Handelingen 5,1-11 – Heilig is Hij – Hij kent mij

Hans Burger
31 mei 2008

Handelingen 5,1-11 – Heilig is Hij – Hij kent mij

image_pdfimage_print

Voorbereiding voor het heilig avondmaal

Liturgie

 • Voorzang Ps 50,1.2
 • Votum / groet
 • Zingen Ps 50,3.4
 • Wet
 • Zingen Ps 50,7.10.11
 • Gebed
 • Lezen: Handelingen 4,32-5,16
 • Tekst: Handelingen 5,1-11
 • Preek
 • Zingen Ps 139, 1.3.11
 • Voorbereiding op het avondmaal
 • Zingen Gez 125,1.2.4.6
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen Gez 170,1.2.3
 • Zegen

Opmerkingen:

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig:hansburger@filternet.nl

Preek over Handelingen 5,1-11 – Heilig is Hij – Hij kent mij

1. Het begon zo mooi. We kwamen een tijdje geleden bij de gemeente. En we waren onder de indruk. Toen we hier kwamen, voelden we ons welkom. Mensen hadden oog voor ons. We voelden ons verbonden. We proefden: hier is God.

We vonden onze plek. We waren een hechte groep met elkaar. We zijn gegroeid in ons geloof. Het was allemaal zo bijzonder! Als er iets was, je kon altijd ergens terecht. We hoefden ons geen zorgen te maken, nergens over. De gemeente was ons vangnet.

Maar wat er nu gebeurt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.

Hebben jullie het al gehoord?

Wat er nu gebeurd is?

Er zijn twee doden gevallen. Een man en een vrouw.

Wat is er gebeurd?

De Heilige Geest van God is uitgestort. Er is een groep mensen ontstaan – duizenden mensen – die Jezus erkenden: Hij is de Messias, Hij is Heer. Ze loven God. Ze zijn een hechte gemeenschap. Ze delen alles met elkaar. Er gebeuren wonderen in de naam van Jezus. Er waren wel aanvallen van buitenaf, maar intern is het zo bijzonder. Dichtbij God, dichtbij elkaar. Ze wijden hun leven aan God. Helemaal. Heilig leven.

En dan is er die man. Ananias.

Hij komt bij de apostelen, bij Petrus. Hij heeft ook een stuk land verkocht. En hij geeft ook al het geld aan de gemeente.

Indrukwekkend, dat mensen dat doen. Een stuk land verkopen en al het geld weggeven.

Nu dus ook Ananias. Knap, als je dat kunt. Je bezit, je toekomst, je inkomsten, je eten, delen met anderen. Helemaal. Weer zo iemand om een voorbeeld aan te nemen. Daar heb ik respect voor.

Maar hij komt bij Petrus. En dan…

Het eerste wat Petrus zegt: Ananias, waarom heb je je hart laten vullen door satan? Waarom heb je de Heilige Geest bedrogen? Je hoefde geen land te verkopen. Je hoefde niet alles hier te brengen. Maar nu doe je net alsof. Je doet of je alles geeft. En het is maar een deel. Besef je dat je God bedrogen hebt?

En Ananias valt dood op de grond!

Ter plekke!

Moet je nagaan. Dat gebeurt in deze geweldige gemeente.

We hebben het zo goed met elkaar.

We leven zo dichtbij God.

En nu …

Ananias, en ook Saffira zijn vrouw later op de dag.

Allebei dood.

Dat is schrikken.

Is God gevaarlijk?

Is God als een hoogspanningskabel, waar je maar niet in de buurt moet komen?

2. Hoe zou jij gereageerd hebben?

Word jij bang van dit verhaal?

Wat doe je als je in een gemeente zit waar zulke ingrijpende dingen gebeuren?

Wat zouden zij gedaan hebben, toen?

En wat zouden zij van God gedacht hebben?

Weg hier – dit is niet veilig?

Wat denk jij dat dit verhaal over God zegt?

En als wij dit met elkaar mee zouden maken, wat voor effect zou dat op onze gemeente hebben?

