Filippenzen 3,3-11 – Jezus Christus is alles voor je

Hans Burger
6 februari 2010

Filippenzen 3,3-11 – Jezus Christus is alles voor je

image_pdfimage_print

Themadienst

Liturgie

Zingen
– Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk
– Opw 569 Over al wat leeft
– Gez 158 Als een hert
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen: Opw 616 Houdt me dicht bij u
Gebed
Sketch
Preek over Filippenzen 3,3-11 met als schriftlezing Fil 3,1-11
Zingen Opwekking 461 Mijn Jezus mijn redder
Geloofsbelijdenis: Zingen Opwekking 347
Gebed
Collecte
Zingen Opw 544 Meer dan rijkdom
Zegen

Opmerkingen:

– ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

– Bij deze preek is een pp-presentatie beschikbaar

– Deze preek is gemaakt mee naar aanleiding van Max Lucado, Je hoort bij mij

Preek over Filippenzen 3,3-11 – Jezus Christus is alles voor je

1. En Wout? [dia]

Kennen jullie Wout? Hij was ook een Nerflander.

Hij wilde ook een goede Nerflander zijn. Stel je voor dat de mensen hem een arme Nerflander zouden noemen. Dus hij ging ook dozen kopen.

Maar Wout was niet zo rijk. Toen hij één doos en één bal had, verkocht hij daarom zijn boeken, om meer te kunnen kopen. En hij ging extra veel werken. Al snel had hij een armvol dozen en ballen. Maar Wout wilde meer. Daarom verkocht hij zijn bed, en andere spullen. Hij werkte ’s nachts, slapen deed hij nauwelijks meer. Steeds liep hij rond met zijn dozen en ballen.

Hij vergat zijn vrienden. Hij wilde maar één ding: een goede Nerflander zijn. Net zoveel dozen en ballen als de anderen. [dia] Uiteindelijk verkocht hij zelfs zijn huis. Nu kon hij veel kopen! Dozen, ballen, en nog meer dozen en nog meer ballen. Hij droeg zoveel speelgoed, dat hij niet eens meer kon zien waar hij liep.

Maar wat maakte het uit? Zijn armen deden pijn. Hij botste tegen muren. Hij had geen vrienden meer. Maar: als de mensen hem zagen, dan zeiden ze: ‘Wauw, dat is een goede Nerflander! En dan voelde hij zich trots en gelukkig. Ik ben een goede Nerflander!

Kennen jullie Paulus?

Paulus was geen Nerflander. Hij was een Jood. Hij verzamelde geen dozen en ballen. Maar hij leek wel wat op Wout. Hoor maar: hij heeft brieven geschreven, bijvoorbeeld aan een kerk in Filippi. Bijna 2000 jaar geleden. Daarin schrijft hij: [Fil 3,1-6 in beeld]

1 Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. 2 Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! 3 Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf, 4 hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5 Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër 6 en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig.

Ook Paulus had zo zijn dingen waardoor hij zich goed voelde, en belangrijk. Dan voelde hij zich trots en gelukkig. Ik ben een goede Farizeeër!

Wanneer ben je een goede Nederlander?

Nederlanders lijken soms ook zo op Wout, of op Paulus.

Er werd van de week een onderzoek gepresenteerd. Heb je het gelezen? Mensen die merkkleding dragen voelen zich beter en presteren daardoor beter. Hoe materialistischer en hoe merkbewuster je bent, hoe meer effect het heeft. Heb je merkkleding aan? Dan presteer je beter.

Hoe is dat bij jou?

Laat eens allemaal je mobieltje zien.

Ik ging pas met de trein en stond op het station even naar huis te bellen. Toen viel me op dat ik een oud mobieltje had. Kijk. Ik vind dat ik dat niet belangrijk moet vinden. Maar het voelde niet goed. Tijd voor een nieuwe.

Hoe belangrijk is dat voor jou?

Je mobieltje? Wat doe je als je oude abonnement is afgelopen? Een nieuw mobieltje – gratis? En waarom, omdat de oude het niet meer doet?

Wij sparen natuurlijk geen dozen en ballen zoals de Nerflanders. Maar heb je door dat om ons heen de mensen net zo doen? En zo maar doen wij mee. Ik voel dat het aan mij trekt – herken jij dat zelf? Mobieltjes en andere gadgets, kleren, schoenen. En als je ouder wordt een huis, een auto, een gezin dat er goed uit ziet, vakanties waarmee je voor de dag kunt komen, een baan die klinkt als een klok. Je bent wat, je telt mee, als je het hebt. En anders ben je zomaar een beetje zielig.

2. We gaan terug naar Wout. [dia]

De Nerflanders wilden niet alleen de mooiste ballen en dozen hebben, ze wilden ook de hoogste zijn. Iedereen liep naar Nerflanders top. Wout ging mee. Maar hij had zoveel dozen, dat hij niet goed kon zien waar hij liep. Hij liep verkeerd! Maar hij had het niet door. Toen struikelde hij. Hij viel, rolde een stuk naar beneden, en [dia] belandde in een werkplaats. Tussen zijn eigen ballen en dozen.

