Exodus 2:1-10 – Gods is niet te stoppen!

Mark Veurink
2 juni 2013

Exodus 2:1-10 – Gods is niet te stoppen!

image_pdfimage_print

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Zingen:

God kent jou vanaf het begin (Opwekking voor kids 77)

Hij is machtig, Hij is krachtig (Elly en Rikkert)

Dank U voor deze nieuwe morgen (Gz 132:1,4,5)

Stil gebed

Votum en zegengroet

Zingen: Heer ik kom tot U (Gz 156)

Gebed

Bijbelverhaal Exodus 2:1-10

Zingen: Klein klein kindje (Gez 5)

Preek ‘God is niet te stoppen!’

Zingen: De Heer is mijn herder (Marcel en Lydia Zimmer)

Het rieten mandje en het kruis

Gebed

Zaligsprekingen

Zingen: k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (canon)

Collecte

Zingen: Dankt dankt nu allen God (Gez 141)

Zegen

Amen amen amen (Ld 456:3)

Preek: God is niet te stoppen!

Inleiding: gipsbeen

dia 1 – gipsbeen

Je been in het gips, wie heeft dat wel eens gehad?

Dat je met krukken moest lopen enzo?

Iemand die durft te vertellen hoe dat kwam?

dia 2 – krukken

Je been breken doet veel pijn,

en dan gaat de dokter er ook nog aan trekken om het weer goed te zetten: au!

Dan gaat het gips er omheen,

en dat mag er de komende weken ook niet van af.

Daar zit je dan…

In de pauzes moet je blijven zitten,

met de gymles kun je niet meedoen,

je kunt nergens gemakkelijk naar toe.

Gips is vervelend.

dia 3 – sip

Je kunt dan bij de pakken gaan neerzitten.

‘Had ik mijn been maar nooit gebroken.

Nu zit ik me maar te vervelen, de hele dag.

Ik kan alleen nog maar met krukken lopen.’

Het enige wat je nog doet is aftellen tot wanneer het gips er weer af mag.

dia 4 – Maxima

Maar je kunt er ook handig gebruik van maken.

Over twee weken komen koning Willem Alexander en koningin Maxima naar Friesland.

Als je ze goed wilt zien, moet je natuurlijk vooraan staan.

Met een gipsbeen is dat niet zo moeilijk.

Je moet gewoon zorgen dat je een rolstoel hebt,

en dan mensen vragen of je er langs mag.

‘Pardon mevrouw, ik heb mijn been gebroken,

en nu kan ik niet over de mensen heen kijken,

mag ik er misschien even voor langs?’

Voor je het weet sta je vooraan.

En dan kun je roepen:

‘Maxima, Maxima, wilt u uw handtekening op mijn gipsbeen zetten?’

Natuurlijk heeft ze medelijden met je,

ze maakt een kort praatje met je en zet haar handtekening op het gips.

dia 5 – God is niet te stoppen

Dan heb je van iets heel vervelends, dat je je been hebt gebroken,

iets heel moois gemaakt: dat je de handtekening van de koningin hebt.

Dat doet God in het verhaal over Mozes.

God laat zich niet door vervelende dingen tegenhouden,

hij maakt er juist iets moois van.

God is niet te stoppen.

Groot gevaar!

Kijk maar mee met Mirjam.

Een been in het gips is misschien vervelend,

maar wat zij meemaakt is veel erger.

dia 6 – geheim

Een paar maanden geleden had mama

haar en haar broertje Aäron bij zich geroepen.

‘Ik wil jullie iets vertellen,

maar jullie mogen het aan niemand doorvertellen, beloofd?’

Dat hadden ze beloofd.

‘Ik ben zwanger,’ had mama gezegd.

dia 7 – soldaten

Dan denk je misschien dat Mirjam heel blij zou zijn,

maar ze vindt het heel eng.

Mirjam en haar familie zijn Joden,

maar ze wonen in een vreemd land, in Egypte.

En de Egyptenaren zijn bang dat de Joden de baas over hen gaan spelen.

Daarom heeft de koning van Egypte, de Farao, iets bedacht:

alle Joodse jongetjes die worden geboren moeten in de Nijl worden gegooid.

dia 8 – bidden

Dus is Mirjam heel bang.

Want stel je voor dat ze een broertje krijgt?

