1 Petrus 2,6-8 – Jezus, de kostbare steen: bouwen of struikelen

Hans Burger
31 januari 2010

1 Petrus 2,6-8 – Jezus, de kostbare steen: bouwen of struikelen

image_pdfimage_print

Levende stenen (2)

Liturgie

Voorzang: Zingen Gez 38,1.4
Stil gebed
Votum – groet
Zingen: Gez 167,1.3
Wet
Zingen Ps 118,1.5
Gebed
Bijbellezing:
– 1 Petrus 2,1-10
– Johannes 5,16-18 en 30-46
Zingen: LB 321,1-3
Preek
Zingen: Gez 163,1.3
Kinderen
Zingen: EL 455
Gebed
Collecte
Zingen Ps 118,8-10
Zegen

Opmerkingen:

– Bij deze preek is een powerpointpresentatie beschikbaar; en ook een samenvatting met verwerkingsvragen, kijk hier

– ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over 1 Petrus 2,6-8 – Jezus, de kostbare steen: bouwen of struikelen

1. Levende stenen – dat is ons jaarthema. [dia 3]

Hier voorin staat een gebouw van Duplo. Boven mij zien jullie het duplo-gebouw van vorige keer. Toen iedereen een steentje kreeg om z’n naam op te zetten.

Deze duplo-stenen leven niet. De stenen waarvan ons kerkgebouw gemaakt is ook niet.

Zeg nu niet te snel: ‘Ja, maar je moet het figuurlijk opvatten. Wij mensen, die samen een gemeente vormen, wij leven wel. Wij zijn de levende stenen.’

Want: wij leven ook niet van onszelf.

Hoe word je een levende steen?

Weten jullie het nog van september?

[dia 4] Een levende steen word je, als je opnieuw geboren wordt, 1 Petrus 1,23. Als je je voegt bij Jezus Christus, dan word jij zoals Hij. Hij is de eerste levende steen. Wij worden levende stenen als we naar Hem toe gaan.

Nu denk je misschien: als iedereen Jezus gaat volgen, dan komt het helemaal goed.

[dia 5] Maar dan zie je in vers 6-8. Mensen reageren op twee manieren op Jezus. Je kunt op Hem vertrouwen en op Hem bouwen. Maar er zijn ook mensen die niet op Hem vertrouwen. Dan is Hij een steen waaraan je je goed zeer kunt doen. Je kunt over hem struikelen. Je aan Hem stoten.

Er is hier vast wel iemand die zich wel eens lelijk gestoten heeft. Of gestruikeld en vervelend gevallen. Wie herinnert zich zo’n valpartij? [vragen]

Struikelen, je stoten, vallen over Jezus – dat is toch niet de bedoeling?

2. En dus kan ik jullie in deze preek waarschuwen: let erop dat je op Jezus bouwt, dat je je niet aan Jezus stoot. Dat je niet struikelt. De wijkouderling kan jullie waarschuwen, als hij op huisbezoek komt.

En dan hebben we een commissie die nadenkt over wijken en groepen. ‘Samen groeien’. Als die de gemeente nu eens goed organiseren, komt het dan niet allemaal goed?

Nee dus. Hoe mooi onze organisatie ook is, in die structuur zijn wijzelf de levende stenen. En ouderlingen of diakenen? Die zijn er, zegt Paulus in Efeze 4,12, om de heiligen toe te rusten voor het werk in de dienst van Christus.

Samen groeien als levende stenen, dat gebeurt als we elkaar opbouwen. [dia 6] Daarin hebben wij verantwoordelijkheid voor elkaar. Als eerste binnen je wijk of bijbelstudie/groeigroep.

Wijken, groeigroepen, bijbelstudie-groepen, ze zijn er om elkaar te helpen.

Je kunt met elkaar praten over hoe het met je gaat – dat is goed en belangrijk.

Over wat je van de Bijbel vindt – best waardevol.

Over wat er in de Bijbel staat – belangrijk om te doen.

Maar het is ook belangrijk dat je de diepere laag bereikt waar het persoonlijk wordt.

Help elkaar op Jezus te vertrouwen en op Hem te bouwen.

Wat doe jij en wat doe ik met Jezus?

Bouw ik op Jezus? Bouw jij op Jezus? Wat zijn dingen van Jezus waar we ons aan stoten?

