Jesaja 2,1-5 – Zoek vrede op de berg van de HEER

Hans Burger
30 november 2008

Jesaja 2,1-5 – Zoek vrede op de berg van de HEER

image_pdfimage_print

Liturgie

 • Voorzang: Ps 122,1
 • Aansteken eerste adventskaars
 • Stil gebed
 • Votum / groet
 • Zingen: Ps 122,3
 • Gebed om ontferming en belijdenis van schuld
 • Genadeverkondiging: lezen Efeze 2,1-5
 • Zingen Ps 54,2.3
 • Gebed om de opening van Gods woord
 • Lezen: – 2 Samuël 6,11-23- Jesaja 2,1-5
 • Zingen: LB 23
 • Preek over Jesaja 2,1-5
 • Zingen: Gez 28,1.3
 • Kinderen
 • Wet
 • Zingen Ps 46,3.4
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen LB 285 Geef vrede
 • Zegen

Opmerking: Ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over Jesaja 2,1-5 – Zoek vrede op de berg van de HEER

Broers en zussen, gemeente van Jezus Christus,

1. Vroeger hadden wij iemand in de kerk, die bij de Landmacht werkte. Niet als militair, maar als burger. Op legerplaats Crailo. Hij werkte daar op de schietbaan. Geweldig natuurlijk, want ik mocht wel eens met hem mee, op zaterdagmorgen als de schietvereniging daar oefende. En ik mocht schieten met een pistool, een revolver, een geweer. Zo’n koptelefoon op om je gehoor te beschermen, wapen geladen, en schieten maar. Geweldig vond ik dat. Ik denk er nog met plezier aan terug. Wapens, het leger, soldaatje spelen – het heeft wat. Kijk maar eens wat er gebeurd als een groep mannen gaat paintballen. Niet alleen jongens zijn daar gevoelig voor. Ik zat vroeger bij een meisje in de klas die viel voor mannen in uniform – en dat was in VWO 3 of 4.

Aan de andere kant: wie wordt er niet geraakt door Jesaja 2?

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Wie zou dat niet willen meemaken?

Vrede – tussen landen, tussen bevolkingsgroepen, tussen families; vrede in huizen, in bevrijven, in scholen; vrede tussen kerken, in een gemeente – wie wil het niet? Wie wordt er blij van de gevechten in Mombai – meer dan honderd doden, honderden gewonden? Komt er ooit wereldvrede? Echte vrede in de harten van mensen?

Dan is Jesaja 2 een mooi ideaalbeeld, maar wordt het ooit werkelijkheid? Hoe moet dat ooit gebeuren? Geloof jij er in?

Ik geloof er in. Toen Jezus geboren werd zongen de engelen: Vrede op aarde. De bijbel is er helder over: Jezus is de Zoon van David. Jezus brengt vrede.

David – de koning die leeft met God. Hij is de eerste koning in het Adventsproject van dit jaar. De kinderen van de kinderclub horen vandaag boven het verhaal van David die de ark naar Jeruzalem brengt. David wil graag dichtbij God leven. En dat herkennen we vast wel. Dat willen we toch allemaal? Daarom wil hij dat de HEER in zijn stad woont, op de berg van zijn stad. Haalt hij de ark van de HEER naar Jeruzalem. En zo wordt de berg waar David woont de berg van de HEER. De stad van David wordt de stad met de tempel van de HEER. Maar die berg met de tempel van de HEER – wat is er van geworden? De stad van David, de troon van David – is er nog een koning? Is er een Zoon van David?

2. En wat mag Jesaja zien?

Er komt een dag dat de berg met de tempel van de HEER de hoogste berg zal zijn. Zoek je vrede? Dan moet je op de berg van de HEER zijn.

Grote vraag: waar is die berg? Waar is echte wereldvrede te vinden? Echte vrede in je hart?