Elke avond bidt ze:

‘Lieve God, wilt u alstublieft geven dat het een zusje wordt?’

Maar nee, het wordt een jongetje.

Het is zo’n lieve baby, zo onschuldig en kwetsbaar,

die kunnen ze toch niet verdrinken?!

Is die Farao helemaal gek geworden?

Mirjams broertje is in groot gevaar.

dia 9 – Noord Korea

Gelukkig is het voor ons niet zo gevaarlijk.

Je hoeft niet, zoals Mirjam, bang te zijn als je een broertje of zusje krijgt.

Maar er is wel een vijand, de duivel.

Die wil niet dat mensen God leren kennen.

In sommige landen is het heel gevaarlijk om christen te zijn.

Bijvoorbeeld in Noord-Korea:

daar kun je alleen stiekem naar de kerk,

en als je betrapt wordt krijg je een zware straf.

In Nederland is dat gelukkig niet gevaarlijk,

maar de duivel is wel blij dat er steeds minder mensen in God geloven.

vertrouwen op God

dia 10 – mozes in armen

Weer terug naar Mirjam.

Ze is bang: papa en mama gaan de baby toch niet echt in de rivier gooien?

Gelukkig zijn papa en mama dat helemaal met haar eens.

Ze hebben de baby van God gekregen

dus ze zullen er goed voor zorgen.

Dat bedoelt mama ook als ze zegt dat het een hele mooie baby is.

Natuurlijk, alle ouders vinden hun eigen baby de mooiste van de wereld.

Maar dat bedoelt Mirjams moeder niet.

Zij denkt terug aan dat God de hemel en de aarde gemaakt had.

Toen God dat had gedaan, zag hij dat het heel goed, heel mooi was.

Baby Mozes is ook heel goed, heel mooi, want God heeft hem gemaakt!

Daarom zullen ze alles voor Mozes doen.

De eerste drie maanden houden ze Mozes in huis.

Als hij gaat huilen geeft mama hem direct te eten.

Of Mirjam gaat haar kleine broertje troosten,

en daar wordt Mozes helemaal stil van.

Maar het is heel gevaarlijk, dit kan niet lang goed gaan.

Als de soldaten van Farao komen,

zullen ze Mozes meenemen.

dia 11 – mand maken

Daarom bedenken ze een plan.

‘Mirjam’, zegt mama, ‘kom je me helpen?

Dan maken we een mand die blijft drijven op het water.

Dat wordt een bootje voor Mozes,

en dan moet God er maar voor zorgen dat iemand Mozes vindt.’

Mirjam vindt dat wel moeilijk,

ze wil veel liever dat Mozes thuis blijft, maar het kan niet anders.

Dus helpt ze mama met het maken van de mand.

Als de mand klaar is, leggen ze Mozes erin.

Ze gaan naar de rivier, en zetten de mand neer aan de rand, in het riet,

op een plaats waar wel vaker mensen komen.

En ze laten het aan God over.

Ik vind dat heel dapper van hen.

Ze durven tegen het bevel van Farao in te gaan,

omdat ze God belangrijker vinden en op hem vertrouwen.

Durf jij ook voor God te kiezen

als andere mensen dat maar stom vinden?

Is God de belangrijkste voor je?

En als er moeilijke dingen gebeuren,

kun jij dan ook vertrouwen dat God voor je zorgt?

Gered van de dood

dia 12 – mirjam

Mama en Mirjam vertrouwen dus op God.

Ze zetten Mozes in het mandje in de rivier.

Mirjam blijft erbij, zij kan zich goed verstoppen in de struiken.

Ze zal opletten wat er met Mozes gebeurt.

dia 13 – vrouwen

Maar kijk nou eens, wie komen daar in de verte aan?

Mirjam kan ze nog niet heel goed zien,

maar ze ziet al wel dat het rijke vrouwen zijn.

Ze hebben dure jurken aan

en ze lopen heel deftig.

Ze komen dichterbij, en vlak bij het mandje, gaat een van de vrouwen het water in.

Maar wacht even, Mirjam kent die vrouw!

Dit is een prinses, een dochter van Farao.

Hoe kan dit nog goed aflopen?

dia 14 – prinses

En ja hoor, de prinses ziet het mandje,

en ontdekt de kleine Mozes.

