1

Openbaring 22:7 | Vol verwachting 2018 in

Wat gaat het nieuwe jaar brengen? Veel over de toekomst weten we niet. Wel weten we dat Jezus zegt: ‘ik kom spoedig!’ Wat betekent die belofte voor jouw plannen voor het nieuwe jaar?
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: LvK Gezang 1 : 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 122 : 1 en 2
Gebed
Lezen: Openbaring 22 : 6 – 21
Zingen: LvK Gezang 296 : 1, 2 en 3
Preek over Openbaring 22 : 7
Zingen: ELB 263 : 1, 2, 4 en 6
Gebed
Mededelingen
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvK Gezang 398 : 1, 2, 6 en 7
Zegen

Vol verwachting 2018 in

Inleiding
dia 1 – zwart
Er wordt deze dagen heel wat teruggeblikt.
2017 is bijna voorbij, en wat kan er in zo’n jaar veel gebeuren.
In de wereld, in je eigen leven, en ook in de kerk.
2017 gaat voor onze gemeente de geschiedenisboeken in
als het jaar waarin CGK en GKv één zijn geworden.
Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen,
maar ik ga geen kerkelijk jaaroverzicht geven.
Vanavond wil ik met jullie juist vooruit kijken.
Want 2018 komt eraan!

Ik vind het altijd weer spannend wat een nieuw jaar gaat brengen.
Niet dat daar een zinnig woord over te zeggen is,
je weet niet wat er in 2018 gaat gebeuren,
zou je het wel weten, dan is direct de spanning er vanaf, maar toch…
Wat hoop je van 2018?
Waar kijk je naar uit, en waar zie je tegen op?
Wat zijn jouw plannen?
Waar wil je mee doorgaan, en wat wil je anders gaan doen?

Laat ik er maar niet omheen draaien:
voor mij persoonlijk is het spannend wat er in het nieuwe jaar zal gaan gebeuren.
Een paar weken geleden heb ik jullie verteld
dat ik contact heb met een gemeente die mij mogelijk wil gaan beroepen.
Hoe dat zich verder ook ontwikkelt,
en welke keuzes er ook maar gemaakt worden,
reken maar dat het voor ons spannend is!

dia 2 – vol verwachting 2018 in
Maar niet alleen wij kijken vooruit.
Ook Jezus kijkt vooruit!
Daarover gaat het in Openbaring 22.
Daar lezen we in vers 7: “’Ik kom spoedig!’
Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.”
Wat betekent die belofte voor hoe wij met de toekomst bezig zijn?
Daar staan we vanavond bij stil, met als thema:
vol verwachting 2018 in.

1. Terug in de realiteit
dia 3 – Openbaring 22: het slotwoord
We hebben ons de afgelopen maand al meer beziggehouden met het boek Openbaring.
We hebben verschillende visioenen gelezen,
die Johannes heeft gezien en voor ons heeft opgeschreven.
Johannes zag de meest fantastische taferelen in de hemel:
een woedende draak, engelenlegers, een schitterende stad, en nog veel meer.
Dat moet overweldigend zijn!
Ik denk dat er daarna geen dag meer voorbij is gegaan
waarop Johannes níet aan die visioenen heeft gedacht!

Maar nu heeft Johannes alles gezien en is de vraag: hoe nu verder?
Nu landen we weer met beide benen op de grond,
terug in de realiteit van elke dag.
Wat betekenen die visioenen dan nog?
Er zit zo’n enorm verschil tussen de wereld van die visoenen
en jouw en mijn leven vandaag.
Interessant hoor, die visioenen,
maar is het nog meer dan ‘dat weten we dan ook maar weer’?

Daarover gaat Openbaring 22.
Je zou het het slotwoord, het nawoord, van Openbaring kunnen noemen.
Deze week las ik een boek met een nawoord,
waarin de schrijver vertelde wat de historische achtergrond van het boek was.
Dan blijkt het boek opeens niet alleen een mooi verhaal,
maar ook een realistische kijk in een vergeten stukje geschiedenis.
Zo’n nawoord zet het boek midden in de werkelijkheid.

dia 4 – wat doe je ‘met de kennis van straks’?
Dát is wat in Openbaring 22 ook gebeurt.
We hebben een blik in de toekomst gekregen,
en nu is de vraag: wat ga je er mee doen?
We zeggen wel eens: ‘met de kennis van nu…’

dia 5 – pech
Als ik vóór onze vakantie had geweten
dat we op de terugweg met een defecte dynamo
langs de Duitse Autobahn zouden komen te staan,
dan had ik vóór de vakantie die dynamo al laten vervangen.
Met de kennis van nu had ik andere keuzes gemaakt.

Openbaring geeft ons kennis van straks.
Wat doe je met die kennis van straks?
Neem je het ter kennisgeving aan?
Of ga je andere keuzes maken?
Wat betekenen de visioenen van Johannes in jouw leven?

2. Vol verwachting
dia 6 – 1. de toekomst is al begonnen
Uit het nawoord van Openbaring
wil ik 3 dingen halen om vol verwachting 2018 in te gaan.

Het eerste: de toekomst is al begonnen!
Neem bijvoorbeeld vers 6: het moet binnenkort gebeuren.
Of vers 10: ‘houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij.’
Ik hoop dat ik in mijn vorige preken over Openbaring
duidelijk heb kunnen maken dat veel van Johannes’ visioenen
gewoon over onze tijd gaan, niet over een verre toekomst.
De geestelijke strijd bijvoorbeeld, die Johannes steeds ziet terugkomen:
dat gaat over wat christenen in de tijd van Johannes al meemaakten,
maar net zo goed over onze tijd.

‘De tijd is nabij,’ dat betekent ook dat je niet moet uitstellen.
Daarom die uitnodiging in vers 17:
‘de Geest en de bruid zeggen: kom!’
Net zoals in Psalm 122, die we zongen:
kom met ons mee, kom nú aan de kant van Jezus staan!

dia 7 – 2. Jezus komt terug
Maar het nawoord kijkt ook verder vooruit.
Dat is het tweede: Jezus komt terug!
Het lijkt misschien een beetje een rommelig nawoord,
het springt van de hak op de tak,
met allerlei losse opmerkingen die weinig met elkaar te maken lijken te hebben.
Maar steeds komt terug: ‘ik kom spoedig!’
Drie keer, in vers 7, 12 en 20.
Het is het refrein van dit slotwoord: ‘ik kom spoedig!’

Wanneer Jezus terugkomt, dat weet niemand,
maar wees ervan verzekerd dát Jezus terugkomt.
Het zijn niet wat vreemde hersenspinsels of wanen van Johannes.
Nee: ‘wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar.’
Reken erop dat Jezus terugkomt, wees vol verwachting,
en ga met die verwachting 2018 in: Jezus komt spoedig!

Wat vind ik dat moeilijk!
Als ik eerlijk ben, dan is de terugkomst van Jezus voor mij heel ver weg.
Ik reken erop dat ik dat niet ga meemaken,
dat ik tegen die tijd al lang overleden ben.
Dan wijst Openbaring 22 mij terecht:
houd de verwachting levend,
laat het geen sprookje zijn voor een verre toekomst,
maar iets reëels, iets echts, waar je op rekent.

dia 8 – lééf uit die verwachting
En dan kun je het ook niet meer voor kennisgeving aannemen.
Dat is het derde: lééf uit die verwachting.
Want als je weet wat er gaat gebeuren,
dan heeft dat invloed op wat je vandaag doet.
Als ik van tevoren had geweten dat de dynamo het zou begeven,
had ik me voorbereid door alvast een nieuwe te laten monteren.
Of zoals ik ergens las:
‘wie morgen de elektrische stoel krijgt, leeft anders dan iemand die morgen trouwt.’
Johannes heeft zijn visioenen voor ons opgeschreven,
zodat wij kennis hebben over de toekomst,
zodat we vooruit kunnen kijken terwijl we al weten wat er gaat gebeuren,
en ons daarop kunnen voorbereiden!
Ook dát komt in Openbaring 22 steeds terug.
Als Jezus elk moment terug kan komen,
dan is het leven op deze oude wereld relatief,
en ga je daar niet meer volledig in op.

3. Waar blijft Jezus?
dia 9 – waar blijft Jezus?
De verwachting dat Jezus snel terugkomt, is levensveranderend.
Maar komt Jezus snel terug?
Het staat er zo mooi, ‘ik kom spoedig’…
Maar waar blijft Jezus?
Tenzij er in de komende 4 uren nog wat gebeurt,
gaat 2017 de geschiedenisboeken in
als het jaar waarin Jezus nog steeds niet is teruggekomen…
Had Jezus niet beter kunnen zeggen:
‘ik kom, maar reken er maar op dat het nog wel even duurt!’

dia 10 – 1. Gods tijd is anders dan de onze
Daarover 2 dingen.
Het eerste: God kijkt anders naar de tijd dan wij.
In 2 Petrus 3 gaat Petrus op die vraag in:
‘waar blijft Jezus nu? Hij had toch beloofd te komen?’
Het antwoord lees je in vers 8 en 9:
‘één ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters:
voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen;
hij heeft alleen maar geduld met u,
omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.’
Nee, ik begrijp er niets van waarom Jezus nog niet terug is gekomen.
Vanaf de aarde gezien duurt het al een eeuwigheid.
Maar in Openbaring krijg je steeds het hemelse perspectief,
en God kijkt nu eenmaal anders naar de tijd dan wij.

Het gebeurt in de bijbel trouwens veel vaker:
dat mensen moeten wachten en er al bijna niet meer in geloven.
Neem bijvoorbeeld Abraham.
God had beloofd dat hij en Sara een kind zouden krijgen,
maar er gebeurt niks, en ondertussen is Sara al veel te oud om kinderen te krijgen.
Ze geloven niets meer van Gods belofte,
en Abraham rommelt aan met Hagar, Sara’s slavin,
om toch nog nageslacht te krijgen.
Het wachten duurde lang, voor het gevoel van Abraham en Sara té lang,
maar God heeft zijn belofte wel degelijk waar gemaakt:
Sara kreeg, ondanks haar hoge leeftijd, een zoon: Isaak.

dia 11 – 2. vergeet niet waar het echt om gaat!
Het tweede: vergeet niet waar het echt om gaat –
of de terugkomst van Jezus voor jou realiteit is.
Je kunt je helemaal verliezen in die vraag: ‘waar blijft Jezus nou’,
maar dat is niet de vraag waar het om gaat!
Je kunt er hele theorieën omheen bouwen, los gaan op allerlei speculaties,
maar het blijven redeneringen op een veilige afstand van jezelf.
De grote vraag is: geloof jij dát Jezus terugkomt,
en dat het elk moment zo ver kan zijn?
Ga je aan Gods tijd rekenen, of reken je erop dat Jezus komt?

4. Wees een pelgrim!
dia 12 – wees een pelgrim
Ga vol verwachting 2018 in.
Reken erop dat Jezus elk moment kan komen, en leef daarnaar!
Ga daarom 2018 in als een pelgrim.
Ja, een pelgrim…
Katholieken hebben wat meer met pelgrimages dan protestanten,
want protestanten hebben nu eenmaal niets met heilige plaatsen.
Maar katholieken hebben niet het alleenrecht op pelgrimages:
Psalm 122 is ook al een pelgrimslied.
Dus: wees een pelgrim.

dia 13 – jabikspaad + pelgrim
Pelgrims zijn op reis.
Ze beginnen bijvoorbeeld in St. Jacobiparochie,
om het Jabikspaad via Franeker naar Hasselt te lopen.
Vanuit Hasselt kun je zelfs doorlopen tot Santiago de Compostella in Noord Spanje,
de bekendste bedevaartplaats in Europa.
Pelgrims zijn altijd in beweging.
Ze overnachten in een herberg of zetten een tent op, en trekken weer verder.
Want ze zijn op weg naar een einddoel, dáár gaat het om.
Tegelijk is de reis zelf ook belangrijk.
Anders waren ze wel op het vliegtuig gestapt…
Lopen of fietsen, bepakt met een zware rugzak,
is niet de snelste manier om op je bestemming te komen.
Maar de route doet er ook toe.
Onderweg ontmoet je mensen.
Onderweg heb je alle tijd om na te denken.
Onderweg leer je van weinig middelen te leven.

dia 14 – maak van de reis niet je bestemming!
Ga 2018 als zo’n pelgrim in.
Als iemand die op reis is, op weg naar de bestemming.
Leef niet alsof deze wereld de bestemming is.
Wat kan ik druk zijn met al mijn plannen!
Dan vergeet ik weer dat ik een pelgrim ben.
Leven als pelgrim betekent: ga niet in die plannen op.
Je bent een reiziger, die leeft in een tent, een tijdelijk huis,
niet in een villa die tot in lengte van dagen moet blijven staan.
Ga niet op in alles wat het leven te bieden heeft.
Het is prima om met de toekomst bezig te zijn,
te bedenken wat jij in 2018 wilt gaan doen,
de reis doet er ook toe,
maar maak van de reis niet je bestemming.

