Efeziërs 6:11 – Staan blijven in het nieuwe leven

Mark Veurink
17 mei 2015

Efeziërs 6:11 – Staan blijven in het nieuwe leven

image_pdfimage_print

Een geloof dat betekenis heeft in je leven wordt aangevallen. Maar God geeft je bescherming. Jezus vecht voor je en je mag in zijn voetspoor gaan.
Deze preek is gehouden in een dienst waar het Dordt College Concert Choir uit de Verenigde Staten te gast was en een bijdrage aan de dienst heeft geleverd. Daarom is deze preek tweetalig.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 91 : 1, 2 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Koor: This Is My Father’s World
Beautiful River
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Efeziërs 6 : 10 – 24 (Nederlands en Engels)
Zingen: LvK Lied 401 : 1, 2 en 4 (in het Fries)
Preek over Efeziërs 6 : 11
Zingen: Psalm 18 : 1, 8, 9 en 10
Kinderen terug
Lezen wet
Koor: When I Survey the Wondrous Cross
Prayer
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 163 : 1, 2 en 3
Zegen
Koor: May the Road Rise Up to Meet You

Staan blijven in het nieuwe leven

Inleiding
dia 1 – douane
Nederland is een veilig land, en dat willen we graag zo houden.
Daarom hebben we een douane die de grenzen bewaakt.
Bijvoorbeeld op Schiphol.
Als je daar Nederland in- of uitgaat, kun je niet om hen heen.
Ze hebben allemaal hulpmiddelen, waarmee ze onze veiligheid beschermen.
Bijvoorbeeld een metaaldetector.

dia 2 – metaaldetector
Zo’n metaaldetector is een poortje waar je doorheen moet lopen,
en het geeft een alarm als het metalen voorwerpen ontdekt.
Dat kan natuurlijk van alles zijn:
de gesp van je riem, grote oorbellen, stalen neuzen in je schoenen, enzovoort.
Soms gaat het alarm ook af terwijl je niets van metaal hebt.
Bij sommige pechvogels lijkt het alarm zelfs altijd af te gaan.

Als het alarm afgaat, wordt je extra gecontroleerd.
Je wordt even apart genomen,
er wordt gevraagd of je metalen voorwerpen hebt,
en als de douane het niet helemaal vertrouwd, kunnen ze je fouilleren.
Want die metaaldetector staat er natuurlijk niet voor de grap:
hij is bedoeld om wapens op te sporen.
Het is niet de bedoeling dat mensen met messen en pistolen een vliegtuig ingaan,
en ook niet dat die wapens ons land in worden gesmokkeld.
De metaaldetectors zijn er om ons te beschermen.
Want als je goed beschermd bent, dan ben je veilig.

dia 3 – staan blijven in het nieuwe leven / keep staying in the new life
In Efeziërs 6 gaat het ook over goede bescherming.
Als je bij Jezus hoort, heb je ook bescherming nodig.
In de afgelopen weken ging het over het thema ‘opstaan met Christus’.
Als je bij Jezus hoort, verandert dat je leven.
Maar dat nieuwe leven wordt aangevallen.
Als je veilig wilt zijn, heb je bescherming nodig.
Daarmee kun je blijven staan in het nieuwe leven.

Ik geef even een samenvatting in het Engels.
For you a brief summary in English.
The theme this morning is ‘protection’.
This week you flew from America to our national airport, Schiphol.
I think you have been checked by the customs.
If not, we have a huge security problem…
However, the customs have devices to protect our security, such as metal-detectors.
Metal-dectectors help the customs to discover weapons,
so that you can’t enter our country with a weapon.
It’s for our protection, so that we are safe.

Ephesians 6 is about protection.
When you belong to Christ, it changes your life.
But that new life is under attack,
that’s why you need protection: to keep staying in the new life.

1. Verleiding van het oude leven
dia 4 – verleiding van het oude leven / temptation of the old life
We gaan weer even in het Nederlands verder.
Je hebt bescherming nodig als je wordt bedreigd.
Laten we daar maar mee beginnen: met de bedreiging.
Want leven als christen, leven in het nieuwe leven, wordt bedreigd.
Steeds is er de verleiding van het oude leven.

dia 5 – scheiding tussen geloof en leven / separation between faith and life
Ook de christenen in Efeze hebben met die verleiding te maken.
Toen ze tot geloof in Jezus kwamen, waren ze enthousiast.
De boodschap van Paulus, dat Jezus is opgestaan en leeft,
dat was voor de Efeziërs nieuw.
En zoals wel vaker voor nieuwe dingen geldt:
in het begin ga je er helemaal voor.
Maar na een tijdje verdwijnt het eerste enthousiasme.
In Openbaring 2 wordt tegen de gemeente in Efeze gezegd:
‘u hebt de liefde van weleer opgegeven’.

