Filippenzen 3,17-4,1 – Buitenlanders in Nederland

Hans Burger
5 februari 2012

Filippenzen 3,17-4,1 – Buitenlanders in Nederland

image_pdfimage_print

Liturgie

Voorzang Gez 28
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen Ps 3,1.2
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Filippenzen 3,1-4,1
Zingen LB 316,1.4.6
Preek over Filippenzen 3,17-4,1
Zingen LB 296
Als wetslezing Fil 4,1-9 / Geloofsbelijdenis
Zingen Opw 461 / (alternatief Ps 2,1.4)
Gebed
Collecte
Zingen Gez 162,1.2.4
Zegen

Opmerking:

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Filippenzen 3,17-4,1 – Buitenlanders in Nederland

1. We leven in een spannende tijd. Op allerlei manieren is de toekomst onzeker. Economisch – hoe gaat het met de Euro? Politiek op Europees nivo: zal de EU blijven bestaan? Godsdienstig: wat wil God met Nederland en met Europa? Ooit was Europa een christelijk werelddeel en Nederland een christelijk land. Hoe zal het verder gaan, als we merken dat veel Nederlanders en veel Europeanen de christelijke erfenis het liefst achter zich willen laten? Of hoogstens zien als iets voor jou, privé? Hoe ben je dan christen, op je werk of in de buurt? En ons land, het ene moment scoort Geert Wilders hoog, even later kan het de SP van Emil Roemer zijn. Wat moeten we met de buitenlanders?? Zijn alle vreemdelingen welkom, of moeten we gewoon eerlijk zijn en is Nederland vol?

Hoe stel je je als christen op in Nederland in 2012?

De kerk van Blije heeft mij gevraagd daar een preek te houden over deze vragen. Zo kwam ik ertoe om met Filippenzen 3 aan de gang te gaan.

Maar dan zijn er natuurlijk niet alleen die grote vragen – waarin het leven spannend kan zijn. Op meer persoonlijk nivo kun je net zo tegen grote vragen aanlopen. Hou je je werk? Of krijg je werk? Als je jong bent: wat heb je voor toekomst? Kijk eens hoeveel jongeren er depressief zijn!En je gezondheid – zomaar kun je horen dat je ziek bent en dat er medisch alleen nog maar van uitstel sprake is.

Hoe stel je je dan als christen op?

Misschien denk je nu: hallo, dat zijn wel heel veel verschillende vragen. Kun je dat in een preek samen pakken?

Ik ga natuurlijk niet al die vragen uitgebreid beantwoorden, dat kan niet. Ik ben hier niet om alle politieke problemen op te lossen. Of de economische situatie te veranderen. Of voor dokter te spelen. Maar wel kunnen we kijken welke houding Paulus ons leert in Filippenzen 3. Want die houding, die hoort bij een blijde boodschap. En die helpt je om je weg te vinden.

2. In spannende tijden maken mensen vaak hun wereld kleiner. Nederland is voor de Nederlanders. Wat moeten wij met al die buitenlanders, met al die vluchtelingen? Wil je hier wonen, dan moet je kiezen voor Nederland. Alleen een Nederlands paspoort, wij moeten geen mensen met een tweede nationaliteit. In Zuid-Europa moeten ze hun eigen problemen maar oplossen, wij leven in Nederland. Je maakt je sterk voor je eigen huis, je eigen thuis. De rest komt later wel.

Paulus keert het om. Hoor jij bij Jezus?

Dan is je Nederlandse nationaliteit en je Nederlandse paspoort niet het belangrijkste.

Nederland, Europa, het zal allemaal wel.

Op jouw paspoort staat: koninkrijk van de hemel.

Wij allemaal zijn in de ogen van Geert Wilders van die gevaarlijke mensen met meer dan één paspoort. En inderdaad, onze eerste loyaliteit ligt niet in Nederland. Als het erop aan komt, horen we bij Jezus en bij het koninkrijk van God.

Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Is het geen drievoudig snoer, God, Nederland en Oranje? Is Nederland niet ons thuis? Hier in Nederland, in Europa, kunnen we toch bouwen aan het koninkrijk van God? Gods koninkrijk en het koninkrijk der Nederlanden, dat gaat toch prima samen?

Misschien is het wel goed voor ons dat Nederland en Europa niet meer vanzelfsprekend christelijk heten. Dat maakt het makkelijker om met Paulus mee te voelen. Dat maakt het makkelijker om het goed te zien.

