1

Johannes 1:50-51 | Jezus overtreft al je verwachtingen

Waar ben je naar op zoek? Naar geluk? Naar vrede? Naar leven? Jezus’ eerste leerlingen weten: bij Jezus zul je vinden wat je zoekt – bij Jezus moet je zijn. Sterker nog: Jezus overtreft al je verwachtingen!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Psalm 139 : 1, 7 en 8
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 136 : 1m, 2v, 3m, 20v en 21a (refrein steeds allen)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Johannes 1 : 35 – 51
Zingen: GKB Psalm 63 : 1 en 3
Preek over Johannes 1 : 50 – 51
Zingen: Opwekking 462
Kinderen terug
Onderwijs belijdenis en doop
Getuigenis Dikkie
Zingen: LvK Gezang 14 : 1, 2, 3, 4 en 5
Belijdenis en doop
Zingen: GKB Gezang 10
Collecte en zingen: GKB Gezang 165, LvK Gezang 460 en GKB Gezang 166
Felicitaties
Gebed
Zingen: Opwekking 488
Zegen

Jezus overtreft al je verwachtingen

Inleiding
dia 1 – zwart
Vandaag wil ik met jullie nadenken over wat je van Jezus verwacht.
Want daar gaat het over in dat deel uit Johannes 1 dat we lazen:
verwachtingen die mensen van Jezus hebben.
Nu is de ellende met verwachtingen
dat je er nogal eens in wordt teleurgesteld.

dia 2 – horloge
Het is een teleurstelling als je iets gekocht hebt, en het valt tegen.
Bijvoorbeeld mijn horloge:
ik had het nog geen twee maanden, of het uurwerk begaf het al.
Dat is niet wat ik van een horloge verwacht:
ik draag geen horloge om ermee te pronken,
dan had ik wel een armband genomen,
maar ik wil weten hoe laat het is!
Gelukkig is het allemaal keurig onder garantie gerepareerd,
maar het voldeed dus niet aan de verwachtingen.

dia 3 – boek
Het is een teleurstelling als iedereen lyrisch is over een boek,
en jou vertelt: ‘dat boek vind jij ook schitterend, dat moet jij lezen!’
en dus ga je met hooggespannen verwachtingen het boek lezen,
maar wat vált het boek tegen!
Je snapt niet waarom iedereen er zo enthousiast over is.
Teleurgesteld leg je het boek na 80 bladzijden aan de kant.

dia 4 – taart
Het is een teleurstelling als je jarig bent en een groot feest wilt geven,
als je flink inkopen hebt gedaan om het je gasten naar de zin te maken,
maar er komt niemand opdagen.
De rest van de maand kun jij eten van je verjaardagsboodschappen…

dia 5 – zwart
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Teleurstellingen zijn overal!
We hebben al jong geleerd dat je vaak wordt teleurgesteld in je verwachtingen.
Daar hebben we ook iets op bedacht:
als je gewoon niet zoveel verwacht, dan wordt je er ook niet in teleurgesteld!
We houden onze verwachtingen laag om teleurstellingen te voorkomen.

dia 6 – Jezus overtreft al je verwachtingen
Daarmee komen we bij het thema van vandaag.
Bij Jezus hoef je je verwachtingen niet laag te houden:
Jezus overtreft al je verwachtingen!
Daar denken we over na vanuit Johannes 1:50-51,
die ik nu voorlees uit de Herziene Statenvertaling:
“Jezus antwoordde en zei tegen hem:
‘Omdat ik tegen u gezegd heb: ‘ik zag u onder de vijgenboom’, gelooft u.
U zult grotere dingen zien dan deze.
En hij zij tegen hem: ‘voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen:
van nu af zult u de hemel geopend zien
en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.’

1. Wat zoek je bij Jezus?
dia 7 – waarom lopen ze achter Jezus aan?
Ik word vrolijk van dit verhaal over Jezus en zijn eerste leerlingen.
Jezus maakt een wandeling, hij begint in zijn eentje,
maar al snel is het een hele groep!
De een na de ander komt erbij en sluit zich aan.
Jezus zelf hoeft er niets voor te doen, ze komen gewoon,
alsof ze door een magneet getrokken worden.
Het is een soort ’10 kleine visjes’, je weet wel, eerst waren het er 10, toen 9, toen 8,
tot moeder vis alleen overbleef, maar dan andersom.
Aan het einde van het hoofdstuk zijn ze al met z’n zessen.

Maar waarom?
Hoezo lopen ze achter Jezus aan?
Wat zien ze in hem?
Het leuke is dat Jezus zelf die vraag ook stelt.
Twee leerlingen van Johannes de Doper lopen achter Jezus aan.
Ze volgen hem op een afstandje.
Opeens draait Jezus zich om, en ze voelen zich betrapt.
Jezus vraagt: ‘wat zoeken jullie?’
Dat kan wat bot overkomen:
‘wat hebben jullie hier te zoeken?
Wat lopen jullie achter mij aan?
Wat kijken jullie naar mij?
Heb ik iets van je aan ofzo?’
Maar dat is niet wat Jezus bedoelt.
Jezus zegt het precies zoals hij bedoelt: ‘wat zoeken jullie?
Jullie willen met mij meelopen, oke, maar waarom?
Wat denken jullie dat ik te bieden heb?
Wat verwachten jullie van me?’

dia 8 – verwachting: er komt een messias die ons verlost
Daarmee zijn we dus weer bij dat thema: verwachtingen.
In Israël in die tijd broeide er iets.
De mensen voelden dat er iets ging gebeuren, het hing in de lucht.
Overal vandaan komen mensen naar de Jordaan,
waar een zekere Johannes profeteert.
Hij doet denken aan lang vervlogen tijden,
toen de grote profeten in Israël optraden.
Sinds de Israëlieten uit de ballingschap zijn teruggekeerd,
alweer zo’n 400 jaar geleden,
zijn er geen grote profeten meer geweest.
Ze moesten het doen met wat in de Schriften opgeschreven stond.
Maar nu staat die Johannes daar en hij zegt dat hij een boodschap van God heeft.
Veel mensen laten zich door Johannes overtuigen, en gaan kopje onder in de Jordaan.
Het levert Johannes zijn bijnaam op: ‘de Doper’.

Johannes maakt oude verlangens wakker.
Waar Johannes het steeds over heeft, is dat na hem iemand anders komt,
en dat Johannes de mensen daar klaar voor moet maken.
Die ander is de ‘messias’.
De mensen durven het woord nauwelijks uit te spreken,
bang om voor de zoveelste keer te worden teleurgesteld.
Maar een ‘messias’, een sterke held die het volk komt verlossen,
dat kunnen ze goed gebruiken!
Die profeten van vroeger hebben aangekondigd
dat er op een dag zo’n messias zou komen,
en Johannes laat die verwachting herleven.
Dát is wat die snel groeiende groep bij Jezus zoekt.
Ze hopen op verlossing, ze zoeken een messias.

dia 9 – in onze wereld: op zoek naar verlossing
En jij?
Wat zoek jij?
Die vraag mag je natuurlijk zelf beantwoorden.
Maar ik denk dat heel veel mensen ook vandaag verlossing zoeken.
Ook in onze wereld zijn mensen ontevreden en op zoek.
Op zoek naar veiligheid, want de wereld is bedreigend.
Op zoek naar gezondheid, zelfs onsterfelijkheid, want de dood is angstaanjagend.
Op zoek naar geluk, want dat maakt het leven de moeite waard.
Op zoek naar een beter leven.

dia 10 – Klaver
We zoeken het overal.
In de politiek bijvoorbeeld.
Politici kunnen voor ons messiassen worden,
van wie we verwachten dat ze ons verlossen.
Ik weet dat dat idioot klinkt,
maar kijk eens welke bijnaam Jesse Klaver van GroenLinks vorig jaar kreeg.
Precies: niet messias maar ‘Jessiah’.
Nu vind ik Jesse Klaver best een sympathiek politicus,
maar dit zijn wel erg hoge verwachtingen…
Of we zoeken het in de wetenschap:
als we maar genoeg weten, kunnen we al onze problemen oplossen.
Of we zoeken verlossing door uit de realiteit te vluchten.
Door met drank en drugs even van de wereld te zijn, in een eigen gelukzalige wereld.
Door te gamen, zoveel dat je meer in de computer leeft dan in de echte wereld.
Of door hele Netflix-series op 1 avond te kijken, tot diep in de nacht,
het zogeheten binge-watchen.
Allemaal plekken waar we verlossing kunnen zoeken.

