1

1 Korintiërs 1:18 – Kiezen voor Jezus is niet normaal

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Zingen: Opwekking 733

Stil gebed

Votum en vredegroet

Zingen: Psalm 62 : 4, 5 en 6

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: 1 Korintiërs 1 : 18 – 31

Zingen: Psalm 107 : 1 en 13

Preek over 1 Korintiërs 1 : 18

Zingen: Opwekking 268

Kinderen terug

Kinderlied

Lezen wet

Zingen: Opwekking 387

Belijdenis Sara en Martijn

Zingen: Opwekking 710

Gebed

Collecte

Zingen: GKB Gezang 165

Zegen

Preek: Kiezen voor Jezus is niet normaal

Inleiding

dia 1 – feest

Natuurlijk wil ik de feestvreugde van vandaag niet verstoren.

Sara en Martijn, jullie willen in deze dienst

met ons allemaal als getuigen,

belijden dat Jezus ook jullie Heer is.

Vandaag zeggen jullie vol overtuiging:

‘ja, wij willen bij Jezus horen!’

Als gemeente worden we daar blij van.

Natuurlijk wil ik die feestvreugde niet verstoren.

Maar toch…

dia 2 – zwart

Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen:

waarom zouden jullie,

twee leuke, vlotte, jonge mensen,

je leven vergooien door belijdenis te doen?

Trap er alsjeblieft niet in!

Paulus zegt het toch zelf: het evangelie is dwaas.

Geloven in Jezus, dat slaat toch nergens op?

Dat is toch niet meer van deze tijd?

Wat zijn jullie voor achtergebleven mensen?

Op welke planeet hebben jullie gezeten?

Wakker worden, het is 2013, vergeet die Jezus toch.

dia 3 – veterstrikdiploma

Sara en Martijn, jullie kunnen toch nadenken?

Jullie hebben je veterstrikdiploma toch gehaald?

Dan is geloven toch niets voor jullie?!

Of hebben ze daar in die kerk

jullie hersens zo gespoeld dat jullie zelf niet meer kunnen denken?

Je kunt nu nog kiezen, zometeen zit je er aan vast.

Weten jullie het zeker?

Oke, ik had ook niet verwacht

dat jullie van deze argumenten onder de indruk zouden zijn.

Ja, jullie hebben je veterstrikdiploma gehaald,

en gelukkig ook nog wel meer dan dat,

jullie kunnen prima zelf nadenken.

Daar kan ik zelf ook over meepraten:

je wilt niet weten wat voor moeilijke vragen die twee stelden…

En toch willen jullie ‘ja’ zeggen tegen Jezus.

dia 4 – zwart

Het lijkt soms heel gewoon

om als je een jaartje of 17, 18, 19 bent belijdenis te doen.

Maar mensen die dat raar vinden hebben gelijk!

Kiezen voor Jezus is niet normaal.

Jullie doen gelukkig ook geen belijdenis

omdat dat er nu eenmaal bij hoort.

dia 5 – vers 18

Daarover heeft Paulus het.

Laten we even stilstaan bij de woorden die hij in vers 18 schrijft:

‘De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan,

maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God.’

1.Grip op je leven

dia 6 – grip op je leven

Wat zit er nu achter die woorden van Paulus?

In vers 22 laat Paulus daar wat van zien:

‘de Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid.’

Die Joden en Grieken, die zoeken iets wat ze bij Jezus in ieder geval niet vinden.

En volgens mij gaat dat niet alleen op voor Joden en Grieken,

maar voor alle mensen.

We zoeken iets wat we bij Jezus niet kunnen vinden.

Wat mensen graag willen is grip op hun leven.

We willen weten waar we aan toe zijn, onzekerheid is eng,

en het leven naar onze hand zetten.

Iedereen wil toch een aangenaam leven?

dia 7 – Joods

Dat zoeken de Joden en Grieken dus ook.

De Joden in hun godsdienst.

Die geeft hen grip op hun leven.

Daar zijn de antwoorden op hun grote vragen te vinden:

hoe je een goed mens kunt zijn, hoe je gelukkig wordt.

