1 Korintiërs 15:58 | De waarde van werk

Mark Veurink
13 november 2016

1 Korintiërs 15:58 | De waarde van werk

image_pdfimage_print

Zondag en maandag: twee verschillende werelden? Zo kan het wel lijken. Aan het einde van een lang hoofdstuk over de opstanding trekt Paulus een andere conclusie: omdat Jezus is opgestaan, heeft het zin wat je doet!
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Gezang 166 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 96 : 1, 4 en 5 (Frysk)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: 1 Korintiërs 15 : 1 – 11 en 50 – 58
Zingen: Psalm 90 : 2 en 8
Preek over 1 Korintiërs 15 : 58
Zingen: LvK Gezang 380 : 4, 5, 6 en 7
Kinderen komen terug
Leefregels
Zingen: Opwekking 569
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 147 : 1, 2 en 4
Zegen

De waarde van werk

Inleiding
dia 1 – isoleren
De laatste tijd ben ik een paar keer gebeld
door een bedrijf dat graag ons huis zou willen isoleren.
Die telefoontjes beginnen steeds hetzelfde:
‘Meneer Veurink, u bent door ons speciaal geselecteerd,
u komt in aanmerking om uw huis door ons te laten isoleren.’
Ik zou me natuurlijk vereerd moeten voelen
dat juist ik geselecteerd bent,
maar ik wil het liefst zo snel mogelijk van die verkoper af zijn.
Bij dit soort telefoontjes heb ik namelijk geen goed gevoel.
Ik vertrouw het niet helemaal.
Bedrijven die op zo’n manier hun klanten bij elkaar harken,
daar zal wel iets aan de hand zijn…

In ieder geval draaien ze de zaken om:
ze doen alsof zij mij selecteren met hun geweldige aanbieding.
Maar als ik echt ons huis beter zou willen isoleren,
dan wil ik geen bedrijf dat mij selecteert,
dan wil ik zelf een bedrijf selecteren.
Ik ben zo iemand die eerst uitgebreid alle mogelijkheden wil onderzoeken,
precies wil weten wat er allemaal mogelijk is
en wat de gangbare prijzen daarvoor ongeveer zijn,
en dan kies ik zelf een bedrijf die de opdracht krijgt.

dia 2 – te huur
Intussen hangt de verkoper nog in spanning aan de lijn,
in de hoop dat hij mij over kan halen.
Maar ik heb inmiddels hét argument gevonden:
‘ik woon in een huurhuis,
dus als je iets wilt, kun je beter de eigenaar bellen.’
Het wonderlijke is dat het gesprek dan direct is afgelopen:
de verkoper probeert niet eens meer argumenten aan te dragen.
Hij weet dat hij toch niet verder komt.

Waarom is ‘dit is een huurhuis’ zo’n sterk argument?
Volgens mij omdat bijna niemand grote investeringen doet
in iets wat niet van jezelf is.
Wij hebben een prachtig huis, niks mis mee,
maar als ik 20.000 euro zou mogen besteden om het huis te verbeteren,
dan weet ik echt wel een paar dingen die ik zou willen aanpakken.
Maar zo’n investering heeft alleen zin
als je 30 jaar in hetzelfde huis blijft wonen
of als je terugbetaald krijgt als je verhuist.
Anders is het weggegooid geld.
Het heeft geen blijvende waarde.
Waarom zou je investeren, waarom zou je je best doen,
voor dingen die niet blijven?

dia 3 – de waarde van werk
Vandaag gaat het over werk, over je dagelijkse bezigheden.
Wat heeft het voor waarde wat je in je dagelijks leven doet?
Werken, leren, dienen, hobby’s, heeft het zin?
Heeft het blijvende waarde?
Of is het verspilde moeite,
net zoals stevig investeren in een huurhuis?
‘De waarde van werk’, daar gaat het vanmorgen over.