2. Jezus overtreft al je verwachtingen
dia 11 – Jezus is de messias die ze verwachtten
Terug naar Johannes 1.
Op een dag staat Johannes de Doper met twee van zijn leerlingen bij de Jordaan.
Johannes ziet Jezus lopen, stoot de leerlingen aan
en zegt: ‘jongens, dat is hem: het lam van God!’
De leerlingen aarzelen geen moment:
dit is die messias waar ze al zo lang op wachtten.
Dat is ook het antwoord op de vraag
waarom al die mensen achter Jezus aan lopen.
Dat is omdat ze op Jezus gewacht hadden!
Ze zochten verlossing, ze zochten de messias, en hier is hij!
Nu is het zover, nu gaat het gebeuren.
Op een afstandje lopen ze achter Jezus aan:
hier willen ze niets van missen.

Ze blijven niet onopgemerkt.
Het lijkt wel alsof Jezus ogen in zijn achterhoofd heeft.
Hij draait zich om en vraagt: ‘wat zoeken jullie?’
Het lijkt dat de twee mannen de vraag met een wedervraag ontwijken:
‘Rabbi, waar logeert u?’
Maar er zit echt een antwoord in: Rabbi, meester.
Daarmee zeggen ze: u bent de man die wij zoeken, u bent onze meester!

In dit gedeelte staan nogal wat uitspraken over wie Jezus is,
je kunt ze zelfs belijdenissen noemen.
Dat ‘Rabbi’, in vers 38.
Of vers 41: ‘wij hebben de messias gevonden!’
Vers 45: ‘we hebben de man gevonden
over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken.’
En vers 49: ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’
Al die belijdenissen grijpen terug op de verwachting van een messias.
Eindelijk is het zo ver: hij is er!

dia 12 – de ontmoeting met Jezus overtuigt
Maar hoe weten ze nou zo zeker dat Jezus de messias is?
Vooral Natanaël, de laatste die bij de groep komt, zit daarmee.
Hij komt zijn goede vriend Filippus tegen.
Maar er is geen tijd om even gezellig bij te praten.
Filippus móet Natanaël wat vertellen:
‘Natanaël, Natanaël, moet je horen!
We hebben hem gevonden!’
‘Huh’, zegt Natanaël, ‘wie hebben jullie gevonden?’
‘O, Natanaël, doe nou niet zo dom!
De messias natuurlijk!’
Nu kijkt Natanaël Filippus aan alsof hij gek is geworden.
‘Ja, echt, de messias!
Hij heet Jezus, hij is de zoon van Jozef uit Nazaret!’
Natanaël begint hard te lachen.
‘Je haalt een grap met me uit he?
Nee, uit Nazaret kan niets goeds komen!’
Maar het is geen grap, en Filippus blijft aandringen.
‘Kom nou mee, kijk zelf!’
En wanneer Natanaël Jezus ontmoet,
slaat zijn gereserveerde houding om in een geweldige belijdenis!

Hoe kan dat?
Hoe worden Natanaël en de anderen overtuigd?
Door goede argumenten? Nee!
Het is Jezus zelf die een diepe indruk op hen maakt.
Ze ontmoeten Jezus, en dan is het duidelijk.
Als je Jezus ontmoet, of het nu in levende lijve is,
of door wat je in de bijbel over hem leest,
of hoe je hem tegenkomt in zijn lichaam, de kerk,
als je Jezus ontmoet, dóet dat wat met je!
De leerlingen kunnen er niet precies de vinger op leggen,
maar ze wéten het gewoon: hier moet ik zijn.
Net zoals jij, Dikkie, het al vaker hebt gezegd: ‘ik weet dat ik bij Jezus moet zijn!’
Dat is voor jou volstrekt duidelijk, geen twijfel over mogelijk.
Houd dat vast!

dia 13 – Jezus gaat veel verder dan de verwachtingen
En dan volgt een fantastische belofte van Jezus.
‘Natanaël, jij gelooft omdat ik zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten.
Je zult nog grotere dingen zien!’
Jezus is niet alleen degene op wie ze gewacht hebben,
hij is ook degene die alle verwachtingen ruimschoots overtreft!
Jezus begint over engelen die heen en weer gaan tussen de hemel en de aarde.
In de NBV is het vertaald alsof die engelen naar Jezus gaan.
In de Herziene Statenvertaling wordt duidelijk dat ze over Jezus heen en weer gaan.
Jezus is een soort ladder tussen hemel en aarde!

dia 14 – Jakobsladder
Zo’n ladder kom je eerder in de bijbel tegen, bij Jakob.
In de Nederlandse taal hebben we er het woord ‘Jakobsladder’ aan over gehouden:
zonnestralen door gaten in de bewolking,
waardoor het net lijkt alsof daar een ladder naar de hemel is.
Jezus zegt: ‘ik ben die ladder, ik verbind hemel en aarde,
ik geef veel meer dan vrede op aarde: ik geef vrede met God!’
Dat is veel meer dan wie ook maar verwacht had.
Jezus overtreft al je verwachtingen!

dia 15 – (afbeelding weg)
Dat betekent niet dat Jezus alles doet wat jij wilt.
Als je dat verwacht, raak je teleurgesteld.
Uiteindelijk blijkt dat de verwachtingen van Jezus’ leerlingen ook niet kloppen.
Ze zochten een sterke held die van Israël weer een belangrijk land zou maken.
Dat hebben ze niet gekregen.
Ze kregen veel meer: geen held die alle vijanden het land uit joeg,
maar een held die zijn leven gaf om het kwaad zelf zijn macht te ontnemen!
Niemand had zien aankomen dat Jezus zou sterven,
en niet alleen de messias van het Israël aan het begin van de jaartelling zou zijn,
maar de verlosser van de hele schepping!
Denk dus niet te klein van Jezus: hij overtreft je verwachtingen!

3. Zoek het bij Jezus
dia 16 – andere dingen brengen geen verlossing
Die eerste leerlingen gaan het avontuur aan.
Ze zochten verlossing, en hoeven niet langer te zoeken:
bij Jezus hebben ze het gevonden.
Zoek het ook bij Jezus!

Dus niet op al die andere plaatsen.
Niet bij zogenaamde messiassen in de politiek.
Dat moet je die politici ook helemaal niet willen aandoen.
Dan kunnen ze alleen nog maar tegenvallen.
Zoek het ook niet bij de wetenschap.
Ja, ik geloof dat de wetenschap ons veel gebracht heeft,
maar verlossen kan de wetenschap ons niet.
Vluchten uit de realiteit lost ook niets op.
Het verlost je niet, het suggereert het alleen.
De volgende dag heb je een kater.
Het kan zelfs je leven verwoesten, in plaats van dat het er beter van wordt.

dia 17 – bij Jezus moet je zijn!
Nee: ben je op zoek – naar verlossing, naar veiligheid,
naar onsterfelijkheid, naar geluk, naar eeuwig leven –
zoek het dan bij Jezus: bij hem moet je zijn!
Eén keer in dit verhaal zegt Jezus het, tegen Filippus:
‘volg mij, ga met mij mee.’
Doe dat maar!
Dat betekent nog niet eens dat je van alles moet doen,
dat jij nu aan Jezus een voorbeeld moet nemen.
Dat zit er ook wel een beetje in, maar het is allereerst dicht bij hem zijn!
Naar hem kijken, naar hem luisteren,
maar ook stil voor hem worden en hem aanbidden.

Je mag bij Jezus zijn, dat is ook de belofte van de doop.
Dikkie, jouw oude mens mag je achterlaten op de bodem van dat zwembad.
In het doopgesprek heb je gezegd: ‘ik wil een nieuwe Dikkie worden’.
Zometeen mag de oude Dikkie verdrinken,
en een nieuwe Dikkie mag opstaan in een nieuw leven – mét Jezus.
Dat betekent niet dat het voortaan allemaal vanzelf gaat.
Het is wel een krachtige verzekering: bij Jezus vind je wat je zoekt, en hij houdt jou vast!
Dus ga steeds weer naar Jezus!

Want Jezus geeft het leven waar we zo naar verlangen.
Hij is het lam van God, de messias, die ons verlost.
Bij hem moet je zijn!
Amen.
Psalm 22:32b | Een God van daden!

