Efeze 3,14-19 – Verrijk elkaar vanuit Gods overvloed, tot eer van God

Hans Burger
12 september 2010

Efeze 3,14-19 – Verrijk elkaar vanuit Gods overvloed, tot eer van God

image_pdfimage_print

Samen God eren (2)
Viering Heilig Avondmaal

Liturgie

Voorzang Ps 8,1.3
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen Ps 8,4.6
Wet
Zingen: LB 169,1.2.4
Gebed
Lezen: Efeze 3,14-21
Preek
Zingen LB 95
Gebed
Collecte
Lezen formulier II
Zingen: Gez 71 – canon
Viering
Zingen: Ps 68,8.13
Zingen: Gez 139,1.3.6
Zegen

Opmerking:

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Efeze 3,14-19 – Verrijk elkaar vanuit Gods overvloed, tot eer van God

1. Soms kan iets kleins een heleboel betekenen. Een vader die van basketbal houdt en die net op de tribune heeft gezeten. Zijn zoon heeft gespeeld. Hij is trots op zijn zoon. De ene na de andere bal ging het netje in. Een mooie score! Hij loopt naar beneden, zoekt hem op. In het voorbijgaan een klap op zijn schouder, en een opgestoken duim. Dan gaat hij naar zijn auto. Zijn zoon glimt. Dit gebaar zegt meer dan duizend woorden.

Het is maar net wat iets kleins betekent. Je kunt het zien gebeuren hier bij het avondmaal en denken: wat een klein stukje brood. Is dat het nou?

Maar soms kan iets kleins een heleboel betekenen. Jezus Christus geeft zichzelf in brood en wijn. Aan jou, als je hier zit en je het aanneemt en dat kleine stukje brood eet. Aan jou, als de beker langskomt in de rij en je maar één slok neemt. Het lichaam van Christus. Het bloed van Christus. Het zegt meer dan duizend woorden.

Wil je wel wilt proberen te vatten in woorden wat God ons geeft?

Luister dan eens naar Paulus, in het slot van Efeze 3.

Het is een climax van een heel verhaal. Paulus laat zien wat God ons in Christus allemaal geeft. Ook al zit hij zelf in de gevangenis, hij is diep onder de indruk. Hij maakt zich niet druk om zichzelf. Hij bidt, voor de christenen in Efeze.

Het is een prachtig gebed, omdat het laat zien waar dat kleine stukje brood en dat kleine slokje wijn voor staan. Voor een machtig grote overvloed.

Hij gaat op de knieën – en dat past. Dat past bij die God. In eerbied op de knieën gaan. Doe jij dat wel eens? Ga op de knieën voor God. Laat ook je lijf meedoen in de aanbidding van God. Eerbied – zichtbaar in hoe je neerknielt.

In gebed knielt Paulus voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap. Elke gemeenschap. Dat het wordt overal op aarde uitgedeeld. Het lijkt weinig. Maar Gods gastvrijheid is wereldwijd. Dat kan Hij aan. Zoveel liefde heeft Hij te geven. Zoveel warmte. Zoveel aandacht. Zoveel vergeving. Zoveel nieuwe energie. Zoveel heilige volmaaktheid.

Die geweldig gastvrije God nodigt ook ons hier in Franeker aan de avondmaalstafel uit. Daar horen brood en wijn bij: een gemeenschap van liefde. God is de Vader van onze gemeenschap! Van onze kringen.

2. Dat kleine stukje brood staat voor een rijke overvloed. Wereldwijd. Niet voor niets spreekt er uit dit Bijbelgedeelte overvloed. Het stroomt over en het blijft over stromen. Gods glorie, Gods luister, Gods heerlijkheid, Gods eer – het is een oneindige bron.

Een bron waarvan?

Kijk in vers 16-17. Een bron van wat de Heilige Geest geeft en wat Jezus Christus geeft.

Wat geeft de Geest? Kracht en sterkte in je innerlijk wezen.