Moeten we dan naar Jeruzalem? De tempelberg daar is niet echt een hoge berg. Er is geen tempel meer, alleen een Klaagmuur. Verder staan er de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee. Komt er echte vrede door de Islam?

Nee, zegt de bijbel. Wereldvrede, vrede in je hart komt er door Jezus, de Zoon van David. Jezus is ook degene door wie de berg van de HEER hoog overal boven uit steekt. Wie kan de hoogste bergen van de wereld noemen? De Mont Blanc, de Elbroes, de Aconcagua of de Mount Everest.

De berg van de HEER steekt boven al die bergen uit. Waar is de top van die berg? Waar Jezus is: in de hemel. In de hemel is de troon van God. Ook daar is een stad, Jeruzalem in de hemel. Vanuit de hemel zorgt God voor echte vrede, in je hart, en wereldwijd. Door Jezus Christus.

De stad, de troon, de tempel van de HEER: ze zijn bij Jezus Christus. Jezus, de Zoon van David zorgt er voor dat de berg van de HEER de hoogste berg is. Hij zorgt er voor dat de berg van de HEER rotsvast staat.

Wacht even – waar kan ik die berg van de HEER zien?

Je kunt die berg zo niet zien. Jesaja ziet een visioen. En weet je, later ziet iemand net zo’n visioen, helemaal aan het eind van de bijbel. Weet je wie? Johannes ziet in een visioen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan staat er in Openbaring 21,10:

Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

En verderop, 22-24:

Een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof.

Dat is het visioen van de bijbel: door Jezus is de berg van de HEER de hoogste berg.

3. Dat klinkt allemaal mooi. Maar wat heb ik aan prachtige visioenen over de hemel? Ik leef hier op aarde. Hoe kom ik dan op die berg? Waar zijn al die volken die op weg gaan naar die berg van de HEER?

Wat zou jij zeggen? Hoe ga jij naar de berg van de HEER?

Zo staat het in Hebreeën 12,22-24:

‘U staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

Dat wordt gezegd tegen volgelingen van Jezus. Mensen die in Jezus geloven. Mensen die Jezus erkennen als Heer en verlosser.

Hoe ga je dus naar de berg van de HEER?

Wees stil.

Laat ontzag je vullen.

Richt je hart omhoog.

Kijk naar boven.

Hier en nu sta je aan de voet van de Sionsberg.

Hier en nu, waar het goede nieuws van Jezus Christus bekend gemaakt wordt.

Besef je hoe bevoorrecht je bent?

Je bent er zelf bij terwijl dit visioen van Jesaja werkelijkheid wordt.

Je staat voor de Sionsberg – die berg van de HEER.

Je hoeft geen wereldreis te maken. Geen bedevaart naar Jeruzalem of Mekka.

Hier – in de gemeente van Jezus Christus – sta je aan de voet van de Sionsberg.

Boven ons zijn ze in vreugde bij elkaar. Daar is al een geweldig feest aan de gang. Daar is al volmaakte vrede. Volmaakte blijdschap.

Hier is de ingang van de tempel. Dit is de tempel van de Heilige Geest. Hier is de ingang van de feestzaal. De blijdschap, de vrede, het is niet alleen voor boven. Voor straks.

Op aarde gebeurt het in de gemeente van Jezus Christus. Die gemeente, dat zijn de volken die op weg gegaan zijn naar de berg van de HEER. Als Jezus’ volgelingen trekken we op naar het heiligdom in de hemel. Zo luisteren we naar het onderricht van God. Hier wijst God zelf ons de weg. En hier sta je ook aan de voet van die berg. Als wij bij elkaar komen om het woord van Jezus te horen. Om een te zijn in de Geest van Jezus. Dan zijn we één met het heiligdom op de berg van de HEER – in de hemel. Eén met Jezus.