Is geloven een kwestie van doen? Dat imago heeft geloven wel eens. Maar het gaat niet om wat wij doen, het gaat om wat Gód doet! Het is Pasen: God neemt de regie.
In Franeker heb ik de korte versie van deze preek gehouden, de tekst hieronder is de iets langere versie.
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Gezang 95 : 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ‘De steen is weg’ en ‘Klap in de handen van blijdschap’
Gebed
Zingen: Opwekking 614 (Milan op gitaar)
Kinderen naar club
Lezen: Matteüs 28 : 1 – 10 en Psalm 22 : 28 – 32
Zingen: LvK Psalm 92 : 2 en 3
Preek over Psalm 22 : 32b
Zingen: GKB Gezang 99 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Onderwijs belijdenis en doop
Getuigenis Julia
Zingen: ‘Mighty to Save’ (Hillsong)
Belijdenis en doop
Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2, 3 en 4
Collecte
Felicitaties
Gebed
Zingen: LvK Gezang 215 : 1, 2 en 3
Zegen

Een God van daden!

Inleiding
dia 1 – zwart
‘Hij is een God van daden.’
Mooi, dat klinkt als een daadkrachtige God.
En een beetje daadkracht, dat is niet verkeerd!

Bij mij komt daadkracht bij vlagen…
Het hangt er ook vanaf of ik iets leuk vind.
Bij leuke dingen ga ik voortvarend te werk.
Bij minder leuke dingen, wil ik het nog wel eens uitstellen.

dia 2 – onkruid
Bijvoorbeeld onze tuin.
Daar is meer dan genoeg te doen,
maar ik vind het gewoon niet leuk.
Dan erger ik me aan onkruid tussen de tegels,
aan bladeren uit de herfst die nog overal liggen,
aan een lading zand rondom de zandbak,
aan het hoge gras en woekerende planten,
en ik doe niets…

Alsof de tuin zichzelf bijhoudt.
Nou, mooi niet dus!
Die tactiek volg ik nu al een paar jaar,
door alleen het hoogstnoodzakelijke te doen,
maar daar wordt het dus alleen maar erger van…
Hoe langer je het werk in de tuin uitstelt,
hoe ontmoedigender het wordt eraan te beginnen.
Je kunt dan wel leuk verstoppertje spelen tussen het hoge onkruid,
dat dan weer wel…

dia 3 – resultaat
Dit jaar heb ik besloten het anders te doen.
De tijd die ik besteed aan me ergeren aan de tuin,
kan ik beter besteden aan het bijhouden van de tuin.
Elke week een paar uurtjes in de tuin,
en ik erger me al een heel stuk minder.
Eindelijk heb ik er de daadkracht voor gevonden.
Stiekem ben ik het zelfs een beetje leuk gaan vinden…

dia 4 – een God van daden
Daadkracht is een positieve eigenschap.
Geen woorden, maar daden.
De handen uit de mouwen.
Psalm 22 zegt: zo is God!
Het past perfect bij Pasen.
We vieren dat Jezus is opgestaan: Gods grootste daad.
Nou en of: hij is een God van daden!

1. Kwestie van doen?
dia 5 – kwestie van doen?
Daadkracht is iets moois.
Je zou denken dat bij zo’n God van daden
daadkrachtige mensen passen.
Dat God wil dat wij de handen uit de mouwen steken.
Is dat zo?
Is geloven een kwestie van doen?

dia 6 – je moet zoveel…
Het is in ieder geval een vooroordeel over christenen.
Christenen moeten zo veel…
Tja, en zo’n vooroordeel komt natuurlijk ergens vandaan:
misschien doen christenen ook gewoon veel.
Soms heel positief: door bijvoorbeeld iets voor de samenleving te doen.
Het schijnt dat christenen flink meer geld aan goede doelen geven
dan de gemiddelde Nederlander.
Maar het kan ook vermoeiend zijn: je moet zoveel…
Je móet je houden aan de regels, je móet goed leven, je móet het goede voorbeeld geven.
Is dat waar het christelijk geloof voor staat?
Is het proberen een goed mens te zijn,
en zo goed mogelijk Gods regels naleven?

Die vragen hebben alles met Pasen te maken.
Als het geen Pasen was geworden, als Jezus niet was opgestaan,
dan was het antwoord: ja, geloven is een kwestie van doen.
Het voorbeeld van Jezus volgen, dat is wat dan nog overblijft.

dia 7 – Jezus gaf hoop op betere wereld
Als Jezus niet was opgestaan…
Voor Maria en Maria is het helemaal geen vraag.
Hun Jezus is dood.
En daarmee is een droom uiteengespat.
Ze hadden zo gehoopt dat er nu echt iets zou veranderen.
Dat mocht ook wel, want ze leefden in een genadeloze wereld.
Een wereld waar de grootste mond en de dikste portemonnee het voor het zeggen hadden.
Maria en Maria dus niet.
Als vrouwen werden ze sowieso al geacht hun mond niet open te trekken…

Jezus was in hun leven gekomen.
En hun leven was nooit meer hetzelfde geweest.
Zeker voor Maria, de moeder van Jezus.
Nog voor ze getrouwd was, was ze zwanger van Jezus.
Vanaf dat moment was Jezus haar leven.
Maar ook voor de andere Maria:
zij was bezeten door zeven demonen.
Jezus had ze uitgedreven.

Jezus was anders dan anderen.
Hij had geen grote mond of dikke portemonnee,
en toch liepen de mensen met hem weg!
Jezus had iets wat anderen niet hadden.
Vrede. Kracht. Vastberadenheid. Liefde.
Aan Jezus kon je je toevertrouwen.
Dat hadden Maria en Maria gedaan.
Ze geloofden in het koninkrijk waar Jezus het steeds over had.
Waar de laatste de eerste zou worden.
Nu is de hoop vervlogen.

dia 8 – nu zelf aan de slag?
Ja, en wat nu?
Wat blijft er nog over van Jezus?
Het zijn vooral de herinneringen.
Herinneringen aan wat Jezus heeft gedaan: zijn wonderen.
Herinneringen aan wat Jezus heeft gezegd: zijn onderwijs.
Jezus heeft het dan wel niet voor elkaar gekregen,
maar kunnen zijn volgelingen dan niet verder met zijn gedachtegoed?
Om, in de geest van Jezus, dat koninkrijk toch wat dichterbij te brengen?
Er is werk aan de winkel!

Dat is ook waar David staat aan het begin van Psalm 22.
Er zijn genoeg herinneringen aan God.
David weet wat God allemaal voor zijn voorouders heeft gedaan.
Maar zelf voelt David zich alleen.
Merkt David niets van God,
en zit er voor David niets anders op dan zelf te vechten voor zijn leven.
Een gevecht dat bij voorbaat verloren is…

Zo zou je het christelijk geloof kunnen zien.
Jezus heeft het voorbeeld gegeven, nu zijn wij aan zet.
Nu is het aan ons om Jezus’ levensfilosofie in de praktijk te brengen.
Om het hemels koninkrijk op aarde te brengen.
Daar kunnen we wel wat daadkracht bij gebruiken!

2. Een Gód van daden!
dia 9 – een God van daden
Ik vind dat best ontmoedigend klinken!
Zo daadkrachtig ben ik nou ook weer niet…
Is geloven een kwestie van doen?
Gelukkig niet!
Het gaat niet over mensen die daadkrachtig zijn,
maar over een Gód van daden!

Het christelijk geloof gaat niet over wat wíj allemaal moeten doen,
het gaat om Góds daden.
Het is geen advies, geen schat aan levenswijsheid,
maar nieuws: het gaat om iets wat gebeurd is.
Geen woorden van God, waar wij ons voordeel mee kunnen doen, maar daden.

dia 10 – Jezus is opgestaan: een daad van God
David heeft daar al iets van gezien.
De eerste helft van Psalm 22 is wanhopig.
David schreeuwt zijn klacht uit naar God.
Hij voelt zich door God aan zijn lot overgelaten.
Zijn tegenstanders wrijven het er nog eens extra in:
‘laat die God van je je bevrijden, hij houdt toch van je?’
David ziet al voor zich hoe ze hem een langzame dood laten sterven.
Maar halverwege kantelt de Psalm, en opeens is het een Paaslied!
David vindt zijn vertrouwen op God terug,
en komt in een jubelstemming.
En dan eindigt het schitterend: hij is een God van daden!
David gebruikt grote woorden:
overal op aarde zullen mensen zien wat God heeft gedaan,
en zich in aanbidding voor God buigen.

