Jesaja 52:7 | Verlangen naar meer: geluk

Mark Veurink
24 juli 2016

Jesaja 52:7 | Verlangen naar meer: geluk

image_pdfimage_print

In juni stemden de Britten voor de ‘Brexit’. Het had Nederland ook kunnen overkomen… Onvrede broeit overal. Maar wat zit daarachter? Het lijkt een verlangen te zijn naar geluk, naar het bijbelse ‘sjaloom’. Onze onvrede wijst naar God, bij Jezus kun je volmaakt geluk vinden.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 717
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Psalm 122 : 1, 2 en 3
Gebed
Lezen: 1 Samuël 8 : 1 – 9 en Jesaja 52 : 1 – 10
Zingen: LvK Lied 28 : 1, 2, 3 en 4
Preek over Jesaja 52 : 7
Zingen: Psalmen voor Nu 84 (=Opwekking 715)
Leefregels
Zingen: LvK Lied 477 : 1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 64 : 1, 2 en 3
Zegen

Verlangen naar meer: geluk

Introductie voor bijbellezing
Is er meer?
Meer dan het leven dat we zo goed kennen?
In ieder geval verlangen we ernaar.
Mensen verlangen,
mensen beseffen dat het leven niet is zoals het zou moeten zijn.
Ik geloof dat we niet zomaar verlangen,
maar dat onze verlangens wijzen naar iets dat groter is dan wij,
dat we in onze verlangens God kunnen ontmoeten.
De komende weken staan we bij een paar van die verlangens stil.
Bij geluk, schoonheid, recht, seksualiteit en spiritualiteit.
Vandaag het verlangen naar geluk.
We lezen 1 Samuël 8 : 1 – 9 en Jesaja 52 : 1 – 10.

Inleiding
dia 1 – Pond
Toch aardig van die Britten.
Precies een dag voordat wij vertrokken voor onze vakantie in Wales
besloten de Britten hun munt, de Pond, goedkoper te maken.
Oké, eigenlijk besloten ze uit de Europese Unie te stappen,
ook wel ‘Brexit’ genoemd,
maar gevolg was wel dat de Pond flink goedkoper werd.
Vorig jaar in de zomer moest je nog 1 Euro 50 betalen voor een Pond,
deze zomer nog maar 1 Euro 20.

dia 2 – donuts
Voor hen die dit soort getalletjes niet zo veel zeggen:
het betekent dat als je 5 donuts koopt,
je er maar 4 hoeft te betalen.
En donuts bakken, dat kun je aan de Britten wel overlaten,
dus daar hebben we het maar lekker van genomen.
Hetzelfde geldt voor muffins: 5 halen, 4 betalen.
En voor chips in de meest wonderlijke smaken:
red hot chili met limoen, of bacon met maple-siroop…
Geloof mij maar: daar wil je geen 5 zakken van hebben,
ook niet als je er maar 4 hoeft te betalen.
Hoe dan ook, het hele land stond in de uitverkoop:
20% korting op alles.
Speciaal voor ons.
Toch aardig van die Britten.

dia 3 – brexit
Niemand had gedacht dat het zo ver zou komen.
Neem alleen al dat woord: ‘Brexit’.
Een grappig woord voor iets wat als een grap begon
en gewoon een grap het moeten blijven.
Net zoals de ‘Frexit’: dat Friesland de onafhankelijkheid uitroept.
Leuk om wat over te grappen, maar verder geen goed idee.
Maar de Brexit is nu echt in gang gezet!

Ze zijn er zelf ook van geschrokken.
Ontredderd zelfs.
In een speeltuintje raakten we aan de praat met een vader en een oma.
Nog voordat we over het weer hadden gepraat
vonden ze het al nodig ons hun excuses voor de Brexit aan te bieden.
Al snel waren we heerlijk aan het mopperen
over alles wat er niet deugde aan het referendum.

dia 4 – verlangen naar meer: geluk
Hoe heeft het ooit kunnen gebeuren?
Over die vraag heb ik nagedacht, ik heb er ook wat dingen over gelezen,
en ik kom uit bij ‘verlangen’.
Verlangen naar een betere wereld.
Verlangen naar een beter leven.
Verlangen naar dat alles goed is.
Vanmorgen staan we stil bij het verlangen naar geluk.