1. Waardeloos?
dia 4 – alles wordt nieuw, en daarom…
1 Korintiërs 15 gaat niet direct over werk, maar over de opstanding.
Paulus wil dat niemand er aan twijfelt dat Jezus is opgestaan,
want als Jezus is opgestaan, zullen wij volgen,
dan heeft de dood niet het laatste woord over ons.
Net als Jezus krijgen wij een nieuw lichaam in een nieuwe wereld.
Dát is het thema van het hele hoofdstuk.

Eens zal het zo ver zijn, maar zo ver is het nu nog niet.
Maar als je gelooft dat Jezus is opgestaan
en als je gelooft dat je hem eens volgen mag,
dan betekent dat ook iets voor je leven vandaag.
Daar sluit Paulus mee af:
‘kortom, geliefde broeders en zusters’.
Er is hoop, alles komt goed, alles wordt nieuw, en daarom…
Ja, daarom wat eigenlijk?

We doen even alsof we het nog niet gelezen hebben.
Wat zou jij zelf invullen?
Als je de opstanding verwacht, wat voor gevolgen heeft dat voor je dagelijks leven?
Eens wordt alles nieuw, en daarom…
Wat zou jij invullen?

dia 5 – …doet werk er niet zoveel toe?
Misschien wel dit:
‘kortom, geliefde broeders en zusters, maak u niet druk!
Deze wereld is een aflopende zaak.
We moeten het er nog even mee doen,
maar deze wereld heeft geen waarde meer.
Het enige wat we nog kunnen doen is wachten.
Bedenk dat het hier beneden niet is,
dus doe vooral niet al te veel moeite – zo belangrijk is het leven hier niet.
Wat je doet heeft toch geen zin.’

Een beetje zoals mijn reactie aan die verkoper:
ik ga geen grote investeringen doen in een huurhuis.
Als het leven op deze wereld tijdelijk is,
als het straks allemaal toch verdwijnt omdat God iets nieuws maakt,
waarom zou je het leven nu dan niet zien als puur tijdverdrijf,
als een kwestie van overleven?

Eens wordt alles nieuw, en daarom…
Wat zou jij invullen?
Paulus vult iets heel anders in.
Hij ziet overal, niet alleen in Korinte,
dat de verwachting van het eeuwige leven
nog wel eens voor misverstanden over het leven van vandaag kan zorgen.
In een andere brief, zijn tweede aan de Tessalonicenzen,
schrijft hij: ‘we horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen,
dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden.
In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op
rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen.’
Blijkbaar waren er mensen die, nadat ze tot geloof waren gekomen,
ontslag namen van hun werk
omdat ze hun werk niet meer belangrijk vonden.

dia 6 – kloof tussen geloof en werk
Nu zie ik dat tegenwoordig niet gebeuren,
mensen die tot geloof komen, en daarom maar ontslag nemen.
Maar ik denk dat we die mensen ergens wel begrijpen.
Je hebt werk en andere bezigheden waar je maar wat druk mee bent,
én je hebt dingen die er echt toe doen: het leven met God.
Zou het niet fijn zijn om je helemaal te kunnen richten op wat echt belangrijk is?

En als je op die manier denkt,
dan komen je geloof en je werk of andere bezigheden
heel ver uit elkaar te staan.
Geloof is waar het echt om gaat, en de rest hangt er wat bij…
Werk komt dan in een apart hokje,
een hokje van aardse dingen waar je druk mee bent,
een hokje waar ook behoorlijk wat tijd in gaat zitten,
maar wat tegelijk eigenlijk heel onbelangrijk is.
Zondag en maandag hebben dan niets meer met elkaar te maken.
Je werk staat los van je geloof.

