Handelingen 8:35 – Welkom met je gebreken

Mark Veurink
14 juni 2015

Handelingen 8:35 – Welkom met je gebreken

image_pdfimage_print

Wanneer pas je bij God? Een Ethiopische man op zoek naar God wordt teleurgesteld: God is te heilig voor mislukte mensen. Maar door Jezus is de toegang vrij en ben je bij God welkom!
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 117
Stil gebed
Votum en groet
Waar8ig: Gloria
Onze Vader
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Handelingen 8 : 26 – 40
Zingen: Psalm 22 : 11, 13 en 14
Preek over Handelingen 8 : 35
Zingen: GKB Gezang 141 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Lezen wet
Waar8ig: God en God alleen
Psalmen voor Nu 16
Onderwijs avondmaal (5)
Avondmaalsviering
Zingen: LvK Lied 90 : 2, 6 en 11
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 733
Zegen

Welkom met je gebreken

Inleiding
dia 1 – brandweer
Er zijn van die beroepen waar iedereen wel eens over heeft gedroomd.
‘Als ik later groot ben, dan word ik…’
Nou, vul maar wat in.
Brandweerman bijvoorbeeld, wie droomde daarvan?
Of profvoetballer?
Daar is dus maar weinig van terecht gekomen…
En voor de dames:
wie wilde er altijd al zuster worden?
Gek is dat eigenlijk,
dat meisjes veel realistischere dromen hebben dan jongens…

Zelf heb ik heel wat gefantaseerd over wat ik zou worden.
Predikant stond trouwens niet in mijn lijstje, dus ergens is het misgegaan…
De ene keer droomde ik ervan om banketbakker te worden,
want de hele dag taart eten, dat leek me wel wat,
de andere keer wilde ik architect worden,
een soort spelen met LEGO, maar dan in het groot.
En, zoals elke jongen, heb ik er ook ooit over gedroomd om F16-piloot te worden.

dia 2 – f16-piloot
Die droom werd al snel om zeep geholpen.
Sinds ik in groep 4 zat, draag ik al een bril,
want ik kon de liturgiebordjes in de kerk niet lezen,
en dan kun je een carrière als F16-piloot wel vergeten.
Piloten moeten nu eenmaal goede ogen hebben.
Er zijn trouwens nog wel wat meer redenen te bedenken
waarom ik geen F16-piloot moet worden,
en gelukkig had ik dat zelf ook wel door.
En anders was ik bij de keuringen wel afgevallen.
Want piloot bij de luchtmacht, dat wordt je niet zomaar.
Ik zou niet worden toegelaten.

dia 3 – welkom met je gebreken
Vandaag gaat het over iemand die niet toegelaten wordt:
de man uit Ethiopië.
Hij past niet bij God, hij is ongeschikt.
Maar dan krijgt hij een bijzondere ontmoeting met Filippus,
en leert hij God op een heel nieuwe manier kennen:
bij God ben je welkom met je gebreken.

1. Leven met gebreken
dia 4 – leven met gebreken
Op het eerste gezicht is met die Ethiopische man weinig aan de hand.
Om alvast vooruit te grijpen op de themadienst van vanmiddag:
het lijkt erop dat deze man geslaagd is in het leven.
Toch heeft hij een leven met gebreken.

dia 5 – van buiten: succes in het leven
Een Ethiopiër in Jeruzalem, dat zie je niet elke dag.
Ethiopië ligt niet echt om de hoek, deze man heeft een hele reis gemaakt.
Blijkbaar heeft hij geld waarmee hij verre reizen kan maken.
Ook bijzonder: hij kon lezen.
En dan niet alleen zijn eigen taal,
maar ook het oud-Hebreeuws van de profeet Jesaja.
De Ethiopiër is rijk en hoog opgeleid.