O ja, het geloof in Jezus vinden ze nog steeds een mooie aanvulling op hun leven,
het is niet zo dat ze het niet meer geloven.
Maar wat ze geloven heeft steeds minder met hun leven te maken.
Niet voor niets gaat bijna de helft van de brief van Paulus
over hoe je leven verandert als je bij Jezus hoort.
Blijkbaar was dat in Efeze een groot probleem.
In het nieuwe leven met Jezus gaat het niet om mij:
ik leef niet voor mijzelf.
Maar wat is het verleidelijk om wel voor jezelf te leven,
alsof er met Jezus helemaal niets veranderd is.

dia 6 – de duivel valt het levende geloof aan / the devil attacks the living faith
Paulus noemt dat een strijd, een geestelijke strijd.
Dat vertrouwen op God moeilijk is,
en het leven zonder God aantrekkelijk is,
komt doordat je geloof aangevallen wordt.
‘En,’ zegt Paulus, ‘die aanval komt niet van mensen maar van kwade geesten.’
Mensen kunnen je het misschien best moeilijk maken om te geloven,
maar de echte aanval is onzichtbaar.

‘Kwade geesten’?
Nou, daar heb ik dus nog nooit wat van gemerkt.
In de hele westerse wereld kunnen mensen niet zoveel met geesten:
‘geesten, dat is iets van vroeger,
toen mensen nog niet zo veel wisten als wij vandaag,
en geesten nodig hadden om het leven te begrijpen.
Maar wij hebben ons verstand.’
Voor westerse mensen is het simpel: geesten bestaan niet.

Dat komt de grootste kwade geest, de duivel, goed uit.
Dat mensen gewoon geen rekening met hem houden.
Maar ondertussen neemt hij alle tijd om een levend geloof in de weg te zitten.
Hij gebruikt je voorspoed, waardoor je denkt dat je God niet zo nodig hebt.
Hij gebruikt je drukte, waardoor je gewoon niet aan God toekomt.
Hij gebruikt de kerk die teleurstelt, waardoor je ook in God teleurgesteld raakt.
Hij gebruikt je trots, waardoor je denkt dat je helemaal geen verlossing nodig hebt.
En het ergste: we hebben het niet eens door.
Paulus heeft gelijk: de duivel werkt listig.

Ik schakel weer even naar het Engels.
A summary in English.
Christians need protection because the new life is under attack.
The christians in Ephesus knew the temptations of their old life.
When they first heard about Jesus, they were enthusiastic,
but according to Revelation 2, they abandoned the love they had at first.
They still believe in Jesus, but it has little to do with their lives.
The new life in Christ is: ‘it’s not about me.’
But it is tempting to live for yourself.
According to Paul, spiritual forces attack our new lives.
Most western people deny the existence of spiritual forces.
They don’t count with someone like the devil.
Be he attacks the living faith.
He uses your wealth, your being busy, your pride,
and we don’t even recognize him.
The old life is tempting.

2. Christus beschermt je
dia 7 – Christus beschermt je / Christ protects you
Zo’n onzichtbare vijand, daar kun je bang van worden!
Want hoe moet je je daar nu tegen beschermen?
Metaaldetectors helpen daar niet tegen…
Bij een geestelijke bedreiging heb je ook een geestelijke bescherming nodig:
Christus beschermt je.

dia 8 – Jezus vecht voor jou / Jesus fights for you
Paulus heeft het over geestelijke wapens.
Dan lijkt het al snel dat wij nu moeten vechten.
Alsof wij Gods soldaten zijn in de oorlog tegen de duivel.
Alsof wij de strijd wel kunnen winnen.
Ik ben bang dat wij niet al te beste soldaten zijn…
Maar het begint niet bij onze strijd, het begint bij wat God doet.
De strijd tegen de duivel is al lang gewonnen, door Jezus.
Jezus is de soldaat die aan onze kant strijdt.
Jezus heeft de geestelijke wapens voor ons ingezet.

