Exodus 12,1-14 – God is machtig èn God beschermt – in het bloed van Jezus

Hans Burger
13 september 2009

Exodus 12,1-14 – God is machtig èn God beschermt – in het bloed van Jezus

image_pdfimage_print

Liturgie

Voorzang: Gez 156,1.2

Stil gebed
Votum / groet
Zingen: Ps 81,1.2.3
Wet
Zingen: Ps 81,6.7.8
Gebed
Schriftlezing: Exodus 12,1-14 en 24-28
Preek over Exodus 12,1-14
Zingen: Gez 162,1.3.4
Kinderen
Gebed
Collecte
Avondmaalsformulier V
Zingen: Gez 360
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Gez 141,1.3
Dankgebed
Zingen: Gez 142,1.3
Zegen

Opmerkingen:

– bij de preek is een kinderblad beschikbaar

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over Exodus 12,1-14 – God is machtig èn God beschermt – in het bloed van Jezus

1. David liep opgewonden door de kamer. De tafel was bijna klaar – hij zag er prachtig uit. Midden op de tafel stond de seder-schotel. Daarop lagen de matses – platte koeken die zonder gist waren gebakken; een bot van een lam; een ei; bittere kruiden. En dan nog charousjes –  heerlijk zoet. De Haggada lag klaar – het boek waaruit altijd gelezen werd op Pesach. Er stonden glazen wijn – een feestelijke tafel. David voelde zich trots. Hij mocht straks de vragen stellen die elk jaar gesteld werden. ‘Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden?’

David was een joodse jongen. Hij ging het Pesach-feest vieren. Zoals het in Exodus 12 staat, mocht hij als de jongste de vragen stellen. ‘Wat betekent dit gebruik?’ En dan zou zijn vader het uitleggen.

Diezelfde vraag zou je vandaag kunnen stellen. ‘Wat betekent dit gebruik?’ Want weet je – eigenlijk vieren wij vandaag ook een soort Pesach – Pascha. Eigenlijk zou ik geen antwoord moeten geven op die vraag. Die vraag stel je thuis. En het antwoord moet gegeven worden door de vader, niet door de dominee. Doen, vaders!

Valt dat jullie op, vaders en moeders, hoe belangrijk de familie is op het Pesach-feest? Als het gaat om het avondmaal is dat niet anders. Kinderen bij Jezus brengen, dat gebeurt thuis. En pas daarna in de kerk.

Maar goed, in de kerk is er ook ruimte om het uit te leggen: ‘Wat betekent dit gebruik?’ Dus dat ga ik doen – uitleggen hoe we hier een soort Pesach vieren – het avondmaal. En kinderen, als jullie mij niet snappen: vraag het aan je ouders – zij moeten je leren wat het avondmaal betekent!

Het avondmaal is een soort Pesach-feest. De eerste keer dat er avondmaal gevierd werd, was tijdens een Pesach-maal. Wist je dat? Pesach is het Joodse bevrijdingsfeest. Jezus vierde het Pesach-feest met zijn leerlingen. Toen pakte hij een matze en brak hem en zij: bij dit brood moet je niet meer aan Egypte denken. Dit brood is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. En bij een van de bekers, de beker van dankbaarheid zei hij: deze beker is mijn bloed waardoor er een nieuw verbond komt.

Dus eigenlijk zei Jezus toen bij dat Pesach-maal: tot nu toe vieren jullie de bevrijding uit Egypte. Blijf vieren dat God bevrijdt. Maar vanaf nu komt er een nieuwe bevrijding bij. Ik ga jullie bevrijden! Zien jullie het staan op het kinderblad, achterop bovenaan? Avondmaal is het feest van de bevrijding door Jezus!

2. Kennen jullie de geschiedenis van de tien plagen? Israël moest in Egypte hard werken, stenen bakken, steden bouwen. Mozes zei tegen Farao: laat het volk vrij. Farao wilde niet. Toen zei God: ik zal aan Farao laten zien dat ik God ben. Ik ben sterker dan Farao, dan de goden van Egypte. Toen kwamen die tien plagen. Met elke plaag werden wel weer een of meer Egyptische afgoden belachelijk gemaakt. De laatste plaag kwam het hardst aan. Isis was de godin van het leven. Osiris de god die leven geeft, maar ook de God van Farao. Zij waren de belangrijkste goden van Egypte. Ook zij werden belachelijk gemaakt – van hun voetstuk gestoten, zoals in vers 12 staat. Overal gaan er kinderen dood. Isis en Osiris staan machteloos.