dia 6 – Dijsselbloem
Hij heeft een goede baan:
ambtenaar van de koningin van Ethiopië,
belast met het beheer van haar schatkist.
Vandaag zouden we hem minister van Financiën noemen,
de Jeroen Dijsselbloem van Ethiopië.
De Ethiopiër heeft zich opgewerkt en heeft een topbaan.

dia 7 – van binnen: beschadigd door het leven
Dat is de buitenkant.
Toch is deze Ethiopiër niet tevreden met zijn leven.
Nee, niet omdat hij zijn topbaan nog niet genoeg vindt,
maar omdat hij die baan alleen maar kon krijgen door zijn gebrek.
Deze man is een eunuch, onvruchtbaar gemaakt.
De koningin van Ethiopië stelde mannen aan die geen bedreiging voor haar waren,
mannen die haar niet zwanger konden maken.
Als de Ethiopische minister van Financiën begint te praten,
kun je het ook wel horen: hij heeft nooit de baard in de keel gekregen.

Gebreken horen nu eenmaal bij het leven.
Iedereen heeft zijn eigen mislukkingen.
Niemand komt zonder kleerscheuren door het leven.
Sinds de zondeval is het leven aangetast.
Elk leven is op een of andere manier beschadigd.
Ieder heeft zijn eigen mislukkingen.

dia 8 – God is te heilig
De Ethiopiër liep er hard tegenaan.
Hij kwam in Jeruzalem om God te aanbidden.
Maar hij had net zo goed thuis kunnen blijven.
In de tempel, de plek bij uitstek om God te aanbidden, was hij niet welkom.
Hij was een vreemdeling, en bovendien gecastreerd.
De regels zijn duidelijk, ik lees het voor uit Deuteronomium 23:
‘mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden,
mogen niet deelnemen aan de dienst van de Heer.’
Sorry voor de onsmakelijke taal, zo staat het er gewoon…
De Ethiopiër had al moeite met zijn gebrek,
en nu blijkt dat hij ook nog eens niet welkom is bij God…
God is te heilig voor mensen als hij.

Vanmorgen is hij uit Jeruzalem vertrokken.
Onderweg leest hij uit de boekrol die hij in Jeruzalem gekocht heeft.
Geen vrolijk gedeelte: het lijkt wel alsof het over hem gaat!
‘Als een schaap naar de slacht’: zo voelt hij zich door die afschuwelijke ingreep.
‘Hij deed zijn mond niet open’: praten kan hij nog, maar zijn stem is misvormd.
‘Hij werd vernederd’: hij is aangetast in zijn eer.
‘Wie zal van zijn nakomelingen verhalen?’: niemand, hij zal nooit nakomelingen krijgen.

Leven met gebreken, die Ethiopiër weet er alles van!
Hij weet dat hij niet bij God past.
En nu wij: hoe kijk je tegen jezelf aan?
Vind je het logisch dat God met je om wil gaan?
Of ben je door je gebreken niet goed genoeg voor God?
Ik sta daar eigenlijk nooit bij stil, maar dat is wel goed:
God is zo heilig, daar pas ik met al mijn gebreken nooit bij!
Ik heb helemaal niets bij God te zoeken,
nog veel minder dan aan de stuurknuppel van een F16!

2. De Geest aan het werk
dia 9 – de Geest aan het werk
Gelukkig houdt het hier niet op!
Tot nog toe is het een treurig en menselijk verhaal.
Maar het is maar één kant van het verhaal:
God doet zelf ook mee.
De Geest is aan het werk!
Dat klinkt misschien nog vaag,
maar je mag hem ontdekken in heel gewone dingen.

dia 10 – de Geest maakt open voor God
De Geest is al langer bezig met deze belangrijke Ethiopiër.
Waarom zou een belangrijke Ethiopiër naar Jeruzalem komen
om daar God te aanbidden?
Een Ethiopiër heeft toch gewoon zijn eigen land en goden,
wat heeft hij in Jeruzalem te zoeken?
Normaal gesproken niets, maar de Geest is met hem aan het werk.
Juist de teleurstelling in zijn leven zal hem ook een zetje hebben gegeven.
Als zijn leven een groot succes was,
niet alleen aan de buitenkant, maar ook van binnen,
waarom zou hij dan God zoeken?
Maar de gebreken van je leven kunnen je open maken voor God.