De hele Psalm kun je als Psalm van Jezus lezen,
en dat geldt voor dit gedeelte zeker.
Wat God voor David heeft gedaan ging niet de hele wereld over,
maar wat God voor Jezus heeft gedaan wel!
Hij heeft hem opgewekt uit de dood!
En óf hij een God van daden is!

Matteüs 28 zit vol daden.
De aarde beeft.
Een engel daalt af uit de hemel.
De engel rolt de steen weg.
De bewakers bij het graf zijn doodsbenauwd.
Matteüs wil één ding goed duidelijk maken: God is hier bezig!
En dan brengt de engel het grootste nieuws aan Maria en Maria:
‘Jezus is hier niet, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.’
De engel zegt het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is…
Maar stel je Maria en Maria eens voor.
Hoe vaak zou de engel het gezegd hebben,
voor het bij de vrouwen doordrong?
En dan de ontlading: ‘hij leeft! he did it!’
Ze zullen elkaar in de armen zijn gevallen,
met tranen in hun ogen: God heeft het gedaan!

dia 11 – christelijk geloof: geen filosofie, maar nieuws
God is een God van daden – dát is Pasen.
Dit is groot nieuws!
Zou het vandaag gebeuren, dan zou het in mum van tijd de wereld over gaan.
Het zou ‘breaking news’ zijn bij CNN.
Voorpaginanieuws bij alle kranten.
Trending Topic op Twitter, met hashtag ‘HeLives’.
Elke talkshow zou Maria en Maria uitnodigen om hun verhaal te doen.
Het evangelie, het goede nieuws, is, de naam zegt het al: nieuws!

Dát is de kracht van het christelijk geloof.
Het christelijk geloof is geen filosofie of levenswijsheid,
waarmee je uiteindelijk toch weer op jezelf wordt teruggeworpen.
Nee, het gaat niet om jouw daadkracht.
Geloven is geen kwestie van doen.
Gód heeft het gedaan – het is fantastisch nieuws.
God trekt de regie naar zich toe.

Daarom dooft het verhaal van Jezus ook niet uit.
Zou Jezus alleen mooie dingen hebben gezegd
en een aansprekend, maar ook onbereikbaar, voorbeeld hebben gegeven,
dan was hij vanzelf vergeten,
of op zijn best in een rijtje filosofen van vroeger terecht gekomen.
Maar Jezus is opgestaan, en dat nieuws is de hele wereld over gegaan.
Het dooft niet uit – ook niet in onze tijd.
Dat gevoel hebben we misschien wel eens,
maar elke dag komen mensen tot geloof!
Wereldwijd groeit de kerk – en dat is nooit anders geweest!
Maar niet alleen ver weg: ook in Nederland komen mensen tot geloof.
Nee, niet massaal, maar gewoon, één voor één.
In Franeker mochten we daar vanochtend getuige van zijn,
en dat was heel bijzonder.
Hij is een God van daden!

3. En nu wij
dia 12 – en nu wij
Jezus is opgestaan.
Maar dat is nog niet het hele verhaal.
Niet alles wat nieuws is, betekent ook iets voor jou.
Is Pasen de uitzondering die de regel bevestigt?
Jezus is aan de dood ontsnapt,
dat is nieuws wat je misschien vrolijk maakt,
maar is het ook meer dan een mooie uitzondering?

dia 13 – the 33
Vorige week zag ik de film The 33.
De film vertelt het waargebeurde verhaal van 33 mijnwerkers in Chili.
In de zomer van 2010 komen zij vast te zitten in de mijn.
Terwijl ze in de mijn aan het werk zijn, stort een groot deel van de mijn in.
Ze kunnen nog net op tijd uitwijken naar een schuilplaats.
Maar er is geen weg naar buiten…
Het duurt maanden voordat ze worden bevrijd.
Maar uiteindelijk is het zo ver.
Een enorme boormachine heeft een smalle tunnel gegraven,
van de buitenwereld naar de schuilplaats.
De reddingswerkers laten een capsule in de tunnel zakken, als een soort lift,
met ruimte voor één persoon.
In de schuilplaats wordt de capsule met groot gejuich onthaald,
en al snel wordt de eerste mijnwerker gered.
Maar daar blijft het natuurlijk niet bij:
de 33 worden 1 voor 1 naar boven gehaald.
Toen de eerste mijnwerker gered was, wisten ze: nu wij ook!

dia 14 – Pasen is: nu wij ook
Dat is Pasen: nu wij ook!
God heeft de tunnel geboord, de uitweg uit de dood.
Jezus is de eerste die er door God uitgehaald wordt,
maar zeker niet de enige!
Wij zijn als die mijnwerkers, die gezien hebben dat de eerste gered werd,
en weten dat ze nu zelf ook gered zijn.
Daarom kan Paulus zelfs zeggen:
‘hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt’ – Efeziërs 2.
Het ís al zover!

God is een God van daden.
Hij heeft Jezus gered, en nu ben jij aan de beurt!
Dat is waar het christelijk geloof om draait.
Geen kwestie van doen, maar van God verwachten.

dia 15 – durf je te vertrouwen?
Een mooi voorbeeld is David.
David is lang op de vlucht geweest voor koning Saul.
Het zou goed kunnen dat hij Psalm 22 in die periode heeft geschreven.
Twee keer had David de kans om Saul te doden,
je kunt het vinden in 1 Samuël 24 en 26.
Dat zou in één klap een einde maken aan al zijn problemen.
Maar David deed het niet.
David wilde niet het heft in eigen handen nemen.
Hij wist dat God een God van daden was, dat God hem zou redden.
Daar bleef hij op wachten.

Natuurlijk, dat betekent niet dat we onze handen overal maar van moeten aftrekken,
donaties naar goede doelen moeten stopzetten,
ons opsluiten in een comfortabele schuilplaats,
en maar wachten tot God iets doet.
Christen zijn is leven voor een betere wereld,
Jezus heeft er van alles over gezegd.
Het is alvast leven voor Gods koninkrijk, die betere wereld,
in het vertrouwen dat God die wereld brengt.

Durf jij het?
Te vertrouwen dat God een God van daden is?
Durf jij het niet jezelf te redden, maar God je laten redden?
Durf jij het niet jouw daden maar Gods daden te vertrouwen?

God is een God van daden.
Jezus is opgestaan, hij leeft!
Laat ieder hem prijzen.
Ook dat is Psalm 22.
Het maakt niet uit, uit welk land je komt.
Het maakt niet uit, hoe geslaagd of mislukt je jezelf vindt.
Het maakt niet uit, hoe oud of jong je bent.
Jezus is opgestaan, hij leeft!
En nu wij.
Halleluja!
Marcus 16:8 | Pasen: alles is anders!

‘As ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.’ De wereld kun je niet veranderen, dus je kunt er maar beter mee leren omgaan. Of… Pasen maakt alles anders: je hoeft je niet neer te leggen bij hoe het in de wereld gaat. Pasen betekent dat je leven zin heeft.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Gezang 95 : 1, 2, 3 en 4 (Daar juicht een toon)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 146 : 1, 3 en 8 (Ik wil zingen al mijn dagen)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 16 : 1 – 8
Zingen: LvK Lied 215 : 1 en 3 (Christus, onze Heer, verrees)
Preek over Marcus 16 : 8
Zingen: GKB Gezang 94 : 1, 2 en 6 (In het vroege morgenlicht)
Kinderen terug
Kinderlied: ‘de steen is weg’
Belijdenis en doop
Onderwijs
Zingen: Opwekking 518 (Heer, U doorgrondt en kent mij)
Gebed
Getuigenis Jekele
Belijdenis Liesbeth, Suzanne en Jekele
Doopsbediening Jekele
Doopvragen Emil en Henny
Doopsbediening Femke
Opdracht
Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2 en 3 (Ga met God en hij zal met je zijn)
Felicitaties
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Zegen
Zingen: GKB Gezang 99 : 1 en 3 (U zij de glorie)

Pasen: alles is anders!