4. Verlang jij naar vrede? Verlang jij naar die volmaakte blijdschap? Verlang jij er naar om naar de HEER te gaan?

In het visioen van Jesaja proef je het verlangen. Laten we naar de HEER gaan. Laten we leven met God. David was de koning die leeft met God. Hij bracht de ark naar Jeruzalem. Laten wij zo ook naar de Sionsberg gaan. Leven met God. We willen leren van God. We willen dat Hij ons de weg wijst. We verlangen er naar om achter Jezus aan te gaan. We verlangen naar echte vrede.

Ik hoop dat je jezelf in het visioen herkent. Ja, dat verlangen is mijn verlangen. Is dat ook zo?

Als je eerlijk bent, dan ben jij net als wij allemaal.

Wij zijn door God geschapen.

Wij zijn gemaakt om met God te leven.

Verlangen naar een leven met God – het past bij wie jij bent. Het betekent verlangen naar je bestemming.

Maar leeft dat verlangen in jou?

Je kunt dat verlangen aanwakkeren. Door te lezen over de blijdschap van Christus. Door je te verdiepen in hoe geweldig God is. Door mee te zingen met aanbiddingsmuziek. Door je het onderwijs van Jezus zelf steeds meer eigen te maken.

Door elke dag te bidden: Heilige Geest, laat mij in vuur en vlam staan voor Jezus. Neem mijn leven Heer, en laat het helemaal toegewijd zijn aan uw eer. Wijs mij de weg. Door de bijbel. Door mijn groeigroep, door bijbelstudie. Door de kerk. Club en catechisatie. Laat er diepe vrede in mijn hart wonen. Intense blijdschap.

Of doof je het verlangen uit?

Dat kan ook. Dan zit je nu misschien in de kerk, sta je aan de voet van de Sionsberg. Maar je sluit je af. Of je bent er nu even bij, maar morgen laat je alles weer weglopen. Dat gebeurt zo makkelijk

Als je de leegte in je leven met van alles probeert te vullen – maar niet met God. De spanning van glaasje draaien en occulte dingen. Het gebonk en de alcohol van de disco. De verstrooiing van een avond zappen achter de TV. De voldoening van een vette bankrekening en een mooie baan. De drukte van met alles bezig zijn maar niet met God. Als je je blindstaart op wat mis gaat. Als je in moedeloosheid je geloof laat verslappen.

Vul het zelf maar in.

Verlang jij naar een leven met God? En wakker je dat verlangen aan? Of laat je het uitdoven en vergeet je God?

5. Vergeet God niet! Want God belooft ons de weg te wijzen en recht te spreken als een scheidsrechter. Als Hij dat doet, wat krijg je dan?

Dan krijg je vrede. Er worden geen messen meer getrokken. Geen mitrailleurs meer aan de heup gezet. Dan zijn er misschien wel conflicten, maar ze worden niet meer uitgevochten. Ze worden opgelost doordat God rechtspreekt.

Tja – geen wonder dat er zoveel oorlog en ruzie is. Want een God die rechtspreekt – heb jij die wel eens gezien? Staan aan de voet van de Sionsberg – levert het wel vrede op?

Ja zeker wel. Het onderwijs van Jezus, Gods rechtspraak, daar merken we al ontzettend veel van. God heeft het kwaad overwonnen. Hij heeft Jezus gestraft en geeft ons vrijheid en vergeving. God wijst een weg: schuld belijden, vergeving vragen, bekering. Je vijand liefhebben. Geen kwaad met kwaad vergelden, maar het kwade overwinnen door het goede. Dat levert vrede op!

Een dominee in voormalig Joegoslavië heeft een zoontje van vijf: Daniël. Op een dag in 1957 verliest de oppas Daniël uit het oog. Daniël rent naar de militaire basis vlakbij om te spelen. Soldaten nemen hem mee op een wagen. Als ze door een smalle poort rijden, leunt Daniël naar buiten. Zijn hoofd komt klem tussen de poort en de wagen. De paarden lopen door. Daniël overleeft het niet. Maar de dominee vergeeft de soldaat die veroordeeld werd voor Daniëls dood. Ook al is het een soldaat uit het leger dat hem als dominee het leven zuur maakt. Hij vertelt die soldaat zelfs over Gods liefde. Waarom doet hij dat? Omdat God zijn zonden vergeeft. Daarom vergeeft de dominee de soldaat. En dat is maar één voorbeeld.