Want Jezus zegt: ‘ja, ik kom spoedig.’
Ga met die verwachting 2018 in.
‘Amen, kom, Heer Jezus!’
Zeg jij het mee?
Amen.
Marcus 1:15 – Een nieuw begin

Opnieuw beginnen, dat zou soms best fijn zijn! De wereld kan ook wel een nieuw begin gebruiken. Maar een nieuw begin komt niet van een nieuw jaar, maar van Jezus. Hij is het nieuwe begin van ons leven.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 733
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 90 : 1 en 2
Gebed
Lezen: Marcus 1 : 14 – 20
Zingen: Psalm 95 : 1, 2 en 3
Preek over Marcus 1 : 15
Zingen: GKB Gezang 115 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: GKB Gezang 147 : 1, 3 en 4
Gebed
Collecte
Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2, 3 en 4
Zegen

Een nieuw begin

Inleiding
dia 1 – piekeren
Soms wil ik wel even opnieuw beginnen.
Bijvoorbeeld als ik een onhandige opmerking heb gemaakt.
Zo’n opmerking waar ik ’s avonds in bed nog over doordenk,
en dan hele scenario’s in mijn hoofd afdraai, ‘als ik nou…’,
en er steeds weer op uitkom dat ik het anders had moeten doen.
Ik weet het, het is te makkelijk, zulke achteraf praat.
Maar opnieuw beginnen zou dan best fijn zijn!

dia 2 – voornemens
Over een paar uur begint het nieuwe jaar,
en dat is een mooie gelegenheid om een nieuw begin te maken.
Daarom worden er weer heel wat voornemens gemaakt.
Meer sporten, minder snoepen, minder tijd verdoen op facebook,
meer tijd nemen voor familie, minder uitslapen, afkicken van je cafeïne-verslaving,
beter leren voor toetsen, minder snel dingen eruit flappen en wat meer tijd aan God besteden.
Iedereen heeft wel van die dingen die hij anders wil doen,
dingen waar je het afgelopen jaar niet tevreden over was,
en die je graag in 2015 achterlaat.

dia 3 – Homs
Een nieuw begin, dat kan de wereld ook wel gebruiken.
Bij goede voornemens ben je er tenminste zelf nog bij:
het hangt van jou af of je het waarmaakt.
Maar op de wereld heb je niet zoveel invloed.
Ik kan me wel voornemen dat er in 2016 geen dodelijke aanslagen worden gepleegd,
maar iedereen snapt dat mijn voornemen daar niets aan verandert.
Als het om de wereld gaat, heb je niet zoveel aan goede voornemens,
dan kun je alleen maar hopen:
hopen op een jaar zonder bloedvergieten,
hopen op vrede en vrijheid,
hopen op een rechtvaardige wereld,
hopen op een nieuw begin.

Maar brengt 2016 echt zo’n nieuw begin?
Misschien goed om dan eens terug te kijken:
heeft 2015 een nieuw begin gebracht?
Ik ben bang dat dat tegenvalt.
Veel goede voornemens zijn al binnen een maand gesneuveld.
Vrede in de wereld lijkt alleen maar verder weg te zijn.
Natuurlijk zijn er ook mooie dingen gebeurd in 2015,
maar een echt nieuw begin was het niet.
Prediker heeft gelijk:
‘wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon.’

dia 4 – een nieuw begin
Moeten we het dan maar opgeven,
dat verlangen om opnieuw te beginnen, naar een nieuwe start?
Daarmee komen we bij Marcus 1.
Jezus heeft het daar ook over een nieuw begin.
Maar voor een nieuw begin moet je niet bij het nieuwe jaar zijn,
je moet bij Jezus zijn!

1. Een bedreigende tijd
dia 5 – een bedreigende tijd
Een nieuw begin, dat kunnen we wel gebruiken.
Dat geldt ook voor de mensen aan wie Jezus zijn goede nieuws het eerste brengt:
de inwoners van Galilea, een gebied in het noorden van Israël.
Ze leven in een tijd vol bedreigingen,
in een uitzichtloze situatie.

dia 6 – speelbal van wereldmachten
De Galileeërs zijn het wel gewend,
al honderden jaren wordt hen verteld dat ze er niet toe doen.
Machthebbers komen en gaan:
eerst werden ze geregeerd vanuit Samaria,
toen kwam Assyrië, gevolgd door Babylonië, Perzië en Griekenland,
en nu zijn het de Romeinen die het in Galilea voor het zeggen hebben.
De Galileeërs moeten zich steeds maar weer aanpassen aan de nieuwe situatie.
Maar hoe verschillend al die machthebbers ook geweest zijn,
in één ding zijn ze allemaal gelijk geweest:
niemand van hen was echt in Galilea geïnteresseerd,
niemand gaf om de inwoners van deze streek.

Wat voor Galilea geldt, geldt eigenlijk voor heel Israël:
voor al die wereldrijken was Israël vooral belangrijk om de strategische ligging.
Dat er ook nog Joden woonden namen ze op de koop toe.
Maar voor Galilea is het nog net even donkerder.
De Romeinen geven Israël een beetje vrijheid:
zo lang ze zich maar schikken in de voorwaarden van de Romeinen,
mogen ze in zekere mate zichzelf besturen.
Dat gebeurt vanuit Jeruzalem.
Maar denk maar niet dat ze in Jeruzalem
rekening houden met de belangen van die Galileeërs:
ze hebben het veel te druk met zichzelf.
Toch kunnen de Galileeërs niet hun eigen gang gaan:
wie er ook aan de macht is, ze verwachten wel loyaliteit.
De Galileeërs moeten betalen, en een opstand wordt niet op prijs gesteld.

dia 7 – leven zonder verwachtingen
Het is een wereld van machtspelletjes,
van gewone mensen die daar het slachtoffer van worden,
een wereld van wapens, uitbuiting en angst.
Een wereld waar je het alleen overleeft als je geen verwachtingen hebt,
zodat je er ook niet in teleurgesteld kunt worden.
Een wereld waar het ieder voor zich is
omdat je aan je eigen ellende al meer dan genoeg hebt.

Die wereld lijkt wel op 2015.
Het was een bedreigend jaar.
Een jaar vol vluchtelingen, machtspelletjes en angst voor terrorisme.
Niet hoopvol, maar uitzichtloos.
Het is verleidelijk om je af te sluiten, je erbij neer te leggen,
want zo is het leven nu eenmaal: vol bedreigingen.
Je probeert wat van je leven te maken, en dat is het dan.

2. Een nieuw begin
dia 8 – een nieuw begin
In die dreigende wereld komen die woorden van Jezus:
‘ik heb goed nieuws: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij.’
Dit korte zinnetje kun je wel zien als samenvatting
van alles wat Jezus daarna zegt en doet:
dit is waar het om gaat, dit is waarom Jezus gekomen is.
Jezus geeft de wereld een nieuw begin!

dia 9 – Gods koninkrijk begint: het wordt vrede!
Dat is veel groter dan een jaarwisseling:
het gaat hier om de wisseling van de tijden.
Met Jezus begint niet maar een nieuw jaar, maar een hele nieuwe tijd:
de tijd van het koninkrijk van God.

Wat bedoelt Jezus daarmee?
‘Het koninkrijk van God’, dat is een onderwerp dat je heel ingewikkeld kunt maken.
Maar uiteindelijk komt het hier op neer: God neemt de macht over.
Van mensen en van menselijke machthebbers wordt de wereld niet beter.
Wat de inwoners van Galilea willen, is helemaal niet zo moeilijk:
vrede en iemand die om hen geeft.
Maar van mensen komt het niet.
Wat wij willen is ook niet zo moeilijk: vrede, vrijheid, veiligheid, vreugde.
Van mensen komt het niet.
Soms is het vrede, en gelukkig hebben we in Nederland vrede,
maar het is nooit definitief, er is altijd dreiging.

Mensen zijn altijd maar bezig met hun eigen belangen.
Daarom wordt deze wereld niet echt beter.
Maar God is een heel ander soort machthebber.
Jezus ziet je staan, ziet wie je bent, ziet wat je nodig hebt,
hij is een koning die niet naar zijn eigen maar naar jouw belang kijkt.
Daarom kan hij echte vrede brengen.
Dát is het goede nieuws dat Jezus brengt:
‘de tijd is aangebroken, een nieuw begin:
God neemt de macht over, het wordt vrede!’

dia 10 – het is waar Gods liefde is
En dan nu het wat ingewikkelder deel:
Jezus zegt dat dat koninkrijk dichtbij is.
Waar is het dan gebleven?
Jezus heeft het over goed nieuws,
en in 2015 zijn ook echt wel mooie dingen gebeurd,
maar het was ook een jaar vol slecht nieuws.
Is dat nieuwe begin mislukt?

Die vraag is al zo oud als Jezus zelf.
De Joden verwachten dat Jezus iets aan hun situatie gaat doen,
dat hij de Romeinen verjaagt en zelf de nieuwe koning wordt.
Ze hopen dat Jezus door een revolutie de macht grijpt,
zodat Israël weer zelfstandig is.
Maar Jezus voldoet niet aan de verwachtingen.
Hij is niet de zoveelste in het rijtje die met geweld de macht grijpt.
Gods koninkrijk is heel anders: het gaat niet om macht, maar om liefde.
Jezus zou je zijn macht kunnen opleggen, maar hij wil je voor zich winnen.
Liefde kun je niet afdwingen.

Gods koninkrijk is overal waar mensen door Jezus’ liefde gewonnen worden.
Daar neemt God de tijd voor: met liefde moet je niet haasten.
De machthebbers van de wereld lijken het nog gewoon voor het zeggen te hebben,
maar er is wel degelijk iets veranderd:
Jezus brengt zijn liefde.
Daar kan geen mens tegenop.

3. Nieuw begin in je leven
dia 11 – nieuw begin in je leven
God geeft een nieuw begin, zijn koninkrijk is er.
De vraag is alleen: waar ben je zelf?
Geef je je gewonnen aan Jezus’ liefde?
Is Gods koninkrijk ook in jouw leven?
Of blijf je het van mensen verwachten?

dia 12 – bouw niet op mensen maar op God
Als Jezus gezegd heeft dat Gods koninkrijk dichtbij is,
volgt er direct een oproep:
‘kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Bij ‘tot inkeer komen’ denk ik direct aan allemaal dingen die je anders moet doen.
Stoppen met verkeerde dingen, meer tijd aan God geven, enzovoort.
Maar Jezus bedoelt iets anders.
Het gaat niet om wat wij moeten doen,
maar om wat Jezus gedaan heeft: een nieuw begin geven.
Jezus heeft goed nieuws: hij brengt zijn koninkrijk van vrede.
Wil je dat van hem aannemen of niet?
Tot inkeer komen betekent dat je je hoop niet stelt op mensen,
dat je geen wonderen van menselijke machthebbers verwacht,
dat je stopt met denken dat we het zonder God ook wel redden.
Het is dus precies hetzelfde als die tweede oproep:
geloof hechten aan het goede nieuws,
zodat Gods koninkrijk ook in jouw leven doorbreekt.

dia 13 – terugblikken en vooruitkijken met hoop
God geeft een nieuw begin, en van daaruit mag je terugkijken op 2015.
Ja, er is veel gebeurd wat niet past bij Gods koninkrijk.
Landen die ruzie maken,
leiders die alleen aan zichzelf denken,
mensen vol haat die de wapens grijpen
en miljoenen mensen op de vlucht.
Maar Jezus’ liefde heeft al van het kwaad gewonnen.
Je mag het relativeren: dit is niet de wereld waar ik bij hoor,
ik hoor bij het koninkrijk van God.
Al het slechte nieuws van 2015 loopt achter de feiten aan.
Mensen proberen met macht de wereld naar hun hand te zetten,
maar van de macht van Jezus’ liefde kunnen ze nooit winnen!