Inleiding
dia 1 – zwart
Absurd toch?
Heb je het beste nieuws gekregen dat je ooit had kunnen bedenken,
sterker nog: nieuws dat zo goed is, dat je het nooit had kunnen bedenken,
en dan ben je helemaal niet blij!
In plaats daarvan ben je bang en vlucht je weg.
Snap jij dat?

dia 2 – over mijn lijk
Kort geleden zag ik een fragment van de tv-serie ‘over mijn lijk’
waardoor ik er opeens meer van ging begrijpen.
In ‘over mijn lijk’ worden ongeneeslijk zieke jongeren gevolgd.
Hoe gaan zij om met de naderende dood?
Hoe nemen ze afscheid van het leven?
Wat is belangrijk voor hen in de tijd die hen rest?
Indringende televisie.

dia 3 – Chelsea
Het beste nieuws wat je dan kunt krijgen, lijkt mij,
is dat je genezen bent.
Eén van de deelnemende jongeren, Chelsea, krijgt zo’n soort bericht.
Zij heeft een spierziekte en volgens de artsen nog 3 tot 5 jaar te leven.
In die tijd zou ze steeds verder achteruit gaan.
Maar dat gebeurt niet.
Waarschijnlijk is er sprake van een andere spierziekte.
Het kan dat ze nog 3 jaar te leven heeft,
maar het kan net zo goed dat ze nog 80 jaar leeft.
De deur naar het leven is voor haar weer geopend.

Hoe zou je reageren als je dat bericht krijgt?
Ik zou zeggen: je bent superblij, je maakt een vreugdedans
en organiseert een feest om het leven te vieren.
O, en natuurlijk is Chelsea blij, maar ze vertelt ook iets anders.
Ze had zich al helemaal neergelegd bij haar naderende dood.
Nu moet ze afscheid nemen van het idee dat ze binnenkort zal sterven.
Afscheid nemen van iets dat heel bepalend voor haar is geworden.
Het klinkt misschien gek, maar dat is een soort rouwproces.
Chelsea moet opnieuw beginnen, moet zichzelf weer gaan uitvinden.
Ze had zich ingesteld op nog maximaal 5 jaar,
en dan maak je keuzes voor die korte periode:
stoppen met je opleiding, extra tijd voor vrienden en familie, dat soort dingen.
Zo’n periode van 5 jaar, hoe heftig het ook is, geeft je zekerheid.
Nu moet ze weer leren leven met onzekerheid.
Dat is best verwarrend!

dia 4 – Pasen: alles is anders
Positief nieuws kan je onzeker en bang maken.
En als je het zo bekijkt
is de reactie van de vrouwen bij het graf van Jezus nog niet zo gek.
Want Pasen zegt: je moet opnieuw beginnen,
alles is anders!

1. Het is niet anders…
dia 5 – tegeltje
Wij kunnen het leven niet naar onze hand zetten.
Ook al geloven we graag dat we ons eigen leven bepalen,
het besef dat er van alles in je leven is waar je geen invloed op hebt, zit heel diep.
Er is zelfs een Fries spreekwoord voor:
‘as ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.’
Je kunt er maar beter het beste van maken.
Het is niet anders…

dia 6 – het leven doet pijn
Dan denk ik ook aan Brussel.
In het Midden-Oosten zijn aanslagen aan de orde van de dag,
en hebben mensen zich op deze dreiging ingesteld.
Maar ook in onze westerse wereld, de wereld waarin we ons veilig voelden,
wordt de dreiging van terreur steeds reëler.
En wat dan direct na zo’n aanslag wordt gezegd:
‘we moeten ons niet laten beheersen door angst,
want dan hebben de terroristen gewonnen.’
Ik denk dat dat waar is,
al is de ellende met angst dat je er niet zoveel controle over hebt.
Hoe dan ook: de kans is groot dat in de nabije toekomst
meer van zulke aanslagen gepleegd worden, er is een reële dreiging,
en daar moeten we maar mee leren leven.
Het is niet anders…

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor terrorisme:
het geldt voor elke tegenslag waar je mee te maken krijgt.
Ziekte, een burn-out, relatieproblemen,
werkloosheid, eenzaamheid, afgewezen worden,
en je kunt het rijtje vast wel aanvullen met je eigen problemen.
Je kunt je er maar beter op instellen dat leven pijn doet,
dat het leven niet is wat je ervan zou willen.
Het is niet anders…

dia 7 – leren leven met tegenslag
Dat is ook hoe de vrouwen die ochtend bij het graf komen.
De afgelopen maanden hebben ze geleefd in een droom.
Een droom van een betere wereld, een droom van een beter leven.
Ze kennen Jezus nu een paar jaar,
en langzaam is in hen de overtuiging gegroeid
dat Jezus van de wereld een betere plek zal maken.
Jezus sprak vaak over Gods koninkrijk,
over een prachtige wereld waar liefde voorop gaat.
Maar nu zijn ze weer met de neus op de feiten gedrukt.
Met praatjes over liefde wordt de wereld nog niet mooier.
Die wereld heeft keihard afgerekend met hun Jezus.
Het kruis heeft hun droom om zeep geholpen.
De herinnering aan Jezus blijft.
Maar de wereld zal er niet anders van worden.

De vrouwen staan weer met beide benen op de grond.
Het leven doet pijn, daar zijn ze inmiddels wel aan gewend geraakt.
Jezus is dood: het is niet anders.
Ze zullen ermee moeten leren leven.
Dat het wel eens anders zou kunnen zijn, komt niet in hen op.
Ook al heeft Jezus vaak gezegd dat hij zou opstaan.
De vrouwen weten: dood is dood.
Je kunt wel hoop koesteren, maar je houdt jezelf voor de gek.
Je kunt maar beter leren leven met de situatie.

2. Pasen: alles is anders!
dia 8 – Pasen: alles is anders!
Pasen breekt op dat fatalisme in.
Ís het niet anders?
Pasen is radicaal goed nieuws: alles is anders!

dia 9 – ongelofelijk nieuws
De vrouwen schrikken vreselijk als ze bij het graf komen.
Wat ze daar aantreffen is wel het laatste wat ze verwachten.
De steen is weg, Jezus ligt niet in het graf,
maar er is wel een jongeman, een engel,
die hen vertelt dat Jezus leeft en ze samen met leerlingen naar Galilea moeten gaan.
De vrouwen kunnen nog maar één ding bedenken: wegwezen!

Die vrouwen zijn geen supergelovigen
die het goede nieuws gelijk omarmen.
Ze kunnen het gewoon niet geloven.
De bijbel doet niet alsof het logisch is om te geloven in de opstanding:
dat is het niet en dat is het nooit geweest.
Niemand hield rekening met de opstanding van Jezus.
Marcus is daar heel eerlijk over.
Maar hoe ongeloofwaardig het ook is, hij wil het ons vertellen.
Dat maakt het juist geloofwaardig.

dia 10 – compleet nieuw begin
De vrouwen vluchten, want ze kunnen het niet geloven.
Maar er is ook een andere kant.
Wat ze in het graf te horen krijgen is te groot.
Ze worden geconfronteerd met een kracht die ze niet voor mogelijk hadden gehouden.
Dit is te groot, een ongekende kracht, niet te overzien.
Als dit waar is, is niets meer zeker, moeten ze opnieuw beginnen,
net als Chelsea uit ‘over mijn lijk’.
Het hele wereldbeeld van deze vrouwen staat op zijn kop.
Dat ze in paniek vluchten laat zien hoe krachtig Pasen is.

Pasen is niet een extraatje na Goede Vrijdag.
Jezus heeft voor onze zonden betaald,
en nu loopt het gelukkig ook nog goed af: eind goed, al goed.
Nee: Pasen is niet een feestelijke afsluiting van de lijdenstijd.
Pasen is een compleet nieuw begin: alles is anders.
Door Pasen is de wereld een andere plaats geworden.
Als Jezus niet zou zijn opgestaan,
zouden we zijn voorbeeld hebben overgehouden
en moedeloos worden omdat we de wereld niet beter kunnen maken.
Pasen is dat God inbreekt met zijn levenskracht,
dat hij verder gaat waar wij het niet kunnen.

dia 11 – je niet neerleggen bij hoe het gaat
Dat is geweldig nieuws in een wereld vol angst en haat.
Pasen vertelt je dat je je niet hoeft neer te leggen bij hoe de dingen gaan.
Jezus is opgestaan, tegen alle verwachtingen in.
En dat is nog maar het begin!
Wij denken dat we er maar het beste van moeten maken,
maar God legt zich niet bij de situatie neer.
Daarom mag je als christen na aanslagen als die in Brussel
meer zeggen dan dat we de angst niet mogen laten winnen.
Pasen geeft je ook een reden om niet bang te zijn:
haat en dreiging horen er niet bij, hebben niet het laatste woord.
Je hoeft je er niet bij neer te leggen, want God maakt alles anders.

