Handelingen 3:6 | Met Jezus sta je niet machteloos

Mark Veurink
29 mei 2016

Handelingen 3:6 | Met Jezus sta je niet machteloos

image_pdfimage_print

Je wilt graag iets voor een ander betekenen, maar vaak voel je je machteloos. Maar met Jezus sta je niet met lege handen: er is liefde en hoop voor iedereen. Daarom hoef je je niet voor de problemen van anderen af te sluiten.
In deze dienst was het Calvin College Wind Ensemble uit de Verenigde Staten te gast. Om die reden is de preek tweetalig: Nederlands en Engels.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Voor de dienst: CCWE speelt ‘Holy Manna’ (Donald Grantham)
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 520 : 1 (NL), 2 (NL) en 3 (EN) (begeleiding: CCWE)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 70 : 1, 2 en 3 (begeleiding: orgel)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Handelingen 3 : 1 – 10 (Nederlands en Engels)
Zingen: Psalm 145 : 1 en 4 (begeleiding: orgel)
Preek over Handelingen 3 : 6
Muzikaal intermezzo: ‘Who Puts His Trust In God Most Just’ (J.S. Bach)
Zingen: LvK Gezang 460 : 1, 2 en 3 (begeleiding: CCWE)
Kinderen terug
Leefregel
Zingen: Psalm 19 : 4 (begeleiding: orgel)
Gebed
Collecte (CCWE speelt ‘Amazing Grace’ (William Himes))
Zingen: Opwekking 575 : 1 (EN), 2 (NL), 3 (NL) en 4 (EN)
Zegen
Na de dienst: CCWE speelt ‘Sweet Canaan’ (Donald Grantham)

Met Jezus sta je niet machteloos

Inleiding
dia 1 – zwart
Het is alweer een tijdje geleden.
Ik zat wat uit het raam te staren.
Opeens zie ik in mijn ooghoek een groep mensen bij het water staan.
Het was nog voor de bouw van de Oosterpoortsbrug,
dus zoveel drukte was ik niet gewend aan de Turfkade…
Waarom staan al die mensen daar?
Ik kijk nog wat beter, ‘hè, zie ik dat goed?!’,
en ren de trap op naar Hanneke.
‘Hanneke, heb je al uit het raam gekeken?’ Niet dus…
‘Dan zou ik maar eens gaan kijken!’
dia 2 – auto te water
In het water steekt de achterkant van een auto omhoog.
Geparkeerd op een helling, handrem vergeten,
en zo het water in gerold.
Gelukkig zat er niemand in de auto.

Je leest er wel vaker over.
Maar stel nu dat je het ziet gebeuren,
dat er nog een paar seconden zijn voordat de auto het water raakt,
wat doe je dan?
Je kunt gaan schreeuwen ‘ho, stop, remmen!’,
maar bij een auto zonder bestuurder heeft dat niet zo veel zin.
Je zou kunnen proberen de handrem alsnog aan te trekken,
maar vaak heeft de bestuurder die zijn handrem is vergeten
niet vergeten de auto op slot te doen.
Je kunt aan de trekhaak gaan hangen, om de auto tegen te houden,
maar er is geen beginnen aan.
Je ziet dat het niet goed kan gaan, maar je kunt niets doen:
je staat machteloos.

dia 3 – met Jezus sta je niet machteloos / with Jesus you are not powerless
Het gevoel dat je machteloos bent,
dat je staat toe te kijken, maar niets kunt,
daar gaat het vanmorgen over.
Mensen die je zou willen helpen, maar je weet niet moe.
Uit Handelingen 3 mag je leren
dat je met Jezus niet machteloos staat.

You are in a country full of water.
Also in Franeker we have channels.
I also live on the waterside,
and once I looked out of my window,
and saw a large group of people staring at the water.
In the water was a car: the driver forgot to use the handbrake…
What can you do when you see a car rolling to the water?
You can shout, but it’s useless.
You can try to pull the handbrake, but the doors are locked.
You can’t do anything…
You are powerless.
Tomorrow it’s about that feeling:
that you’re watching, that you would help people,
but you’re unable.
From Acts 3, you can learn
that with Jesus, you’re not powerless.

