1 Petrus 1 2 3 – Met God, buiten je comfortzone

Hans Burger
3 juni 2012

1 Petrus 1 2 3 – Met God, buiten je comfortzone

image_pdfimage_print

Zondag voor de vervolgde kerk en openbare geloofsbelijdenis

Liturgie

Zingen vooraf

– Psalmen voor nu 84 ‘Wat hou ik van uw huis’

– Opw 614 ‘Uw genade is mij genoeg’

– GK Gez 158

Stil gebed

Votum

Zegengroet

Zingen: GK Ps 34,1.2

Gebed

Lezen uit de Bijbel

– 1 Petrus 1,3-9

– 1 Petrus 3,8-18

Zingen: GK Ps 34,4.7

Preek

Luisterlied: Opw 687

Zingen: GK Ps 146,1.2.3

Kinderen

Geloofsbelijdenis

– filmpje

– vragen

– Zingen: Opw 710 – zegenlied

– Felicitatie namens de kerkenraad

Voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal met

– Lezen Matt 5,1-16

– Lezen geloofsbelijdenis geschreven door Arie, Bauke en Jeltsje

– Zingen Opw 575

Gebed

Collecte

Zingen: LB 444

Zegen

Opmerkingen:

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

– bij deze preek is een powerpointpresentatie beschikbaar

Preek over 1 Petrus 1 2 3 – Met God – buiten je comfortzone

1. Arie, Bauke, Jeltsje – mooi dat jullie hier vanmorgen zitten. Ik vond het ook een voorrecht om het afgelopen jaar jullie nog belijdeniscatechisatie te mogen geven. Ik heb jullie de afgelopen jaren zien groeien – en nu zit je hier – om zelf ‘ja’ tegen God te zeggen. Dat maakt me dankbaar.

Ik zag van de week een berichtje op facebook, van jou Jeltsje. Een foto van een veld vol mensen op Opwekking. [dia 2]

‘Het bewijs dat ik niet de enige christen in de wereld ben, ook al voelt dat soms wel zo!!’

Soms voelt het eenzaam.

Hoe houd je het vol, hoe ga je de wereld in? Hoe leef je als christen na vandaag? Daar gaan we het dus over hebben.

Tegelijk is het vandaag de zondag voor de vervolgde kerk. [dia 3] Jullie kunnen vrij hier vandaag ‘ja’ zeggen. Je kunt er zonder probleem op facebook berichtjes over plaatsen. Vervolgde christenen kunnen dat niet zonder gevaar. Daarom kunnen wij juist van hen leren – hoe houden zij het vol?

Ik denk dat wij hun voorbeeld hard nodig hebben. Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors zei onlangs dat hij somber is over christenen in het rijke westen. ‘Wij hebben het evangelie verraden. Als de westerse kerk door tolerantie en compromissen in haar comfortzone blijft, is de toekomst niet voor haar, maar voor de lijdende kerk.’

Dat trof me: Zitten wij lekker in onze comfortzone? Of stappen we daar uit? Ligt mijn veiligheid wel echt in God? Hoe hou je dat vol – leven buiten je comfortzone? [dia 4]

Petrus hoorde zelf bij de vervolgde kerk, en de mensen aan wie hij schreef ook. Van hem kunnen we daarom veel leren over hoe je het volhoudt. Ik heb er vier punten uit zijn brief gehaald – als antwoord op de vraag: hoe houd je het vol, hoe ga je de wereld in, je comfortzone uit?

2. Het eerste punt: blij met God. [dia 5]

Leven als christen begint altijd weer opnieuw bij God. En met God kun je ontzettend blij zijn. Petrus schrijft, [dia 6] 1 vers 8: U ervaart een ‘onuitsprekelijke, hemelse vreugde’.

Wow – dat klinkt mooi. Herkennen jullie dat? Of denk je dan – dat wil ik ook – maar ik heb het niet?

Ik herken het – maar lang niet altijd. Blijdschap die diep gaat en waarvan je moet lachen of huilen.

Hoe word je blij?

Je wordt blij door jezelf te richten op dingen die je blij maken, blij-makers. [dia 7] Ik ben geneigd om me te richten op dingen die niet goed gaan, waar ik ontevreden over ben. Een kritische blik. En daar word ik niet blij van.

Blij word ik als ik denk aan blij-maker – of als ik dingen meemaak, waar ik blij van word.

