2 Samuël 7:1-16 – Jezus komt in het gewone leven

Mark Veurink
1 december 2013

2 Samuël 7:1-16 – Jezus komt in het gewone leven

image_pdfimage_print

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Amfora: -That’s Why I Sing

-Mary’s Boychild

Adventskaars

Stil gebed

Votum en groet

Amfora: Come Let Us Sing

Lord We Give You Glory

Lezen wet

Zingen: LvK Lied 125 : 1, 4 en 5

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: 2 Samuël 7 : 1 – 16

Zingen: Psalm 118 : 8 en 9

Preek

Amfora: -10.000 Redenen

-I Heard the Bells

Kinderen terug

Kinderlied: projectlied vers 1 en 6

Gebed

Collecte

Amfora: -Zegenbede Opwekking 710

-Glory to God Almighty

Zegen

Preek: Jezus komt in het gewone leven

Huizen

dia 1 – huizentijdschrift

Ik vind het altijd leuk om huizen van anderen te zien.

Waarschijnlijk ben ik niet de enige.

Er zijn veel tijdschriften over wonen

en op de televisie kun je misschien wel elke dag huizenprogramma’s zien.

Blijkbaar is daar markt voor.

Het is leuk om eens te gluren hoe een ander woont,

om ideeën op te doen voor je eigen huis,

of om gewoon even weg te dromen.

dia 2 – woonkamer

Zelf kom ik bij veel mensen thuis,

dat hoort nu eenmaal bij mijn vak.

Ik kom in goedkope huizen en in dure huizen,

in huizen die keurig opgeruimd zijn

en in huizen waar van alles rondslingert,

in huizen die volgebouwd staan met boekenkasten

en in huizen waar je vanaf elke plek de tv kunt zien.

En wat ik het leukste vindt:

elk huis zegt iets over de mensen die er wonen.

Je leert iemand beter kennen als je eens bij hem thuis bent geweest.

dia 3 – landhuis

Sommige huizen zijn voor ‘gewone’ mensen onbereikbaar.

Van die huizen die je op de tv ziet:

met een enorme oprijlaan,

een garage waar 5 auto’s in passen,

en voor alle 10 de slaapkamers een eigen badkamer…

O, en natuurlijk is het ook zeer stijlvol ingericht,

met de duurste, en dus beste, materialen.

Het zijn huizen voor zeer succesvolle mensen.

dia 4 – paleis op de Dam

Zulke huizen zijn er altijd al geweest.

Een paar jaar geleden was ik in Amsterdam, in het paleis op de Dam.

Oorspronkelijk was dit paleis het stadhuis.

Later werd het een paleis, en nu is het voor publiek geopend.

Het is overweldigend om er te zijn.

Ik heb me vergapen aan alle luxe, de grootsheid, de pracht en praal.

Het paleis straalt uit dat het niet voor gewone mensen is.

Het is een koninklijk paleis.

En de koning gebruikt het nog altijd om gasten te ontvangen.

dia 5 – Jezus komt in het gewone leven

Maar als mensen zulke prachtige huizen voor zichzelf bouwen,

wat voor huis moet God dan wel niet hebben?

Als de koning al zo’n indrukwekkend paleis heeft,

dan moet God toch helemaal een bijzonder huis hebben.

Want God is toch veel groter en belangrijker dan de koning?

Het is toch schandalig als mensen voor zichzelf mooiere huizen bouwen dan voor God?

God denkt daar anders over.

Hij hoeft geen duur paleis, geen pracht en praal.

Hij woont veel liever dicht bij de mensen.

Vandaag is de eerste adventszondag,

de tijd om je voor te bereiden op kerst,

en we staan er bij stil dat

Jezus komt in het gewone leven.

1. God verdient beter

dia 6 – God woont in een tent

Laten we even een sprong in de tijd maken,

naar koning David van Israël.

David vindt ook dat God een prachtig huis moet hebben.

In ieder geval beter dan die tent waar God nu in woont.

God verdient beter.

Het is niet zo gek dat juist David met dit idee komt.

Israël heeft roerige jaren achter de rug.

Eeuwen waarin er altijd wel wat was.

Dat begon al met de ontsnapping van de Israëlieten uit Egypte.

Ze hebben toen 40 jaar rondgetrokken in een woestijn.

Ze hadden daar nooit eens even rust,

moesten altijd op hun hoede zijn en hebben de nodige oorlogen gevoerd.

Toen ze eindelijk aankwamen in Israël, bleven ze vechten.

Ze waren er niet welkom, en werden van alle kanten aangevallen.

En steeds als het erop leek dat er eindelijk rust kwam,

was er wel weer een nieuwe vijand om de Israëlieten het leven zuur te maken.

Tot de tijd van David.

Al die tijd stond de ark van God,

het teken van Gods aanwezigheid, in een tent.

Als de Israëlieten werden aangevallen,

konden ze de tent opslaan en de ark meenemen.

Al die tijd trok God mee met de Israëlieten.

dia 7 – David woont in een paleis

Maar nu is dat niet meer nodig!

Ook David heeft oorlogen gevoerd,

maar nu is er eindelijk echt vrede.

