1

Exodus 33,11-17 – Gebed om Gods nabijheid: God luistert

Uitzending Radio Eenhoorn

Preek bij ons jaarthema ‘Leren van Gods liefde’

 

Liturgie

Voorzang Gez 39
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Gez 144,1.4.6.7
Gebed
Korte toelichting op Exodus
Lezen uit de Bijbel: Exodus 33,1-17 (door Rik Zweers)
Zingen: ps 106,9.10.21
Preek over Exodus 33,11-17
Zingen: Ps 90,1.7.8
Kinderen terug
Wetslezing
Zingen Gez 131,9 en 1
’s Middags
Geloofsbelijdenis
Zingen Ps 99,1.5.8
Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 366 / LB 434,1.2.5
Zegen

Opmerkingen:

– Bij deze preek is een ‘Samen GROEI-en‘ (een samenvatting met verwerkingsvragen) beschikbaar;

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Exodus 33,11-17 – Gebed om Gods nabijheid: God luistert!

1. Ziet God mij staan?

Misschien vraag je je dat nooit af – omdat je helemaal niet over God nadenkt. Ik sprak eens twee meisjes op straat, en toen vroeg ik ze: Kun je je voorstellen dat God in jullie geïnteresseerd is? Dachten ze nooit over na. Maar ze konden het zich ook niet voorstellen. Als er al een God is – dan maakt Hij zich niet druk om mij.

Misschien vraag je het je wel af – ziet God mij staan? Als ik bid, luistert hij dan echt? Misschien kun je het je niet voorstellen – zou God naar mij luisteren? Heeft het zin om te bidden, voor mezelf, voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen? Je bidt wel, maar… Of je bent gestopt met bidden…

Het kan zijn dat er in je leven echt afstand is tot God. Er zijn dingen die niet kloppen. Daardoor is God op afstand komen te staan. Zoals bij het volk Israël. Ik weet niet of je het verhaal kent – de bevrijding uit Egypte – misschien ken je de film ‘The Prince of Egypt’. Mozes had hen uit Egypte gebracht. In de woestijn had God bij de Sinaï gezegd: jullie horen bij mij – ik ben jullie God, jullie zijn mijn volk. Hij had een verbond met hen gesloten.

Maar toen hadden ze God op het hart getrapt. Ze hadden een gouden kalf gemaakt – geen prijs voor de beste Nederlandse film, maar een beeld van een god. God was woedend. Ik wil niks meer met jullie te maken hebben.

Maar Mozes was er. Hij ging bidden voor het volk.

Stort het volk niet in het ongeluk! Maak ze niet kapot!

En God luisterde. Hij hield zich in.

Maar verder – een tent in het kamp van Israel, dat is uitgesloten.

God blijft op afstand.

De ontmoetingstent staat ver buiten het kamp.

Voelt het in jouw leven ook zo – God op afstand? Dat kan.

Bij Israël – Mozes blijft bidden. We hebben erover gelezen uit Exodus 33.

Omdat Mozes bidt, komt het uiteindelijk weer goed.

God komt terug. Er wordt een tabernakel gebouwd – een plek waar God woont in het kamp van Israël.

Zou God zo luisteren naar jouw en mijn gebed?

Kun je je dat voorstellen?

Tja, ik ben Mozes niet.

Nee, wij zijn Mozes niet. Zoals Mozes met God om ging, dat heeft niemand van ons meegemaakt.

2. Israël had toen Mozes om voor hen te bidden – en toen kwam het goed. En wij?

Weet je wat de Bijbel zegt – in 1 Joh 2,1: wij hebben een pleitbezorger bij de Vader – Jezus Christus.  Dat betekent: Jezus Christus zit naast God, zijn Vader. Ze spreken elkaar natuurlijk. En wat doet Jezus? Voor ons pleiten – voor ons bidden.

En de Bijbel zegt ook (Joh 1,17): Jezus overtreft Mozes. Als God al naar Mozes luisterde, dan zal Hij zeker naar Jezus luisteren.

Stel je voor – dat Jezus voor jou bidt. Of voor jouw partner, kinderen, kleinkinderen.

Dat Jezus voor jou bidt, zoals Mozes bidt voor Israël.

Dat is bijzonder!

Zou God de Vader niet luisteren naar Jezus – zijn eigen Zoon – die direct naast Hem zit?

