Daniël 6:11 – Leven vol hoop

Mark Veurink
18 oktober 2015

Daniël 6:11 – Leven vol hoop

image_pdfimage_print

Christenen leven met hoop. Die hoop is krachtig: daardoor kun je blijven bidden en kun je eerlijk en integer zijn. Daardoor kun je er ook zijn voor de medemens die het minder getroffen heeft. Daniël leeft ook uit die hoop. Daarom kan hij in een corrupte wereld staande blijven.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Gezang 132 : 1, 5 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Lied 21 : 2 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Daniël 6 : 2 – 29
Zingen: Psalm 56 : 1, 2 en 4
Preek over Daniël 6 : 11
Zingen: Psalm 57 : 2, 3, 4 en 5
Kinderen terug
Lezen wet (1 Tessalonicenzen 5)
Zingen: GKB Gezang 115 : 1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 585
Zegen

Leven vol hoop

Inleiding
dia 1 – kleurplaat
Vorige week had ik het even over kleurplaten.
Steeds meer Nederlanders, jong en oud, zijn aan het kleuren.
Daar word je lekker ontspannen van,
veel ontspannener dan van het nieuws volgen.
Dus jullie zullen nu wel massaal kleurboeken hebben gekocht…,
maar misschien heb je toch nog wat nieuws meegekregen.
Naast al het nieuws uit het Midden-Oosten was er ook westers nieuws:
corruptie bij Volkswagen.

dia 2 – uitlaat
Volkswagen maakt auto’s, en auto’s zijn nooit milieuvriendelijk.
Elektrische auto’s komen daar misschien het dichtst bij in de buurt,
maar echt: op de fiets ben je nog veel milieuvriendelijker.
En dat zeg ik als autoliefhebber…
Hoe dan ook, regeringen willen graag dat auto’s minder milieuonvriendelijk worden.
Via de uitlaat van de auto komen allerlei gassen in de lucht, die schadelijk kunnen zijn.
Met het technische verhaal zal ik jullie niet vermoeien,
het gaat er om dat er wetten zijn hoeveel auto’s van welk gas mogen uitstoten.
Wat Volkswagen heeft gedaan,
is auto’s maken waarmee ze die wetten konden omzeilen.
Ingenieurs hebben een computersysteem bedacht
dat er voor zorgt dat als de auto getest wordt, er weinig uitlaatgassen zijn,
maar als de auto gewoon gebruikt wordt, dat die waarden dan veel hoger zijn.

Dat is dus niet eerlijk.
Ze hebben geen auto gemaakt die goed is voor het milieu,
maar een auto die goed is voor de verkoopcijfers.
Ik kan me voorstellen dat die ingenieurs er zelf ook beter van zijn geworden:
het is hen gelukt een auto te maken die het in de tests goed doet.
Daar zijn ze vast voor beloond, met een bonus of een promotie.
Niet helemaal eerlijk, maar het loont wel!

Nu is dat hele verhaal naar buiten gekomen,
en iedereen spreekt er natuurlijk schande van.
Maar stel je nou voor dat je zelf een van die ingenieurs bent,
en je moet kiezen tussen het einde van je carrière of hieraan meewerken, wat doe je dan?
Hoe blijf je dan nog eerlijk en integer?
En de regels een beetje in je eigen voordeel ombuigen,
wie doet dat nu niet?!

dia 3 – leven vol hoop
Het is niet makkelijk om je integriteit te bewaren.
Daniël leeft in zo’n wereld waar het heel verleidelijk is om niet eerlijk te zijn.
Maar Daniël houdt vol, hij is integer.
Hij wordt gedreven door hoop, en daarom kan hij staande blijven.

1. Aanval op je geloof
dia 4 – aanval op je geloof
De oude Daniël is weer aan het werk.
Nu als topbestuurder onder koning Darius.
Hij doet zijn werk goed en eerlijk,
maar zijn collega’s zouden liever hebben dat Daniël wat minder eerlijk was.
Daarom vallen ze hem op zijn geloof aan.

dia 5 – Daniël: een integere bestuurder
Er is een nieuwe koning, Darius.
Waarschijnlijk is dat een andere naam van koning Cyrus,
de eerste koning van het Perzische rijk.
In vers 29 worden zij allebei genoemd:
het ging goed met Daniël onder Darius en Cyrus.
Maar je kunt het ook anders vertalen:
het ging goed met Daniël onder Darius, dat is Cyrus.
Alles wat we uit het boek Daniël over Darius weten,
klopt in ieder geval met wat over Cyrus bekend is.