Eindelijk is er rust in zijn rijk.

En David bouwt een paleis.

Als koning hoeft hij niet meer steeds op de vlucht te zijn,

hij mag nu in Jeruzalem gaan wonen.

En natuurlijk bouwt hij een huis in koninklijke stijl:

een prachtig paleis.

Toch zit het David niet helemaal lekker.

Hij is de koning, met een paleis waar je ‘u’ tegen zegt,

zoals dat hoort bij een koning,

maar God woont nog in een tent.

David schaamt zich ervoor.

Het kan toch niet, dat hij een mooier huis heeft dan God?!

God heeft niet eens een huis, hij woont tussen een paar tentdoeken.

God verdient beter!

De profeet Natan is het direct met hem eens:

God moet een fatsoenlijk huis krijgen,

nog mooier dan dat van de koning.

dia 8 – God moet het beste krijgen

Ik vind dat ook helemaal niet gek gedacht.

Iedereen is toch onder de indruk van dure huizen?

Zoals dat paleis op de Dam:

dat straalt succes uit en macht.

Zo’n huis geeft een koning status, aanzien.

En voor onszelf willen we toch ook het beste?

Dan laat je God toch niet in een tent wonen?

Een God die in een tent woont, die kun je niet serieus nemen.

Als we voor onszelf het beste willen,

dan moet God wel het bijzonderste krijgen.

2.God wil tussen mensen wonen

dia 9 – God kiest een simpele tent

Maar God heeft heel andere plannen!

Hoe goed David het ongetwijfeld bedoeld heeft,

God wil niet dat David voor God een huis gaat bouwen

dat zijn eigen huis overtreft.

De tent voldoet prima voor God.

Er is geen enkele reden dat David zich voor God zou moeten schamen.

Ja, David woont in een prachtig paleis,

en de tent van God steekt daar mager bij af.

Maar God wil dat zo!

Hij heeft er zelf voor gezorgd dat David koning is geworden.

David was ook maar een simpele herder,

David wist wel wat het was om in een tent te wonen,

maar God heeft hem koning gemaakt en hem een paleis gegeven.

Daar hoeft David zich niet voor te schamen, daar mag hij gewoon blij mee zijn.

En als God zelf ook zo’n indrukwekkend huis had gewild,

dan had hij er wel om gevraagd.

Maar God heeft liever die tent.

In die tent is hij steeds meegetrokken met Israël,

kon hij dicht bij de mensen blijven.

Door die eenvoudige tent kon hij met de mensen mee gaan.

En dat was bijzonder.

Andere volken hadden ook goden,

maar zij waren er van overtuigd

dat hun goden alleen in hun grondgebied macht hadden.

Maar God gaat altijd met zijn volk mee.

Hij hecht geen waarde aan een duur huis,

en aan de status die zo’n huis geeft.

God houdt van eenvoud.

dia 10 – God bouwt voor David

David hoeft geen prachtig huis voor God te bouwen.

God draait het om: hij zal een huis voor David bouwen.

Davids koningshuis zal altijd blijven bestaan.

Ook Davids zoon zal koning zijn.

En dan staat er nog heel kort dat deze zoon, Salomo,

wel een huis voor God mag bouwen.

Maar eerst wil God geven, eerst wil God bouwen.

Alles op Gods tijd.

Maar God belooft David in dit gedeelte nog veel meer.

David zelf zal er geen idee van hebben gehad hoe ver Gods beloften gaan.

God belofte, dat Davids koningshuis altijd zal bestaan, gaat namelijk al over Jezus.

Dat Salomo een tempel gaat bouwen, dat is helemaal niet zo belangrijk.

Die tempel is ook maar een tijdelijk huis voor God.

God heeft veel grotere plannen.

dia 11 – Jezus: God woont tussen mensen

God zal Davids koningshuis bouwen.

En honderden jaren later wordt Jezus geboren, als nakomeling van David.

Jezus, de zoon van God die zelf God is,

wordt een mens van vlees en bloed.

Hij krijgt een heel gewoon lichaam,

hij eet en drinkt, hij raakt mensen aan.

En Jezus noemt zichzelf ook een tempel.

dia 12 – dakloos

God kiest ervoor om niet in een duur paleis te wonen.

Jezus komt gewoon tussen de mensen wonen.

God sluit zich niet op in een prachtige tempel,

hij wil juist dicht bij mensen zijn en zo alle kanten van het leven zien.

Je hoort wel eens over mensen

die ervoor kiezen een paar dagen op straat te leven,

om zo te ervaren wat het is om zwerver te zijn.

Ik heb daar best bewondering voor.

Maar die mensen weten dat het maar tijdelijk is,

na een paar dagen kunnen ze weer in hun eigen bed slapen.

Maar God is niet iemand die even bij de mensen komt wonen,

zodat hij mensen beter kan begrijpen,

hij woont er altijd.

Ook nu.

God woont niet in mooie kerkgebouwen.

In het Nieuwe Testament worden christenen tempels van God genoemd.

Als je christen bent, dan woont de heilige Geest in je.

