1

Handelingen 4:19-20 | Vrijmoedig spreken over Jezus

Reclame is overal. Maar reclame voor Jezus maken, dat vinden we vaak moeilijk. Waarom eigenlijk? Jezus is veel te mooi om voor jezelf te houden! Vrijmoedig spreken over Jezus begint met ontdekken hoe mooi het evangelie is.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 138 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 157 : 1, 2, 3 en 4
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Handelingen 4 : 1 – 22
Zingen: LvK Gezang 446 : 1, 2, 5 en 6
Preek over Handelingen 4 : 19 – 20
Zingen: Psalm 118 : 3, 8 en 9
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: Ik ben (Sela) : 3a, 4v, Refr.a, 5m, 6a, Refr.a
Onderwijs ambtsdragers
Bevestiging
Zingen: GKB Gezang 164 (canon in 3 groepen)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 710
Zegen

Vrijmoedig spreken over Jezus

Inleiding
dia 1 – tent
Vijf jaar geleden ontdekten Hanneke en ik Engeland.
We wilden eens ergens anders naar toe dan het geijkte Frankrijk.
Een paar weken voordat we vertrokken,
raakten we in gesprek met een van onze professoren.
Hij lachte ons vierkant uit met onze Engeland-plannen:
hij zou geen voet op de Britse eilanden zetten
voordat er een enorm dak overheen zou zijn gebouwd.
Je gaat toch niet op regenvakantie?!
Zelf ging hij naar Italië.
Je begrijpt, toen we een paar weken later
in een zonovergoten Engeland op vakantie waren
hebben we ons kostelijk vermaakt
toen de Engelse kranten schreven over noodweer in Italië.
Sinds die tijd zijn we verliefd op Engeland:
wat is dat een prachtig land!

dia 2 – pond
Behalve een schitterende natuur en volop zon,
heeft Engeland nog meer te bieden.
Wat dacht je bijvoorbeeld van de Engelse pond?
Handig hoor, die euro,
maar die vreemde muntjes en biljetten zijn wel goed voor het vakantiegevoel.
Bovendien zie je in eurolanden direct dat je overal veel te veel voor betaalt,
in Engeland heb je het gewoon niet door.
Trouwens, je kunt goedkoper naar Engeland varen dan naar Terschelling.

dia 3 – links rijden
Alles gaat in Engeland net even anders.
Onze stekkers passen niet in de Engelse stopcontacten.
Goed voor het gevoel dat je heel ver van Nederland bent.
En natuurlijk het linksrijden:
als je maar gewoon achter je voorligger aan rijdt, is er niets aan de hand.
Het heeft wel wat.
Maar misschien wel de beste reden om naar Engeland te gaan: de mensen!
Fransen kom je er niet tegen, Nederlanders ook niet.
De Engelsen zelf zijn behulpzaam en hoffelijk én ze hebben humor.
En je kunt nog gewoon verstaan ook!

dia 4 – evangelisatie
Ik kan nog wel even door gaan met mijn campagne voor Engeland.
Je zou het bijna ‘evangeliseren’ kunnen noemen.
Als mensen ons om tips vragen waar ze naar toe moeten op vakantie,
is het antwoord wel duidelijk: Engeland natuurlijk!
We proberen al jaren mijn ouders naar Engeland toe te praten,
tot nog toe helaas zonder resultaat.

Oké, we zijn hier in de kerk,
en je bent hier niet om te horen dat je naar Engeland op vakantie moet.
Dat is ook niet waar het mij om gaat.
Waar het wel om gaat, is dit:
als je ergens op vakantie bent geweest en je bent er enthousiast over,
dan wil je er ook over vertellen
en vind je het leuk als anderen er door jou ook naar toe gaan.
Als je iets moois hebt ontdekt, gun je het anderen ook.

dia 5 – vrijmoedig spreken over Jezus
In de kerk vieren we dat we iets moois hebben ontdekt,
of beter: iemand, namelijk Jezus.
Dat gunnen wij anderen ook.
Maar zo makkelijk als je met anderen praat over vakantiebestemmingen,
zo moeilijk is het om over Jezus te praten.
Kun je vrijmoedig spreken over Jezus?

