Jesaja 2:4-5 | Ontwapen(en)d!

Mark Veurink
27 november 2016

Jesaja 2:4-5 | Ontwapen(en)d!

image_pdfimage_print

Uiteindelijk wil iedereen vrede. Maar wat is er een verdeeldheid. In de wereld, maar ook onder christenen. Jesaja ziet vrede. Een wereld zonder wapens. Samen bouwen. Ontwapenend mooi! Iets van dat licht mogen wij laten zien.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.
Deze preek is 1 van de 2 preken die gehouden zijn in een dienst waarin de eenwording van CGK en GKv in Franeker centraal stond.

Liturgie
Welkom
Adventskaars
Zingen: LvK Psalm 25 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Gebed van verootmoediging
Zingen: Opwekking 717
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Jesaja 2 : 1 – 5
Zingen: GKB Psalm 122 : 1 en 3
Overdenking 1: ds. Hans Ruiter
Zingen: LvK Gezang 23 : 1, 2 en 3
Overdenking 2: ds. Mark Veurink
Zingen: ‘Fullness of Grace’ (1 en 2 solo, 3 samenzang)
Kinderen terug
Wetslezing: Romeinen 13 : 8 – 14
Zingen: LvK Gezang 126 : 1 en 2
Indragen avondmaalstellen
Zingen: GKB Psalm 133 : 1, 2 en 3
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Gezang 314 : 1, 3 en 4
Zegen

Ontwapen(en)d!

Inleiding
dia 1 – zwart
Wat een visioen!
Weg met zwaarden en speren!
Maar wat is het ver weg…

dia 2 – Floortje
We kennen de beelden van rokende steden in Syrië en Irak.
Ik merk dat ik me er voor afsluit.
Weer een stad die belegerd wordt, maar ik sla de berichtgeving over.
Tot ik laatst het programma ‘Floortje terug naar Syrië’ keek.
Opeens kwam die hele oorlog weer binnen.
Floortje Dessing is beroepsreiziger en journalist.
Voor één van haar tv-programma’s was ze al eens in Syrië geweest,
toen er ogenschijnlijk nog niets aan de hand was.
Mooie beelden van het rijke cultuurerfgoed van één van de oudste landen ter wereld.
Nu keerde ze terug naar de relatief veilige delen van Syrië,
om te zien wat de oorlog met het land en de mensen heeft gedaan.

Floortje bezoekt onder andere de stad Homs.
Wat Aleppo vandaag is, was Homs een paar jaar geleden.
De rook is opgetrokken, overgebleven is de ruïne van een ooit levendige stad.
Met mensen die hun leven proberen te herpakken.
Zelfs op tv voel je de beklemmende sfeer van de straten.
Wat kunnen mensen elkaar aandoen!
Ik werd er verdrietig van.

dia 3 – kerkscheuring
Als christenen kunnen we er trouwens ook wat van.
Volgens een grapje is 1 gelovige een christen,
zijn 2 gelovigen een kerk, en heb je met 3 een kerkscheuring.
Daar zit een kern van waarheid in.

1. Ontwapen(en)d!
dia 4 – ontwapen(en)d!
Jesaja 2 gaat over ontwapening.
De volken leggen de wapens neer.
En zoals Jesaja het opschrijft, heeft het iets ontwapenends.
Jesaja raakt een diepe snaar: dit wil iedereen!

dia 5 – een universeel verlangen (VN)
Na elke oorlog wordt gezegd: ‘dit nooit weer.’
Zo zijn de Verenigde Naties ontstaan:
het is beter met elkaar te praten dan te vechten.
Voor het gebouw van de VN in New York staat een standbeeld, gebaseerd op Jesaja 2,
van een man die een zwaard omsmeedt tot een ploeg.
Het is niet alleen de droom van Jesaja, deze droom is universeel:
van alle mensen, van alle tijden en alle plaatsen.

dia 6 – een ongekende droom
Het omgekeerde van de droom, kennen we.
Snoeimessen die tot speren worden gesmeed.
Zo gaat dat in tijden van oorlog.
Fietsen en kerkklokken die worden geconfisqueerd
om er geweren en tanks van te maken.
Maar wat Jesaja beschrijft, dat is ongekend!