Dan mag je ook anders vooruitblikken op 2016.
Niemand weet hoe de wereld zich zal ontwikkelen.
Maar met het nieuwe begin van Jezus
is er alle reden om 2016 met vertrouwen tegemoet te zien.
Om hoop te houden, ook als de wereld vol slecht nieuws is.
Om je niet af te sluiten voor de wereld en maar op te gaan in je eigen leven,
maar om Jezus’ liefde door te geven.
Dat is pas echt een gelukkig nieuwjaar!
Amen.
Johannes 8:58 – Nooit meer afscheid met Jezus (oudjaarsdag)

p>

Liturgie

Zingen: LvK Lied 397 : 1, 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: GKB Gezang 121 : 1, 8 en 9

Gebed

Lezen: Johannes 8 : 48 – 59

Zingen: Psalm 102 : 12 en 13

Preek over Johannes 8 : 58

Zingen: Opwekking 672

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 90 : 1 en 2

Gebed

Collecte

Zingen: GKB Gezang 147 : 1, 3 en 4

Zegen

Preek: Nooit meer afscheid met Jezus

1.Terugblikken

dia 1 – zwart

Nog een paar uur, dan is het zover.

Dan wordt het vuurwerk de lucht in geschoten,

nemen we afscheid van 2013

en begint het nieuwe jaar.

Er is alweer een jaar voorbij.

Het einde van het jaar,

dat is een moment om terug te blikken.

Wat is er in 2013 allemaal gebeurd?

Wat waren hoogtepunten van dit jaar?

En wat waren de dieptepunten?

Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat,

maar op oudejaarsdag beleef ik vaak het hele jaar nog een keer.

In de media, in kranten, op televisie en op internet,

wordt volop teruggeblikt op het afgelopen jaar.

Overal worden lijstjes gemaakt

met belangrijke, grappige of ontroerende gebeurtenissen.

Hoe zal 2013 de geschiedenisboeken ingaan?

Ik zal me maar niet aan een antwoord wagen.

Ben je daar benieuwd naar,

dan moet je vanavond gewoon de televisie aanzetten,

maakt niet uit op welke zender,

want nieuwsoverzichten worden overal uitgezonden.

Hoe dan ook: de wereld is dit jaar veranderd

en zal nooit meer hetzelfde zijn.

Veel dichterbij komt het terugblikken op je eigen leven.

Iedereen heeft z’n eigen verhaal over 2013.

Misschien is het een verhaal met hoogtepunten:

je hebt een diploma gehaald, je hebt een baan gevonden,

je hebt verkering gekregen, of trouwplannen,

je bent zwanger geworden of je bent verhuisd,

en ga zo maar door.

Het kan ook een verhaal zijn met dieptepunten:

je bent geconfronteerd met de dood van een geliefde,

je hebt zelf een ziekte gekregen,

of je bent je baan kwijtgeraakt.

Maar hoe je ook terugkijkt op 2013:

je leven is veranderd, je bent weer een jaar ouder geworden,

en net als de wereld zal ook jouw leven nooit meer hetzelfde zijn.

Ik wordt van oudejaarsdag altijd wat sentimenteel.

En ik heb mijzelf eens afgevraagd: waar zit dat nou in?

Waarom is oudejaarsdag zo bijzonder?

Het is toch ook maar een willekeurige uitvinding van mensen?

En dat is het ook, het had net zo goed in de zomer kunnen vallen.

Toch is een jaarwisseling bijzonder: er is weer een jaar voorbij.

Vandaag is een dag om afscheid te nemen.

Terug te blikken op het oude jaar,

op de dingen die je achterlaat.

Al die gebeurtenissen van dit jaar zijn voorbij.

Dat waren ze al, maar door de jaarwisseling

wordt de psychologische afstand nog groter.

Nu echt verleden tijd.

2.Jezus is eeuwig

dia 2 – Jezus is eeuwig

Daarmee komen we bij die raadselachtige uitspraak van Jezus:

‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’

Dat is geen goed Nederlands.

Je zou kunnen denken dat het gewoon ongelukkig vertaald is,

maar in het Grieks is Jezus’ uitspraak net zo raadselachtig.

‘Van voordat Abraham er was, ben ik er.’

dia 3 – Jezus blikt terug zonder verleden tijd

Jezus blikt terug, zoals ook wij vandaag terugblikken.

Jezus blikt terug op de tijd dat Abraham er nog niet een was:

‘voordat Abraham er was.’

Maar Jezus gebruikt daarvoor geen verleden tijd.

Hij zegt niet: ‘toen was ik er ook al’, maar ‘ik ben er’!

Wij sluiten 2013 af, dat is verleden tijd.

Maar voor Jezus is er geen verleden tijd.

Als Jezus terugblikt, zegt hij: ‘ik ben er’.

Ik kan daar niets van begrijpen.

Abraham, dat is zover terug in de geschiedenis, dat is verleden tijd.

Maar Jezus is eeuwig.

Die raadselachtige uitspraak van Jezus,

laat iets zien over het geheim van eeuwigheid.

Wij, mensen, leven in de tijd.

De dagen volgen elkaar op, en de jaren.

Een wereld zonder tijd, daar kunnen we ons niets bij voorstellen.

Maar God heeft de tijd gemaakt!

dia 4 – Jezus staat boven de tijd

Vroeger dacht ik dat ‘eeuwig’ een ander woord is voor ‘eindeloos lang’.

Maar dat klopt niet.

Het is niet zo dat God oneindig veel dagen leeft,

dat er bij hem altijd weer een nieuwe dag bij komt,

en dat hij ook altijd nog verder kan terugblikken.

God leeft niet in de tijd.

Dat hij eeuwig is, betekent dat hij boven de tijd staat.

Bij God volgen de momenten elkaar niet op.

Daarom kan Jezus over dat verre verleden

gewoon spreken in de tegenwoordige tijd.

dia 5 – Jezus verandert niet

Ik merk dat ik over de eeuwigheid niet meer kan dan wat stamelen.

Het is onvoorstelbaar, dat God helemaal geen tijd kent.

Maar wat is het ook onvoorstelbaar mooi!

Want er verandert zo veel in de wereld en in je leven.

Elk jaar weer, en vandaag blikken we daar op terug.

Voortdurend ben je bezig met afscheid nemen.

Ben je ergens net aan gewend, verandert het alweer.

Soms overkomt het leven je gewoon,

door alle razendsnelle ontwikkelingen.

Maar hoe veel er ook verandert,

Jezus verandert niet!

Hij staat boven die tijd, hij blijft dezelfde.

Wat er in je leven ook gebeurt,

aan Jezus kun je vast blijven houden.

Je hoeft niet bang te zijn dat hij ook verandert,

op hem kun je bouwen.

Van Jezus hoef je nooit afscheid te nemen.

3.Jezus kan eeuwigheid beloven

dia 6 – Jezus belooft eeuwig leven

Bijzonder, zo’n Jezus,

bij wie er geen verleden tijd is, omdat hij eeuwig is.

Maar die uitspraak van Jezus gaat er niet alleen over

dat hij zelf eeuwig is,

het gaat er ook over dat hij ons zo’n eeuwig leven wil geven!

Jezus’ uitspraak, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er’,

is de afsluiting van een lang gesprek.

Dat gesprek begint al in Johannes 8:12.

Daar zegt Jezus over zichzelf dat hij het licht voor de wereld is,

dat wie hem volgt nooit meer in de duisternis loopt,

maar licht heeft dat leven geeft.

dia 7 – Jezus is betrouwbaar: hij is God

En dan volgt een lange discussie met de Joden.

In die discussie gaat het steeds om de vraag:

‘wie is die Jezus, dat hij dit kan zeggen?

Is Jezus geloofwaardig en betrouwbaar?

Jezus kan wel een prachtige belofte van eeuwig leven geven,

maar wie geeft hem het recht dat te doen?’

En op een gegeven moment komt het gesprek op Abraham,

de verre voorvader van het Joodse volk.

De Joden zijn er trots op: zij stammen van Abraham af.

Maar Jezus is daar helemaal niet van onder de indruk.

Het gaat er niet om dat ze de goede afkomst hebben,

het gaat erom dat ze in hem geloven.

De Joden vinden dat maar arrogant:

alsof Jezus groter is dan Abraham.

Die heeft het hoog in de bol!

En Jezus maakt het nog erger:

hij doet alsof hij Abraham persoonlijk kent,

alsof hij Abraham nog de hand heeft geschud.

Voor de Joden is de maat vol.

Wat is dit voor een onzin!

Abraham leefde meer dan 1000 jaar geleden.

Jezus is nog geen 50 jaar, een jonkie nog maar,

en hij zou Abraham hebben gekend?!

Die Jezus, die lijdt aan vreemde wanen!

Maar Jezus antwoordt nog één keer:

‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’

Jezus zegt hiermee dat hij eeuwig is.

En er is er maar één die eeuwig is: God zelf.

Jezus maakt zich bekend: ‘ik ben God!’

Jezus heeft alle recht om grootse dingen te beloven,

hij is betrouwbaar, hij is God zelf.

Als Jezus een belofte doet,

dan zijn dat dus geen loze woorden.

Hij belooft in vers 51 een eeuwig leven,

een leven zonder dood.

Daarom is Jezus mens geworden.

Je kunt ook zeggen: hij is de tijd ingegaan.

Ook al is hij eeuwig, hij heeft zich aan ons aangepast.

Want hij wil ons meenemen in zijn eeuwigheid.

dia 8 – nooit meer afscheid

Ik kan me daar absoluut geen voorstelling bij maken.

Ik weet niet beter dan dat je in dit leven

voortdurend afscheid moet nemen.

Steeds weer gaan dingen voorbij,

steeds weer laat je dingen achter je.

Steeds weer blijven alleen de herinneringen over,

ook die aan 2013.

Maar Jezus belooft:

er komt een tijd dat je nooit meer afscheid hoeft te nemen.

En Jezus kan dat beloven, want hij is God!

4.Bewaar Jezus’ woord

dia 9 – bewaar Jezus’ woord

Maar aan die belofte van Jezus zit wel een voorwaarde.

Niet iedereen krijgt dat eeuwige leven.

Het eeuwige leven is er voor wie Jezus’ woord bewaren.

Een beter voornemen om 2014 mee in te gaan, kun je niet hebben.

Bewaar Jezus’ woord!

dia 10 – bewaar het met je leven

Maar hoe doe je dat?

Jezus’ woord bewaar je in ieder geval niet

op een manier waarop in een museum dingen bewaard worden.

In sommige musea zijn allerlei voorwerpen van eeuwen geleden te bekijken.

Je krijgt een blik in hoe het leven toen was.

Het is heel interessant om te zien hoe mensen toen leefden

en wat belangrijk voor hen was.

Maar het is natuurlijk wel van vroeger:

als je weer uit het museum bent, weer op straat staat,

dan gaat je leven in de 21e eeuw gewoon verder.

Maar Jezus’ woord bewaar je heel anders.

Dat bewaar je niet door af en toe eens in de bijbel te lezen,

of door te weten wat Jezus zo ongeveer heeft gezegd.

Want het woord van Jezus is een levend woord.

Dat woord kun je alleen met je leven bewaren.

dia 11 – neem Jezus serieus

Bewaar Jezus’ woord.

Dat betekent in ieder geval drie dingen.

Het eerste: neem Jezus serieus.

Jezus stelt zich met zijn wonderlijke uitspraak gelijk aan God.

Erken Jezus als God.

Erken dat hij inderdaad de macht heeft eeuwig leven te geven.

En dat is niet vanzelfsprekend.

De Joden met wie Jezus in gesprek is, erkennen hem niet.

Ze horen wat Jezus zegt, en het maakt hen woedend.

Ze willen Jezus doden.

Maar als je Jezus’ woord bewaart, neem je hem serieus.

dia 12 – ontvang Jezus’ genade

Het tweede: ontvang Jezus’ genade.

Want Jezus’ woorden zijn woorden van genade.

Ik noemde net dat Jezus’ woord bewaren het beste voornemen is

dat je voor 2014 kunt hebben.

Maar voornemens zijn vaak heel erg moeilijk,

je moet er hard voor werken.

Voor Jezus hoef je niet hard te werken.

Zijn liefde kun je niet op een of andere manier verdienen.

En dat is best moeilijk voor mensen die graag presteren

en graag dingen zelf willen doen.

Vergeet het ‘zelf doen’, je wilskracht en je trots.

Ontvang Jezus’ genade.

dia 13 – leef uit genade

En het laatste: leef uit genade.

Want Jezus’ woorden veranderen je leven.

In vers 31 zegt Jezus:

‘wanneer je bij mijn woord blijft,

zijn jullie werkelijk mijn leerlingen.’

