Daniël 2:21a – God en de wereldpolitiek

Mark Veurink
14 september 2015

Daniël 2:21a – God en de wereldpolitiek

image_pdfimage_print

Het rommelt in de wereld. Daar kun je bang van worden. Waar is God dan? De koning van Babylonië, Nebukadnessar, droomt over wat God doet met de machten van deze wereld. Door God kun je zonder angst leven.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: LvK Lied 294 : 1, 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 99 : 1 en 4
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Daniël 2 : 1 – 23
Zingen: GKB Gezang 165
Lezen: Daniël 2 : 24 – 49
Zingen: Psalm 68 : 13
Preek over Daniël 2 : 21a
Zingen: Opwekking 672
Kinderen terug
Lezen wet
Zingen: LvK 460 : 1, 3 en 4
Gebed
Collecte
Zingen: NLB 416 : 1, 2, 3 en 4
Zegen

God en de wereldpolitiek

Inleiding
dia 1 – Donald Duck
De Donald Duck, wie kent hem niet.
Helaas hebben wij er geen abonnement op,
maar als ik een keer in de zoveel tijd bij de garage kom,
lacht mij vaak weer een hele stapel toe.
Meestal neem ik mij voor om terwijl ik op de auto wacht iets nuttigs te doen,
maar de Donald Duck is gewoon te verleidelijk.
En dan vind ik het haast jammer als de auto alweer klaar is…

dia 2 – geluksdubbeltje
Eén van de meest fascinerende bewoners van Duckstad vind ik oom Dagobert.
Hij staat vooral bekend als steenrijke eend die letterlijk zwemt in zijn geld,
maar Dagobert weet ook heel goed wat het is om niets te hebben.
Hij komt uit een adellijke familie, van Schotse kasteelheren,
maar de familie is aan lager wal geraakt.
Het geld is op en de glans is verdwenen.
Dagobert groeit op in een arm arbeidersgezin.
Hij begint als schoenenpoetser, en verdient daarmee zijn eerste dubbeltje,
het beroemde geluksdubbeltje,
en werkt zich langzaam op tot multimiljardair.
Maar denk maar niet dat hij, omdat hij weet wat armoede is,
zijn geld gebruikt om armoede te bestrijden.
Het wordt opgeslagen in een groot pakhuis,
en Dagobert is een van de grootste vrekken uit de wereldliteratuur.

dia 3 – geldpakhuis
Ik weet natuurlijk niet hoe Carl Barks, de bedenker van Dagobert, het bedoeld heeft.
Ik kan wel wat amateurpsychologie op Dagobert toepassen.
Volgens mij is Dagobert bang.
Hij heeft zich vrijgevochten van de armoede,
en zijn grootste angst is dat hij zijn geld kwijtraakt.
Daarom bezuinigt hij op alles, zelfs als dat eigenlijk niet kan,
en zal hij nooit iets weggeven.
Want stel je voor dat zijn rijkdom minder wordt…
Dagobert is bang te verliezen wat hij zo mooi heeft opgebouwd.

dia 4 – God en de wereldpolitiek
Ik denk dat we allemaal wel een beetje op Dagobert lijken.
Dat we houden van wat we hebben en bang zijn het te verliezen.
Inleveren, een stapje terug moeten doen, is moeilijk.
Dat is zo met geld, zoals voor Dagobert,
maar het gaat ook op voor macht.
Dat is het probleem van Nebukadnessar.
Hij is de machtigste man op aarde, aan de top van de wereldpolitiek,
maar komt dan God tegen.
God staat boven de wereldpolitiek.