1. Naar de mond praten
dia 6 – naar de mond praten
Petrus en Johannes zeggen:
‘kunnen we het tegenover God verantwoorden
om wel naar u te luisteren en niet naar hem?’
Het antwoord is duidelijk: natuurlijk moet je naar God luisteren.
De praktijk is moeilijker: we luisteren toch ook wel graag naar mensen.
De verleiding is groot om mensen naar de mond te praten.

dia 7 – onder druk om Jezus niet te noemen
Petrus en Johannes doen dat niet, maar ze worden wel zwaar onder druk gezet.
De Joodse leiders, met de Sadduceeën voorop, zijn woedend op Petrus en Johannes.
Eerder die dag is door toedoen van hen een verlamde man genezen.
Dat is nog tot daar aan toe,
wat veel erger is, is dat ze alle nieuwsgierige mensen over Jezus vertellen.
Nota bene in de tempel!
Dit kan niet, dit mag niet!
Daarom wordt de tempelpolitie er op af gestuurd,
en Petrus en Johannes belanden in de cel.

De volgende dag volgt de confrontatie.
Petrus en Johannes worden voorgeleid.
Het lijkt wel alsof alles erop gericht is om hen te intimideren.
Daar staan ze, met z’n tweeën, tegenover zo ongeveer alle belangrijke Joden,
waarvan de een nog strenger kijkt dan de ander.
De Sadduceeën zijn van de partij:
een religieuze groep van Joden die het ver hebben geschopt.
Ze haten Jezus, ze zien hem als bedreiging voor hun succes.
Ook Annas en Kajafas zitten in de zaal,
mannen die de leiding hebben genomen in het plan om Jezus te kruisigen.
Dat geeft voor Petrus en Johannes niet bepaald vertrouwen
dat ze hier eerlijk worden behandeld.

In het verhoor gaat het direct naar de kern:
‘door welke kracht of in wiens naam is die verlamde man genezen?’
Petrus en Johannes weten wat van hen wordt verwacht:
elk antwoord is goed, als het maar niet Jezus is.
Ze zouden het zichzelf makkelijk kunnen maken
door te zeggen dat het in de naam van de Heer was.
Een handige manier om om de hete brij heen te draaien.
Maar ze doen het niet:
ze weigeren te zeggen wat de Sadduceeën willen horen.

dia 8 – poster
Als je wel eens langs mijn studeerkamer bent gelopen,
heb je misschien de poster voor mijn raam gezien:
dat als je vragen hebt over het christelijk geloof,
dat je dan altijd mag aanbellen voor een praatje.
Het gebeurt bijna nooit dat de bel dan inderdaad gaat,
maar laatst gebeurde het wel.
De man viel met de deur in huis:
‘heb je op die vragen een antwoord gevonden?’
Ik merkte bij mijzelf dat het bijna een reflex is
om eerst af te tasten wat voor antwoord hij zou willen horen.
En natuurlijk, ik heb ook niet op alle vragen een antwoord,
maar ik sta wel ergens voor!
Waarom zou ik daar omheen willen draaien?
Uiteindelijk heb ik dat ook niet gedaan,
maar ik voel wel de spanning.
Overigens bleek de man zelf ook christen te zijn.

dia 9 – durf je te zeggen waar het op staat?
Petrus zegt precies waar het op staat:
‘de naam van Jezus is de enige op aarde die de mens redding biedt’.
Ik denk dat wij daar een beetje voor terugdeinzen:
wie zijn wij nou eigenlijk om van een ander te zeggen dat hij redding nodig heeft
en dat hij die redding nergens anders dan bij Jezus zou kunnen vinden?
Moet je mensen daar echt mee lastigvallen?
En als iemand problemen heeft,
is het dan niet veel te kort door de bocht om Jezus als antwoord te presenteren?
We praten liever met mensen mee.