Wat kun je van binnen soms leeg zijn. Futloos. Moe. ‘Laat me maar even. Ik heb geen puf meer.’

Bang. Bezorgd. ‘Hoe moet ik verder? Ik weet het niet meer!’En dat vreet ook weer energie. Of boos. Gefrustreerd. ‘Die ontzettende sukkel. Hij komt er hier nooit meer in.’ Ook daar word je van binnen niet rijker van.

Hoe voel jij je van binnen?

Kun je je voorstellen dat God voor iedereen meer dan genoeg over heeft om je van binnen kracht te geven? Sterkte? Jou, en ieder ander?

Nieuwe energie.

Nieuwe onbezorgdheid.
Nieuwe liefde.

Positief. Vitaal.

Bedenk dat: dat kleine stukje brood, het smaakt naar meer. En terecht. God geeft veel meer. We merken toch dat God in ons leven de geestelijke honger wil stillen? Dat geloven we toch? Dat God onze diepe geestelijke dorst wil lessen met het bloed van Golgotha? Het is er ook voor jou – en voor jou – en voor jou – en voor mij.

Maar, dan heb ik het dus over het bloed van Golgotha. Die kracht en die energie, die heeft een heel specifieke kleur. De kleur van Jezus Christus.

Daarom krijgt ook niet iedereen die kracht en die liefde.

Er is kracht en sterkte voor iedereen.

Maar niet iedereen krijgt uit die overvloed.

Alleen diegenen die hier aan de avondmaalstafel hun eten en hun drinken willen zoeken.

Niet iedereen wil hier komen.

En jij? Hoor jij bij die mensen die hier aan tafel komen? Of dat graag willen?

Die zeggen: Ik heb niemand meer nodig dan Jezus. Ik geloof in Jezus. Hij is mijn leven. Veel meer dan een stukje brood, een slokje wijn. Natuurlijk. Hij is alles voor me.

Door dat geloof geeft de Geest dat Jezus Christus zelf in ons innerlijk komt wonen, in onze harten.

Moet je je voorstellen. Misschien klinkt het zo gewoon. Maar het is wat: Jezus Christus zelf komt in jouw hart wonen. Zoals Hij sterker is dan de dood. Zoals Hij ‘nee’ zegt tegen wat slecht is. Zoals Hij helemaal voor God gaat. Zoals Hij van je houdt. Zoals Hij God is.

3. Wat gebeurt er dan?

Dan ben je geworteld en gegrondvest in de liefde.

Denk aan een plant die je wilt verpoten. Je graaft hem uit. De wortels zitten overal in de rondte en in de diepte. Zo jij en ik, niet met onze wortels in de grond, maar met onze wortels in de liefde.

Denk aan een huis dat gebouwd wordt. Heipalen gaan de grond in. Daarop beton van de fundering. Allemaal onder het maaiveld. Pas dan komt het huis. Zo ondergronds stevig vast liggen niet op beton of op heipalen, maar op liefde.

Kun jij van mensen houden?

Misschien wel niet.

Ik heb wel momenten gehad dat ik wanhopig rondliep. Heer, verlos me van mezelf. Ik kan het niet, van mensen houden.

Wij zijn niet vanzelf mensen die in de liefde verworteld zijn. Gefundeerd op de liefde.

Kun jij van mensen houden?

Zonder Jezus, zonder de Geest kan het niet.

Dus worden ook de kringen niet vanzelf een succes.

Jouw kring wordt geen succes zonder Jezus, zonder de Geest.

Leer van Paulus waar je moet zijn: bij God. Bid dat de Vader vanuit zijn liefdevolle overvloed de kracht van de Geest geeft, zodat Jezus Christus in je woont. Ga niet naar je kring zonder dat te bidden. Dan kun je van elkaar gaan houden zoals Jezus zou doen. Dan kun je zeggen: ‘Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn’.

