1 Korintiërs 15:20 | Wij zullen opstaan

Mark Veurink
20 november 2016

1 Korintiërs 15:20 | Wij zullen opstaan

image_pdfimage_print

Waar leef je voor? Wat maakt je leven de moeite waard? Sommige christenen in Korinte geloofden niet in de opstanding. Dít leven is dan waar je het mee moet doen. Maar de opstanding is het hart van het christelijk geloof: hierdoor is er hoop!
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 144 : 1, 2 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Waar8ig: ‘Shine your light’ en ‘Wij kiezen voor de vrijheid’ (GKB Gezang 176b)
Gebed
Waar8ig: ‘Onze Vader’
Kinderen naar club
Lezen: 1 Korintiërs 15 : 12 – 34
Zingen: LvK Gezang 231 : 3 en 4 (Frysk)
Preek over 1 Korintiërs 15 : 20
Zingen: LvK Gezang 90 : 1, 9, 10 en 11
Kinderen terug
Waar8ig: ‘Als alles duister is’ (Sela) en ‘Hoe sterk u bent’ (PvN 57)
‘In memoriam’
Lezen: Johannes 11 : 25 – 26
Zingen: Psalm 90 : 6 en 1
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 111
Zegen

Wij zullen opstaan

Inleiding
dia 1 – modelspoor
Vorige week genoten wij van een uitgestelde herfstvakantie.
Jammer om dan de hele dag binnen te zitten,
dus we zijn er lekker op uit gegaan.
We belandden in Sneek, in het modelspoormuseum.
De naam zegt het al:
daar kun je modeltreintjes bewonderen.

Absolute topper was een grote modelspoorbaan
met wel 10 rijdende treinen erop.
Stilstaande modellen zijn ook mooi,
maar halen het gewoon niet bij bewegende treintjes.
Die treinen reden niet aan een stuk door hun rondjes:
je moest ze zelf laten rijden door op knoppen te duwen.
Als je dan met de ene knop een trein liet wegrijden van een station,
kon je met een andere knop een nieuwe trein het station in laten rijden.
De kinderen vonden het geweldig,
en ik misschien nog wel meer…
Ja, mannen zullen altijd kinderen blijven…

Eerst is het vooral leuk:
je laten verrassen wat er gebeurt als je op een knop duwt.
Maar op een gegeven moment weet je waar je moet kijken,
weet je ook dat je moet rennen om de hogesnelheidstrein bij te houden,
en ga je de patronen zien.
Die treinen rijden geen willekeurige rondjes: ze zijn aan elkaar gekoppeld.
Je ontdekt dat als je het ene treintje ziet,
dat dan dat andere treintje ook komt, altijd.
Die twee treinen horen blijkbaar bij elkaar.
Zie je de ene, dan automatisch over een paar seconden ook de andere.

dia 2 – wij zullen opstaan
Daarmee komen we bij 1 Korintiërs 15.
Paulus zegt dat Jezus is opgestaan, als ‘eerste’.
Dat staat niet op zichzelf: wij zullen volgen!
Het is het hart van de christelijke hoop:
Christus is opgestaan, dan zullen wij ook opstaan.
Net zo automatisch als die treintjes die elkaar volgen.

1. Wat maakt het leven waardevol?
dia 3 – wat maakt het leven waardevol?
Het is niet voor niets dat we juist vandaag hier bij stilstaan.
Deze zondag staan we stil bij de overledenen.
Worden we geconfronteerd met hoe kwetsbaar het leven is.
Je leeft je leven, je sterft,
de herinneringen aan jou worden al snel vager
tot je uiteindelijk vergeten bent.
Wat heeft het voor zin?
Wat maakt dan het leven nog waardevol?

dia 4 – verlangen naar leven met waarde
Want dat is wat we graag willen: een leven dat waardevol is.
Iedereen wil een leven dat de moeite waard is.
Maar wat moet je dan met de dood?
Er wordt wel eens gezegd dat de dood bij het leven hoort.
Sommigen zeggen zelfs dat ze vriendschap sluiten met de dood.
Volgens mij overschreeuwen we zo onze angst.
De dood is zo onnatuurlijk als het maar kan.
We willen de dood helemaal niet accepteren.
Daar hoef je echt geen christen voor te zijn.
Veel mensen geloven dat er toch wel ‘iets’ zal zijn.
Paulus zegt: ‘de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.’
De dood is niet mooi, nooit: de dood is een vijand.

