Efeziërs 4:15-16a | Samen achter Jezus aan

Mark Veurink
29 januari 2017

Efeziërs 4:15-16a | Samen achter Jezus aan

image_pdfimage_print

Eén zijn als gemeente: dat gaat niet alleen over hoe je met verschillen omgaat. Die verschillen maken ons nog niet één. Maar wat dan wel? Wat bindt ons? Echte verbondenheid is te vinden als we samen achter Jezus aangaan. Als de bevrijdende waarheid van Jezus Christus de drijvende kracht is in je leven. En dat is spannend!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 66 : 1 en 5 (GKB=LvK)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 407
Gebed
Leefregels: Matteüs 6 : 19 – 34
Zingen: GKB Gezang 38 : 1, 2 en 3
Kinderen naar club
Lezen: Efeziërs 4 : 1 – 24
Zingen: LvK Gezang 78 : 1, 2 en 3
Preek over Efeziërs 4 : 15 – 16a
Zingen: Opwekking 378
Kinderen terug
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: GKB Psalm 67 : 1 en 2
Zegen

Samen achter Jezus aan

inleiding
dia 1 – voetbal
Degenen die mij een beetje kennen,
weten dat ik niet zo veel met voetbal heb.
Dat komt onder andere omdat ik er niet zo’n talent voor heb.
Laat ik het zo zeggen:
als ik meedoe met een potje voetbal,
dan ik ben ik een aanwinst voor de tegenstander…
Voetbal kijken, daar zie ik de lol ook al niet van in.
90 Minuten turen naar 22 mannen die rondrennen en tegen een bal schoppen.
Ach, misschien is het ook gewoon dat ik jaloers ben op zulk talent,
en daarom doe alsof ik er niets aan vindt…

dia 2 – rellen
Hoe dan ook: ik wil vandaag toch beginnen met een voorbeeld uit de voetbalwereld.
Ik denk namelijk dat het de boodschap van de preek een beetje duidelijk maakt.
Voetbal is het leukste als je een tegenstander hebt.
Dat kan er heel gemoedelijk aan toe gaan.
Maar tegenstanders willen het ook wel eens hard spelen.
Zo’n wedstrijd dat de scheidsrechter iedereen wel geel kan geven,
en de sfeer tussen de beide teams ook na de wedstrijd grimmig blijft.
Supporters doen daar dan vervolgens nog weer hun schepje bovenop,
door de wedstrijd die op het veld uitgevochten had moeten worden,
onderling nog eens een keer uit te vechten, maar dan zonder bal.
De ME moet er met een waterkanon aan te pas komen
om de supporters van de rivaliserende teams uit elkaar te halen.

dia 3 – oranje
Maar als er dan opeens een wedstrijd door het Nederlands elftal gespeeld moet worden,
is er niets meer van die afgunst te merken.
Spelers die normaal gesproken tegenover elkaar staan,
spelen alsof ze altijd al een team zijn geweest.
Op de tribune doet het er niet meer toe wie jouw ploeg is.
Supporters van alle teams zitten gebroederlijk naast elkaar om Oranje aan te moedigen.
Opeens is er een gezamenlijk doel, namelijk Duitsland verslaan,
en dat werkt blijkbaar samenbindend.

dia 4 – samen achter Jezus aan
Dat brengt me bij het onderwerp van vandaag.
In het projectboekje staat bij deze week:
‘we hebben een gezamenlijke missie: achter Jezus aan!’
Juist die gezamenlijke missie verbindt.
Daarom is het thema vanmorgen ‘samen achter Jezus aan’.

Dat is een ander thema dan in het projectboekje.
Daar is het thema deze week ‘ervaren en beleven.’
Er zijn verschillende manieren om God te ervaren
en verschillende manieren waarop je een kerkdienst beleeft.
Maar het vreemde is dat het daar in de dagboekstukjes helemaal niet over gaat:
daar gaat het over wat onze missie is.
De handleiding voor de kringbespreking gaat dan juist weer over ‘ervaren en beleven’.
Het boekje hinkt op 2 gedachten,
dus ik heb maar de vrijheid genomen een keuze te maken.
Geen willekeurige keuze trouwens:
ik denk dat het thema ‘ervaren en beleven’ een beetje in herhaling gaat vallen,
na eerder de liefdestalen en de generaties.
Maar waar eenheid begint, daar hebben we het nog niet over gehad.
Daarom vandaag: ‘samen achter Jezus aan.’

