Jesaja 7:14 – God is midden in je leven

Mark Veurink
29 november 2015

Jesaja 7:14 – God is midden in je leven

image_pdfimage_print

God lijkt op de achtergrond te staan. Of is het eerder dat graag willen dat God zich niet met ons bemoeit? In een wereld die niets van God verwacht, wordt koning Achaz van Juda door God op zijn plek gezet. God is Immanuël: God midden in je leven.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Aansteken adventskaars
Zingen: Opwekking 599 en Opwekking 640
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Lied 125 : 1, 3 en 5
Over Alpha (door Alpha-deelnemer)
Gebed (door Alpha-deelnemer)
Kinderen naar club (met introductie)
Lezen: Jesaja 7 : 1 – 17 (door Alpha-deelnemer)
Zingen: Psalm 46 : 1, 2 en 4
Preek over Jesaja 7 : 14
Zingen: Opwekking 214 (= Glorieklokken 63)
Kinderen terug
Kinderlied
Onderwijs doop
Doopbediening
Zingen: Opwekking 687
Oproep aan de gemeente
Zingen: “Doop” (Sela)
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 103 : 5 en 7
Zegen

Verwacht God midden in je leven

Inleiding
dia 1 – man-vrouw
Mannen zijn heel gevoelige wezens.
Ze zeggen wel eens dat vrouwen gevoelig zijn
terwijl mannen juist nuchter zijn,
maar ik geloof er niets van.
O ja, natuurlijk zijn vrouwen gevoelig,
daar twijfel ik niet aan, en dat is ook mooi.
Maar mannen zijn net zo gevoelig, alleen op een andere manier.
Mannen hebben namelijk een sterk ontwikkeld eergevoel.
Onze, ik spreek maar even namens alle mannen,
onze eer wordt aangetast als vrouwen onze taken gaan doen.
Wij lossen het liever zelf op.

dia 2 – appelmoes
Een heel simpel voorbeeld: een pot appelmoes.
Mannen worden geacht een pot appelmoes met blote handen te kunnen openen.
Het voelt heel goed als anderen de pot niet open krijgen,
en je dan kunt zeggen: ‘geef maar even aan mij’,
en dat je hem dan in één vloeiende beweging open hebt.
Helaas gaat het ook wel eens andersom…
Dat ik denk: ‘die pot draai ik wel even open’,
maar dat het niet lukt.
Dat ik nog maar wat meer kracht zet,
dat ik er zweethanden van krijg,
zodat ik geen grip meer op het deksel heb…
O, willen jullie die details eigenlijk wel weten?
Hoe dan ook, het lukt niet.
En dan sta ik op het punt om mijn gereedschapskist erbij te halen,
met een hamer en schroevendraaier moet het toch lukken
en desnoods zaag ik die pot open,
en dan zegt Hanneke: ‘mag ik het even proberen?’
Dan kun je geen ‘nee’ zeggen
en zul je altijd zien dat het haar direct lukt.
Daar gaat mijn eer…

Oke, ik overdrijf een beetje,
maar het gaat mij om dat eergevoel.
Mannen zijn vast niet de enigen die daar last van hebben,
vrouwen hebben het ongetwijfeld ook.
Toegeven dat iets niet lukt en dan iemand anders om hulp vragen,
dat is gewoon heel moeilijk.
Kinderen leren dat al heel jong,
en ook Hugo zal er binnenkort aan moeten geloven:
‘ik wil het zelf doen!’

dia 3 – verwacht God midden in je leven
Dat is een van de redenen dat geloven moeilijk kan zijn.
Want geloven is dat eergevoel parkeren
en je leven uit handen geven aan God.
Een God die op afstand staat, is een veilige God.
Maar God is midden in je leven!
Dat is de boodschap van vanochtend:
verwacht God midden in je leven.

1. God op de achtergrond?
dia 4 – God op de achtergrond?
In de tijd van Jesaja 7 lijkt niemand nog iets van God te verwachten.
Als de mensen al in hem geloven,
denken ze dat God zich op de op de achtergrond houdt.
God is ver weg, dus ze moeten er zelf maar het beste van maken.

dia 5 – historisch dieptepunt voor Israël (kaart)
Dat valt niet mee, want het is een donkere tijd.
Israël is verdeeld.
Onder koning David en koning Salomo was het nog één rijk,
maar daarna is Israël gesplitst in twee delen:
het grote Efraïm en het kleine Juda met Jeruzalem.
Dat het zo is gelopen, is al erg genoeg,
maar nu staan ze ook nog lijnrecht tegenover elkaar!
Efraïm voert oorlog tegen Juda en wil Jeruzalem innemen.
Daarbij krijgt Efraïm hulp van een ander volk: Aram.
De verhouding tussen de broedervolken is op een ijskoud dieptepunt belandt.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Dat heeft alles te maken met het vierde land: Assyrië.
Assyrië is de opkomende wereldmacht,
en de kleine landen in de regio voelen zich bedreigd.
Ze beseffen dat ze alleen kans maken tegen Assyrië als ze gezamenlijk optrekken.
Dat doen Efraïm en Aram: zij hebben een bondgenootschap gesloten.
Maar Juda, met koning Achaz aan de top, wil niet meedoen,
Juda houdt liever Assyrië te vriend.

