Handelingen 2:16-17 – Gaan voor Jezus met de Geest

Mark Veurink
24 mei 2015

Handelingen 2:16-17 – Gaan voor Jezus met de Geest

image_pdfimage_print

We houden van nuchterheid: doe maar gewoon. Maar met de Geest gaat het er niet zo gewoon aan toe. Wat betekent die Geest voor gewone mensen?
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: JdH 57 ‘Er komen stromen van zegen’ en Psalm 87 : 3, 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Lied 249 : 1, 2 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Handelingen 2 : 14 – 42
Zingen: Psalm 67 : 2 en 3 (Frysk)
Preek over Handelingen 2 : 16 – 17
Zingen: GKB Gezang 167 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Lezen wet
Zingen: LvK Lied 477 : 1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 334
Zegen

Gaan voor Jezus met de Geest

Inleiding
dia 1 – dromen
‘De meeste dromen zijn bedrog.’
Dat zal wel waar wezen, maar dromen is ook leuk!
In je dromen is de wereld net even anders dan in het echt.
Alles gaat dan zoals jij het in je dromen bedenkt.
Maar het kan wel heel echt lijken.
Wie heeft dat wel eens,
dat je ergens over hebt gedroomd,
en dat je het later op de dag je nog weer herinnert,
en dan niet meer weet of het nou een droom was of echt?

Dromen zeggen iets over wat je, bewust of onbewust, bezig houdt.
In de weken voordat Hanneke en ik zijn getrouwd,
heb ik heel wat over onze bruiloft gedroomd.
Over hoe ik te laat wakker werd op onze trouwdag,
en daardoor alles in de soep liep,
maar gelukkig ook over mijn bruid.
En dat maakte weer veel goed!

dia 2 – dierenarts
Dromen zijn niet alleen bedrog,
ze hebben alles met je leven te maken.
En aan sommige dromen kun je werken.
Als je er bijvoorbeeld van droomt om dierenarts te worden,
dan helpt die droom je door je schooltijd heen.
Wiskunde is dan wel ingewikkeld en misschien zelfs saai,
maar je zet alles op alles om er een voldoende voor te halen,
desnoods neem je er bijlessen voor,
want je weet al precies wat je wilt.

Mooi is dat, als mensen ergens voor gaan, hun droom najagen.
Zo’n droom, die mag wat kosten.
Bijvoorbeeld topsporters, die dromen van olympisch goud.
Dat vraagt jarenlange training,
maar ook bijvoorbeeld dat je er met je eten steeds rekening mee houdt.
Je hele leven komt in het teken van je droom te staan.

dia 3 – gaan voor Jezus met de Geest
Zou je ook op zo’n manier voor Jezus kunnen gaan?
Dat het je droom is om mensen over Jezus te vertellen?
Dat het je droom is om Gods liefde door te geven?
Dat klinkt misschien vreemd, maar het is precies wat de Geest doet.
Daar staan we vanochtend bij stil:
gaan voor Jezus met de Geest.

1. Doe maar gewoon
dia 4 – vogelaars
Ergens helemaal voor gaan, dat is mooi,
maar vaak ook wel een beetje vreemd.
Leuk als iemand om vijf uur ’s ochtends in de auto stapt
omdat er een of ander bijzonder vogeltje is gesignaleerd,
ieder zijn eigen hobby,
maar het moet natuurlijk niet te gek worden.
Ik bedoel, het zijn ook maar vogeltjes.
Leuk als iemand gek is van auto’s,
maar als ik elke preek weer met een autovoorbeeld aankom,
denken jullie ook: heb je hem weer…
Doe maar liever een beetje gewoon.

dia 5 – liever niet te vreemd…
En volgens mij denken we dat ook over het christelijk geloof.
‘Gaan voor Jezus’, dat klinkt wel erg hoogdravend…
Het is mooi als je wat aan je geloof hebt,
als je er steun in vindt, en echt Gods liefde ervaart,
maar vergeet niet dat je ook gewoon op aarde leeft.
Mensen die altijd maar over Jezus praten,
die vinden we misschien wel een beetje vreemd.
En we willen niet dat mensen denken dat wij ook zo zijn,
dat wij het over niets anders dan Jezus zouden kunnen hebben.
Wij zijn ook heel gewone mensen hoor!

