1 Korintiërs 2 – Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

Mark Veurink
4 augustus 2013

1 Korintiërs 2 – Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

image_pdfimage_print

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Zingen: GKB Gezang 168

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 42 : 1, 2 en 3

Gebed

Lezen: 1 Korintiërs 2 : 1 – 16

Zingen: Psalm 77 : 1 en 2

Preek

Zingen: Opwekking 687

Lezen wet

Zingen: LvK Lied 473 : 1, 2 en 5

Gebed

Collecte

Zingen: GKB Gezang 145 : 1, 3 en 4

Zegen

Preek: Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

Inleiding: verstoppertje

dia 1 – verstoppertje

Het lijkt wel eens alsof God verstoppertje met ons speelt.

Iedereen kent dat spel wel.

Volgens mij is het zelfs een van de oudste spelletjes op de wereld.

Heel simpel: iemand verstopt zich en iemand anders moet hem vinden.

Uiteraard krijg je wel even de tijd om je te verstoppen:

‘ik tel tot tien, wie niet weg is, is gezien!’

Soms werd ik zo zenuwachtig op mijn verstopplekje,

dat ik zelf al verraadde waar ik was.

Verstoppertje is natuurlijk pas echt leuk

als je je ook goed kunt verstoppen.

Bijvoorbeeld in een oud huis

met allerlei hoekjes en inbouwkasten.

Of in een bos.

Dan kun je achter een dikke stam gaan zitten

en door de takken gluren.

Maar in een bos kun je je ook zo verstoppen

dat niemand je kan vinden.

Als je maar ver genoeg het bos in gaat,

komt degene die je moet zoeken toch niet achter je aan.

Een kwartiertje is dat misschien nog leuk,

maar dan kom je erachter dat het toch wel saai is: alleen in het bos.

Verstopt God zich zo?

Zo ver weg dat we kunnen zoeken wat we willen,

maar hem toch niet kunnen vinden?

Je zou het soms wel denken…

Of kijken we niet goed?

Want dat kan ook met verstoppertje.

Je zoekt overal, achter de bomen,

je kijkt zelfs in de boomtoppen,

want bovenin de bomen is natuurlijk een geweldige verstopplaats.

Maar er is een plek waar je niet kijkt: naar beneden.

Degene die je probeert te vinden heeft zich klein gemaakt,

en kruipt voor je uit.

Hij is vlakbij, maar je ziet hem over het hoofd.

Ik denk dat het met God vaak zo gaat.

1.Op zoek naar God

dia 2 – op zoek

Veel mensen zijn op zoek naar God.

Mensen die op zoek zijn naar ‘iets’ wat hun leven zin geeft,

maar net zo goed christenen die geloven niet simpel vinden.

Zelf denk ik in ieder geval wel eens:

wat zou het geweldig zijn als we God gewoon konden zien!

Als we gewoon met hem zouden kunnen praten,

en God terug zou praten.

In de bijbel zijn ook veel verhalen over mensen die God willen zien.

Uit Psalm 42 hebben we gezongen over een heel sterk verlangen naar God,

maar ook over het gevoel dat hij ver weg is.

De twee bekendste voorbeelden uit de bijbel zijn Mozes en Elia:

zij wilden niets liever dan God zien.

Om het in bijbelse taal te zeggen:

zij wilden Gods heerlijkheid, Gods luister zien.

Daarover schrijft Paulus ook: de luister van God.

Hij schrijft in vers 7 dat we mogen delen in Gods luister.

Dat we God mogen zien.

Het lijkt me geweldig!

Maar in de praktijk is dat nog niet zo gemakkelijk: God zien.

Pas als we sterven hoeven we nooit meer te vragen waar God is.

Dan zijn we altijd bij hem, mogen we delen in zijn luister

en hemelse vrede hebben.

Op aarde is het moeilijker.

Hoe kunnen wij God vinden als je verdriet hebt?