1. Bang voor de toekomst
dia 5 – bang voor de toekomst
Ja, het gaat vandaag over de wereldpolitiek.
Een onderwerp waar je misschien wel bang van kunt worden.
We hebben het in Nederland nu goed, maar hoe zal de toekomst zijn?
Het rommelt in de wereld, en wat betekent dat voor Nederland?
Het kan je bang maken voor de toekomst.
Net als Nebukadnessar.

dia 6 – nog nooit ging het zo goed met Babylon
Zoals Dagobert weet wat het is om arm te zijn,
zo weet Nebukadnessar wat het is om overheerst te worden.
Hij is opgegroeid in een belangrijke Babylonische familie,
maar de Babyloniërs hebben niets over hun eigen land te zeggen: de Assyriërs zijn de baas.
Als Nebukadnessar acht jaar is, verandert dat:
zijn vader gaat de oorlog met de Assyriërs aan en wint.
De Babyloniërs zijn de nieuwe machthebbers van de wereld.
Na 20 jaar volgt Nebukadnessar zijn vader op,
en is de machtigste man op aarde, machtiger dan Barack Obama vandaag.
Nebukadnessar heeft gezien hoe zijn vader Babylon op de kaart heeft gezet,
en nu is het aan hem de macht voort te zetten.
Nooit eerder ging het zo goed met Babylon.
Nooit eerder ging het zo goed met Nebukadnessar.

dia 7 – grootste angst: de macht verliezen
Je kunt wel raden waar Nebukadnessar bang voor is.
Hij is bang dat zijn macht weer wordt afgepakt.
Bang dat hij naar de bevelen van anderen zal moeten luisteren.
Het is ook niet gek dat hij daar bang voor is:
de Assyriërs willen de macht graag weer terug,
en ook de Perzen staan te popelen de macht over te nemen.
Het zijn trouwens precies de landen die ook nu in het middelpunt van de belangstelling staan:
Babylon is nu Irak, Assyrië kennen we als Syrië en Perzië is Iran.

En dan droomt Nebukadnessar ook nog over zijn grootste angst.
Hij ziet een indrukwekkend beeld, en weet direct dat het over hem gaat.
Een steen maakt een einde aan zijn macht,
van de grote Nebukadnessar blijft niets over.
Het is een ware nachtmerrie.
Nebukadnessar wil de droom het liefst vergeten, maar het laat hem niet los.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen.
De koning is zo bang dat hij zich afreageert op zijn personeel.
Hij laat hen bij zich komen:
‘vertel mij,’ brult hij, ‘wat ik heb gedroomd!’
Ze proberen Nebukadnessar te kalmeren,
maar hij wordt er alleen maar bozer van.
Zo boos dat hij opdracht geeft tot een groot bloedbad.
Allemaal omdat hij de waarheid niet wil weten,
de uitleg die zo voor de hand ligt:
dat het eens over en uit is voor die machtige koning.

dia 8 – de toekomst is onzeker
Net als Nebukadnessar kun je bang zijn voor de toekomst.
We hebben het in Nederland goed voor elkaar.
We zijn rijk, we zijn vrij, we zijn machtig.
Maar hoe lang nog?
Hoe zal de wereldpolitiek zich ontwikkelen?
Wat als ISIS het vizier op de westerse wereld richt?
Is dat het einde van de westerse wereld?
En die stroom asielzoekers uit het Midden-Oosten?
Wilders maakt ons al bang voor mannen met baarden en tsunami’s van vluchtelingen.
Gelukkig neemt de rest van de Tweede Kamer daar afstand van,
maar laten we ook eerlijk zeggen dat áls er echt grote aantallen vluchtelingen komen,
en dus wel wat meer dan die paar duizend die Nederland nu gaat opnemen,
dat dat Nederland wel zal veranderen.
De toekomst is onzeker.

2. God staat boven de wereldpolitiek
dia 9 – God staat boven de wereldpolitiek
Maar hoe de toekomst ook zal zijn,
God staat boven de wereldpolitiek.
Dat is de boodschap van die droom van Nebukadnessar.
Dat is waarom Daniël God looft:
‘hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan.’
Aardse macht is maar betrekkelijk, uiteindelijk telt alleen Gods macht.

dia 10 – Daniël is niet bang voor de koning
Deze hele geschiedenis speelt zich af als Daniël nog maar net aan het hof komt kijken.
Hij heeft net een intensief trainingsprogramma achter de rug,
daar hebben we het vorige week over gehad.
Daniël en zijn vrienden horen van de woede-uitbarsting van de koning.
De koning is gek geworden, en ook zij zijn nu in levensgevaar.
Wat moeten ze?
Met de koning valt niet te praten, dus dat valt alvast af.
Er is maar één logische optie: vluchten en onderduiken,
weg van deze krankzinnige dictator.

