Jesaja 9:1 – Jezus zet je leven in het licht

Mark Veurink
14 december 2015

Jesaja 9:1 – Jezus zet je leven in het licht

image_pdfimage_print

In het donker raak je de weg kwijt. En we zijn inderdaad de weg kwijtgeraakt. Zonder God is het leven donker. Maar God laat het er niet bij: hij zet het licht aan. Jezus wil zijn licht ook in jouw leven laten schijnen.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Aansteken adventskaars
Waar8ig: -‘Als alles donker is’
-‘Votum’
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Gezang 126 : 1 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Jesaja 8 : 21 – 9 : 6
Zingen: Psalm 80 : 1, 2 en 10
Preek over Jesaja 9 : 1
Waar8ig: -‘It folk dat omrûn yn it tsjuster’
-Psalmen voor Nu 16
Kinderen terug
Kinderlied (melodie LvK Gezang 124)
Leefregels
Zingen: Opwekking 595
Avondmaal: onderwijs (5) en viering
Zingen: Psalm 18 : 8 en 15
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Gezang 26 : 1 en 3
Zegen

Jezus zet je leven in het licht

Inleiding
dia 1 – licht-duister
Ik heb al de hele week een liedje in mijn hoofd.
Dat begon maandagochtend, toen ik mijn bijbel opende en die tekst las:
‘het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.’
Het liedje is niet meer uit mijn hoofd te krijgen…
Ik wil het graag aan jullie laten horen,
en ja: daarmee neem ik het risico dat het liedje zich ook in jullie vastzet.
Of misschien is dat zelfs wel mijn bedoeling…
Laat het liedje je er dan aan herinneren dat Jezus licht brengt.

Genoeg er omheen gepraat: over welk liedje heb ik het?
Iemand die hem al aan voelt komen?
Het is het liedje In nije dei van De Kast.
We gaan een stukje ervan luisteren.

dia 2 – filmpje

(tot 1:55, daarna fade-out)

dia 3 – Jezus zet je leven in het licht
Ik weet ook wel dat dit geen christelijk liedje is,
en dat het liedje niet geschreven is om een christelijke boodschap over te brengen.
Maar leg Jesaja 9, ‘het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht’,
hier eens naast: ‘Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei,
fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei.’
Er staat precies hetzelfde: het wordt licht!
Dat is ook de boodschap van vanochtend:
Jezus zet je leven in het licht.

1. Duisternis
dia 4 – duisternis
Maar voor het licht wordt, is het donker.
Je ziet het voor je als Jesaja het beschrijft:
‘overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal.’
Ook die nieuwe dag van De Kast wordt voorafgegaan door het donker:
‘It libben wie wrang, it wachtsjen te lang.’
En even later: ‘lang wie it kâld en tsjuster.’
Laten we eerst eens kijken naar die duisternis.

dia 5 – in het donker raak je de weg kwijt
Echte duisternis komt in Nederland bijna niet voor,
zelfs niet in deze donkerste dagen van het jaar.
Waar je ook bent, bijna altijd zie je in de verte wel licht.
Maar in echte duisternis zie je geen hand meer voor je ogen.
Het is pikzwart, je hebt geen idee welke kant je op moet en wat je tegen komt.
Je loopt maar wat, je kunt niet zien waarheen.
Je kunt alleen maar verdwalen.
Of, zoals Jesaja het zegt, ronddolen.

dia 6 – kaartje
Israël is de weg helemaal kwijt.
Twee weken geleden hebben we het daarover gehad,
en laten we het kaartje er weer bij pakken.
Israël, groen, en Aram, geel, hebben een bondgenootschap gesloten,
en vallen samen Juda aan, paars.
Dat heeft te maken met het vierde land, dat niet op de kaart staat: het grote Assyrië.
Juda probeert Assyrië te vriend te houden,
terwijl Israël en Aram juist in opstand tegen Assyrië komen.
Maar het loopt uit op een puinhoop…