1. Wat drijft jou?
dia 5 – wat drijft jou?
Het gaat vandaag dus over onze missie.
In die missie, in ons doel, zouden we eenheid kunnen vinden.
Tja, wat is onze missie eigenlijk?
Wat is jouw levensmissie?
Waar leef ik voor?
Wat drijft jou?

dia 6 – de ‘weg van de heidenen’
Zowel Paulus als Jezus zijn daarnaar op zoek, in Efeziërs 4 en Matteüs 6.
Wat mij daarbij opvalt, is dat ze het allebei over ‘de heidenen’ hebben.
Klinkt lelijk, maar dat hebben we er zelf van gemaakt.
‘Heidenen’ heeft een beetje de gevoelswaarde
van dat christenen zich beter voelen.
Maar daar gaat het niet om!
Heiden, dat is iedereen die God niet of nog niet kent.
En als je God niet kent, dan kun je natuurlijk ook niet voor hem leven.
Dan is God niet het antwoord op de vraag: wat drijft jou?
Maar wat dan wel?

dia 7 – kijkwijzer seks
Paulus begint dan over ‘de weg van de heidenen’.
Jezus heeft het over ‘dingen die de heidenen najagen’.
Eerst Paulus. Hij schrijft:
‘afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid
en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken.’
Oke, ik geef toe, dit klinkt wel erg woest, als een niet zo beschaafde wereld,
en dat is inderdaad ook wel het geval.
De Griekse wereld waar Efeze bij hoort,
stond niet bepaald bekend om haar hoge seksuele moraal.
Maar als het om seks gaat, zijn wij in onze maatschappij dan niet afgestompt?!
Ik bedoel, de seks komt je overal tegemoet.
Nu is seks een prachtig cadeau van God, hij is de uitvinder ervan,
maar seks als antwoord op de vraag waar je voor leeft, dan gaat het mis.

dia 8 – eten
Jezus noemt weer andere dingen.
‘Vraag je niet bezorgd af: “wat zullen we eten?”, of: “wat zullen we drinken?”’
Daar moet je even bij bedenken
dat eten en drinken toen een stuk minder vanzelfsprekend waren dan voor ons.
Ik heb me nog nooit zorgen gemaakt
over of ik morgen wel te eten en te drinken heb.
De mensen die in Matteüs 6 naar Jezus luisteren, kennen die zorg wel.
Jezus is heel scherp: daar moet je je niet druk om maken!
Als Jezus daar al zo scherp is,
omdat hij vindt dat de mensen te druk zijn met onbelangrijke dingen,
wat zal hij van ons dan wel niet zeggen?!
Over eten en drinken hoeven we ons geen zorgen te maken,
maar soms lijkt het wel alsof we alleen met eten en drinken bezig zijn!
Met lekker eten, met gezond eten, met uit eten.
Eten en drinken als obsessie.

dia 9 – kleding
Voor kleding geldt precies hetzelfde.
Jezus zegt: ‘vraag je niet bezorgd af: “waarmee zullen we ons kleden?”’
Kleding hebben wij in overvloed,
je kunt elke dag schone kleren aantrekken.
Maar ja, kleren maken de man. De vrouw ook trouwens.
We zijn niet meer druk met of we wel genoeg kleding hebben,
maar de drukte verplaatst zich:
de keuzestress van hoe je je vandaag toch zult presenteren.
Kleding kan alle aandacht opeisen.

dia 10 – ‘ik leef voor mijzelf’
Of het nu seks is, eten en drinken, of kleding,
en voeg gerust geld aan het rijtje toe,
uiteindelijk komt het op hetzelfde neer:
je bent druk met je eigen leven.
Druk bezig je eigen toekomst en geluk veilig te stellen.

Wat drijft jou?
Ik vind Jezus en Paulus in ieder geval irritant confronterend!
Die weg van de heidenen is te herkenbaar.
Is het niet ook gewoon onze weg?
We zijn toch allemaal druk met ons eigen leven,
ieder doet zijn ding en we proberen het leven een beetje aangenaam te houden.
Moeten we dan maar niet gewoon eerlijk toegeven:
‘ik leef voor mijzelf,’ dat is wat mij drijft.

dia 11 – dan worden we uit elkaar gedreven
Als dat inderdaad zo is,
dan is het niet zo vreemd dat we het moeilijk vinden samen één te zijn.
Dan gaat het al snel om de vraag: wat heb ík eraan?
Wat heb ík aan de kerk?
Kom ik er aan mijn trekken?
Heb ik wat aan mijn geloofsgenoten?
Dat anderen anders zijn, is dan alleen maar lastig:
ze spreken andere liefdestalen, horen bij andere generaties,
beleven hun geloof op een andere manier, enzovoort.
Als we gedreven worden door onze eigen dingen,
dan drijft het ons uit elkaar.