Dan hoef je niet naar een gebouw om God te ontmoeten.

Dan wil God altijd met je mee gaan.

Of je nu in de kerk zit, of thuis,

op je werk, in een café of in de natuur:

God wil in je wonen.

3.Een goedkoop huis?

dia 13 – in een tempel blijft God op afstand

Maar is dat niet een beetje goedkoop?

Mooi makkelijk hoor: God woont in je hart.

Maar het is toch niet goed om op God te gaan bezuinigen?

Hij verdient toch beter?

Als je het menselijk bekijkt,

dan zou God inderdaad iets beters verdienen.

Maar dat is precies het probleem:

David, en ook Natan, denken te menselijk over God.

God woont veel liever in mensen dan in een tempel.

Want in een tempel is hij zo ver weg.

Het gevaar van een tempel

is dat mensen gaan denken dat God alleen in de tempel woont.

Voor godsdienstige dingen moet je in de tempel zijn,

en de rest van het leven heeft weinig met God te maken.

Maar God wil niet worden opgesloten in een gebouw!

In Nederland wordt vaak gezegd: ‘geloven doe je maar in de kerk’.

Op zondag, in de kerkdienst, gaat het even om God,

en in je dagelijks leven hoef je je daar niet meer mee bezig te houden.

Maar God wil niet dat we twee levens hebben,

een geestelijk leven en een dagelijks leven,

hij wil juist wonen in je dagelijks leven!

dia 14 – je hart is pas echt een kostbaar huis

God geeft ook niet om prachtige gebouwen.

Jezus werd niet in een paleis geboren.

Zelfs in de herberg was geen plaats voor hem.

Zijn wiegje was een voederbak.

Niet bepaald een koninklijke geboorte…

En zo ging Jezus ook verder.

Aan niets is te zien dat hij koning is.

Hij is heel gewoon, en gaat meer met arme dan met rijke mensen om.

Hij is liever in woningen die wij onbewoonbaar zouden verklaren

dan in de huizen van de rijken.

De mensen kijken niet tegen Jezus op,

hij is niet iemand met veel aanzien,

veel mensen minachten hem juist.

Jezus geeft niets om status.

David is echt een typische koning:

hij heeft zijn vijanden verslagen en kan nu in rust regeren.

Hij is een machtige koning, ergens anders in de bijbel wordt gezegd:

een koning met bloed aan zijn handen.

Zijn paleis is een soort statement: deze stad is van mij.

Als hij een tempel zou bouwen,

zouden mensen van God ook het beeld krijgen

dat het bij God om macht gaat, om aanzien.

Veel liever dan een prachtig gebouw

heeft Jezus je hart.

Liever jouw hart, waar het misschien wel een puinhoop is,

dan een keurig maar afstandelijk gebouw.

Je kunt God niet afkopen met een mooi huis,

hij wil binnendringen in je hele leven.

Dat is pas een kostbaar huis voor God!

4.God in je hart

dia 15 – God in je hart

David wilde een prachtige tempel bouwen voor God,

maar God had een ander plan.

Hij bouwt een huis voor David.

Hij laat Jezus naar deze wereld komen.

Hij wil onder de mensen zijn,

hij wil graag in je hart wonen.

dia 16 – God is niet afstandelijk!

Wat een bijzondere God!

Van een God verwacht je misschien

dat hij daar ergens boven in de hemel is

en vanaf een afstandje toekijkt hoe wij het er vanaf brengen.

Vergeet het maar!

In Jezus komt God naar deze wereld.

Hij wil niets liever dan dichtbij ons zijn.

Hij wil delen in ons hele leven.

Voor hem ben je geen nummertje,

hij kent je persoonlijk!

dia 17 – mag God in je hart wonen?

Het beste wat je God kunt geven,

is niet in geld uit te drukken:

het is je leven.

Het is dat God in je hart mag wonen.

Want God wil je God zijn, elke dag.

Sluit God niet op in een kerkgebouw, houd God niet op afstand.

Misschien vind je van jezelf wel dat jij niet goed genoeg bent

zodat God in je hart kan wonen.

Omdat je steeds tegen de donkere hoeken van je hart aanloopt.

Bedenk dan dat Jezus juist met zulke mensen optrok.

Hij wil ook in jou wonen.

dia 18 – Jezus verlost uit een wereld van status

In deze wereld gaat het om geld, om macht, om status.

We kijken op tegen mensen die succes hebben.

We vergapen ons aan de luxe en weelde van de rijken.

We proberen onszelf omhoog te werken,

waardering en aanzien van anderen te krijgen.

We vechten ervoor om gezien te worden.

Het is verslavend, maar ook slopend en genadeloos.

Als Jezus in jouw hart mag wonen,

wil hij je daarvan bevrijden.

Hij ziet je staan, ook al heb je niets om trots op te zijn.

Jezus wil je bevrijden van een donkere wereld die zichzelf verliest in status en macht.

Hij kwam zelf, zonder dat iemand hem zag staan.

Voor hem hoef je geen pracht en praal te brengen.

Wees maar eenvoudig, met een open hart voor God.

Amen.