1. Onvrede
dia 5 – onvrede
Zijn we dan echt zo ongelukkig?
Dat zeggen we dan ook weer niet zo snel van onszelf…
Toch missen we iets, is er veel onvrede, ook in Nederland.

dia 6 – Nexit
Want die Brexit is geen typisch Brits dingetje.
Dan was ik er vandaag echt niet over begonnen.
Het had Nederland net zo goed kunnen overkomen.
In april mochten wij ook naar de stembus,
over het ‘associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne’.
Maar een van de initiatiefnemers zei in een interview
dat Oekraïne hem niets kon schelen,
dat het referendum vooral als protest tegen de EU bedoeld was.
Een ‘Nexit’ dus…

dia 7 – trump
Toch gaat het ook niet over de Europese Unie.
Mensen zijn ontevreden, en de EU krijgt de schuld.
Maar als er geen EU zou zijn, zouden mensen net zo ontevreden zijn.
Kijk maar naar Amerika: ver buiten de EU,
maar Donald Trump is er wel presidentskandidaat
en gaat ‘Amerika weer groot maken’.

dia 8 – onvrede zit overal
Ook al is het leven in Nederland goed, de onvrede zit overal.
We zijn boos op graaiers, bang voor terroristen en we wantrouwen politici.
We mopperen op de EU, op Den Haag, op het management van je bedrijf,
op de samenleving en de jeugd van tegenwoordig,
of op de ouderen van tegenwoordig,
en misschien ook wel op de kerk.
Ze doen maar wat…

dia 9 – Israël: onvrede met corrupte leiders
In Israël kunnen ze erover meepraten.
Het volk is ontevreden.
En eigenlijk ook wel terecht.
Jarenlang werd het volk door Samuël geleid,
en het waren goede jaren.
Samuël was een eerlijk man die zijn macht niet misbruikte.
Dat het ook anders kon, wisten de Israëlieten maar al te goed.
Voor Samuël waren het Eli en zijn zonen Chofni en Pinechas die de dienst uitmaakten.
De twee broers maakten er hun eigen feestje van en vader stond het toe.
Wat waren de Israëlieten blij toen Samuël het overnam.

Maar ook Samuël heeft twee zonen, Joël en Abia.
Hij vindt zichzelf te oud om Israël nog te leiden,
dus heeft hij Joël en Abia tot zijn opvolgers benoemd.
Ze maken er een potje van, en Samuël laat het gebeuren.
Ze zijn zo corrupt als wat,
en het belang van het volk kan hen niet interesseren.
De geschiedenis lijkt zich te herhalen,
en daar hebben de Israëlieten dus geen trek in.
Het volk pikt het niet langer, onvrede broeit overal,
en de roep om een revolutie wordt steeds luider.
Ze trekken bij Samuël aan de bel:
‘Samuël, doe er iets aan!
Die zonen van jou zijn een ramp.
Geef ons toch een echte koning!’

dia 10 – verlangen naar ‘sjaloom’
Wat zit daar nou achter?
Achter die onvrede van de Israëlieten?
Achter de onvrede van Britten, Amerikanen, Turken en Nederlanders?
Heel simpel: ze willen gelukkig zijn.
Ze willen eerlijk worden behandeld,
ze willen serieus genomen worden,
ze willen worden gekend en gewaardeerd.
Om het met een Hebreeuws woord te zeggen: ze willen sjaloom.
Meestal wordt dat met ‘vrede’ vertaald,
maar bij vrede denken wij vooral aan dat het geen oorlog is.
Sjaloom is veel meer: het is dat alles goed is.
Het is volmaakt geluk.

‘Hoe welkom is de vreugdebode die sjaloom aankondigt’
profeteert Jesaja eeuwen later.
De vraag stellen is hem beantwoorden: zo iemand is zeer welkom.
De koning waar het volk om heeft gevraagd, heeft het geluk niet gebracht.
Zijn opvolgers ook niet: ze hebben het land in de afgrond gestort.
Maar het verlangen blijft, en Jesaja spreekt erover.

