Handelingen 5:41 | Lijden om Jezus: een eer

Mark Veurink
19 juni 2016

Handelingen 5:41 | Lijden om Jezus: een eer

image_pdfimage_print

Waar word je blij van? Waarschijnlijk niet van lijden… De apostelen wel: ze zijn blij dat ze mogen lijden om Jezus. Hoe kan dat? En wat als je niet of weinig lijdt om je christen-zijn?
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 124 : 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 585 : 1, 2, R, 3 en R
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Handelingen 5 : 17 – 42
Zingen: Psalm 40 : 3 en 4
Preek over Handelingen 5 : 41
Zingen: Psalm 66 : 3 en 5
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: ‘Aan uw tafel’ (Sela) : 1, 3 en 4
Onderwijs (5) en viering avondmaal
Zingen: LvK Lied 440 : 1 en 4
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 163 : 1, 2 en 3
Zegen

Lijden om Jezus: een eer

Inleiding
dia 1 – zwart
Wie was er bij, maandagmiddag?
Als je er bij was, hoef ik je niet eens te zeggen wat ik bedoel.
Ik heb het natuurlijk over het bezoek
van koning Willem Alexander en koningin Maxima aan Franeker.
Wie was er bij?
Steek even je vinger op!

dia 2 – koninklijk bezoek
Ik was er zelf helaas niet bij,
ik zat in de auto op weg naar een vergadering.
En ik houd al zo veel van vergaderen…
Toen ik weer thuis kwam, werd het me op Facebook nog even lekker ingewreven:
mijn hele tijdlijn stond vol met foto’s van het koninklijk bezoek.
Is er trouwens nog iemand in geslaagd een selfie te maken
met Willem Alexander of Maxima?
Of om ze een hand te geven?

Hoe dan ook, het is een hele eer als de koning en koningin lanskomen.
Ik bedoel, we noemen ze dan wel Willem Alexander en Maxima,
gewoon met hun voornamen, alsof het je buren zijn,
maar ze blijven toch de koning en de koningin.
Bijzonder dat zij de moeite nemen om naar Franeker te komen!

Daar werd dan ook alles voor uit de kast getrokken:
het centrum werd hermetisch afgesloten,
overal hingen de vlaggen uit,
het Raadhuisplein en de Voorstraat waren voor de gelegenheid tip-top,
en het zou me niet verbazen als de koning, die toch bekend staat als bierliefhebber,
nog een paar flesjes van het nieuwe Franeker Planeten-pils heeft meegekregen.

dia 3 – lijden om Jezus: een eer
We voelden ons vereerd met het hoge bezoek.
Maar wat heeft dat nou met Handelingen 5 te maken?
Eigenlijk heel simpel: de apostelen voelen zich ook vereerd.
Maar dan niet met hoog bezoek, maar omdat ze lijden om Jezus!
Hoe je dat ooit als een eer kunt beschouwen,
daar staan we vanmorgen bij stil.

1. Wat maakt je blij?
dia 4 – wat maakt je blij?
Vorige week hebben we het gehad over Petrus en Johannes
die door het Sanhedrin op het matje worden geroepen.
Dit keer zijn alle apostelen aan de beurt:
de elf die altijd met Jezus waren meegegaan en Mattias, de vervanger van Judas.
Het Sanhedrin heeft een appeltje met hen te schillen.
Als ze dan uiteindelijk mogen gaan,
staat er dat ze ‘verheugd’ zijn: ze zijn blij!
Laten we het eens van die kant bekijken: wat maakt je blij?

dia 5 – mona
Toetjesfabrikant Mona heeft het tot slogan gemaakt: ‘daar word je blij van!’
En dat is nog niet eens zo gek gedacht:
van lekker eten kun je best blij worden.
Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen waar je blij van kunt worden.
Bijvoorbeeld als je deze week door je school bent gebeld
en te horen hebt gekregen dat je bent geslaagd.
Ook daar wordt je blij van.
Gefeliciteerd trouwens!
En waar ik zelf blij van word: morgen heb ik vakantie.
Nee, niet dat ik het zo verschrikkelijk vind om te werken,
ik ben blij dat ik in jullie midden predikant mag zijn,
maar het is ook fijn om even afstand te kunnen nemen en op te laden.
Ongetwijfeld kun je nog veel meer bedenken waar je blij van kunt worden:
goede gezondheid, fijne vrienden, leuke baan, genoeg geld, enzovoort.
Als je het hebt, wees er dan ook vooral maar blij mee.