Wapens geven een gevoel van veiligheid.
Ook als je geen oorlog voert, is het wel zo prettig om wapens achter de hand te hebben.
Of tenminste om vrienden met wapens te hebben.
Want de militaire macht van Amerika garandeert dat Rusland zich koest houdt.
En als Trump daaraan begint te morrelen, steigert Europa…
Wapens zorgen voor een machtsevenwicht.
De wapens niet alleen neerleggen, maar zelfs omsmelten?
Dat gaat heel ver!
En dát is wat Jesaja beschrijft.
Geen veiligheid van een machtsevenwicht,
maar veiligheid omdat er simpelweg geen bedreigingen meer zijn!

dia 7 – niet afbreken, maar opbouwen
De wapens worden omgesmolten tot ploegijzers en snoeischaren.
Dat zijn geen willekeurige instrumenten waar je nog geen vlieg kwaad mee doet.
Het zijn landbouwinstrumenten: hiermee bewerk je de aarde, komt er eten op tafel.
Hiermee breek je niet af, maar bouw je juist op.
Als zwaarden en speren voor de dood staan,
staan ploegijzers en snoeischaren voor het leven.

De volken richten zich samen op het leven.
Zie je ze al naast elkaar staan?
Merkel en Putin? Trump en Assad?
Sylvana Simons en Geert Wilders?
Jesaja ziet het!
Dat is ontwapenend mooi!

2. Een utopie?
dia 8 – een utopie?
Mooi, ja, maar slaat het ook nog ergens op?
In je dromen gaat het er allemaal wat anders aan toe dan in werkelijkheid…
Is deze droom van Jesaja geen utopie?
Hoe vaak hebben we niet ‘dit nooit weer’ gezegd, en gebeurde het toch?
Hoe kan het dat er alleen maar wapens bijkomen,
en dat die wapens alleen maar onmenselijker worden?

dia 9 – mensen maken er niets van waar
In Jesaja’s eigen tijd was het ook geen realistische droom.
Volken stonden lijnrecht tegenover elkaar.
En Israël bracht het er niet veel beter vanaf.
Juist Israël zou het goede voorbeeld moeten geven,
zou moeten leven in het licht van de Heer,
zou moeten laten zien dat het er met God in je leven anders aan toegaat,
maar het is hopeloos!
Die verzen die wij uit Jesaja 2 lazen, zijn schitterend,
maar verder staan de eerste hoofdstukken van Jesaja
vol met de inktzwarte werkelijkheid.
Als het van mensen moet komen, zullen er altijd nieuwe wapens gemaakt worden.

dia 10 – het gebeurt als God komt
God weet dat.
Daarom grijpt hij zelf in.
Hij laat zien dat het kan: leven in het licht.
Jezus Christus doet wat Israël had moeten doen.
‘Eens zal de dag komen,’ zegt Jesaja.
Met Jezus Christus begint het!
Het licht komt op aarde, in eigen persoon.

Tegelijk wachten we, op de dag die zál komen.
God zal rechtspreken.
De VN krijgen dat niet voor elkaar omdat er zoveel belangen door elkaar lopen.
In Syrië kunnen ze daarom niets voor elkaar krijgen.
Bij God is het anders: hij heeft geen andere belangen dan het recht.
Dán wordt de droom werkelijkheid.

3. Leef de droom
dia 11 – leef de droom
Het is een ontwapenende droom.
Maar geen droom om even in weg te dromen,
om daarna weer in de harde realiteit terug te keren.
Jesaja zegt: ‘kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer.’
Een oproep aan het volk Israël.
Maar in de voetsporen van Jezus mogen wij meedoen.
Kom mee, en leef de droom!

dia 12 – eenwording: een stukje droom wordt werkelijkheid
‘Zet 3 christenen bij elkaar, en je hebt een kerkscheuring.’
Vandaag gaat dat niet op.
Vandaag mogen we genieten van een stukje van de droom die werkelijkheid wordt.
2 Gemeenten gaan als 1 gemeente verder.
Geen oorlog, geen wapengekletter: wij vinden elkaar in het licht van Christus.
Wij willen ploeg en snoeischaar in de hand nemen:
opbouwen in plaats van afbreken, ons wijden aan onze taak, een licht zijn in Franeker.
Samen ook met andere christenen in Franeker,
met wie we ons ook verbonden voelen.

dia 13 – wat heb jij in handen?
Kom je mee?
Wat heb je zelf in handen?
Een zwaard, of een ploegijzer?
Sla je om je heen?
Sta je vooraan met je kritiek als het anders gaat dan jij zou willen?
Of kun je accepteren dat we in al onze verschillen dezelfde Heer dienen,
en dat het dan wel eens anders gaat dan hoe je het zelf zou willen?
Wil je God als rechter, of eigenlijk toch liever jezelf?

Een stukje van de droom van Jesaja wordt werkelijkheid.
Kom je mee?
Dat de eenheid van onze gemeenten niet een papieren eenheid is,
maar dat we ons ook echt aan elkaar verbinden?
Dan laten we iets zien van het licht van advent, het licht van hij die komt.
Daar gaat een ontwapenende kracht van uit!
Amen.