Wees een leerling van Jezus.

Luister naar zijn woorden, kijk naar zijn leven.

En leer van Jezus het goede leven.

Door zijn woorden van genade

wil Jezus ook je dagelijks leven veranderen.

Leef uit die genade.

dia 14 – nooit meer afscheid met Jezus

Wie Jezus’ woord bewaart heeft eeuwig leven.

Die hoeft, net als Jezus, geen afscheid meer te nemen

van alle dingen die voorbij gaan.

Ga zo het nieuwe jaar in!

Amen.
Romeinen 16,25-27 – Aan God alleen de eer voor 2010

Oudjaarsavond 2010

Liturgie

Voorzang Ps 100 – Juicht alle volken prijst de HEER
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen LB 479,1.4 – Aan u behoort, u Heer der heren
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 16: 17 – 27
Zingen Ps 96,1.2.3 – Zingt een nieuw lied voor God de HERE
Preek over Romeinen 16,25-27
Zingen: Gez 161,1,3,4 – Heer u bent mijn leven
Getuigenis en solo: ‘Ik wandel in het licht met Jezus’ (EL 184)
Zingen: Opw 461 – Mijn Jezus, mijn redder
Gebed
Collecte
Zingen Gez 137 – ‘k Wil u o God mijn dank betalen
Zegen

Opmerking:

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl.

 • Preek over Romeinen 16,25-27 – Aan God alleen de eer voor 2010

1. Vooraf eerst een vraag: kun je over deze verzen wel preken? Als je kijkt naar de voetnoten bij deze verzen, zie je dat sommige handschriften een extra vers hebben – vers 24. En 25-27, de verzen waar de preek over gaat, missen soms, of staan ergens anders in de brief, na hoofdstuk 14 of na hoofdstuk 15. Kun je dan wel een preek houden naar aanleiding van deze verzen?

Ik wil daar even bij stilstaan, omdat ik in gesprekken met jongeren soms merk dat ze geen idee hebben van hoe wij aan de Bijbel komen. Ze hebben de indruk dat het met de Bijbel is als met een doorfluisterspelletje. Elke nieuwe vertaling wordt weer gemaakt op basis van de vorige vertaling. Zo kom je steeds verder van het oorspronkelijke woord van God af.

Maar klopt dat? Nee! Om het nu te beperken tot de Romeinen-brief: elke vertaling wordt gemaakt op basis van de Griekse tekst van de brief. Paulus heeft deze Romeinen-brief gedicteerd aan Tertius (vers 22). Daarna is de brief vaak overgeschreven. We hebben zo’n 5000 oude handschriften. Die Griekse tekst is bekend en grotendeels zeker. Er zijn ook wat onzekerheden: bij het overschrijven worden wel eens kleine foutjes gemaakt. Maar veel minder dan bij een doorfluisterspelletje.

Rond vers 25-27 is er ook een onzekerheid. In 3 van de 5000 handschriften missen deze verzen. Alle andere handschriften hebben ze wel. Alleen op verschillende plaatsen: aan het eind van hoofdstuk 14, van hoofdstuk 15 of van hoofdstuk 16. En soms twee keer.

Zo heb je bijvoorbeeld dit stuk papyrus, met daarop gedeeltes uit Romeinen 15-16. De Romeinen-brief is geschreven rond het jaar 60. Dit stuk papyrus komt uit de periode 175-225, dus zo’n 140 jaar later. 1800 jaar oud. Zo ver kunnen we dus terug in de tijd. Dit blad komt uit een stapel papyrus-vellen met stukken uit de brieven van Paulus. Niet compleet. Iemand heeft kennelijk die stukken overgeschreven die hij mooi en belangrijk vond. Dit blad is één van de handschriften waar vers 25-27 na hoofdstuk 15 terecht gekomen is. Maar ze staan er wel op!

Dus: schrik niet van die voetnoten. Deze verzen horen bij de Romeinen-brief. Tijd voor de preek!

2. Terugkijken op 2010, dat doen we in het licht van deze verzen. Aan God de eer voor 2010!

Wat zeg je daar eigenlijk mee? ‘Aan God de eer voor 2010’?

Wat heeft God te maken met de overname van Saab door Spyker, met de val van het kabinet Balkenende IV, de verkeerde wissel van Sven Kramer, het goud voor Nicolien Sauerbrei of de arrestatie van Joran van der Sloot? Het vertrek van Agnes Kant, Wouter Bos en Femke Halsema uit de politiek? Dat Marianne Timmer stopt met schaatsen? Het WK voetbal, of de bruiloft van Yolanthe en Wesley?

Ook in 2010 hebben we geleefd in een wereld waarin veel mensen leven zonder God. Een wereld waarin we vaak niet zien wat God te maken heeft met de dingen die gebeuren. Of je ziet dingen gebeuren die tegen Gods wil in gaan.

Maar: ondanks de aardbeving op Haïti, of de uitbarsting van die vulkaan met die moeilijke naam op IJsland; ondanks een vliegtuigongeluk in Tripoli, kindermisbruik en de onzekerheid rond de Euro en de pensioenen: 2010 was opnieuw een jaar uit de tijd van genade.

Een jaar dat er opnieuw tijd was om Gods geheim bekend te maken, om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen, om mensen te brengen tot gehoorzaamheid van geloof.

Vooral het Bijbelgetrouwe, protestantse-evangelische deel van de christenen groeit hard. Tegen de verdrukking in soms. In China, in Turkije, in Iran. In Latijns-Amerika. In Afrika ten zuiden van de Sahara: daar groeide het percentage christenen tussen 1900 en 2010 van 9,1 tot 48,8 procent van de bevolking. Wat hebben wij het afgelopen jaar niet aan mooie dingen met elkaar mee mogen maken? Ook wij mogen God aan het werk zien – denk alleen maar aan de Kerstmaaltijd van vorige week. En zo is het in veel meer gemeentes in Nederland. 2010 was opnieuw een jaar waarin God gewerkt heeft. Het haalde het journaal vaak niet, maar het was er wel.

Christenen hebben naar Gods woord geluisterd. Gebeden. Ze zijn licht voor de wereld geweest. Zoutend zout. Op hun werk. In hun buurt. Voor hun naaste. Gods koninkrijk komt!

3. En dat is bijzonder. Als je naar Romeinen 16 kijkt, dan ga je dat zien. De volken op aarde leven zonder God en zonder hoop – zo was het, zonder Christus. Zo is het overal, als je leeft zonder Jezus Christus.

Maar wat is het bevel van de eeuwige God?

Dat Gods geheim, eeuwenlang onbekend en verzwegen, onthuld is en overal op aarde bekend gemaakt mag worden. En wat is dat geheim? Dat is onthuld in het evangelie van Jezus Christus.

Paulus vat evangelie het kort samen aan het begin van zijn brief (Rom 1): het evangelie

dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: 3 het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, 4 aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. 5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – 6 ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus.

Evangelie, dat is goed nieuws: Gods rijk komt, zoals lang geleden beloofd, lees de profeten in het eerste deel van de Bijbel, het OT. Het komt wereldwijd en voor alle volken. Door Jezus Christus, zoon van David, Zoon van God. Jezus, opgestaan uit de dood, een machtige koning.

Dat wij hier in 2010 mochten leven als christenen, hier in ‘De Voorhof’ bij elkaar mochten komen, kerkdiensten houden om God te eren, nieuwe kringen mochten opzetten, clubs mochten draaien, mochten dopen, activiteiten organiseren voor Franeker, Gods genade mochten vieren, het is allemaal bewijs van Gods wonderlijke en onverwachte liefde. Het is het bewijs dat wij profiteren van de onthulling van Gods geheim. We leven niet zonder God, zonder hoop. Jezus Christus regeert en Gods koninkrijk komt!

Ook 2010 was een jaar van onze Heer Jezus Christus, een jaar van zijn regering, een jaar onder zijn koningschap.

Breng daarom God de eer voor 2010.

Omdat wij niet zonder Hem hoeven te leven.

Omdat Hij van ons houdt.

Omdat Hij regeert.

Omdat zijn rijk komt!

4. En omdat Hij de God is, zegt Paulus in vers 25, die ‘bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus’.

Heb je dat gemerkt in 2010 – dat God bij machte is jou kracht te geven?

Waarin heb jij die kracht ervaren?

Kracht om ouderling of diaken te zijn. Kracht om voor je kinderen te zorgen. Kracht om je ziekte te dragen. Kracht voor je werk. Kracht om te vergeven. Kracht om een verlies te dragen. Kracht om je in liefde te geven, ook als je daar geen zin in hebt. Kracht om een ander te verdragen. Kracht om ‘nee’ te zeggen tegen zonde. Kracht om te doen wat goed is – noem het allemaal maar op.

God geeft kracht, zoals past bij het evangelie van Jezus Christus.

Wat heeft dat evangelie dan met kracht te maken? Nou, lees de Romeinenbrief.

Het evangelie gaat over vergeving – we worden bevrijd van de last van onze eigen schuld, van de last van elkaars schuld. Romeinen 3,5.

Dat je niet meer rondloopt met een rotgevoel omdat het fout gegaan is. Dat je niet meer wegloopt voor je eigen gevoel van onvermogen en al grappen makend doet alsof er niks aan de hand is. Maar vrij bent, met vrede in je hart.

Het evangelie gaat over met Jezus sterven – we worden bevrijd van onze drang om te zondigen. Romeinen 6. Dat je niet meer steeds die kracht naar beneden voelt, die drang om toch de verkeerde kant op te gaan. Dat het niet meer hoeft, zondigen. De verslavende band is weg!

Het evangelie gaat over in Christus leven, een nieuwe levens wandel. Het gaat over de leiding van de Heilige Geest – we mogen leven als nieuwe mensen. Romeinen 8. Je leeft dichtbij God en je luistert naar zijn stem, je gaat mee met de Geest.

Het evangelie gaat over liefde en elkaar in geloof aanvaarden – ik schrijf jou niet af, ik zoek je op en ik hou van jou, want je bent mijn broer, mijn zus in de Heer. Romeinen 12,14.

Dat je merkt dat je dingen doet waar je vroeger niet over zou piekeren – je bent gegroeid in liefde. Je krijgt meer liefde om te geven dan je van jezelf had vroeger.

Als die kracht in je leven werkte, in 2010, dan is er toch reden om God te eren voor 2010? Eer aan God die ons kracht kan geven!

5. Herken je die kracht in jouw eigen leven?

Heeft die kracht in 2010 in jouw leven gewerkt?

Verlang je ernaar dat in 2011 jouw leven gedreven wordt door die kracht?

Die kracht is er, en die wil God ons geven – het goede nieuws van Jezus Christus is immers bekend gemaakt? Het geheim van Gods liefde, ook voor alle volken, is immers onthuld? God stuurt toch mensen de hele wereld over? Zo zijn wij ook hier, in Franeker.

God wil ons bevrijden van slechtheid. Van onze lage begeerten. Van het donker in ons hart, in ons verstand. Van onze afgoderij. Onze zedeloosheid, seksueel losgeslagen zijn. Oneerlijkheid. Hebzucht. Trots. Hoogmoed. Geroddel. Kijk in Romeinen 1 en 2.

Opstandige mensen, mensen van God los, God wil ze veranderen in mensen die weer leven vanuit de gehoorzaamheid van het geloof.

Gehoorzaamheid is niet een woord dat voor ons een heel positieve klank heeft, denk ik. Maar de gehoorzaamheid van het geloof waar het Paulus hier om gaat, die heeft wel een positief effect.

Als je gehoorzaam bent, dan is belangrijk aan wie je gehoorzaam bent. Gehoorzaamheid van het geloof is gehoorzaamheid aan God. Gehoorzaam zijn aan God, dat betekent: bevrijd worden. Weer jezelf worden. Weer van anderen kunnen houden. Van God kunnen houden. Niemand kan ons zo’n diepe vervulling geven als God.

Die gehoorzaamheid van het geloof heb ik gezien in Franeker in 2010. Dan denk ik aan jullie inzet, voor van alles en nog wat. Voor jongeren, toen er een prachtig kampweekend georganiseerd is. Voor de kringen, die gestart zijn. Op de kerkenraad en op toerusting voor clubleiders. In de omgang met elkaar, waar mensen naar elkaar toe stappen en vrede zoeken Het gebeurt allemaal. Daarvoor komt God de eer toe!

Laat de jaarwisseling ook een moment zijn om de balans op te maken. Want er zijn tegelijk genoeg momenten waarop je ziet: we kunnen groeien in gehoorzaamheid. We kunnen groeien in geloof. Soms gaat het mis. We kunnen meer onze kracht putten uit God – uit God alleen.