De duivel heeft al verloren,
het enige wat hij nog kan is mensen in zijn val meeslepen.
De geestelijke wapens beschermen je daartegen.
Dat begint bij Jezus: hij is de eerste die de wapens draagt,
en door zijn kracht kun je zelf de wapens ook dragen.
Laten we op die manier eens naar die wapens kijken.

dia 9 – eerlijk / honest
De eerste is de gordel van waarheid.
Een gordel is een soort broekriem.
Als je een broek hebt die iets te ruim is,
en je hebt geen riem om, dan zakt je broek af en je struikelt erover.
Een riem zorgt ervoor dat je niet struikelt.
Dat doet waarheid ook.
Het tegenovergestelde van waarheid is leugen.
Als je een leugen vertelt, heb je er al snel meer nodig,
omdat anders je leugen uitkomt.
Je struikelt erover.
Waarheid is dat je eerlijk bent, oprecht en integer.
Dat wapen heeft Jezus gebruikt,
sterker nog: hij noemt zichzelf ‘de waarheid’.
Jezus verdraait de waarheid niet om het zichzelf makkelijker te maken.
Hij is eerlijk, oprecht, hij laat je niet vallen.
Bij Jezus vindt je kracht om zelf ook oprecht te zijn in je geloof.

dia 10 – rechtvaardig / righteous
Het tweede wapen is het harnas van gerechtigheid.
Iets anders gezegd: wees rechtvaardig.
Maar dat is geen mens, hoe groot je rechtvaardigheidsgevoel ook is.
We benadelen elkaar en we benadelen God.
Jezus deed dat anders: hij was echt rechtvaardig, hij deed wat goed is.
En dat deed hij voor ons!
Jezus beschermt je met zijn rechtvaardigheid,
en dan verander je zelf ook.
Dan laat je in je leven zien dat je bij Jezus hoort.

dia 11 – vrede / peace
Het derde wapen: sandalen van vrede.
Dat gaat over hoe je met elkaar omgaat.
Tegenover vrede staat ruzie,
en wat hebben we gemakkelijk ruzie met elkaar.
Het evangelie gaat juist over vrede:
Jezus brengt vrede met God en elkaar.
Met die vrede mag je verder,
mag je elkaar vergeven en vrede met elkaar hebben.
Je loopt naar elkaar toe, vandaar die sandalen.
Zet je in voor vrede.

dia 12 – geloof / faith
Dan het schild van geloof.
Een schild gebruik je om mee af te weren.
Hier kun je denken aan verleidingen:
de duivel laat je graag denken dat allerlei dingen mooier zijn dan God.
Dat geld, seks of trots je meer te bieden hebben.
Jezus kreeg ook met zulke verleidingen te maken,
maar hij was zo sterk met zijn Vader verbonden,
dat hij er niet vatbaar voor was:
zijn vertrouwen op de Vader was veel sterker.
Jezus is veel beter dan wat de duivel kan bieden.
Als je dat steeds meer leert,
als je ontdekt dat Jezus je diepste verlangens vervult,
dan ben je sterk tegen verleidingen.

dia 13 – verlossing / salvation
Dan de helm van verlossing.
Een helm beschermt je hoofd, je leven.
Als je bij Jezus hoort, dan ben je al vrij,
dan kan zelfs de dood je leven niet afpakken.
Jezus heeft de dood overwonnen, heeft de verlossing gebracht.
Je hoeft niet te twijfelen over je toekomst.
Zie jezelf als iemand die in Christus vrij is.

dia 14 – Gods woorden / God’s words
Tenslotte het zwaard: Gods levende woorden.
Met een zwaard verjaag je de vijand.
De duivel kan niet tegen Gods woorden,
die zijn leugens ontmaskeren.
Kijk maar naar Jezus, die in de woestijn door de duivel wordt verleid,
maar de duivel afslaat met Gods woorden.
Zo wordt de duivel verjaagd.
Wees vertrouwd met God en zijn woorden.

Met deze wapens ben je goed beschermd.
Hier kan de duivel niet doorheen komen.
Zoek je kracht bij Jezus.

Weer even in het Engels.
The devil attacks the living faith.
But Chris protects you.
We are not God’s soldiers that can win the battle.
The point is not how we can fight the devil, but how God fights the devil.
Jesus is the soldier who fights on our side, and he already won.
The devil has lost, and he wants you to lose with him.
But Jesus carries the weapons,
so that we too can carry the weapons.
First the belt of truth:
it protects you for stumbling on lies.
Jesus is the truth in person, he fair and upright,
and he gives you the strengt to be an upright person.
Second the breastplate of righteousness.
Non of us is righteous, but Jesus is.
With his righteousness Jesus protects you and it changes your life.
Third the shoes of peace.
We often have quarrels,
but Jesus brings peace with God and eachother.
Walk the way of peace and forgiveness.
Fourth the shield of faith.
Trust in God, learn that Jesus fulfills your deepest longings,
that protects you against temptations.
Fifth the helmet of salvation:
Jesus has overcome death, he brought salvation.
You are alive, free in Christ.
And sixth the sword of Gods living words:
Jesus rejects the devil in the desert by Gods words.
Be familiar with God and his words.