Dus: richt je op wat God geeft om je blij te maken. [dia 8]

Petrus noemt genoeg van dat soort blij-makers. Hij schrijft, 1 vers 3 tot 6: [dia 9]

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover …

Dus hij noemt:

1. je bent opnieuw geboren door de opstanding van Jezus – je hebt als christen nieuw leven;

2. Gods kracht beschermt je – Hij houdt je vast;

3. je complete redding komt er aan, en die kan niet meer stuk.

En als je volhoudt, zegt hij, in vers 7, dan krijg je ‘lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren’. We zijn op weg naar een geweldige beloning. God zal zeggen: Arie, Jeltsje, Bauke, kom hier, op het podium. Geweldig goed gedaan!

Dus zegt Petrus: Wees hier blij mee!

Hoe doe je dat?

Daarvoor is het eerste woord belangrijk: geprezen.

Door God te prijzen en te aanbidden. Door samen te zingen. Door te danken. Heer – u bent geweldig. Dank u dat ik opnieuw geboren ben. Dank u dat u mij beschermt. U zult mij geweldig belonen. Ik aanbid u.

Dat is het eerste: [dia 10] Blij met God. Blij met al die blij-makers.

Je wordt blij door er mee bezig te zijn: aanbidding – bedanken, bewonderen, belijden.

3. Dan het tweede: zuiver van binnen.

Van binnen – je hart, je ziel, je geweten. Moet je eens kijken hoe vaak het daar over gaat. [dia 12]

•        1 vers 22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,

•        2 vers 11  ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.

•        3 vers 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart

•        3 vers 16 houd uw geweten zuiver;

Herken je dat – dat je van binnen meer of minder zuiver kunt zijn?

Het is belangrijk om daar oog voor te hebben – te krijgen.

God maakt je van binnen zuiver.

Een gevoel van rust – van ‘dit klopt’ – van ruimte – van openheid voor God en voor je naaste – van verbondenheid – schoon en heilig en mooi.

Als je van binnen zuiver blijft, blijf je dichtbij God.

Zonde, onze zelfzuchtige verlangens maken je onzuiver – onrustig, je schaamt je, je voelt je schuldig, je baalt, je voelt je vies, rot, onheilig, alleen.

Wie zuiver is van binnen, kan het volhouden – leven met God, van je naaste  houden, leven in liefde.

Wie niet zuiver is, komt alleen te staan. Niet meer leven in liefde. Los van God, los van je naaste.

Hoe blijf je zuiver van binnen? [dia 13]

Het eerste is: laat heel je hart toegewijd zijn aan Christus, je Heer.

Dat is een kwestie van gebed: Heer, laat heel mijn hart onverdeeld voor u zijn. Reinig en vergeef mij, als dat nodig is.

Dat is een kwestie van liefde: Mijn Jezus, ik hou van u.

Van luisteren: Spreek Heer, uw knecht luistert.

Van je laten leiden door de Heilige Geest

Van gehoorzamen – ik doe wat u zegt.

Ook als het niet zo comfortabel voelt.

Dat heeft dus alles te maken met blij zijn met God; daardoor word je, blijf je zuiver van binnen.

Het tweede [klik] is: geef niet toe aan je zelfzuchtige verlangens.

Wat zijn jouw zelfzuchtige verlangens?

Ondankbaarheid. Koppigheid. Lekker toegeven aan je verslaving. Genieten in je eentje en anderen vergeten. Jezelf profileren. Hebben hebben, kopen kopen. Vul maar in. Zelfzuchtig genieten in je eigen comfortzone.

Die zelfzuchtige verlangens zijn gevaarlijk. Ze brengen je ziel in gevaar, zegt Petrus.

Je ziel weg van God.

Je geweten onrustig.

Je vrede weg.

Niet meer open om lief te hebben.

Leeg en alleen blijf je over.

Nee! [klik] Gehoorzaam Jezus en blijf van binnen zuiver.

4. Dan het derde: betrokken op elkaar [dia 14]

Kijk wat Petrus zegt, 3 vers 8:

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

Wees eensgezind, dat zegt Petrus als eerste.

Niet omdat je samen voor Oranje bent. Ook niet omdat je samen lid bent van ‘De Voorhof’.

Deze eensgezindheid begint bij God. Wij willen samen Jezus volgen. Hem centraal zetten. Wij willen samen dat de Heilige Geest in ons leven alle ruimte krijgt. Kinderen van God zijn en tot Gods eer leven.

En verder: Samen je leven delen. Barmhartig zijn. Bereid de minste te zijn. [dia 16]

Dat betekent uit je comfortzone stappen. Je broers en zussen in de kerk zijn niet altijd leuk. Met elkaar meeleven komt niet altijd uit.