De HEER laat zien: ik alleen ben God. Al die goden – ze stellen niks voor.

Dat is niet alleen leuk. Tenminste, als jij een afgod hebt. Want God kan jou je afgod afpakken.

Wil jij rijk zijn en vertrouw je op je geld? God zal je laten zien dat je aan geld alleen niks hebt.

Denk jij dat je gelukkig wordt van veel seks, van opwindende seks? God zal je laten merken dat seks uiteindelijk alleen maar leegte achterlaat.

Verlang jij naar macht, naar een geslaagde carrière zodat de mensen tegen je opkijken? Je zult merken dat het tegenover God niks voorstelt. God is er niet van onder de indruk.

En als God ons onze afgoden afpakt, dan kan het behoorlijk tekeer gaan. God kan brullen als een leeuw, zegt de Bijbel. God kan gevaarlijk zijn.

Maar God zegt ook: Wil je bij mij horen? Heb jij ook een hekel aan al die afgoden? Kom maar hier, dan zal ik je beschermen tegen al dat geweld.

Zo ging het toen. De HEER zei: Ik zal door Egypte rondgaan om alle oudste kinderen te doden. Maar dat hoeft jou niet te overkomen. Als je bloed aan de deurposten smeert, dan weet ik: hier woont iemand die bij mij hoort. Dan ga ik verder.

Pascha is een feest dat herinnert aan die twee dingen: God is machtig èn God beschermt. God is gevaarlijk voor zijn vijanden. Voor de afgoden. Maar voor ons niet – wij merken juist dat het veilig is bij God. Hij houdt van ons! Dat vierde het volk Israel met het Pascha.

3. En dat vieren wij met het avondmaal.

Want de bijbel zegt: Jezus is ons Paaslam. En Jezus zegt: Ik geef mijn bloed voor jullie. In het bloed van Jezus is er bescherming en veiligheid. Bij het bloed van Jezus merk je: God is sterker dan zijn vijanden. Die vijanden die ik net noemde: de afgod van het geld. De afgod van de seks. De afgod van macht en carrière. Hij is machtiger dan al onze zonde. Sterker dan de duivel. Overwinnaar van de dood zelfs. Bij Jezus zie je weer: God is machtig èn God beschermt.

Israel mocht zich verstoppen achter het bloed van een schaap of een geit.

Jij en ik, wij mogen ons verstoppen achter het bloed van Jezus Christus. Daar zijn we veilig voor Gods straf, Gods boosheid. God kwam om met zijn vijanden te vechten en om van ze te winnen. Hij kwam in heilige toorn. Gevaarlijk – behalve als je je verstopt achter het bloed van Jezus. Als je gelooft: de Here Jezus kwam ook in grote liefde. Daarom is Hij aan het kruis voor mij gestorven, voor mijn zonden. Hij verlost mij van mijn zonde. Hij maakt me weer vrij. Zijn dood aan het kruis is mijn redding. Hij houdt van mij.Als je dat gelooft – dan ben je voor altijd veilig bij God. Want God is machtig èn God beschermt.

Verstop je dus achter het bloed van Jezus Christus. Schuil weg bij Jezus.

En als je goed kijkt naar het Pesach-feest, dan ontdek je heel veel over Jezus. Dan ontdek je wie die Jezus is. En wat bij Hem schuilen is.

Jezus is het lam. Jezus geeft zijn bloed – daar heb ik al een heleboel over gezegd.

Maar wat voor lam is het? Mannelijk, één jaar oud, zonder gebrek, het wordt in zijn geheel geroosterd. Wat laat dat zien van Jezus?

Ook Jezus stierf in de kracht van zijn leven. Hij was zonder gebrek, zonder zonde. Hij leefde helemaal voor God, zonder innerlijke verdeeldheid of tweeslachtigheid. Iemand uit één stuk. Bewonder Jezus daarom! Hou van Hem! Dat is je verstoppen achter zijn bloed – hem bewonderen.

