1 Petrus 3,13-15a – Gelukkig als je lijdt?

Hans Burger
7 juni 2009

1 Petrus 3,13-15a – Gelukkig als je lijdt?

image_pdfimage_print

Zondag van de vervolgde kerk

Bevestiging ambtsdragers

Voorbereiding voor het avondmaal 

Liturgie

 • Voorzang EL 299
 • Stil gebed
 • Votum / groet
 • Zingen: Ps 4,1 (’s middags Ps 4,1.2.3)
 • Wet met Matt 5,1-16
 • Zingen: Ps 4,2.3
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Petrus 3,8-18
 • Zingen: Ps 34,4.5.6
 • Preek over 1 Petrus 3,13-15a
 • Zingen: LB 477 (’s Middags geloofsbelijdenis: zingen Gez 179b)
 • Bevestiging
 • Zingen: Ps 134
 • Gebeden afgewisseld met Gez 37,1.3.6.8
 • Collecte
 • Zingen Gez 141,1.3 (’s Middags Gez 119,3.4.5)
 • Zegen

Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

 

Preek over 1 Petrus 3,13-15 – Gelukkig als je lijdt?

Zussen en zusters, broers en broeders, gasten, u die hier bij ons bent,

1. Wanneer ben je gelukkig? Wat zou je zeggen? Als je gezond bent? Als je het goed hebt thuis? Als je een leuke baan hebt? Genoeg geld op de bank? Maar gelukkig als je lijdt… Ik denk dat er weinig mensen in Nederland zijn die dat zouden zeggen.

Moet je dan Petrus horen: Je bent gelukkig te prijzen als je lijdt omwille van de gerechtigheid. Kun je je daar iets bij voorstellen?

Petrus weet waar hij het over heeft. Hij heeft niet makkelijk praten.

Kijk in Handelingen 12. Petrus is voor de derde keer in de gevangenis gegooid. Waarom? Petrus bleef maar in Jeruzalem vertellen dat Jezus niet dood is. Jezus is opgestaan, de Messias!

Hij zit aan twee soldaten vast met twee kettingen. Hij moet extra beveiligd worden. Niet zo gek: kijk maar in Handelingen 5. Hij was al eens op een wonderlijke manier uit de gevangenis bevrijd. Hij is opgepakt door koning Herodes. Herodes had net de apostel Jakobus laten doden. Nu wil hij Petrus ook doden. Is dit Petrus’ laatste nacht?

En dan midden in de nacht – een engel maakt hem wakker. De kettingen zijn los. Petrus loopt de gevangenis uit. Pas als hij buiten is, beseft hij wat er is gebeurd. ‘De Heer heeft een engel gestuurd om me te bevrijden!

Een mooie ontsnapping. Maar ben je gelukkig als je uitgescholden wordt, bedreigd, veracht? Als je de dood in de ogen kijkt? Hoe kan Petrus dat zeggen: je bent gelukkig te prijzen als je lijdt omwille van de gerechtigheid?

Nog steeds zijn er zoveel verhalen over christenen die vervolgd worden. Lees het maandblad van Open Doors. Ik heb een hele stapel meegenomen. Als je wilt kun je er na de dienst een meenemen. Mensen waarvan het huis in brand gestoken wordt omdat ze christen zijn geworden. Christenen in Noord-Korea in strafkampen. Ze worden zwaarder aangepakt dan andere gevangenen.

Het is vandaag de zondag voor de vervolgde kerk. Zij worden vervolgd omdat ze Jezus volgen. Zij houden ons een spiegel voor. Laten we eens in die spiegel kijken. Dat doen we vandaag. Vandaag worden onze broers Fred Bakels en Arie Troost bevestigd als diaken, en Ben Buisman als ouderling. En we bereiden ons voor op het avondmaal van volgende week zondag. Wat kun je als ambtsdrager leren van de vervolgde kerk? Wat kun je als christen leren van de vervolgde kerk als je toeleeft naar het avondmaal?

En hoe kun je dat zeggen – je bent gelukkig te prijzen als je lijdt omwille van de gerechtigheid?