3. Een ander leven
dia 12 – een ander leven
Na Pasen is het leven niet meer hetzelfde.
Pasen geeft je een ander leven.

dia 13 – Pasen zet je wereld op de kop
Daar kun je op reageren zoals die vrouwen: bang.
Als zij worden geconfronteerd met de kracht van Pasen
rennen ze gillend weg.
Dit is zó anders dat ze ervan weg vluchten.
Van de engel moesten ze de leerlingen op de hoogte brengen,
maar ze zijn te geschrokken om wie dan ook iets te vertellen.
Ze voelen dat hier iets groots gebeurt, iets dan hen ver te boven gaat,
en het brengt hen in totale verwarring.
Ze beseffen dat dit hun wereld op de kop zet,
maar ze kunnen totaal niet overzien wat het voor hun leven betekent.
Pasen is ook gewoon te groot om te vatten.

Maar door Gods genade kun je ook anders reageren: je eraan overgeven.
Want God wil verder met bange mensen.
Mensen die niet beter weten dan dat het leven pijn doet,
die zich daar op hebben ingesteld,
die er maar gewoon het beste van proberen te maken.
Pasen zet de deur open naar een nieuwe wereld.
Alles is er anders, en het is prachtig!
Als de vrouwen daar later die dag achter komen,
verdwijnt hun angst en geven ze zich aan het nieuwe leven over.

dia 14 – je leven heeft waarde!
Maar wat is dat dan?
Hoe maakt Pasen je leven anders?
De opstanding van Jezus vertelt je dat je leven waarde heeft,
zelfs al zou vandaag je laatste dag zijn.
Je kunt dan niet meer zeggen:
‘ach, met de dood is het toch afgelopen,
en tot die tijd moet je er maar het beste van maken.’
Dan wordt je op jezelf teruggeworpen.
Maar God gaat verder met je leven.
Paulus heeft een lang bijbelhoofdstuk over de opstanding geschreven, 1 Korintiërs 15,
en dan sluit hij af met:
“kortom: wees standvastig en onwankelbaar
en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer,
in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”
Wat je vandaag met je leven doet, maakt uit.
Als je je werk doet, als je boodschappen doet, als je naar school gaat,
als je bidt, als je geeft, als je liefhebt: het doet ertoe!

dia 15 – open
Pasen geeft je een ander leven.
Liesbeth, Suzanne en Jekele:
vandaag zeggen jullie ‘ja’ op dat leven.
Jekele en Femke: jullie mogen de doop ontvangen,
teken en zegel van dat nieuwe, andere leven.
Een leven waarin je verder mag kijken omdat God de deur open heeft gezet.
Het is Pasen: Jezus leeft!
Amen.
Lucas 24:5b – Jezus, hij is niet bij de doden!

Jezus leeft, maar waar moet je hem zoeken? In ieder geval niet bij de doden. Hij is geen geschiedenis, hij leeft vandaag en zoekt je! Dat verandert je kijk op het hele leven.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 488 en Opwekking 614
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 95 : 1, 2 en 4
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Lucas 24 : 1 – 12
Zingen: Psalm 21 : 3 en 7
Preek over Lucas 24 : 5b
Zingen: Sela – ‘Juicht / Hij is verheerlijkt’ (combinatie Opwekking 174 en 349)
Kinderen terug
Wetslezing: Romeinen 6 : 1 – 11
Zingen: LvK Lied 217 : 3 en 4
Belijdenis
Onderwijs belijdenis
Getuigenis Klasina
Zingen: GKB Gezang 160 : 1 en 2
Belijdenisvragen en zegenbede
Oproep aan gemeente
Zingen: Opwekking 710
Felicitaties
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 99 : 1 en 4
Zegen
Zingen: GKB Gezang 99 : 1 en 2

Jezus, hij is niet bij de doden!

Inleiding
dia 1 – zwart
‘Waarom zoeken jullie de levende onder de doden?’
De engelen stellen deze vraag met verbazing.
Vandaag is de grote dag, Jezus leeft!
Maar over een feest lezen we niets, wel over ongeloof.
Hoe kan dat?!

dia 2 – WIDM
Nou, ik weet wel een antwoord…
Het is maar één woord: ‘kokervisie’.
Wat dat is, kan ik het beste uitleggen met een voorbeeld:
het tv-programma ‘Wie is de Mol’?
Tien bekende Nederlanders gaan samen naar een ver land.
Met groepsopdrachten verdienen ze geld voor de pot.
Er is één probleem:
een van de deelnemers wil juist dat er zo weinig mogelijk in die pot komt.
Dat is de mol.
De mol saboteert, verdraait en verduistert.
Aan de deelnemers de taak de mol te ontmaskeren.
Alles draait om die ene vraag: ‘wie is de mol?’

dia 3 – detective
Thuis op de bank wordt je er in meegezogen.
Kun jij ontdekken wie de boel bedriegt?
Als een ware speurneus komt alles onder een vergrootglas.
‘Hij is wel erg stil, heeft hij iets te verbergen?’
‘Maar zij treed juist steeds op de voorgrond,
dat kan natuurlijk ook een manier zijn om de aandacht af te leiden…’
‘Is ze echt zo naïef, of speelt ze het maar?’
En dat de portofoon het weer eens niet doet,
dat is een wel heel doorzichtige mollenstreek.

dia 4 – kokervisie
Na een paar afleveringen wordt het steeds duidelijker:
jij weet wie de mol is!
Vanaf dan wordt het alleen nog maar bevestigd.
Als jouw mol niets uithaalt,
dan is dat natuurlijk omdat hij voorzichtig moet zijn.
Als jouw mol verantwoordelijk is voor het mislukken van een opdracht,
dan is dat logisch: hij is de mol.
Dat is precies wat kokervisie is:
jij weet hoe het zit, en alles wat er gebeurt, pas je in dat plaatje in.

Tot in de laatste aflevering blijkt dat jij er helemaal naast zat.
Tenminste, zo gaat dat bij mij altijd…
Alle verborgen hints heb ik gemist,
en de dingen waarvan ik dacht dat het hints waren,
bleken het helemaal niet te zijn.
De echte mollenacties zijn precies in beeld gebracht,
maar ik heb het gewoon niet gezien.
Achteraf blijkt alles anders.

dia 5 – Jezus, hij is niet bij de doden!
Kokervisie: je denkt dat het snapt.
Dat is wat er in Jeruzalem aan de hand is, die eerste paasdag.
De mensen dachten dat ze Jezus snapten.
Maar ze hebben het helemaal mis,
want Jezus, hij is niet bij de doden.

1. Jezus bij de doden zoeken
dia 6 – Jezus bij de doden zoeken
‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?’, vragen de engelen.
Voor de vrouwen bij het graf is dat helemaal geen vraag:
Jezus is dood, waar zouden ze hem anders moeten zoeken?
Natuurlijk zoek je Jezus bij de doden!

dia 7 – alleen de herinnering blijft bestaan
Daarom zijn ze daar, die ochtend.
Vrijdag hadden ze in alle haast Jezus begraven.
Er was geen tijd voor afscheid en verdriet.
Nu, op de vroege zondagochtend, willen ze dat inhalen.
Willen ze Jezus de laatste eer bewijzen,
door zijn lichaam met olie te verzorgen.
Willen ze voor de laatste keer zitten aan zijn voeten,
en kijken naar die man die hun levens veranderd heeft.
Willen ze huilen omdat het nooit meer hetzelfde zal zijn.
Alleen de herinnering aan Jezus zal voortleven.
En waar kun je die herinneringen beter zoeken dan hier,
in het graf, Jezus’ laatste rustplaats?