2. Wat je doet, doet ertoe
dia 7 – wat je doet, doet ertoe
Eens wordt alles nieuw, en daarom…
Paulus trekt een andere conclusie:
‘zet je daarom altijd volledig in voor het werk van de Heer,
in het besef dat door de Heer je inspanningen nooit tevergeefs zijn.’
Anders gezegd: wat je doet, doet ertoe!

dia 8 – je werk gaat mee!
In deze zinnen rekent Paulus af met die gedachte van net,
dat het hier beneden niet is,
dat je werk hebt en dingen die echt belangrijk zijn.
Paulus benadrukt juist hoe belangrijk het is wat je vandaag doet.
Christenen leven niet voor later en voor ergens anders: deze wereld doet ertoe
Wat hier, op deze wereld, gebeurt, is belangrijk,
wat jij vandaag doet heeft eeuwigheidswaarde!

Juist omdat Jezus is opgestaan en wij zullen volgen,
juist daarom doen onze bezigheden ertoe.
Dat moet ik even uitleggen.
In de tijd van Paulus was het een populaire gedachte
dat je ziel veel belangrijker is dan je lichaam.
Je ziel, dat is wie je echt bent, en je lichaam moet je meezeulen.
Als je er zo over denkt, kan zelfs de dood mooi worden:
als je sterft, wordt je ziel van je lichaam bevrijd.
Sommige christenen namen die gedachte over:
het eeuwig leven is voor de ziel.
Je lichaam laat je achter, dat is tijdelijk, heeft geen waarde,
wat echt belangrijk is, dat is je ziel.

Paulus moet niets van die gedachte hebben,
daarom schrijft hij dit hoofdstuk over de opstanding.
Paulus weet ook dat je lichaam niet perfect is.
Hij noemt dat een ‘vergankelijk lichaam’.
Maar: je wordt niet ván dat lichaam verlost.
Je lichaam zelf wordt verlost:
het wordt bekleed met een onvergankelijk lichaam.
Je lichaam doet er dus toe!
Het gaat, op een bijzondere manier, mee naar de nieuwe wereld.
Hoe dat er allemaal precies uitziet, dat weten we niet,
maar je lichaam gáát op een of andere manier mee.

Dat geldt ook voor de dingen die we doen.
Voor ons werk, voor onze bezigheden.
Op een of andere manier gaan die mee naar Gods nieuwe wereld.
Het is hier op aarde niet een kwestie van afwachten tot Jezus terug komt:
wat je doet, doet ertoe: het heeft waarde!
Dat Jezus is opgestaan is goed nieuws voor dingen die je vandaag doet.

dia 9 – Niggle
J.R.R. Tolkien, die van ‘de Hobbit’ en ‘Lord of the Rings’,
Tolkien heeft eens een verhaal geschreven over een zekere Niggle.
Niggle is een schilder en een perfectionist.
Een ongelukkige combinatie: zijn schilderijen kwamen niet af.
In zijn hoofd had hij een plaatje van een prachtige boom,
maar hij kreeg hem maar niet op het doek.
Hij kwam niet verder dan één boomblaadje,
maar het is wel een schitterend blaadje.
Na zijn dood wordt het schilderij opgehangen in het plaatselijk museum,
met als titel ‘boomblad door Niggle’.
Niggle komt in het hemelse land, en daar wacht hem een grote verrassing:
voor hem staat de boom, zijn boom, helemaal af.
Zijn werk deed ertoe!

dia 10 – je werk heeft waarde
Dat geldt ook voor de dingen die jij met je leven doet.
De kleinste dingen hebben voor God waarde.
Wat je ook doet: of je nu een betaalde baan hebt,
of je naar school gaat, of je in huis werkt of als vrijwilliger,
of je werkloos bent of gepensioneerd: iedereen doet wel iets.
Bij God doet dat ertoe!
Maarten Luther zei eens:
als Jezus morgen terug komt, plant ik vandaag nog een boom.
Wat je doet heeft eeuwigheidswaarde.
Bij God zijn je inspanningen niet tevergeefs.