Wij zijn helemaal niet thuis in Nederland. Wij zijn zelfs niet thuis op deze gevallen aarde.

Het is net als met Filippi. Filippi lag in Macedonië, zeg maar Griekenland, maar het viel buiten de gewone Griekse  politieke structuren. Filippi was een Romeinse kolonie, speciaal verbonden met Rome in Italië. Er woonden veel veteranen uit het Romeinse leger. Mensen in Filippi voelden zich geen Macedoniërs, geen Grieken, maar Romeinen. Wij zijn zeg maar zoals Chinezen in China Town in Amsterdam. Wij zijn de buitenlanders in Nederland. Nederland is niet ons eigen land. Ons eigen land is het koninkrijk van God. Tenminste, als je bij Jezus hoort en in Hem gelooft.

Hoe doe jij dat in spannende tijden?

Waar ligt dan jouw eerste loyaliteit? In Nederland, of in het rijk van God?

In hoeverre voel je je hier een buitenlander? Een vreemde?

Ze praten soms zo gek hier – dan snap ik de mensen niet. Zo hard, zo ruw.

Ze maken zulke andere keuzes – zo anders dan ik het zou doen. Zo materialistisch, zo egoïstisch.

Zoals ze zich hier kleden – dat zouden wij nooit aantrekken. Zo bloot, zo luxe.

Of voel jij je in Nederland als een vis in het water?

Heb jij geen paspoort van het rijk van God?

Je bent toch geen vijand van het kruis van Christus?

3. Want die zijn er ook – schrik daar niet van. De Bijbel is er eerlijk over. Het is niet nieuw dat ze er zijn – alsof het vroeger beter was. Misschien is het altijd wel zo geweest, dat ongeveer 10 % van de Nederlanders echt actief christelijk betrokken was. En altijd zijn die anderen er ook geweest – vanaf het begin van het christelijk geloof.

Misschien worden ze in Nederland nu zichtbaarder. Bij linkse partijen en bij rechtse weten mensen niet goed wat ze moeten met religie. Moslims en orthodoxe christenen worden beiden als bedreigend ervaren. We hebben de afgelopen tijd weer gezien, hoe christenen en homoseksualiteit een thema is dat triggert – voor je het weet heb je een media-hype. De bereidheid om je te verdiepen in religie, in wat ook christenen beweegt, is bij sommige mensen ver te zoeken. En ze weten er dan ook weinig meer van. ‘Ik snap er niks van en ik wil er ook niks van snappen’. Religie, dat is van vroeger, dat is misbruik, dat is bekrompen, of het is hoogstens privé. Van een beroep op de joods-christelijke traditie heb je dan nog weinig te verwachten.

Dat is wel wennen. De godsdienstvrijheid staat wat onder druk.

Ook Paulus kende vijandschap – hij heeft het over vijanden van het kruis van Christus. Maar misschien kwam dat wel dichterbij – niet alleen journalisten of politici. Misschien ook wel in je eigen familie. Misschien voel je het soms wel in je eigen hart.

Gewoon, mensen die niks met Jezus hebben, met zijn dood aan het kruis.

Paulus zegt: hun god is hun buik.

Kijk om je  heen – dat is dichtbij!

Jongeren, ouderen, bejaarden.

Lekker eten.

Daar houden we van in Nederland. We gaan misschien wat minder uit eten, restaurants hebben het minder, maar delicatessenwinkels draaien prima.

Paulus zegt: hun eer is hun schaamteloosheid.

Kijk om je heen – dat is dichtbij!

Jongeren, ouderen, bejaarden.

Alles moet kunnen – waarom zou je je schamen?

Iedereen roept zijn mening, ook al weet je er niks van af, ook al zeg je iets doms.

Zelfverrijking, ijdelheid, geweld, oversekst gedrag, ruziën in het openbaar, korte lontjes, vreten, je lijf laten zien, schelden, je middelvinger opsteken. Noem het maar op – wee je gebeente als je geen respect voor me hebt.

Paulus zegt: hun aandacht is gericht op aardse zaken.

Jonge jonge – wat is dat dichtbij.

Kleren, geld, je vermaken, carrière, relaties.

Dat willen wij niet – toch? Vijand zijn van Jezus?

En tegelijk: ze zijn er – mensen zijn die niks met Jezus hebben.

