2 Korinte 5,14b-17 – Total makeover: met Christus sterven en opstaan

Hans Burger
3 november 2007

2 Korinte 5,14b-17 – Total makeover: met Christus sterven en opstaan

image_pdfimage_print

Gedreven door de liefde van Christus (2)

Jaarthema 2007-2008

Liturgie

 • Zingen: Ps 46,1.2
 • Votum / groet
 • Zingen: Ps 46,3.4
 • Wet
 • Zingen: Gez 78,2.3 (GK 10)
 • Gebed
 • Lezen: – Matt 14,22-33 – 2 Kor 5,11-18
 • Zingen: Ps 103,1.3.4
 • Preek over 2 Korinte 5,14b-17
 • Zingen: LB 87
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen Gez 95,1.4 (NG 52)
 • Zegen

Opmerkingen:

– hierboven is de nummering van het nieuwe Gereformeerd kerkboek gevolgd.

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig:hansburger@filternet.nl

– de preeksamenvattting plus vragen voor preekverwerking en een leesrooster is op deze site te vinden onder downloads/preekverwerking

Preek over 2 Korinte 5,14b-17 – Total makeover: met Christus sterven en opstaan

Broers en zussen, gemeente van Jezus Christus,

1. Gedreven door de liefde van Christus. Wat nou als je ontdekt: ik word niet gedreven door de liefde van Christus? Wat nu als je denkt: zo ben ik dus niet?

Vanmorgen gaat het over de vraag: hoe word ik zo iemand – iemand gedreven door de liefde van Christus?

Stel nu, je ontdekt: ik word niet gedreven door de liefde van Christus.

Zou dat je verbazen?

En wat zou er nodig zijn om te veranderen?

Bij RTL draait een programma met de titel Extreme makeover. Een programma over mensen die er niet al te spetterend uitzien, maar onder handen genomen worden. Desnoods met plastische chirurgie worden ze omgetoverd tot ‘echte eyecatchers’.

Als je Paulus mag geloven, is zo’n extreme makeover nog niks vergeleken bij wat er met ons allemaal moet gebeuren. Door deze makeover word je iemand, gedreven door de liefde van Christus. Maar de makeover is nogal ingrijpend. Het is maar geen uiterlijke makeover, maar een complete, ook ons innerlijk gaat op de schop. Er moet nogal wat verbouwd worden. En dat is zwak uitgedrukt. De makeover waar Paulus het over heeft, is een totale. Beter gezegd: deze makeover betekent eerst sterven en dan opnieuw weer van de grond af opgebouwd worden.

Voor het zover is, dat je gedreven wordt door de liefde van Christus, moet je sterven. Het oude moet helemaal weg.

Dat is nogal wat. Dat laat ook zien: het spreekt absoluut niet vanzelf dat wij gedreven worden door de liefde van Christus. En om ons te veranderen, is er weinig bruikbaar materiaal. Eerst moet er opgeruimd worden. Al het oude aan de kant. Zo weinig kan God met ons. Deze extreme makeover is een totale makeover.

Dus als je ontdekt: ik word helemaal niet gedreven door de liefde van Christus, dan ontdek je iets dat God ook al wist.  Wij zijn niet zo liefdevol.

Herken je dat?

Je bent wat moe, en voor je het weet kom je narrig uit de hoek.

Je komt iemand tegen die laatst een rotopmerking maakte. En voor je er erg in hebt zeg je: ‘Nou, jij ziet er ook niet uit vandaag?’

Onze liefdestank is snel weer leeg.

2. Maar bestaat er zo’n totale makeover? Iemand laten sterven en hem dan van de grond af weer opnieuw opbouwen. Er kon toch maar één conclusie zijn: voor mij is er geen hoop meer? Ik ben niet gedreven door de liefde van Christus en dat blijft zo. Helaas pindakaas.

Maar God geeft ons een geweldige kans. Wil het wat met ons worden, is een extreme makeover niet genoeg. Dat weet God. En Hij wil dat het toch wat met ons wordt. Hij geeft ons een geweldige kans: een totale makeover. Meer dan plastische chirurgie. Dat is niet genoeg. Meer ook dan een transplantatie van wat organen.

Wat moet er dan allemaal aangepakt worden?

Onze relatie met God is kapot.