Maar ze doen het niet.
Daniël doet navraag en probeert tijd te winnen.
Die tijd gebruikt hij om te bidden.
Daniël is niet bang voor die machtige koning,
want hij vertrouwt erop dat God machtiger is.
En inderdaad: Daniël krijgt de droom van Nebukadnessar te zien,
en God vertelt hem wat de droom betekent.

dia 11 – God geeft blik op de toekomst
De koning dacht van zijn nachtmerrie te zijn verlost:
als niemand de droom kent, is er geen reden om bang te zijn.
De meeste dromen zijn immers bedrog.
Maar dan komt Daniël.
‘Koning, uw droom is meer dan een gewone nachtmerrie.
De God van hemel en aarde heeft u deze droom getoond.
Deze God geeft u een kijkje in de toekomst.’
Nebukadnessar is één en al aandacht.
Nu telt nog maar één ding: weet Daniël wat de koning heeft gedroomd?
Ja hoor, Daniël begint te vertellen, en de koning beleeft zijn droom opnieuw.
Daniël kan die droom niet kennen, tenzij de droom inderdaad van God komt.
Nu moet Nebukadnessar het wel serieus nemen.

Daniël weet niet alleen de droom, hij weet ook wat het betekent.
Het koninkrijk van Nebukadnessar is tijdelijk.
Na hem komen andere koninkrijken, die al net zo tijdelijk zijn.
Koningen en koninkrijken komen en gaan.
Soms lijkt het heel wat, maar het raakt altijd in verval.
De machtigen van de aarde zijn altijd vatbaar voor onenigheid en intrige.
Ze klampen zich aan hun macht vast en het wordt hun ondergang.
Maar al die menselijke rijken moeten plaats maken voor het rijk van boven.
Uit de hemel komt een nieuw rijk op aarde.
Als christenen kennen we het als het rijk van Jezus Christus.
De toekomst is van hem!

dia 12 – alleen Gods rijk is eeuwig
Wereldrijken gaan op, blinken en verzinken.
Zo is het altijd al geweest.
Er is geen enkele reden om te denken dat het nu anders is.
Waarom zou het westerse rijk eeuwig zijn?
Dat geldt trouwens net zo goed voor die dreigende machten van ISIS en Rusland.
Aardse macht wordt altijd bedreigd, is altijd tijdelijk.
Wat er ook gebeurt, blijvend is het niet.
Alleen Gods koninkrijk is eeuwig!
Daarom mag je de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

3. Wat merk ik van Gods regering?
dia 13 – wat merk ik van Gods regering?
Ondertussen is de wereld nog altijd geen betere plek.
Mooi dat God koningen aanstelt en afzet,
maar wat merk je daar nu van?
Wat merk je van dat God regeert?

dia 14 – mensen kunnen niet met macht omgaan
Op het eerste gezicht niet zo veel.
Machthebbers volgen elkaar op, maar het wordt er niet perse beter van.
Soms wel, soms ook niet.
Er zijn tijden waarin het best goed gaat,
maar sommige tijden zijn ook rampzalig.
Dat was in de tijd van Daniël ook al zo.
Er is niet zoveel te zien van een betere wereld.

Dat is ook niet wat God belooft,
niet wat God in die droom van Nebukadnessar vertelt.
Zolang mensen de macht hebben, zal het niet beter worden.
Dan blijft het een wereld van machtspelletjes en bedrog.
Mensen maken deze wereld onleefbaar.
Ja, God staat daarboven: hij stelt koningen aan.
Maar het blijven menselijke koningen, die niet met macht kunnen omgaan.
Een regering die én het goede wil doen én het volk tevreden wil houden,
wordt al snel voor onmogelijke dilemma’s geplaatst.