2. Vrijmoedig spreken over Jezus
dia 10 – vrijmoedig spreken over Jezus
Kun je over Jezus wel vrijmoedig spreken?
Petrus en Johannes zwichten niet
voor de druk van de Sadduceeën en hun medestanders.
Ze weten dat ze zichzelf daarmee verder in de nesten werken.
Ze zullen vast ook de verleiding hebben gevoeld
om nu toch even wat gas terug te nemen.
Hoe moet het verder met de gemeente in Jeruzalem
als Petrus en Johannes worden opgesloten?
Maar ze geven er niet aan toe.

dia 11 – je staat er niet alleen voor (duif)
Ze staan tegenover de rijkste, de intelligentste en de machtigste mensen van het land,
maar het lijkt wel alsof ze er helemaal niet van onder de indruk zijn.
Dat heeft ook te maken met dat er staat dat Petrus vervuld is van de heilige Geest.
Hij weet dat hij en Johannes er niet alleen voor staan.
Jezus had dat beloofd, in Lucas 12:
‘wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen,
vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen
of wat je moet zeggen,
want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’
Daar komt die vrijmoedigheid van Petrus en Johannes vandaan!

dia 12 – God wil de boodschap van redding verder brengen
Het is een gevaarlijke vraag die ze krijgen:
door welke naam is die verlamde genezen?
Maar Petrus grijpt zijn kans,
hij gebruikt de vraag als een uitnodiging om over te Jezus te vertellen:
‘we hebben een zieke geholpen, is dat nou echt zo gevaarlijk?
Is dat tegenwoordig al een reden om iemand een nacht in de cel te stoppen?
Maar jullie hebben een onschuldige man laten vermoorden, Jezus van Nazareth.
En het is in zijn naam dat die man is genezen!’
De aanwezigen weten niet meer hoe ze het hebben:
hoe durft Petrus zo brutaal te zijn?!
Maar Petrus is nog niet klaar:
hij doet een dringende oproep om zich bij Jezus aan te sluiten,
omdat alleen bij Jezus redding is.

Uiteindelijk lijkt het met een sisser af te lopen:
Petrus en Johannes komen vrij, maar wel voorwaardelijk.
Ze mogen niet meer over Jezus spreken.
Maar ze leggen het naast zich neer:
de Joodse leiders kunnen wel meer willen,
maar voor hen telt maar één ding: wat God wil.
Als God wil dat iedereen over Jezus hoort,
hoe zouden zij dan kunnen zwijgen?
Wat is voor jou belangrijker?
Je imago, wat andere mensen over je denken?
Of hoe God jou wil inschakelen om de boodschap van redding verder te brengen?

dia 13 – dat wil God door ons heen
In Engeland is laatst weer eens een rapport verschenen over ontkerkelijking.
Tja, ook Engeland is niet de hemel…
In ieder geval: de Britse krant Daily Telegraph schreef daarover:
‘Christenen zijn zelf hun grootste vijand geworden;
ze helpen het geloof om zeep met hun zwijgen.
Maak reclame, laat je horen, vertel mensen wat je gelooft.
Het hart van het geloof is de waarheid dat Jezus is gestorven en opgestaan
als begin van een nieuw tijdperk.
De kracht van het goede nieuws is zo groot dat het wel bekeerlingen móét maken.
Het is tijd om het te delen!’

Hoe kunnen je buren, je collega’s, je klasgenoten
van Jezus weten als wij het ze niet vertellen?
Bij Jezus is redding, draai daar niet omheen,
alsof mensen die redding niet nodig hebben
of alsof die redding een te gemakkelijk antwoord is.

