1 Tessalonicenzen 2:8 – Delen van je leven

Mark Veurink
7 april 2013

1 Tessalonicenzen 2:8 – Delen van je leven

image_pdfimage_print

Bij deze preek is een blad met verwerkingsvragen beschikbaar: Samen GROEI-en.

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Zingen: Psalm 108 : 1 en 2

Stil gebed

Votum en vredegroet

Zingen: Opwekking 194 (U maakt ons één)

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: 1 Tessalonicenzen 2:1-13

Zingen: Psalm 133 : 1, 2 en 3

Preek over 1 Tessalonicenzen 2:8

Zingen: Opwekking 378 : 1, 2, 3, 4 en 5 (Ik wil jou van harte dienen)

Kinderen terug

Kinderlied

Lezen wet

Zingen: LvK Lied 437 : 1, 2 en 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht)

Gebed

Collecte

Zingen: GKB Gezang 64 : 1, 2 en 3 (Vrede zij u)

Zegen

Preek: Delen van je leven

‘It’s my Life’

dia 1 – uitdelen van je leven

Paulus schrijft bijna letterlijk over ons jaarthema:

‘uitdelen van Gods liefde’.

Hij heeft het over ‘laten delen in Gods evangelie’.

Je mag ook zeggen: ‘uitdelen van Gods evangelie’.

Maar daar gaat het Paulus niet om:

ze hebben niet alleen het evangelie uitgedeeld, maar ook hun leven!

Dat klinkt toch behoorlijk onlogisch.

Alsof het gemakkelijker is om het evangelie te delen, dan je leven.

Het leven delen, dat lijkt gemakkelijk.

Een beetje met elkaar meeleven,

van elkaar op de hoogte blijven,

dat doet toch iedereen?!

En met e-mail en facebook is dat alleen maar gemakkelijker geworden.

Dan is het evangelie uitdelen toch veel moeilijker?!

Niet dus.

Uitdelen van je eigen leven,

gaat verder dan uitdelen van het evangelie.

Ik denk zelfs dat het in onze tijd

nog veel moeilijker is dan het was in de tijd van Paulus.

Hoe kun je je leven nu delen in een wereld

waarin iedereen al druk genoeg is met zijn eigen leven?

dia 2 – geloof in jezelf

Bij ons zit het er toch wel heel diep in dat ons leven van onszelf is.

Het is jouw leven, je moet er uit halen wat er in zit,

want je leeft maar een keer.

Daarom is het belangrijk om jezelf te ontwikkelen,

jezelf op te werken, voor jezelf op te komen,

want dan kun je van jouw leven genieten.

En dat is waar het uiteindelijk om draait.

Het is mijn leven,

en waag het niet je daarmee te bemoeien!

Een ander laten delen in je leven,

is daarom behoorlijk ingewikkeld.

Natuurlijk, iedereen doet het wel een beetje, maar dan wel op zijn eigen voorwaarden:

met mensen die ik zelf uitgezocht heb,

op momenten dat het mij goed uitkomt

en sommige dingen zijn ook gewoon voor mijzelf.

Het is per slot van rekening míjn leven.

dia 3 – loesje genieten

Het zijn trouwens echt niet alleen jongeren die zo in het leven staan.

Bij ouderen zie je dat net zo goed:

een leven lang hard gewerkt om van de oude dag te kunnen genieten.

Als je met pensioen bent is het de tijd om alles te doen

waar je in je leven nog niet aan toegekomen was.

Nu mag je genieten!

Genieten van je eigen leven, er uit halen wat er in zit,

dat is een recht geworden.

Nee, het is een plicht geworden.

Je moet genieten van je eigen leven.

En dat is een erg onbarmhartige wet.

dia 4 – alles wat we wilden

Drie jaar geleden was er op de televisie een documentaire met de titel

‘alles wat we wilden’.

In de documentaire worden vier creatieve twintigers gevolgd.

Mensen voor wie het leven helemaal open ligt:

ze kunnen alles wat ze willen.

Ze zijn veeleisend, want met hard werken kun je alles bereiken.

Op het eerste gezicht zijn het succesvolle jongeren:

zij doen met hun leven wat ze willen.

Maar achter dat masker zitten kwetsbare, eenzame mensen,

die aan hun eigen hoge eisen onderdoor gaan.

‘It’s my life’, dat is voor veel mensen hun lijflied geworden.

Ik doe alles om van mijn leven te genieten.

Maar het voelt zo leeg…

1.Het leven delen

dia 5 – het leven delen

Wat Paulus beschrijft, is precies het tegenovergestelde.

Niks ‘uit het leven halen wat er in zit’.