Maar wel een vijand waar niemand van wint.
Je kunt vechten tegen de dood,
soms kun je versteld staan van hoe veel levenskracht iemand nog heeft,
maar het eindigt altijd weer met de dood.
Is je hele leven dan zinloos geweest?

dia 5 – je leeft maar één keer?
De christenen in Korinte zoeken ernaar:
wat maakt ons leven nou de moeite waard?
Ze denken dat ze het gevonden hebben in hun geloof.
Jezus Christus kennen, dát maakt het leven waardevol!
Tegelijk zijn er christenen die zeggen:
‘maar Jezus was natuurlijk wel een geval apart.
Hij is opgestaan uit de dood,
maar wíj moeten het gewoon met dit leven doen.
Kom bij ons niet aanzetten met praatjes:
dood is gewoon dood.’
Voor deze christenen is Jezus echt wel belangrijk,
nog nooit zijn ze door iemand zo geïnspireerd geweest,
maar het blijft bij dit leven.

Paulus veegt er de vloer mee aan:
‘Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen,
zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.’
En even later:
‘dan kunnen we maar beter zeggen:
“laten we eten en drinken, want morgen sterven we.”’
Als dit leven alles is, dan kun je er maar beter van genieten,
dan kun je er maar beter uit halen wat er in zit.
Dit is per slot van rekening je enige kans.

In de praktijk gebeurde dat in Korinte ook.
De kerk in Korinte is geen warme gemeenschap om trots op te zijn.
De gemeente is tot op het bot verdeeld.
Het is er ieder voor zich.
Gemeenteleden lopen te pronken met wat ze bereikt hebben,
en leven uit het motto: ‘alles is toegestaan’.
Ze namen het ervan…

YOLO heet dat tegenwoordig: you only live once.
Dat is dus niet zo’n nieuwe gedachte.
In Korinte heette het:
‘laten we eten en drinken, want morgen sterven we.’
Het leven is waardevol om wat je eruit haalt.
Het leven is waardevol omdat je geniet, omdat je plezier maakt,
omdat je vrienden hebt, omdat je feest kunt vieren,
maar ook omdat je gezond bent en zelfstandig.
Als dood echt dood is,
is er weinig anders om voor te leven dan gewoon genieten.

Maar wat dan als je niet kunt genieten?
Is het leven dan niet waardevol meer?
Vorige maand werd onze dochter Lydia geboren.
Wat hoor je dan vaak: ‘als ze maar gezond is…’
En ja, we zijn blij dat we een gezonde dochter hebben die groeit als kool.
Maar wat als ze nou niet gezond zou zijn?
Mist dan het belangrijkste in haar leven?
Is het dan opeens niet meer waardevol?
Of iets heel anders: als je een leven lang hebt kunnen genieten,
als je na je pensionering nog lange reizen over de wereld hebt gemaakt,
maar het nu allemaal niet meer gaat.
Je gezondheid gaat achteruit, je voelt je alleen,
je bent afhankelijk van de zorg van anderen.
‘Uit het leven halen wat er in zit’, dat zit er niet meer in.
Heeft je leven dan nog steeds waarde?
Of ben je dan klaar met leven,
en kun je maar beter die pil innemen?

dia 6 – wat laat jouw leven zien?
Wat geloof jij?
Wat maakt het leven de moeite waard?
Christenen in Korinte zeggen: ‘dood is dood’.
Dat zouden we hier in de kerk niet zo snel zeggen.
Maar wat laat je leven zien?
Dat je móet genieten?
Dat het leven niet moeilijk mag zijn?
Dat altijd alles goed gaat?
Ik houd in ieder geval erg van dit leven.
Ik heb het nodig om naar mooie dingen uit te kijken.
Zo ver weg is YOLO niet…