Ook wij maken met elkaar ingrijpende dingen mee. Anders dan bij Ananias en Saffira, maar ook ingrijpend. En zo is er de afgelopen vijf jaar van alles gebeurd.

Het is bemoedigend om te zien dat vanaf het begin zulke dingen gebeuren. Vanaf Handelingen 5 zijn er regelmatig ingrijpende dingen binnen de gemeente. Hier twee mensen die sterven. Later conflicten, ruzies, meningsverschillen, mensen die zich verwaarloosd voelen. Zo snel al na het mooie begin gaat het intern mis. Het lijkt wel of de bijbel wil zeggen: Wen er maar aan.

Maar wat vooral bemoedigend is: God gebruikt zo’n crisis. Als test en beproeving. Hoe reageer je erop? Wat voor effect heeft het op je? Als loutering ook. Vuur dat vuil wegbrandt. Gods heiligheid die onze zonde weg schroeit. Soms moet het mes er in; moet er iets weggesneden worden. En denk dan allereerst maar aan jezelf. In jou, in mij, zijn dingen die dood moeten. Mijn zonde moet dood. Sterven met Christus. Dat moeten we aan het kruis slaan. Zo moet er ruimte groeien voor het nieuwe leven.

We kunnen God niet voor de gek houden. God prikt overal doorheen. Verstoppertje spelen heeft bij God geen zin. Gelukkig maar. Nu kan Hij ons genezen. Hij weet wat Hij in ons leven weg moet snijden. Hij weet waar het mes erin moet. Hij weet ook hoe Hij ons genezen kan.

Want dat is wat God wil: ons leven genezen. Ons groei geven. Verdieping.

We zitten met elkaar in een impasse.

Ik weet niet waar God ons brengt als gemeente.

Maar ik doe wel een oproep op jullie. Gebruik deze situatie zoals God Hem gebruikt.

Of je er nu midden in zit of verbaasd zit te kijken: Wat gebeurt hier?

Gebruik deze situatie zoals God hem gebruiken wil.

En zo wil ik met jullie op weg naar het avondmaal nadenken over Handelingen 5. Wat doet het daar met de gemeente? Wat doet het met mensen? Er gebeuren ingrijpende dingen – wat is het effect daarvan op jou, op mij?

Wees er zeker van: God wil niets liever dan dat je geloof in Jezus Christus zich verdiept. Dat er in je leven meer ruimte komt voor de Heilige Geest. Dat je groeit in overgave en toewijding aan God.

 

3. Wat is het effect van de dood van Ananias en Saffira?

Iedereen die het hoort, schrikt.

En dat kun je je voorstellen.

Natuurlijk schrik je als je dit hoort.

Mensen schrikken in de bijbel vaker van God.

God is God.

God is groot in majesteit, in luister, in heerlijkheid.

God is heilig.

En die heilige God wil bij mensen wonen. Hij zoekt ons weer op – onheilige zondaren. Dat deed Hij altijd al. Dat deed Hij in het Oude Testament in de ontmoetingstent, de tabernakel. De grote heilige God woont bij mensen in een tent. Door Jezus Christus, onze heilige verlosser, verlost Hij ons. Jezus maakt ons heilig. En dan sinds Pinksteren komt God niet maar bij ons wonen. God komt in ons wonen, in onze harten. Daar woont de Heilige Geest. En de gemeente is tempel van de Heilige Geest.

Heilig – dat is typisch voor God.

Als mensen Gods troon mogen zien, zien ze ook bijzondere wezens bij Gods troon die roepen: Heilig – heilig – heilig.

Gods heiligheid is precies waardoor Hij anders is dan wij.

Hij is God en geen mens.

Hij is volmaakte liefde en geen zondaar.

Hij is stralend licht en geen duisternis.

Hij is – heilig.

Groot – indrukwekkend – onvoorstelbaar.

En daarom is het zo bijzonder wat God wil: de Heilige wil bij, wil in mensen wonen.

Want Hij wil dat wij heilig worden.

Volmaakt.

Liefdevol.

Stralend.

Licht.

Hoe reageert God als dat mooie voor het eerst kapot gemaakt wordt?