Paulus heeft het niet te druk met zijn eigen leven.

Hij wil juist van zijn leven delen.

‘Je leven delen’, wat bedoelt Paulus daarmee?

Dat is nog niet zo duidelijk.

In sommige bijbelvertalingen gaat het zelfs niet over

‘je leven delen’, maar over ‘je leven geven’.

Alsof Paulus zijn leven wil geven, alsof hij wil sterven,

voor de inwoners van de stad Tessalonica.

Het zou me niet verbazen als Paulus zelfs daar bereid toe was.

Zo belangrijk vond hij zijn leven niet.

Maar dat is niet waar het hier over gaat.

dia 6 – inzet

Paulus bedoelt hier twee andere dingen.

Het eerste is dat hij zich met zijn hele leven wil inzetten.

Zijn leven heeft maar een doel, Christus bekend maken,

en daarvoor wil hij alles geven.

Met hart en ziel geeft hij zich daarvoor.

In vers 9 schrijft hij ook over zijn inspanning,

dag en nacht.

In vers 10 gaat het over een grote toewijding.

Paulus was niet zo onder de indruk van het argument

dat hij zelf ook nog een leven moest hebben.

Met zijn hele leven deelt hij uit,

wij zouden zeggen dat hij zichzelf tekort doet,

maar hij doet het omdat Jezus zijn leven is.

dia 7 – leven open stellen

Paulus heeft het over nog meer:

hij wil samen bij de mensen zijn.

Paulus is een soort zendeling geweest in Tessalonica,

maar niet een die afstandelijk was.

Hij is niet iemand die een paar uur in de week

voor een grote groep mensen wil praten, vertellen over Jezus,

maar die verder voor mensen onbereikbaar is,

omdat hij zich in z’n ivoren torentje heeft teruggetrokken.

Paulus wil samenleven met de mensen.

Hij gaat relaties met ze aan, vriendschappen.

Iedereen kan altijd bij hem terecht.

Over zijn eigen leven is hij ook niet geheimzinnig.

Mensen mogen binnenkomen in zijn leven,

ook in zijn privé leven.

Paulus wil delen in het gewone, alledaagse leven in de stad.

Geen afstandelijke zendeling, maar een betrokken inwoner.

Waar het om gaat is dat Paulus niet alleen wil delen wat hij heeft,

namelijk het evangelie van God,

maar ook wie hij is.

dia 8 – boormachine en traan

Delen dus.

En dan kan het over allerlei dingen gaan.

Het gaat over delen van bezittingen.

Over hele simpele dingen als het uitlenen van je boormachine of je auto.

Het gaat over relaties die je hebt.

Over gevraagd en ongevraagd bij elkaar komen aanwaaien,

en weten dat je welkom bent.

Over dingen die je toch al doet, samen met anderen te doen,

bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd kijken.

Het is delen in vreugde,

door samen feest te vieren, met een verjaardag, maar ook met kerst.

Het is ook delen in verdriet:

er voor elkaar zijn als iemand het moeilijk heeft.

Je lijdt met elkaar mee.

En het is delen van het geloof.

In gesprekken over de vreugde die je daarin vindt,

maar ook over wat je twijfels daarin zijn.

Zo met elkaar omgaan, dat is echt gaaf!

2.Een opdracht voor iedereen

dia 9 – opdracht voor iedereen

Of ga ik nu te snel?

Dat Paulus dat deed, dat is mooi,

maar ik ben Paulus niet.

Paulus was een zendeling, met een bijzondere levenstaak.

Zijn leven delen past goed bij die taak,

maar daarmee is het nog niet een taak voor mij.

Je moet in ieder geval niet te gemakkelijk zeggen

dat je net als Paulus moet zijn.

Paulus deelde zijn leven met de Tessalonicenzen,

maar er staat niet dat zij hun leven ook met Paulus deelden.

Maar aan de andere kant was Paulus in zijn leven ook wel een voorbeeld voor hen.

dia 10 – Jezus deelde leven

Kun je zelf van je leven uitdelen?

Ik denk dat het helpt om eerst naar Jezus te kijken.

Als er iemand was die mensen liet delen in zijn leven,

die uitdeelde van zijn leven,

dan was het Jezus wel!

Jezus was zo ongeveer publiek bezit.

Zeker niet iemand die zo af een toe een toespraak hield,

en dan weer spoorloos verdwenen was.

Jezus zelf deelde zijn leven.

Hij deelde zijn leven voor ons.

Met hart en ziel heeft hij zich voor mij ingezet.

Jezus kende geen dingen die privé waren.

Ontvang eerst maar van dat leven van Jezus.