2. De rechtvaardigen lijden door onrecht. Je ziet het steeds in de Bijbel, bijvoorbeeld in Psalm 34. We zongen daaruit.

Je ziet het in de brief van Petrus:

2,20: lijden omdat je goed doet.

3,17: lijden omdat je Gods wil doet.

4,19: lijden naar de wil van God.

Je zou zeggen: Wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Precies wat in 3,13 staat. Als je alleen maar goed doet en je alleen maar inzet voor wat goed is – wie zou je dan kwaad doen?

Maar het gekke is: juist als je goed doet, kun je het daardoor moeilijk krijgen.

Iemand in je klas wordt gepest. Een paar meiden zijn enorm gemeen tegen een ander meisje. Jij neemt het voor haar op. Je wilt niet meedoen, maar ook niet alleen toekijken. Je spreekt de anderen erop aan. En opeens begint het pesten zich tegen jou te richten. Een band die lek geprikt wordt. Roddels die rondgestrooid worden.

Of je had nooit zoveel met het geloof, met de kerk. Je had een groep vrienden waarmee je vaak uitging. Flink drinken, meiden versieren, je weet wel. Maar je opa is overleden en je bent bij de begrafenis weer eens in de kerk geweest. Je bent op je werk aan de praat geraakt met een collega. Steeds meer herontdek je wat je vroeger over Jezus geleerd hebt. Je doet een Alpha-cursus. En je beleeft steeds minder plezier aan dat uitgaan in het weekend. Eigenlijk wil je ook naar de kerk op zondagmorgen. Je vrienden vinden het maar raar – steken onder water, soms opeens even duwen, ze worden afstandelijker. Je raakt je vrienden kwijt.

Heb je zelf ook zulke voorbeelden? Dat je eruit ligt, terwijl je alleen maar met goede dingen bezig bent!

Zo zit onze wereld dus in elkaar. Hoe meer je echt doet wat God wil, hoe meer je verzet oproept. Jij zet je volledig in voor het goede? Dan zul je klappen krijgen! Doen wat God wil? Daar zit onze wereld niet op te wachten.

Bij Jezus ging het net zo. Hij werd zelfs gedood. En waarom? Omdat hij Gods wil deed. Jezus had het al gezegd: Een leerling staat niet boven zijn meester. Als ze onze Heer vervolgd hebben, dan ook zijn leerlingen.

Het gebeurt: christenen die vervolgd worden. Ik noem alleen maar de top 10 uit de ranglijst christenvervolging van Open Doors: Noord-Korea, Saoedie-Arabië, Iran, Afghanistan, Somalië, Malediven, Jemen, Laos, Eritrea, Oezbekistan.

3. Maar waarom ben je gelukkig te prijzen als je lijdt omwille van de gerechtigheid?

In 1 Petrus 4 geeft Petrus een paar redenen. Als je even meeleest, vers 13 en 14:

Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.

Om dit te snappen moet je eerst dit bedenken: het hoogste geluk is niet gezondheid, welvaart, vriendschap, een relatie, een gezin. Het hoogste geluk is dat je één bent met Jezus Christus. Dat je zo dicht bij Jezus Christus bent, dat jij op Hem gaat lijken. Dat jij meemaakt wat Jezus meegemaakt heeft.

Is dat voor jou het hoogste geluk? Zo dichtbij Jezus zijn dat je op Hem gaat lijken?

Petrus noemt drie dingen waarin dat concreet wordt:

a. Christus’ lijden komt over je

b. Christus’ luister zal in jou zichtbaar worden

c. De Geest van God die op Christus rustte, rust op jou.

Het is dus niet zo dat je gelukkig bent omdat je lijdt op zich. Lijden is helemaal niet leuk. Je moet het niet opzoeken. Petrus zegt juist (3,13): wie zou je kwaad doen als je je volledig inzet voor het goede?

Je bent wel gelukkig als je zo op Jezus lijkt dat je je volledig inzet voor het goede. Als de Geest van Christus op je rust. Als je zeker bent van een geweldige toekomst met Jezus.

En dat wil de duivel natuurlijk niet. Als jij echt bij Jezus hoort en daar werk van maakt, dan komt de duivel in actie. Iemand die alleen in naam christen is, daar maakt de duivel zich niet druk over. Maar als de Geest van Christus, de Geest van God echt op je rust, in al zijn grootheid, ja, dan ben je een bedreiging voor satan.