Dat heb je nodig. Want mensen verschillen. Ook op al die nieuwe kringen. De één zit in een rolstoel, de ander is buschauffeur, een derde is met pensioen, een vierde studeert nog. De een heeft kinderen, de ander heeft net verkering. De een heeft kinderen verloren, de ander is weduwe. De een is geduldig, teruggetrokken; de ander heetgebakerd, vurig. Met de een kun je overweg, de ander irriteert je.

Zonder liefde worden die verschillen tegenstellingen. Mensen vechten elkaar de tent uit. Kunnen elkaar maar beter ontlopen. Maken elkaar kapot.

Maar als je samen je wortels uitgeslagen hebt in dezelfde bodem: de liefde; als uit Gods overvloed dezelfde Jezus in je is komen wonen. Als dezelfde Vader door zijn Geest jou kracht

en sterkte gegeven heeft. Als dat zo is

Dan blijven het op een kring 10 tot 15 verschillende mensen.

Maar wat staat er na vers 17? Als zo door de Geest, door Christus, jouw leven een leven is op basis van liefde, dan…

Ja, wat dan?

4. Dan zul je met alle heiligen samen gaan begrijpen wat je in je eentje nooit kunt (vers 18 en 19):

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat

Alleen is maar alleen. Wie alleen blijft, ziet maar weinig van God. Die leert Gods overvloed nooit echt kennen.

God is zoveel groter dan ik kan overzien. Dan jij in je eentje kunt bedenken.
Paulus zegt in vers 20 dat God

‘bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken’

Oneindig veel meer. Dan wij biddend, denkend, kunnen beseffen.

Dit avondmaal, dat stukje brood, die slok wijn, het is nog maar een begin. Hier begint het. Bij jullie op de kring gaat het verder.

Juist omdat we verschillend zijn hebben we elkaar nodig. Blijf alsjeblieft verschillend! Zorg dat er iemand is die naar links kijkt. Een ander naar rechts. Iemand die terug kijkt. Weer een ander vooruit. Of omhoog. Alleen dan, als je verschillend bent, kun je een beetje zicht krijgen op Gods geweldige liefde. Tenminste, als je je laat leiden door de Geest. Als Christus in je woont. Als je Bijbel je uitgangspunt is.

Die verschillen zijn nodig. En als we in de liefde staan, dan zijn ze ook geweldig leuk!

Iemand merkt hoe God rust geeft.

Een ander hoe troostend het was wat er op de begrafenis van haar man gezegd werd.

Of hoe bijzonder de zegen is die God geeft als je kind gedoopt wordt.

Of hoe wonderlijk God in je leven in kan grijpen.

Hoe God haast op een grappige mensen op je pad kan brengen.

Hoe Hij idealen geeft en inspiratie.

De een houdt van worship, de ander zit op een mannenkoor. De één spreekt een meer gereformeerde taal, de ander een wat evangelische. Mannen en vrouwen door elkaar. Mensen uit de dorpen en uit Franeker. Jongeren en ouderen bij elkaar

Proef samen van Gods liefde. Deel die liefde met elkaar. Want samen zie je meer. Samen merk je hoe God iedereen kracht geeft, sterkte, zijn Geest, verschillend, en steeds weer mooi. Wat kunnen we dan elkaar verrijken. Want het komt allemaal uit dezelfde overvloed: Gods machtig grote luister.

Stroom samen vol met Gods volkomenheid – zoals Paulus schrijft in vers 19.

Dan loopt het er vanzelf op uit dat je samen God eert.

Als je vol stroomt van God, wat blijft er over, dan het samen uit te roepen, te zingen:

Aan God komt de eer toe!

In de kerk, schrijft Paulus – ja in de kerk. En dus in de kringen. In alle generaties. Daarom zitten ze ook door elkaar en bij elkaar op kring.

Zo groot en machtig is God. Een God van een oneindige overvloed. Steeds weer nieuw. Steeds weer fris. Tot in alle eeuwigheden.

Breng Hem de eer met heel je leven!