4. Daarom is het zo belangrijk dat er voorbeelden zijn zoals Paulus. Mensen die ontzettend veel met Jezus hebben. Voorbeelden zijn zo belangrijk – ik las pas een verhaal over iemand die begonnen was om op het strand zwerfafval te verzamelen en bij een strandpaal neer te leggen. Tot zijn verrassing gingen meer mensen afval verzamelen. Het werd opgeruimd. Op andere plaatsen gingen mensen net zoiets doen. Het was een goed voorbeeld – dat zette aan het denken. Dat inspireerde. Zo belangrijk zijn goede voorbeelden dus!

Daarom wijst Paulus ook naar zichzelf. En roept hij op te kijken naar anderen die zijn voorbeeld volgen.

Wie zijn jouw voorbeelden?

Voor wie ben jij een voorbeeld?

Wat is het mooi als wij voorbeelden voor elkaar zijn!

Neem je dat voor – ik doe het ook weer – ik wil graag een voorbeeld voor iemand anders zijn.

Een voorbeeld waarvan dan?

Nou – precies van waar het over gaat.

Een voorbeeld van hoe je opstelt in Nederland in 2012. Als we als christenen buitenlanders in Nederland zijn. Leven met mensen die vijanden zijn van het kruis van Christus.

Paulus voorbeeld bestaat uit drie dingen – die wil ik met jullie langs lopen.

a. Hij zoekt zijn kracht in de Heer

Dat zit in zijn oproep in 4,1: blijf standvastig in de Heer. En het doortrekt heel het eerste stuk van hoofdstuk 3. Niet op mezelf vertrouwen, maar op Christus vertrouwen. 3 vers 3-4. Eén met Christus zijn, Hem kennen, de kracht van zijn opstanding ervaren. 3 vers 8-10.

Die kracht, kijk in vers 21, is de kracht waarmee Jezus Christus alles aan zich kan onderwerpen.

Die kracht van de Heer heb je nodig.

In je persoonlijk leven.

Wat doe jij als je gestrest raakt van je werk? Onzeker bent over je financiële toekomst? Over je gezondheid?

Als je onzeker bent over jezelf, hoe kom je daaruit? Door jezelf te bewijzen – op wat voor manier dan ook – hoe zou jij dat doen?

In Nederland – waar halen wij de durf, de vrijmoedigheid vandaan voor een inspirerend christelijk getuigenis? Bijvoorbeeld op school, of op je werk. Bijvoorbeeld door de manier waarop wij hier in de gemeente in het klein laten zien dat het kan – gemeenschap zijn, leven in de liefde?

Hoe wij ons inzetten voor de kring, hoe wij hier in de gemeente elkaar vergeven, hoe wij gastvrij en liefdevol zijn naar onze naaste – het kan zo’n inspirerend voorbeeld zijn. Het christelijk verhaal is geen slap geleuter, het gaat echt ergens over – kijk maar op onze kring, in ons gezin, in onze gemeente.

Hoe komen we zover dat wij een inspirerend voorbeeld zijn voor onze omgeving?

Daar heb je de kracht van de Heer voor nodig.

Volg Paulus voorbeeld: Geloof dat Jezus Christus alles voor je is. Ken hem. Verlang ernaar en bid dat je kracht van Christus opstanding mag ervaren.

Daar begint het – ontdekken hoe je je in 2012 in Nederland op moet stellen.

5. Het tweede:

b. Paulus is gericht op de redding van de Heer

Kijk maar in 3 vers 11: Paulus hoopt ook zelf uit de dood op te staan.

Dat komt terug in vers 20: uit de hemel verwachten wij onze redder. Hij zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Onze redding is nog niet compleet.

Wat is het kortzichtig om je buik als god te hebben.

Lichamelijk genot hier en nu – het stelt niks voor bij wat er nog komt.

Allemaal lopen we hier rond met een armzalig lichaam.

Een kwetsbaar lichaam, het kan gewond raken, het gaat een keer dood.

Maar Jezus komt terug.

Dan wordt ons lichaam gelijk aan zijn verheerlijkt lichaam. Opgestaan uit de dood – een lichaam dat niet meer stuk kan.

Paulus houding is: niet terugkijken, niet gericht zijn op aardse zaken, maar vooruitkijken naar wat we van Jezus Christus krijgen. Nu al een begin. De Heilige Geest – kracht – vernieuwing – Gods nabijheid, zo liefdevol! En straks helemaal compleet.