Laat het geheim van God niet voor niks onthuld zijn. Laat wat God geeft niet ongebruikt liggen! Er is kracht om in 2011 gehoorzaam te zijn en om te geloven. Bid om die kracht en gebruik die kracht!

Je zou er een goed voornemen voor 2011 van kunnen maken: gehoorzaam zijn uit geloof. Het mooie van dit voornemen is, dat het niet na een maand in de prullebak hoeft te belanden. Want: Gods kracht is er. En God wil ons zijn kracht geven. God is er!

6. Maar is dat niet teveel alleen maar positief? Er waren in 2010 toch ook heel verdrietige dingen? Dingen waar je God moeilijk voor kunt danken?

Ja, die dingen waren er.

Momenten om bij God je nood te klagen.

Om God te vragen je verdriet te zien.

Om om hulp te roepen.

Om te bidder: Heer, laat uw rijk komen en grijp toch in! Laat zien dat u regeert als koning!

Maar ook op die momenten was God de schepper. Ook op die momenten was God er. God regeert alles!

God is er altijd – ook dan is Hij de God die tot in eeuwigheid de eer toekomt door Jezus Christus.

Want laat eens goed op je in werken wat Paulus schrijft. Wie is God?

God kan kracht geven – juist ook als het moeilijk is. Een onuitputtelijke bron van kracht.

God is eeuwig – Hij heeft zijn geheim eeuwenlang bewaard en Hij zal tot in eeuwigheid geprezen worden. Hij is er altijd. Hij is altijd bij ons!

God is geduldig en betrouwbaar. Mensen vallen tegen. Wat is God op zijn hart getrapt door zijn eigen schepselen. Maar geduldig heeft Hij al die eeuwen zijn geheime plan vastgehouden. Hij heeft niet gezegd: Nu ben ik jullie zat. Hij heeft het geheim onthuld, en Hij voert het uit!

God wil ons bereiken – het is op zijn bevel dat het goede nieuws de wereld over gaat, naar alle volken.

God wil ons nieuw maken – mensen vol geloof, mensen die weer graag doen wat goed is en wat God bedoeld heeft. Zodat alles echt spreekt van Hem.

God is de enige – er is geen eens een andere God. Kijk om je heen in de wereld? Wie of wat kan ons zo vervullen, ons zo diep raken, onze diepste dorst lessen? Er is geen andere God!

God is eindeloos wijs. Trek je daaraan op als het moeilijk is: God is slimmer dan de duivel. Creatiever dan het kwaad. Altijd weer verrassend met een nieuwe oplossing.

God is de God van Jezus Christus. Laat dat je bemoedigen: dankzij Jezus Christus komt het goed.

Ken je Hem? Vertrouw je Hem? Hou je van Hem?

In 2010? In 2011?

Aan die God komt de eer toe – tot in eeuwigheid – door Jezus Christus onze Heer.

Amen!
Romeinen 8,31-39 – Als God voor ons is: begin vol vertrouwen aan 2010!

Oudjaarsavond

 

Liturgie

Voorzang GK Gez 138,1.2.5
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen Ps 91,1.7.8
Gebed
Schriftlezing: Rom 8,12-39
Zingen GK Gez 65,3-5 op de melodie van LK Gez 290
Preek over Romeinen 8,31-39
Zingen LB 477
Geloofsbelijdenis
Zingen Ps 18,1.5.15
Gebed
Collecte
Zingen LB 448,1.2.4
Zegen

Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over Romeinen 8,31-39 – Als God voor ons is: begin vol vertrouwen aan 2010!

 

Beste mensen, u die bij ons te gast bent, broers en zussen in onze Heer Jezus Christus,

1. Het jaar van onze Heer 2009 is bijna voorbij, over een paar uur begint een nieuw jaar van onze Heer, 2010. Hoe ga je dat nieuwe jaar tegemoet?

Grote kans dat je houding naar 2010 veel te maken heeft met hoe je terugkijkt op 2009. Als je in 2009 je baan kwijtgeraakt bent, denk je: Hopen dat 2010 een beter jaar wordt! Of je bent blij dat je 2009 achter je kunt laten, maar je bent ook gespannen wat 2010 je gaat brengen.

Als je in 2009 onbezorgd geleefd hebt, rol je vast 2010 ook onbezorgd in. Het zal allemaal wel goed gaan. Het afgelopen jaar ging toch ook prima?

Of je hebt te horen gekregen dat je ziek bent. En nu? Wat zal 2010 je brengen? Zo verging het onze broer Ben Buisman. Hij kreeg dinsdag te horen dat hij een gezwel in zijn longen heeft. Een paar keer zei hij tegen mij: Wat er ook gebeurt, het is goed. Romeinen 8.

Dat was voor mij een van de redenen om deze oudjaarsavond het slot van Romeinen 8 uit te kiezen. Het is een prachtig stuk, juist als je die vraag stelt: Hoe ga jij het nieuwe jaar tegemoet?

Ook in Romeinen 8 wordt naar de toekomst gekeken. Kan er in de toekomst iets gebeuren dat ons van God kan scheiden? Er wordt doorgevraagd tot op het laatste oordeel. Het gaat over beschuldigen en vrijspreken. Als Jezus terugkomt en wij voor het oordeel komen te staan, wat gebeurt er dan? Die vraag laat je ook terugkijken naar 2009. Hoe was het afgelopen jaar voor jou? Zou je op basis van het afgelopen jaar ergens van beschuldigd kunnen worden? Of word je vrijgesproken? Als Jezus in 2010 terugkomt, wat gebeurt er dan met jou en met mij?

Paulus juicht het uit: niets kan mij scheiden van de liefde van God! God is voor ons – wat kan er dan nog mis gaan?

Geweldig als je zo kunt leven, zo een nieuw jaar in kunt gaan. Zo kunt sterven of uit kunt zien naar Jezus’ komst. Er is geen veroordeling!

En jij? Of ik? Durven we dat Paulus na te zeggen?

2. Voordat je daar een antwoord op geeft: Paulus is enorm opgetogen. Maar dat komt niet uit de lucht vallen. Hij sluit in Romeinen 8,31-39 een heel betoog af. Het is een conclusie: Wat moeten wij hier verder nog over zeggen?

Na al die hoofdstukken, Romeinen 1-8. Over zonde, over veroordeling, over de wet die ons niet verder helpt. Iedereen staat uiteindelijk voor de troon van God – schuldig. Niemand ontkomt aan de veroordeling. Als het van ons af zou hangen, was 2009 geen beter jaar geweest. En in 2010 zou het niet anders worden.

Maar dan gaat hij verder, vanaf Romeinen 3,21: God heeft een weg geopend: Jezus Christus geeft vrijspraak, vergeving, nieuw leven, vrijheid, de Heilige Geest. Alleen door geloof in Jezus Christus is er rechtvaardiging, adopteert God ons als kinderen en erfgenamen. Daarin is God tot het uiterste gegaan om te laten zien: Hij houdt van ons! Van mij! Van jou!

Gods liefde, Paulus vat het samen in vers 32: Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?

Ik heb het regelmatig nodig om daar weer met mijn neus bovenop gedrukt te worden. Anders vergeet ik het. Ook als ik met zo’n preek bezig ben – dringt het dan door tot in mijn hart? Gaat dat bij jou ook zo? Dat je vergeet echt tot je door te laten dringen: God houdt van mij?

Nou, het is zo: God houdt van jou!

Zeg het tegen jezelf: God, u houdt van mij!

En als je daar niet bij kunt?

Maak je dan eigen wat Paulus hier zegt.

God heeft uit liefde zijn Zoon voor mij, voor jou, overgegeven. Leer dat te zien: Hoe Jezus, door zijn dood, ons voor de dood weghaalt. Ontdek steeds meer: als Jezus sterft, doet Hij dat uit liefde ook voor mij. Als God zijn Zoon geeft, is dat uit liefde ook voor mij.

En leer van Paulus dat we één mogen zijn met Jezus. Met Jezus één. We horen bij Jezus en we krijgen alles wat van Jezus is. Hij is opgestaan, wij staan op. Hij Zoon van God, wij zonen en dochters van God. Hij in heerlijkheid, wij in Gods heerlijkheid. Ik, jij, we worden gelijk aan Jezus – met Hem krijgen we al het andere.

3. Paulus gaat verder met uitwerken wat dat betekent.

Dan herinner ik even aan twee vragen die ik in het begin stelde. Als je terugkijkt op 2009, zijn er dan dingen waarvoor je je schaamt, dingen waarom je veroordeeld zou kunnen worden? En als Jezus in 2010 terugkomt, of je sterft in 2010, wat gebeurt er dan met je, als je voor Jezus komt te staan?

Misschien heb je het afgelopen jaar wel grote fouten gemaakt. Heb je anderen pijn gedaan. Misschien heb je wel ontdekt hoe weinig je eigenlijk van God houdt. Juist als je ziet hoe groot Gods liefde is, wat zijn wij dan vaak sloom, laks, werken we God tegen. Gaan we het in 2010 beter doen?

Maar wat betekent wat Paulus tot nu toe geschreven heeft in Romeinen?

Precies wat hij schrijft in vers 33 en 34.

Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

Schuldgevoel? God zelf spreekt je vrij. Waarom zou jij dan jezelf nog veroordelen?

Wil je anders leven, goed doen, stoppen met je eigen liefdeloosheid? Jezus is voor ons gestorven, maar dat is nog maar het begin. Wat heb je aan een dode redder? Jezus is daarna opgestaan, om ons nieuw te maken. Om onze redder te zijn tot in eeuwigheid. Jezus zit naast God de Vader en Hij neemt het voor ons op! Nu. Straks.

Stel je het maar heel concreet voor: een rechtszaal. De rechter, dat is God. Jouw advocaat, dat is Jezus Christus. En de aanklager? Dat was altijd de duivel. Waar is die aanklager gebleven?

Zelfs al zou er nog een aanklager zijn. Jezus is Gods uitverkorene. Als jij bij Jezus hoort, dan is Jezus jouw advocaat en dan hoor jij bij Gods uitverkorenen. Dan ben jij uitverkoren om in Jezus te geloven! Belijd je zonde en vraag vergeving. Vandaag. Dan zul je vrijgesproken worden.

Is dat oneerlijk?

Daarover heeft Paulus eerder in de brief al van alles gezegd. God veroordeelt kwaad en onrecht. Maar door Jezus te geven als middel tot verzoening door zijn dood, bewijst God dat Hij een eerlijke rechter is. Hij blijft de zonde veroordelen en straffen. En tegelijk bevrijdt Hij ons uit de greep van de zonde. Hij spreekt ons vrij en geeft ons nieuw leven, vrij van de zonde.

Die vrijspraak, dat nieuwe leven, is er voor iedereen die gelooft in het evangelie. Iedereen die gelooft in Jezus Christus.

4. Kun je je al een beetje voorstellen hoe Paulus zo hooggestemd kan zijn?

Het hangt niet van mij af, van mijn gevoel van liefde. Het begint bij God, die al lang van ons houdt en daarin tot het uiterste gaat. Wij verdienen veroordeling, maar God spreekt ons vrij. Jezus is voor ons gestorven, maar dat is maar het begin. Hij is ook voor ons opgestaan, voor ons nieuwe leven. En Hij pleit voor ons, direct bij God.

Jezus zit naast God. En Hij zegt: Vader, ziet u daar die mensen in Franeker? Ziet u waar ze mee worstelen? Vergeeft u ze hun zonde, ook als zij lang niet altijd zo goed zijn in vergeven? Wilt u ze bouwen, versterken, uit laten groeien? Want ze horen bij mij, ik ben voor ze gestorven en opgestaan.

Jezus houdt van ons. En Hij heeft ons geroepen. Jij, en jij, en jij, ja, jij ook. Ik wil dat jullie bij mij horen.

Paulus heeft het hier tegen een bepaalde groep mensen. Mensen die door Jezus geroepen zijn en die in Jezus zijn gaan geloven. Gedoopt. Lid van zijn lichaam. Mensen die in Christus Jezus zijn. Mensen in wie de Heilige Geest woont. Door de liefde van Jezus zijn wij één met Jezus Christus, zijn we in Jezus Christus. En dan sterven we met Hem, dan lijden we met Hem, dan staan we met Hem op, dan krijgen we met Hem Gods heerlijkheid, dan zijn we samen met Hem erfgenaam van God. Dan gaat het met ons net zoals met Hem. En dus zijn we meer dan overwinnaars. We zegevieren glansrijk!