Want dan heb je ook echt wat uit te delen.

dia 11 – niet van mijzelf

Die opdracht geldt voor iedereen.

Er zit namelijk een diepe bijbelse laag achter.

We hadden het net even over de gedachte dat mijn leven míjn leven is.

Dat is een erg onbijbelse gedachte.

Dat wordt duidelijk in bijvoorbeeld Romeinen 7:4:

“Zo behoort u een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt.”

De bijbel is er heel duidelijk over:

jouw leven is niet van jezelf.

Het is van Christus.

Als je dat serieus neemt,

dan kun je niet meer zeggen dat je leven geslaagd is

als je succesvol bent geweest en zo veel mogelijk hebt genoten.

Nee, je leven is om ermee uit te delen.

God heeft de mens gemaakt om te delen.

Voor Paulus zijn dat niet alleen maar mooie woorden.

In zijn eigen leven brengt hij het in de praktijk.

Daarom kan hij ook zeggen dat het delen van het leven

nog meer is dan het delen van het evangelie.

Het delen van het evangelie kan nog een mooie theorie zijn.

Maar Paulus laat zien wat het in de praktijk betekent.

Dat vraagt zijn hele leven.

dia 12 – kring

Een praktische vraag is dan natuurlijk wel:

ik kan mijn leven niet met de hele wereld delen,

met wie moet ik dat dan doen?

Dat kan niet met honderden mensen.

Zelfs deze kerk is daar al te groot voor.

Daarom hebben we kringen:

kleinere groepen waar je elkaar beter kent.

De kringen zijn een goede plaats om je leven te delen.

Maar als het gaat om ‘uitdelen van Gods liefde’,

dan gaat het ook over je leven delen buiten de kerk.

Op school, in je straat, op je werk.

Het is ook maar net met wie je te maken krijgt.

dia 13 – verschilt

Nu weet ik ook wel dat het voor sommige mensen heel gemakkelijk is

om open te zijn naar anderen.

De een heeft nu eenmaal wat makkelijker relaties dan de ander.

Sommige mensen hebben veel vrienden,

anderen veel minder.

Maar de vriendschappen die zij hebben, gaan vaak wel dieper.

dia 14 – betrouwbaar zijn

Je leven met elkaar delen begint met elkaar vertrouwen.

Juist dat vertrouwen in anderen kan beschaamd zijn.

Begin er dan in ieder geval maar mee

dat anderen jou kunnen vertrouwen.

Als je betrouwbaar bent,

nodig je daarmee ook mensen uit hun leven met jou te delen.

Op de achtergrond staan is prima,

maar trek je niet terug met de gedachte dat je je eigen leven wel leeft.

3.Typisch christelijk

dia 15 – Typisch christelijk

Dat is allemaal wel mooi en aardig,

maar wat heeft dit nog met God te maken?

Ook niet-christenen kunnen hun leven delen.

Is het niet heel erg horizontaal?

Is het wel zo typisch christelijk?

dia 16 – bewijs

Voor Paulus wel!

Dat hij wil delen van zijn leven,

is voor hem juist een bewijs van het evangelie.

Juist dat hij zijn leven wil delen,

is het bewijs dat zijn boodschap van God komt!

Blijkbaar zijn er in Tessalonica mensen

die beweren dat Paulus het evangelie alleen maar vertelt om er zelf beter van te worden.

Dat wil Paulus hier ontkrachten.

Als hij er zelf beter van had willen worden,

dan had hij zijn leven echt niet gedeeld.

Hij geeft er veel te veel van zichzelf voor op.

Juist dat laat zien dat het Paulus echt gaat om God!

dia 17 – liefde

Wat ook typisch christelijk is, is het motief van Paulus.

Paulus is vol liefde,

en de Tessalonicenzen zijn hem dierbaar geworden.

Liefde is de drijvende kracht van Paulus.

Liefde voor mensen.

Zoals ook Jezus mensen liefhad.

Paulus deelt zijn leven niet omdat het zo gezellig is,

omdat hij zelf dan beter tot zijn recht komt.

Nee, hij deelt het omdat hij door Christus’ ogen naar mensen kijkt.

dia 18 – niet uitgezocht

Dat gaat ook verder dan gewone vriendschappen.

Je vrienden zoek je zelf uit.

Vaak zijn het mensen van hetzelfde slag als jijzelf.

Paulus deelt zijn leven ook met heel andere mensen.

Mensen die niet zijn type zijn.

Dat is typisch christelijk.

In de kerk delen mensen hun leven,

met mensen waar ze anders nooit mee in aanraking waren gekomen.

De yup en de uitgeprocedeerde asielzoeker delen hun leven.