Daarin kun je elkaar opscherpen en stimuleren. Zomaar heb je ook als gelovige je blinde vlekken. Dingen die je liever niet ziet. Dat kunnen dingen zijn waarin je je aan Jezus stoot. Help elkaar om te zien waar je gevaar loopt – pas op dat je je niet aan Jezus stoot. Liefdevol maar eerlijk

Hoe is dat in jullie wijk, groeigroep, vereniging?

Herinner je je mooie momenten, waarin je geestelijk opgebouwd werd? Onthoud die momenten. En laat je daardoor stimuleren.

Wees er als groep en als wijk op gericht om elkaar geestelijk op te bouwen. Zoek elkaar, spreek elkaar, van hart tot hart.

3. Maar waar heb je het dan over? Hoe doe je dat? [dia 7]

Daarom gaan we samen kijken naar Johannes 5. Het vervolg op de preek van vorige week. Je ziet hoe de Joden zich aan Jezus stoten. Ze willen Hem zelfs doden. Waarom? Wat is er mis met het genezen van een man die al 38 jaar ziek is?

Omdat Hij de sabbat zou ondermijnen, en omdat Hij zichzelf aan God gelijk stelt.

Hoe kun je voorkomen dat je je stoot aan Jezus? Als je Johannes 5 goed leest, kun je daar veel uit leren. Ik heb het samengevat in vier punten.

Als eerste: om je niet aan Jezus te stoten, is het belangrijk dat je houdt van God de Vader. [dia 8] Kijk maar in Johannes 5,42: het gaat bij de Joden mis omdat ze geen liefde voor God in zich hebben.

Als je van iemand houdt, dan kun je wat van die ander hebben. Je vertrouwt elkaar. Je houdt vol en haakt niet zomaar af. Als de ander iets aanpakt op een andere manier dan je zelf zou doen, accepteer je dat. Als je niet van iemand houdt, dan ben je gauwer boos. Je bent elkaar sneller zat. ‘Zoek het maar uit’.

Wie liefde voor God heeft, die heeft antenne voor wat God belangrijk vindt. Als je daar gevoel voor hebt, dan proef je bij Jezus: deze mens doet wat God wil. Hij is gestuurd. Hij heeft Gods goedkeuring. Zo zegt Jezus het zelf in vers 36-37.

Dus hou je van God, dan hou je van Jezus. Want je herkent God in Jezus. En dus bouw je op Jezus, en stoot je niet aan Hem. Je ziet Jezus samen met de andere levende stenen, je broers en zussen in de gemeente.

Herken je dat liefde voor God je een sterke drive geeft om bij Jezus te horen? Bij de gemeente van Jezus? Bij je groeigroep of wijk. Op de manier zoals God het zelf in gedachten heeft. Ook als Jezus soms anders is dan je gedacht had. Je naar andere plaatsen stuurt dan je gedacht had. Als Jezus mensen uitnodigt die je zelf niet direct uitgekozen zou hebben.

Deel die drive met elkaar. Stimuleer elkaar om die drive levend te houden – dat we samen gedreven zijn door liefde voor God. Wat is het mooi als dat kan in een groep! Dan kun je samen groeien!

Een tweede punt waar je het met elkaar over kunt hebben. Bouwen op Jezus doe je als je in Jezus gelooft. Geloven wat Hij zegt. Hem vertrouwen. Het komt een aantal keer terug in Johannes 5. Jezus omschrijft zelf wat geloven is (vers 40): [dia 9]

Bij Jezus komen om leven te ontvangen.

Dat betekent dat je niet al bij voorbaat afhaakt op hoe Hij is en hoe Hij te werk gaat. Dan ga je niet eens naar Hem toe.

Dat kan zomaar:

Je kunt moeite hebben met wat Jezus zegt. Over trouw in het huwelijk. Over onbezorgd leven. Over vergeving. Over de hel.

Of je kunt moeite hebben met wie Hij zegt dat Hij is. Zoon van God. De weg, de waarheid en het leven. Zou God zich zo volledig aan deze ene mens verbinden? Dat je echt bij Jezus moet zijn?

Of met zijn kruisiging. Met dat die kruisiging past bij hoe Jezus steeds te werk gaat. Hij werkt vaak verborgen en onopvallend. Als een zaad dat eerst moet sterven en dan pas gaat groeien. Daardoor kunnen mensen oprecht zeggen christen te zijn, terwijl je toch nog weinig aan hen ziet. Hier in de gemeente kunnen mensen tegenvallen, terwijl ze toch bij Jezus horen. Daar kun je moeite mee hebben.