God geeft iets onvoorstelbaars: de Heilige Geest woont in mensen.

Als die mensen dan de Heilige Geest bedriegen.
Als er een eerste kras komt op dat geweldig mooie.

Dan laat God zien: Ik ben heilig. Ik laat niet met me spotten.

Zo reageerde God ook in het Oude Testament toen de ontmoetingstent net klaar was. Iets geweldig moois: God woont bij zijn volk. Twee zonen van Aäron brachten verkeerd reukwerk op het altaar. Een felle vlam kwam uit het heiligdom. Ze stierven ter plekke. Kijk maar in Leviticus 10. Hij is heilig en wil serieus genomen worden. Als God.

Hoe reageer jij als je dat ontdekt – Heilig is Hij?

Ben jij eigenlijk wel eens geschrokken van God? Diep onder de indruk geraakt van zijn grootheid?

Of denk je: God is liefde. Hij vergeeft wel. Ik kan altijd bij Hem terecht. En ondertussen loop je over Hem heen. Ga je je eigen gang.

Heb jij door wie God is?

De Heilige?

Laat de impasse waar we als gemeente inzitten, je tot bezinning brengen.

Heb ik wel door wie God is?

Heilig – heilig – heilig is Hij…

4. Laat de impasse waar we in zitten, je tot bezinning brengen. Bovendien: we vieren volgende week zondag avondmaal. Kijk daarom naar Ananias en Saffira, naar wat er met hen gebeurt. En ga na hoe je tegenover God staat.

Kijk goed: je kunt de Heilige Geest niet voor de gek houden. De Heilige Geest laat zich niet bedriegen. God prikt door de schone schijn heen. Ananias en Saffira verkochten een stuk land. Van buiten zag het er allemaal prachtig uit. Land verkopen, geld weggeven, alle opbrengst zelfs. Gelovige mensen die de daad bij het woord voegen. Van buiten ziet het er mooi uit. Maar God ziet dat ze zich mooier voordoen dan ze zijn. Dat ze als superchristen bekend willen staan. Maar ondertussen bedriegen ze de boel. Van buiten kan het er mooi uitzien – God ziet wat er in jouw hart is. Je kunt de Heilige Geest niet voor de gek houden.

Misschien houd jij wel een christelijk image op. Van buiten klopt het allemaal. Het ziet er mooi uit. Je leeft volgens christelijke of zelfs gereformeerde gewoontes. Maar wat zit daaronder? Waar is je hart vol van? Proeven anderen dat je van Jezus houdt, je Heer?

Stop met toneelspelen! Weg met alle maskers.

Tegenover God is er alleen plek voor complete eerlijkheid. Alles ligt open voor Hem.

Gelukkig maar.

Mensen die iets te verstoppen hebben, die zijn niet gelukkig.

Geheimen, verborgen kamertjes, ze gaan aan je knagen.

Toegedekte rottigheid gaat zweren.

Gelukkig ziet God alles.

Soms moet dan het mes er in.

Maar dat is goed. Als we eerlijk zijn en alles open leggen voor God, dan kan Hij ons genezen. Zijn Geest kan overal komen en alles aanraken. Alles heel maken.

Maar dan is wel de vraag:

Mag de Geest je hele hart bewonen? Daar gaat het uiteindelijk om.

Bij Ananias en Saffira ook. Ze waren niet echt toegewijd aan God met hun hele hart. Ze wilden van twee walletjes eten. God en het geld. En zo heeft satan hun hart gevuld. Want dat stond er in de vorige vertaling van 1951, en dat staat er ook in het grieks. Waarom heeft satan je hart gevuld zodat je gelogen hebt tegen de Heilige Geest? Zo ver kwam het, dat ze de Heilige Geest trotseerden; dat ze de Geest bedrogen.

En daardoor kwam het, dat ze iets achter hielden. Dat ze zich mooier voordeden dan ze waren.

Wat houd jij achter?