‘Doe maar gewoon,’
dat denken de mensen in Jeruzalem ook over de leerlingen van Jezus.
Het is 10 dagen na Hemelvaartsdag, 50 dagen na het Paasfeest.
Een weetje: Pinksteren is naar die 50 dagen genoemd.
Het Griekse woord voor Pinksteren is ‘pentèkostè’, en dat betekent ‘de 50e’.
In het Engels heet Pinksteren nog letterlijk zo, ‘pentecost’,
en ook ons woord ‘Pinksteren’ komt ervan.
Terug naar Jeruzalem: in die tijd was Pinksteren al een feest, een oogstfeest.
Daarom zijn er veel mensen op straat.
Joden uit allerlei landen zijn in Jeruzalem
en bedanken God voor de nieuwe oogst.

dia 6 – vreemde dingen in Jeruzalem
Maar dit keer gaat het anders dan normaal.
In een van de huizen in Jeruzalem zijn ongeveer 120 leerlingen van Jezus bij elkaar.
Met hen gebeuren onverklaarbare dingen.
Eerst is er iets dat als een harde wind klinkt,
daarna iets wat eruit ziet als vuur,
en dan beginnen die leerlingen in allemaal vreemde talen te praten.
Wat gebeurt hier toch?!

Al snel wordt het door mensen buiten opgemerkt,
en in korte tijd staat half Jeruzalem voor de deur.
De leerlingen van Jezus zien dit als een geweldige kans:
zij begrijpen nu eindelijk wie Jezus is,
en ze kunnen niet meer over hem ophouden.
En heel wonderlijk: iedereen hoort hen in zijn eigen taal.

dia 7 – dronken of nuchter?
Vind je het gek dat sommigen denken dat ze dronken zijn?!
Jezus is er toch niet meer, waarom beginnen ze er dan weer over?
Moeten ze zichzelf nu echt zo voor schut zetten door over Jezus te gaan praten
terwijl overduidelijk is dat ze zichzelf niet in de hand hebben?
Mooi dat ze enthousiast zijn voor Jezus,
maar doe toch alsjeblieft gewoon!

Hoe vind jij het als mensen helemaal voor Jezus gaan?
Als iemand droomt over hoe we het goede nieuws van Jezus
gaan delen in Franeker?
Als we als kerk daar alles voor zouden doen,
ook al zouden we vreemd aangekeken worden?
Ik ben bang dat we dan allemaal bedenkingen hebben.
Want je moet natuurlijk wel nuchter blijven…
Ik snap wel waarom de mensen dachten dat de leerlingen dronken waren.

2. Vervuld van Gods Geest
dia 8 – vervuld van Gods Geest
Toch zijn ze dat niet: ze zijn volledig nuchter.
Dat ze zo enthousiast zijn over Jezus
en er niet meer over kunnen ophouden,
dat heeft een andere reden: ze zijn vervuld van Gods Geest.

dia 9 – Joël helpt het te begrijpen
Petrus merkt dat de mensen verlegen zijn met de situatie.
Daarom houdt Petrus een toespraak.
Hij gebaart dat de mensen stil moeten zijn,
zodat hij kan uitleggen wat er aan de hand is.
Als iedereen tot rust gekomen is, begint hij:
‘ik weet wat jullie denken, dat wij ze niet meer op een rijtje hebben
en gewoon te diep in het glas hebben gekeken.
Neem maar van mij aan dat dat niet zo is.
Hier gebeurt iets heel anders,
iets wat al is aangekondigd door de profeet Joël.’

Voor ons is dat misschien een beetje vreemd,
waarom begint Petrus opeens over Joël?
Hoe kan dat nou een verklaring geven?
Maar bedenk dan wel dat alle aanwezigen
gelovige Joden of gelovige buitenstaanders waren.
Zij kenden de profeet Joël en wisten dat die profetie nog in vervulling moest gaan.
Dat Petrus over Joël begint,
is voor hen een echte verklaring van wat er gebeurt.
Ze krijgen iets aangereikt wat ze al weten,
wat hen helpt om het te begrijpen.

dia 10 – een nieuwe tijd is begonnen
Maar wat zegt Joël dan?
Joël zegt dat aan het einde van de tijd Gods Geest over de mensen wordt uitgegoten.
‘En kijk’, zegt Petrus, ‘dáár zijn jullie vandaag getuige van.
Vandaag is die profetie van Joël in vervulling gedaan.
Vandaag is een nieuw tijdperk begonnen, het einde van de tijd.
Vandaag is Gods Geest uitgegoten.
Daarom kunnen wij niet ophouden over Jezus!’