dia 15 – God belooft geen snelle oplossing
Dat koninkrijken elkaar opvolgen, dat is nog niet zo’n bemoediging.
Hooguit dat slechte machthebbers ook maar tijdelijk zijn
en nooit de macht over de hele wereld zullen krijgen.
Daar waakt God wel voor.
Maar nergens in de bijbel belooft God een snelle oplossing voor de wereldproblemen.
Sterker nog: Jezus zegt zelf dat we voorbereid moeten zijn op oorlogen, natuurrampen en onrecht.
Je kunt het nalezen in Matteüs 24.
Wat dat betreft is het helemaal niet schokkend dat het in onze wereld rommelt.
Het is veel schokkender als christenen denken dat de westerse wereld de eeuwigheid heeft!

dia 16 – liefde wint van macht en geweld
Gods belooft geen goede wereldleider die voor vrede gaat zorgen.
God belooft iets heel anders: de steen uit de droom van Nebukadnessar.
Het is God zelf die naar de aarde komt.
Het is Jezus, die de machten van de wereld verplettert.
Er komt een nieuwe wereld, waarin machtige mensen het niet meer voor het zeggen hebben.
In die wereld wint Gods liefde het van alle macht en geweld.
Jezus is ermee begonnen, door geweld met liefde te beantwoorden.
Aan het kruis heeft zijn liefde gewonnen.
Alleen dat rijk heeft de toekomst!

4. Leef zonder angst
dia 17 – leef zonder angst
Je kunt bang zijn voor de toekomst.
Er is veel onzeker.
Maar met God is er ook reden om zonder angst te leven.

dia 18 – wat is je thuis?
Dan kom ik weer met dezelfde vraag als vorige week: wat is jouw thuis?
Is dat Nederland of de westerse wereld?
Of is dat het rijk van God?
De westerse wereld is prachtig, ik houd ervan.
Ik ben blij met onze vrijheid en vrede.
Maar uiteindelijk is die wereld niet alles.
Ik voel me hier thuis, maar ik ben niet van hier.
Als de westerse wereld alles voor je is,
dan heb je inderdaad alle reden om bang te zijn:
dan zou ISIS alles af kunnen pakken wat je hebt.
Dan kunnen ook asielzoekers inbreuk maken op jouw leven.
Maar als je een ingeburgerde vreemdeling op aarde bent,
dan is de wereldpolitiek ook maar relatief.
Natuurlijk mag je bang zijn voor ISIS, het is een duivelse beweging.
Maar ISIS heeft de toekomst niet.
Het wordt verpletterd door Gods koninkrijk.
En als je thuis bent in dat koninkrijk kan zelfs de dood je leven niet afpakken!

dia 19 – alleen bij God is veiligheid
Laat je bevrijden van je angst.
Onze hulp is niet in de naam van Obama, Merkel, Cameron en Hollande,
maar in de naam van de Heer van hemel en aarde.
Regeringen komen en gaan.
Oorlog en vrede wisselen elkaar af.
Dat heeft de hele geschiedenis wel uitgewezen.
Zoek je veiligheid dus niet in de wereldpolitiek, maar bij God.
Zijn rijk blijft!
Voor Nebukadnessar, die machtigste man op aarde, is dat geen prettige boodschap.
Hij moet God als zijn meerdere erkennen.
Maar hij doet het wel, en aan het einde van het hoofdstuk is hij zijn wanhoop kwijt.

Dat betekent niet dat het christenen niets kan schelen wat er in de wereld gebeurt.
Zet je maar in voor een betere en rechtvaardige wereld.
Als je bij Jezus hoort, als je thuis bent in Gods rijk,
dan mag je van daaruit ook verschil maken in deze wereld.
Mag je je inzetten voor vrede, vrijheid, gelijkheid en liefde.
Daniël accepteert zelfs een hoge functie aan het hof,
waarmee hij veel macht krijgt.
Maar hij weet ook dat hij de wereld niet kan redden:
dat doet God alleen.

dia 20 – de toekomst is zeker
Onze westerse vrijheid is de moeite waard,
maar je leven staat of valt er niet mee.
Christenen hebben meer.
Ze kunnen zich inzetten voor een betere wereld,
want je hebt van God een plek hier op aarde gekregen,
maar hoeven ook nooit bang te zijn voor de toekomst:
je toekomst is al gegarandeerd.
De toekomst is thuis!
Amen.