Of ben je bang dat jij daar niet bij hoort?

Dat het niet voor jou is?

Maar Jezus roept je, hier op deze oudejaarsavond 2009, door het evangelie uit Romeinen. Nu, in deze preek. En elke keer als dat goede nieuws wordt uitgedragen. ‘Ik hou van jou. Geloof je in mij?’ Als je daar ja op zegt en gelooft in Jezus Christus, dan geldt zijn liefde ook voor jou. Dan groeit die eenheid met Hem.

En van die eenheid hangt alles af!

Als je niet één bent geworden met Jezus omdat je ‘nee’ zegt tegen zijn liefde, dan heeft Paulus het hier niet over jou. Dan is het veel te hooggestemd, inderdaad.

Maar zo is het toch niet? Zo hoeft het niet te blijven! Als jij door Jezus’ liefde en jouw geloof één bent geworden met Jezus, dan ben je in Christus.

En die eenheid, die krijgt niemand stuk.

5. Eén zijn met Jezus, dat betekent: zoals het met Jezus Christus ging, zo gaat het ook met jou. En zegt Paulus dan in 8,17: wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.

Lijden, tegenslagen, verdrukkingen, ze horen erbij. Maar bij ons net als bij Jezus: God trekt je er door. Als overwinnaar die deelt in Gods luister.

Zo mag je terugkijken op 2009. Zo mag je naar het nieuwe jaar kijken. Beide jaren zijn een jaar van onze Heer. En in beide jaren hoort het lijden er bij.

Is dat makkelijk? Is dat leuk?

Als het financieel tegen zit? Als je ziek bent? Als mensen het je lastig maken? Als jij jezelf in de weg zit? Misschien was 2009 wel een heel zwaar jaar.

Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. Ik vind tegenslag ook niet leuk. Niemand toch? Paulus citeert hier uit Psalm 44. Afgelopen zomer was ik op een conferentie in Londen waar die psalm gebruikt werd om voorgangers te bemoedigen. Als wij Christus willen volgen, dan maakt de duivel het ons niet makkelijk. Psalm 44 weet van verdriet, teleurstelling. Hoe was het voor Paulus zelf? Hij heeft het allemaal meegemaakt. Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. Hij weet wat het is – lijden om Christus. Lijden met Christus. Hoe was het voor Jezus? Hij zweette bloed van angst, vlak voor zijn arrestatie.

Het is er – het lijden met Christus.
Maar als je één bent met Christus, als jouw lijden lijden met Christus is, dan geldt ook voor jou: zoals het met de Heer ging, zo gaat het ook met jou.

En Jezus Christus heeft overwonnen. Dus wij zullen ook overwinnen. En die overwinning begint hier en nu al. Het lijkt klein, maar het is nu al die overwinning.

Ben Buisman die ziek is en onderzoeken moet doen, en die van te voren zegt: wat er ook gebeurt, het is goed. Romeinen 8.

Denk aan wat Sjirk vanmiddag vertelde over Rommy Wip. Hoe ze ondanks haar ziekte een voorbeeld was van zorgzaamheid, aandacht en gulheid.

Denk aan christenen die, juist als ze gevangen zitten om hun geloof, vertellen: Ik heb nog nooit zo’n diepe blijdschap gevoeld als toen ik in de cel zat. Want de Heer was bij me.

Nu al, in het lijden, is er blijdschap. Kracht. Trouw. Volhouden. Innerlijke vrijheid. Vrede. En vooral: liefde.

En na het lijden is er de volledige overwinning. Als Jezus terugkomt – we zullen het meemaken!

6. Ja, we zullen het meemaken. Die volledige overwinning. Misschien al wel in 2010, als Jezus dit jaar terugkomt.

Want niets kan ons scheiden van de liefde van God die Hij ons heeft gegeven in Jezus Christus.

Niets wat er in 2009 is geweest. Niets wat we in 2010 nog mee zullen maken. Heden niet en toekomst niet. Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Niets.

Helemaal niets?

Kijk naar Paulus’ opsomming (vers 38 en 39).

De dood niet. De dood is overwonnen. Jezus is opgestaan. Wat blijft er dan nog over?

De duivel? Nee, ook de duivel is overwonnen. Engelen en machten, noch krachten kunnen ons van Gods liefde scheiden.

En ikzelf dan? Ik kan toch weglopen bij God?

Dat is mij wel eens aangevlogen. Mooi zo’n lijstje, mooi dat God machtiger is dan al die dingen, maar hoe weet ik dat ik zal blijven geloven in 2010?

Maar jij en ik, als wij door Jezus geroepen zijn, als wij tot geloof gekomen zijn, dan is er een band van liefde tussen ons en God. Die moet er natuurlijk zijn – zonder die band ben je geen christen, geen kind van God, niet vrijgesproken van zonde, ook al zit je in de kerk. Maar als die band er is, dan laat God je niet los. En ik ontdekte dat ik zelfs kan bidden: Heer, verlos mij van mijzelf. Ik zit soms zo ingewikkeld in elkaar. Bevrijd mij.

Ik hoef mijzelf niet te veranderen, dat doet Jezus wel. Het enige wat jij en ik moeten doen is: schuilen bij Jezus Christus. Veiligheid, vrede, vergeving zoeken bij Hem. Nieuw leven. Bij hem zijn, aan zijn voeten, onder zijn vleugels.

Dus kunnen wij het met Paulus meezeggen?

Of jij het nu kunt, dat weet ik niet.

Maar als Jezus je geroepen heeft, als je gelooft in Hem en in Christus bent, dan mag je op dit nivo uitkomen. Er staat niet wat wij doen, er staat wat God doet.

God heeft zijn Zoon gegeven.

God spreekt ons vrij.
Jezus Christus pleit voor ons.
En Gods machtige liefde is zo groot dat niets ons van die liefde kan scheiden.

Die liefde schijnt over 2009.

Met die liefde mag je aan 2010 beginnen.

Wat moeten wij hier verder nog over zeggen?

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Begin dus vol vertrouwen aan 2010!
Jesaja 40,28 – Jaarwisseling: terugkijken, vooruitkijken? Omhoogkijken!

Liturgie

  Voorzang LB 392,1.3
Votum – Groet
Zingen Ps 93,1.3
Gebed
Lezen: Jesaja 40,12-31
Zingen ps 90,1.2.8
Preek
Zingen LB 444
Geloofsbelijdenis
Gez 160
Gebed
Collecte
Zingen LB 429
Zegen   

Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: 
 

hansburger@filternet.nl

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 

    

Preek over Jesaja 40,28 – Jaarwisseling: terugkijken, vooruitkijken? Omhoogkijken!

Broers en zussen, gemeente van Jezus Christus  

1. Wat was het beste van 2008? Het mooiste moment? Het belangrijkste nieuwsfeit? De mooiste foto? Wie was de TV-persoonlijkheid van 2008? Wat worden er een lijstjes geproduceerd. Jaaroverzichten. Bijlages in kranten, TV-rapportages. Als je je verveelt, heb je genoeg te doen. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Terugkijken op 2008.  

Of vooruitkijken op 2009. Het internationale jaar van de sterrenkunde. Het Louis Braillejaar. Europees jaar van creativiteit en innovatie. Jaar van de tradities. Jaar van de vleermuis. Jaar van het stripverhaal. Jaar van de Gorilla. Jaar van Calvijn. Haast grappig. Je zou er zelf iets bij verzinnen: het jaar van de kapotte bushokjes. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Vooruitkijken naar 2009. 

En zo doe je dat misschien zelf ook wel, in het klein. Terugkijken op 2008, vooruitkijken naar 2009. Wat voor jaar was het voor jou? Hoe ga je het nieuwe jaar in? Met goede voornemens, of niet?  Wat is er dan veel om je heen. Veel om over na te denken. Veel dat je aandacht trekt. Het zijn ook nog eens drukke weken. Een jaar afsluiten. Feestdagen. Oliebollen bakken. Het is druk in de winkels. Het is druk thuis om het allemaal goed te laten lopen. Druk, vol indrukken. En misschien heb je ook nog eens griep.  

Maar nu zijn we hier in de kerk. We zijn hier bij elkaar onder het oog van God. Waarom? We kijken even wat verder dan al onze drukte. We kijken even verder dan 2008 en 2009. Laten we omhoog kijken. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? God is meer dan 2008 en 2009. Het is leuk om terug te kijken. Om vooruit te blikken. Misschien is het ook wel belangrijk. Maar veel belangrijker is het om God in het oog te houden.  

Is het je niet verteld? Heb je niet vroeger al de verhalen gehoord? Hebben je ouders het je niet verteld, of je juf of meester op school? Over God, die hemel en aarde schiep? Is het sinds het begin van de aarde niet helder?  God is er ook nog. Op de grens van twee jaren kunnen we zo druk zijn met van alles en nog wat dat we Hem vergeten. Maar is dat wat je wilt?  Nee toch! Daarom kijken we vanavond vooral omhoog, naar de eeuwige God. De God van 2008 en 2009. De HEER, onze God. Samen stilstaan bij wie Hij is.   

 

2. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Eeuwig is de HEER.  Eeuwig. Hoe zou je uitleggen wat dat is? Eeuwig, dat heeft met tijd te maken. Tijd zonder einde. Eeuwig, dat is tot aan de rand van de tijd en verder. Volken bestaan eeuwen lang soms. Maar voor God zijn ze een druppel in een emmer, een stofje aan een weegschaal. Vorsten, leiders van de aarde regeren 10 jaar, 20-30 jaar. Soms langer, en dan vinden we dat bijzonder. Voor God zijn ze nietig en onbeduidend. Wat is 10, 30 jaar voor God? Wat is een eeuw in zijn ogen?  

De eeuwige was er al voor de grondvesting van de wereld. Ga eens na. Hoe oud is de aarde? God is ouder. God reikt niet alleen tot aan de einden van de aarde. Hij reikt ook tot de einden van de tijden. Duizenden jaren geschiedenis van de mensheid – God heeft ze meegemaakt.  De opkomst van wereldrijken, maar ook de neergang ervan. Periodes van oorlog en periodes van vrede. Hij was er bij toen de pyramides gebouwd werden, maar ook toen jij je eerste blokkentoren bouwde. Toen Amerika ontdekt werd en toen jij je eerste kinderfeestje vierde. Uitvindingen. Rages. Modes. De eeuwige was er bij. Hij stond er boven. De eeuwen door. Hij is God van alle tijden.  

Zo was Hij ook de God van 2008, en zo is Hij de God van 2009. Voor ons kunnen het belangrijke jaren zijn. Spannende jaren, jaren waarin veel gebeurt en waarin veel op het spel staat. Misschien wel jaren waar je enorm van geniet en die je niet zou willen missen. Of juist heel zware jaren, die je geen tweede keer mee wilt maken.Daarvan zegt God niet: wat een onzin. Maak je niet dik. Wat doe je toch moeilijk? Maar wel: Hij is er al die jaren bij. Hij was er in 2008 en hij zal er zijn in 2009. Hij heeft overzicht over de tijden. Hij ziet waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.  

We staan op de grens van twee jaren. De ene kalender kan van de muur, de volgende wordt in gebruik genomen. De ene agenda kan dicht, de nieuwe mag volgeschreven worden.  Kijk niet alleen vooruit of achteruit. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Kijk nu ook omhoog. Zie de eeuwige.  Ik mag jullie bemoedigen: Hij is er en Hij gaat het komende jaar met je mee. 

  

3. Maar – kan dat wel? Iemand die voor iedereen zorgt? Naar iedereen luistert? Voor mij als ik een toets heb, voor wereldleiders die een topontmoeting hebben, voor een vader van een ziek kind? Misschien is God wel eeuwig, maar voor vijf zes miljard mensen tegelijk zorgen – dat kan niemand. Laat staan van ze houden.  

Zo dacht Israël eigenlijk ook. Kijk maar in vers 27: Mijn weg blijft voor de HEER verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Hij ziet me toch niet.  

Dat is toch herkenbaar? Die gedachte? Herken jij dat?  

Let dan eens op. In vers 28 staat ‘een eeuwig God’. In het Hebreeuws staat daar een woord voor ‘God’ dat ‘de hoogste God’ betekent. ‘El’. Denk maar aan het lied ‘el sjaddai’. Dat is hetzelfde woord voor God – ‘el’.  Weet je wat het eigenlijk wil zeggen, dat Hij ‘God’ is? Wij denken daar niet zo vaak over na, of wel? Vanavond wil ik dat met jullie wel doen.