dia 11 – de Geest doet profeteren en dromen
Want dat is profeteren.
Bij een profeet denk je misschien aan iemand die de toekomst kent,
en inderdaad, Joël was zo’n profeet die iets over de toekomst heeft gezegd.
Of je denkt bij profetie aan het hebben van een persoonlijke boodschap voor iemand,
dat je een heel sterk gevoel hebt dat je namens God iets moet zeggen,
misschien zelfs tegen iemand die je helemaal niet kent.
Ik geloof echt dat God mensen zo kan gebruiken,
maar dat is niet wat er met Pinksteren gebeurt.
Profeteren is veel simpeler: het is getuigen van Jezus,
het is spreken over de grote dingen die God doet.
En dat is precies wat Petrus doet: de hele toespraak gaat over Jezus.

De profetie van Joël gaat ook over dromen en visioenen.
Ook weer zoiets waar je allerlei kanten mee op kunt.
Het kan gebeuren dat God in een droom tot je spreekt.
Verderop in Handelingen gebeurt dat ook een paar keer,
dat God aanwijzingen geeft over hoe het evangelie verspreid moet worden.
Maar het belangrijkste van dromen en visioenen:
de Geest zorgt ervoor dat je God leert kennen,
en dan niet wat feitelijke informatie over God, wetenswaardigheidjes,
maar dat je hem als een persoon leert kennen
dat God je bezighoudt, dat je wilt gaan voor Jezus.
Dat is geen dronkenschap, maar het werk van de Geest.

3. De Geest: (n)iets voor mij?
dia 12 – de Geest: (n)iets voor mij?
Dat was toen in Jeruzalem.
De Geest kwam over Petrus en de andere leerlingen,
daarom zijn ze zo enthousiast over Jezus.
Toch blijft het vreemd, hoe zij helemaal voor Jezus gaan.
Ik denk dan: ‘ja, maar zo enthousiast ben ik helemaal niet.’
Is de Geest over mij dan wat minder uitgestort?
Die Geest, is dat ook voor jou en voor mij?

dia 13 – de Geest is er ook voor ons
Laat ik eerst maar het antwoord van Petrus geven:
ja, de Geest is er ook voor jou en mij.
Dat de Geest over de leerlingen van Jezus is gekomen,
dat is nog maar het begin.
Die profetie van Joël gaat net zo goed over ons.
Het gaat over alle mensen aan het einde der tijden,
de periode tussen Pinksteren en Jezus’ terugkomst naar de wereld.
Het is geen toekomstmuziek van wat nog eens gaat gebeuren,
de Geest is al uitgegoten.
En het is voor alle mensen,
het maakt niet uit of je jong of oud bent,
man of vrouw, arm of rijk, blank of gekleurd,
God maakt geen onderscheid tussen mensen.
Door de Geest kan iedereen God leren kennen,
kan iedereen gaan voor Jezus
en dromen hebben over hoe we Gods liefde kunnen uitdelen.
Gods Geest is er ook voor ons vandaag!

dia 14 – slaat de Geest ons over?
Maar waarom lijkt het vandaag zo anders?
Ik heb nog nooit een talenwonder meegemaakt.
Ik heb God nog nooit in een droom gezien.
Ik vind het vaak maar lastig om over Jezus te praten,
helemaal als het buiten de veilige kerkmuren is.
Het is ook niet zo dat Jezus mij de hele dag bezig houdt.
En ik kan het natuurlijk verkeerd hebben,
maar ik vermoed dat ik niet de enige ben…
Heeft de Geest ons dan overgeslagen?

