Daniël 9:24 – God laat zich zien in Jezus

Mark Veurink
8 november 2015

Daniël 9:24 – God laat zich zien in Jezus

image_pdfimage_print

Het kan voelen alsof God ver weg is, ook al belooft hij dat hij altijd bij je is. Hoe kun je daarmee omgaan? Daniël krijgt een vooruitblik op Jezus: door Jezus is God dichtbij. En van Daniël mag je leren daar ook om te bidden.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 502
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Lied 285 : 1, 3 en 4 (Fries)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Daniël 9 : 1 – 27
Zingen: Psalm 102 : 7, 9 en 10
Preek over Daniël 9 : 24
Zingen: Psalm 138 : 1, 2 en 4
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 38 : 1, 2, 3 en 4 (canon)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 733
Zegen

God laat zich zien in Jezus

Inleiding
Een winkel runnen, dat is een vak apart.
Het lijkt zo simpel: je koopt ergens voorraad in,
je zet het in je winkel en verkoopt het met winst.
Maar zo makkelijk is het niet…
Als je als winkel echt iets wilt verkopen,
zul je je ook goed moeten presenteren.

Grote winkelketens hebben daar hele PR-afdelingen voor.
Maar als zelfstandig ondernemer moet je het allemaal zelf doen.
Over zulke mensen gaat het tv-programma ‘werk aan de winkel’.
Over ondernemers die vaak al jarenlang een winkel hebben,
maar waar de zaken steeds minder goed gaan.

Als kijker heb je al snel door waarom de zaken slecht gaan.
De winkel is een donker hol,
het staat helemaal volgebouwd, waardoor je een opgesloten gevoel krijgt,
je hoeft maar naar de verf te kijken of het valt al van de muur af, enzovoort.
Geen winkel waar je je direct op je gemak voelt.
En als de producten dan ook nog slecht gesorteerd zijn,
als je door de bomen het bos niet ziet,
als op sommige producten een laag stof van een jaar ligt,
en de verkoopmedewerker je maar wat zit aan te gapen,
dan ben je heel snel weer buiten!

Met zo’n winkel haken klanten af,
hoe goed de producten zelf ook zijn.
De winkel is het visitekaartje van de ondernemer,
dus dat moet aantrekkelijk zijn.
In het programma krijgen zulke winkels een nieuwe start,
zodat die belangrijke eerste indruk van een winkel direct goed is.

Wat voor indruk geeft God eigenlijk?
Wat laat God van zichzelf zien?
Vanmorgen gaat het erover dat God zich laat zien in Jezus.

1. Wat laat God van zich zien?
Laat God zich eigenlijk wel zien?
In de tijd van Daniël lijkt het er niet op.
Jeruzalem is een puinhoop,
en de Israëlieten zijn overal in de wereld terechtgekomen.
Van Gods volk en Gods stad is weinig meer over, het is vergane glorie.
Het is niet zo’n best visitekaartje van God.
Maar Daniël herinnert God eraan:
‘God, u hebt wel uw naam aan uw stad en volk verbonden!’
Daniël verlangt naar herstel,
dat God weer zichtbaar wordt door zijn stad en volk heen.

Daniël 9 speelt in een tijd waarin veel verandert.
De grootste verandering is dat de Babyloniërs de macht hebben afgestaan aan de Perzen.
Daniël zelf is dan al op leeftijd, hij zal iets ouder dan 80 zijn.
Zijn thuis is Jeruzalem, maar hij woont hier al bijna 70 jaar.
Juist nu leest Daniël uit het boek van de profeet Jeremia.
Hij leest dat er na 70 jaar een einde komt aan de puinhopen van Jeruzalem.
Dat is dus bijna!

Dat roept bij Daniël van alles op.
Hij heeft zich altijd volop ingezet in het Babylonische rijk,
maar heeft ook altijd heimwee naar Jeruzalem gehouden.
Hier, in Babylon, is Daniël altijd een vreemde gebleven.
Gelukkig heeft hij wel een paar zielsverwanten,
maar geloven is moeilijk in een wereld waar geen plek is voor God.

Maar het gaat bij Daniël om veel meer dan heimwee,
veel meer dan dat hij wel weg zou willen uit Babylon.
Gezien zijn leeftijd is het niet heel waarschijnlijk dat hij nog naar Jeruzalem gegaan is.
Maar er is nog iets anders dat Daniël steekt, het staat in vers 16:
Jeruzalem en Gods volk worden te schande gemaakt bij alle volken om hen heen.
Jeruzalem is al bijna 70 jaar een puinhoop.
Is dat nu een visitekaartje voor God?
De andere volken lachen erom:
wat is dat voor God die zijn stad en zijn mensen zo in de steek laat?
Het gaat Daniël er niet om dat hij terug kan naar Jeruzalem,
het gaat hem erom dat Gods naam in ere wordt herstelt.
Dat iedereen ziet: je moet bij de God van Israël zijn!
Er is werk aan de winkel!