Hoe zit het tussen jou en God?

Ik kan me voorstellen dat je dan alleen denkt aan jezelf en aan God.

En ja, dan weet je nooit of het wel echt goed zit.

Ziet God mij staan? Hoe zou ik dat moeten weten? Ik heb God nooit ontmoet. Ik spreek hem niet elke dag, zoals ik praat met een vriend.

Volgens de Bijbel kun je het anders zien.

Weet je waar jouw relatie met God mee staat of valt? Met de relatie van Jezus met God. En met of jij in Jezus gelooft of niet. Van Jezus zijn wij afhankelijk.

Net zoals Israël afhankelijk was van Mozes. En van Mozes’ relatie met God.

Ziet God Mozes staan? Jazeker. God zegt het zelf tegen Mozes – vers 12: Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind.

Als God dat tegen je zegt…

En Mozes ontmoet God regelmatig. Hij is 40 dagen bij God op de berg Sinaï geweest.

Ze spreken persoonlijk met elkaar, zoals je praat met een vriend. In die tent, buiten het kamp.

God vertelt Mozes over zijn plannen.

En later, later mag Mozes zelfs Gods grootheid, Gods luister zien.

Tussen God en Mozes zit het echt helemaal goed – niemand die daar aan hoeft te twijfelen.

En dat merk je ook – God doet wat Mozes vraagt.

Gelukkig voor Israël…!

Dat was toen.

Nu naar vandaag.
Geloof jij in Jezus?

Jezus is veel meer dan Mozes.

Jezus is Gods allerliefste, enige Zoon.

Jezus zit naast God.

Ze spreken elkaar, ze houden van elkaar.

Ze weten alles van elkaar.

Stel je voor dat Jezus voor jou zou bidden!
Vader, ziet u daar in Friesland … vul je eigen naam maar in.

Zorgt u voor haar? Voor hem? Gaat u zelf mee?

Stel je voor…

3. Hoe bad Mozes voor het volk?

Hij ging niet voor zichzelf.

Dat was Gods idee: Mozes, ik stop met dit volk. Ik ga ze vernietigen. En met jou begin ik opnieuw.

Mozes had gezegd: Stop maar met mij. Maar ga verder met dit volk – aan het slot van hoofdstuk 32.

En nu brengt hij voorzichtig steeds weer het volk ter sprake.

Wat zijn uw plannen – dat hebt u mij nog niet verteld.

U bent mij toch goedgezind. Vertel het me.

Laat merken dat u mij goedgezind bent. Mij – ja, en ook dit volk.

Zo gaat het in vers 13. In vers 16.

Mij – en ook uw volk.

Mozes neemt zijn volk mee naar God toe. Zijn eigen goede relatie met God gebruikt hij voor zijn volk.

Wat heeft Israël een geweldige kruiwagen bij God!

Als je maar goede relaties hebt, dan kom je ver.

Israel had gelukkig Mozes – en Mozes kan wel wat gedaan krijgen.

Het was helemaal kapot, tussen God en Israel. Ze hadden God op zijn hart getrapt. Hij wilde niet meer samenwonen met Israël. Hij wilde ze niet meer zien.

Maar via Mozes’ mediation komt het goed.

Denk je nu: Had ik maar zo’n kruiwagen?

Tussen mij en God is het ook niet echt meer wat het geweest is.

Ik spreek hem nauwelijks – mijn bidden stelt niet zoveel voor…

En mediation tussen mij en God – hoe krijg ik dat voor elkaar?

Zou je het willen?

Jezus is meer dan Mozes. Hij doet het veel beter dan Mozes.

Met Kerst wordt Hij geboren – om van binnenuit mee te maken wat het is om mens te zijn. Hij kan zich helemaal inleven.

En Hij bidt voor ons. ‘Vader, vergeef hen’.

Geloof in hem – dan ben je in Hem.

Hij neemt ons mee naar God – Vader, deze mensen horen bij mij.

Ik ben toch uw lieve Zoon?

Neem deze mensen erbij – als uw lieve kinderen.

Dat is nog eens een kruiwagen – bij God.

Dat is mediation op goddelijk nivo.

Geloven in Jezus, dat is naar Hem toegaan – iedereen kan dat doen.

Als jij vraagt: Jezus, mijn Heer, bid voor mij. Pleit voor mij.

Ik ben maar klein, machteloos, ziek, zondig.