Mag de Heilige Geest in jouw hart wonen? Mag Hij in je hele hart wonen? Of zijn er stukken in je hart waar staat: Verboden toegang voor de Heilige Geest? Want daarachter liggen je afgoden – je eigen image, het geld wat je nog moet verdienen, seks en porno, macht en invloed, je eigen emoties, je pijn, je verdriet?

Bedrieg je de Geest? Of bid je steeds weer: Heer, geef dat ik me laat leiden door uw Geest? Wilt u me steeds weer vullen?

Stel dat je nu denkt: ja, er zijn wel dingen die ik eigenlijk liever achterhoud. En daar wil ik mee stoppen.

Ik zou zeggen: geweldig!

Ga bidden, thuis alleen of met een ander gelovig iemand samen. Je kunt het gewoon tegen God zeggen. Zeg eerlijk tegen God hoe je Hem buiten de deur houdt. Vraag om vergeving. En vraag de Heilige Geest om je hart te vullen. Dan kan God grote dingen gaan doen!

Maar ook als je dat niet denkt.

Bid dat je de Geest alle ruimte geeft. Zoals het in psalm 139 staat:

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

peil mij, weet wat mij kwelt,

zie of ik geen verkeerde weg ga,

en leid mij over de weg die eeuwig is.

5. Wat was het effect van de dood van Ananias en Saffira?

Schrik. Dat wil zeggen: verdieping van het ontzag voor God. Heilig is Hij.

En de gemeente bleef groeien.

Er bleven wonderen gebeuren.

De mensen stroomden toe met hun zieken.

Vanaf het eerste begin gebeuren er in de kerk ingrijpende dingen. Kijk maar in Handelingen.. Lees de brieven maar. Misschien is het goed om tegen elkaar te zeggen: Wen er maar aan.

Alleen: die ingrijpende dingen willen niet zeggen dat de kerk er niet meer is.

Want God is er. Heilig is Hij. Hij geeft zijn Heilige Geest. Hij wil ons heilig maken. Helemaal toegewijd aan Hem. Totale toewijding.

Laat je daardoor bemoedigen.

Je ziet bij Ananias en Saffira: God kent je helemaal. Je kunt hem niet voor de gek houden. Voor de mensen kan het wat lijken – God prikt er door heen. God kent je helemaal. Dat betekent net zo goed: De mensen kunnen je ook onterecht afschrijven – maar God weet wie je echt bent. Hoe God ons ziet, blijft onafhankelijke van wat mensen zeggen.

God kent je helemaal.

En Hij wil niets liever dan in ons hart wonen. Hij heeft er geen plezier in als mensen dood gaan. Hij is geen wrede God die Ananias en Saffira eens even lekker te pakken neemt. Hij wil juist ons leven genezen. Weg met de leugen. Weg met de satan. Weg met de zonde. Daarom vindt Hij het zo erg wat Ananias en Saffira doen. De Heilige Geest bedonderen. Hun hart open stellen voor satan.

Hij wil het tegenovergestelde. Handelingen gaat over Jezus Christus die regeert. Het goede nieuws van koning Jezus gaat de hele wereld over. Alle machtige mensen horen ervan. Ananias en Saffira veranderen daar niets aan.

Want God is heilig. Hij kent ons helemaal en Hij wil ons heilig maken.

Hij wil ons mensen maken uit één stuk.

Mensen met een diepe passie voor God en voor een eerlijke wereld.

Mensen die lijken op hun God.

En niet alleen ons, nog veel meer mensen.

Wij kunnen in een impasse belanden.

Jezus Christus niet.

Hij gaat door. Hij is overwinnaar.

Dat is het enige wat telt.

Daarom vieren wij volgende week het heilig avondmaal.

Wij kunnen in een impasse belanden. Ingrijpende dingen meemaken.

Jezus Christus wil die dingen gebruiken. Hij is Heilig. Hij kent ons.

En Hij wil hierdoor ons laten groeien. Hij wil de crisis gebruiken als loutering.

Laat dat je bemoedigen.

Maar stel jezelf dan ook de vraag: Krijgt de Heilige Geest alle ruimte in mijn leven?

Heb ik diep ontzag voor God?

Laat het je bemoedigen: Heilig is Hij. Hij kent mij – en jou.