Hoe kun je ervaren dat God je helpt als je het moeilijk hebt?

Maar net zo goed wanneer je het goed hebt,

want je kunt je leven prima voor elkaar hebben, zonder dat je iets van God merkt.

In de bijbel vragen mensen vaak aan God waar hij is.

Maar meestal zijn dat mensen die het moeilijk hebben,

die veel vijanden hebben en elke dag bang zijn.

Terwijl wij het over het algemeen best goed hebben:

we hebben vrijheid, vrede, voedsel en onderdak.

Daar hebben we God niet voor nodig.

Dan is het moeilijk om God te ervaren.

Je kunt een geweldig leven hebben,

maar geestelijk toch op een dieptepunt zitten.

Het klinkt geweldig dat God een relatie met je wil,

daar verlang je ook echt naar.

Misschien ben je zelfs wel jaloers op mensen die heel dicht bij God leven,

maar zelf kom je God niet tegen.

Hoe kan ik een relatie met God hebben,

hoe kan ik ervaren dat hij er is,

waar kan ik hem vinden?

De mensen in Korinte zijn zo ook op zoek naar God.

Korinte was een stad met veel godsdiensten.

Maar de God waar Paulus het over heeft,

die is wel uniek.

Een persoonlijke God, die van mensen houdt,

dat was nieuw voor hen.

Dus ze gaan op zoek: die God willen ze wel leren kennen.

Ze zoeken overal.

Misschien is Paulus wel een geweldige spreker,

dan moet hij wel van God komen.

Of misschien doet God wel spectaculaire wonderen,

vreemde natuurverschijnselen of wonderlijke genezingen,

of kun je zijn stem uit de hemel horen.

Wat zou het prachtig zijn als God gewoon even een teken gaf.

Net als je bij verstoppertje kunt vragen:

‘geef eens een geluidje.’

God, waar bent u?

2.Geheim van het kruis

dia 3 – geheim

Even is het misschien nog wel leuk, zoeken naar God.

Dat is natuurlijk wel spannend.

Maar als je God niet vindt, wordt het knap frustrerend.

Je zou het zomaar opgeven.

Het probleem is dat we heel gemakkelijk verkeerd zoeken.

Alsof God maar een wonder moet doen

zodat je hem kunt herkennen.

Ik geloof dat God dat echt wel kán doen,

maar vaak doet hij dat niet.

Paulus zegt tegen de Korintiërs:

‘jullie kijken niet goed.

Jullie weten al precies hoe God er volgens jullie uit moet zien.

Maar hebben jullie er al rekening mee gehouden

dat hij misschien heel anders is?

Dat hij een God is die niet direct in jullie straatje past?’

We hebben vaak wel ideeën over hoe God zou moeten zijn.

Wereldse wijsheid, noemt Paulus dat.

Zo ga je God niet vinden.

God is heel anders.

Hij is niet zoals mensen denken dat hij moet zijn.

In vers 9 schrijft Paulus:

‘wat het oog niet heeft gezien,

het oor niet heeft gehoord,

wat geen mens heeft kunnen bedenken,

dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’

Met andere woorden:

God is heel anders dan je zou denken.

Daarom noemt Paulus het ook een geheim.

Dat betekent dat God inderdaad niet gemakkelijk te vinden is.

Je bent echt niet gek als je God niet ziet.

Het is niet zo dat als je maar lang genoeg zoekt, je God vanzelf wel vindt.

Het klinkt natuurlijk oneerbiedig als je zegt dat God verstoppertje speelt,

en het klopt ook niet helemaal, want God speelt geen spelletjes met ons,

maar hij verstopt zich wel, in een geheim.

Hij is niet waar wij hem zouden zoeken.

Volgens Paulus kunnen wij God niet vinden.

Er is maar een sleutel om het geheim te begrijpen:

de heilige Geest.

