobus, een broertje van Jezus.
Hij schrijft: ‘Denk ook eens aan Job.
Jullie weten hoeveel geduld hij had.
En jullie weten hoe goed het met hem afgelopen is.
De Heer liet hem niet in de steek.
Want de Heer is goed en vol liefde.’

dia 7 – vragen
Soms is het leven verschrikkelijk oneerlijk.
Soms snap ik niets van God.
Wat kun je veel vragen hebben.
Waarom wordt ik gepest?
Waarom is opa dood?
Waarom hebben we geen geld voor vakantie.
Waarom snapt niet mij?
Waarom doet mijn been elke dag zeer?
Waarom ben ik zo alleen?
Waarom voel ik me somber?

dia 8 – wederkomst
Dan mag je van Job leren: het komt goed!
God wil ook niet dat het oneerlijk is,
en daarom doet hij alles om het goed te maken.
Met al die dingen in jouw leven die zo oneerlijk zijn,
maar ook met de grote problemen van de wereld.
God doet alles om het goed te maken.
Daarom kwam Jezus naar de aarde.
Daarom werd hij gekruisigd, en is hij opgestaan.
Jezus komt terug, en dan wordt het prachtig.
Jezus komt met een wereld waar we niet uitgekeken raken,
waar we van de ene verbazing in de andere zullen vallen.
Alles komt goed!

3. Ga naar God!
dia 9 – bidden
En daarom: ga naar God!
Ook als je niets van God snapt.
Ook als je, net als Job, het leven oneerlijk vindt.
Blijf met God praten, wat er ook gebeurt.
Het is beter om brutaal tegen God te zijn,
dan te denken dat het God toch niets kan schelen
hoe het met jou gaat.
God is te vertrouwen – laat hem niet los!

dia 10 – doop
André en Letty, vandaag laten jullie Samuël Manasse dopen.
Soms geef je een kind een naam
omdat je het gewoon een mooie naam vind.
Jullie hebben je zoon een naam met een bijzondere betekenis gegeven.
Ik vind dat een prachtig getuigenis.
Samuël betekent: God luistert!
Jullie hebben moeilijke dingen meegemaakt:
Letty, jouw ouders zijn overleden, en André, jouw moeder is overleden,
en toch zeggen jullie: God luistert!
Net als Job hebben jullie gemerkt
dat als je naar God blijft gaan, hij luistert!
En Manasse, dat betekent: God laat het verleden vergeten.
Natuurlijk denk je nog wel eens aan hoe het was,
maar jullie durven met God vooruit te kijken,
nieuwsgierig naar wat hij allemaal nog zal doen.
Vandaag wordt Samuël Manasse gedoopt:
het teken van een nieuw begin.
En met Jezus heeft hij, hebben jullie, hebben wij,
een prachtige toekomst!
Amen.