Handelingen 2,17 – De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen

Hans Burger
12 juni 2011

Handelingen 2,17 – De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen

image_pdfimage_print

Pinksteren – Viering Heilig Avondmaal – Bevestiging Ambtsdragers

 

Liturgie

 

 

Zingen: Opw 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Ps 33,1.8
Gebed
Bijbellezen: Handelingen 2,1-21
Preek over Handelingen 2,17a
Zingen: Gez 102a,1.2.5
Het nieuwe leven: lezen 1 Korinte 13
Zingen: EL 148 = Opw 343 ‘Heilige Geest van God’
Bevestiging van ouderlingen en diaken
Zingen (staande): Gez 64 ‘Vrede zij u’
Kinderen terug uit kinderclub
Zingen met de kinderen: EL 461 Liefde, blijdschap, vrede (Opw voor Kids 70)
Gebed
Collecte
Avondmaalsviering
– Betekenis van het avondmaal: nav de instellingwoorden
– Gebed
– Geloofsbelijdenis
– Zingen: Gez 164 ‘Jezus vol liefde’
– Viering
Zingen: Ps 68,8.13

Zegen

Opmerkingen:

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig:
hansburger@filternet.nl

Preek over Handelingen 2,17: De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen

1. [dia 1] Stel je voor dat je er bij was, in Jeruzalem met Pinksteren. Het ontbijt is net opgeruimd. Rumoer op straat – wat is er aan de hand?

Het lijkt wel of het stormt – een windhoos?

Mensen gaan kijken.

Wat zou het zijn?

Je gaat mee, met de mensen.

Kijken.

Dan zie je allemaal nieuwsgierige toeschouwers. Ze staan om een groep mensen heen, zo’n 100 man? Ze hebben allemaal vlammen op hun hoofd. Het lijken wel profeten die tegelijk aan het profeteren zijn. Allemaal hebben ze het over God. Dat Hij groot is. Over wat Hij allemaal gedaan heeft. De God van Israël. De God van Jezus? Jezus uit Nazareth, is die toch niet dood?

Dan komt er iemand naar voren. Iedereen wordt stil. Je probeert te luisteren.

Waar heeft hij het nu over?

Het einde van de tijden? [dia 2]

Zou nu dan toch het eind van de wereld komen?

Is die Petrus ook zo’n vage eindtijdprofeet? Een soort Harold Camping, die nu weer 21 oktober aanwijst als de dag van het einde van de wereld?

Hoor Petrus maar: ‘Aan het eind van de tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn Geest uitgieten… De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.’

Maar als je Petrus wilt begrijpen moet je een paar dingen bij elkaar zetten: [dia 3]

– voor het NT is de eindtijd de tijd van komst van de Messias –de tijd die loopt van Jezus’ eerste komst – Pasen, en daarna zijn troonsbestijging op Hemelvaart – tot zijn tweede komst op de wolken van de hemel [klik]

Dus de periode waarin wij leven, tussen Jezus’ eerste en Jezus’ tweede komst is allemaal ‘het einde van de tijden’.

– wanneer Jezus’ voor de tweede keer komt dat weet alleen God de Vader [klik]

– God heeft de tijd: dezelfde Petrus schrijft later: ‘voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag’. [klik]

En waarom (2 Petr 3,9)?

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

De tijd waarin wij leven is de tijd van de oproep tot bekering. Geloof in Jezus en wordt gered!

Het hoort dus bij die eindtijd dat bijna 2000 jaar geleden – 2 dagen geleden, vanuit God bezien, de Heilige Geest wordt uitgestort.

Wij leven nog steeds in die tijdtijd –  tijd om het overal te zeggen: roep de naam van Jezus aan, dan zul je worden gered!

2. Wat gebeurt er? God zegt dat Hij zijn Geest uit zal gieten over alle mensen. [dia 4]

Over alle mensen? Het is toch alleen dat groepje van Jezus’ leerlingen?

Zoals je steeds ziet in de Bijbel, zo is het hier: Gods belofte gaat in vervulling via Jezus. [klik]

Alle mensen mogen bij Jezus komen.

Alle mensen mogen Jezus volgen.

En al die mensen krijgen de Heilige Geest. [klik]

Al die mensen. [klik]

Niet alleen mensen uit een priesterstam.

Niet alleen een koning of een leider.

Niet alleen de mannen, de mensen met macht of met geld, de mensen die bij het volk Israël horen.

Alle mensen die Jezus volgen.

Wie je ook bent: jij valt daar niet buiten. [dia 5]

Als je Jezus volgt, dan hoor jij daar ook bij.

Als je Jezus nog niet volgt – begin er mee, volg Jezus, en ook jij krijgt de Heilige Geest.

Alle mensen, dus ook jullie: Sjirk, Klaas, Romke.

Ook over jullie giet God zijn Heilige Geest uit.

Gieten. [klik]

Niet druppelen.

Niet voorzichtig – pas op, niet te veel.

Gieten – volop Gods eigen Geest.

In die Geest mag je je werk doen als ouderling of diaken – de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Van die Geest krijg je gaven. In die Geest mag je de gave die je van God gekregen hebt, gebruiken om de anderen daarmee te helpen.

En daarom is het inderdaad mooi dat jullie vandaag op Pinksteren bevestigd worden, zoals jij, Klaas, van de week opmerkte.

Die Geest is er voor jullie in overvloed.

En voor ons allemaal.

Over wat die Geest doet zou veel te zeggen zijn.

Door de Geest, zegt Petrus, gaan mensen profeteren en visioenen zien en droomgezichten.

Ik kan daar nu niet uitgebreid op in gaan.

Wel een paar dingen: [dia 6]

i. Profeteren is spreken over Gods grote daden: [klik] Over wat Hij gedaan heeft. Wat Hij gaat doen. En wat Hij nu doet. Hier, vandaag, bij ons.

Dat is soms indrukwekkend. Soms ook heel gewoon. En altijd moet het getoetst worden aan de Bijbel.

ii. Als het over de Geest gaat, moet je die twee dingen zeggen: indrukwekkend en gewoon. [klik] Het lijkt tegengesteld, maar het is vandaag allebei belangrijk. Het hangt ervan af wie je bent wat jij vooral nodig hebt.

Het ene is: wat de Geest doet is soms indrukwekkend.

Wij kunnen heel rationeel en modern zijn geworden. Nuchter noemen we dat dan.

Eigenlijk hebben we de Geest opgesloten in ons hokje. En zo we sluiten ons af voor een deel van wat de Geest doet: voor profetie, voor leiding door de Geest, voor wat de Geest ons vandaag wil zeggen. [klik]

Sta jij open voor de Geest?

Dat wil zeggen (1 Kor 14,1): [klik]

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.

Het andere is: wat de Geest doet is soms heel gewoon. Je ziet het niet eens.

De Geest werkt namelijk vaak gewoon heel diep in ons. In ons onderbewuste. [klik] Om onze wil te veranderen. Om ons gevoel te veranderen. Om ons denken te veranderen. Dat merk je niet gelijk. Je merkt wel dat je keuzes, je willen, je voelen, je denken, meer bij God passen. Meer gericht zijn op Jezus. Dan is de Geest aan het werk!

Vier Pinksterfeest! [dia 7]

Volg Jezus in alles. Geef de Geest in alles de ruimte.

En bid het steeds: Heer, vul mij met uw Geest!