dia 6 – niets van God verwachten
De verhoudingen op het wereldtoneel liggen dus, net als vandaag, behoorlijk gecompliceerd.
Koning Achaz gaat zijn eigen weg.
Hij beseft hoe kwetsbaar de positie van Juda is,
maar verwacht niets van een bondgenootschap met Efraïm en Aram.
Hij ziet meer heil in een verbond met Assyrië.
Dat hij God om hulp kan vragen, komt niet bij hem op.
Van God valt volgens Achaz niets te verwachten.
God is al zo lang stil, daar kun je niets mee.
Je moet maar gewoon je eigen problemen oplossen.

dia 7 – niets van God willen
Maar dat is niet alles: het komt Achaz ook wel goed uit.
Hij zit er niet op te wachten dat God zich ermee komt bemoeien.
Achaz heeft zijn beslissing genomen:
hij lost zijn problemen wel op zijn eigen manier op.
Jesaja is een vervelende stoorzender.
Een teken van God is wel het laatste wat Achaz wil:
hij laat zich echt niet door God op andere gedachten brengen,
want Achaz is zo’n man met een sterk eergevoel.
Hij verstopt het vroom: ‘ik wil God niet op de proef stellen’,
maar eigenlijk zegt hij: ‘waar bemoeit God zich eigenlijk mee?’

God is naar de achtergrond verdreven.
Wat merk je nou van God?
Zit je er echt op te wachten dat hij zich met je gaat bemoeien?
Het lukt ons wel zonder God!

2. God is midden in je leven
dia 8 – God is midden in je leven
Midden in die wereld, waar niemand iets van God lijkt te verwachten,
komt God zelf met een teken.
God staat niet op de achtergrond, God laat ons niet aan ons lot over:
hij is midden in je leven!

dia 9 – God laat zich niet tegenhouden
Achaz moet niets van een teken weten,
maar daar laat God zich niet door tegenhouden!
‘Luister Achaz, of je het nu wilt of niet,
je zult een teken krijgen en weten dat ik midden in het leven ben:
de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.’
Wie die jonge vrouw dan is, staat er niet bij.
Waarschijnlijk moeten we het dicht bij de koning zoeken.
Zoals elke koning in die tijd had Achaz aan één vrouw niet genoeg.
Regelmatig neemt hij er een vrouw bij, bij voorkeur een mooie jonge dame.
Als Jesaja zegt: ‘de jonge vrouw is zwanger’,
kan het dus heel goed over de nieuwste vrouw van de koning gaan.

Maar deze vrouw is van een heel ander slag dan Achaz.
Ook al ziet het er allemaal nog zo somber uit,
zij weigert te geloven dat God zich heeft teruggetrokken.
Zij kent God niet, zoals Achaz, uit de boeken van vroeger:
voor haar staat als een paal boven water: God is dichtbij.
Daarom durft ze het aan haar zoontje die naam te geven: Immanuël, God met ons.
Deze vrouw en haar zoontje zetten Achaz op zijn plek.

dia 10 – God is de enige die verschil maakt
Achaz houdt God graag op veilige afstand,
‘God met ons’ is voor hem bedreigend, hij gaat liever zijn eigen gang.
Voor die vrouw is het juist geweldig: ‘God met ons’,
dat geeft haar kracht om te leven, om het vol te houden.
Het is allemaal niet verloren, want God is met ons!
Achaz vertrouwt op zijn eigen strategisch inzicht,
hij denkt dat de toekomst van Juda bij hem veilig is.
Maar zijn jongste vrouw houdt hem voor:
‘Achaz, van jou wordt het niet beter.
Zie je het dan niet, dat alleen God ons uit deze puinhopen kan redden?’

Voor mensen als Achaz is dat moeilijk te verteren.
Mensen die groot van zichzelf denken,
die de macht hebben om hun eigen problemen op te lossen.
Als je al je problemen zelf kunt oplossen,
dan is het moeilijk om God in je leven te zien.
Maar voor mensen als die jonge vrouw,
mensen die hun eigen kwetsbaarheid en beperkingen zien,
voor hen is het helemaal geen vraag:
wat er ook gebeurt, God is erbij!
Door zulke mensen, die vrede, rust en geluk uitstralen,
omdat ze alles van God verwachten,
laat God het zien: ik ben midden in je leven.

Dat wil God ook in het leven van Hugo,
dat belooft hij bij de doop:
‘Hugo, ik ben met je, ik ben midden in je leven,
verwacht maar veel van mij!’