Ongedesemd brood – wat zegt dat over Jezus?

Jezus zelf waarschuwt voor zuurdeeg, in Matteüs 16 bijvoorbeeld. Paulus doet hetzelfde in 1 Korinte 5. Kijk maar achterop het kinderblad, daar staat het ook. Wat bedoelen Paulus en Jezus dan? Zuurdeeg, dat is huichelarij. Boosheid. Slechtheid. Zuurdeeg is voor de bakker handig – het deeg gaat ervan rijzen. Maar het is eigenlijk bedorven deeg – er zit een soort schimmel in – gist. Een beetje is genoeg om het hele deeg te laten veranderen. Zo is het ook met slechtheid. Weg ermee dus. Terwijl bij Jezus zelf? Bij hem vond je alleen reinheid en waarheid. Onbedorven toewijding aan God.

Jezus is machtig en hij beschermt. Dat wil zeggen: Jezus is onbedorven. En hij wil jou ook zo maken. Onbedorven. Helemaal voor God. Bid Hem daar om – elke dag. Ook dat is bij Hem schuilen. Je krijgt het aan het avondmaal: de zondeloosheid van Jezus maakt dat jouw zonden verdwijnen. Maakt jouw leven heilig – helemaal onbedorven voor God.

En die bittere kruiden. Bij Jezus hoort een wrange bijsmaak. Van pijn, verdriet, teleurstelling. Heer, waarom moest u zo verschrikkelijk lijden aan het kruis? Christi wil het verhaal van de kruisiging soms liever overslaan. Het doet pijn. Het is pijnlijk dat wij Jezus’ dood veroorzaken. Herken jij dat, dat verdriet? Heer, waarom ben ik zo zondig? Hoe komt het dat ik uw dood veroorzaakt heb? Heer, ik ben een zondig mens… En dat is bitter – heb jij die bittere smaak geproefd? Besef het, als je avondmaal gaat vieren. Dat hoort erbij – als je veiligheid zoekt achter het bloed van Jezus.

Die haast – ook dat zegt iets over jou of mij en Jezus. Wees klaar om snel weg te trekken. Ben jij klaar voor het koninkrijk van God? Gods rijk is bezig te komen. God heeft haast – hoeveel haast heb jij? Israel liet zo zien: wij willen zo snel mogelijk weg uit Egypte. Wil jij zo snel mogelijk weg uit een leven zonder God? Verlang jij er naar dat Jezus terugkomt? Heb jij niets liever dan dat Jezus vandaag nog terugkomt? Of blijf jij liever in je oude leventje hangen?

4. Israel vierde het Pesach. Wij vieren het avondmaal.

Pesach was het feest van bevrijding, alleen voor Israël, niet voor Egypte. Voor Israel was het veilig. Voor Egypte juist niet.

En bij het avondmaal? Zonder het bloed van Jezus ben je gevaarlijk bezig. Als je veiligheid zoekt bij Jezus, dan wordt je beschermd. Niet alleen Israël wordt beschermd. Maar iedereen die wil!

Iedereen die wil mag avondmaal vieren!

Iedereen die wil.

Niemand hoeft te denken: die veiligheid is niet voor mij.

Iedereen mag bescherming zoeken bij Jezus.

Het lijkt of wij wel voorwaarden stellen. Je mag pas aan het avondmaal als je belijdenis hebt gedaan. Wat wil dat zeggen? Je mag aan het avondmaal als je ontdekt hebt dat je bescherming van Jezus nodig hebt. En waarom. En wat die bescherming betekent. En dan zeggen, hier voorin de kerk: Ik geloof dat Jezus van mij houdt. Ik wil bij Jezus horen. Ik vraag aan hem om bescherming.

Er zijn dus geen voorwaarden vooraf.

Iedereen mag naar Jezus luisteren en doen wat Hij zegt.

Iedereen mag Jezus volgen.

Kom dus aan tafel.

Of zorg dat je zover komt dat je hier voorin staat. Belijdenis doet. Zegt: Ja, Jezus, ik wil naar u luisteren, u gehoorzamen. Ik wil uw veiligheid, uw liefde.

Kom aan tafel en laten we het hier samen vieren: God is machtig en God beschermt – in het bloed van Jezus!