Het lijkt van buiten heel wat, maar ik heb maar een klein hartje.

Vraag God de Vader mijn Vader te zijn.

Dan doet Hij dat.

Dan neemt Jezus jou mee naar God toe.

Hij brengt je bij je Vader – je bent zijn kind!

4. Wat heb ik daaraan dan?

Is God er dan?

Ja, God is er. Zeker. Daarvan ben ik diep overtuigd.

God is dichtbij zijn kinderen.

Dat God bij je is, dat jij bij God bent, dat is van levensbelang.

Dat snapte Mozes bijzonder goed.

Kijk maar wat hij zegt, in vers 15.

‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken.’

En in vers 16: als u meegaat,

‘Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen?’

Zonder God stelt Israël niks voor.

Wat waren ze? Een bevrijd slavenvolkje. Zwervend in de woestijn. Zonder land.

Voor je het weet liepen ze te mopperen.

Was het water op en kregen ze dorst.

Mozes wilde niet verder zonder God.

God maakt het verschil.

Gods aanwezigheid geeft uitzicht en hoop

Gods nabijheid maakt het leven zinvol.

Zonder God stellen wij uiteindelijk niks voor.

Herken je dat?

Het lijkt misschien even wat. Misschien ben je er zelf van onder de indruk.

Je zult toch maar Holland’s next topmodel zijn.

Of een nummer 1 hit scoren.

Goud winnen op de 1500 meter schaatsen.

Filmster worden.

Maar wie weet over 20, 30 jaar nog wie je was? Wie ben je dan nog?

Je kunt rijk zijn, machtig, aanzien hebben, een indrukwekkende carrière.

Eens ga je dood – verdort net als het gras. Weg…

Leven zonder Gods heerlijkheid, dat is geen leven.

Dan ben je een bloem die op een vaas staat.

Prachtig – en na een week of wat? Hup, in de groencontainer.

Zonder God kwijn je vroeger of later weg in een eenzame dood.

En dat hoeft niet! Dat is nergens voor nodig.

Want na Mozes is Jezus gekomen.

Net als Mozes brengt Hij je bij God.

In Gods heerlijke nabijheid.
Sterker nog: als je Jezus ziet, dan zie je al Gods heerlijke nabijheid.

Wat levert die nabijheid van God dan op?

Precies dat wat we missen, wat we kwijtgeraakt zijn toen we God kwijtraakten.

Een vervuld bestaan.

Een leven dat zin heeft.

Vrede. Energie. Liefde.

Geliefd zijn, door God.

En God zelf.

De bron van alles.

Een oneindige bron van liefde en goedheid en leven.

Hij ruimt al onze troep op, onze zonde, is sterker dan de dood.

Gods nabijheid – dat is een volheid van leven voor altijd.

Maar uiteindelijk moet je het zelf ervaren, hoe God het verschil maakt.

Vraag Jezus voor jou te bidden: Vader, als u niet met haar mee gaat, met hem, dan heeft hun leven geen zin. Alleen met u kunnen ze leven.

5. Wat is het eigenlijk bijzonder: God luistert naar Mozes.

God had ook kunnen zeggen: Mozes, ik heb het helemaal gehad met dit volk.

Ik wil met jou verder gaan, anders niet.

En als Mozes blijft aandringen: Mozes, zit niet te zeuren. Accepteer het maar: jou ben ik gunstig gezind, het volk niet.

Maar God luistert naar Mozes.

Eerst komt hij terug op zijn plan om het volk te vernietigen.

Later zegt hij toe: ik zal geen engel meesturen, ik ga zelf mee.

Als je opgegroeid bent in een christelijke omgeving, dan verrast je dat misschien niet. God zal wel weer vergeven.

Reken je daar bij jezelf ook op – God zal me toch wel vasthouden? God zal toch wel luisteren als ik bid? Of twijfel je daar juist aan?

In dit verhaal zie je twee dingen tegelijk.

Aan de ene kant: God was echt boos. Op zijn hart getrapt. In het kamp van Israel wilde hij niet meer zijn. En het was toch ook stuitend, zoals Israel steeds weer deed.

God was volstrekt niet verplicht om naar Mozes te luisteren. Om mee te gaan.

Aan de andere kant: als het volk berouw heeft, eerbied voor Hem laat zien; als Mozes er een beroep op doet dat God hem toch goedgezind is, dan is Hij zo groots en gul. Dan geeft Hij genade en is Hij barmhartig.

