Jesaja 9,1-6 – Jezus is voor ons geboren

Hans Burger
25 december 2008

Jesaja 9,1-6 – Jezus is voor ons geboren

image_pdfimage_print

Eerste kerstdag

Liturgie

 • Mededelingen
 • Zingen vooraf:– LB 138,1.3.4– LB 134,1.2– LB 135, 1.2.3
 • Stil gebed
 • Votum / zegengroet
 • Zingen: Gez 83,1.3.4
 • Gebed
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Gez 78,2
 • Lezen uit de bijbel: – Lukas 2,1-20– Jesaja 8,23b-9,6
 • Kinderen: opgezegd lied over Jesaja 9
 • Zingen: Gez 85,1.2.4 (in wisselzang)
 • Preek
 • Zingen: LB 26,1.3.4
 • Lezing van de wet
 • Zingen: LB 141,1.2
 • Muzikaal intermezzo: Bart, Jacquelien en Sandra
 • Gedicht voor het gebed
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: Gez 50 (Ere zij God)
 • Zegen

Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over Jesaja 9,1-6 – Jezus is voor ons geboren

Broertjes en zussen, broers en zussen,

1. Het is nacht. Het vuurtje knappert. Er ligt net wat nieuw hout op het vuur. Anders wordt het zo koud. Zo donker. De herders liggen bij het vuur. Om de beurt gaat één van hen staan. Hij kijkt of de schapen rustig liggen te herkauwen. Het is een stille rustige nacht.

Maar dan – wat is dat? Ze schrikken zich te pletter. Wat een licht. Zoveel licht hebben ze nog nooit bij elkaar gezien. Ze slaan hun armen voor hun gezicht.

Ben jij wel eens enorm geschrokken? Van een hard geluid? Omdat iemand anders je liet schrikken? Nou, de herders schrokken ook. Dat wil je niet weten.

Maar de stem die ze hoorden was een aardige stem. ‘Jullie hoeven niet bang voor mij te zijn!’ De herders keken naar het geluid. Wat zagen ze daar? Een engel!

Heb jij wel eens een echte engel gezien? Ik niet. De herders ook niet.Maar ze snappen het meteen – dit is een engel, een boodschapper van God. Zoveel licht. Dat kan niet anders.

En weet je wat de engel zegt?

Ik kom jullie iets geweldigs vertellen. Iets waar iedereen blij van zal worden. In de stad van David, in Bethlehem, is een baby geboren. Een heel bijzondere baby: hij is jullie redder. Ga maar kijken.
Je zult het zien: een kind in een voederbak, met doeken om zich heen.

Dan – opeens zijn er nog veel meer engelen.Echt enorm veel. En ze zingen met elkaar. Een prachtig lied. Alleen voor de herders – en natuurlijk voor God.

Glorie aan God! God zorgt voor vrede op aarde! Voor God is onze lof en onze eer en al onze hoera’s.

Dan is het opeens weer donker. Alle engelen zijn weg. De herders gaan snel kijken. En ze vinden de baby. Een kindje, inderdaad in een voederbak, met doeken om zich heen.

Weet je wat ik nu zo bijzonder vind? Het gaat hier eigenlijk net zoals het in Jesaja 9 al staat. Via Jesaja had God het lang geleden al gezegd dat deze dingen zouden gebeuren.

Kijk maar: over het grote licht in het donker (9 vers 1):

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

En over de blijdschap (9 vers 2)

Diepe vreugde gaf u aan uw mensen, blijdschap als de vreugde bij de oogst.

Over de geboorte van een kind (9 vers 5):

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;

Bijzonder is dat he? Lang geleden het was al voorzegd door een man die Jesaja heette. Nu gebeurt het! De herders mogen er bij zijn.

2. Weet je het nog van het Adventsproject? Beneden ging het steeds over het boek van Jesaja. En net als boven ging het over andere koningen voor Jezus. Jezus wordt de grote koning. Maar hij is niet de eerste. Over welke koningen hebben we het allemaal gehad?