Deze Darius is de nieuwe wereldleider
en hij haalt Daniël terug in het machtscentrum.
Ook al is Daniël al over de 80,
rustig genieten van zijn pensioen wordt hem niet gegund.
De koning heeft hem nodig.
De macht is overgegaan van de Babyloniërs naar de Perzen,
en dat betekent dat de belastingen nu aan koning Darius betaald moeten worden.
Om ervoor te zorgen dat dat goed gaat,
stelt Darius een aantal bestuurders aan,
en zo krijgt Daniël zijn hoge functie.
Daniël doet zijn werk fantastisch.
Hij is betrouwbaar, verdraait de regels niet in zijn eigen voordeel, is niet corrupt:
een geweldig voorbeeld van integriteit.
De koning is blij met Daniël, en wil hem een nog hogere functie geven.

dia 6 – ellebogenwerk tegen Daniël
Maar Daniëls collega’s loeren ook op die baan.
Het zijn collega’s van een ander slag:
als je miljoenen belasting voor de koning binnen moet harken,
dan kun je toch ook best eens een paar duizend achterover drukken voor jezelf?
Ze willen hogerop komen, niet door hun werk goed te doen,
maar door hun ellebogen te gebruiken.
Daniël kan wel de beste zijn, maar zij willen die promotie.
Het gaat hen niet om het belang van de koning, maar hun eigen belang.

Ze bedenken een plan om Daniël uit te schakelen.
Het is algemeen bekend dat Daniël zijn God nooit zal opgeven.
Dat is, volgens die collega’s, Daniëls zwakke plek,
dus daar zullen ze Daniël op pakken.
Ze doen een voorstel aan de koning:
‘koning Darius, wij vinden dat u onze eer waard bent.
We hebben met alle bestuurders overlegd,
en vinden dat u een wet moet maken:
de komende maand bent u alleen onze god,
en wie niet meedoet wordt gestraft met de leeuwenkuil.’

Het is waanzin natuurlijk, zo’n voorstel.
Elke koning met een greintje verstand
zou dit voorstel naar de prullenbak hebben doorverwezen.
Maar Darius niet.
Zijn ego wordt gestreeld, zijn ijdelheid wint.
Dit idiote voorstel wordt een onherroepelijke wet.
Wat de koning niet weet, is dat het een rechtstreekse aanval op Daniël is.
Het gaat niet om de koning, het gaat om Daniël.

dia 7 – de duivel valt je geloof aan
Hier, in Nederland, hebben we zulke wetten gelukkig niet.
Natuurlijk, het is niet altijd makkelijk om christen te zijn,
maar christenen worden in Nederland niet vervolgd.
Het is oneerlijk tegenover christenen in levensgevaar
om te zeggen dat wij ook ‘heus wel’ vervolgd worden.

Maar op de achtergrond is een andere aanval bezig.
Daniëls collega’s vallen zijn carrière aan,
maar de duivel valt Daniëls geloof aan.
Dat doet hij vandaag bij ons net zo goed.
Hij doet dat op andere manieren, maar hij doet het wel!
Hij wil graag dat je geen hartelijke relatie met God hebt,
en dat God in je leven geen betekenis heeft.
Hij maakt je graag wijs dat je niet al te eerlijk moet zijn,
dat je voor jezelf moet opkomen omdat iedereen dat doet,
en dat je je van God niet zo veel moet aantrekken:
je moet toch ook gewoon leven?!

