Ezechiël 36,25-27 – Van binnenuit vol van God, om God wereldwijd groot te maken!

Hans Burger
19 augustus 2012

Ezechiël 36,25-27 – Van binnenuit vol van God, om God wereldwijd groot te maken!

image_pdfimage_print

Liturgie

Voorzang: Opw 407

Stil gebed

Votum

Zegengroet

Zingen: Ps 66,1.3

Als gezongen schuldbelijdenis zingen: Opw 642

Genadeverkondiging

Gebed

Schriftlezing:

– Ez 36,16-38

– Rom 11,25-36

Zingen: Ps 80,8.10

Preek over Ezechiël 36 25-27

Zingen: Opw 501

Als wetslezing Rom 12,1-3 en 9-21

Zingen: ps 119,22.24

Gebed

Collecte (tijdens de collecte Opw 616)

Zingen: LB Gez 95

Zegen

Opmerkingen:

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig:
hansburger@filternet.nl

– bij deze preek is een powerpointpresentatie beschikbaar

Preek over Ezechiël 36,25-27 – Van binnenuit vol van God, om God wereldwijd groot te maken!

1. Een goede reputatie is waardevol. [dia 2] Die laat je niet zomaar te grabbel gooien. Je zult maar een goed lopende zaak hebben, met een goed imago. Mensen kennen je als betrouwbaar en degelijk. Maar je zoon groeit op met geld, veel geld. Hij smijt ermee. Drinkt teveel. Raakt verzeilt in knokpartijen. En je merkt dat mensen je erop aan kijken. Klanten blijven weg. Dat is toch die zoon van jou?

Anderen die jouw reputatie kapot maken – dat doet pijn. Dan voel je je machteloos.

Zo werkt het ook bij de kinderen van God in deze wereld. Als zij tegenvallen, hypocriet zijn, als de kerk een plek is van misbruik – noem het maar op. Dat schaadt niet alleen het imago van de kerk. Het schaadt ook de goede naam van God. Wij zijn Gods visite-kaartjes, Wij kunnen laten zien hoe groot God is – maar Gods imago ook besmeuren.

Hoe is dat bij ons hier in Franeker? Bij jou? Ben jij een aanwinst voor Gods imago? Of beschadig je Gods reputatie?

Israel was als Gods volk toen Gods reclame-materiaal. Als Israel machtig was en welvarend, waren de mensen om Israel heen ook onder de indruk van Israëls God. Dat was een sterke God, daar moest je rekening mee houden.

Maar als Israël God vergeet, buitenlandse goden vereert, slecht en onbetrouwbaar is, verslagen wordt, zelfs gedeporteerd wordt – nou, dan zal die God van Israël ook wel niet veel voorstellen. Een flutgodje. Ze zijn zelf ook negatief over hun God. En als ze dan in ballingschap moeten, gedeporteerd worden, moet je eens kijken wat voor mensen het zijn!

Zo is de situatie hier, bij Ezechiël. Vind je het gek dat God dan ingrijpt? Opkomt voor zijn goede reputatie en eerherstel wil?

Wij praten wel eens over God, zo van ‘God houdt zoveel van jou, God heeft alles voor je over.’ We praten over liefde, we verwachten liefde, we verwachten niets dan goeds van God.

Maar er zit ook een andere kant aan. God die door mensen beschadigd is: zijn eer, zijn reputatie, zijn imago is besmeurd.

En dan doet God wonderlijk grote dingen – maar Hij zegt er bij: [dia 3] Ik doe dit niet om jullie – vers 22, vers 32. Ik doe dit om mijn heilige naam die jullie te grabbel hebben gegooid!

God komt op voor zijn reputatie. Hij wil zijn goede image terug!

Gelukkig maar – het hangt niet van ons af. God is onze rots! [dia 4]

 

 

2. Wat gaat God dan doen? Wat zou jij in zo’n geval verwachten?

Hard ingrijpen?

Kijk hoe God aan de volken laat zien dat Hij wel wat voorstelt. Wie van ons zou dat bedenken?

Hij gaat van Israel weer een indrukwekkend volk maken.

Weer in hun eigen land. Paradijselijk wordt het.

En de mensen? Zij worden zo dat ze bij het land èn bij God passen.

Van binnenuit gaat God ze herstellen, nieuw maken, vol maken zelfs van zijn Geest – vers 25-27.