Hij was in de werkplaats van Eli. De houtsnijder die hem en de andere Nerflanders gemaakt had. Wout schaamde zich.

Hij hoorde de stem van Eli. Rustig en vriendelijk.

‘Wout. Het lijkt erop dat je een zware last hebt meegedragen.’

‘Dat zijn mijn dozen en ballen’, zei Wout zachtjes.

‘Speel je daarmee?’ vroeg Eli.

Nee, schudde Wout.

‘Ik houd van het gevoel dat ze me geven.’

‘Hoe voel je je dan?’

‘Belangrijk.’

Dan gaan ze samen kijken naar de Nerflanders, hoe die als gekken tegen de berg oprennen. Hoe raar het er eigenlijk uit ziet.

Zien ze er gelukkig uit?

Zien ze er belangrijk uit?

Nee.

Toen voelde Wout een hand op zijn schouder. [dia]

Die ballen, die dozen, weet je wat ze je kosten?

Ze kosten je je boeken. Je bed. Je huis. Maar ook je vrienden. Je geluk. Je was niet gelukkig.

Maar, zei Eli: Ik heb je gemaakt. En je hoort bij mij. Ik houd van jou.

Zo heeft Paulus een ontmoeting met Jezus gehad.

Hij was druk bezig zich in te spannen. Hij was een fanatieke Jood, een echte Farizeeër. Hij vervolgde de gemeente.

En toen ontmoette hij Jezus.
Toen viel hij op de grond. Saul, Saul, waarom vervolg je mij?

Al zijn ijver, werd hij daar gelukkiger van?

Bracht het hem dichter bij God?

Juist niet!

Weet je wat Paulus later schrijft?

[Fil 3,7-11 in beeld]

7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

Wout ontdekte: ballen en dozen, ik kom er niks verder mee. Ze kunnen bij de vuilnis. Die hand van Eli op mijn schouder, die is veel belangrijker.

Paulus ontdekte: mijn Joodse geboorte, mijn besnijdenis, mijn inspanning, mijn leven volgens de wet, het is niks waard.

Kijk jij zo wel eens van een afstand naar jezelf?

Wat maakt jou gelukkig?

Wat brengt jou dicht bij God?

[dia]

Wat moet jij allemaal doen om zo die hand van God op je schouder te voelen?

Wat moet jij doen om Gods liefde te verdienen?

Fouten terugdraaien? Ermee stoppen?

Eerst weer alles op de rails hebben? Weer goed in je vel zitten, voordat je naar God toe durft te stappen?

Vaak genoeg bidden?

Nee dus. Niks.

Helemaal niks.

Die hand op je schouder, weet je wie dat is?

Dat is Jezus Christus.

Ik hoop dat jij dat al ontdekt hebt.

En anders: Laat eens goed tot je doordrinken wat Paulus zegt:

Het kennen van Jezus Christus is waardevoller dan al het andere.

Jezus is alles voor mij. Jezus is echt alles voor mij.

En ik wil niks liever dan Jezus Christus steeds beter leren kennen.

En ik kan niet anders zeggen dan: Dat klopt. Zo is het.

Als je dat niet herkent, wil ik je nu uitdagen: Ga op zoek. Ontdek wie Jezus is. Wil je weten hoe je dat doet? Kom dan maar na de dienst naar me toe.

Voel dat Hij inderdaad die hand van God is op jouw schouder.

Door die hand zegt God ook tegen jou: ik hou niet van jou omdat jij zo’n mooi mobieltje hebt. Of omdat je je diploma’s hebt gehaald. Of omdat je goed gekleed bent. Of omdat jij zo goed je best doet voor mij.

Ik hou van jou. Omdat ik van je hou.

3. Jezus zegt niet alleen: Ik hou van jou.

Hij zegt meer: Ik ben alles voor jou.

Daarom wil Paulus niets liever dan Jezus kennen. Ik wil met jullie nog eens gaan kijken wat Paulus allemaal zegt.

[Fil 3,8b-11 in beeld]

Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

Jezus is alles voor je.

Kijk maar. Er staan wat moeilijke woorden in.

Rechtvaardigheid. Dat is dat je eerlijk bent en goed leeft. En als je rechtvaardig bent, dan mag je er zijn. Dan mag je je goed voelen. Dan hoef je nergens bang voor te zijn.

Wat zegt Paulus hier nou in die moeilijke zin van vers 9? Ik hoor bij Jezus door geloof, door geloof ben ik één met Hem. In Hem. En dus niet door wat ik allemaal gedaan heb. Doordat ik zo goed ben. God houdt van mij. Dat zegt God tegen mij in Jezus Christus. Jezus is Gods hand op mijn schouder. En dat geloof ik. Zo is het – ik hoef nergens meer bang voor te zijn. God is blij dat ik er ben. Als je vers 9 leest, denk dan maar aan die hand van Eli op de schouder van Wout. Op jouw schouder.

