2 Korinte 4,16b – God wil je van binnenuit gelukkig maken, net als die ander

Hans Burger
1 juli 2012

2 Korinte 4,16b – God wil je van binnenuit gelukkig maken, net als die ander

image_pdfimage_print

Liturgie

NB: zowel de gezangen als de psalmen in onderstaande liturgie komen allemaal uit het Liedboek voor de kerken!

Zingen: LB Gez 380,1.2.3.4

Stilte voor gebed

Votum

Zegengroet

Zingen: Ps 138,1.4

Gebed

Lezing ipv de 10 geboden: Lev 19 vers 1-4, 9-18 en 29-37

Zingen: Ps 51,1.5

Schriftlezing

– 2 Kor 3 vers 7-18

– 2 Kor 4 vers 6-18

Zingen: Ps 116,1.2.3

Preek over 2 Kor 4,16b
Zingen LB Gez 90,1.4.5.6.11

Gebed

Collekte

Zingen LB Gez 288,1.2.5.8

Zegen

Opmerking: Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over 2 Korinte 4,16b – God wil je van binnenuit gelukkig maken, net als die ander

1. Wil God je gelukkig maken?

Ja natuurlijk. Wat kun je anders dan daar volmondig ja op zeggen.

En toch…

Een tijdje geleden sprak ik iemand. En het ging over God – God wil je gelukkig maken!

En niet lang daarna verstuikte die ander een enkel.

Zulke dingen gebeuren vaker.

Je gunt iemand mooie dingen.

En die zijn er ook.

God geeft mooie dingen – en je herkent het samen.

Maar dan zijn er ook weer die tegenvallers. Lastige dingen. Pijn. Rotzooi.

Waar is God dan – wil Hij mij wel gelukkig maken? Kun je wel op God aan?

Die vraag is altijd een lastige geweest. Maar voor ons is er iets wat die vraag extra lastig maakt.

Wij zijn over het algemeen rijk en welvarend.

Voor honger of armoede hoeven we niet bang te zijn.

Dat was vroeger wel anders.

Wij zijn bang voor andere dingen. Pijn, tegenslag, je ongelukkig voelen.

Wij streven naar geluk.

En we kunnen een heleboel. We kunnen zorgen voor welvaart, voor eten, voor drinken, voor warmte, voor gezondheid, voor veiligheid – alles kunnen we maken, lijkt het. Zouden we niet zelfs ons eigen geluk kunnen maken? Hebben we geen recht op geluk?

Wat we minder goed kunnen: omgaan met dingen die niet lukken. Het moet perfect zijn, en zo snel mogelijk. Geen pijn, geen tegenslag, geen ongelukken. Dat moet gewoon niet mogen.

Wat is het moeilijk – omgaan met dingen die niet lukken.

Ook als christen leef je in deze tijd.

En kun je een heleboel.

Verlang je naar geluk.

En is het soms knap lastig om te gaan met wat niet klopt. Pijn. Tegenslag. Ongelukken.

Kun jij omgaan met tegenslag?

Verwacht jij dat God alle tegenslag voorkomt? Dat God je helemaal gelukkig maakt?

En als je denkt ‘nee natuurlijk niet’, wat denk je diep in je hart?

God wil je gelukkig maken – en toch is er tegenslag. Hoe moet je dat combineren?

Het is belangrijk om het te kunnen combineren.

Want in tegenslag heb je God nodig!

Als je dan teleurgesteld bij Hem weg gaat – God maakt me niet gelukkig, dan hoef ’t voor mij niet meer…

Nee, in tegenslag wil God je juist helpen.

Maar hoe zit het dan? Wil God je gelukkig maken, of niet? Hoe leer je omgaan met tegenslag, samen met God?

2. Ik kwam van de week een twitter-berichtje tegen van Frits Rouvoet, broer van, inderdaad. Hij werkt als hulpverlener op de wallen in Amsterdam onder prostituees. Dit stond er in de tweet:

Bijzonder moment na bidden met een prostituee. Maagpijn was verdwenen, ze was verbaasd over diepe vrede en rust die over haar was gekomen.

Ze zit in de prostitutie. Daar wordt je niet gelukkig van. Na dit gebed is er van buiten misschien niks veranderd. Maar van binnen –diepe vrede en rust. Maagpijn weg.

