1

Genesis 24:67b | Op zoek naar je lief

Hoe kies je een partner voor het leven? En als je gekozen hebt: hoe houdt je het vol? Het ideaal in Nederland is nog altijd een partner voor het leven. Het verhaal van Isaak en Rebekka kan daarbij helpen.
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 355
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Psalm 136 : 1, 2, 3, 4 en 13
Leefregels
Zingen: Kids Opwekking 17
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Genesis 24 : 1 – 67
Zingen: GKB Psalm 105 : 1 en 6
Preek over Genesis 24 : 67b
Zingen: LvK Gezang 114 : 1 en 2
Kinderen terug
Onderwijs en viering avondmaal
Zingen: GKB Gezang 108
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: Opwekking 734
Zegen

Op zoek naar je lief

Inleiding
dia 1 – keuzestress
Vandaag is het thema: ‘op zoek naar je lief.’
Wat dat zoeken heel moeilijk maakt,
is de eindeloze lijst van keuzemogelijkheden.
Als er weinig te kiezen valt, is het makkelijk kiezen.
Maar als er zo veel te kiezen is,
hoe weet je dan nog dat je de goede keuze maak?
Dat heet keuzestress.

dia 2 – autoscout
Vooral bij grote keuzes wil ik goed kiezen.
Bijvoorbeeld als we een andere auto kopen:
als ik een paar duizend euro uitgeef,
dan wil ik er wel de perfecte auto voor terug!
Dus stel ik een uitgebreide lijst met eisen op,
zoals de ruimte die we nodig hebben
en de maximale gebruikskosten,
reken ik het helemaal door,
en dan weet ik weer dat ik Volvo wil rijden…
Dan begint het pas:
mijn eisen invullen op autozoeksites,
want er staat natuurlijk veel meer te koop
dan wat de plaatselijke autohandelaren op voorraad hebben,
en dan begint het wachten op die ene gouden kans!
Zo kan ik maanden zoet zijn voor de perfecte auto.

Is die auto dan echt perfect? Nee!
Het kan altijd beter!
Dat is het verlammende van keuzes.
Heb je net een keuze gemaakt, zie je toch nog weer iets beters,
en dus ben je nooit tevreden.

dia 3 – op zoek naar je lief
Natuurlijk gaat het vandaag niet over hoe je een auto zoekt.
Het gaat over de liefde.
Dat doen we vanuit een heel kort zinnetje
uit dat lange hoofdstuk: Genesis 24:67b:
‘Hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden.’
Thema vandaag is: op zoek naar je lief.
In de dubbele betekenis van het woord:
het gaat over hoe je een vriend of vriendin kiest,
maar ook over hoe je elkaar in een relatie blijft zoeken.

Helaas lopen relaties soms stuk.
Misschien luister je vandaag wel met die oren.
Zit je niet te wachten op een succesverhaal over de liefde.
Dan wil ik je 2 dingen meegeven om toch te luisteren:
1: liefde is nooit één en al succes,
en 2: dat de praktijk weerbarstig is,
is nog geen reden om het mooie bijbelse verhaal over relaties
maar helemaal niet meer te vertellen.

1. Houden van je lief
dia 4 – houden van je lief
Ik vind het een fascinerend zinnetje:
‘hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden.’
Vooral die volgorde: eerst wordt Rebekka Isaaks vrouw,
daarna gaat Isaak van haar houden.
Hun huwelijk begint niet met liefde,
in hun huwelijk krijgt liefde de kans om te groeien!

dia 5 – toen: Isaak en Rebekka hadden geen keuze
Dat het in het geval van Isaak en Rebekka
niet met liefde begint, dat is nogal logisch.
Het lijkt erop dat op de dag
dat deze twee elkaar voor het eerst ontmoeten,
ze direct trouwden, of in ieder geval nog dezelfde week.
Want Rebekka is aan Isaak uitgehuwelijkt.

In onze samenleving is veel weerstand tegen uithuwelijken:
het is een grondrecht dat je zelf een partner kunt kiezen.
Ik wil dat uithuwelijken ook niet idealiseren.
Het is een zegen van onze tijd
dat we de vrijheid hebben onze eigen keuzes te maken.
Wat zitten er nog altijd veel meisjes gevangen in huwelijk
waar ze zelf nooit een keuze in hebben gehad.