Dan gaat Paulus verder. Christus kennen, dat betekent nog veel meer. En denk niet dat ik daar mee klaar ben. Zelfs Paulus was er niet klaar mee. Jezus kennen, dat is op allerlei manieren steeds beter ontdekken: Jezus is inderdaad alles voor me. Dan wordt al het andere ook vuilnis.

En dan noemt Paulus vier dingen. kijk maar in vers 10 en 11: [dia]

Christus kennen, dat is:

– de kracht van zijn opstanding ervaren

– delen in Jezus’ lijden

– aan Jezus gelijk worden in zijn dood

– zelf uit de dood op staan

Over die vier dingen wil ik nog wat zeggen.

Jezus is opgestaan, bijna 2000 jaar geleden. Maar de kracht die daar losgekomen is, die is het begin van mijn nieuwe leven. En van jouw nieuwe leven – of die kan daar het begin van worden.

Heb jij die kracht al leren kennen? Dat is de belangrijkste ontdekking die je in je leven kunt doen. Jezus leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Want dat is het begin van een echt christelijk leven.

De rest komt dan vanzelf.

Dan kun je het handelen als mensen je daarom raar vinden.

Dan kun je christen blijven ook als je in de gevangenis terecht komt. Als Paulus dit schrijft, zit hij in de gevangenis, wist je dat? Alleen omdat hij bij Jezus hoort.

Dan kun je nee zeggen tegen jezelf als je de verkeerde kant op wilt. Terug, achter Jezus aan. Niet de verkeerde kant op. Verdriet en berouw hebben, omdat je iets gedaan hebt waar God niet van houdt. Ontdekken: Jezus is mijn dood gestorven.

Dat zijn die twee volgende punten: delen in het lijden van Christus. En aan Hem gelijk worden in zijn dood.

En dan het laatste punt, het allermooiste: na je dood zelf uit de dood opstaan. Altijd bij Hem leven. Of eerder, als Jezus terugkomt natuurlijk.

Wil je wat voorbeelden?

Ik denk aan een meisje die ik ken. Ze had een vriend die geen christen was. En ze heeft tegen hem gezegd: als jij geen christen wilt worden, dan maak ik het uit. En ze heeft het uitgemaakt. Jezus was haar meer waard dan die relatie die ze eerst had. En Jezus heeft haar niet laten vallen: inmiddels is ze getrouwd met iemand die wel christen is.

Of ik denk aan iemand die elk weekend uitgaat, het een en ander gebruikt als het uitkomt, geniet van de vrouwen die hij ontmoet. Dan gebeuren er dingen waardoor hij wil weten wie Jezus is. Hij ontdekt steeds meer over Jezus. En hij snapt dat Jezus Christus kennen en zijn uitgaansleven niet samengaan. Hij merkt ook: Ik vind bij Jezus een voldoening die het uitgaan me nog nooit gegeven heeft. Zijn vrienden vinden het raar, hij is er dolblij mee.

Of, ik heb misschien wel eens verteld dat ik ’s zomers een keer op het parkeerterrein van de jachthaven in Hindeloopen rondliep. Allemaal Volvo’s, BMW’s, Mercedessen, Audi’s, Saab’s. En opeens overviel het me: Ik heb het verkeerde werk gekozen. Zoek ander werk zodat je meer geld verdient. Maar ik geloofde: Jezus is veel meer waard dan geld en auto’s. En ik kon nee zeggen tegen die gedachte. Die moest sterven met Jezus.

Wat voor opleiding ga jij doen? Wat voor baan ga je zoeken? Ga je voor veel dozen en ballen? Geld, auto’s, huizen, boten, vakanties? Of wil jij Christus kennen, ook in je werk? Je kunt gaan werken op een zwarte school in een achterstandswijk. Of bij het scharlaken koord in Amsterdam prostituees in een uitstap-programma begeleiden. Of als Hetty Bloem naar Zuid-Afrika gaan om daar met AIDS-slachtoffers te werken. In de kerk aan het werk gaan. Minder werken om tijd over te houden voor vrijwilligerswerk.

Wat gebeurt er met jou als jij de kracht van Jezus’ opstanding echt in je laat werken?

Als de kracht van Jezus’ opstanding in je leven werkt,

Dan kun je lijden en sterven handelen. Volhouden bij tegenslag.

De ballen en de dozen, ze kunnen bij de vuilnis.

Het is alleen maar ballast. Het staat in de weg, hoe meer je Jezus leert kennen, hoe meer je dat ontdekt.

Wat zijn jouw ballen en jouw dozen?

Geef ze weg aan wie ze echt nodig hebben.

Stop met verzamelen – ik wil zelf daarom graag mijn oude mobieltje houden. En ik rijd met plezier in een 10 jaar oude auto.

Beschouw al het andere als vuilnis!

Jezus is veel meer waard!

Hij is alles voor je.