Misschien volgt er meer. Misschien kan ze geholpen worden om uit het wereldje stappen. Maar God begint al binnen in.

Zo werkt God en wil Hij ons gelukkig maken. Het begint met dat Hij ons van binnen nieuw maakt. Zo maakte Paulus het ook mee: ‘ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd’.

Dat kan zijn dat maagpijn verdwijnt. Of hoofdpijn.

Innerlijk vernieuwd worden – dat kan gaan over hoe je in je lijf zit.

Vrede, diepe vrede hoort er bij.

Rust – geen onrust, geen verveling, geen schuldgevoel, geen angst – maar Gods rust.

Blijdschap – dat kan zo diep zijn, zo blij, dat lachen en snikken in elkaar over gaan.

Een geluksgevoel – omdat de stralende zon van Gods liefde op je leven schijnt – heerlijk!

Innerlijke vrijheid – niet meer afhankelijk van wat mensen zeggen, alleen nog van God.

Niet meer afhankelijk van je verslaving, maar vrij in Christus.

Zuiverheid – gewoon zuiver,  helemaal goed, niet vies of besmet

Heiligheid – geen heilig boontje, maar vol van toewijding aan God

Of zoals ik het in een lied van Sela tegenkwam deze week:

‘U geeft waarheid in mijn binnensta

In ’t geheim maakt u wijsheid bekend.

Laat mij volstromen met uw volkomenheid

En heilig voor u zijn’

‘Ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd’, zegt Paulus. Zo maakte hij het mee.

Daar begint het. Zo wil God ons gelukkig maken, van binnen uit.

Paulus vergelijkt het met Mozes die bij God mocht zijn, en wiens gezicht ging stralen door Gods luister.

Licht dat van God afstraalt.

Gods licht dat afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

Licht dat in het donker schijnt en alles licht maakt.

Licht dat schijnt in onze harten.

Wat is dat mooi – God laat zijn licht schijnen! Licht dat van zijn gezicht afstraalt – zijn heerlijke luister!

Op ons!

Een overweldigende kracht binnen in ons.

De kracht van de Heilige Geest.

De kracht van Jezus die is opgestaan uit de dood.

De kracht van nieuw leven!

3. Innerlijke vernieuwing van dag tot dag, dat wil God geven.

Ook al is er van buiten misschien afbraak.

Dat kan dus samen gaan.

Dat je van binnen diep geluk krijgt – met God gelukkig bent.

En van buiten wil het niet, zit het tegen.

Kijk naar Paulus. Belaagd, vervolgd, geveld, 4 vers 8  – de mensen zaten achter hem aan, om hem het leven zuur te maken, te stenigen, gevangen te zetten.

Hij wordt aan het twijfelen gebracht: ‘Mooi is dat, maak je reizen de hele wereld over om mensen over Jezus te vertellen, kom je in de gevangenis!’

Zie je dat – Paulus werd aan het twijfelen gebracht.

Is het allemaal wel zo als het in de Bijbel staat?

Wil God me wel gelukkig maken?

De twijfel kan je bespringen.

Zo kan het dus gaan. Je bent christen. Je hebt mooie dingen van God gekregen. Je hebt ervaren: God is goed. God maakt mij gelukkig.

En dan toch zit het tegen.

Dat kan – het gebeurde bij Paulus, het kan in ons leven ook.

God belooft ons niet dat alles nu al van een leien dakje zal gaan.

Het kan ontzettend tegen zitten.

Want wat denk je – Jezus is nog niet teruggekomen; en de duivel is er ook nog.

Hoe dichter jij bij Jezus komt, hoe meer jij vanuit Jezus leeft, hoe meer de duivel zich inspant.

De duivel wil juist afstand tussen jou en Jezus.

Als jij zoals Paulus het goede nieuws van Jezus serieus neemt, doorvertelt, iets moois over God te zeggen hebt, dan komen er ook vijanden – houd je mond over Jezus en over God.

Die strijd hoort er bij!

Maar Paulus merkt ook: er is een kracht in mij waardoor ik overeind blijf.

Ik ben een wegwerppot van aardewerk, 4 vers 7.

Maar in mij zit een schat, een overweldigende kracht.
Van dag tot dag word ik vernieuwd!