Wat laat God van zich zien?
Nederland lijkt wel op Babylon.
Het leven gaat zonder God ook wel door,
geloven in God lijkt iets van vroeger, vergane glorie.
Voor God is gewoon geen plek.
Wat zou het mooi zijn als God meer van zichzelf laat zien,
als hij zich veel duidelijker zou presenteren.

2. God laat zich zien in Jezus
Dat is het verlangen van Daniël,
daarom bidt Daniël om het herstel van Jeruzalem.
Zijn gebed wordt beantwoord:
God stuurt de engel Gabriël met een boodschap voor Daniël.
Hij heeft een verrassende boodschap: dat Jezus God zichtbaar zal maken:
door Jezus zal God nooit meer ver weg, nooit meer onzichtbaar zijn.

Voordat we in de woorden van Gabriël duiken, even dit:
volgens kenners zijn dit de allermoeilijkste woorden uit de bijbel!
Kun je dat ook weer van je lijstje afstrepen…
Ik vond het vorige week met dat visioen van Daniël al ingewikkeld,
maar het kan dus nog ingewikkelder.
Dat betekent dat niemand zeker weet wat Gabriël bedoelt.
Er zijn wel verschillende theorieën, maar allemaal hebben ze hun voors en tegens.
Ik heb er zelf een uitgekozen die ik het meest geloofwaardig vind,
maar ik kan er dus ook helemaal naast zitten.
Toch is dat niet erg: wat ik in de woorden van Gabriël lees,
is op meer plaatsen in de bijbel te vinden.
Als het niet de boodschap van de tekst is, is het nog altijd een bijbelse boodschap!

Oké, wat is dan die boodschap van Gabriël?
Het begint direct met het belangrijkste, in vers 24:
er komt een tijd dat het weer goed is.
Alle zonden zijn afgesloten, staat er: ze staan niet meer in de weg tussen God en mens.
Maar daarvoor gebeurt nog iets anders,
de 70 weken, of beter: 70 tijden, die Gabriël noemt.
Daniël krijgt te horen dat zijn verlangen vervuld wordt:
Jeruzalem wordt weer opgebouwd.
Dan komt een langere tijd, de 62 tijden uit de woorden van Gabriël,
waarin Jeruzalem weer iets van haar oude glorie heeft.
Maar het is ook een tijd van verdrukking,
denk aan koning Antiochus van vorige week:
de eerste Jodenvervolger uit de geschiedenis.
Helemaal aan het einde van die 70 tijden, in de laatste tijd,
wordt er een gezalfde vermoord,
en worden stad en tempel verwoest.
Ik denk dat Jezus die gezalfde is,
en zo’n 40 jaar na zijn dood hebben de Romeinen Jeruzalem verwoest.

Terug naar Daniël.
Hij verlangt er naar dat Jeruzalem wordt herbouwd,
want daar, in de tempel, presenteert God zichzelf.
Daniël wil graag dat iedereen kan zien hoe groot God is.
Hij krijgt te horen: ‘dat zal gebeuren, maar op een andere manier dan jij denkt.’
Ja, Jeruzalem wordt herbouwd, maar het is maar tijdelijk.
God gooit het over een andere boeg,
hij gaat iets compleet nieuws doen!

De tempel was Gods visitekaartje, maar een visitekaartje is niet genoeg.
Winkels die niet goed lopen kun je helpen met een make-over:
met een betere presentatie kunnen ze weer een tijdje vooruit.
Maar God heeft geen betere presentatie nodig, geen verbeterd Jeruzalem.
In plaats van een nieuw visitekaartje te geven, komt hij zelf!
Jezus komt in plaats van de tempel.
Alle offers die daar werden gebracht zijn niet meer nodig
want Jezus brengt, met de woorden van vers 24, eeuwige gerechtigheid.
God presenteert zich niet meer in een gebouw, maar in zijn Zoon.
Door Jezus laat God zich overal zien!

3. Waar zie je Jezus vandaag?
Daniël ziet wat in de toekomst gaat gebeuren.
Maar wij leven natuurlijk in een heel andere tijd:
wat voor Daniël nog verre toekomstsmuziek is,
is bij ons al lang geschiedenis.
Jezus is al lang gekomen.
Maar wat merk je daar eigenlijk van?
Als God zich door Jezus overal laat zien,
waar zie je Jezus vandaag dan?

Ik ga weer even terug naar hoe winkels zich presenteren.
Winkels willen graag bekendheid,
dat mensen hen weten te vinden.
Een mooi ingerichte winkel helpt daarbij,
maar je zult ook iets met reclame moeten doen.
Dat kun je op allerlei manieren doen.
Je kunt bijvoorbeeld een mooie folder maken en verspreiden,
of je maakt reclame met een spotje op radio en tv.
Dan weet je zeker dat veel mensen het zien.
Je kunt het ook anders aanpakken,
met een ‘like en win’ actie op Facebook.
Je zet op Facebook dat als 1000 mensen je pagina hebben gedeeld,
je een mooie prijs gaat verloten.
En dan heb je opeens 1000 mensen die reclame voor je maken!
Als mensen het met elkaar gaan delen kan het opeens heel snel gaan.
Zulke reclameacties kunnen een enorm resultaat hebben.