Een godsdienstig leven, dat is het beste leven.

En als je in die tijd als Jood je godsdienstigheid goed liet zien,

dan had iedereen respect voor je.

De Joden verwachten een wonder van God.

Ze kenden de verhalen over vroeger.

Hoe God hen steeds van hun vijanden verloste, en al die andere wonderen.

Zo’n wonder kunnen ze nu ook wel gebruiken,

nu ze worden overheerst door de Romeinen.

In al hun godsdienstigheid zoeken de Joden wonderen,

om zo weer grip op hun leven te krijgen.

dia 8 – filosoof

Bij de Grieken is dat heel anders.

Volgens hen zijn de Joden maar ‘zwevers’.

Een God die wonderen doet…

Nee, Grieken vertrouwen liever op hun gezonde verstand.

Bijna alle grote filosofen kwamen uit Griekenland:

Socrates, Plato, Aristoteles.

Als je maar goed genoeg over het leven nadenkt,

als je maar zoekt naar wijsheid,

dan kun je grip krijgen op je leven.

En de allerwijste mensen, die krijgen veel respect.

dia 9 – andere manieren

Wijsheid en wonderen.

Ik denk niet dat we daar vandaag zo mee bezig zijn,

maar met die vraag die daarachter ligt wel:

hoe krijg je grip op je leven?

En of je dat nu zoekt in wijsheid, in wonderen,

of in de wetenschap, op een yogales, in humor of in lef:

ons leven naar de hand zetten, dat willen we allemaal!

We willen gelukkig zijn.

We willen iets bereiken met ons leven,

en het liefst ook dat anderen daarvan onder de indruk zijn.

Mensen die het gemaakt hebben, daar kijken we tegen op.

2.Het kruis

dia 10 – Jezus is niet ‘succesvol’

Van zulke mensen kun je natuurlijk veel voorbeelden noemen.

Ben je van de wetenschap, dan is Albert Einstein een held.

Ben je meer van Oosterse meditatie, dan kijk je eerder op tegen de Dalai Lama.

Dat lijstje kun je met nog veel meer namen uitbreiden,

maar Jezus hoort er in ieder geval niet bij!

Hij is precies het tegenovergestelde van iemand die het gemaakt heeft.

Als er iemand is die niet succesvol was, dan is Jezus het wel.

dia 11 – kruis

We hebben hier een kruis staan.

Kijk eens goed naar dat kruis.

Is dat nou een symbool van succes, van macht?

Dat het kruis hier staat, is misschien gewoon geworden.

Elke keer dat je hier komt, staat het er,

het hoort gewoon bij het interieur,

net zoals het orgel en de piano.

Maar kijk nog eens goed.

Het kruis is een moordwapen!

Het werd gebruikt om de doodstraf mee uit te voeren.

Dat is toch walgelijk?

De boodschap van het kruis, waar Paulus het over heeft,

is echt iets heel anders dan wat mensen zoeken.

Mensen zoeken succes en veiligheid.

Het kruis is allesbehalve dat.

Het is het symbool van mislukking en een gruwelijke dood.

dia 12 – in de steek gelaten en misbruikt

Jezus was niet succesvol.

De meeste mensen moesten niets van hem hebben.

O ja, zijn wonderen, die vonden mensen wel interessant.

Maar hij zou niet van die praatjes over zijn ‘Vader in de hemel’ moeten hebben.

Zijn twaalf beste vrienden begrepen hem niet,

en lieten hem in de steek toen het er op aan kwam.

Voor het oog van iedereen die er maar bij wilde zijn, werd Jezus vernederd.

En op veel te jonge leeftijd, hij is ergens in de 30 geworden,

is hij op een tragische manier aan zijn einde gekomen.

Dat zijn geen prestaties om jaloers op te worden.

Jezus had helemaal geen grip op zijn leven,

hij liet alles maar gebeuren.

Zelfs als hij overduidelijk had kunnen ingrijpen, deed hij dat niet.

Jezus liet over zich heen lopen, alsof hij een deurmat was.

Anderen misbruikten hem, en hij ging er aan onderdoor.