Isaak en Rebekka laten zien dat het ook anders kan.
Dat uitgehuwelijkt worden niet per definitie een slecht huwelijk betekent.
Nee, Isaak en Rebekka hebben geen keuze.
Of ze het met elkaar zien zitten, daar hebben ze niets over in te brengen.
Ze nemen het zoals het is:
‘vanaf nu ben jij mijn lief, dus ik ga van je houden.’

dia 6 – nu: op zoek naar de perfecte partner
Nee, uithuwelijken is niet ideaal,
maar zoals het bij Isaak en Rebekka gaat, is mooi!
Zet het eens tegenover hoe het bij ons gaat.
Isaak en Rebekka hebben niets te kiezen,
bij ons zijn de keuzemogelijkheden juist eindeloos.
Het ideaal in Nederland is nog altijd
dat je een partner vindt waar je de rest van je leven bij blijft.
Zo’n partner kies je maar 1 keer, dus er hangt nogal wat van je keuze af.
Zie tussen al die huwelijkskandidaten maar eens die ene te vinden
die voor jou de perfecte kandidaat is.
En durf je daar dan maar eens levenslang aan te verbinden,
met een belofte van levenslange trouw.
Dat wordt dus op het stadhuis ook niet meer beloofd,
het ‘tot de dood ons scheidt’ klinkt alleen nog in de kerk.
Eenmaal getrouwd blijkt je lief toch niet de perfecte partner te zijn,
en zie je in anderen wat je in je eigen lief mist…
Wij zoeken niet zomaar een partner, maar die ene, die perfecte kandidaat,
en dat is vragen om problemen!

dia 7 – kiezen van je lief te houden
Nu is Rebekka zeker met zorg uitgekozen,
ze is niet zomaar de eerste de beste,
maar dat is niet de reden dat Isaak van haar gaat houden.
Wanneer Isaak Rebekka voor het eerst ziet,
weet hij het gewoon: ‘dit is mijn vrouw,
met haar zal ik de rest mijn leven delen,
dus ik ga van haar houden.’

Dat is geen keuze voor een dag.
Het is de kunst het tijdens je relatie vast te houden.
Om elke dag weer te kiezen: ik ga van hem, ik ga van haar houden.
Om, net als Isaak, tevreden te zijn met de partner die je hebt,
in plaats van steeds om je heen te kijken
om te ontdekken dat je partner niet perfect is.
Wij kunnen ons helemaal gek laten maken door alle opties.
Het verhaal van Isaak en Rebekka biedt dan een mooi tegenwicht:
het is niets om je voor te schamen als je helemaal gaat voor je lief,
als je van je lief gaat houden, en daar elke dag weer voor kiest.
Nee, dat past niet in een wereld waar overspel als avontuurtje wordt gepresenteerd.
Maar ik geloof echt dat houden van je lief,
tevreden zijn met die ene man of vrouw die je hebt,
veel gelukkiger maakt dan steeds om je heen te kijken,
op zoek naar iemand die nog perfecter bij jou past.
Ik denk dat het zoeken naar een perfecte partner uiteindelijk een vlucht is.
Als jij en je partner perfect voor elkaar moeten zijn, dan verdien je elkaars ‘liefde’.
Maar echte liefde is veel moeilijker.
God heeft geen enkele reden om ons lief te hebben,
en toch houdt hij van ons – dat is genade!
Vinden we dat misschien te pijnlijk?

2. Hoe weet je wie de ware is?
dia 8 – hoe weet je wie de ware is?
Maar hoe zoek je dan een lief?
Hoe weet je dat iemand de ware is,
waar je de rest van je leven bij wilt blijven?

dia 9 – Isaak en Rebekka: voor elkaar bestemd
Bij Isaak en Rebekka is dat heel duidelijk.
Isaak en Rebekka zijn door God aan elkaar gegeven,
daarom weten ze van elkaar dat ze de ware zijn,
en kunnen ze kiezen van elkaar te gaan houden.
‘Als God wil dat wij bij elkaar horen, dan gaan we ervoor!’