2. Wij zullen opstaan
dia 7 – wij zullen opstaan
Wat maakt het leven waardevol?
Als de dood het einde is, moet je het zoeken in dit leven,
in de dingen die je vandaag bereikt.
Paulus zegt: je moet het niet zoeken in dit leven,
‘Christus is werkelijk uit de dood opgewekt,
als de eerste van de gestorvenen.’
Wij zullen opstaan!

dia 8 – Jezus is opgestaan… voor ons!
‘Christus is werkelijk uit de dood opgewekt.’
Het is de kern van de boodschap
waarmee Paulus de wereld over trekt.
Zonder opstanding zou Paulus niets te vertellen hebben.
De grote verrassing van het christelijk geloof, is dat dood niet dood is!
Bij Jezus dacht iedereen dat het kruis het einde was.
Zijn vijanden, maar ook zijn vrienden.
Maar het was geen einde: Jezus is opgestaan, halleluja!

‘En’, zegt Paulus, ‘als Jezus is opgestaan, dan wij ook!’
Ik moet eerlijk zeggen dat ik Paulus moeilijk te begrijpen vindt.
Eerst wordt duidelijk dat de Korintiërs wél geloven dat Jezus is opgestaan,
maar niet geloven dat wij zelf ook eens zullen opstaan.
Ze zien Jezus als een bijzondere, eenmalige uitzondering.
Vervolgens maakt Paulus er heel veel werk van
aan te tonen hoe belangrijk het is dat Jezus is opgestaan.
Maar dat geloofden de Korintiërs al!
Waarom maakt Paulus daar dan zo’n punt van?

Volgens Paulus kun je de opstanding van Jezus niet los zien van onszelf.
En dan niet dat Jezus in onze gedachten voortleeft
en dat wij zelf op een geestelijke manier opstaan,
maar de hoop en de verwachting dat wij zelf,
en de overledenen die ons zijn voorgegaan,
op de dag dat Jezus terug komt, in een nieuw lichaam zullen opstaan.
Het kán gewoon niet dat de opstanding van Jezus
een happy end voor Jezus is, een beloning op een zwaar leven,
en dat het daar bij blijft.
Jezus is niet opgestaan voor zichzelf,
dan zou het niets te betekenen hebben.
Nee: Jezus is opgestaan voor ons,
om jou het eeuwige leven te geven!

dia 9 – dat het begin van iets nieuws
Paulus noemt Jezus de eerste.
Als er één schaap over de dam is, volgt de rest vanzelf.
Zo moet je de opstanding van Jezus zien.
We hebben altijd gedacht dat dood gewoon dood is.
Maar dat blijkt niet waar te zijn!
De opstanding van Jezus is pas het begin.
Je kunt het vergelijken met een geboorte, en daar ben ik pas bij geweest.
Eerst komt het hoofdje naar buiten,
maar dat hoofdje neemt de rest van het lichaam mee.
Jezus is ons hoofd, wij zijn zijn lichaam:
hij is opgestaan, dan zullen wij volgen!

De opstanding van Jezus is niet zomaar een bijzondere gebeurtenis.
Het is de overwinning van Jezus op alle kwade machten.
De macht van de zonde, de macht van de dood:
Jezus maakt ze onschadelijk.
Jezus’ opstanding is het begin van iets nieuws,
van een nieuwe werkelijkheid van een compleet andere orde dan we kennen.
Hij is het begin van een wereld waar God regeert.

dia 10 – hart van het christelijk geloof
De opstanding is het hart van het christelijk geloof.
Het is geen mooi extraatje, geen fijne bijkomstigheid.
Zonder opstanding is het christelijk geloof inhoudsloos.
Jezus is opgestaan, en wij zullen volgen!
Dat is de hoop waar christenen uit leven.