dia 11 – de Geest stuurt gebeurtenissen
En dan is daar opeens Filippus.
Precies de goede man op precies het goede moment op precies de goede plek.
Dit is precies wat de Ethiopiër nodig had.
En het is geen toeval:
deze ontmoeting, waar van buiten niets bijzonders aan te zien is,
deze ontmoeting, die het leven van de Ethiopiër voorgoed zal veranderen,
deze ontmoeting is de Geest aan het werk.
Is de Geest vaag?
Nee, je mag hem zien in de mensen die God op je weg plaatst.

dia 12 – schrijver
Je hebt vast wel eens een boek gelezen of een film gezien,
waarvan je dacht: maar zo gaat het in het echt niet.
Het is wel heel toevallig dat op precies het goede moment de goede dingen gebeuren.
Dat kan alleen maar omdat de schrijver het bedacht heeft.
Handelingen 8 lijkt ook wel zo’n verhaal: het klopt te goed.
Inderdaad: het is geen toeval, de Geest schrijft hier de geschiedenis.

Dus zie de Geest maar in heel gewone dingen.
In het verlangen dichter bij God te komen.
In ontmoetingen met anderen,
die achteraf altijd betekenis voor je blijven houden.
Als we elkaar helpen vast te houden aan Jezus,
dan is dat de Geest aan het werk!

3. Door Jezus welkom bij God
dia 13 – door Jezus welkom bij God
Door de ontmoeting met Filippus
wordt het leven van de Ethiopiër voorgoed anders.
Het krijgt een onverwachte wending:
van jezelf pas je totaal niet bij God,
maar door Jezus ben je welkom bij God!

dia 14 – Jesaja 53: over iemand van gebreken
De Ethiopiër zit in zijn wagen en heeft een lange reis voor de boeg.
Alle tijd om eens rustig te lezen
in de boekrol die hij in Jeruzalem heeft gekocht.
Waarom hij nu precies dit gedeelte leest, Jesaja 53, is onduidelijk.
Of toch niet: de Geest blijft maar aan het werk.
Hij leest zoals mensen in die tijd altijd deden: hardop.
Zoals ik al zei, hij herkent zijn eigen ellende in het gedeelte,
maar Jesaja zal het toch niet over hem hebben?
Over wie gaat het dan wel?

Net als hij zich die vragen stelt, is daar Filippus.
Filippus hoort hem al van een afstandje
en weet: hier wil de Geest mij hebben.
‘Meneer’, roept Filippus, ‘hoor ik u nu uit Jesaja lezen?’
De Ethiopiër kijkt op van zijn boekrol,
hij was er zo in verdiept dat hij Filippus nog niet had gezien.
‘Ja, dat klopt, taaie kost hoor, daar kom ik zelf niet uit.’
‘Zal ik u helpen?’ vraagt Filippus.
En Filippus stapt in de wagen.

dia 15 – Jezus draagt de gebreken
De Ethiopiër leest het nog een keer voor.
‘Wat moet ik hier toch mee? Over wie gaat het?’ vraagt hij.
Filippus beseft: ik mag deze man het goede nieuws over Jezus brengen.
Hij vertelt hoe die tekst uit Jesaja over Jezus gaat.
Die man die vernederd wordt,
die alle ellende van de wereld over zich heen krijgt zonder te protesteren,
die man die lijkt te bestaan uit alleen maar gebreken,
dat is Jezus!