Ons hart is verkrampt, versteend zelfs. Kil en hooghartig; angstig en leeg.

Ons lijf is hierdoor gaan verdorren. De glans is er af, de slijtage slaat toe. We lijden onder allerlei kwaaltjes. Je wordt ouder. Vroeg of laat sterf je.

We hebben schulden, die aan ons trekken, die maken dat de fut er uit is. Alle schulden moeten betaald worden.
We hebben anderen onherstelbaar beschadigd, en dat moet ook hersteld worden voor we verder kunnen.

Is daar nog wat van te maken?

Maar wat is die liefde van Christus? Paulus schrijft: een mens is voor alle mensen gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven (vers 14).

God geeft ons een unieke kans. En die kans heet: Jezus Christus.

Jezus wilde voor ons sterven.

Nu denk je misschien: wat maakt dat uit? Wat heb ik eraan als een ander sterft?

Laten we stap voor stap kijken. Om ons nieuw te maken, moet het oude opgeruimd worden. En het wonderlijke is: Jezus heeft gezegd: ruim mij maar op. Ik, de koning van mijn volk. Ik laat me opruimen en neem zo heel mijn volk mee in mijn dood. Ik wil voor alle mensen sterven.

Ik zei niet voor niets: God geeft ons een geweldige kans. Een wonderlijke kans. Het gaat hier niet voor niets over de liefde van Christus.

Het oude moet helemaal weg. En Jezus Christus heeft gezegd: ik wil voor jullie sterven. Ruim mij maar op. Zoveel hield hij van ons. Wij waren totaal onbruikbaar, van ons was niets moois meer te maken. Hij heeft zich laten opruimen. En wij mogen leven.

Wonderlijk verhaal? Dat is het inderdaad. En het wordt straks nog veel wonderlijker.

Het is inderdaad wonderlijk.

Iemand anders die mijn dood ondergaat.

Iemand anders die mijn schulden betaald.

Iemand anders die het kankergezwel van de zonde uit zijn lijf weg laat snijden om ons te genezen.

Iemand anders die sterft om ons nieuwe mensen te maken.

3. Maar wat hebben wij er aan dat Jezus sterft?

Om ons nieuw te maken, mensen gedreven door liefde, moet er eerst grondig opgeruimd worden. Al het oude moet weg. Maar als Jezus sterft, hoe worden wij daar andere mensen van?

Let goed op: het grootste wonder komt nog.

Voor Jezus Christus was de dood niet het einde. Hij stierf, maar hij stond ook weer op. Als een helemaal nieuwe mens. Kijk maar aan het slot van vers 15: hij is voor de levenden gestorven en opgewekt.

Maar kijk dan ook in vers 17: als je één met Christus bent, ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Wat is dus het grote wonder?

Het wonder is dat Hij ons meeneemt door de dood heen. De dodelijke opruiming ondergaat hij in onze plaats. Hij laat zich opruimen. Hij sterft voor ons. Hij neemt heel ons oude bestaan mee in zijn dood. Onze zonde, onze schuld, onze problemen, onze lasten. Hij lost het op, hij neemt het weg, hij betaalt. Dat wil zeggen: het oude is voorbij. Het is weg, verdwenen in zijn dood. Een is gestorven, en dus zijn allen gestorven. En Hij neemt ons mee, door die eerste fase heen en brengt ons in de tweede fase. Het herstel, de vernieuwing, en het nieuwe bestaan dat volgt. Een nieuwe schepping.

Wij hebben een groot probleem – we zijn absoluut geen mensen gedreven door liefde. We moeten van de grond af opnieuw geschapen worden.

Maar God heeft ook een geweldige oplossing bedacht. Jezus Christus, zelf in eigen persoon de Zoon van God, is voor ons gestorven en opgestaan. En wij worden daarin meegenomen. Wij sterven met hem, en we staan met hem op.

Dit is zo’n groot wonder.

Snap je het niet?

Ik uiteindelijk ook nog steeds niet.

Het geheim is de eenheid met Jezus Christus. Het zijn in Christus.

Zoals wanneer je een blaadje in een boek legt, en je neemt dat boek mee. Overal waar dat boek heen gaan, daar gaat het blaadje ook heen. Zo is het ook met ons en Jezus. Jezus is onze koning. Hij bepaalt wat er met ons gebeurt. Overal waar Hij heen gaat, daar neemt Hij ons mee. Door de dood heen. Een total makeover. Naar een nieuwe schepping.