Ik zeg het vandaag in het bijzonder tegen de ambtsdragers:
laat je oren niet hangen naar wat mensen willen horen,
maar luister naar wat Christus wil.
Wees vrijmoedig in het spreken over Jezus en laat je leiden door zijn Geest.
Jullie krijgen niet zomaar een taak, jullie krijgen een ambt:
namens Christus moeten jullie zijn kerk besturen,
in de naam van Jezus mensen bezoeken.

3. Waar het hart vol van is…
dia 14 – waar het hart vol van is…
Vrijmoedig spreken over Jezus, het klinkt mooi, en toch…
Willen we het eigenlijk wel?
Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over.
Is dat inderdaad zo, is je hart vol van Jezus?
Ben je zo blij dat je hem kent, dat je dat iedereen gunt?

dia 15 – zie en hoor het zelf!
Mijn reclamepraatje voor Engeland
kan ik alleen maar houden omdat ik er ben geweest.
Als ik er nooit zou zijn geweest, zou ik niet verder komen dan:
het schijnt er mooi te zijn, en op tv hebben Engelsen in ieder geval humor…
Als ik je met zo’n verhaal zou proberen je om te praten om naar Engeland te gaan,
zou je waarschijnlijk zeggen: ‘ga er nou eerst zelf eens naartoe,
voordat je mij daarheen probeert te krijgen.’
Je zou in ieder geval groot gelijk hebben.

Petrus en Johannes kunnen niet anders meer dan spreken over Jezus.
Dat kan alleen omdat Jezus voor hen geen vreemde is.
Dat zeggen ze ook: ‘we moeten spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’
Petrus en Johannes waren er bij,
toen Jezus door Israël rondtrok met zijn onderwijs en wonderen.
Ze waren er bij, toen de sfeer grimmig werd,
en Jezus uiteindelijk werd gekruisigd.
Ze waren er bij, toen het graf leeg was,
en ze later die dag de Opgestane Jezus ontmoetten.
Ze waren er bij, toen de Geest werd uitgestort.
Hun hart is er helemaal vol van.

Vrijmoedig spreken over Jezus kan pas als je zelf ook ziet en hoort.
En natuurlijk hoor en zie je het niet zoals Petrus en Johannes.
Maar het gaat erom dat je zelf Jezus ook kent.
Ron van der Spoel, een predikant die werkt voor Open Doors,
heeft eens aan verschillende voorgangers in de vervolgde kerk gevraagd
hoe ze het volhouden.
Hun antwoord was eigenlijk steeds het zelfde: zorgen voor balans.
Ze bedoelden ermee: je houdt het niet vol als je alleen maar geeft, alleen maar spreekt,
je moet het ook ontvangen.
Velen van hen proberen net zo veel tijd met God door te brengen
als dat ze besteden aan de gemeenten daar.
Nou gaat het er mij niet om hoe die tijdsverdeling precies moet zijn,
maar wel dat je ruim tijd neemt om te ontvangen.
Anders loop je helemaal leeg.

dia 16 – zoek naar welk verschil Jezus voor je maakt
Wat heb je gezien over Jezus?
Wat heb je gehoord van Jezus?
Vrijmoedig spreken over Jezus begint met ontdekken waarom je niet zonder hem zou willen!
Wat spreekt je aan in Jezus?
Welk verschil maakt hij in je leven?
Probeer daar achter te komen, praat daar ook over met elkaar.
Vertellen over Jezus kan pas als je er zelf van overtuigd bent dat je iets geweldigs hebt,
iets dat iedereen zou moeten weten.

Klaas, Chris, Klaas en Bram,
als ouderlingen, diaken en bezoeker
kun je ongetwijfeld altijd meer doen in de gemeente.
Maar begin steeds weer met zien en horen.
Laat je voeden, ga om met God en met zijn Woord.
Juist daar heeft de gemeente veel aan!
Laten we samen ons steeds weer verwonderen om wat God voor ons heeft gedaan.
Amen.