Eerst koning David – de koning die leeft met God

Toen koning Salomo – de koning met wijsheid van God

Daarna koning Joas – de koning die de tempel herstelt

Vorige week koning Hizkia – de koning die op God vertrouwt

Vier koningen. En nu dan eindelijk die grote koning. De grote Zoon van David. Zo zie je weer dat de bijbel een heel bijzonder boek is. De Bijbel vertelt over al die koningen die er voor Jezus al geweest zijn. Jezus is een koning in een lange rij koningen voor Hem. En Jezus is de allerbeste koning!

En er staan in de Bijbel brieven van mensen zoals Jesaja. Jesaja is een profeet: hij mag een boodschap van God doorgeven. Bij Jezus zie je het allemaal gebeuren precies zoals Jesaja het heeft gezegd. Nu klopt het weer: het gaat in vers 6 over Davids troon.

Nu is de echte Zoon van David geboren. Het geheime reddingsplan van God komt uit. Nu, en de herders maken het mee. Wij mogen er over lezen. Geweldig toch?

Heb jij wel eens een geheim plannetje gemaakt? Maar dan – kun je dan ook doen wat je van plan was?

Met kerst begint God ermee. Hij heeft een geheim reddingsplan. En vanaf nu gaat hij het doen. Gods plan gebeurt, precies zoals het al in de Bijbel stond voorspeld. Dat is echt mooi!

Ben jij er blij mee? Hier mag je enorm blij mee zijn. God gaat doen wat in zijn geheime plan staat!

3. Weet je wat er in Gods geheime plan staat? Het is een reddingsplan.

De engel zegt het: Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Zo staat het in Jesaja: door Jezus komt er een bevrijding. En vrede. En vrijheid.

De herders hadden vast wel gehoord over Gods geheime reddingsplan. Maar ja, het was al zo lang geleden. Die brief van Jesaja was al zo oud. En nu zegt de engel: de redder is geboren.

Straks is die baby groot geworden. Dan wordt hij echt een koning, een redder, een bevrijder.

Nu zijn er nog soldaten, zoals in Jesaja 9. Heb je wel eens soldaten zien marcheren? In het echt, of in een film? Ze lopen precies gelijk. Ze stampen met hun laarzen. Een twee een twee een twee. Nu heb je ze nog. Straks niet meer. Kisten, soldatenlaarzen, ze worden verbrand. Ook de uniformen. In de oorlog zit er bloed aan uniformen. Doordat er mensen bloeden. Gewond door een kogel. Doordat mensen dood gaan. Die uniformen met bloedvlekken worden ook verbrand.

Alleen – ik moet iets meer zeggen. Wat denk je – als er geen soldatenlaarzen meer zijn. Als er geen uniformen meer zijn. Is er dan vrede? Voor altijd vrede? Of zouden mensen dan toch nog ruzie blijven maken. Elkaar slaan en schoppen. Zouden er nog steeds mensen naar het ziekenhuis moeten. Mensen dood gaan? Wat denk jij?

Wat zijn eigenlijk de dingen die jou gevangen houden? De bloederige uniformen, de wapens, de soldatenlaarzen ? Wat moet een echte redder doen – om echt voor bevrijding te zorgen? Of echt de problemen op te lossen?

Het probleem dat jij en ik soms gewoon zin hebben om gemeen te zijn. Zin hebben in iets verkeerds. Dat heet zonde.

Het probeem dat jij en ik allemaal oud worden. En allemaal een keer dood gaan.

Het probleem dat er aan ons getrokken wordt. He, waarom ga jij naar de kerk? Bestaat God wel? Ik weet een veel leukere manier van leven. Dat heet de verleiding van de wereld.

Het probleem dat de duivel er is – en de duivel vindt het leuk om alles kapot te maken.

Dat weet God. Dat weet Jezus. En daar gaat hij wat aan doen. Dat is Gods geheime reddingsplan.