2. Het echte geluk komt!
dia 11 – het echte geluk komt!
Is het tegen beter weten in?
Gaan we dat volmaakte geluk nog eens vinden?
Of moeten we maar stoppen met verlangen,
er genoegen me nemen dat het er nu eenmaal niet in zit.
Moeten we die stem van onvrede,
die stem die roept om volmaakt geluk,
maar tot zwijgen brengen?
Jesaja moedigt aan om aan dat verlangen vast te houden:
geef het niet op, het echte geluk komt!

dia 12 – God heeft je gemaakt voor geluk
Die onvrede, die leidt tot dingen als een Brexit, legt een verlangen bloot,
en het is een goed verlangen!
Natuurlijk verlang je naar dat alles goed is.
God zelf wil ook niets liever.
Als hij aarde inricht, het staat in Genesis 1,
zegt hij het steeds weer: ‘het is goed.’
Dat is wat God altijd al voor ogen heeft gehad.
God heeft je gemaakt voor die sjaloom, voor dat geluk.
Het is niet gek dat je daarnaar verlangt.

dia 13 – echt geluk komt niet van mensen maar van God
Dan moet je wel de goede kant op kijken,
niet zoals de Israëlieten die bij Samuël komen.
Zij denken dat ze de oplossing voor het probleem hebben:
Samuëls zonen moeten plaatsmaken voor een echte koning,
dan zal alles wel goed worden.
Als zo’n idee zich eenmaal heeft vastgezet,
is er geen argumenteren meer aan:
die koning moet en zal er komen.
Samuël waarschuwt het volk nog, in opdracht van God,
maar het volk wil er niet naar luisteren.
Ze zien de koning als oplossing voor al hun problemen.

De sjaloom, het volmaakte geluk, komt niet van mensen.
We geloven graag van wel,
dat we van de wereld een betere plaats kunnen maken,
maar is het niet eens tijd om te erkennen dat het keer op keer mislukt?
Jesaja wijst een andere kant op.
De sjaloom komt als God terugkomt naar Sion.
Als je verlangt naar een betere wereld, naar sjaloom,
dan wijst dat verlangen naar God.
Het paradijs breekt aan als God koning wordt.

dia 14 – thuis in Jeruzalem
En dat gaat gebeuren.
Dat is het goede nieuws uit Jesaja.
God komt en wordt koning in Jeruzalem.
Want sjaloom en Jeruzalem horen in de bijbel helemaal bij elkaar.
Jeruzalem is de stad van vrede en geluk, waar alles goed is.
Daarom hebben we Psalm 122 gezongen.
Johannes schrijft erover in Openbaring 21:
‘Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.
Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:
Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’
Als we verlangen naar dat alles goed is, verlangen we naar Jeruzalem:
dat er geen onrecht is, geen ongelijkheid, geen armoede,
geen mensen die meer zijn dan andere mensen,
geen angst, geen jaloersheid,
niet meer aan je lot worden overgelaten.
De onvrede die je kunt hebben, wijst naar Jeruzalem.
Daar ben je thuis!

3. Geluk begint bij koning Jezus
dia 15 – geluk begint bij koning Jezus
Nu is het al wel weer even geleden dat Jesaja profeteerde.
En ook Johannes is van ver voor onze tijd.
Het is mooi wat ze zeggen, maar komt er ook nog eens wat van?
We zitten al zo lang te wachten,
gaat God alles nou nog eens echt goed maken?

dia 16 – Jezus geeft zijn sjaloom op om het ons te geven
Ja, dat gaat God.
Sterker nog: hij is er al lang mee bezig.
Maar misschien niet op de manier die je zou verwachten.
Hij stuurt geen leger naar de aarde om de macht op te eisen,
zoals bijvoorbeeld het Turkse leger
probeerde om president Erdogan aan de kant te zetten,
of de Israëlieten probeerden van Samuëls zonen af te komen.
Maar God doet het op zijn heel eigen manier: Jezus.