Als je iets zou verwachten, dit toch niet?

Gods volk heeft zijn naam besmeurd, maar Hij laat ze niet vallen.

Ik vind dit zo wonderlijk hoe God gaat laten zien aan de wereld: Ik ben God als geen ander.

Zo onverwacht, zo goed.

Maar nu moet je goed opletten: als je die verzen 25-27 leest, waar denk je dan aan?

Aan Pinksteren, aan de Heilige Geest, aan wedergeboorte – toch? Of niet?

En dan gaat het over ons. Wij krijgen een nieuw hart, wij krijgen Gods Geest die in ons komt wonen.

Maar het gaat in Ezechiël 36 helemaal niet over ons – tenminste, als je geen Joods bloed hebt.

Het gaat hier over Israel!

Zij mogen terug naar hun land. Zij worden verlost.

Andere volken staan erbij en kijken ernaar.

Wat is er gebeurd?

We hebben uit Romeinen 11 gelezen.

Het is anders gelopen dan je zou denken bij Ezechiël 36.

Jezus is gekomen om zijn volk van zonde te reinigen – maar ze wilden Hem niet. Ze hebben Hem gedood, gekruisigd.

Jezus heeft zich gericht op de echte vijanden van Israel – de zonde, de duivel, de dood.

Maar zij hadden het niet door – een deel geloofde wel in Jezus, een deel niet.

De Jood Paulus was een van hen – tot Jezus hem in de kraag greep. Het doet Paulus pijn dat zijn volksgenoten niet geloven, schrijft hij in Romeinen – waarom willen ze niet mee met God?

Stelt God toch niks voor – is operatie herstel Israel mislukt?

Nee – God neemt er nog meer tijd voor.

Israel wil deels niet?

Dan gaat God naar de volken.

Dan gaat Hij hen eerst wel nieuw maken.

Om Israel jaloers te maken.

Om ze werkelijk onder de indruk te brengen van wie Hij is.

Om goed te zijn voor iedereen – niet alleen Israel, maar ook voor ons!

Gods plan met Israel gaat door – maar en passant mogen wij er ook nog van profiteren! Wij ook!

3. Hoe gaat God ons nieuw maken?

Drie dingen worden er genoemd.

De eerste: reinigen van wat onrein is, van jullie afgoden, vers 25. [dia 5]

Ezechiël gebruikt een woord dat zoiets betekent als ‘die stinkende mestgoden van jullie’.

Heb je dat wel eens bedacht? Dat afgoden je niet alleen bij God wegtrekken, maar dat ze je ook vies maken? Zo vies als wanneer je bij de koeien in de stal uitglijdt; en languit in de mest valt. Stinkende mestgoden – bah wat word je er vies van.

Veel te vies voor Gods Heilige Geest.

Wie vies is van de afgoden, die kan nooit voluit de kracht van Gods Geest ervaren.

Wie als christen de afgoden opzoekt, die blijft wat aanmodderen. Echt vitaal christelijk leven komt er niet. Niet echt reclame voor God.

Is jouw leven een krachtig christelijk leven?

Of zijn er steeds weer afgoden die je opzoekt?

Afgoden die je kracht breken?

Let op wat Ezechiël zegt: afgoden maken je onrein, vies.

Wat is een afgod? Een afgod is iets wat jij belangrijker vindt dan God. Iets dat jij absoluut moet hebben om gelukkig te zijn.

Wat zijn jouw afgoden?

Om daar achter te komen kun je over deze vragen nadenken:

Waar gaan jouw gedachten naar toe als je alleen bent en je eenzaam voelt?

Waar zoek jij in het verborgene van je hart vrede en blijdschap?

En waar gaat je geld naartoe?

Waar kun je heel boos of bang over worden – iets wat je tot elke prijs moet hebben?

Zorg dat je ontdekt wat je afgoden zijn!

Die stinkende mestgoden maken je vies, maken je geestelijk leven kapot.

En ga ermee naar God. Want wat belooft God?

Hij wil je van al die viezigheid verlossen.

Water, schoon, stromend water, dat alle vuil wegspoelt.

Zuiver water – zodat jij zuiver bent – zuiver.

Hij wil in jouw leven jouw God zijn, mooier, indrukwekkender, beter dan die afgoden. Je hebt ze niet nodig.