1. Een machteloos gevoel
dia 4 – een machteloos gevoel / feeling powerless
Wat kan een machteloos gevoel je bekruipen
als je eens even goed om je heen kijkt in de wereld.
Wat zijn er veel problemen waar je niets aan kunt doen.

dia 5 – niemand kan de verlamde echt helpen / nobody can help the lame really
Zo kijken de bezoekers van de tempel in Jeruzalem aan tegen die verlamde man.
De arme stakker!
42 Jaar is hij nu, nooit heeft hij kunnen lopen.
In het begin zorgden zijn ouders voor hem.
Dat waren redelijk goede jaren,
al was hij een buitenbeentje, die niet met andere kinderen op straat kon spelen.
Maar hij had tenminste te eten en een veilige plek.
Zijn ouders leven niet meer, nu moet hij voor zichzelf zorgen.
Dat kan alleen maar door te bedelen.
Hij haat het om dat te moeten doen.
Hij voelt dat hij de mensen alleen maar tot last is.
Maar ja, hij moet overleven.

Er zijn nog wel wat mensen die om hem geven.
Ze brengen hem elke dag naar de tempel.
Dat is alles wat ze kunnen doen.
Ze voelen zich er rot over, maar staan machteloos.

En zo zit die man daar elke dag in de tempelpoort.
Een goede plek om te bedelen.
In Duitsland en Frankrijk heb ik het ook wel eens gezien:
dat bedelaars precies als de kerkdienst is afgelopen,
vlak bij de uitgang van het kerkgebouw gaan zitten.
Want als mensen met hun geloof bezig zijn geweest,
staan ze beter voorgesorteerd iets te geven.

Sommige tempelbezoekers negeren de verlamde.
Anderen werpen hem een muntje toe.
Maar echt helpen, dat kunnen ze niet.
Geld is in ieder geval iets, het helpt om te overleven,
maar daar is alles wel mee gezegd.
Morgen zit hij er gewoon weer.
De mensen die geven, realiseren zich dat maar al te goed,
ze generen zich voor de verlamde man,
ze staan machteloos en kijken weg.

dia 6 – wij veranderen de wereld niet / we don’t change the world
Konden we van de wereld maar een betere plek maken.
Maar wat staan we machteloos.
Als we horen van een wereld die in brand staat.
Van miljoenen die op de vlucht zijn om een veilig bestaan,
en worden weggestopt in smerige kampen aan de randen van Europa.
Als we horen van uitbuiting, van kinderarbeid,
van de armsten die door de rijke westerse wereld worden afgezet.
Via onze schermpjes komt het allemaal ons leven in.
We staan machteloos in onze eigen omgeving.
Als je hoort van relatieproblemen, schulden of ziekte.
Als je de verlamden van onze samenleving ontmoet.
Je verandert er niets aan.
Zo frustrerend!

When you look around in the world, you can feel powerless.
That is how the visitors of the temple feel about that lame.
Poor man!
He hates to beg for money, but it’s the only way to survive.
He feels redundant and isolated.
He has a few friends who bring him to the temple every day.
It’s al they can do.
Some of the visitors of the temple ignore him,
others throw a coin to him,
but that’s all they can do.
He will be back tomorow.
Nobody can really help him, they know that and look away.
We can not make the world a better place.
People flee from war to survive and live in filthy camps at Europe’s borders.
The poorest of the world are exploited by the western world.
We are powerless, in relation problems, debts and diseases.
It’s frustrating!

2. Met Jezus sta je niet machteloos
dia 7 – met Jezus sta je niet machteloos / with Jesus you are not powerless
Het lijkt alsof wij met lege handen staan,
de wereld niets te geven hebben.
Maar we hebben wel iemand te geven: Jezus.
Dan sta je niet langer machteloos.

dia 8 – bij Jezus begint de redding / salvation begins in Jesus
Het is ongeveer 15:00 als Petrus en Johannes bij de tempel komen.
Ook zij zien de verlamde man zijn hand ophouden.
Maar dan gaat alles anders.
Tegen alle gewoonten in kijken Petrus en Johannes de man aan.
‘Ik heb geen geld wat ik je kan geven’, zegt Petrus.
De man kijkt teleurgesteld naar beneden, alsof hij denkt:
‘loop maar snel door, dan kan de volgende geld geven.’
‘Maar ik heb wel wat anders’, gaat Petrus verder.
‘In de naam van Jezus Christus, sta op en loop.’
En het gebeurt: de man staat op en loopt!
Petrus bidt niet eens om genezing,
hij geeft een simpele opdracht: ‘in Jezus’ naam, sta op’.
Zoals Jezus dat zelf ook deed.