Wij kennen het vervolg van het verhaal:
Jezus is niet dood, hij leeft.
Jezus heeft zelfs verteld dat het zo zou gaan,
bijvoorbeeld in Lucas 9: ‘maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.’
Ze hadden het dus kunnen weten!
Geloofden ze Jezus soms niet?

dia 8 – opstanding past niet in het systeem
Probeer je even in die vrouwen in te leven.
Zo gek is het niet dat ze denken dat Jezus dood is.
Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar:
dode mensen worden niet weer levend.
De dood is definitief.
Alleen Jezus kon er een einde aan maken,
maar ja, die is nu dood…
Dat Jezus zou opstaan uit de dood, dat paste gewoon niet in hun systeem.
Trouwens, ook niet in ons systeem.

dia 9 – televisie
Als je 500 jaar terug in de tijd zou kunnen gaan,
en dan de mensen daar zou moeten uitleggen wat een televisie is,
dan zouden ze je ook nooit gaan begrijpen.
Een schilderij dat steeds verandert en waar ook nog geluid uit komt…
Dat bestaat gewoon niet!
Hoe vaak je daar ook zou vertellen over een televisie,
de mensen zouden het toch nooit begrijpen.

dia 10 = dia 8
Zo is het met de opstanding van Jezus ook.
Hij heeft het er van tevoren wel over gehad,
maar de mensen konden het niet begrijpen.
Het past gewoon niet bij de wereld die zij kennen.
Dit is nieuw, dit is totaal anders.
Geen wonder dat ze Jezus bij de doden zoeken.
En natuurlijk reageren de andere leerlingen sceptisch
als de vrouwen hen proberen aan te praten dat Jezus leeft.
Dat kan gewoon niet!
Die vrouwen hebben slecht geslapen,
ze zijn emotioneel helemaal op, die kun je niet geloven.
Jezus is gewoon dood, punt.

dia 11 – wie Jezus was in plaats van wie Jezus is
Natuurlijk zoeken ze Jezus bij de doden!
En vandaag kunnen wij ook zomaar in die valkuil stappen.
Door te zoeken naar herinneringen aan Jezus,
in plaats van Jezus vandaag als de levende te ontmoeten.
Je leert Jezus niet kennen als je alles over hem leest.
Je leert Jezus niet kennen als je naar Israël gaat en daar zijn graf bezoekt.
Je leert Jezus niet kennen als hij in de geschiedenisboekjes blijft,
en alleen maar in de herinnering voortleeft.
Jezus bij de doden zoeken,
het is veel weten over wie Jezus was maar niets over wie hij vandaag voor je is,
het is veel studie doen naar Jezus, maar niet of nauwelijks in gebed met hem omgaan.

2. Jezus is niet bij de doden!
dia 12 – Jezus is niet bij de doden!
‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?’
Ook al is het volstrekt logisch om Jezus daar te zoeken,
toch stellen de engelen deze vraag.
En voor hen is het geen flauwe vraag:
ze verbazen zich er oprecht over waarom die vrouwen nog bij het graf komen.
Want Jezus had het gezegd, dat hij zou opstaan.
Ja, ze hadden het kunnen weten,
als ze echt naar Jezus hadden geluisterd,
en hun zicht niet vertroebeld was door hun eigen kokervisies.
‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?’
Het is geen vraag maar een boodschap:
Jezus is niet bij de doden!

dia 13 – alles blijkt anders
Langzaam dringt het bij de vrouwen door.
Als de engelen doorpraten,
Jezus’ eigen woorden in herinnering brengen,
komt het bij de vrouwen binnen.
‘O, wacht, ja, ja, het klopt, het klopt!’
Bij Petrus gaat het al net zo.
Terwijl de andere leerlingen nog denken
dat de vrouwen emotioneel ontoerekeningsvatbaar zijn,
haakt het bij Petrus.
Hier is iets aan de hand, en hij wil weten wat!

Het doet mij denken aan de verrassende ontknoping van een spannend boek.
Dat alle radertjes in je hoofd als een gek gaan draaien,
dat je het niet snapt, dat je honderden vragen hebt,
en dat langzaam het plaatje duidelijk wordt.
Dat alles anders is dan je dacht,
en dat als je het boek opnieuw zou lezen,
je opeens allemaal dingen leest die je eerder gewoon over het hoofd had gezien.

Zoiets gebeurt met de vrouwen en met Petrus.
Dat Jezus leeft, het paste niet in hun systeem.
Dan kun je twee dingen doen:
ontkennen dat Jezus leeft of je systeem aanpassen.
Ze doen het laatste: ze leren op een heel nieuwe manier te kijken,
naar Jezus, naar zichzelf en naar het leven.
Als Jezus is opgestaan, dan is alles anders dan gedacht!
Het is van een volstrekt andere orde, het past in geen enkel systeem,
het zet hoe je naar het leven kijkt helemaal op de kop.
Opeens begrijpen de vrouwen dat ze een kokervisie hadden.
Ze moeten Jezus opnieuw leren kennen.
De opstanding van Jezus past niet in onze kokervisies,
past niet bij het zoeken naar Jezus bij de doden:
Jezus is niet dood, hij is geen geschiedenis, hij leeft vandaag!

dia 14 – Jezus is koning in de hemel en op aarde
Een ‘volstrekt andere orde’ noemde ik het net.
Wat is dat compleet nieuwe, dat alles verandert?
Het is dat Jezus gestorven is en leeft,
dat hij met een hemels lichaam op aarde is,
dat hemel en aarde elkaar in hem ontmoeten.
Het is dat Jezus niet in alleen in de herinnering voortleeft,
als een wijze leraar die veel voor mensen betekend heeft.
We hoeven niet ‘in zijn geest’ hem na te doen
om van de wereld een betere plek te maken,
hij brengt zelf zijn koninkrijk op aarde.
Jezus is de koning van hemel en aarde,
zijn dood blijkt de genadeslag voor al het kwaad te zijn.

Dit is zo’n verrassende ontknoping, alles blijkt anders te zijn,
een ontknoping ook waar je honderden vragen bij kunt stellen.
‘Hoe zit het dan met dit?’, en ‘wat betekent dit hier nu voor?’
Met die vragen ben je nooit klaar.
De opstanding van Jezus blijkt altijd weer groter,
verwondert je alleen maar meer.

3. De levende Jezus zoekt je
dia 15 – de levende Jezus zoekt je
‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?’
Die vraag is voor ons een uitdaging.
Blijf je Jezus bij de doden zoeken?
Of ga je anders aankijken tegen Jezus, de wereld en het leven?
Het daagt je uit om je kokervisie aan de kant te zetten.

dia 16 – herken Jezus…
Maar als je Jezus niet bij de doden moet zoeken, wat moet je dan wel?
Het lijkt eigenlijk best wel voor dat hand te liggen:
dan moet je Jezus gewoon bij de levenden zoeken.
Dat klinkt simpel, en het is te simpel.
Want waar moet je dan zoeken?
Als Jezus leeft, dan kan hij overal zijn!
Dat de leerlingen naar Jezus zoeken, levert niets op.
Ze ontmoeten Jezus pas als Jezus zich laat zien,
als Jezus het is die hen zoekt!
Wij kunnen Jezus wel zoeken, maar het begint met dat Jezus zoekt.
Laat je je door de levende vinden?
Of vind je het idee zo belachelijk dat je hem simpelweg niet herkent?
Omdat het gewoon niet in je systeem past?

Klasina, jij belijdt vandaag in ons midden dat Jezus leeft.
Jezus heeft jou gezocht!
Klasina, jij bent door Jezus gevonden, jij hebt Jezus herkend,
en nu mag jij getuigen dat Jezus leeft!

dia 17 – …in wat hij doet
Als Jezus je zoekt – en dat doet hij! – dan kun je hem overal herkennen.
Ik wil er nu nog twee van noemen.
Het eerste: je kunt Jezus herkennen in wat hij doet.
Je hoeft niet naar de plaatsen waar Jezus ooit geweest is
om door hem gevonden te worden.
Hij is overal, en laat overal zijn handtekening achter.
Je kunt hem herkennen in het werk van het Leger des Heils
op de Wallen in Amsterdam.
Maar je hoeft zelfs niet zo ver van huis.
Je kunt Jezus ook in Franeker, of Dronrijp, herkennen.
Overal waar mensen met Jezus leven,
overal waar mensen vergeven, liefhebben en zichzelf verloochenen,
mag je Jezus herkennen.
Niet het lege graf bewijst dat Jezus is opgestaan,
maar wat Jezus doet in de levens van mensen die hem herkennen.

dia 18 – …aan zijn maaltijd
Het tweede: volgende week vieren we de maaltijd van de Heer.
Klasina, jij mag het voor het eerst meevieren.
Ook daar aan tafel mag je Jezus als de levende ontmoeten.
Het avondmaal is geen herinnering aan wie Jezus was,
ja natuurlijk denken we terug aan zijn sterven en leven,
maar het is allereerst een ontmoeting met wie Jezus is.
En wie volgende week aan tafel gaat,
doet zelf ook weer belijdenis van zijn of haar geloof:
dat Jezus niet dood is, maar de levende Heer.

Jezus is niet bij de doden, hij leeft en zoekt je.
Mag hij jou vinden?
Dan zul je echt leven, met hem!
Amen.
Jesaja 49:6 – De missionaire kerk

Afsluitende preek van gemeenteproject ‘Feest van genade’: ‘de missionaire kerk’. Het feest van genade is te mooi om voor jezelf te houden. Het is altijd al Gods plan geweest dat het goede nieuws naar buiten ging. Wij mogen meedoen in dat plan.