Het onderwijs van Jezus, Gods rechtspraak, het heeft al zoveel positieve uitwerking. Er gaan dingen mis. Er zijn conflicten. Maar door Jezus is er wel vrede mogelijk. Dat zeg ik niet, dat zegt God in de bijbel.

Volg Jezus als je Heer. Dan heb jij geen wapen meer nodig. Jij koestert geen wraak. Jij blijft niet wrokkig en verzuurd. Dan word jij een vredestichter. Iemand die bemiddelt. Iemand die vijanden bij elkaar brengt. Dan is onze gemeente een plaats waar de vrede van God woont. Waar we naar elkaar omzien en van elkaar houden.

Volg jij Jezus?

Kijk eens eerlijk in je hart. Heb je in je hart de vrede van God die alle verstand te boven gaat? Zit het goed tussen jou en God?

Leef jij in vrede met de mensen om je heen? Of zoek je ruzie?

6. Want let eens op vers 5.

Jesaja roept de nakomelingen van Jakob op om in het licht te wandelen. Want stel je voor. De stad van David, de berg Sion, torent overal boven uit. Mensen van over de hele wereld komen vol verlangen naar Gods berg. Maar Gods eigen volk laat het afweten? De mensen die altijd al God kennen, die haken af en verliezen hun belangstelling? Dan komt er vrede op aarde, maar dan maakt Israël ruzie. Dan luistert iedereen naar wat God zegt, behalve Jacobs kinderen.

Die waarschuwing gold voor de Joden. Dt is de pijn van iemand als Paulus. Zo veel Joden zien niet, dat het licht van de HEER schijnt door Jezus van Nazareth. Ze begrijpen niet dat door Jezus van Nazareth de berg van de HEER de hoogste berg is. Wat zou het geweldig zijn als ook nog heel veel joden, nakomelingen van Jakob ontdekken dat Jezus de beloofde Messias is. De zoon van David.

Maar het geldt net zo goed wanneer je als kind gedoopt bent. Als je opgevoed bent met Jezus. En als je er niks mee doet. Als je niet in Gods licht leeft, maar het donker op zoekt. Dat is het meest domme wat je kunt doen! Als onze gemeente een plaats is van haat en nijd. Als we aan de voet van de berg van de HEER elkaar verwensen en vervloeken. Dan hebben we een prachtige boodschap voor Franeker. Maar het gaat aan onze eigen neus voorbij. Die waarschuwing geeft Gods woord ons vandaag allemaal mee – dus dat zeg ik ook tegen mijzelf: jullie mogen geen mensen zijn die een jaar lang bezig zijn met verzoening en de liefde van Christus. En die dan ruziënd zelf vergeten Jezus te gehoorzamen. Of elkaar in de weg staan om dat te doen.

Jesaja zegt: Nakomelingen van Jacob. Kinderen van christelijke ouders. Laten wij leven in het licht van de HEER.

Gods liefde, Gods vrede, die verspil je toch niet!

Ben jij gedoopt, als kind? En leef jij in het licht?

Bid elke dag dat je God niet onverschillig aan de kant zet.

Vraag steeds weer dat je vol mag zijn van de blijdschap om de vrede die God geeft.

Want het is om dolblij van te worden: geen wapens meer nodig. Zwaarden worden aan een ploeg gelast. Punten van speren worden omgesmeed tot snoeischaren. Want God wijst ons een weg van vrede. We mogen bij elkaar zijn in vrede en blijdschap! Dat geeft God ons. Leef in dat licht!