Israël en Aram kunnen tegen Assyrië niets beginnen.
Koning Tiglatpileser – die naam moet je maar onthouden voor een bijbels-namen-spelletje –
koning Tiglatpileser van Assyrië valt aan en houdt niet van half werk.
Hij laat maar weinig heel in Zebulon en Naftali, in het noorden van Israël,
en voert de inwoners af naar zijn eigen land.
Maar met Juda gaat het al niet veel beter.
Juda is een soort marionet van Tiglatpileser, ze leveren zich helemaal aan hem over.
In de tempel in Jeruzalem moet het altaar voor God plaatsmaken
voor een replica van een altaar van een Assyrische tempel…
Israël en Juda zijn de weg helemaal kwijt.

dia 7 – dieper probleem: God buitensluiten
De politieke situatie ziet er niet goed uit.
Toch is dat niet het hele verhaal.
Het diepere probleem volgens Jesaja
is dat de mensen niet langer op God vertrouwen.
Ze hebben God buitengesloten, leven hun leven zonder God.
Dat is precies waar ze die politieke ellende aan te danken hebben

dia 8 – poster
Het is donker als God uit het leven is.
Waar is God eigenlijk in Franeker?
Op het kerstfeest is hij in ieder geval niet welkom,
als ik de posters in de stad mag geloven…
De poster zet ‘alle’ kerstactiviteiten in Franeker op een rijtje,
maar de kerk is de grote afwezige in de kerstactiviteiten.
We hebben God uit het gewone leven weggeduwd,
en ik ben bang dat wij daar net zo goed aan meedoen.

dia 9 – druk met onszelf
De gevolgen merk je overal.
We zijn druk met onszelf en onze eigen belangen.
Het is ieder voor zich, je moet maar voor jezelf opkomen.
Maar we doen het ook met elkaar, als land.
Onze Nederlandse belangen gaan voorop.
Of het nu om een klimaattop gaat of om de opvang van vluchtelingen,
we kunnen niet anders dan denken in het landsbelang.
Net als elk ander land trouwens…

Het is donker, in Nederland net zo goed.
Misschien ben je er aan gewend, en merk je het niet eens.
Moet je het maar gewoon doen met het leven zoals het is.
Maar zonder God is het leven niet meer dan wat ronddolen op aarde.
Je neemt dan met te weinig genoegen.

2. Jezus zet je leven in het licht
dia 10 – Jezus zet je leven in het licht
Maar het blijft niet donker:
‘aanst komt de dei, fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei.’
Of, met de woorden van Jesaja:
‘het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.’
Jezus zet je leven in het licht.

dia 11 – God komt binnen als een kind
God laat ons niet wat ronddolen op de aarde, hij zet het licht aan.
Dat mensen hem uit het leven wegduwen, daar trekt hij zich niets van aan.
God laat zich niet door koppige en dwarse mensen tegenhouden.
Jesaja profeteert: ‘een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.’
Wij proberen God buiten te sluiten, maar God komt binnen als een kind.
Dát is het licht voor de wereld!
In de tijd van Jesaja is dat nog toekomstsmuziek: het is nog pikzwart.
Toch zegt Jesaja: hij ís geboren.
Jesaja krijgt een blik in de toekomst,
maar wat in de toekomst gebeuren zal is net zo zeker als wat vroeger gebeurd is.

Het zal geen verrassing zijn: dit kind is Jezus.
In Matteüs 4 kun je lezen dat Jezus naar Galilea gaat,
naar dat gebied van Zebulon en Naftali dat zo donker is.
En dan wordt die profetie weer aangehaald:
‘het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht.’
Dat is het moment dat Jezus het goede nieuws begint te brengen:
Jezus is het licht van de wereld, de beloofde nieuwe koning.

dia 12 – Jezus anders dan alle aardse koningen
Jezus is een schitterend licht,
juist omdat hij zo anders is dan alle aardse koningen.
Kijk maar naar die vier namen die Jezus meekrijgt.
Jezus is een wonderbare raadsman.
Dat is iemand die je om raad vraagt, om advies vraagt,
iemand die volgens jou een wijs persoon is en in wie je vertrouwen hebt.
Zo iemand is Jezus, en dan niet zomaar een raadsman, maar een wonderbare:
hij heeft Gods wijsheid.
Hij wil je leven sturen, op een heel bijzondere manier.
Niet door je gevraagd en ongevraagd advies te geven, waar je dan weer iets mee moet,
maar door je langzaam, van binnenuit, te veranderen.
Iemand die je leert wat liefde is.