Dat is de boodschap van het kruis.

In de verste verte lijkt Jezus niet op wie wij zouden willen zijn.

3.Met een boog om Jezus heen

dia 13 – boog

Het is niet gek om met een grote boog om Jezus heen te lopen.

Daarom zegt Paulus ook dat Jezus een dwaasheid en een aanstoot is.

De boodschap van het kruis is niet wat we graag willen horen.

dia 14 – zonsopkomst

Ik vind het eigenlijk wel mooi dat dat in de bijbel staat.

Martijn, jij vertelde dat je wel eens de reactie tegenkomt:

‘huh, geloof jij nog? Dat is toch iets van vroeger?’

En zo lijkt het inderdaad wel eens.

Vroeger hadden mensen het geloof nodig om van alles in de wereld te verklaren.

Hele simpele dingen, zoals waarom de zon elke dag opkomt.

Inmiddels weten we al lang dat de zon kracht uitoefent op de aarde,

waardoor de aarde in rondjes om de zon draait.

De zon staat stil, maar het lijkt alsof hij opkomt.

Maar God hebben we niet nodig, want inmiddels snappen we het zelf wel.

dia 15 – nooit gewoon geweest

Dan is het toch bemoedigend om te lezen dat het vroeger niet anders was?

Het is niet zo dat geloven vroeger normaal was en nu niet meer.

Geloven in Jezus is nooit normaal geweest!

Christenen zijn in alle tijden belachelijk gemaakt

omdat zij hun vertrouwen stellen op een dode man aan een kruis.

dia 16 – we willen Jezus liever niet

Maar wat is dan het grote probleem met Jezus?

Volgens mij is dat niet dat de wetenschap allerlei argumenten tegen Jezus heeft.

Bijvoorbeeld dat het gewoon onmogelijk is om uit de dood op te staan.

Je kunt hele discussies voeren of dat nu wel of niet kan,

die discussies werden trouwens in de tijd van Paulus net zo hard gevoerd,

maar dat is niet waar het om gaat.

Het grote probleem met Jezus is dat we hem liever niet willen.

dia 17 – voorbeeld

Daar zijn in ieder geval twee redenen voor.

Het eerste is dat we liever geen voorbeeld aan Jezus nemen.

We willen succesvol zijn en van het leven genieten.

Jezus’ manier van leven past daar nou niet bepaald bij.

Laat ik het zo zeggen:

als je onbezorgd wilt leven, dan zijn er makkelijkere manieren.

dia 18 – gered worden

En wat we al helemaal niet willen, en dat is de tweede reden,

is accepteren dat we gered moeten worden.

Voor de Grieken is dat buitengewoon dwaas:

moet een veroordeelde crimineel ons leven redden?

De Joden nemen er zelfs aanstoot aan:

wie aan het kruis sterft, is vervloekt!

Deze Jezus, die geen enkele poging doet om aan het kruis te ontsnappen,

die zou ons moeten redden?

Sterker nog: hij redt ons door die kruisdood.

Niemand wil accepteren dat er zo’n groot offer voor je nodig is.

4.Het kruis is Gods kracht

dia 19 – Gods kracht

Maar Paulus laat het hier niet bij.

Hij zegt niet dat je knettergek bent als je gelooft.

Hij zegt niet: ‘lieve Martijn en Sara, maak toch alsjeblieft een andere keuze.’

Paulus wil ons anders naar het kruis laten kijken.

In de ogen van de wereld is het kruis belachelijk.

‘Maar’, schrijft Paulus, ‘voor ons die gered worden is het de kracht van God.’

Juist het kruis, symbool van zwakheid, laat Gods kracht zien!

We willen graag succesvol zijn en grip op ons leven hebben.

Dat zoek je niet bij het kruis.

Maar de vraag is wel: zoeken we wel goed?

grip op je leven houden, dat klinkt als een mooi ideaal,

maar wie lukt dat nou?

dia 20 – Prediker

Mensen die heel succesvol zijn,

kunnen tegelijk heel onzeker en doodongelukkig zijn.