Misschien verwacht je van God wel dat hij zich op die eerste manier laat zien,
de manier van folders en spotjes.
Dat Jezus zich zo laat zien dat niemand om hem heen kan.
Maar Jezus doet het op die andere manier:
hij gebruikt mensen om zichzelf te laten zien.
In Matteüs 13 vertelt Jezus een gelijkenis:
‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant
dat iemand meenam en in zijn akker zaaide.
Het is weliswaar het kleinste van alle zaden,
maar het groeit uit tot de grootste onder de planten.
Het wordt een struik,
en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’
Een mosterdzaadje is heel klein,
maar al snel woekert de mosterdplant alle kanten op.
Dan kom je het opeens overal tegen.

Jezus laat zich niet zien in imponerende gebouwen,
maar in kwetsbare mensen.
Hij verandert mensen, één voor één.
En die mensen laten dan zelf ook weer iets van Jezus zien.
Wij, als mensen hier in de kerk, wij mogen Jezus laten zien.
Door ons wil Jezus zich duidelijk presenteren aan de wereld.

Drie weken geleden werd in alle kerken in Franeker
een oproep gedaan voor vrijwilligers voor de opvang van asielzoekers.
Dat heeft de gemeente geweten!
Er waren veel meer aanmeldingen dan er vrijwilligers nodig waren.
Dat is jammer als je je had opgegeven, maar niet nodig was.
Maar het was ook een heel mooi signaal.
Dat zie je overal in Nederland:
christenen die zich willen inzetten voor asielzoekers.
En natuurlijk, er zijn veel meer mensen die zich inzetten,
christenen zijn echt niet de enigen,
maar in verhouding zijn christenen er wel veel bij betrokken.
Daarin laten we iets van Jezus zien.
Als we zo Jezus’ liefde presenteren,
dan groeit zijn koninkrijk als dat mosterdzaadje.

Je kunt Jezus vandaag in dat soort dingen zien,
als je weet hoe je moet kijken.
En Jezus belooft dat iedereen, elk oog,
hem zal zien als hij terugkomt naar de aarde.
Dan is het voor iedereen duidelijk.

4. Bid om Gods beloften
God belooft aan Daniël dat hij zich weer zal laten zien.
Door Jezus laat God zich aan ons zien,
en hij belooft dat hij zich door ons heen bekend maakt.
Jezus belooft dat hij terugkomt.
Allemaal beloften van God.
Maar, en dat kunnen we van Daniël leren:
om Gods beloften moet je ook bidden!

Het gebed van Daniël begint met een belofte:
Daniël heeft gelezen dat Jeruzalem na 70 jaar hersteld wordt.
Dan zou je misschien denken: dat is mooi voor Daniël,
laat hij alvast zijn koffers gaan inpakken en afscheid nemen,
laat hij er vooral blij mee zijn en een vreugdedansje maken.
Maar Daniël reageert heel anders!
Hij gaat bidden.
Daniël belijdt zijn zonden en de zonden van Israël,
en hij smeekt dat Jeruzalem hersteld mag worden.
Terwijl God dat al lang heeft beloofd!
Zo laat Daniël zien dat Gods beloften hem bezighouden,
dat hij ernaar verlangt dat God verder gaat.
Hij maakt zich Gods beloften eigen.

Ik kan daar nog wel meer over zeggen,
maar bidden moet je gewoon doen.
Als wij, net als Daniël, willen dat iedereen God zal zien,
dan moeten we beginnen met bidden.
Laten we dat nu doen.

Onze Vader in de hemel,
we komen bij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus.
Heer, u hebt ons gemaakt om voor u te leven,
van u te genieten en lief te hebben.
Heer, we hebben er een puinhoop van gemaakt.
Wat is er veel liefdeloosheid in de wereld,
en wij doen daar net zo goed aan mee.
Heer, we hebben geen poot om op te staan,
maar wilt u naar ons luisteren om uw Zoon.

Heer, we verlangen ernaar dat u zichtbaar bent.
Soms voelt u heel ver weg.
U belooft dat u dichtbij ons bent, dat u overal bent.
Heer, laat ons dat merken!
U belooft dat wij iets van Jezus mogen laten zien aan deze wereld.
Dat we het zout en het licht van deze wereld zijn.
Heer, laat dat waar zijn, gebruik ons om uw naam bekend te maken.
Laat ons een licht voor Franeker zijn, getuigen van uw liefde.
Laat ons bekend staan om ons liefde,
en laat die liefde zich steeds verder verspreiden,
zoals dat mosterdplantje.
Heer Jezus, u hebt ook beloofd dat u terugkomt.
Daar verlangen wij naar!
Dat alles goed is en dat u altijd bij ons bent,
dat we nooit meer hoeven te zoeken naar u.
Heer, we wachten al zo lang,
en misschien hebben we de moed zelfs al opgegeven.
Wilt u ons vol verwachting maken,
en laat toch niet lang meer op u wachten!
Dan zal iedereen uw grootheid zien.
Amen.