2. Hoop op God maakt sterk
dia 8 – hoop op God maakt sterk
Maar Daniël geeft niet toe.
God staat voor hem voorop,
door God heeft Daniël hoop en dat maakt hem sterk.

dia 9 – bidden als blijk van hoop
Daniël hoort van de nieuwe wet,
en hij begrijpt heel goed dat het nu gevaarlijk voor hem wordt.
Toch trekt Daniël zich er niets van aan:
hij gaat gewoon door met bidden zoals hij gewend is, 3 maal daags.
Je kunt mindere gewoontes hebben…

Daniël bidt met open ramen gericht op Jeruzalem.
Als tiener is Daniël uit Jeruzalem meegenomen,
en sinds die tijd woont hij in Babel, zo’n 1000 kilometer van huis.
Maar Jeruzalem is en blijft zijn thuis.
Daniël woont al een kleine 70 jaar in Babel,
en toch is het nooit zijn thuis geworden.
Als hij bidt, richt hij zich op Jeruzalem,
omdat hij gelooft dat er een dag komt
dat God de Israëlieten uit Babel zal bevrijden,
een dag dat ze terug kunnen naar Jeruzalem en Jeruzalem zullen herbouwen.
Dat is de hoop waar Daniël uit leeft.

Bijzonder, dat Daniël die hoop vast heeft gehouden.
Koningen hebben elkaar opgevolgd, Daniël heeft carrière gemaakt,
maar terug naar Israël, dat is nog altijd niet gebeurd.
En dan nu weer die nieuwe wet,
waardoor het onmogelijk wordt gemaakt om te bidden.
Je zou de moed verliezen, denken dat God hen altijd in Babel laat.
Maar ook al ziet Daniël er niets van dat God bevrijdt,
hij is er van overtuigd dat het zal gebeuren.
Die hoop houdt hem op de been.

dia 10 – door hoop de duivel weerstaan
Daniël gaat bidden, en zijn collega’s denken dat ze gewonnen hebben.
Ze haasten zich naar de koning,
‘koning, er is een man die u minacht’,
en dan wijzen ze allemaal naar Daniël.
Nu pas ziet Darius hoe stom hij is geweest,
dat er betere redenen zijn om wetten te maken dan zijn ijdelheid…
De koning heeft verloren.
Maar Daniël heeft nu al gewonnen.
Daniël is niet gestopt met bidden, met hopen op God.
Ja, Daniël moet in de leeuwenkuil,
maar in 1 Petrus 5 wordt de duivel ook een brullende leeuw genoemd.
God gaf Daniël de moed om van die leeuw te winnen.

Daniël leeft met hoop, dat maakt hem sterk.
Zo mogen christenen sterk zijn.
Misschien zie je, net zoals Daniël, niet veel van hoe God bezig is,
lijk je te leven in een wereld waar geen plek voor God is.
Een wereld waar het verleidelijk is om je eigen gang te gaan.
Maar christenen zijn vreemdelingen in deze wereld.
Er komt een nieuwe wereld, Gods koninkrijk, dat heeft God beloofd.
Dat is thuis!
Daniël kijkt naar Jeruzalem, wij naar het nieuwe Jeruzalem.
Die hoop houd je op de been!

3. Is hoop op God terecht?
dia 11 – is hoop op God terecht?
Maar is die hoop terecht?
Hoop is mooi, maar kun je daar echt verder mee?
Je kunt ook ergens op hopen wat niet gebeurt.
Je kunt bijvoorbeeld hopen dat je een voldoende krijgt,
maar je kunt er beter gewoon voor leren…
Is dat met God ook zo: dat je wel kunt hopen op God,
maar dat je beter gewoon voor jezelf kunt zorgen?

dia 12 – redding van Daniël als teken van hoop
De hoop van Daniël is in ieder geval geen ijdele hoop:
de leeuwen doen Daniël niets.
Daniël is rustig, in tegenstelling tot de koning…
De gedachten malen door zijn hoofd,
de beelden trekken steeds aan hem voor bij:
van Daniël die de kuil in gaat en de steen die voor de ingang wordt gerold.
Hij is wanhopig.
Zodra de zon opkomt, haast hij zich naar de leeuwenkuil.
‘Daniël, Daniël, leef je nog?’
Nee, hij rekent er niet op, maar het zou toch kunnen?
Tot zijn stomme verbazing antwoordt Daniël: ‘God heeft mij gered!’
Daniëls hoop was terecht, de wanhoop van de koning niet.