Hij geeft meer – meer vrede, meer voldoening, meer levensvulling dan wie ook maar.

Heb je dat zelf ervaren: wat een diepe voldoening God je kan geven? Dat is zo’n waardevolle ervaring, houdt dat vast!

God wil in jouw leven die smerige mestgoden opruimen.

God wil jou helemaal zuiver maken – zodat er meer ruimte komt voor Hem.

God wil in jouw leven helemaal God zijn.

Hier begint nieuw leven:

Ga naar God. Bid om vergeving en zuivering. Of vraag iemand anders voor je te bidden.

Weer schoon worden, zonder afgoden, zuiver, alleen God als je God.

4. Het tweede wat Ezechiël noemt: een nieuw hart en een nieuwe geest, vers 26. [dia 6] Misschien denk je dan aan een harttransplantatie – bijzonder dat het mogelijk is, pijnlijk als het niet meer kan en je zou het wel willen.

Ezechiël had nog nooit van harttransplantaties gehoord. Hij denkt niet aan een nieuwe pomp voor je bloed. Hij denkt bij ‘hart’ aan het centrum van je geestelijk leven, waar je je beslissingen neemt. Het centrum van je denken, willen en kiezen. Op deze manier een nieuw hart krijgen, dat is nog veel belangrijker dan een nieuwe bloedpomp. Zo’n nieuw hart kan niemand in het ziekenhuis je geven. Alleen God kan ons zo grondig van binnen nieuw maken.

Een nieuw hart en een nieuwe geest.

In plaats van een versteend hart.

Een versteend hart is koppig, ongevoelig, kil. Koud en bot. Iemand met een hart van steen? Daar kun je niks mee beginnen. Zo was Israël.

Ook ons wil God een nieuw hart geven. Het is met ons dus niet beter gesteld.

Zou je dat van jezelf zeggen: als God mij geen nieuw hart gegeven had, of geeft, dan heb ik een versteend hart?

Ze zeggen wel eens dat niemand moeilijker te bekeren is dan een christen.

Lieve mensen: het klopt, of niet?

Als ik naar mezelf kijk, meer en meer ontdek hoe goed God is, wat God wil, dan val ik mezelf ook steeds weer tegen. Wat leer ik langzaam. Wat verander ik weinig. Eigenwijs, koppig, ongevoelig ben ik. Wat kom ik nog weinig tot de dingen die God wil dat ik doe – getuigend leven, lief hebben, Hem groot maken!

Hoe is dat bij jou – hoe goed ben jij in het houden van God en van je naaste? Hoe versteend is jouw hart?

Maar wat is God goed en groot en machtig! Hij kan wat niemand kan! Hij doet wat Hij belooft!

Ben jij opnieuw geboren?

Ja? Wees God er diep dankbaar om! Bid dat je nieuwe leven verder groeit.

Of niet? Kom dan naar Jezus toe. Ontdek wie Hij is. Bid of laat voor je bidden: Heer, ik wil dat U in mij leeft!

Dat dit nieuwe leven verder in je groeit:

Van binnen zacht.

Bewogen met mensen om je heen.

Dat je kunt huilen over zonde, over wat kapot is, over wat mislukt.

Dat je berouw hebt: God, wat hebben wij uw grote naam besmeurd!

Maar ook: van God houden, diep van Hem onder de indruk zijn. Ontroerd om zijn goedheid, grootheid, liefde.

God – wie is als u?

5. En dan het derde: Gods Heilige Geest komt in je wonen, vers 27. [dia 7]

Gods Geest is al eerder aan het werk. Met het bloed van Jezus zuivert Hij je en bevrijdt je van afgoden – het eerste . Met het woord van God geeft Hij een nieuw hart en een nieuwe Geest – het tweede.

Maar dat zijn dingen die de Geest met jou doet.

Nu gaat het over de Geest zelf die in je komt wonen.

En hoe dat gebeurt, daar zijn we zelf bij.

Aan de ene kant maakt de Geest ruimte voor zichzelf. Hij ruimt onze zooi op en Hij maakt ons nieuw.

Aan de andere kant kunnen wij de Geest ruimte geven, toelaten en bidden om de Geest; of bedroeven, het vuur van de Geest doven. Door terug te gaan naar afgoden. De Geest tegen te werken. Of doordat we niet eens weten dat het verschillende dingen zijn: zuiver worden en vergeving krijgen, nieuw leven krijgen, èn dat de Heilige Geest in je woont.