Vervolgd worden is dus een groot compliment. Het bewijst dat je zo dichtbij Jezus Christus leeft, dat jij op hem gaat lijken. Dat jij verzet en weerstand oproept, net zoals Jezus dat deed.

Waarom ben je dan gelukkig? Niet omdat je lijdt. Geluk is één zijn met Jezus Christus, je Heer. Geluk is in de voetsporen van Jezus gaan. Zelfs als je lijdt net als hij. En je gaat net als Jezus een geweldige toekomst tegemoet. Dan zul je enorm blij zijn.

4. Als ik iemand vraag: lijd jij als christen? Heb jij deel aan het lijden van Christus? Dan is het antwoord vaak: Nee, hier in Nederland is gelukkig geen vervolging.

En dat is zo. Daar kunnen we God dankbaar voor zijn. Wij hoeven niet bang te zijn voor vervolging omdat we christen zijn.

Als we in de spiegel kijken van de vervolgde kerk: Waarom lijden zij wel en wij niet?

Als je kijkt waar christenen vervolgd worden, dan is dat in Noord-Korea. Een land met een anti-christelijke regering. Het zijn veel Islamitische landen waar christenen het moeilijk hebben. Daar is geen godsdienstvrijheid. Hier zijn wetten die godsdienstvrijheid garanderen.

Maar: Petrus heeft het over lijden omdat je je volledig inzet voor het goede. Lijden omwille van de gerechtigheid. Lijden omdat je de wil van God doet.

Lijd jij dan als christen? Omdat je goed doet, omdat je de wil van God doet?

Dan zijn er twee mogelijkheden.

Of je ontdekt dat je meer lijdt als leerling van Christus dan je dacht. Denk weer aan dat voorbeeld van iemand in je klas die gepest wordt. Jij neemt het voor die ander op. En opeens ben jij ook de klos. Alleen omdat je goed doet. Herken jij dat? Dat is lijden als leerling van Christus.

Maar er is ook een andere mogelijkheid: je ontdekt dat je weinig lijdt omdat je je niet echt volledig inzet voor het goede.

Als ik het bij mezelf houdt: soms doe ik niet wat Jezus wil omdat ik het te ver vind gaan. Als ik denk aan wat Jezus zegt in Matt 5,47: Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Het kost mij nog steeds moeite om op straat iedereen te groeten. Ik groet wie mij groeten. Zo vriendelijk zijn dat ik iedereen groet – ook als ze mij niet zien staan – het lukt mij gewoon niet.

Dat lijkt iets kleins. Maar er zit een grote vraag achter: waarom moet ik altijd de eerste zijn die over de brug komt? Laat nu die ander maar eens komen. Ik wil niet raar zijn. Ik wil niet weer teleurgesteld worden. Ik wil geen pijn meer. Ik moet bekennen: ik loop soms weg voor het lijden.

Wanneer denk jij dat: Dit gaat te ver. Niemand doet het, waarom zou ik het dan doen? Wanneer loop jij weg voor het lijden? Wanneer ben jij wel christen, zolang het jou maar geen pijn doet?

 

5. Hoe kun je een christen zijn die niet bang is voor mensen. Die niet wegloopt voor pijn, voor teleurstelling?

Jullie worden straks bevestigd als diaken of ouderling. Jullie willen Jezus volgen. Dat is geweldig mooi om te doen. Soms is het ook lastig. Het kost energie

Wie Jezus volgt en zich volledig voor het goede inzet, die loopt een risico. Van pijn, teleurstelling, lijden. Dat zul je als diaken of ouderling ook merken.

Nu kun je zeggen: ik bescherm mezelf en ik ga die pijn uit de weg. Veel mensen doen dat ook. Jezelf beschermen en je voor sommige dingen afsluiten. Een muur om je hart bouwen of een masker gaan dragen.

Een man die zich door zijn vrouw afgewezen voelt en die pijn niet meer wil voelen. Dus gaat hij zijn eigen gang, los van haar. Sluit zich voor haar af. Zelf raakt hij zo gehandicapt. Hij wordt hard. Hij kan niet meer van zijn vrouw houden.