Als je echt van God houdt, hoef je je daar geen zorgen om te maken.
Wat in Handelingen 2 gebeurt, is natuurlijk wel uniek.
Het is nog maar 50 dagen na de opstanding van Jezus.
Die leerlingen van Jezus zitten er middenin.
Jezus’ dood, Jezus’ opstanding, verschillende verschijningen, de Hemelvaart,
het ligt allemaal nog vers in het geheugen.
En nu, met Pinksteren, komt het echt binnen,
leren ze Jezus op een heel nieuwe manier kennen.
Natuurlijk zijn ze daar diep van onder de indruk!
Dit is nieuw, ook voor de mensen op straat,
en natuurlijk delen de leerlingen wat ze nu over Jezus weten.

dia 15 – de Geest geeft liefde die vertrouwd is
Maar je kunt niet altijd zo enthousiast zijn.
Het blijft niet nieuw.
Ik vergelijk het maar met verliefdheid:
dat is een supersterk gevoel voor de ander.
Maar op een gegeven moment wordt verliefdheid liefde.
Liefde is niet minder sterk, maar wel anders:
je wordt vertrouwder met elkaar.
Dat is met God ook zo: je wordt steeds vertrouwder met hem.
Dat is anders dan die eerste Pinksterdag.
Maar ook die ‘gewonere’ liefde voor God komt van de Geest.

En uit die liefde groeien dromen.
Nee, misschien niet dat het je’s nachts bezighoudt,
maar er kunnen dan nog steeds dagdromen zijn.
Je kunt dromen over je toekomst,
maar door de Geest kun je ook dromen over Gods toekomst
en over zijn plan met Franeker.
Je kunt dromen over jezelf,
maar door de Geest kun je ook dromen over het uitdelen van Gods liefde.
Door de Geest kun je naar Franeker kijken als deel van Gods wereld.
De Geest is er ook voor ons!

4. Ga voor Jezus met de Geest
dia 16 – ga voor Jezus met de Geest
De Geest laat je voor Jezus gaan,
zodat je leven in het teken van Jezus komt te staan.
Dat deed hij op het eerste Pinksterfeest in Jeruzalem,
en dat doet hij net zo goed bij ons.
Hij wordt ook uitgegoten over nuchtere Friezen, of Drenten zoals ik.
Dus ga voor Jezus met de Geest.

dia 17 – schuifpui
Ik zat deze week weer eens in het HEMA-restaurant,
en het was lekker weer.
Sommige mensen zaten daarom buiten op het terras.
Steeds als de schuifpui open ging
voelde ik een windvlaag op mijn rug.
Dat vind ik wel een mooi beeld voor de Geest:
zet de deur van je leven voor hem open,
zodat hij in je leven kan gaan waaien.

dia 18 – de Geest komt niet automatisch
Want je krijgt de Geest niet automatisch.
Na de toespraak van Petrus komen 3000 mensen tot geloof.
Zij laten zich dopen en krijgen de Geest.
Maar niet iedereen denkt er zo over:
sommigen horen Petrus aan en ergeren zich er alleen maar aan.
Hoe zit dat bij jou?
Ga je voor het veilige, het vertrouwde,
en ben je bang voor rare fratsen van de Geest?
Of wil je deel uitmaken van wat met Pinksteren begon,
voor Jezus gaan in dit einde van de tijd,
mag de Geest de controle nemen in je leven?

dia 19 – neem tijd dat de Geest je kan vullen
Als je met de Geest voor Jezus wilt gaan, investeer er dan ook in.
Neem tijd dat de Geest je kan vullen.
Het klinkt misschien ouderwets,
maar door gewoon elke dag bijbel te lezen en te bidden,
kan de Geest je liefde voor Jezus laten groeien.
Natuurlijk, de Geest kan dat ook op andere manieren,
hij kan je ook opeens een visioen geven,
hij kan door dichte deuren heen breken,
maar beter kun je gewoon de deur open zetten.
Voordat de Geest kwam,
hebben Jezus’ leerlingen daar ook alle tijd voor genomen.

dia 20 – laat de Geest je dromen vullen
Laat de Geest je dromen vullen.
Laten we dromen over dat Gods liefde de wereld over gaat, ook in Franeker.
En blijf dan niet hangen in allerlei bedenken,
zoals ‘dat we hebben al eens geprobeerd’,
of ‘niemand zit erop te wachten.’
Die bedenkingen komen niet van de Heilige Geest.
Het is niet van de Geest als je geloof strikt privé is.
De Geest laat je profeteren, met woorden en daden.
De Geest doet grote dingen!
Nee, die 3000 komen misschien niet tot geloof,
maar als is het er maar één!

Gaan voor Jezus met de Geest, dat is geen kwestie van dronkenschap.
Paulus schrijft in Efeziërs 5:
‘Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspatting,
maar laat de Geest u vervullen.’
Amen.