Maar het is geen ellende die Jezus overkomt!
Hij kiest er zelf voor.
Het is de taak van Jezus om door alle gebreken heen te gaan.
Alles waardoor die Ethiopiër, jij en ik, niet bij God passen,
Jezus neemt het op zichzelf.
God zegt niet: ‘geen mens past bij mij, ik ben te heilig,
daarom trek ik me van jullie terug.’
In plaats daarvan komt hij naar de mensen toe,
en neemt alle gebreken op zich.
Jezus maakt de weg naar God open, heet je welkom bij God.
Bij Jezus is leven!

dia 16 – de mislukten horen erbij!
Even verderop in Jesaja staat geweldig nieuws, juist voor die Ethiopiër:
‘dit zegt de Heer: de eunuch die vasthoudt aan mijn verbond,
hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.’
Door Jezus hoort nu ook deze mislukte man erbij!
Door Jezus ben je welkom met je gebreken.

4. Wees blij!
dia 17 – wees blij!
Misschien zeg ik daarmee niets nieuws,
heb je al zo vaak gehoord dat God door Jezus van je houdt.
Eigenlijk hoop ik dat ook,
want het is een van de belangrijkste onderdelen van het christelijk geloof.
Maar laat het niet gewoon worden, wees juist blij!

dia 18 – een prachtige belijdenis
De Ethiopiër drinkt de woorden van Filippus in:
dit is wat hij zocht, dit is waar hij altijd al naar verlangde.
Het is alsof zijn leven opnieuw begint.
Daarom wil hij graag gedoopt worden.

Misschien vind je dat maar een vreemde vraag,
en vind je het nog vreemder hoe gemakkelijk het daarna gaat.
Dan ben je zeker de eerste niet.
Al vroeg in de kerkgeschiedenis is een extra vers in Handelingen 8 ingevoegd,
waarin de Ethiopiër een geloofsbelijdenis uitspreekt.
Want dopen, dat is niet zomaar iets,
dat moet je niet in een bevlieging doen.

Maar juist die vraag, ‘waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’,
is een geweldige geloofsbelijdenis!
In Jeruzalem waren er nog allemaal redenen waarom hij er niet bij hoorde,
waarom hij niet welkom was bij God.
Nu begrijpt hij dat zijn gebreken niet in de weg staan,
dat hij door Jezus bij God mag horen.
Dat hij durft te vragen om de doop,
laat zien dat hij het helemaal heeft begrepen!
En als Filippus weer uit beeld verdwijnt,
vervolgt hij zijn weg vol vreugde.

dia 19 – het nieuwe leven vieren
Als je bij Jezus hoort, heb je alle reden om blij te zijn.
Nee, het is niet zo dat Jezus het einde van je gebreken is.
De moeilijke dingen van het leven blijven.
Net zoals die Ethiopiër onvruchtbaar zal blijven.
Maar die gebreken zijn je leven niet.
Voor God ben je niet wat er allemaal aan je mankeert.
Je bent niet je verdriet, je handicap of je verslaving.
God gaat juist verder met mislukte mensen.
Jezus geeft je een nieuw leven, en daarom: wees blij!

Soms lijken christenen helemaal niet zulke blije mensen.
Vooral als je voor God nog weer aan van alles moet voldoen.
‘Door Jezus ben ik vergeven, maar nu moet ik het waar maken.’
Nee, dat is een grote leugen!
Voor God hoef je jezelf niet te bewijzen,
want je hoort bij Jezus.
De doop van de Ethiopiër is een teken van dat nieuwe leven.
Maar ook als het al lang bekend voor je is,
wil God je dat steeds weer meegeven.
Daarom vieren we zo het avondmaal: we vieren het nieuw leven.

En als je het viert, als je blij bent, dan mag iedereen het weten.
In de bijbel staat niets over hoe het met de Ethiopiër verder is gegaan,
maar in Ethiopië is wel een van de oudste christelijke kerken.
Het kan maar zo zijn dat dat met deze man begonnen is.
Als wij het nieuwe leven zo aan tafel gaan vieren,
dan getuigen we er mee van Jezus Christus.
Door hem is iedereen welkom bij God!
Amen.