Daniël wordt gered, maar dat gebeurt niet altijd.
Er zijn christenen geweest die wel door leeuwen verslonden werden.
Nog altijd krijgen christenen in sommige landen de doodstraf.
God belooft nergens dat hij alle christenen net als Daniël zal redden.
God laat er wel mee zien dat hij het kan!
God laat zien: ik ben er, ik ben mijn beloften niet vergeten,
echt waar, die nieuwe wereld komt!
Zulke wonderen zijn daar voorproefjes van.

dia 13 – hoop is terecht: Jezus heeft gewonnen
Is hopen op God terecht?
Daar ben ik vast van overtuigd.
Bij Jezus zie je dat nog veel duidelijker dan bij Daniël.
Daniël deed zijn werk goed, hij werd gezien als een integer man,
maar hij heeft ongetwijfeld ook zijn uitglijders gehad.
Jezus was volkomen integer.
Net als Daniël werd Jezus vervolgd,
niet om wat hij verkeerd had gedaan, maar omdat hij goed was.
Jezus krijgt alle vervolging over zich heen.
Net als Daniël wordt Jezus gestraft.
Jezus wordt niet van het kruis gered, wordt niet van de dood gered.
Maar Jezus staat weer uit de dood op.
Daarom is hopen op God terecht: Jezus heeft gewonnen.
Hij kán je redden van de dood, zoals hij bij Daniël deed,
maar hij zál je redden uit de dood.

4. Leven vol hoop
dia 14 – leven vol hoop
Christenen hebben hoop.
En hoop kunnen we in deze wereld gebruiken!
Er is veel om hopeloos of zelfs wanhopig van te worden.
Maar christenen kunnen leven vol hoop!

dia 15 – bid voor de wereld
Als je hoop hebt, bid dan, net als Daniël.
Drie keer per dag bidt Daniël om Gods redding,
om bevrijding voor Israël.
Laten we zo ook blijven bidden voor deze wereld.
Bidden dat God de wereld bevrijd, dat God met zijn liefde zal regeren,
in plaats van de mensen die het beste met hun ellebogen kunnen werken,
en dat het nieuwe Jeruzalem komt.
Bid om vrede, bid om recht, ook als je er niets van ziet.
Want Jezus komt terug, dat heeft hij beloofd!

dia 16 – wees integer
Als je hoop hebt, wees dan ook integer.
Bij God is je toekomst al lang veilig,
daar hoef je zelf niet meer voor te vechten.
Je hoeft geen regels naar jouw hand te zetten om er beter van te worden,
want bij God is het goed.
Jezus zegt in Marcus 10:
‘wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,
en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn,
want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Als je hoop hebt, kun je dienen!

dia 17 – geef hoop door aan vluchtelingen
Vanaf morgen worden er hier in Franeker vluchtelingen opgevangen.
Als we mensen vol hoop zijn, mogen we hoop doorgeven.
Deze vluchtelingen zijn slachtoffers van de ellebogen van deze wereld.
Van machthebbers die verslaafd zijn aan hun macht.
Van mensenhandelaars, die voor woekerprijzen vluchtelingen naar Europa brengen.
Laten we hoop brengen!

Onze burgemeester, Fred Veenstra, heeft contact opgenomen met de kerken in Franeker.
Hij vraagt ons specifiek om te helpen.
Dat vind ik geweldig:
blijkbaar staan we er als christenen om bekend dat we willen helpen,
dat we er willen zijn voor onze medemens.
Laten we dat vertrouwen, met Gods hulp, waarmaken!

Dat kan op allerlei manieren.
Allereerst natuurlijk door te bidden, en dat kan iedereen doen!
Bid voor de vluchtelingen die hier komen, bid voor vrijwilligers, bid om vrede.
Misschien kun je ook praktische hulp bieden.
Er is speelgoed nodig voor kinderen.
Er zijn veel vrijwilligers nodig.
Er is van alles te doen, van catering tot sport tot een luisterend oor.
Als je komende week vakantie hebt,
overweeg dan eens om een dagdeel je medemens in de Trije te dienen.
In de hal hangen intekenlijsten, waar je je na deze dienst nog kunt intekenen,
als je dat niet al via de e-mail hebt gedaan.
Ook hulp van jongeren is van harte welkom, bijvoorbeeld bij sportactiviteiten!

We zijn mensen vol hoop, want Jezus leeft.
Leef uit die hoop en geef die hoop door.
Amen.