Of met de lange tijd die het al duurt voor Jezus terug komt – al bijna 2000 jaar wachten we op Hem. Waarom grijpt Hij niet in en brengt Hij geen vrede op aarde?

Het kan ook anders: dat je soms wel naar hem toe gaat en soms niet. Als het je uitkomt, mag hij je helpen. Als het niet uitkomt, dan zoek je het zelf wel uit.

Je wilt bijvoorbeeld wel vergeving. Maar vraag Hem ook dat Hij jouw karakter verandert. Dat de vrucht van de Geest in je leven groeit. Bid als je bijna weer de fout in gaat, op je zwakke punt, om kracht, om te kunnen stoppen met bepaald zondig gedrag. Om echt een nieuwe leven te gaan leiden.

Of je wilt wel graag geraakt worden, een goed gevoel krijgen, wonderen zien. Bid ook dat je achter Jezus aan je kruis wilt dragen. Volhouden als het lastig is.

Help elkaar om op Jezus te bouwen. Om in alles steeds weer naar Jezus te gaan. Om van Hem leven te vragen. Mag Jezus echt alles voor jou zijn? Alles in je leven beheersen? Stimuleer elkaar daarin!

Een derde punt wat je hier tegen komt: je bouwt op Jezus als je Gods woord blijvend in je opneemt (vers 38). [dia 10] Jezus zelf waarschuwt voor oppervlakkigheid – in Matteüs 13. Hij zegt: Het woord kan zomaar uit je leven verdwijnen. Als je het hoort ben je blij. Maar dan komt er een beproeving. Je gaat je zorgen maken. Je wilt rijk zijn – en weg zakt je geloof. Het woord blijft niet in je.

Hoe blijft het woord dan in je? Door vaak Bijbel te lezen. Preken en toespraken te luisteren. Met elkaar door te praten over de Bijbel. Maar dan moet het ook bezinken. Luister daarom niet alleen met je hoofd maar ook met je hart. Luister niet alleen, maar doe ook wat Jezus zegt. Pas het op jezelf toe. Hang een belangrijke Bijbeltekst op in de gang, of boven je computer. Leer een vers uit je hoofd. Of zoals Maria deed, overweeg woorden uit de Bijbel in je hart. Nadenken, mediteren over wat er in de Bijbel staat.

En ook dat kun je samen doen. Vertel elkaar hoe je bezig bent met de Bijbel. Deel met elkaar wat een Bijbelgedeelte bij jou oproept. Help elkaar om lastige gedeelten toe te passen op jezelf.

En kijk eens in vers 45-46. Jezus zegt daar: Mozes schrijft over mij. Wat bedoelt Jezus daarmee?

Dat in de boeken van Mozes, Genesis – Deuteronomium, al verwijzingen naar Jezus te vinden zijn. Lees bijvoorbeeld daaruit Leviticus 16 en vergelijk dat met een brief uit het tweede deel van de Bijbel, de Hebreeënbrief. Dan ontdek je hoe Jezus Leviticus 16 vervult.

Geloof wat je in de Bijbel over Jezus leest!

Dan een vierde en laatste punt. Zoek geen erkenning van mensen, maar van God. [dia 11] We zijn allemaal mensen met een behoefte aan veiligheid en erkenning. Het is prettig om je ergens thuis te voelen en waardering te krijgen. Daar is niks mis mee. God wil ons veiligheid en erkenning geven. Hij houdt van ons. Geef de veiligheid en de liefde die God ons geeft, daarom aan elkaar door. Dan groeien we samen als levende stenen.

Maar Jezus waarschuwt ons ook: wat wil je liever: eer van mensen of eer van God (vers 44)? Zelfs een gemeente kan daarin een verkeerde plek krijgen. Doordat je meer in je gemeente, de kerk gelooft dan in God. Dan moet de kerk jou bevestiging, veiligheid, liefde, erkenning geven. En als de kerk dan tegenvalt, dan raak je alles kwijt.

Waar zoek jij ten diepste je veiligheid? Op wiens goedkeuring ben jij het meest gesteld?

Voor je het weet vind ik het belangrijker om op mijn preken complimentjes van jullie te krijgen dan dat God straks tegen mij zegt: Hans, je hebt mijn woord goed bij de mensen gebracht.

Ook daarin kunnen we elkaar helpen. Bouw op Jezus door elkaar bij Jezus te brengen. Door steeds weer elkaar te vertellen: God geeft ons veiligheid. Erkenning. Eer. Veel dieper en veel meer dan wij elkaar ooit kunnen geven.