3. Gebruik Gods bescherming
dia 15 – gebruik Gods bescherming / use God’s protection
Een levend geloof heeft bescherming nodig.
De duivel maakt er graag een einde aan.
Gebruik daarom Gods bescherming.

dia 16 – gebed is onmisbaar / prayer is essential
Ik zei al dat wij slechte soldaten zijn,
en dat het maar goed is dat er een betere soldaat aan onze kant staat: Jezus.
In de geestelijke strijd geeft God zijn eigen Zoon.
Gods bescherming gebruiken begint daarmee:
kijk naar wat Jezus voor je heeft gedaan.
Vertrouw niet op jezelf maar op zijn kracht in de strijd.
De sleutel daarvoor is gebed:
dat is onmisbaar als je Gods bescherming wilt gebruiken.
‘Bid voortdurend’, zegt Paulus.
Dus niet alleen in de kerk, niet alleen voor je eten,
maar bij alles wat er gebeurt.
Dat als je ergens tegenop ziet, je God om kracht bidt.
Dat als je van iemand hulp krijgt, je God erom dankt.
Dat als je een keuze moet maken, je God om wijsheid bidt.
Dat als je met mensen in aanraking komt,
in het echt of via de media, je voor hen bidt.
Blijf in contact met God: hij vecht voor je.

dia 17 – zoek je zwakke plekken / find your weak spots
En gebruik die lijst van wapens eens
om de zwakke plekken in jouw bescherming op te sporen.
Want met alleen een helm of alleen een schild red je het niet.
Je hebt alle wapens nodig.
En de duivel weet precies wat je zwakke punten zijn.
Gebruik dus alle wapens, God geeft ze niet voor niets.
Als er leugens in je leven zijn,
of als je niet oprecht bent in je geloof,
als je niet iemand ‘uit één stuk’ bent,
dan is de gordel van waarheid een zwakke plek.
Als je wel met je mond gelooft maar niet met je leven,
als in de praktijk weinig blijkt van dat je christen bent,
dan is het harnas van je rechtvaardige leven een zwakke plek.
Als je ruzie maakt, niet wil vergeven, niet verbonden wilt zijn aan elkaar,
dan zijn de sandalen van vrede een zwakke plek.
Als je vatbaar bent voor verleidingen, bijvoorbeeld de kracht van geld,
dan is je schild van vertrouwen op God een zwakke plek.
Als je gelooft uit een schuldgevoel, als je twijfelt of God wel van jou houdt,
dan is je helm van verlossing een zwakke plek.
En als je niet vertrouwd bent met Gods levende woorden,
dan is je zwaard van de Geest een zwakke plek.
Lees het lijstje thuis nog eens na, en zoek de zwakke plekken in je bescherming.
Kijk dan naar Jezus, hoe hij voor je vecht.
En groei in de bescherming die God je geeft.

Want het nieuwe leven, het leven waarin Jezus alles is,
is de moeite van het beschermen waard!
Dan leef je pas echt, dan ben je pas echt vrij.
Blijf dus staan in het nieuwe leven.
En God zal je helpen.

A living faith needs protection:
use the protection that God gives to you.
That begins with looking how Jesus fights for you.
Don´t trust yourself, but trust in his power.
The key is prayer.
Paul says: ‘pray at all times.’
Not only in church or at supper, but at all times:
in everything that happens, involve God.
And use that list of weapons to find your weak spot:
you need all the weapons.
If there are lies in your life, it’s the belt of truth that is your weak spot.
If you believe with your mouth but not with your life, it’s the breastplate of righteousness.
If you don’t want to be connected with eachother, it’s the shoes of peace.
If you are open to temptations, it’s your shield of faith.
If you believe out of guilt, it’s your helmet of salvation.
If you are not familiar with God, it’s the sword of the Spirit.
Find your weak spot, look how Jesus fights for you
and grow in the protection God gives unto you.
Because the new life, where Jesus is everything, is worth protecting!
Then you really live, than you’re really free.
Keep staying in the new life and God wil help you.
Amen.