Wat typisch christelijk is, is dat je jezelf opgeeft.

Dat het niet om jouw leven gaat, maar het leven van de ander.

Dat laat ook zien dat het christelijk geloof echt verschil maakt.

Geloven kan heel zweverig worden.

Maar geloven doe je niet alleen.

Juist dan kan het geloof heel praktisch worden.

Dan heeft het ook gewoon te maken met het uitlenen van je boormachine.

dia 19 – bevrijdend

Juist het delen van je leven is evangelie.

God wil je zo namelijk bevrijden.

Bevrijden van het idee dat het gaat om jouw leven,

en dat je daar dus ook alles voor moet doen.

Dat klinkt misschien mooi,

en we willen misschien gewoon wel geloven

dat we onszelf een mooi leven kunnen bezorgen,

maar de praktijk is bikkelhard.

Je moet steeds meer uit je leven halen,

steeds nieuwe mogelijkheden verkennen,

steeds meer genieten…

Denk maar weer even terug aan die vier jongeren uit die documentaire:

zij kunnen het niet meer aan.

Mensen hebben behoefte aan verbondenheid.

Van binnen zijn veel mensen alleen.

Iedereen heeft behoefte aan een luisterend oor,

aan iemand die met je meeleeft.

Het evangelie dat je leven niet van jezelf is,

dat je niet hoeft te presteren,

geeft daar ruimte voor.

4.Leven delen naar buiten

dia 20 – naar buiten

Tot nog toe heb ik het vooral gehad over het delen van je leven met elkaar.

Ik wil het nu ook breder trekken:

je leven delen buiten de kerk.

dia 21 – betrouwbaar

Dat doet Paulus namelijk ook.

De Tessalonicenzen wisten eerst helemaal niets van God.

Paulus heeft hen het evangelie van God bekend gemaakt,

en hen dus zelfs laten delen in zijn leven.

Daardoor vertelde hij hen niet alleen met woorden, maar ook met daden over God.

Zijn leven delen hoort voor hem helemaal bij

het uitdelen van Gods liefde aan mensen die God niet kennen.

In deze brief wijst Paulus daar weer op:

ik heb niet maar mooie praatjes opgehangen,

ik heb mijn leven met jullie gedeeld.

In Tessalonica waren er mensen die probeerden Paulus verdacht te maken.

Dat er christenen in Tessalonica waren, was hen een doorn in het oog.

Dus probeerden ze Paulus af te schilderen

als iemand die rijk werd van de boodschap die hij verkondigde,

iemand die arrogant was en zijn gezag misbruikte,

iemand die mensen naar de mond praat om maar volgelingen te krijgen,

kortom: iemand die onbetrouwbaar is.

En als Paulus onbetrouwbaar is, dan zal zijn boodschap dat ook wel zijn.

Daar gaat Paulus dus tegenin.

Hij laat zien hoe hij alles heeft opgegeven,

hoe hij steeds bereid was zichzelf te geven.

Hij heeft nota bene zijn leven met de Tessalonicenzen gedeeld.

Dat laat iets van zijn oprechtheid zijn.

Paulus heeft geen mooie praatjes verspreid om er zelf beter van te worden.

In alles heeft Paulus laten zien dat het hem niet om hemzelf ging,

maar om de mensen uit Tessalonica.

Paulus’ leven maakt zijn boodschap geloofwaardig.

dia 22 – laten binnenkomen

Onze wereld is heel kritisch op mooie praatjes.

Christenen die het allemaal zo goed weten te zeggen,

die precies de waarheid kennen,

maar er in hun leven niets van waar maken

en zelfingenomen en afstandelijk zijn,

daar heeft de wereld echt geen boodschap aan.

Als we alleen maar ons verhaal willen droppen bij mensen,

maar die mensen niet ons leven willen laten binnenkomen,

dan zijn we ongeloofwaardig.

Wil je mensen over God vertellen,

dan moet je ook voor hen open staan.

Het gaat er namelijk niet om dat jij aan je verplichting voldoet

door mensen over God te vertellen.

Het gaat om die mensen zelf.

En deze theorie, die Paulus in Tessalonica heeft waargemaakt,

wordt in de praktijk nog altijd bevestigd.

Het overgrote deel van de mensen die God leren kennen,

leert God kennen door relaties met christenen.

dia 23 – Jezus’ leven

Uitdelen van Gods liefde, dat vraagt je leven.

Maar als je door Jezus’ ogen naar mensen kunt kijken,

dan is dat geen probleem.

En Jezus zorgt wel voor jouw leven,

hij heeft zijn leven voor je gedeeld.

Amen.