2. Een radicaal andere weg
dia 12 – een radicaal andere weg
Wat drijft jou?
Naast die weg van de heidenen is er een andere weg.
De radicale weg van Jezus Christus.
Paulus schrijft: ‘ga de weg die past bij de roeping die u hebt ontvangen.’
Op die weg wordt je niet gedreven door je eigen dingen,
maar door de liefde van Christus.

dia 13 – de waarheid van liefde leven
Het is de weg van waarheid en liefde.
Maak daar geen tegenstelling van!
Alsof de waarheid iets veroordelends is,
voor intolerante mensen die altijd hun gelijk willen hebben,
en liefde iets is voor wie van die scherpslijperij niets moet hebben.

‘Waarheid’ heeft een negatief imago.
In onze cultuur benadrukken we graag dat ieder zijn waarheid heeft,
en kom er niet mee aanzetten dat jouw waarheid beter is dan die van mij.
Kunnen we de waarheid eigenlijk wel weten?
De laatste tijd is ook een andere ontwikkeling zichtbaar:
hoe vaak ik het woord ‘nepnieuws’ niet zie langskomen…
Op bijvoorbeeld Facebook blijkt het heel moeilijk nieuws en onzin van elkaar te onderscheiden.
Terwijl we geen onzin aangepraat willen krijgen!

dia 14 – alternative facts
Of neem Donald Trump:
toen journalisten er op wezen dat bij zijn inauguratie
veel minder mensen op straat waren dan bij de inauguratie van Obama,
reageerde Trump met een verklaring: volgens zijn ‘alternatieve feiten’
waren er nog nooit zoveel mensen op straat geweest als voor hem.
Kun je zo met de waarheid omgaan?

dia 15 = dia 13
Maar wat is dat dan, wat Paulus noemt, ‘ons aan de waarheid houden?’
Is de waarheid misschien iets dat je kunt opschrijven?
Iets van: ‘je bent een goede christen als je dit en dit en dit gelooft’?
Nee, dat is niet wat Paulus bedoelt.
Alsof waarheid iets voor in je hoofd is.
Waarheid is geen gesloten systeem.
Jezus zegt van zichzelf dat hij de Waarheid is.
Als Paulus zegt: ‘blijf bij de waarheid’,
dan zegt hij: ‘blijf bij Jezus Christus, blijf op hem gericht, leef van zijn genade,
blijf bij zijn manier van leven!’

Want waarheid, dat is veel meer dan de waarheid spreken.
Je kunt dingen zeggen die waar zijn, zonder dat je de waarheid kent.
Want waarheid is waarachtigheid:
als wij de waarheid geloven, als we geloven dat Jezus Christus Heer is,
dan moeten we dat ook leven.
En wat is die waarheid van Jezus Christus?
Dan kom je al snel bij die liefde uit!
Nee, niet de zoetsappige liefde die niets kost.
Het gaat om zuivere liefde,
die liefde waar jij uit het middelpunt verdwijnt om de andere centraal te stellen.
Dan horen waarheid en liefde helemaal bij elkaar: het is de waarheid van liefde.

Wat drijft jou?
Voel jij je thuis bij die weg van de heidenen?
Of wil je die andere weg gaan,
de weg van de waarheid, de weg van de liefde.
Dat, kun je zeggen, is onze missie: de waarheid van liefde leven.

dia 16 – Jezus ging die weg voor ons
Ik zei al, dat is een radicale weg.
Jezus ging die weg.
Hij ging niet mee in de leugen dat het leven om jezelf draait.
Hij werd niet gedreven door zijn eigen dingen.
Jezus zette zijn missie voorop: het koninkrijk van God brengen.
Toen hij door de duivel werd uitgedaagd in de woestijn.
Toen hij rondtrok in Galilea, waar de mensen van alles van hem wilden,
maar Jezus zijn missie voorop zette.
Toen hij in Getsemane doodsbang tot zijn Vader bad,
maar er rust bij vond dat zijn missie hem naar het kruis zou brengen.
Zelfs toen Jezus aan het kruis hing, en bad:
‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’
Jezus werd gedreven door zijn missie, ook voor jou.

dia 17 – een spannende weg: los komen van jezelf
Het is de weg van Gods koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid.
Jezus belooft dat je dan gelukkig zult zijn,
maar de weg naar dat geluk is wel nogal anders
dan hoe wij zelf gelukkig denken te worden.
Niet door seks, eten, drinken of kleding.
Maar door je aan Jezus over te geven,
met zijn liefde de wereld in te kijken,
kwetsbaar te zijn en klappen durven te vangen,
je niet neerleggen bij onrecht.
Het is los komen van het steeds bezig zijn met jezelf,
om je te richten op Gods koninkrijk.