Daarom ook dat lange verhaal over Abrahams knecht
die in opdracht van zijn meester een vrouw voor Isaak gaat zoeken.
Abraham heeft alle vertrouwen dat God meegaat op reis:
God zal ervoor zorgen dat de knecht een geschikte vrouw zal vinden.
Abrahams knecht gaat nog een stapje verder:
hij bidt om een vrouw voor Isaak, en weet precies wat voor vrouw dat moet zijn.
‘God,’ zegt hij, ‘als ik zo’n meisje tegenkom,
dan weet ik dat u haar voor Isaak hebt bestemd.’
En ja hoor, hij is nog niet eens klaar met zijn gebed,
of precies dat meisje komt op hem af.
Als ze dan ook nog aan Abraham verwant blijkt te zijn,
is het helemaal duidelijk: Gód wil Rebekka voor Isaak.
Met die boodschap gaat de knecht naar Laban en Betuël, Rebekka’s broer en vader,
en dan wordt het snel geregeld.

Isaak en Rebekka zijn voor elkaar bestemd,
gemaakt om van elkaar te houden.
Dat is een unieke situatie.
Abraham had Gods belofte dat uit hem een groot volk zou komen.
Nu is Isaak de erfgenaam en staat het ontstaan van het volk Israël op het spel.
Daar grijpt God rechtstreeks in.
Meestal doet God dat niet.
Voor Isaak en Rebekka is het geen vraag of ze de ware voor elkaar zijn,
maar hoe kun je het in je eigen situatie weten?

dia 10 – als je getrouwd bent: door God verbonden
Ik geloof niet dat Hanneke en ik voor elkaar bestemd waren,
dat zij degene is met wie ik wel móest trouwen.
Ik geloof dat God vrijheid geeft bij het kiezen van een partner.
Ik had een ander tegen het lijf kunnen lopen.
Wél geloof ik dat Hanneke de ware voor mij is en dat zij mij door God gegeven is.
In Matteüs 19 geeft Jezus onderwijs over het huwelijk.
Hij zegt: ‘wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’
Ben je getrouwd, dan ben je door God aan elkaar verbonden.
Dan is je huwelijkspartner degene om van te houden.

dia 11 – als je single bent: er is niet 1 ware
Maar als je single bent?
Ik geloof dus niet dat er 1 ware voor jou bestemd is.
Je komt iemand tegen, op wat voor manier dan ook,
er is een klik en het kan wat worden.

dia 12 – 2 aandachtspunten: geloof
Uit het verhaal van Isaak en Rebekka
kun je wel 2 aandachtspunten halen voor het zoeken naar een lief.
Het eerste is dat Abraham zijn knecht 1 heel duidelijk criterium meegeeft:
het meisje voor Isaak moet een meisje zijn met ontzag voor God.
Het mag geen meisje zijn uit Kanaän, met haar eigen goden.
Ze moet bereid zijn te verhuizen naar een onbekend land,
dat door God aan Abraham en zijn nageslacht is beloofd.
Misschien klink ik hopeloos ouderwets, dat moet dan maar,
maar je maakt het jezelf wel heel moeilijk om toegewijd te zijn aan God
als je partner niets van God wil weten.
Ik zeg niet dat het verboden is,
ik zeg ook niet dat het niet goed kan gaan,
soms mag je je partner zelfs bij God brengen,
maar denk er niet te licht over!

dia 13 – mening omgeving
Het tweede aandachtspunt is dat uithuwelijken.
Ik kwam de volgende uitspraak tegen:
‘wij laten de keuze van een huwelijkspartner over aan degenen
van wie je waarschijnlijk het minste kunt verwachten
dat ze een verstandige beslissing nemen.’
Nee, ik wil niet terug naar het uithuwelijken.
Zelf kunnen kiezen is echt een zegen!
Maar ik denk dat we er dit wel uit mogen meenemen:
bij het kiezen van een partner
doet de mening van bijvoorbeeld je ouders en je vrienden er ook toe!
Wees niet zo eigenwijs hen te negeren!
En als je dan iemand gevonden hebt,
dan mag je ook zo vrijmoedig zijn om te zeggen
dat het de ware is en dat God jullie aan elkaar gegeven heeft.