dia 6 – blij met lijden?!
Maar wat je ook allemaal kunt bedenken aan dingen waar je blij van wordt,
ik denk niet dat er hier ook maar iemand is
die zegt: ‘lijden, daar word je blij van’.
En niet eens omdat je dat antwoord bent vergeten,
zo van: ‘o ja, lijden, daar kun je ook blij van worden.’
Nee: hoe zou je van lijden nu blij kunnen worden?
Is blij zijn niet het tegenovergestelde van lijden?
Als je lijdt, dan kun je toch niet meer blij zijn?

dia 7 – apostelen hebben reden blij te zijn: vrij
De apostelen zijn blij.
Ze hebben ook een reden om blij te zijn:
ze zijn net vrijgelaten, terwijl het net zo goed de doodstraf had kunnen worden.
De vorige keer waren Petrus en Johannes er nog vanaf gekomen
met de opdracht niet meer over Jezus te praten.
Daar hadden ze zich niet aan gehouden,
en nu zitten ze nog dieper in de problemen.
Weer mogen ze een nacht in de cel doorbrengen,
maar dit keer worden ze op een wonderbaarlijke manier door een engel bevrijd,
net als later, in Handelingen 12, Petrus, waar we het in de gezinsdienst over hebben gehad.
De volgende dag worden de apostelen alsnog opgehaald
om voor het Sanhedrin hun opwachting te maken.
De sfeer is grimmig: het Sanhedrin heeft er schoon genoeg van.
Dit kan niet langer zo doorgaan, er moet een grens gesteld worden.
Ze willen de apostelen ter dood brengen, allemaal.

Maar dan staat Gamaliël op.
Hij roept op om geen overhaaste dingen te doen:
dat gepraat over Jezus waait vanzelf wel weer over.
En mocht het toch van God komen, dan kun je maar beter niets doen.
Nu is op de woorden van Gamaliël best wel wat af te dingen,
Gamaliël blijft een Farizeeër die van Jezus niet wil weten,
maar waar het om gaat is dat door zijn toedoen de apostelen vrij komen,
en dan ook verder kunnen gaan met het vertellen over Jezus.
Met zo’n onverwachte bondgenoot mag je best blij zijn!

dia 8 – blij met lijden om Jezus
Maar dat staat er dus niet!
De apostelen zijn blij, niet omdat ze zijn vrijgelaten,
maar om de vernedering die ze mochten ondergaan!
Ze zijn blij dat ze mogen lijden om Jezus.
Kun je je het voorstellen?

2. Lijden om Jezus: een eer
dia 9 – lijden om Jezus: een eer
Hoe kan lijden nu een reden zijn om blij te zijn?
Waarom wordt van alle redenen die er voor de apostelen zijn om blij te zijn,
en die redenen zijn er best: ze zijn net vrijgelaten,
waarom wordt dan precies die ene reden genoemd
dat ze verheugd zijn dat ze waardig zijn bevonden
deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus?
Het antwoord ligt in het woordje ‘waardig’:
ze zien het als een grote eer om te lijden om Jezus!

dia 10 – apostelen krijgen een zware straf
Voor alle duidelijkheid: geleden hebben ze!
Het is niet zo dat ze er makkelijk vanaf zijn gekomen.
Gamaliël zegt dan wel dat het Sanhedrin hen maar beter kan laten begaan,
en het Sanhedrin neemt die conclusie ook over,
maar voordat de apostelen hun vrijheid terug krijgen,
worden ze nog wel even gegeseld.
En dat doet serieus pijn!
Hun rug ligt open, en het duurt weken voor dat hersteld is.
Bij elke verkeerde beweging werden ze er weer aan herinnerd.
Ze komen er niet met een symbolische straf van af:
geselen is het serieuze werk, het waterboarden van die tijd.

En toch zijn de apostelen blij.
Beter gezegd: juist om deze marteling en vernedering zijn ze verheugd.
Het Sanhedrin ziet geen andere weg meer
dan de apostelen bang te maken met lichamelijke straffen:
dat zal die apostelen toch wel leren dat ze maar beter stil kunnen zijn over Jezus.
Maar de apostelen zien het heel anders:
ze zien het als een eer dat het Sanhedrin hen zo vernedert,
dat ze waardig bevonden zijn om te lijden.

dia 11 – het is een eer net als Jezus behandeld te worden
In Johannes 15, op de laatste avond die Jezus met de apostelen doorbrengt,
de volgende dag wordt hij gekruisigd,
in Johannes 15 zegt Jezus:
‘Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. (…)
Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester.
Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.’
Jezus heeft het al gezegd, dat ze zullen lijden om hem.
Nu gebeurt het.
Jezus wekte de woede van de Joodse leiders op,
nu worden de apostelen met diezelfde woede geconfronteerd.
Voordat Jezus werd gekruisigd, kreeg hij er van langs met de gesel,
nu is het de beurt aan de apostelen.
Jezus is hun Koning, hun Redder en Heer,
en nu krijgen zij dezelfde behandeling als hij.
Daarom voelen ze zich vereerd.