Wil je op ontdekkingsreis gaan op deze weg?
Want laten we niet doen alsof we deze weg goed kennen.
Het is een spannende weg, steeds onbekend,
steeds als je denkt te weten hoe het zit, is het toch weer anders.
Het is jezelf loslaten en verloochenen, maar wat is dat eigenlijk?
Het is een weg waar je onderuit gaat,
maar Jezus je ook overeind helpt.
Willen wij samen op deze weg stappen?

3. Groei
dia 18 – groei
Dan gaat er ook wat gebeuren.
Valt er iets te ervaren en te beleven.
Paulus noemt twee dingen:
dan groeien we naar Jezus Christus
en dan groeien we naar elkaar.

dia 19 – dan groei je naar Jezus
Die weg van waarheid en liefde brengt je dichter bij Jezus.
Als je hem in zijn missie volgt,
dan mag je ook ervaren dat je naar hem toe groeit.
Dat hij steeds groter en steeds echter voor je wordt.
Dat je niet alleen in kerkdiensten even het gevoel hebt dat God je aanraakt,
een ervaring waar je het dan de rest van de week weer mee kunt doen,
maar dat Jezus heel je leven is.
Paulus heeft het over dat je ‘volledig’ naar hem toegroeit:
met alles wat je bent.
Dan mag je ook ervaren wat Jezus belooft:
‘al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’
Wat trouwens niet betekent dat er geen moeilijkheden op je weg komen,
dat betekent het voor Jezus ook niet,
maar dat onderwerp laat ik nu even rusten.

dia 20 – dan groei je naar elkaar
Als we niet gedreven worden door zorg om ons eigen leven,
maar door de weg van waarheid en liefde,
dan mogen we ook ervaren dat we naar elkaar toe groeien.
Paulus zegt: we groeien toe naar Jezus Christus, hij is ons hoofd,
en vanuit dat hoofd krijgen we dan ook samenhang.

Hoe groeien we in verbondenheid?
Dus niet door ons op elkaar te richten!
Als we denken dat onze verbondenheid er is
doordat we na de kerkdienst met elkaar koffie drinken,
dan zitten we fout.
Die koffie is een mooi moment om aan die verbondenheid vorm te geven,
maar die verbondenheid ontstaat pas goed
als we ons samen op Jezus richten.
Hoe dichter bij hem, hoe dichter bij elkaar.

dia 21 – kaartje
Ik heb hem al eens eerder laten zien, een kaartje dat ik eens van Hanneke kreeg:
‘love does not consist in gazing at each other,
but in looking outward together in the same direction.’
Liefde is niet elkaar aangapen, maar samen dezelfde kant opkijken.
Samen naar Jezus kijken dus.

dia 22 – je deelt de diepste ervaring
Maar waarom krijgen we juist daardoor samenhang?
Er zit in ieder geval iets in van dat een gedeelde interesse mensen verbindt.
Als jij vogels hebt, en je komt een vreemde tegen die ook vogels heeft,
heb je direct een gespreksonderwerp.
Ik kan met Volvo-liefhebbers uren over dat merk praten.
Bij Jezus is dat ook zo, maar dan niet over iets wat je leuk vindt,
maar over iemand die jou zeer lief is.
Als je het kennen van Jezus met elkaar kunt delen,
dan kunnen er nog zo veel verschillen zijn,
maar de diepste ervaring kun je delen.
Dat verbindt.

dia 23 – jij hoeft niet in het middelpunt
Maar dat is niet het hele verhaal.
Belangrijker nog is dat als je Jezus kent,
als je zijn weg wilt gaan,
jij niet in het middelpunt staat, maar Jezus Christus.
Die relativering van jezelf is nodig om één te kunnen zijn,
bescheiden, zachtmoedig en geduldig.

dia 24 – samen achter Jezus aan
Willen we samen één zijn?
Zoeken we verbondenheid?
Dan begint het met deze vraag:
willen we samen achter Jezus aan?
De blik op hem richten, in plaats van op onze verschillen?
Willen we samen zijn weg gaan?
Dan zal al het andere erbij gegeven worden!
Amen.