3. Wakker worden!
dia 11 – wakker worden
Wat maakt het leven waardevol?
Als christen mag je verder kijken dan dit leven.
Misschien lijkt het leven hier vrij zinloos.
Is het niet meer dan er maar het beste van maken.
Maar je leeft voor een nieuwe wereld.
Dát maakt het leven waardevol.
En daarom: wakker worden!

dia 12 – pianist
Want waar je naar uitkijkt,
maakt ook verschil in je leven vandaag.
Als je bijvoorbeeld concertpianist wilt worden,
dan ben je daar elke dag al mee bezig.
Je neemt pianoles,
je gebruikt elk loze uurtje van de dag om te oefenen,
je luistert hoe andere pianisten het doen, enzovoort.
Als je nog nooit een piano hebt aangeraakt
en helemaal niet kunt genieten van pianomuziek,
dan zou je je toch eens moeten afvragen of concertpianist wel iets voor je is…

dia 13 – begin maar alvast
Met de toekomst die Jezus geeft, is dat ook zo.
Als je uitkijkt naar het nieuwe leven,
als je uitkijkt naar een wereld van liefde,
dan begin je daar vandaag toch al mee?
Als je hoopt op een wereld van vrede,
dan blaas je toch niet de kleinste meningsverschillen op
tot een enorm conflict?
Als je hoopt op een wereld van eenheid, gelijkheid, verbondenheid,
dan ga je nu toch niet verschil maken tussen mensen,
alsof sommige mensen er wel bij horen en andere niet?
Als je hoopt op een wereld van vergeving,
dan hoef je niet altijd je gelijk en je recht te krijgen.
Als je hoopt op een nieuwe wereld, waar alles goed is,
dan zoek je toch nu al het goede voor de wereld,
voor je medemens, maar ook voor de natuur?

Wakker worden: je mag alvast beginnen met de toekomst.
Paulus zegt: ‘zondig niet langer.’
Daarmee bedoelt hij niet dat christenen geen zonde doen.
Helaas weten we wel beter…
Maar de opstanding van Jezus betekent wel
dat de macht van de zonde gebroken is.
Je kunt er voor kiezen in de macht van de zonde te blijven leven,
maar dan zegt Paulus: wordt wakker, wees niet langer dood,
leef met Jezus als koning!

dia 14 – de opstanding geeft het waarde
Niet om daarmee recht te krijgen op het leven op Gods nieuwe wereld.
Voor God moet je niet van alles!
God gunt je het echte leven.
Dat leven hangt niet af van wat je nu doet,
maar je mag al wel met dat leven beginnen.
Liefde is geen plicht, geen zure appel om doorheen te bijten,
het is onze eindbestemming.
Begin er maar mee!

Dat klinkt misschien heel romantisch:
met Jezus begint een nieuw leven, en dat is alleen maar mooi.
De Korintiërs hoopten het, maar het viel smerig tegen.
Ze merkten al snel dat je wel kunt beginnen
met een leven zoals Jezus dat deed,
maar dat anderen dan al snel over je heen lopen,
dat je niet begrepen wordt,
dat je in het beste geval wordt uitgemaakt voor een softie,
en in het slechtste geval in een arena met uitgehongerde leeuwen belandt.
Paulus heeft met wilde dieren gevochten, maar hield vol!
Juist om het uitzicht van de opstanding.
Jezus werd er voor gekruisigd,
maar dat werd juist het begin van iets nieuws!

Wij zullen opstaan.
Dát maakt het leven waardevol.
Dat maakt het leven van de overledenen waardevol.
Hun liefde, hun trouw, hun toewijding,
alles in hun leven waar een spoortje van het nieuwe leven te zien was,
het gaat mee naar de nieuwe wereld.
Niks geen ‘je leeft maar een keer, daar moet je het mee doen.’
Wij zullen, samen met hen die ons zijn voorgegaan, opstaan in een nieuw leven.
Die hoop maakt het leven de moeite waard.
Amen.