Zonder steken onder water. Zonder negatieve bijklank.

Het verbond wordt opnieuw gesloten.

God komt terug naar het kamp van Israel en de tabernakel wordt gebouwd.

Herken je die twee kanten in je eigen leven?

Als je gelooft in Jezus, zijn ze er allebei. Ik hoop dat je dat steeds meer gaat zien.

Aan de ene kant: soms is het zo stuitend hoe wij met God om gaan.

Dat God ook bij ons zou zeggen: ik kap er mee – dat zou niet gek zijn.

God is volstrekt niet verplicht om Jezus, zijn lieve Zoon, te sturen om ons hart te zoeken.

Aan de andere kant: zie je hoe bijzonder God is?

Doe je bij Hem niet groter voor dan je bent. Ons leven klopt niet zonder Hem.

Heb eerbied voor Hem.

Want Jezus brengt ons bij God.

Jezus bidt: Vader, vergeef het hun.

Jezus wijdt ons toe aan God.

En God accepteert ons, zelfs als zijn eigen kinderen.

Als jij gelooft in Jezus, en in Jezus Christus bent.

Dan neemt God jou erbij – zijn kind, net als Jezus.

Onvoorstelbaar!

6. En dat gaat ver.

Het is niet alleen dat God zijn boosheid loslaat.

Dat er nu nabijheid komt, liefde, zorg.

Jij mag zijn kind zijn zoals Jezus; leven in de naam van Jezus.

En weet je wat dat ook betekent?

Jij mag bidden in de naam van Jezus.

Jij mag een bidder worden zoals Mozes.

Heb je daar wel eens bij stilgestaan?

De Bijbel zegt in Jakobus 5,16: Bid voor elkaar:

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Geloof jij in Jezus?
Dan is Jezus er die voor jou bidt.

Maar in Jezus mag jij ook zo’n rechtvaardige worden met een krachtig gebed.

Net als Jozua mag je mee, de tent in. Als leerling van Jezus.

Je mag net als Mozes God leren kennen; Gods plannen leren kennen.

Ontdekken dat God je goedgezind is en ook jou uitgekozen heeft.

Je mag in Gods aanwezigheid zijn, met hem spreken zoals je praat met je Vader.

En leren bidden zoals Mozes.

En merken dat God iets doet met wat jij vraagt.

Zou jij zo’n bidder willen zijn, zoals Mozes?

Bidden in de naam van Jezus?

Merken dat je gebed uitwerking heeft?

Als jij gelooft in Jezus, dan ben je in Jezus Christus.

Als je in Hem blijft, dan mag je bidden in zijn naam.

Dan mag je zo’n bidder worden. Een man, een vrouw van God, die heeft leren bidden.

Bidden voor je partner, je kinderen en kleinkinderen.
Voor je buren en collega’s.

Bidden voor … Vul het maar in.

Je kunt mensen bij Jezus brengen en Hem vragen levens te veranderen.

Levens te redden.

Wat een voorrecht!

Want God ziet je staan – natuurlijk.

Als jij in Christus komt, als jij bidt in Jezus’ naam – Jezus is zijn allerliefste Zoon!

Oefen het dus.

Bidden moet je leren en oefenen.

Als ik moet bidden omdat het van me verwacht wordt – ok.

Maar als ik alleen ben, dan ben ik lang niet altijd zo’n goede bidder.

Bidden vraagt oefening.

Oefen dus.

In Gods aanwezigheid zijn zoals Mozes, zodat je gevoel voor God krijgt en door zijn heerlijkheid verandert.

Uit de Bijbel Gods plannen leren kennen zodat je afgestemd raakt op zijn wil.

En dan zijn hier in de gemeente de kringen bij uitstek plekken om dat te oefenen.

Hardop bidden voor elkaar.

Thuis, als je alleen bent, bidden voor je kringleden.

Je leven met elkaar delen – gebed vragen van anderen: Ik heb het hier moeilijk mee – wil jij voor me bidden?

Leer het – want het gaat ergens om: Is God met ons of niet?

Want wie zijn wij als God niet met ons is?

In Christus is God met ons – en hebben wij een bijzondere plaats – dan is God dichtbij. Dan luistert Hij in Jezus’ naam ook naar jou!