3. Jezus: God maakt het waar
dia 11 – Jezus: God maakt het waar
Mooi, het vertrouwen van zo’n jonge vrouw!
Maar is dat vertrouwen ook wat waard?
Mag je inderdaad veel van God verwachten?
Daarmee komen we bij Jezus: in hem maakt God het waar.

dia 12 – Jezus is letterlijk ‘God met ons’
In het onbetekenende stadje Nazareth
woont 700 jaar later een onbetekenende jonge vrouw, Maria.
Een engel vertelt haar dat ze een zoon krijgt, Gods zoon.
Maria’s voorgenomen huwelijk met Jozef komt in gevaar:
hoe kan zij een kind krijgen dat niet van Jozef is?
Maar Jozef krijgt ook bezoek van de engel.
De engel haalt die oude profetie aan:
‘de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren,
en men zal hem de naam Immanuël geven.’
Wie goed oplet, heeft misschien gehoord
dat de jonge vrouw opeens een maagd geworden is.
Dat is een lang technisch verhaal over Grieks en Hebreeuws,
wie daar meer over wil weten meldt zich maar na de dienst.
Waar het om gaat: Jezus is Immanuël:
hij is niet alleen maar een teken dat God met ons is,
hij is God die letterlijk onder de mensen komt!

dia 13 – Adele
Afgelopen week was er veel aandacht voor een filmpje van Adele.
Adele is een bekende zangeres met veel fans.
Een aantal fans deden mee met een soort talentenjacht:
wie kan de beste Adele-imitatie geven.
Wat ze niet wisten was dat Adele zelf ook meedeed.
Ze was flink opgemaakt, haar neus was nep,
en voor haar fans was ze onherkenbaar.
Ze deed alsof ze Jenny was, een bloednerveus meisje.
De andere deelnemers maken zich zorgen of dat wel goed gaat.
Dan is het de beurt aan Jenny, en van de zenuwen vergeet ze ook nog in te zetten.
Maar als ze gaat zingen kijken haar fans elkaar aan
en vallen hun monden open: Jenny is Adele zelf!

dia 14 – Jezus wil in je leven delen
Zoals Adele onder haar fans komt, zo komt God onder mensen.
Adele blijft niet op afstand staan, maar wordt even één met haar fans.
God blijft ook niet op afstand staan, hij wordt één met ons, mensen.
Jezus wil van binnenuit in ons leven delen.
God staat niet op afstand, het ontgaat hem niet wat er in je leven gebeurt:
hij heeft het in Jezus zelf ook meegemaakt.
Hij is God met ons.

dia 15 – Jezus wil je een nieuw leven geven
Maar God gaat nog verder:
hij komt niet alleen een kijkje nemen in het leven,
daar zou je nog niet zo heel veel aan hebben,
hij wil je ook een compleet nieuw leven geven!
God is met je, niet alleen om je te bemoedigen, maar ook om je te redden.
Jezus brengt hoop, vrede, geluk, liefde en redding.
Die jonge vrouw uit Jesaja 7 heeft gelijk: van mensen als Achaz wordt het niet beter.
Van Jezus wel: hij zet jou voorop.
Nee, het betekent niet dat je beschermd bent tegen alle moeilijke dingen.
Het is niet Gods bedoeling dat je met zo min mogelijk kleerscheuren door het leven rolt.
Maar God is erbij en maakt jou klaar voor het leven in zijn koninkrijk.

4. Verwacht het van God!
dia 16 – verwacht het van God
Het is vandaag de 1e adventszondag.
Advent is een periode van verwachten.
Deze wereld wordt niet beter van ons,
het moet van God komen, van Jezus Christus en zijn liefde.
Die belofte is ook een opdracht: verwacht het van God alleen!

Zeggen dat je op God vertrouwt, is niet zo moeilijk.
Maar als je het meent, wordt het ook zichtbaar in wat je doet.
Dat is waar Achaz door de mand valt.
Hij heeft vrome praatjes over God niet op de proef stellen.
Maar hij doet iets anders: hij staat God niet in zijn leven toe.

dia 17 – zoek je geluk bij God
Op God vertrouwen, alles van hem verwachten, hoe doe je dat?
Betekent dat dan dat je je gezonde verstand maar opzij moet schuiven,
alles wat je hebt moet verkopen, op straat moet gaan leven
en er op vertrouwen dat God je elke dag wel weer genoeg geeft?
Dat lijkt mij dus niet de bedoeling!
Het gaat om iets anders: waar zoek je je diepste geluk?
Probeer je je eigen leven in de hand te nemen,
bouw je allemaal zekerheden in om gelukkig te zijn,
is alleen het beste goed genoeg en geloof je dat je voor jezelf moet opkomen?
Of is het genoeg dat God met je is,
wordt je daar gelukkig en tevreden van en is de rest extra?

Misschien zie je wel juist in moeilijke tijden of je het van God verwacht.
Als het je ontglipt, als het leven tegenzit,
als je ziek wordt, als je verkering uitgaat, als je zorgen hebt om je kinderen,
wordt je dan angstig en is dat het einde van je geluk?
Of kun je het dan aan God overlaten, en bij hem rust vinden?

dia 18 – God is geen theorie maar Immanuël!
Verwacht het maar van God.
Bert en Geeske, laat dat vertrouwen ook maar zien aan Hugo en Norah.
Jullie willen hen vertrouwd maken met God, en dat is geweldig!
De krachtigste manier om dat te doen is dat je laat zien dat het geen theorie is,
maar dat God midden in je leven is,
dat je het van hem verwacht, als het meezit en als het tegenzit.
Want hij is Immanuël: God met ons.
Amen.