Jezus is de koning waar Jesaja het al over heeft.
De koning die met vrede en redding naar Jeruzalem komt.
Hij is God die alles op alles zet om het volmaakte geluk te brengen.
Niet door zich groot en sterk te maken,
maar juist door zich klein en zwak te maken.
Voor zichzelf hoefde hij het niet te doen:
hij had het volmaakte geluk al, hij leefde in sjaloom bij zijn Vader.
Hij heeft het voor ons opgegeven,
is als mens in deze wereld gekomen, midden in de chaos,
en heeft de onvrede van binnenuit leren kennen.
Jouw onvrede is die van hem geworden, is met hem gekruisigd.
Bij Jezus mag je ontdekken
dat je je er niet bij neer hoeft te leggen dat het nooit wat zal worden,
dat je nooit volmaakt gelukkig zult zijn:
er is meer, sjaloom, dat alles goed is, bestaat,
en Jezus geeft het!

dia 17 – vrede voor vandaag
Als je een volger van Jezus bent,
mag je ook iets van dat geluk ervaren.
Nee, het paradijs is nog niet aangebroken.
Er is genoeg in de wereld om ongelukkig van te worden.
Maar bij Jezus mag de stem van onvrede wel tot rust komen.
Hij geeft vrede in je hart.
Want vrede begint met dat je God kent:
onze harten vinden geen rust tot ze rusten in God.
En wat is het prachtig als mensen kunnen getuigen
hoe ze in moeilijke situaties ervaren dat ze bij Jezus vrede vinden.

4. Waar zoek je geluk?
dia 18 – waar zoek je geluk?
We waren begonnen bij de Brexit,
en zijn nu uitgekomen bij de vrede die Jezus geeft.
Even op een rijtje:
de Brexit laat onvrede zien, onvrede die Nederlanders net zo goed hebben.
Achter die onvrede zit een verlangen: het verlangen naar geluk, dat alles goed is.
In de bijbel wordt daar het woord ‘sjaloom’ voor gebruikt.
God heeft ons gemaakt voor die sjaloom,
en bij Jezus mag je die sjaloom ervaren.

Maar nu terug naar die Brexit.
Wat betekent dit verhaal nu voor al die onvrede die we ervaren?
Voor ons gemopper op bijvoorbeeld de politiek?
Voor het gevoel dat je er alleen voorstaat?
Dat ‘ze’ maar wat doen?

dia 19 – niet: je overal bij neerleggen
Het betekent niet dat je je overal maar bij moet neerleggen,
dat je het leven maar moet nemen zoals het is,
want het is nu eenmaal niet anders.
Je mag je stem laten horen.
Mocht het nog eens van een Nexit-referendum komen,
dan zal ik zelf ervoor stemmen om in de EU te blijven,
maar ik geloof niet dat dat de enige keuze is die je als christen kunt maken.

dia 20 – verwacht je geluk niet van de wereld
Waar het wel om gaat: waar zoek je geluk?
En dan denk ik dat de meeste mensen die voor een Brexit hebben gestemd
bedrogen zullen uitkomen.
Ze hebben gestemd uit onvrede.
Ze hebben gestemd voor banen, voor meer gelijkheid, voor zekerheid.
Of er echt iets voor hen gaat veranderen,
of ze krijgen waar ze voor gestemd hebben,
dat is maar zeer de vraag.
Net zoals voor Israël niets echt veranderde
toen koning Saul de macht overnam van Samuëls zonen.
Als je door onvrede wordt gedreven
zul je dat volmaakte geluk wat je zo graag wilt niet vinden.
Geluk zit niet in een Brexit, en ook niet in de Bremain,
zoals het ‘blijf-kamp’ zich genoemd heeft.
Geluk zit niet in een Nexit of Frexit,
maar ook niet in de Europese Unie of Den Haag.

dia 21 – sjaloom vind je bij God
Je bent gemaakt om het volmaakte geluk te vinden,
niet door de wereld te verbeteren totdat het perfect is,
maar bij God.
Bij hem is sjaloom, is alles goed.
Met God in je leven mag je vrede hebben,
ook in een wereld die echt geen paradijs is.
Maar als je Jezus volgt, als je je niet door je onvrede laat leven,
dan zul je sjaloom vinden.
Zoals Jezus zegt, in Marcus 8:
‘ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.’

En dat paradijs, dat komt.
We leven op weg naar het nieuwe Jeruzalem,
waarover Jesaja later zegt, in hoofdstuk 62,
‘Jeruzalem, de Heer verlangt naar jou,’
wij zijn dus niet de enigen die verlangen: God doet dat ook,
‘Jeruzalem, je land wordt ten huwelijk genomen.
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.’
Amen.