Handelingen 2:11b | De Geest helpt goed nieuws de wereld in

Mark Veurink
15 mei 2016

Handelingen 2:11b | De Geest helpt goed nieuws de wereld in

image_pdfimage_print

Waar op de wereld je ook bent, overal kun je christenen vinden. Dat is het werk van de Geest. En hij wil ook ons daarbij inschakelen. In deze preek extra aandacht voor de verbondenheid met ‘onze’ zendingsgemeente in Zuid-Afrika.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 117 (Nederlands én Fries)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 334
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Handelingen 2 : 1 – 13
Zingen: Psalm 71 : 8, 9 en 11
Preek over Handelingen 2 : 11b
Zingen: GKB Gezang 105 : 1, 2, 8 en 9
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: LvK Gezang 477 : 1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 165
Zegen

De Geest helpt goed nieuws de wereld in

Inleiding
dia 1 – vlag Zuid-Afrika
We gaan vandaag op de Afrikaanse toer.
Twee weken geleden hebben we een kaartje gestuurd
naar de zendingsgemeente in Soshanguve in Zuid Afrika.
Ik vermoed dat dat kaartje nog op zijn lange reis is…
Vandaag, op Pinksteren, staan we extra stil bij wereldwijde verbondenheid,
juist ook met het zendingswerk in Zuid Afrika.

dia 2 – kaart Zuid-Afrika
Eerst maar eens jullie topografie testen.
Je ziet hier een kaart van Zuid-Afrika.
Wie kan Soshanguve aanwijzen?
Het ligt iets ten noorden van Pretoria.
Pretoria is een grote stad, met zo’n 750.000 inwoners,
maar Soshanguve mag er ook zijn: 400.000 inwoners.

dia 3 – zendingsgemeente
Vanuit Friesland wordt al heel wat jaren zendingswerk gedaan in deze regio.
Zo zijn 5 zendingsgemeenten in Soshanguve gesticht,
onder andere de gemeente van ds. Phineas Kgatle.
Die naam komt vanochtend nog wel vaker voorbij,
en om te voorkomen dat ik elke keer weer mijn tong breek,
zal ik hem vanaf nu maar gewoon ds. Phineas noemen.
Samen met een paar andere gemeenten
steunen wij het werk van deze zendingsgemeente,
een gemeente met ongeveer 85 leden.

dia 4 – filmpje
Om even goed in Afrikaanse sferen te komen, luisteren we naar een liedje:

dia 5 – Phineas
Wij zijn allemaal één, of we nu kerk zijn in Franeker of in Soshanguve.
Overal op de wereld zijn kerken, overal mensen die geloven in Jezus Christus,
en dat mag je gerust een wonder noemen.
Vandaag staan we er bij stil hoe het kan
dat overal op aarde mensen Jezus hebben leren kennen.

Ik had het al even over ds. Phineas.
Hij heeft voor deze Pinksterzondag meegedaan met de preekvoorbereiding,
hij heeft bedacht waar het over zal gaan.
Dus wat je vanochtend uit mijn mond hoort
is een beetje van Phineas en een beetje van mijzelf.

dia 6 – de Geest helpt goed nieuws de wereld in
Maar veel belangrijker: het is een boodschap die de Geest voor ons heeft.
Daarmee zijn we bij het thema van vanochtend:
de Geest helpt goed nieuws de wereld in.
Want goed nieuws moet naar buiten.

1. Delen wat God doet? Eng!
dia 7 – delen wat God doet? eng!
Inderdaad, het gaat over vertellen over God.
Gods grote daden moeten de wereld over.
Maar volgens mij vinden we het ook wel eng,
om te delen wat God doet.

dia 8 – we hebben iets moois te vertellen
Gek eigenlijk, want we hebben echt iets moois te vertellen!
Veel mensen die er bij waren in Jeruzalem op de eerste Pinksterdag zijn diep onder de indruk.
Wat ze nu horen, zoiets hebben ze nog nooit gehoord!
Ze zijn onder de indruk van de wonderlijke dingen die ze meemaken,
maar ze zijn misschien nog wel meer onder de indruk van wat ze horen:
van Gods grote daden.