Als je niet eer van mensen zoekt, maar van God, dan kun je trouw zijn ook als mensen tegenvallen. Dan kun je volhouden om mensen te zoeken die lastig zijn. Dan gebeuren er mooie dingen hier in onze gemeente!

4. Zo zie je dus vier punten die je kunnen helpen om niet over Jezus te struikelen, maar op Hem te bouwen:

– koester een grote liefde voor God

– geloof in Jezus

– bewaar Gods woord blijvend in je

– zoek eer van God, niet van mensen

En als je nu toch struikelt? Als je niet in Jezus gelooft? Kun je daar wel iets aan doen? Dan heb je ‘het’ gewoon nog niet – toch?

Of geeft God ongelovigen zelfs geen kans – kijk in 1 Petrus 2,8:

‘Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd’?

Achteraf kan dat waar zijn – dat zelfs ongehoorzaamheid van mensen niet buiten Gods plan om gaat.

Maar als je kijkt wat mensen doen, dan zie je sommigen op Jezus bouwen en anderen over Jezus struikelen. En dan zegt Petrus: degenen die struikelen, dat zijn mensen die ongehoorzaam zijn aan Gods woord. [dia 12]

Ze horen het wel, maar ze zeggen toch ‘nee’.

Daar zit een stuk koppigheid en onwil in.

Niet willen zien. Niet willen luisteren. Niet willen doen wat Jezus zegt.

Pas daarvoor op. Want wie ongehoorzaam is, zal struikelen en vallen.

En vergis je niet: ongehoorzaamheid kan klein beginnen. Het kan mij overkomen. Ieder van ons.

Je zegt dat je christen bent, je laat je gezicht hier regelmatig zien.

En toch is er een stuk in je leven waar je ‘nee’ zegt. Je geweten zegt dat het anders moet. Je weet het ook uit de Bijbel. Maar je hebt er geen zin in. Of door slapheid komt het er gewoon niet van. Dat kan een fout verlangen zijn, een fantasie, een kleine slechte gewoonte, een slechte eigenschap. Maar het wordt groter. Het staat de Geest in de weg. Het gaat tussen jou en God in staan. En je bouwt niet meer op Jezus, maar je struikelt.

Als je weet dat je ongehoorzaam bent: pas op – voor je het weet struikel je over Jezus!

Samen groeien als levende stenen, dat wil zeggen: houd elkaar hier scherp – dat je niet struikelt.

5. Een laatste punt in deze preek. Gehoorzaam zijn gaat steeds meer vanzelf als je ziet hoe kostbaar Jezus is.

Hoe meer je Jezus leert kennen, hoe meer je van God houdt, hoe meer die kostbaarheid van Jezus gaat zien.

God heeft Jezus uitgekozen om zijn kostbaarheid. Ook voor ons kan Jezus steeds kostbaarder worden. [dia 13]

Ook daarin kun je elkaar stimuleren.

Hoe kostbaar is Jezus voor jou? Waarom is hij voor jou kostbaar?

Wissel dat met elkaar uit!

Het is prachtig om dat van elkaar te horen. Ontroerend soms om te zien wat er allemaal genoemd wordt. Er is immers zoveel te noemen.

Hij is God die mens geworden is. Stel je voor – God met ons.

Hij heeft voor ons geleefd. Mens op onze plaats. Hij draagt ons hele bestaan.

Zijn heerlijkheid is zo groot – Hij heeft God groot gemaakt door zijn liefde te laten zien. Hij heeft laten zien hoe groot Gods naam is door voor onze zonden te sterven.

Zijn majesteit is geweldig. Hij is overwinnaar. Hij is koning en Hij regeert ons leven en heel de wereld. Gods rijk zal komen. Al onze vijanden zijn verslagen.

Hij is machtig en Hij doet wonderen. Hij is eerlijk en rechtvaardig.

Alles wat je nodig hebt, kun je van Hem krijgen: vergeving, bevrijding, nieuw leven, je mag kind van God zijn, je hebt hoop en uitzicht op een eeuwige toekomst.

En er zou nog zoveel meer te noemen zijn.

Wat wil je nog meer dan Jezus?

Voeg je samen bij Hem – de levende steen. Struikel niet over Hem, maar bouw op Hem. Dan groeien we samen tot een geweldige tempel van levende stenen!