Wij zijn geneigd om terug te kijken – hoe het vroeger was in Nederland. Toen het een christelijk land was met christelijke wetten en christelijke mensen. En dan denken we: we leven in een tijd van achteruitgang!

Misschien gaan we wat achteruit – maar de grote vooruitgang moet nog komen. Gister moest ik hierbij denken aan het verhaal van Lot die uit Sodom vlucht. Hij en zijn gezin, ze moeten weg. Weg, voor Sodom omgekeerd wordt en in de aarde verdwijnt. Wie omkijkt, wordt een zoutpilaar.

Onze redding, het nieuwe leven, het ligt voor ons!

Laat je daardoor bemoedigen en inspireren.

Inspireer elkaar door een voorbeeld te geven – verlangen naar wat de Heer geeft, hier en nu al. Verlangen naar de komst van de Heer – dan is onze redding compleet!

Laten we niet leven met heimwee, met het gevoel dat het vroeger beter was. Wij zijn en blijven hier buitenlanders – ons paspoort is het paspoort van het Rijk van God!

Laten we leven uit verlangen naar wat komt.

Probeer dat met elkaar hier en nu al te leven – een inspirerend voorbeeld van hoe het ook kan, hoe het wordt. Ga zo met elkaar en met je naaste om – zoals het past bij Gods rijk.

Maar die aardse zaken zijn toch ook belangrijk?

Je zult maar financieel vastlopen, je hypotheek niet meer kunnen betalen omdat je geen werk hebt, terwijl je huis in waarde daalt.

Je zult maar weten dat je ziek bent en niet meer beter wordt.

Je zult maar houden van iemand – misschien je eigen ouders, je eigen kind – iemand die niet in Jezus gelooft.

Maakt dat dan niks meer uit?

Kijk eens goed wat Paulus zegt over de vijanden van het kruis van Christus: hij schrijft met tranen in zijn ogen. Dat is het derde in Paulus’ voorbeeld waar ik jullie op wil wijzen:

a. Hij zoekt zijn kracht in de Heer

b. Paulus is gericht op de redding van de Heer

c. Hij huilt tranen van bewogenheid

Tranen van bewogenheid.

Paulus wil delen in het lijden van Christus, 3 vers 10 . Christus leed omdat hij pijn had door de zonde en de gevolgen van de zonde. Wat mis gaat en kapot is. Christus leed omdat Hij ons hart zocht en niet opgaf. Hij gaf zijn leven om ons voor God te winnen.

Dat wil Paulus ook.

En daarom zijn tranen van bewogenheid.

Natuurlijk – de aarde is belangrijk het is Gods schepping.

Waarom denk je dat God uit de hemel komt om deze aarde te redden en nieuw te maken?

Natuurlijk – de mensen op aarde zijn belangrijk.

Waarom denk je dat God niet wil dat wij dood gaan in de zonde en in de hel?

Jezus komt om ons te redden uit de puinhoop die het hier beneden geworden is.

Hij komt ons kapotte leven redden. Ons zinloze leven. Ons gebroken bestaan.

Uit liefde en bewogenheid.

En daarom huilt Paulus: omdat die vijanden dat niet zien.

Zagen ze het maar!

Is dat jouw houding?

Tranen om wat niet klopt?

Tranen om wat kapot is?

Bewogenheid met Moslims en Hindu’s en Atheïsten en nieuwe heidenen, omdat ze bezig zijn te verdrinken en niet doorhebben dat Jezus de reddingsboot is?

Bewogenheid met je naaste – je naaste die naast je leeft – en die misschien net zo als jij, of nog veel meer, niet weet hoe hij zich op moet stellen. Hoe ze verder moet.

Volg ook daarin het voorbeeld van Paulus: dat je wilt delen in het lijden van Christus, dat er tranen in je ogen staan, tranen van bewogenheid.

Terug naar het begin: hoe leef je in Nederland in 2012? Hoe stel je je op – bij alle grote en kleine problemen?

Als buitenlanders, mensen met een ander paspoort. Van het koninkrijk van de Hemel.

Als mensen die een voorbeeld willen zijn – zichtbaar horen bij Jezus.

Zoek in Hem je kracht.

Verlang naar wat Hij geeft en zal geven.

En huil tranen van bewogenheid.