Van Jezus hadden ze allemaal wel eens gehoord.
Sterker nog: 50 dagen geleden waren ze er ook bij,
toen Jezus ter dood werd veroordeeld
omdat rechter Pontius Pilatus een woedende menigte zijn zin gaf.
Ze hadden zelf geroepen: ‘aan het kruis met hem’.
Nu staan ze er weer.
Nu dringt tot hen door wat er écht is gebeurd.

Ze horen dat het kruis niet het einde van Jezus is:
Jezus is opgestaan, Jezus heeft gewonnen van de dood,
Jezus heeft gewonnen van de macht van het kwaad,
en nu is Jezus koning in de hemel.
Dát is het goede nieuws van Gods grote daden.
In de afgelopen weken hebben we het erover gehad
hoe Jezus je een compleet nieuw leven geeft.
Als je daar ook maar een klein beetje van merkt,
heb je echt iets te vertellen!

dia 9 – we durven niet zo goed…
Maar hoe geweldig het ook is wat God doet,
dat met anderen delen is nog wel even een ander verhaal…
Vaak vinden we het al moeilijk om met elkaar over God te praten,
en dan praten we maar over koetjes en kalfjes.
Wel zo veilig…
Hoe vaak zeg je nu tegen iemand:
‘weet je, ik zou het jou zo gunnen dat jij christen bent.
Jezus is echt goed nieuws voor jou!’
Volgens mij durven we niet goed.

Misschien is onze grootste angst wel wat in Handelingen 2:13 gebeurt:
dat mensen zeggen: ‘ze zullen wel dronken zijn’.
Dat mensen je totaal niet serieus nemen,
dat ze je er zelfs belachelijk om maken.
Dat hebben we liever niet…

dia 10 – Lubach
Ik denk bijvoorbeeld aan deze meneer: Arjen Lubach.
Regelmatig op TV te vinden en beroepsgrappenmaker.
Zijn satirische nieuwsshow ‘zondag met Lubach’ doet het goed.
Ergens heb ik bewondering voor hem:
hoe hij de moeilijkste thema’s zo even neerzet.
Maar met christenen heeft hij niet zo veel.
Lubach vindt, ik citeer hem maar even,
‘het volstrekt gestoord dat weldenkende mensen in een god kunnen geloven’.
Over die uitspreek wilde Gert-Jan Seegers van de Christenunie
graag met Lubach in gesprek.
Dat gesprek is er geweest, afgelopen maandag.
Het heeft Lubach in ieder geval niet van mening veranderd.
Volgens Seegers was er af en toe zelfs lichte verbijstering in zijn ogen te zien,
dat mensen echt in God kunnen geloven.

2. De Geest helpt goed nieuws de wereld in
dia 11 – de Geest helpt goed nieuws de wereld in
Toch is dat precies waar Pinksteren om gaat:
het goede nieuws moet naar buiten.
Ds. Phineas zegt het zo: ‘Pinksteren draait om missie,
het doel is, Habakuk 2:14, dat zoals de zee vol water is
de aarde vol zal zijn van kennis van de grootheid van de Heer.’
Daarbij worden we geholpen door de Geest:
de Geest helpt het goede nieuws over Jezus de wereld in.

dia 12 – de Geest geeft een duw in de rug
In Jeruzalem gebeuren vreemde dingen.
Er is het geluid van een harde wind,
er lijken vlammen te zijn op de hoofden van de leerlingen,
en die leerlingen spreken in elke taal die je maar kunt bedenken.
Dat moet overweldigend zijn geweest.
Ik zou het best willen meemaken, dat de Geest zich zo duidelijk laat zien.
Maar uiteindelijk, en ik volg Phineas maar weer even,
gaat het er niet om dat de Geest je een topervaring geeft, een extase:
de bijzondere gebeurtenissen in Jeruzalem
helpen het goede nieuws de wereld in.