En dan is wat ik nu meemaak, maar een kleine last. Er komt een eeuwige luister, 4 vers 17.

Zie je dat het samen kan gaan?

Van buiten tegenslag.

Het lukt niet. Het zit niet mee. Ziekte. Problemen. Pijn. Lastige dingen.

Maar toch van binnen een kracht die je overeind houdt.

Herken je het ook, bij jezelf, bij christenen om je heen?

Ik herken het.

Ik zie het gebeuren – er zouden zoveel verhalen over te vertellen zijn.

Alleen al hier in ons eigen midden.

Mensen die het moeilijk hebben. Die moeten huilen.

Maar uit hun ogen straalt toch levenskracht en blijdschap.

4. Maar hoe kan dat dan?

Hoe kan dat tegelijk waar zijn: God wil je gelukkig maken – diep van binnenuit. En tegelijk is er van buiten afbraak?

Om dat te begrijpen is belangrijk wat Paulus zegt in 4,10-15.

Er is meer dan God die ons gelukkig wil maken, van binnenuit – en de afbraak en strijd van buiten. God is bezig om ons helemaal aan Jezus gelijk te maken.

Stel je voor – jij en ik – gelijk aan Jezus.

Dat is wat God doet – als je in Jezus gelooft.

Maar wat betekent dat?

Kijk maar wat Paulus meemaakte, 4 vers 10.

Net zoals Jezus lijden en sterven, net zoals Jezus opstaan.

Dat is die dubbelheid. Aan de ene kant gaat zijn uiterlijke bestaan verloren –met Jezus sterven. Hij wordt onschuldig veroordeeld. Wat heeft Paulus gedaan? Waarom wordt hij gegeseld en gestenigd? Waarom zit de duivel hem dwars?

Waarom zit de duivel jou dwars? Waarom stribbelt de zonde in jou tegen?
Omdat je bij Jezus hoort!

Sterven met Jezus, dat is de ene kant.

Zo gaat het door tot je dood, of tot Jezus terugkomt.

Maar de andere kant is er ook.

Van dag tot dag innerlijk vernieuwd worden.

Dagelijks merken: in mij woont de Heilige Geest.

In mij is het nieuwe leven van Jezus.

God wil dat in ons Jezus zichtbaar wordt.

Waarom op zo’n gekke manier – tegelijk sterven, afgebroken worden; en nieuw leven krijgen, vernieuwd worden?

Daar kun je verschillende dingen over zeggen – wat leren we hier in 2 Korinte?

Jezus kwam om anderen gelukkig te maken.

Zo wil God niet alleen ons gelukkig maken, maar door ons ook weer andere mensen.

Stel je voor: wat gebeurt er als een christen erg ziek is. Maar tot op haar sterfbed blijft zij blijmoedig, vitaal van binnen, toch levenskrachtig?

Van zo iemand gaat een getuigenis uit.

Zo’n sterfbed zet aan het denken – waar komt die kracht vandaan?

En je kunt er niet om heen – het is de kracht van God.

Kijk in 4 vers 15: Paulus sterft met Jezus en leeft met Jezus omwille van de Korintiërs, zodat zij zien: God is er.

Daarom sterven wij met Jezus en leven wij tegelijk met Jezus – zodat de mensen om ons heen aan het denken worden gezet.

Wat hebben jullie?

Waar komt jullie blijdschap vandaan?

Dus waarom tegelijk afbraak van buiten en van binnen nieuw leven? Daar kun je meer over zeggen. Maar hier zie je: Jezus moet in ons zichtbaar worden!

Voor wie?

Hier leren we: voor de mensen om ons heen.

Die Gods kracht nog niet kennen. Jezus niet kennen. De Heilige Geest niet kennen.

God wil via jou ook anderen gelukkig maken!

5. Zo ging het bij Paulus.
Maar… gaat het ook zo bij jou en bij mij?

Werkt het in de praktijk ook zo?

Nee, niet vanzelf. Niet iedereen maakt zoveel tegenslag mee als Paulus.

Niet iedereen maakt op dezelfde manier mee: mijn uiterlijk bestaan gaat verloren.

Daarin zijn we allemaal verschillend.

Wel geldt voor ons allemaal: uiterlijke afbraak en innerlijke vernieuwing door God, het kan zeker samengaan.