Wat een feest moet dat zijn geweest voor deze man.
Hij kan weer lopen, hij krijgt weer een leven!
Maar het is meer dan de genezing van één man.
In Jesaja 35 gaat het over dat God zijn volk eens zal bevrijden.
En dan staat er, in vers 6:
‘verlamden zullen springen als herten.’
De mensen in de tempel kennen die tekst maar al te goed,
en nu zien ze het voor hun ogen gebeuren.
Jezus lost deze oude belofte van God in,
zelfs nu hij in de hemel is opgenomen.
Deze genezing zet een dikke streep onder dat Jezus van God komt,
dat de wereld niet hopeloos verloren is,
maar dat bij Jezus de redding is begonnen.
Als Petrus in het vervolg de toegestroomde mensen uitlegt wat is gebeurd,
gaat zijn hele verhaal over Jezus.

dia 9 – met Jezus geef je liefde en hoop / with Jesus you give love and hope
Nee, Jezus geneest niet iedereen,
al is deze verlamde man ook zeker niet de enige.
Maar het is niet zo dat Jezus nu al onze problemen oplost.
Toch sta je met Jezus niet meer machteloos,
heb je echt iets te geven in die situaties waar je niets aan verandert.
Ik heb er deze week lang over nagedacht: wat is dat dan precies?
Het eerste is dat Jezus God is die zelf in de blubber gaat staan.
God ziet al onze problemen, al onze verlamdheid,
en hij kijkt er niet van weg!
Hij kiest er juist voor zelf verlamd te worden,
om alle ellende van de wereld over zich heen te laten komen.
Voor God ben je geen blok aan het been, een foutje:
hij kent je, hij ziet je, hij doet alles voor je!
Het tweede: met Jezus geef je hoop.
Jezus is de redder van de wereld,
hij gaat alles recht zetten en goed maken.
Hij lost niet al je problemen in één beweging op,
maar geeft je wel uitzicht op een nieuw leven.

Our hands seem empty,
but we have someone to give: Jesus.
With him, we are not powerless.
Among the visitors of the temple are Peter and John.
They don’t have money to give, but have something else:
‘in the name of Jesus Christ: walk’.
And it happens!
But it’s more than a healing of one man.
Isaiah 35 states that God will rescue his people,
and then, verse 6: ‘the lame man shall leap like a deer’.
Jesus fulfills this promise, even now he’s in heaven.
It underlines the fact that Jesus is from God,
that salvation has begon.
With Jesus, you are not powerless,
even if he doesn’t solve our problems immediately.
Jesus gives love:
he knows your problems, but does not look away,
he became a lame himself!
You are not a mistake, you are loved by God!
And Jesus gives hope:
he will make everything right,
and gives a new perspective on life.

3. Houd je ogen open!
dia 10 – houd je ogen open / keep your eyes open
Wij kunnen ons machteloos voelen.
Maar met Jezus zijn we het niet!
Daarom hoeven we niet weg te lopen van de problemen en pijn van anderen,
maar kunnen we mensen laten binnenkomen en aankijken.
Houd je ogen open!

dia 11 – zie de mens in de ander / see the human in the other
Want het delen van wat Petrus en Johannes hebben,
het geloof in Jezus Christus, begint met aankijken!
Dat hij niet kan lopen, is niet het enige probleem van de verlamde man.
Misschien nog wel heftiger is dat iedereen wegkijkt.
Dat niemand hem als mens ziet.
Petrus en Johannes doen dat anders
en daarin brengen ze al een stukje genezing.
Met Jezus’ naam sta je niet machteloos
en hoef je dus ook niemand als onmogelijk geval te zien.
Dus kijk, zie de mens in degene die je zou willen helpen.

Dat is heel krachtig.
Je geeft er mee aan dat je iemand niet als probleem ziet maar als mens.
In het filmpje dat ik zo laat zien, zie je wat alleen kijken al kan doen.
Willekeurige asielzoekers en willekeurige westerlingen
krijgen de opdracht elkaar 4 minuten aan te kijken.

With Jesus we are not powerless.
That’s why we don’t have to walk away from problems of others:
keep you eyes open!
Just like Peter and John.
In the lame, they don’t see o problem but a human.
I show a fragment which shows the power of just looking at each other.

dia 12 – filmpje

(t/m 3:41)

dia 13 – het beste wat we hebben is Jezus / the best we have is Jesus
Houd je ogen open, en kijk mensen aan.
Laat mensen daarin iets van Jezus mogen herkennen:
dat je in Jezus’ naam mensen aankijkt.
Wees dan ook niet bang om Jezus ter sprake te brengen.
Want het beste wat we kunnen geven,
dat is niet ons geld en zelfs niet dat we mensen als mens aankijken,
maar het is de naam van Jezus Christus.

Dare to look at people
and let them recognize something of Jesus in it.
Don’t be afraid to mention him!
The best we can give is not our money,
not even that we look at people,
but the name of Jesus Christ.
Amen.