Waar word je blij van?
Van Mona-toetjes, een diploma of vakantie?
De apostelen zouden een heel ander antwoord geven.
Waar ze pas echt blij van worden, is leven met Jezus.
Dat is alles!
En als daar lijden bij komt kijken, dan is het een grote eer:
blijkbaar hebben mensen dan iets van Jezus in je herkend.

3. En als je niet lijdt?
dia 12 – en als je niet lijdt?
Tja, en wat dan als je niet lijdt?
Christenen in Nederland hebben het makkelijk:
als christen wordt je misschien wel eens vreemd aangekeken,
mensen snappen niet waarom je in Jezus gelooft,
maar of je christen bent, dat moet je vooral zelf weten, het staat je vrij.
Moet je dan maar beter je best doen om te lijden?

dia 13 – wees blij met godsdienstvrijheid
Nee, wees maar blij met Nederland.
Wees blij met de vrijheid van godsdienst die we hebben,
dat je de ruimte krijgt om christen te zijn,
dat er buiten geen politie staat te wachten om ons te intimideren,
en dat veel mensen het eerder interessant vinden dat je christen bent
dan dat ze er boos om worden.

dia 14 – trek je niet terug in christelijke wereld
Maar gebruik die vrijheid niet om je terug te trekken in de christelijke wereld.
Als de apostelen worden vrijgelaten,
krijgen ze weer de opdracht om de naam van Jezus nooit meer te noemen.
Je zou zeggen: de schrik moet er nu toch wel in zitten,
nu zullen ze toch wel even dimmen.
Niets daarvan: ze trekken er zich niets van aan!
De volgende dag staan ze gewoon weer te vertellen in de tempel over Jezus.
Ze krijgen boze blikken toegeworpen van de tempelpolitie
en van de leden van het Sanhedrin die langs komen,
maar ze doen wat ze altijd al deden: Jezus bekend maken.

Misschien zitten we wel te veel in het christelijk wereldje om te lijden.
Ik heb hier in Franeker nog nooit iemand gesproken die zei:
‘geloof jij in Jezus? je bent gek!’
Terwijl ik zeker weet dat er ook in Franeker mensen zo over denken.
Maar ik ken ze niet, alleen van TV.
In de talkshow van Jeroen Pauw krijgen christenen wel eens de wind van voren,
maar ik ken geen mensen persoonlijk die denken zoals hij.
Wat gaat er dan mis?
Misschien is het omdat ik predikant ben,
dan ontmoet je automatisch wat meer christenen.
Maar stel je toch eens de vraag: trek ik me in een veilige christelijke wereld terug?

dia 15 – ben je lijden waard?
En dan is er nog iets.
Van de apostelen wordt gezegd dat zij ‘waardig zijn bevonden’.
Is dat misschien het probleem: dat wij niet waardig bevonden worden?
Dat vervolging helemaal niet nodig is,
omdat je toch al een verwaterd geloof hebt,
dat je gelooft als het je uitkomt?
Ik zeg het maar even scherp, omdat ik denk dat daar wel iets zit.
Wij willen graag én én, de blijdschap van Mona, diploma en vakantie
én de blijdschap van Jezus.
Geloof je dat de blijdschap van Jezus veel meer is dan die andere dingen?
Dat als het geloof in Jezus je die gewone dingen zou kosten,
dat je het er dan graag voor over hebt?
Wat maakt jou nou echt blij?

4. Jezus, daar word je blij van!
dia 16 – Jezus, daar word je blij van!
Velen geloven dat je pas blij kunt zijn als het goed met je gaat,
als je leven op de rit is, als je succesvol bent, enzovoort.
Blij ben je als alles in je leven loopt zoals jij het wilt,
als er geen lijden is in je leven.
Dat kun je gerust een godsdienst noemen,
en als je daar een naam op wilt plakken:
het is de godsdienst van het hedonisme, van het genieten.
Ik denk dat we er allemaal een tik van hebben meegekregen.
Maar het is een genadeloze godsdienst:
je kunt het lijden niet blijven ontlopen,
en wat is je leven dan nog waard, kun je dan nog blij zijn?

Bij Jezus is geluk dat veel verder gaat,
dat niet van je af te pakken is.
Blijdschap ligt niet in dat er geen lijden in je leven is,
ook niet in dat er wel lijden in je leven is,
maar in het omarmen van Jezus als je Redder en Heer.
Dat betekent nog geen makkelijk leven,
misschien levert het zelfs wel lijden op,
maar het is het waard, het is een eer.
Daarom vieren we avondmaal,
om er voor uit te komen waar het echt om gaat.
Bij Jezus vind je zin, vind je een doel, vind je geluk.
Jezus, daar wordt je pas blij van!
Amen.