4. Hij is dus voor jullie geboren. Is je wel eens opgevallen wat de engel zegt?

De engel zegt: voor jullie is een redder geboren. In Jesaja 9 staat: een kind is ons geboren.

Het kind is geboren voor ons.Laat dat eens even goed tot je door dringen. Het kind is geboren voor ons. Niemand hoeft te denken: Is dat wel voor mij? Nee, Jezus is geboren voor ons.

Jezus is geboren om jouw redder te zijn, jouw bevrijder. Hij is geboren voor jou!

Jesaja zegt: er rustte een juk op jouw schouders. Maar als je bij Jezus hoort, dan rust het koningschap op zijn schouders. De last van het koningschap – jouw lasten, jouw juk – hij neemt het op zijn schouders.

Hij is geboren om jou vrijheid te geven. Heb je dat wel eens bedacht?

Welk juk drukt er op jouw schouder? Welke zweep drijft jou op? Welke soldatenlaarzen dreunen nog na in jouw oren? Ik heb een probleem – ik heb een probleem – ik heb een probleem – en ik kom er niet los van?

Geef die last aan Jezus. Als je dat doet, dan neemt Jezus jou zelf op zijn schouders. Dan draagt Hij jou verder. Hij draagt de last voor jou. Jezus is voor ons geboren. Hij is geboren om onze last van onze schouder af te halen. En voortaan draagt Hij onze last. Draagt hij jou zelf op zijn schouders.

Mag hij dat? Wil jij de dreunende laarzen en de bloederige kleren waar jij last van hebt aan Jezus geven? Mag hij ze verbranden? Mag zijn Geest jouw leven helemaal heilig maken? Schoon branden?

Dat kunnen allerlei soorten problemen zijn. Onthoud het maar met een ezelsbruggetje. Je zonden, je wonden, je bonden.

Wil jij je zonden aan Jezus geven? Durf jij tegen Jezus te zeggen: Heer, ik worstel met deze zonde. Ik doe het steeds weer. Ik vraag u: Regeer in mij. Dat ik vrij word, dat ik ervan los kom?

Mag Jezus jou bonden losmaken. De dingen die jouw gevangen houden. Mag Jezus die gevangenschap open breken?

Je wonden. De dingen die je diep gekwetst hebben. Mag Jezus je wonden genezen? Mag Hij ze aanraken met zijn helende handen?

En als je nu ergens aan denkt, iets dat je dwars zit, praat daar dan over. Met Jezus Christus. Met een broer of zus in de kerk. En bid om redding! Jezus is voor jou geboren! Hij wil jouw bevrijder, jouw redder zijn.

5. Kijk zo ook eens naar die namen van Jezus.

Denk erom mensen, die titels zijn geweldig.Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Dat is Hij voor ons. Maar dan is het wel belangrijk dat jij Jezus zo kent. Als een kind zegt: ‘Mijn papa is de sterkste papa van de hele wereld’, dan klinkt daar bewondering in door. Ongeschokt vertrouwen. Je ziet het kind trots omhoog kijken. ‘Mijn papa!’

Is Jezus jouw wonderbare raadsman, jouw goddelijke held, jouw eeuwige vader, jouw vredevorst? Hij is voor jouw geboren, ken je Hem ook zo? Mijn Jezus!

Ik heb me tijdens het maken van de preek afgevraagd: hoe blij ben ik zelf met kerst? Nu was ik gaar en half ziek, dus dan voel je je niet super blij. Maar dat is geen eindstation. Ben jij blij omdat het kerst is? En wat doe je als je niet blij bent?

Lieve mensen, je kunt op zoek gaan naar blijdschap. Dat heb ik ook weer gemerkt.

Je kunt die vier namen gebruiken om weer blij te worden. Zoek een stil plekje op waar je alleen bent met God en je Bijbel. Denk er maar eens over na wat een van die namen betekent. Zo is Jezus voor jou geboren. Laat tot je doordringen hoe mooi die naam is. Maar vraag je ook af: Mag hij dit voor mij zijn?