Dus het is de vraag voor ons allemaal: word jij in je innerlijke bestaan van dag tot dag vernieuwd?

Dat het bij Paulus zo ging, wil niet zeggen dat het bij jou en mij ook zo gaat.

Het licht van God schijnt wereldwijd – dat is duidelijk.

De goddelijke luister straalt af van het gezicht van Jezus Christus.

De Heilige Geest is er.

Maar schijnt Gods licht ook in jouw hart?

Dat is de vraag.

De duivel kan ons blind maken. Een sluier over ons hart leggen, zodat Gods licht niet binnenkomt. Dan zorgt de duivel dat het schaduwachtig blijft, donker.

Wij zelf kunnen ons afsluiten voor het licht.

Als de zon schijnt, kun je in de zon gaan zitten. Je kunt ook de schaduw opzoeken of naar binnen gaan. Blijven zondigen, leven zonder Christus.

Als er een sluier is, schaduw, donker, het licht niet in je hart schijnt, dan gaat het hele verhaal niet op.

Dan is er geen innerlijke levenskracht die je van God krijgt.

Dan ben je misschien alleen maar teleurgesteld. Boos. En je haakt af.

Je gaat er misschien wel aan kapot.

In het donker kun je niet leven.

Los van God houdt het op.

Lieve mensen, laat dat bij ons, bij jou niet zo zijn!

In moeite wil God je helpen.

Tegenslag heeft nooit meer het laatste woord.

De duivel ook niet.

Hij is verslagen. Voor Jezus moet hij wijken.

6. Wil jij van dag tot dag in je innerlijk bestaan vernieuwd worden?

Ga dan naar Jezus toe. Dagelijks.

Kijk in 3,16: als je naar Jezus toe gaat, wordt de sluier weggehaald. Daar kan geen duivel tegenop.

Kijk in 4,6: het licht schijnt van het gezicht van Jezus.

Bid de Heilige Geest – want kijk in 3,16: met de Heer wordt de Geest bedoeld.

Bid dat de Geest je vult met Gods overweldigende kracht, 4,7.

Laat Gods licht in je hart schijnen! Elke dag.

Want Gods licht maakt je gelukkig.

Vergelijk het met lichttherapie.

Lichttherapie is voor mensen met een winterdepressie. Van al dat donker worden ze depri. Van licht word je vrolijk van.

Dus ga je zitten voor een sterke lamp. En de winterblues verdwijnt.

Zo is het hier ook. Wil je gelukkig worden?

Wil je dat Gods licht door jou straalt naar mensen om je heen?

Dat God via jou anderen gelukkig maakt?

Volg dan die goddelijke lichttherapie. Ik heb dat nodig – wij allemaal! Ga zitten in het licht van Gods goede nieuws, dat is het licht van God zelf.

Wat wil dat concreet zeggen?

Drie dingen, denk aan het eind van 2 Korinte: genade van Jezus Christus, liefde van God, gemeenschap van de Heilige Geest. Dat is het.

Liefde van God.

Laat het doordringen in je hart – God houdt van jou!

Bedenk iets wat werkt – maar vang die liefde van God in je hart op.

Hartverwarmende liefde – daar word je gelukkig van!

Genade van Jezus Christus.

Leef vanuit Gods genade. Vergeving en nieuw leven met God.

Genade maakt je nieuw van binnen!

Gemeenschap van de Heilige Geest.

Deel je leven. Met God de Vader, met Jezus Christus, met elkaar, met mensen die Jezus nog niet kennen.

Zoek elkaar op – op je kring, of op een andere manier.

Gods licht opvangen, dat is ook iets om samen te doen. Doe je niet mooier voor dan je bent, we zijn maar weggooipotten van aardewerk. Laat geen mooie buitenkant zien, maar laat zien wat God in je leven doet. Dat zeg ik ook tegen mezelf – ik laat me niet zo snel in mijn hart kijken. Maar als je echt met elkaar deelt wat God in je leven doet, waarom je God nodig hebt, hoe Hij in je leven is – delen wat je dwars zit, samen bidden, samen God prijzen, van hart tot hart met elkaar spreken – dan laat je Gods licht naar elkaar doorstralen. En word je van binnen nieuw gemaakt. Jij, en anderen ook! Laat ook anderen delen in ons geluk – delen in God!