3. Als de liefde tegenvalt
dia 14 – als de liefde tegenvalt
Ik noemde het in het begin al: veel relaties lopen stuk.
Je groeit steeds verder uit elkaar.
De liefde valt nogal eens tegen.

dia 15 – elke relatie is moeilijk!
Dat geldt niet alleen voor relaties die mislukken!
Het speelt in élke relatie.
Elke relatie wordt door zonde moeilijk gemaakt.
Elke relatie heeft ermee te maken
dat wij, mensen, van nature geneigd zijn eerst ons eigen belang veilig te stellen,
en pas dán het belang van de ander te zoeken.
In zekere zin ben je in elk huwelijk vreemden van elkaar.
Daarin is geen verschil tussen stellen die scheiden en stellen die bij elkaar blijven.

In het huwelijk van Isaak en Rebekka speelt het ook.
Wat ik een heel triest dieptepunt vind,
is dat Rebekka haar zoon Jakob opjut Isaak te bedriegen,
zodat Jakob de zegen krijgt, en niet Esau.
Wat zijn Isaak en Rebekka dán ver uit elkaar gegroeid!
Gelukkig zie je daarna wel weer eensgezindheid tussen die twee,
maar denk niet dat hun huwelijk vanzelf ging.

dia 16 – blijf geloven in echte liefde
Maar wat als het echt niet lukt?
Wat moet je dan met dit verhaal over van elkaar houden?
Er is niemand die scheiden mooi vindt.
Het doet altijd pijn.
Het ideaal is prachtig, de praktijk weerbarstig.
Het is niet Gods bedoeling, maar het gebeurt wel.
Ook daar weet de bijbel alles van.
Maar word niet cynisch over het huwelijk
en het mooie verhaal dat de bijbel over liefde vertelt!
Het is het waard om voor te vechten!

dia 17 – want God geeft alles voor zijn lief!
Want God zelf vecht ervoor!
Je hoeft God niets te vertellen over tegenvallende liefde.
God heeft ook een lief: wij.
Niet bepaald de perfecte kandidaat voor God,
een lief die al Gods liefde waard zou zijn.
En toch blijft God erin geloven!
Toch geeft Jezus alles om zijn bruid, de christelijke gemeente, voor zich te winnen,
om van haar te houden en haar mooi te maken.
Voor Jezus zijn wij de ware!
Dat verzin je toch niet?!
Laten wij dan in al ons gestuntel met de liefde
beginnen bij zijn liefde!

4. Ga voor je lief!
dia 18 – ga voor je lief
‘Isaak nam Rebekka tot vrouw en ging van haar houden.’
Laat dat een aanmoediging zijn om voor je lief te gaan.

dia 19 – single: laat je niet verlammen
Als je vrijgezel bent: laat de keuzestress je niet verlammen.
Natuurlijk, een man of vrouw voor het leven,
die kies je maar een keer.
Maar de perfecte partner bestaat niet.
Daar hoef je ook niet wanhopig naar te zoeken.
Als de basis goed is, je een klik hebt,
maar ook wat ik zei over je geloof kunnen delen
en over de mening van je omgeving,
als de basis goed is, moet je niet te bang zijn.
Ga er gewoon voor!

dia 20 – getrouwd: investeer in elkaar
Als je getrouwd bent: investeer in elkaar.
Gevoelens gaan altijd met vlagen:
de ene dag voel je meer liefde dan de andere.
Soms voel je ook meer de verleiding om je heen te kijken,
en wordt je misschien zelfs verliefd op een ander.
Dat houd je niet tegen, maar als je het merkt:
laat het een wake-up-call zijn,
om weer van je eigen lief te gaan houden,
zoals Isaak en Rebekka daarvoor kiezen.
Durf je dat?
Het is een levenslange opdracht: zoek elkaar, ga van elkaar houden.

dia 21 – Christus gaat voor zijn bruid!
Ga voor je lief, zoals Christus gaat voor zijn bruid.
Zometeen gaan we het avondmaal vieren,
en daarin mogen we Christus’ vasthoudende liefde ervaren.
Hij bereidt een prachtige bruiloft voor.
Laat het avondmaal je verlangen naar hem prikkelen.
Hoe het je in de liefde ook vergaat,
hij laat je niet los, dus ga voor hem!
Amen.