Dat is niet de weg die de bijbel ons wijst: een muur tussen jou en mijn hart. Weglopen voor iemand. Een masker gaan dragen.

Maar wat kunnen we anders? Hoe kun je je volledig inzetten voor het goede zonder bang te zijn voor pijn, voor afwijzing? Zonder angst voor mensen. Zonder in verwarring te komen? Het staat er zo mooi in vers 14. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Voortdurend de vrede nastreven als er mensen zijn die zo kunnen tegenvallen? Geen kwaad met kwaad vergelden en niet terugschelden, als dat betekent dat iemand je weer pijn zal doen? De eerste te zijn die een stap zet als het niet leuk is en je wat kost?

Zien jullie er tegenop om ouderling te worden, of diaken? Omdat het moeilijk kan zijn? Omdat je misschien zult lijden aan de kerk?

Laat je dan bemoedigen door het avondmaal. Dat gaan we volgende week vieren. Aan het avondmaal mag je één zijn met je Heer Jezus Christus. Door zijn lijden krijg je vergeving. Je mag eerlijk zeggen: Ik val tegen, ik ben een zondaar. Maar je mag ook zo dichtbij hem zijn. Je mag jouw lijden naast zijn lijden leggen. Hij wil zichtbaar worden in jou. Hij wil zijn Geest op je laten rusten. Zodat wij ons steeds vollediger in gaan zetten voor het goede.

Wil jij dat? Zo dichtbij hem zijn? Jouw leven tegen zijn leven aanleggen?Eerlijk zijn als je tegenvalt? Nieuw leven krijgen? Je volledig inzetten voor het goede?

Wees van harte welkom aan tafel. En ga met plezier aan de slag als ouderling of als diaken.

6. In vers 15 wordt eigenlijk net zoiets op een andere manier gezegd. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart.

Letterlijk staat er: heilig in uw hart Christus als heer. Dat is het geheim: wat er in je hart gebeurt. Je hart is het centrum van je leven. Letterlijk maar ook figuurlijk. In je hart kan liefde wonen. Het kan een warm kloppend hard zijn. Maar je hart kan ook verbitterd raken, zuur, opgebrand, ongelovig. Een kil hart van steen.

Hoe ziet jouw hart er uit?

Ik zei net al: wij mensen denken je kunt het leven volhouden als je je hart beschermt. Een muur om je hart. Dat doen we dus ook o zo snel. Maar dat is niet de weg die de bijbel wijst, niet de weg van Jezus.

Kijk maar in de spiegel van de vervolgde kerk. Weglopen voor lijden is geen oplossing. Dat zou voor hen betekenen: ontkennen dat je christen bent. Je Heer verloochenen.

Niet weglopen voor lijden. Maar ervoor zorgen dat je hart van binnenuit sterk wordt.

Hoe wordt je hart sterk?

Door Christus in je hart te heiligen als Heer. Wat betekent dat? Twee dingen, ongeveer zoals in de NBV staat:

a Christus in je hart erkennen als Heer – Hij zit in jouw leven op de troon, hij is je grote inspiratiebron, je krachtbron. Hem alleen wil je gehoorzamen. Is Hij jouw Heer? Laat Hij het voor het zeggen hebben!

b. Je hart heilig laten zijn voor Hem, die heilig is en die je hart vult met zijn heilige Geest. God is heilig. Ken jij Hem als die indrukwekkende God, waar je diepe eerbied voor hebt? Voor wie je neerknielt? Mag zijn Geest jouw leven sterk en heilig maken? Geef Hem je leven in totale overgave!

Dan kun je klappen krijgen. Het leven kan pijn doen. Extra pijn doen misschien ook wel, omdat je geen muren om je hart bouwt, geen maskers draagt. Maar je hart kan het aan. Of beter: Christus die in je hart woont kan het aan.

Dan ben je gelukkig. Omdat je één bent met Christus. Dan hou je het vol als diaken of als ouderling. Dan hou je het vol als leerling van Jezus Christus. Hij is dichtbij je. Dan kun je volledig inzetten voor het goede!