En zelfs al heb je je leven helemaal voor elkaar,

dan hoeft er maar iets te gebeuren en je bent het weer helemaal kwijt.

In het bijbelboek Prediker staat dat heel mooi:

‘ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid (…)

Maar ik weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot.

Wat de dwaas treft, treft ook mij,

dus waarom ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest?’

dia 21 – macht niet gebruiken

Het kruis is de kracht van God.

Ook als je een voorbeeld aan Jezus neemt.

Dat is geen teken van zwakte.

Het is juist een teken van kracht als je heel goed voor jezelf op kunt komen,

maar er voor kiest dat niet te doen.

Je bent pas echt sterk als je ervoor kunt kiezen je macht niet te gebruiken.

Zoals Jezus ervoor koos om zich gevangen te laten nemen,

ook al had hij legers engelen om hulp kunnen roepen.

Dat is pas echt sterk.

dia 22 – kritisch naar jezelf kijken

En ook accepteren dat je gered moet worden, is heel sterk.

Dan moet je namelijk kritisch naar jezelf kijken.

Paulus schrijft over de kerk van Korinte

dat daar niet zoveel mensen waren die rijk of machtig waren.

Juist voor zulke mensen, mensen die het gemaakt hebben,

is het heel moeilijk om het kruis te accepteren.

Als je maar weinig hebt om trots op te zijn,

is het veel gemakkelijk om te zeggen: ik heb u nodig, Jezus.

Jezus kiest voor wie zichzelf niet zoveel vindt voorstellen.

Voor wie het durft op te geven om grip op zijn leven te hebben.

Daarom zijn de hoeren en tollenaars bij Jezus te vinden.

Maar ook Paulus, iemand die een goede opleiding had gehad,

uit een fijn gezin kwam en die aan een veelbelovende carrière was begonnen.

Maar hij zegt: ik ben niet trots op mijzelf, ik ben alleen trots op Christus.

5.Kwestie van gered worden

dia 23 – gered worden

Sara en Martijn, jullie hebben een dappere keuze gemaakt.

Maar er zullen vast ook mensen zijn die denken:

‘leuk voor jullie dat jullie geloven in Jezus, dat jullie daar wat aan hebben,

echt, dat gun ik jullie van harte, het past ook wel bij jullie,

maar nee, het is niets voor mij.’

Als je er zo tegenover staat,

dan zijn die woorden van Paulus ook behoorlijk heftig!

Want hij heeft het over ‘wie verloren gaan’ en ‘wie gered worden’.

Het kruis van Jezus is voor Paulus niet iets

waar sommige mensen wat mee hebben en anderen niet.

Paulus zegt niet dat je zelf maar moet weten of je er iets mee kunt.

Het is een kwestie van verloren gaan of gered worden.

Als er iets is wat moderne mensen irriteert,

dan is dat het wel.

‘Prima dat je gelooft, moet je helemaal zelf weten,

maar zeg niet dat ik verloren ga.’

En dan kun je nog snel zeggen dat je God niet bent

en jij er niet over gaat wie naar de hel moet,

gelukkig maar,

maar dat je überhaupt durft te geloven in een hel,

dat is toch behoorlijk arrogant.

Ik voel daar in ieder geval helemaal in mee.

Dat mensen verloren gaan, dat is een erg ongemakkelijk onderwerp.

dia 24 – trots op jezelf of op Jezus

Toch schrijft Paulus dat zo scherp.

Je kunt verloren gaan.

Als je zelf de grip op je leven wilt houden,

als je trots op jezelf wilt zijn,

dan moet je dat vooral doen.

God zegt dan: ‘prima, als je het wilt proberen, ik houd je niet tegen,

maar bedenk wel dat die weg doodloopt.’

Hij geeft ook een alternatief:

‘ga over de weg van Jezus, maak je maar klein,

wees maar trots op hem.

Dan zul je het leven vinden dat nog veel beter is dan wat je zocht.’

Sara en Martijn,

jullie zeggen vandaag dat jullie die weg willen inslaan.

Dat is niet normaal, maar wel dapper.

Jullie willen gered worden.

Alle eer aan God!

Amen.