De Geest geeft een enorme duw in de rug.
Misschien weet je nog dat je nog maar net kon fietsen.
Heel stoer natuurlijk, maar je wordt er ook wel moe van.
Dan is het fijn als je een duwtje in je rug krijgt van je vader of moeder.
Dat is wat de Geest doet.
Als het van mij zou afhangen dat iedereen over Jezus weet, zou het niets worden.
Maar het hangt niet van jou af: de Geest helpt.
De leerlingen van Jezus waren ook echt niet zo dapper.
Ja, Petrus kon wel eens denken dat hij de wereld aankon,
maar dat hij nu voor meer dan 3000 mensen moet spreken,
daarvan had hij nooit gedacht dat hij het zou kunnen.
Maar door de Geest doet hij het!

dia 13 – begin van een wereldwijde beweging
Er gebeurt heel wat die dag.
Voor Pinksteren kwamen bijna alle volgelingen van Jezus uit Galilea,
in het noorden van Israël.
Nu komen maar liefst 3000 inwoners van Jeruzalem tot geloof.
Hier begint de kerk.
Maar hier blijft het niet bij!
Het is een geweldig begin, maar niet meer dan een begin.
De beweging gaat verder.
Het talenwonder laat er al iets van zien:
het nieuws van Jezus moet overal naar toe.
Uiteindelijk zo ver dat overal op aarde mensen van Jezus hebben gehoord,
dat er volgelingen van Jezus zijn in Jeruzalem, maar ook in Soshanguve en Franeker.
Geen enkele andere godsdienst heeft zich zo over de wereld verspreid.
Dat is het werk van de Geest.

3. Overal anders
dia 14 – overal anders
Maakt het dan helemaal niet uit wie je bent?
Mooi dat het voor iedereen is,
maar we zijn toch ook wel heel verschillend!
Klinkt een beetje als een massaproduct, als ‘one size fits all’.
En dat willen we dus liever niet.
Als iets voor iedereen geschikt is, past het nooit helemaal bij je.
Dan moet je met minder genoegen nemen.
Bij God is dat dus niet zo: wat hij doet, is voor iedereen,
maar in elke situatie kan het op een andere manier worden gebracht.

dia 15 – de Geest spreekt alle talen
Het wonder van die talen in Jeruzalem
betekent niet alleen dat het goede nieuws voor iedereen is.
Het betekent ook dat de Geest naar je toe wil komen zoals je bent.
Het was daar in Jeruzalem echt niet nodig dat er zoveel talen gesproken werden.
De mensen die daar waren, waren dan wel niet allemaal opgegroeid in Jeruzalem,
maar ze woonden er nu wel allemaal.
Met hun moedertaal deden ze er niet zo veel:
ze spraken Aramees met elkaar, of misschien Grieks.
Maar de Geest wil het nog dichter bij brengen.
Zelfs Judeeërs, staat er, hoorden de leerlingen in hun eigen taal.
Nogal logisch zou je zeggen: die hadden dezelfde taal.
Maar hun dialect was wel anders,
misschien net zoals het Kleifries van het Woudfries verschilt.
Het gaat trouwens niet alleen om talen,
het gaat ook om cultuur, om je gewoontes, om wie je bent.

dia 16 – in Zuid-Afrika anders dan in Nederland
Daarom klinkt het goede nieuws in Zuid-Afrika anders dan bij ons.
Natuurlijk, het is in een andere taal, maar het verschil is nog veel groter.
Ds. Phineas schrijft dat in Zuid-Afrika
veel mensen zijn grootgebracht met de traditioneel-Afrikaanse godsdienst.
Ze hebben geleerd dat God ver weg is in de hemel,
en als je God wilt aanbidden, dat je dan de hulp van je overleden voorouders nodig hebt.
Die voorouders moet je tevreden stellen met allerlei rituelen.
Allemaal om iets bij God te bereiken.
De man op de foto, geloofde tot voor kort op deze manier.
Nu heeft hij Jezus gevonden, net als zijn vrouw en kinderen,
en je kunt je voorstellen dat het voor hem een geweldige bevrijding is!