Denk jij vaak ‘Ik heb helemaal geen zin om mijn leven met anderen te delen’? ‘Ik kom op zondag in de kerk, dat is genoeg’

Dat is een zelfzuchtig verlangen. Het brengt je ziel in gevaar. Alleen hou je het niet vol. We hebben elkaar nodig.

Ik heb ook niet altijd zin om mijn leven met anderen te delen. Vrijdagavond was er mannenontbijt – mannenontbijt op vrijdagavond, zonder ontbijt. Ik had er niet zoveel zin in, maar ben toch gegaan. En ik merkte weer: als je samen Bijbelstudie doet, samen je leven met elkaar deelt, dan word ik zuiverder van binnen en blijer met God.

Uit je comfortzone stappen, je leven met elkaar delen, je krijgt er veel voor terug.

Uiteindelijk een onvoorstelbare beloning: lof, eer en heerlijkheid van God zelf. Moet je nagaan. En nu ook al een heleboel – andere christenen verrijken jezelf enorm.

Daarom: deel je leven met elkaar – in de gemeente. Op je kring – daar begint het. Daar heb jij verantwoordelijkheid gekregen – voor wie er bij jou op kring zitten.

Vertel wie God voor je is.

Deel wat je eensgezind maakt: de Vader, de Zoon, de Geest.

Vragen: Hoe is het met je? Kan ik je helpen?

Toegeven ‘Ik heb het fout gedaan. Hoe kan ik het goed maken?’

Zeggen ‘Ik vergeef je en hou er over op.’

Laat de gemeente een plek zijn waar je voelt: Ik sta niet alleen in deze wereld, ik ben niet de enige christen.

Kies ervoor om steeds weer betrokken te zijn op elkaar, van elkaar te houden.

5. En dan het laatste punt. Vrijmoedig de wereld in. [dia 17].

Dan vraag ik me af: Wil ik deze wereld in gaan, en daar zichtbaar christen zijn? Ben ik daarin een voorbeeld?

Of ben ik een westerse christen die lekker in zijn eigen comfortzone blijft zitten?

Me veilig verstoppen in Kampen, druk met artikelen schrijven, vergaderen met andere christenen, preken schrijven, voorgaan op zondag.

Hoe sta jij, en ik, tegenover God?

Trek jij de wereld in?

Toch sta ik hier – omdat wij een voorbeeld mogen nemen aan Jezus Christus.

Omdat we elkaar herinneren aan wat Hij heeft gezegd en gedaan voor ons. Aan wie Hij is!

Kijk in 1 Petrus 3,18: [dia 18]

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.

Jezus is onze redder, ons nieuwe leven, en ons voorbeeld. Dat is Hij steeds en ook hier. Vrijmoedig de wereld in, uit je comfortzone – Jezus kwam uit de hemel, ging naar het kruis! Volg die Jezus!

Petrus noemt dan twee dingen:

Eerst, 2 vers 12: [dia 19]

Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.

Doe gewoon het goede.

Dan hoef je nergens bang voor te zijn!

En dan zie je wel wat er gebeurt.

Lees maar 3 vers 13-16: [dia 20]

13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart.

Het eerste is dus: gewoon goed blijven doen. Misschien komt dan ook het tweede:

Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect.

Het tweede kan er dus een gevolg van zijn: mensen vragen waardoor je zo bent. Wat is het geheim van jou leven? Waar hoop je op? Wees altijd bereid om daarover te vertellen.

Niet: vertel altijd en overal waarom jij christen bent. [dia 21]

Maar leef zo dat jij aan het denken zet, en prikkelt.

En als dat gebeurt, als ze je vragen: waarom doe jij zo?

Vertel er dan over. Zachtmoedig, en met respect.

6. Tijd om terug te kijken.

Waar hebben we het over gehad?

Het ging om de vraag: hoe houden we vol? Hoe zijn we christenen die uit hun comfortzone durven stappen? Hoe blijven we echte volgelingen van Jezus?

Vier dingen dus, die bij elkaar horen en elkaar versterken. [dia 22]

Maar het is geen theorie. Het groeit door te doen. Daarom staat er iets achter:

•        Blij met God                         Door aanbidding

•        Zuiver van binnen              Door gehoorzaamheid

•        Betrokken op elkaar         Door lief te hebben

•        Vrijmoedig de wereld in Goed doen en getuigen

Tenslotte: laat je bemoedigen door wat Petrus verderop zegt:

Al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.