Denk aan dat liedje van net.

Wonderbare Raadsman:/ Hij wil je heel graag helpen / in alles wat je doet. / En gaat het soms wat moeilijk, / Hij geeft je nieuwe moed.

Prachtig toch: hij is zo wijs. Hij weet zo goed wat Hij moet doen. Hij kan je problemen echt oplossen. Hij kan je moed geven.

Maar: mag hij je helpen in alles wat je doet? Mag hij je nieuwe moed geven? Als je moedeloos bent, kun je bidden. Hem om hulp en bevrijding vragen. Maar je kunt ook gewoon je leven verder leven. Je problemen voor jezelf houden. Wat heeft Hij daar mee te maken? Dan houdt je Hem op afstand.

Zo kun je al die namen langslopen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Bid dat de Heilige Geest ervoor wil zorgen dat je Jezus voor je ziet. En dan zul je merken: dat helpt. Zo krijg je Jezus beter in beeld. Je merkt: ik ken hem nog veel te weinig. Ik houd hem op afstand. Maar je ontdekt ook: Hij wil me nog zoveel meer geven dan ik dacht. Hij is zo geweldig!

U bent mijn wonderbare raadsman. U bent mijn goddelijke held.U bent mijn eeuwige vader.U bent mijn vredevorst.

6. Als je je die namen eigen maakt, dan komt er blijdschap. Dan kan Hij in je leven regeren. Dan komt er vrede. Ook dat zie je in Lucas en in Jesaja. Door Jezus komt er vrede op aarde.

Let dan op het slot van Jesaja 9,6:

Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.

God zelf beijvert zich ervoor. In de vorige vertaling stond: de ijver van de HERE van de heerscharen zal dit doen. Het Hebreeuwse woord hier heeft te maken met liefde en jaloezie. En dat vind ik belangrijk: vrede en liefde hebben met elkaar te maken.

Hoe gaat dat tussen mensen?

Als twee mensen van elkaar houden, dan is er vrede tussen hen. Dan is het leuk om elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken. Maar als de liefde of de sympathie van één kant komt, dan wordt het minder gezellig. Hoe minder liefde, hoe minder vrede. Hoe meer liefde, hoe meer vrede.

Zo is het ook tussen God en mensen. Bedenk dan: achter de geboorte van Gods Zoon zit Gods vurige liefde. Uit een hartstochtelijke liefde wordt hij naar de aarde gestuurd. God spant zich voor ons in met een liefde die zo groot is.

Jezus’ geboorte, zijn namen, ze zijn een liefdesverklaring. God zelf zegt tegen jullie: Ik hou van jullie. Jezus wordt geboren voor ons. Jezus wil jouw Wonderbare raadsman zijn. Jouw goddelijke held. Jouw eeuwige vader. Jouw vredevorst.

Als wij daar koud onder blijven, dan gaat er iets mis. Als wij zeggen: Wonderbare raadsman, goddelijke held – boeie. Eeuwige vader, vredevorst – weg ermee.

Dan wijs je Gods liefde af. Maar dan geldt ook: hoe minder liefde, hoe minder vrede. Dat wil zeggen: dan komt er ook geen eeuwige vrede. Als jij gelooft om in de hemel te komen maar verder volstrekt niet in God geïnteresseerd bent, niet van Hem houdt, Hem niet vertrouwt, waarom zou hij je dan in de hemel toelaten? Geen liefde, dan ook geen vrede. Ook geen eeuwige vrede. Wijs Gods vurige liefde niet af!

Jezus wordt niet zomaar geboren. Hij wordt voor ons geboren. Het is de ijver van Gods liefde die in Jezus aan het werk is. Geniet van die geweldige liefde. Kijk naar Jezus – wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Wees diep van Hem onder de indruk. Zeg ja tegen Hem, tegen zijn liefde.

Laat Hij je blij maken

Laat Hij je vrede geven!