Alleen zo worden we mensen gedreven door de liefde van Christus. Het is die liefde zelf waardoor we met Christus sterven en opstaan. We worden een nieuwe schepping die voortkomt uit de liefde van Christus. We worden nieuwe mensen, gedreven door diezelfde liefde. Een geweldig wonder.

4. En nu denk je misschien: dit is allemaal theorie. Een mooi verhaal dat mijn leven niet raakt. Word ik hier een ander mens van?

Als het goed is wel. Je wordt verlost van je oude ik. Dat is je hart, dat steeds weer tegenvalt. En je krijgt een nieuwe identiteit. Je bent een nieuwe schepping. Een ander mens. En dat betekent drie dingen: bevrijding, vergeving, en genezing.

Bevrijding.

Je komt misschien uit een ingewikkeld gezin. Je hebt een autoritaire vader, je moeder was vaak ziek. Je hebt weinig liefde gekregen. Je draagt een stuk boosheid op je vader met je mee. En je voelt je tekort gedaan door je moeder. Gedreven door de liefde van Christus ben je niet. Gevangen in je verleden. Gevangen in slechte gewoontes. Een vervelend iemand.

Maar als dat oude in Christus sterft, dan word je vrij van je verleden. De bron van verzuring, wordt weggenomen. En je mag een nieuwe mens worden, een ander mens. Gedreven vanuit een nieuwe bron van liefde: de liefde van Christus.

Vergeving.

Misschien heb je in je leven wel grote fouten gemaakt. Je voelt je schuldig tegenover God, tegenover anderen die je pijn gedaan hebt. En je zit opgesloten in jezelf. Je speelt mooi weer misschien, maar van binnen ben je onrustig.

Maar je oude ik sterft met Christus. Je schuld wordt vergeven. Je krijgt vrede in je hart. Je mag weer vrijuit leven. Opnieuw beginnen! Je bent nu een geliefd kind van God, nieuw, onschuldig.

Genezing.

Dat kan letterlijk, soms nu al. Het kan ook figuurlijk. Je bent gewond door het leven. Gepest op school, op je werk. Je vertrouwt anderen niet meer. Diep in je doet het zo’n pijn.

Maar als je in Christus bent, ben je een nieuwe schepping. Van binnenuit wil Christus je genezen en veranderen. Hij brengt je terug in een gemeenschap. Je mag weer met anderen samen gaan leven. Je hoort immers bij het lichaam van Christus.

Geloof je dat het oude je niet meer achtervolgt? Weet je wat dat betekent? Je zit niet meer opgesloten in die oude wereld van de zonde. Het oude – schuldig, gekwetst, gevangen – is voorbij. Het sterft. En er komt een nieuwe schepping voor in de plaats. Het nieuwe staat op – vergeven, genezen, bevrijd. Een kind van God. Je hebt een Vader die tegen je zegt: Jij bent mijn lieve kind. Je hebt een grote broer die tegen je zegt: ik ga voor je door het vuur. Letterlijk. Van binnen woont Gods Geest in je. Een nieuwe schepping.

5. Maar dan snap ik het nog niet. Paulus zegt dat allen zijn gestorven. Dan zou iedereen toch verandert moeten zijn? En ik zie zo weinig van die verandering!

Nou, daar valt wel wat over te zeggen. Hoe krijgt die dood en die opstanding van Jezus Christus gevolgen in je leven? Door geloof. Kijk maar:

Als je met die vraag in je achterhoofd de tekst nog eens leest, wat valt er dan op?

– Paulus zegt dat hij ervan overtuigd is geraakt dat Jezus voor iedereen is gestorven (vers 14). Alleen door geloof kun je ervan overtuigd zijn dat Jezus voor jou en voor anderen gestorven is.

– hij laat zien dat hij mensen anders is gaan beoordelen, niet meer volgens de maatstaven van deze wereld (vers 16) – dus vanuit geloof.

– hij zegt niet dat iedereen een nieuwe schepping is, maar diegenen die één zijn met Christus (vers 17). Eén met Christus, dat ben je door geloof.