3. Neem je geloof mee
dia 11 – neem je geloof mee
Je geloof en je werk horen niet in 2 verschillende hokjes
die helemaal niets met elkaar te maken hebben.
Geloven gaat over heel je leven, want heel je leven doet er bij God toe!
Neem je geloof dan ook mee,
in je werk, en al het andere wat je doet.

dia 12 – wees geen work-a-holic
Paulus maakt het concreet in 2 opdrachten:
wees standvastig en onwankelbaar, dat is 1,
en zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer, dat is 2.
Laten we met die eerste beginnen: standvastig en onwankelbaar zijn.
Anders gezegd: sta sterk in je geloof, laat dat de basis zijn onder alles in je leven.
De christenen in Korinte hadden allerlei vragen en bedenkingen bij de opstanding.
Paulus is daar uitgebreid op ingegaan,
en bindt het ze op het hart: laat dat geloof in de opstanding niet los.
Want als je dat loslaat, kun je maar beter het hele geloof loslaten.
De opstanding is het hart van het christelijk geloof!

Dat is geen opdracht die rechtstreeks over je werk gaat.
Maar het betekent wel iets voor je werk:
doe je werk in het besef van de opstanding.
Dat betekent aan de ene kant dat je werk zin heeft,
en aan de andere kant dat je werk niet je leven is.
Wij kunnen heel hard voor onszelf werken.
Ons helemaal in ons werk verliezen.
Maar de basis onder je leven is niet wat jij allemaal doet en bereikt,
maar wat God heeft gedaan met Jezus en wat hij met jou zal doen.
Neem je geloof mee in je werk: wees geen work-a-holic.

dia 13 – doe je werk goed
Dan die andere opdracht:
‘zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer.’
Ook dat kun je niet 1 op 1 doortrekken naar je eigen werk:
Paulus zegt niet dat je je volledig voor jouw werk moet inzetten,
maar voor het werk van de Heer: zet je in voor de zaak van God.
Maar je dagelijks werk staat daar ook weer niet los van.

Je kunt het ‘werk van de Heer’ heel beperkt maken:
alsof alleen de verspreiding van het evangelie er toe doet.
Ja, ik mag hopen dat mijn werk als predikant
iets met het werk van God te maken heeft…
Maar Gods werk is veel meer dan werk in de kerk!
Of je nu werkt in de zorg of het onderwijs,
of in een fabriek, op kantoor of in de bouw,
of je nu naar school gaat of vrijwilligerswerk doet,
het heeft allemaal met God te maken!
Deze hele wereld is van God, Gods werk is overal.

Neem je geloof mee naar je werk: doe je werk goed.
Het is namelijk voor God!
Je hoeft niet de week door midden te zagen als het woensdag is.
Alsof werk een noodzakelijk kwaad is en het leven om het weekend gaat.
Je werk is voor God.
Bedenk dat maar, ook als je er even niet zoveel zin in hebt.

dia 14 – wees een dienaar
‘Zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer.’
Daar zit nog een kant aan:
zet je ook op je werk in voor de zaak van God.
Doe je werk op een manier die bij God past.
Als christen mag je met je werk God en mensen dienen.
‘Dienen’ is echt een sleutelwoord voor christelijk werk.
Door vriendelijk te zijn,
niet weg te duiken als er een vervelend klusje gedaan moet worden,
en niet mee te doen met geroddel.
Door mensen niet te gebruiken als middel om hogerop te komen,
de ander ook wat te gunnen
en door als collega een betrokken mens te zijn.
Neem je geloof mee naar je werk: wees een dienaar.

Je geloof meenemen naar je werk,
dat betekent niet dat je als christen totaal anders bent dan je collega’s.
Ook als christen stap je wel eens met het verkeerde been uit bed…
Ook niet-christenen kunnen hun werk goed doen, soms zelfs nog beter,
en zij kunnen warme en betrokken mensen zijn.
Maar doe als christen gewoon je werk voor God.
Dan doet het ertoe!
Amen.