Als je ‘God’ bent, de hoogste God, wat ben je dan?  Als er één hoofdstuk in de bijbel is dat je daarbij kan helpen, dan is het Jesaja 40 wel. We hebben het samen gelezen. Hoe zou je dat stuk voor jezelf samenvatten? Wat valt je daarin op?  

Als er mij iets opvalt, dan is het: God is onvergelijkbaar groot. Maak je hand eens hol. Passen daar al de oceanen van de aarde in? Denk je eens in dat je een eetlepel vast hebt. Kun je daar al het stof van de wereld in kwijt?Ben je wel eens in de bergen geweest? Passen al die bergen op de weegbrug van de milieustraat op het Franeker industrieterrein? Nee toch? Is er dan iemand die de geest van de HEER gemeten heeft? Iemand die God ooit raad gegeven heeft? Ben jij wel eens naar hem toe gegaan met een goede tip?  

En zo gaat het door in Jesaja 40. Volken zijn als druppels water, stof op een weegschaal. Eilanden – Vlieland, Terschelling – het zijn zandkorrels voor Hem.  Waar wil je God eigenlijk mee vergelijken? Hij is zo groot! 

En nu de vraag: waarom staat dat hier? Zodat jij denkt: dan kijkt God dus ook over mij heen? Nee dus.Juist niet. God is zo groot, dat Hij voor jullie allemaal oog kan hebben. God is zo groot – Hij ziet jou daarom ook. Jou, hier in Franeker in 2009. Het staat hier in Jesaja juist om je te bemoedigen. Die grote God – het is jouw God!  

 

4. Die eeuwige God is bovendien de schepper. Daarom staat Hij boven alle machten op aarde.  

Er zijn natuurlijk machtige mensen op aarde. Er zijn machten waar je rekening mee moet houden. Zo was dat in de tijd van Jesaja, zo is dat nu.  

De profetie van Jesaja 40 speelt in de tijd van de ballingschap. Het volk Israël leeft niet meer in eigen land, maar is gedeporteerd. Ze leven onder een wereldrijk dat Babel heet. Babel bepaalt wat gebeurt. En daarachter trekken de goden van Babel aan de touwtjes. De goden die alles op aarde regeren via de sterren. Uiteindelijk bepalen de sterren wat er gebeurd. En dus ga je zo nu en dan naar een astroloog. Je laat een horoscoop trekken. Wat zeggen de sterren? Wat moet ik doen? De leiders van Babel, de goden van Babel, en de sterren, die bepalen wat er gebeurt op aarde.  

Waar kijk jij naar? Wie bepalen er wat in 2009 gebeurt? Je zou van alles kunnen noemen. Anderen beslissen over mij – in Den Haag, in grote bedrijven – vul zelf maar in. Er zijn machtige mensen met geld die alles naar hun hand kunnen zetten. Je kunt naar een astroloog, om een horoscoop te laten trekken. Wie of wat bepaalt wat er in 2009 gebeurt?  

Weet je wat Jesaja doet? Hij laat zien dat God schepper is. God is een tuinman die machtige wereldleiders zaait. Plant. Ze laat groeien. Maar Hij laat ze ook weer verdwijnen. Je zag het gebeuren in 2008. Machtige bankdirecteuren. God had ze gezaaid en geplant. Hij had ze laten groeien. Maar Hij blaast, en ze verdorren ook weer. Barack Obama wordt gezaaid, geplant, maar Hij kan alleen groeien zolang God Hem niet weer weg laat waaien met de wind.  

En de sterren? De sterren aan de hemel zijn een leger. God is de generaal van het sterrenleger. Wat een onzin, te denken dat de sterren bepalen wat er op aarde gebeurt. God beveelt, en de sterren gehoorzamen. God bepaalt wat de sterren doen, ook in 2009. Weg dus met astrologie, horoscopen, al dat bijgeloof. Ze wijzen niet naar God, maar naar afgoden.  

Lieve mensen, beseffen jullie wat het betekent dat God schepper is? Dat betekent niet alleen dat Hij ooit eens alles gemaakt heeft. Het gaat veel verder: alles wat er was in 2008, alles wat er zal zijn in 2009: het is door God gemaakt. En wij bestaan zolang de schepper het wil– niet langer, niet korter.   

 

5. Zou God daar nu nooit eens moe van worden? Alles maken. Voor alles zorgen. Zoveel mis zien gaan. Zoveel recht moeten breien. Duizenden jaren achter elkaar. Man, wij zijn al moe van twee kerstdagen met wat verjaardagen erbij. Zou Hij het nooit eens helemaal zat zijn? 

Wacht even. Wij denken zo snel te menselijk, te klein van God. Wij zijn zo snel onder de indruk van mensen. We kijken terug naar 2008. We kijken vooruit naar 2009. We zijn druk met van alles en nog wat. Ons leven zit vol. En het is allemaal zo belangrijk. Het slurpt ons soms helemaal leeg. En God – we denken dat God net zo is. Net zoals wij zijn, iets groter misschien.  

Kijk dan weer eens wat Jesaja zegt. Over wie hebben we het hier? Over God. Wat betekent het woord ‘God’?God is eeuwig, God is de schepper van de einden van de aarde. Hij is een onuitputtelijke bron van leven. Een onuitputtelijke bron van goedheid en liefde. Echt onuitputtelijk. Dat betekent dat woord ‘God’.

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Hij is God.  En God wordt niet moe. God raakt niet uitgeput. Onvoorstelbaar? Onmogelijk?  

Laat het tot je doordringen, vers 25: Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen? God wordt niet moe. God raakt niet uitgeput.  

Ben jij moe van 2008? Dat kan maar zo. Er gebeurt veel in een jaar. Dat kunnen dingen zijn die energie vreten. Persoonlijk. In de gemeente. We hebben met elkaar veel voor de kiezen gehad.

Heb je nog puf voor 2009? Je kunt zomaar gaan denken: wat zou er in 2009 mis gaan? Hoe moet ik dit jaar weer door komen? God is niet moe van 2008. Hij heeft alle energie om in 2009 onze God te zijn.  

Weet je wat nu zo mooi is? God is een onuitputtelijke bron van energie. Hij wordt zelf niet moe. En Hij kan er voor zorgen dat wij nieuwe kracht krijgen. Nieuwe energie voor een nieuw jaar. Je hoeft dus niet te denken: hoe sleep ik mezelf 2009 door? Want God is er. Als er gesleept moet worden, dan doet God dat wel. God zal je door 2009 heen dragen. Hij zal je kracht geven om te leven. In elk geval heeft hij kracht genoeg. Mag God je dragen in 2009? Mag Hij je er door slepen?   

 

6. Hier in de kerk kijken we vanavond bij de jaarwisseling omhoog. Naar God – de eeuwige. De schepper. De onvermoeibare.  Wil je jezelf in 2009 aan die God toevertrouwen?

Toen ik de afgelopen dagen na zat te denken over wie God is, viel het me weer op. Er zit iets in ons dat niet op God zit te wachten. Weerstand tegen Gods grootheid. God kleiner willen maken om zelf groter te zijn. Mag God echt God zijn? 

Je kunt jezelf christen noemen en toch je eigen leven leiden. Zo hoorde ik pas over een vrouw van rond de 60 jaar. Haar leven lang lid van een kerk. Ze heeft de laatste tijd ontdekt dat ze ook kan bidden. Ze had altijd haar leven zelf geregeld, voor zichzelf gezorgd. Nu begint ze te ontdekken wat vertrouwen is. Dingen bij God neerleggen. Hem vragen voor haar te zorgen. Ze zei: Misschien dat ik dan ook wat rustiger wordt. Want ik ben zo’n gestrest typje.  

Mag God echt God zijn? Dat wil zeggen: Jezelf klein maken. Onder de indruk willen raken van Gods grootheid. Erkennen: God is God – en ik niet. Toegeven: ik kijk te weinig omhoog. Ik denk te groot van mezelf. God is onvoorstelbaar. Gods wijsheid is niet te doorgronden. Zeggen: God, U bent mijn God.  

Durf je dat? Of ben je bang dat God tegenvalt? Dat zou je kunnen denken als je leest dat Gods wijsheid niet te doorgronden is. God doet zijn eigen ding en heeft voor mij geen oog.  

We kregen deze jaarwisseling thuis twee kaartjes van gemeenteleden die heel duidelijk getuigen van Gods wijsheid, ook al snappen ze zijn wegen lang niet altijd.  Van twee mensen met twee heel verschillende levens. De een verloor zijn vrouw, de ander kreeg MS en was haar vrijheid kwijt. Beiden hebben ze moeilijke dingen meegemaakt, maar ook hele mooie dingen.Beiden getuigen ze van Gods leiding die ze ervaren hebben. Beiden gaan ze vol vertrouwen naar een nieuw jaar toe, omdat ze hun toekomst van God krijgen.  

Want God is erbij. De eeuwige, de schepper. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Maar als ik iets in hun kaartjes proef, dan is het niet: God is gevaarlijk. Onbetrouwbaar. Onberekenbaar. Juist niet. Jesaja schrijft (vers 29): Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. 

Je mag je in 2009 vol vertrouwen aan Hem overgeven. Juist omdat zijn wijsheid niet te doorgronden is. Het is goddelijke wijsheid. De wijsheid van de eeuwige. De schepper. De wijsheid van God.  Kijk omhoog – en ga met Hem naar 2009.Ga vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.   
Zondag 1 HC – Het komt aan op wat Jezus doet

Oudejaarsavond 2007
Liturgie

 • Voorzang: Gez 138,1.2.5
 • Stil gebed
 • Votum / groet
 • Zingen: Ps 27,1-3
 • Gebed
 • Lezen: – Joh 15,1-10 – 1 Petr 1,13-25
 • Zingen: LB 460,1.3
 • Tekst: HC zondag 1
 • Preek
 • Zingen: LB 78
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Gez 160
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: Ps 144,1.2.6
 • Zegen

Preek over zondag 1 HC – het komt aan op wat Jezus Christus doet

Broers en zussen, broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus,

1. Nog zo’n vier uur, en dan is ook het jaar van onze Heer 2007 voorbij; en begint 2008. In het latijn heet het ‘Anno Domini’: jaar van de Heer. Op de grens van die twee jaren zijn we hier bij elkaar. Om er bij stil te staan waar het op aan komt.

Wat is er weer veel gebeurd in 2007. Voor deze preek heb ik alle kerkbladen van 2007 nog eens doorgebladerd en op internet wat jaaroverzichten bekeken. Regelmatig dacht ik toen: O ja, dat was ook 2007.

Geboren en gedoopt werden Rienke van der Veen, Seraya Broersma, Jurre Broersma, Boaz Burger, en Maaike Oost. Twee keer hebben we samen een zus begraven, Pietie Feenstra en Betty Ozinga. We kregen nieuwe leden, er werd geloof beleden, er vertrokken ook weer anderen. Eric Hagg en Gerardina de Jong trouwden, net als Harmen van Twillert en Irene Travaille, en  Pytjse Wijnsma en Sander Ferwerda. We mochten avondmaal vieren, zingen en bidden, naar preken luisteren, kinderclub houden, bezig zijn met jaarthema’s. Een gemeentedag op de ijsbaan met hemelvaart, een open kerk met Koninginnedag en de Agrarische dagen, een nieuw orgel, en voor de tweede keer een kerstmaaltijd.

Wat is er veel gebeurd. Storm in januari, een warm voorjaar, een natte zomer. Prinses Ariane wordt geboren, prinses Amalia gaat voor het eerst naar school. Willem Holleeder staat in de rechtzaal, met daaromheen de dood van Bram Zeegers en de val van Bram Moskowicz. De Christenunie zit voor het eerst in de regering, en Geert Wilders wist regelmatig alle aandacht te trekken. Jos Brink overlijdt, net als Majoor Boshardt. Talpa verdwijnt weer als zender, maar het programma de Gouden Kooi blijft. Zuidkoreaanse zendelingen en ontwikkelingswerkers in Afghanistan worden gegijzeld door de Taliban. De tour de france kampt met dopingschandalen, terwijl Sven Kramer en Ireen Wüst op het ijs uitstekend presteren.

Zo heeft iedereen zijn eigen herinneringen bij het afgelopen jaar. Wat springt er voor jou uit in 2007?

En wat zal er in 2008 gebeuren? Wat gebeurt er thuis, op school, in de kerk, op je werk? Komt Jezus het komend jaar terug?

Maar waar komt het nu op aan, zo op de grens van twee jaren?