Waar gaat het dus steeds om? Steeds hetzelfde: het gaat om geloof in Jezus Christus, dan ben je ook een nieuwe schepping.

Hoe kijk je tegen Jezus aan? Volgens de maatstaven van deze wereld – een bijzonder mens? Of beoordeel je Jezus vanuit geloof? Ben je ervan overtuigd dat Jezus voor jou is gestorven en opgestaan?

Geloof in Jezus Christus is essentieel.

Daarom hebben we het verhaal van Petrus gelezen die over het water loopt. Vergelijk het in Christus een nieuwe schepping zijn maar met lopen over het water. Lopen over het water kan niet. Kijk om je heen, probeer het uit. Als je niet kunt zwemmen, verdrink je. Maar als Petrus gelooft, dan kan het wel. Dan stapt hij over de rand van de boot heen, op het water. En dan zie je ook wat geloven is. Geloven is naar Jezus kijken en dan doen iets wat helemaal onmogelijk lijkt. Geloven is primair naar Jezus kijken. Dat zie je aan Petrus, aan hoe het mis gaat. Als hij om zich heen gaat kijken, naar de golven gaat kijken, niet meer naar Jezus kijkt, dan gaat het mis. Als Petrus op de golven gaat letten wordt hij bang en zinkt hij weg in het water. Maar als hij Jezus roept, dan komt Jezus en trekt die hem weer uit het water omhoog. En samen lopen ze terug naar de boot.

Wanneer ben je een nieuwe schepping? Als je in Jezus Christus gelooft en zo met Hem verbonden bent. Als je naar Hem kijkt, dan wordt je leven nieuw. Alleen dan.

Doe jij dat?

Zoek je Jezus, bid je, roep je Hem erbij, volg je Hem? Is je hart op Hem gericht?

6. Laat het oude los en leef voor Jezus Christus.

Want het is zo makkelijk om het oude vast te houden. Om te kijken volgens de maatstaven van deze wereld.

Dan kijk je om je heen. Dan ga je op je oude gevoel af. Is er dan wel iets veranderd? Dan val je nog steeds tegen. Dan kun je je niet voorstellen dat God van je houdt. Dan kun je er niet bij dat God die ander zou vergeven. Dan is de kerk een club die tegenvalt. Dan doet je verleden pijn. Dan voel je je schuldig. Dan ben je bang voor de mensen – wat zouden ze zeggen?

Laat het oude los! Laat het verdwijnen in de dood van Christus.

Wat in de oude wereld belangrijk is – geld, uiterlijk, een extreme makeover, lompe of vunzige grappen, trendy spullen, noem het maar op.

Dingen bij anderen die niet uit Christus voortkomen – een mede-kerklid dat je teleurstelt, wrok, gebrek aan liefde – we zijn goed genoeg om die dingen bij elkaar te zien. De splinter in het oog van de ander zien kost niet veel moeite – helaas.

De zonde die je zelf doet – je hebzucht, je trots, je domheid, je verslaving – vul je eigen zwakke plekken, je eigen lievelingszonde maar in.

De pijn je aangedaan, door je ouders, je kinderen, je vijand, vul zelf maar in.

Geloof dat dat oude weg is.

Geloof je dat? Laat je het liggen bij het kruis van Jezus? Of ga je het toch weer ophalen?

En leef niet meer voor jezelf – voor je eigen rechtsgevoel, je eigen pijn, je eigen carrière, je eigen imago. Leef niet voor jezelf.

Leef je voor Jezus Christus? Hij is voor jou gestorven en opgestaan. Je bent in verbondenheid met Hem een nieuwe schepping.

En niet alleen jij, maar iedereen die één is met Jezus Christus.

Dan kijk je anders, dan geloof je wat God tegen je zegt. Ik heb je lief. Dan is de kerk het huisgezin van God, je broers en zussen. Dan hoor je God zeggen: Ik heb die ander ook lief – en jij, jij toch ook? Ik vergeef, jij toch ook? Dan ben je niet bang voor mensen, belangrijk is alleen wat God van je vindt. Dan weet je dat God je bevrijd van je verleden. Hij vergeeft je zonden, hij vernieuwt je leven, hij geneest je pijn.

Geloof in Jezus, en je bent een nieuwe schepping! Gedreven door de liefde van Christus.