Ze slaakt een gilletje en roept haar dienstmeisjes:

‘kijk nou, een Joods jongentje!’

Ze pakt Mozes uit het mandje,

en ziet de tranen in zijn ogen.

Ze weet dat ze het kind eigenlijk in de rivier zou moeten gooien,

maar ze heeft ook wel medelijden met de baby.

dia 15 – mirjam en prinses

Mirjam ziet het gebeuren en besluit om in te grijpen.

Ze loopt naar de vrouwen toe en zegt:

‘ohh, wat een lieve baby zeg, mag ik eens zien?

Is het een Joods jongentje?

Daar kunt u niet voor zorgen, u kunt hem geen eten geven.

Maar ik weet nog wel iemand hoor, zal ik haar even halen?’

Het is wel heel brutaal van Mirjam,

maar de prinses kan toch ook moeilijk ‘nee’ zeggen.

dia 16 – terug bij mama

Mirjam rent naar huis en haalt haar moeder op.

Als ze bij rivier komen, staat de prinses er nog.

‘A, daar bent u,’ zegt ze.

‘Ik hoorde dat u dit jongetje te eten kunt geven.

Wilt u voor hem zorgen totdat hij groter is?

Dan zal hij mijn zoon worden.

O, en natuurlijk zal ik u ervoor betalen.’

Mozes’ moeder krijgt betaald om voor haar eigen baby te zorgen.

En Mozes is veilig.

Mozes lijkt wel een beetje op Jezus.

Ook Jezus was als baby in groot gevaar:

koning Herodes wilde hem doden.

Maar net zoals Mozes kon Jezus ontsnappen.

Want God wilde dat Jezus bleef leven.

Zo mooi gaat het helaas niet altijd.

Niet alle jongentjes werden gered, zoals Mozes en Jezus.

En als je op God vertrouwt,

dan betekent dat niet dat er geen vervelende dingen meer gebeuren.

Maar je mag wel weten dat als God iets van plan is,

niemand hem kan tegenhouden.

Ook met jou heeft God een plan,

ook al weet je nog niet wat dat is.

Maar God zal daar voor zorgen.

God gaat verder

dia 17 – Mozes oud

Met Mozes heeft God een bijzonder plan.

Dit verhaal gaat niet alleen over een familie die wil dat hun baby blijft leven.

Het verhaal gaat ook over God die zijn volk wil bevrijden.

Dat wil hij door die kleine baby Mozes gaan doen.

De Farao kan God echt niet tegenhouden!

Sterker nog: zonder het te weten helpt hij God.

Als Mozes een paar jaar ouder is, gaat hij bij de prinses wonen.

Hij wordt opgevoed als een prins.

Hij krijgt dure kleding en hij mag naar school.

In die tijd was dat heel bijzonder: bijna niemand ging naar school.

Maar Mozes wel, hij leert van alles.

Hij leert lezen en schrijven,

maar ook hoe hij leiding moet geven aan mensen.

En alle dingen die hij leert,

komen later erg goed van pas

als hij het volk Israël uit Egypte mag bevrijden.

dia 18 – Farao

Farao denkt God te slim af te zijn,

maar God is niet te stoppen:

hij gebruikt Farao gewoon in zijn plan.

Farao heeft het niet eens door,

maar hij voedt Mozes zo op dat Mozes Israël kan bevrijden.

Dat is nog eens humor van God.

dia 19 – God is niet te stoppen

God gaat wel verder met zijn plan.

Hij laat zich door niemand tegenhouden.

Wat de vijand ook doet,

God kan er gewoon gebruik van maken.

Aan het begin hadden we het even over christenen in Noord Korea.

Wat de regering daar ook doet om christenen uit te roeien,

er komen daar alleen maar meer mensen tot geloof.

God is niet te stoppen.

God gaat wel verder met zijn plan.

Zijn plan was om Israël door Mozes uit Egypte te redden,

en dat heeft hij gedaan.

En zijn plan is om ons ook te redden door Jezus.

Hij wil een nieuwe wereld maken,

waar geen vervelende dingen meer zijn.

Geen ruzie, geen dood, geen christenvervolging.

En als je het moeilijk vindt om dat te geloven,

kijk dan maar naar Mozes en leer van hem:

God is niet te stoppen!

Amen.