Met Pinksteren heeft Jezus Christus zijn Heilige Geest gegeven aan de gemeente.

En wie gelooft in Jezus en Hem als Heer erkent, die krijgt de Heilige Geest.

Maar vergelijk het met een spons met water – het water druipt er weer uit.

Wij zijn lek als het om Gods Geest gaat.

Herken je dat – zoals water uit een spons druipt, dat zo ook de kracht van de Geest kan wegvloeien?

Doof het vuur van de Geest niet uit maar wakker het aan.

Ga niet terug naar de viezigheid van die smerige mestgoden. Leef zuiver.

Maar bid steeds weer om de Heilige Geest.

Heilige Geest, woon in mij, vul mij.

Waarom is het belangrijk dat de Geest van God je vult en in je woont?

Omdat met de Geest persoonlijk Gods kracht, Gods liefde, Jezus’ vrede, Jezus’ blijdschap in jou zijn.

Omdat de Geest de genezende aanwezigheid van God zelf is. Wie is de Vader, die van je  houdt, je ziet, voor je zorgt? Wie is de Zoon, die van je houdt, die voor je zonden gestorven is en voor jouw nieuwe leven opgestaan? Wie is die God die jou geneest? Daarvan wil de Geest je steeds weer een nieuw besef geven.

En omdat de Geest ons leidt – Hij wijst de weg zodat we ook echt dingen gaan doen.

Kijk maar, vers 27: de Heilige Geest zal ‘zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen’.

Daar gaat het uiteindelijk om: dat wij in de kracht van de Geest leven en het goede doen.

6. Het goede doen. [dia 8]

Deze wereld gaat kapot aan zonde, aan onrecht en ruzie, aan hebzucht en gekonkel.

Mensen gaan verloren omdat ze niet weten waar ze het leven moeten zoeken, omdat ze niet door hebben hoe geweldig Jezus is.

In het Midden-Oosten is er geen vrede tussen Joden en Arabieren.

Veel Joden weten niet dat Jezus hun Messias is, de koning op hun troon van David.

Gods grote naam wordt vaak niet geheiligd, maar omlaag gehaald.

God is bezig om daar allemaal een eind aan te maken.

God pakt het nog veel groter aan dan in Ezechiël wordt aangekondigd.

Daar gaat het alleen over zijn eigen volk Israel. De andere volken staan erbij en kijken er naar.

Maar God is God – de God van heel de aarde.

Als Hij de zonde overwint, de dood verslaat, de duivel ontwapent, dan is dat voor iedereen van levensbelang. Als God de problemen van Israel oplost, dan lost Hij alle wereldproblemen op. Als God Israel nieuw maakt, dan komt er een nieuwe schepping!

Zie je dat God laat zien hoe groot zijn heilige naam is? [dia9]

God is zo groot dat Hij ook jou en mij zuiver wil maken, vrij van afgoden, met een nieuw hart en een nieuwe geest, vol van zijn eigen Heilige Geest.

Zodat wij zelf Hem eren.

Wow – wat is God groot en indrukwekkend.

Wij hoeven maar niet van die heidense volken ze zijn die erbij staan toe te kijken – wat hebben zij het goed…

Nee, wij zelf mogen meedoen – een nieuwe schepping in Christus!

Eer Hem! Wow – wat bent u prachtig!

Eer Hem ook door te doen.

God wil dat wij meedoen in de kracht van zijn Heilige Geest.

Wij mogen Gods medewerkers zijn!

Doen wat God zegt – leven volgens zijn wetten en regels.

Vrij, vitaal, liefdevol, bewogen, eerlijk, vol van God.

God wil ons inzetten.

In de strijd tegen onrecht en zonde.

In het bekendmaken van het goede nieuws van Jezus Christus.

In het gevecht om het hart van zijn volk Israel.

Bij de komst van zijn koninkrijk

Bij het grootmaken van zijn heilige naam!

Daarom:

Leef zuiver

Blijf weg bij die smerige mestgoden.

Leef het nieuwe leven.

Bid steeds weer om de volheid van de Heilige Geest.

Dan ben je bruikbaar voor die wonderlijke God.

Dan doe je wat Hij verdient: zijn grote naam eren.

Hij is God!