Daar heeft Paulus het steeds over:

de boodschap overtuigt door de kracht van de Geest,

alleen door de Geest kun je God kennen.

De heilige Geest leert je om anders te kijken.

Even terug naar het verstoppertje in het bos.

Je hebt overal wel tien keer gekeken:

achter elke struik, in de hoogste bomen,

maar niet naar beneden.

Dat is het geheim van God:

hij maakt zich heel klein.

Paulus wil over niets anders praten dan over Jezus Christus, de gekruisigde.

Want als je wilt weten wie God is, moet je naar Jezus kijken.

Jezus is niet God zoals mensen hem verwachten.

Hij veranderde de wereld niet spectaculair.

Hij dompelde zich helemaal onder in onze wereld.

Als je dan toch een wonder wilt: hier heb je er een.

En het wordt nog gekker:

de mensen mochten hem niet en doodden hem.

Daar is God.

Dat past niet bij wat je van een God zou verwachten.

We willen God graag zien in zijn grote macht,

voor wie niets onmogelijk is.

God verstopt zich achter wat mensen niet de moeite waard vinden.

Maar het is wel God!

Paulus schrijft dat Jezus deelt in Gods luister, Gods heerlijkheid.

Juist ook aan het kruis.

Het is een wonderlijk geheim.

Maar ook een prachtig geheim!

Juist als we zwak zijn lijken we op Jezus.

3.Geheimzinnig gedoe?

dia 4 – geheimzinnig gedoe?

Maar is het niet wat flauw van God dat hij zich zo verstopt

dat niet iedereen hem kan zien?

Dat geheimzinnig gedoe ook!

Waar is dat goed voor?

Waarom is God niet gewoon wat duidelijker?

Hij laat ons allemaal maar een beetje zoeken,

maar laat zich toch niet vinden.

Ja, een paar gelukkigen die de Geest krijgen, die vinden God.

De rest kan net zo goed stoppen met zoeken.

Over die Geest wil ik dit zeggen:

dat je God alleen vindt als God je zijn Geest geeft,

betekent niet dat je maar moet afwachten.

De bijbel staat vol met mensen die blijven zoeken naar God,

niet met mensen die afwachten.

Als je echt nieuwsgierig bent naar God,

ook al is hij heel anders dan je zou verwachten,

dan is dat al iets wat de Geest je geeft.

Maar dan nog: waarom dat geheimzinnig gedoe?

God wil toch dat iedereen hem leert kennen?

Waarom maakt hij het dan zo ingewikkeld

en verstopt hij zich?

Paulus zelf zegt in ieder geval al dat God te groot is om te begrijpen.

De Geest van God kan God begrijpen, mensen niet.

We kunnen stukjes van God zien,

God vertelt ons wat hij belangrijk vind wat wij van hem weten,

maar God helemaal bevatten, dat is onmogelijk.

Het zou overweldigend zijn om God te zien.

Dat kunnen we helemaal niet aan.

Vergelijk hem maar met de zon:

als je te dicht bij God komt, verbrand je.

Het is niet zomaar dat in de bijbel staat

dat wie God ziet, zal sterven.

God beschermt ons door zich te verbergen.

En stel je voor dat God wel allerlei wonderen zou doen,

en er elke dag precies om 12 uur een zware stem uit de hemel zou klinken.

Wat voor beeld zou God dan van zichzelf geven?

Hij kan het wel, en soms doet hij ook wel wonderen,

maar we gaan er zomaar mee aan de haal.

Dan wordt God een soort machientje, dat als je er een euro in doet,

God een kunstje uitvoert.

Dan wordt God een God die alles wel even oplost.

God is dan een soort supermachthebber.

God wil niet dat we zo tegen hem aankijken.

Van machthebbers moest Jezus in ieder geval niet zo hebben.

Behalve als ze nederig werden.

Maar de meeste leiders waren arrogant en verwaand.

Daarom zegt Jezus ook:

‘ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde,

omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden,

maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.’