Wij leven in een heel andere situatie.
Ik zou hier wel elke week kunnen preken tegen traditionele Afrikaanse godsdiensten,
en misschien zou het voor een keertje nog interessant zijn ook,
maar we hebben daar helemaal niets aan.
Wij worden geconfronteerd met andere godsdiensten:
met materialisme, het geloof dat alleen die dingen bestaan die je kunt waarnemen,
of met kapitalisme, waar geld steeds het doorslaggevende argument is.
Ook dan is het trouwens een enorme bevrijding om Jezus te leren kennen!

dia 17 – de Geest wil je op jouw manier aanspreken
De Geest wil jou op jouw manier aanspreken.
Hij wil je liefde voor Jezus geven,
besef van Gods grote daden, dat dat geweldig nieuws is,
en hij wil je laten weten dat het ook voor jou is.
Dat doet hij op allerlei manieren.
Dat kan met spectaculaire wonderen.
Het kan door iets dat je leest.
Het kan door iets in een preek dat je raakt.
Het kan ook door een gesprek met bijvoorbeeld iemand
die hetzelfde heeft meegemaakt als wat jij meemaakt,
en die vertelt wat geloven toen voor hem of haar betekende.
Zo spreekt de Geest je persoonlijk aan.

4. Deel van Pinksterbeweging
dia 18 – deel van Pinksterbeweging
Maar nu terug naar het vertellen over God.
Daarin staan we er niet alleen voor:
de Geest brengt het goede nieuws naar buiten.
Zo is het de hele wereld overgegaan, en zo wil de Geest ook jou aanspreken.
Als je dat goede nieuws hebt ontdekt,
dan wil de Geest je ook gebruiken om het verder te brengen.
Hij wil je deel maken van zijn Pinksterbeweging.

dia 19 – de Geest werkt door de kerk heen
Want zo kun je de kerk wel noemen: ‘Pinksterbeweging’.
De Geest kan op heel bijzondere manieren werken,
hij kan dromen en visioenen geven,
maar vaak werkt de Geest ook gewoon door mensen.
Hij gebruikt de kerk om het evangelie verder de wereld in te brengen.
De kerk is de wereldwijde beweging van de Geest.
Met de woorden van ds. Phineas:
het doel van ons als kerk, dat zijn we niet zelf en dat is ook niet ons geluk,
het is ons doel om Gods grote daden overal bekend te maken,
te beginnen in ons eigen Jeruzalem.

Hij en zijn gemeente doen dat in Soshanguve,
dat is, om zo te zeggen, hun Jeruzalem.
Ze willen niet voor zichzelf houden wat ze van God hebben gekregen,
daar is het veel te mooi voor!
Wij mogen het hier in Franeker doen.
Geen geheim maken van dat we christenen zijn.
Laten zien dat het mooi is om Jezus te kennen.
En dat in de taal van de mensen om ons heen:
dat we hen kennen, dat we geïnteresseerd zijn in wat mensen bezig houdt,
en dat we hen willen leren begrijpen.
Dan laten we zien dat geloven niet iets plechtigs is voor op zondag,
maar dat het over het leven gaat.

dia 20 – mag de Geest zijn werk door jou doen?
Zijn we dan terug bij af?
Dat we eigenlijk anderen over God moeten vertellen, maar het eng is?
Wel als je denkt dat het nu allemaal van jou afhangt.
Maar het punt is juist dat de Geest aan het werk is.
Hij maakt ons echt niet allemaal straatevangelist,
maar hij helpt je wel om je geloof niet te verstoppen omdat je je er voor schaamt.
Laat de Geest zijn werk maar doen.
Vraag hem hoe hij je kan gebruiken.
Luister naar hem, zie de mensen die hij op je weg plaatst,
en leer hun taal te spreken en hun leven te begrijpen.
En wees dan niet bang als de gelegenheid zich voordoet
om te vertellen wat Jezus voor jou zo bijzonder maakt.
De Geest zal je er bij helpen.

Doe je mee?
Met die beweging van Pinksteren?
Mag de Geest je gebruiken, door je heen werken?
Nog een keer ds. Phineas:
‘God rust zijn kerk toe met de kracht van zijn Geest
zodat hij verheerlijkt wordt onder alle volken.’
Amen