Jezus is een goddelijke held.
Helden zorgen dat het weer goed komt.
Iemand die met gevaar voor eigen leven iemands leven redt, is een held.
Jezus is de goddelijke held: hij geeft zijn leven voor de wereld.
Aan het kruis wint hij van de macht van de duisternis,
maakt hij de weg vrij om in het licht te leven.

Jezus is een eeuwige vader.
Ja, God de Zoon wordt ook een vader genoemd.
Jezus is niet afstandelijk maar heel persoonlijk.
Hij sluit zich niet op in een comfortabel paleis,
maar is altijd onder de mensen.
Hij ziet hen, hij kent hen, hij deelt in hun levens,
in hun vreugde, maar ook in hun verdriet.
Hij houdt van je.

En Jezus is de vredevorst.
Niet door een groot leger op te bouwen en de macht te grijpen.
Jezus doet het juist door klein en kwetsbaar te zijn, door lief te hebben.
Nog meer vliegtuigen met bommen brengen geen echte vrede.
Jezus pakt de duisternis bij de wortel aan: haat.
Hij zet er zijn liefde tegenover.

3. Leef in het licht
dia 13 – leef in het licht
Jezus zet je leven in het licht.
De Kast zingt: ‘Hjir is myn hân, hjir is myn hert
‘k jou myn bestean oan dy.’
Jezus heeft zijn hele bestaan aan ons gegeven.
Nu wil hij je leven zijn, je bestaan.
Leef in het licht.

dia 14 – mag Jezus jouw leven in het licht zetten?
Jezus is het licht van de wereld,
maar wel een ander licht dan gedacht.
Jezus heeft altijd in het middelpunt van de belangstelling gestaan,
in onze tijd zou hij moeiteloos voetbalstadions vol kunnen krijgen,
maar veel minder mensen hebben hem herkend als het licht.
Jezus is niet een licht dat de duisternis van de wereld wel even verjaagt,
omdat hij het diepere probleem wil aanpakken:
de duisternis in jouw leven.
En daar wordt Jezus bedreigend…

Mag Jezus’ licht in jouw leven schijnen?
Hij is geen lampje dat je op zondagochtend aanzet,
en weer uitzet als je met andere dingen bezig gaat.
Je zet een lamp niet aan om er even naar te kijken
en dan weer uit te zetten en iets anders te doen.
Die lamp is er juist zodat je ziet wat je doet!
Zo is het met Jezus ook:
het is niet de bedoeling dat je even met hem bezig bent,
en dan weer andere dingen gaat doen.
Jezus wil juist de lamp zijn die je hele leven in het licht zet.

dia 15 – open je ogen voor wie je liefde nodig heeft
Wat er dan verandert?
Jezus zet liefde voorop in je leven.
In het donker gaat iedereen zijn eigen gang,
leef je voor jezelf en voor wat jou goed uitkomt.
Jezus wijst de weg van liefde.
In het licht zie je anderen.
Durf je je voor hen open te stellen,
tijd voor hen te nemen en hun pijn te voelen?
Durf je je ogen open te houden,
niet weg te kijken van wie jouw liefde nodig heeft?
Jezus wil je bevrijden van het verstikkende ‘ieder voor zich’.

dia 16 – laat zien dat Jezus je leven kleur geeft
Als Jezus’ licht in je leven schijnt, schijnt het ook door je heen.
Breng je zelf licht in de duisternis.
Bijvoorbeeld vanmiddag, op de kerstmarkt.
Als kerk willen we laten zien dat er meer is dan de kerstinkopen,
dat het niet de kerstversiering is die ons leven kleur geeft,
en dat ‘vrede op aarde’ geen lege woorden zijn omdat het toch nooit gebeurd,
maar dat Jezus ons leven kleur geeft.

Hij is de goddelijk held, die uit liefde zijn leven gegeven heeft,
het licht voor een wereld in het donker.
Dat vieren we zo aan tafel, want dat is feest!
Jesaja schrijft:
‘u hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het.’
Jezus zet je leven in het licht: hij geeft leven, hij geeft vreugde.
En er komt een dag, In nije dei, daar zorgt God wel voor,
dat het licht overal schijnt.
Amen.