Het geheim van God is liefde.

Machtige wonderen en grote tekenen

zouden ons daar alleen maar van afleiden.

Meer dan wat ook is God liefde.

Hij wil dat wij hem zo leren kennen.

Daarom maakt hij zich liever klein dan groot.

God wil dat we hem daarin nadoen.

Dat we liefde uitdelen.

En waarom zouden we, als God toch alle problemen oplost?

Juist in het kruis laat God liefde zien.

Het is een onbegrijpelijk geheim,

maar juist daarom zo mooi.

4.Op zoek met God

Ik ga even samenvatten:

waar kun je God vinden?

Waar je hem misschien niet zou verwachten: bij het kruis.

Juist daar laat God zien wie hij is: liefde.

Maar dan blijft nog steeds de vraag:

oke, ik moet God niet in grote wonderen zoeken,

niet in wereldse wijsheid, maar bij het kruis,

maar hoe kan ik God daar dan vinden?

Hoe kan ik ervaren dat hij er ook vandaag is?

Het kruis van Jezus staat er al lang niet meer,

dus waar moet ik dan zoeken?

Begin in ieder geval met opzij zetten van je eigen denkbeelden over God.

Geef God de kans om zichzelf te zijn.

Verwacht niet van God dat hij wel even een wonder doet

om jou te laten ervaren dat hij er is.

Pas dan kun je echt op zoek gaan.

Dat is ook op zoek gaan met de heilige Geest.

Dat je niet zelf al bedenkt hoe God ongeveer moet zijn,

maar dat je God zelf laat vertellen wie hij is.

Daar kun je ook voor bidden.

Maar hoe zoek je dan?

Ik kan niet een soort stappenplan geven om God te vinden.

Dan zou het ook geen geheim zijn.

Maar ik denk dat een deel van het geheim is,

dat je God pas echt vindt

als je niet alleen over hem leest en hoort,

en je zo verdiept in wie God is,

maar ook zelf leert om liefde te doen.

Paulus heeft het in vers 7 over ‘delen in Gods luister’.

Dat betekent dat we op God gaan lijken.

Als je meer op God gaat lijken,

ga je ook meer van hem zien.

Je kunt niet onder de indruk zijn van het kruis,

als je zelf liever haantje de voorste bent.

Je kunt Gods zwakheid pas waarderen,

als je zelf ook zwak durft te worden.

Pas als Jezus niet alleen maar interessant voor je is,

maar als je hem echt wilt volgen, leer je hem kennen.

In Matteüs 11 zegt Jezus daarom:

‘Neem mijn juk op je en leer van mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.’

Je kunt God overal in deze wereld vinden,

daarvoor hoef je echt niet ver te kijken,

als je maar niet groter wilt zijn dan God

en je wilt bukken om hem te zien.

Dan is het helemaal geen vraag meer waar God is.

Dan is God in je achtertuin, waar prachtige bloemen opkomen.

Dan is hij in de wei, waar de koeien grazen.

Dan zie je God als je het moeilijk hebt,

en anderen je komen helpen.

Of je ziet God in die ander die jouw hulp goed kan gebruiken.

In een dankbare glimlach.

Je ziet God als mensen die niets met elkaar te maken hebben toch liefde geven.

Dat zijn pas echte wonderen!

Als je God zoekt, zoek dan waar je liefde kunt geven.

Ik zal niet doen alsof dat een makkelijk weg is.

Om een antwoord te vinden op de vraag waar God is,

moet je met je hele leven zoeken.

Dat is een zoektocht waar je ook kunt leren van anderen.

Van hoe anderen liefde geven, leer ik God weer meer kennen.

Je blijft leren, God blijft onbegrijpelijk, maar je mag wel meer van hem zien.

Waar vind ik God?

God is in het kruis.

Ga achter Jezus aan, durf

te bukken en doe liefde.

Dan kun je God overal zien.

Amen.