2. De eerste vraag van de Heidelbergse catechismus is precies die vraag: waar komt het nu op aan? Wat is je enige troost in leven en sterven? Daarom vond ik het ook wel mooi om juist nu samen stil te staan bij zondag 1.

Als je het eerste antwoord op je in laat werken, dan zie je op wie het aan komt: op onze Heer. Het is niet voor niets dat we een jaar ‘jaar van onze Heer’ noemen. Dat laat iets zien van waar het op aan komt: op onze Heer Jezus Christus. En dat proef je ook in antwoord 1. Samengevat kun je zeggen dat hier wordt gezegd: het komt aan op wat Jezus Christus doet. Dat staat dan ook boven deze preek: het komt aan op wat Jezus Christus doet.

Wat is uiteindelijk je houvast? Waar komt het op aan?

Wat zouden mensen om je heen daarop zeggen?

Eten, werk, gezondheid?

Je prestaties, je carrière?

Of familie en vrienden?

Of toch meer dingen die te maken hebben met spiritualiteit? Je omstandigheden kun je immers vaak niet veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen.

Komt het aan op hoe je in het leven staat en hoe je omgaat met dingen die je meemaakt?

Of je open staat voor de mooie dingen die gebeuren? Liefde? Harmonie?

Het aparte in zondag 1 is dat het helemaal draait om wat Jezus Christus doet. Ikzelf kom alleen in beeld als eigendom en als iemand voor wie Jezus Christus van alles doet. Het komt dus niet aan op wat ik doe. Uiteindelijk komt het dus zelfs niet aan op dat ik in Jezus geloof. Je laatste houvast is wat Jezus Christus voor jou doet.

Dat is toch raar?

In hoeverre heb je je dat echt ook zelf eigen gemaakt?

Pas het eens toe op deze jaarwisseling.

Hoe was 2007 voor jou? Als iemand je dat vraagt, wat zeg je dan? Dan ga je vertellen over wat je gedaan hebt, wat je geraakt heeft, wat je meegemaakt hebt. Of zou je zeggen: 2007, dat is het jaar waarin Jezus dit voor mij heeft gedaan, en zus of zo voor mij heeft gezorgd?

Als iemand vraagt hoe je tegen 2008 aankijkt, wat vertel je dan?  Je plannen, je goede voornemens, je angsten of je verlangens. Of vertel je dan over de dingen die je in 2008 graag voor Jezus wilt doen? Over je vertrouwen dat je heiland het komende jaar voor je zal zorgen?

Blijkt zo dat het voor jou aankomt op wat Jezus Christus doet? Of merk je dan dat je toch meer vanuit jezelf leeft?

Laten we daarom weer eens kijken wat Christus dan doet.

Vier dingen worden hier genoemd:

– kopen

– zorgen

– zekerheid geven

– vernieuwen

3. We beginnen bij dat kopen. Jezus koopt. Of beter gezegd, Jezus kocht. Waar het op aan komt in 2007 of 2008 dat is niet wat wij de in die jaren meemaken. Het komt aan op iets wat al lang gebeurd is: Jezus Christus heeft ons gekocht.

Dat roept de wereld op van een oude eigenaar. Van een nieuwe eigenaar. Van slavernij en bevrijding. Petrus schrijft in zijn eerste brief (1,18-19):

U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

 Zo bekeken zijn er maar twee mogelijkheden:

– of je bent in de macht van de duivel

– of je bent eigendom van Jezus Christus

Dat staat toch haaks op het levensgevoel van onze tijd? Je bent vrij en je bent van jezelf. Misschien wordt 2008 wel jouw jaar. Of was 2007 jouw jaar. Het jaar van je grote succes. Je nieuwe baan. Je grote liefde. Je grootste prestatie. Toch zijn dit illusies.

Als je in de macht van de duivel bent, dan kun je denken dat je vrij bent om te doen wat je wilt, maar je bent het niet. De duivel denkt zo: ‘O, ik ga plezier met ze maken! Ik ga ze leren hoe ze kunnen trouwen en weer kunnen scheiden, hoe ze elkaar moeten haten, en hoe ze elkaar moeten misbruiken. Hoe ze kunnen roken en drinken, ik ga ze leren hoe ze wapens en bommen moeten maken en hoe ze elkaar moeten vermoorden. Dus ik heb echt veel plezier met ze.’

Maar als je eigendom bent van Jezus Christus, dan hoor je bij iemand die hart voor je heeft. Door hem ben je niet meer verplicht om te zondigen. Hij houdt van je en wil je leren van anderen te houden. Maar vooral: hij springt voor je in de bres en neemt het altijd voor je op. Als je bij hem hoort, dan neemt hij de verantwoordelijkheid voor 2007 en 2008. Als je bij Jezus hoort, dan zijn 2007 en 2008 jaren van onze Heer.

Maakt het dan helemaal niet uit wat ik doe?

Nee.

Echt niet?

Nee.

Jezus Christus stierf bijna 2000 jaar geleden op Golgotha voor onze zonden. Hij is voor ons opgestaan. De beslissing over 2007 en 2008 is al lang gevallen, toen Jezus de prijs betaalde en je vrijkocht.

4. Wat doet Jezus? Niet alleen kopen, maar ook zorgen. Jezus Christus gaat voor ons door het vuur, dat heeft hij laten zien. En niet zomaar: hij heeft voor ons die geweldig wrede dood doorstaan. Hangen aan een kruis, langzaam weg creperen. Hij heeft echt hart voor ons. Hij is geen eigenaar die ons langzaam kapot laat gaan. Hij zorgt juist voor ons.

Dat is zo geweldig. Als je nog niet ontdekt hebt wat dat betekent, dan hoop ik zo dat je dat mag gaan ontdekken. Want weet je wat dat betekent?

Misschien was 2007 wel een rotjaar. Misschien heb je zelf wel stomme dingen gedaan. Of hebben andere je enorm pijngedaan. De duivel zou zeggen: Jammer joh! Hij zou je uitlachen in je gezicht en leedvermaak hebben.

Maar Jezus zorgt voor je precies zoals God, onze Vader, dat wil. En wat wil onze Vader: dat alles wat we meemaken, dienen moet tot ons heil. En daar zorgt Jezus Christus voor. Als je bij hem hoort. Alles wat je in 2007 meegemaakt hebt, leuk of niet leuk, zal uiteindelijk gaan dienen voor je welzijn. Dat zijn zulke grote woorden, je kunt je niet voorstellen dat iemand daar voor kan zorgen. Maar Jezus Christus kan het, want hij is God. Uiteindelijk zul je van alles wat je in 2007 meegemaakt hebt, beter worden, als je bij Jezus hoort. Alles zal uiteindelijk een goed effect hebben.

Dat kan toch niet?

Het is inderdaad onvoorstelbaar. Maar het is wel waar.

Maar weet je wat het nog meer betekent? Jezus Christus is niet alleen iemand die achteraf je fouten ongedaan maakt. Hij heeft echt hart voor je. Het betekent ook alles voor 2008. Misschien maak je je wel enorme zorgen over het komend jaar. Je gaat een onbekende toekomst tegemoet. Wat zal het nieuwe jaar je brengen? Je weet het niet. Hoe gaat het verder met je ziekte? Kun je blijven werken? Zullen je collega’s je nu wel steunen, of je laten vallen als een baksteen? Je weet het niet.

Spannend – eng – lastig.

Maar je trouwe heiland weet het wel. Hij zorgt voor je volgens de wil van zijn en jouw Vader. En dat geeft zoveel rust. Hij is de goede herder. En de goede herder gaat met je mee, hij gaat zelfs voor je uit. Je kunt hem volgen en met hem meelopen, het komend jaar.

Komt het dan wel goed? Hoe weet ik dat? Lost hij mijn problemen dan op?

Hij is de goede herder. Dat wil niet zeggen dat al je problemen meteen opgelost zijn. Wel dat je op hem aan kunt, absoluut. En dat het uiteindelijk goed komt met je.

5. Jezus kocht je, hij zorgt voor je. Hij zorgt ervoor dat het uiteindelijk goed komt met je. En dan komen we meteen bij het derde wat hij doet: hij maakt je zeker van eeuwig leven.

Wat hoe kun je weten dat het goed komt?

Hoe weet ik dat het in 2008 goed met me afloopt?

Hoe weet ik dat het goed met me afloopt, na wat er in 2007 is gebeurd?

Dat kun je weten.

Maar let op: dan gaat het wel om enorm grote dingen. Het gaat hier ook meteen over de vraag of het eeuwig goed afloopt.

Wat gebeurt er met je, als je in 2008 sterft? Of als Jezus in 2008 terugkomt? Ga je dan naar de hemel of naar de hel?

Misschien denk je nu: hoe kun je dat nu weten? Daar kun je nooit zeker over zijn. En dus kun je ook nooit zeker weten of het wel goed met je afloopt.

Dat is een leugen. De bijbel kijkt er heel anders tegen aan. De bijbel zegt: als Jezus je gekocht heeft, als Jezus voor je zorgt, als Jezus je zijn Heilige Geest geeft, dan kun je wel zeker zijn van de goede afloop. Dan kun je er zeker van zijn dat het eeuwig goed afloopt.

Want Jezus Christus geeft ons zijn Heilige Geest. Als je bij Jezus hoort en in Hem gelooft, dan krijg je de Heilige Geest. Anders zou je niet weten dat je zondaar bent en Jezus zo ontzettend hard nodig hebt. Anders zou je niet in Jezus geloven, Hem niet als Heer erkennen. Anders zou je niet kunnen bidden tot God, de Vader.

En wat nu heel belangrijk is: de Heilige Geest heeft een bijzondere betekenis, juist als het gaat om de goede afloop. Want de Geest is zelf de garantie dat het goed afloopt. Jezus Christus geeft je nu de Heilige Geest, en dan ook straks de goede afloop. Want de gave van de Geest is een voorschot, een onderpand, een garantie dat de rest ook komt. En die rest, dat is de goede afloop. En dus mag je er zeker van zijn, dat het voor eeuwig goed met je zal gaan. Daar zorgt Jezus wel voor.

6. Maar dit kan toch niet? Het gaat alleen maar over wat Jezus doet. Hij kocht me, hij zorgt voor me, hij maakt me zeker van de goede afloop. Moeten wij dan helemaal niets doen? Je moet toch laten zien dat je hem dankbaar bent. En op z’n minst een goed geloof hebben.

Stel dat dat waar is. Weet je wat dat betekent? Dan zeg je eigenlijk: of het goed komt met 2007, of het wat wordt met 2008, dat hangt ervan af of ik in Jezus geloof. Als ik maar in Jezus geloof en dat laat zien, dan komt het goed. En dan zijn we weer terug bij de mooie spirituele antwoorden van het begin. Waar komt het op aan in het nieuwe jaar? Op hoe je in het leven staat. Je omstandigheden kun je niet veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen.

Maar geloven is iets anders. Geloven is als een bedelaar met lege handen staan. Als een zieke niet weglopen voor de verpleegster maar blijven liggen. Geloven is zeggen: Heer, ik ben helemaal van u afhankelijk. U kocht me, u moet voor me zorgen, u moet me zekerheid geven, u moet me vernieuwen.

Ja hallo, dan ben je helemaal passief. Het komt toch ook aan op wat ik zelf doe?

Lees dan nog eens Johannes 15.

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

De catechismus zegt in antwoord 1: het laatste wat Jezus doet is dat hij mij bereid maakt om voortaan voor Hem te leven. Paulus zegt: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.

Steeds gaat het hierom:

Het gaat helemaal om wat Jezus doet. Zelfs als ik ingeschakeld word, dan nog kan ik niets doen zonder Jezus Christus. Dat is het vierde dat Jezus doet, ons vernieuwen

Dat klinkt ons raar in de oren. Wij zijn mensen die ons leven zelf organiseren. We werken aan onszelf. We plannen ons leven, onze carrière. We maken plannen voor de toekomst. Maar dan hangt alles van jezelf af. Dan is alles onzeker. En je weet één ding zeker: er komt een moment dat je doodgaat, en dan is het afgelopen. Dan is er de eeuwige dood.

Het wordt nog wat met 2007, er is toekomst in 2008 als je bij Jezus Christus hoort. Als je Hem voor laat gaan. Het komt aan op wat hij doet: hij kocht je, hij zorgt voor je, hij geeft je zekerheid van een goede afloop, voor eeuwig; en hij vernieuwt je.

Ik wens jullie een vrolijk en gezegend nieuw jaar van onze Heer Jezus Christus!