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Gemeentekoor ‘Waar8ig’: ‘Met hart en ziel’ en ‘Tienduizend redenen’
Stil gebed
Gemeentekoor ‘Waar8ig’: ‘Votum en groet’
Zingen: Psalm 117
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Jesaja 49 : 1 – 13
Zingen: GKB Gezang 52 : 1 en 2
Preek over Jesaja 49 : 6
Zingen: Psalm 67 : 2 en 3
Kinderen terug
Wetslezing
Gemeentekoor ‘Waar8ig’: ‘Ik ben’ (met gemeente) en ‘Machtig God, sterke Rots’
Belijdenis en doop
Getuigenis
Onderwijs
Gebed
Belijdenis: vragen en zegenbede
Doop: vragen en doopbediening
Oproep aan gemeente
Zingen: Opwekking 710
Felicitaties
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Lied 21 : 3 en 7
Zegen

De missionaire kerk

Inleiding
dia 1 – zwart
Ken je Herman al?
Nee, ik bedoel niet iemand die ‘Herman’ heet.
En voor de mensen die mij een beetje kennen:
ik bedoel ook niet mijn auto.
Ik heb namelijk de merkwaardige gewoonte om auto’s namen te geven.
Zo heeft iedereen zijn eigenaardigheden…
Nee, ik bedoel Herman het vriendschapsbrood.
Wie heeft dat wel eens gehad?

dia 2 – deeg Herman
Met Herman is iets geks aan de hand:
je kunt het niet zelf maken,
je moet het deeg van iemand anders krijgen.
Ja, je kunt vals spelen en zelf het deeg maken.
Maar het is natuurlijk veel leuker als je het deeg van iemand krijgt!
Daarom heet het ook een ‘vriendschapsbrood’.

dia 3 – brood Herman
Herman is dus een cadeau.
En het is een cadeau waar je voor moet zorgen.
Want als je het deeg krijgt, kun je nog niet direct gaan bakken.
Herman houdt je nog 10 dagen bezig.
Soms moet je alleen even roeren,
maar soms heeft Herman ook honger,
dan moet je hem bloem, melk en suiker geven.
Op de 10e dag kun je dan eindelijk Herman gaan bakken.
En smullen maar!

dia 4 – porties
Maar dat is nog niet alles.
Want van het deeg dat je hebt, kun je wel 4 Hermans maken!
Dat is niet helemaal de bedoeling.
Herman is een cadeau om verder te geven.
1 Portie is voor jezelf, en de andere 3 porties geef je weg aan bijvoorbeeld vrienden.
Zij zorgen dan ook weer 10 dagen voor hun Herman,
en kunnen dan ook weer 3 porties weggeven.
Herman moet je niet voor jezelf houden, maar doorgeven.

dia 5 – de missionaire kerk
En dan komen we bij de boodschap van vanochtend.
Vandaag is de laatste zondag van ons gemeenteproject ‘feest van genade’.
Het onderwerp voor deze week is ‘de missionaire kerk’.
Want genade is te mooi om voor jezelf te houden.
Net als Herman is genade een cadeau om verder te geven.

1. Goed nieuws!
dia 6 – goed nieuws!
Daarover gaat het in Jesaja 49.
Het is een profetie:
namens God mag Jesaja de Israëlieten goed nieuws brengen.
En goed nieuws, dat kunnen de Israëlieten wel weer eens gebruiken.

dia 7 – kaart Babylonië
Als Jesaja deze woorden aan de Israëlieten overbrengt,
zitten de Israëlieten gevangen in het land Babylonië.
Het speelt zich af in de 6e eeuw voor Christus.
In die tijd was Babylonië de grote wereldmacht.
Het ene na het andere land werd door Babylonië veroverd.
Ook Israël kon daar niet tegen op.
Veel Israëlieten zijn meegenomen naar Babylonië,
wat tegenwoordig Irak is.

dia 8 – gevangen in Babylonië als straf van God
Die Israëlieten zitten daar niet omdat ze pech hebben.
In de bijbel wordt de ballingschap steeds een straf van God genoemd.
God had namelijk grote plannen met Israël.
Uit alle volken had God Israël uitgekozen:
Israël was de dienaar van God.
Het was de opdracht van Israël om aan de andere volken
te laten zien wie God is.
Maar dat is mislukt.
In plaats van dat Israël een voorbeeld was voor de andere volken,
dat andere volken door Israël onder de indruk kwamen van God,
ging het andersom: Israël was onder de indruk van de goden van de andere volken.
Israël is mislukt, en daarom zitten ze daar in Babylonië.

dia 9 – goed nieuws: genade en bevrijding
En dan komt Jesaja met fantastisch nieuws:
er komt een einde aan de ballingschap.
God denkt aan Israël en wil er verder mee gaan.
God stuurt een nieuwe dienaar,
die de Israëlieten uit Babylon terughaalt
zodat ze weer kunnen wonen in hun eigen land.
Dat is nog eens goed nieuws!

Verderop in de bijbel, als Jezus geboren is,
wordt die tekst op Jezus toegepast:
Jezus is Gods dienaar die verlossing brengt.
Jezus brengt goed nieuws: God houdt van je en heeft alles voor je over.
Jezus brengt het feest van genade:
hij wil je bevrijden van alles wat je van God weg houdt.
Het gaat in je leven niet om wat jij allemaal voor elkaar gekregen hebt,
om hoe anderen tegen jou aankijken,
maar om dat God van je houdt.
In de afgelopen weken hebben we het daar steeds over gehad: genade.

Genade is goed nieuws.
En Jacob en Annemarie, als jullie zo belijdenis doen,
getuigen jullie dat jullie die mooie ontdekking ook ontdekt hebben.
God heeft goed nieuws voor je: hij houdt van je.

dia 10 – dat is nog maar het begin
‘Én’, zegt God erbij, ‘dat is nog maar het begin!’
Dat Israël uit Babylon wordt bevrijd, is prachtig.
Dat God van je houdt, is geweldig.
Maar God is niet alleen met Israël bezig,
ook niet alleen met Jacob en Annemarie
of alleen met de kerk.
Het is nog maar het begin!

2. Gods plan met alle mensen
dia 11 – Gods plan met alle mensen
Gods plan gaat verder dan Israël,
verder dan de kerk, verder dan jou.
Hij wil zijn liefde niet aan sommige mensen geven,
hij wil dat het goede nieuws bij alle mensen bekend wordt!
God heeft een plan met alle mensen.

dia 12 – ongeacht wie ze zijn
Natuurlijk vinden de Israëlieten het geweldig dat God hen gaat bevrijden,
maar ik denk dat ze dat ook wel genoeg vinden.
Die redding voor alle volken, waar Jesaja het over heeft,
nou, nee, liever niet!
Bevrijdt God je eindelijk van die ellendige Babyloniërs,
en dan horen die Babyloniërs er nu opeens ook bij!
Redding voor de Babyloniërs, dat is niet echt waar Israël op zit te wachten…
Als Irakees zou je toch ook niet willen dat de soldaten van IS gered worden?
Maar God heeft een plan met alle mensen.

dia 13 – het goede nieuws moet verder
Dat was altijd al de bedoeling.
Het volk Israël moest ervoor zorgen
dat anderen onder de indruk zouden komen van God.
Maar het mislukte.
Gelukkig heeft God het daar niet bij gelaten!
Dan zou niemand in Europa ooit over God gehoord hebben.
Dan zouden jullie, Jacob en Annemarie, vandaag nooit belijdenis doen
en zouden Eva en Nora nooit gedoopt worden.
Maar God liet het er niet bij zitten:
het goede nieuws moest verder komen.

dia 14 – Jezus is redder voor de wereld
Daarom is Jezus gekomen.
Wat Israël niet is gelukt, doet Jezus wel:
hij brengt het goede nieuws verder.
Sterker nog: Jezus is de redding van de wereld in eigen persoon.
In de NBV, de vertaling waar we uit gelezen hebben, hoor je dat niet zo terug.
In het Hebreeuws en de vorige week verschenen BGT wel:
“Ik heb je uitgekozen om een redder te zijn voor alle volken.
Met jouw hulp zal ik alle mensen op aarde bevrijden.”

Maar wat is er nu zo bijzonder aan Jezus?
Het probleem met Israël was dat het God vergat
en steeds meer ging lijken op alle andere volken op aarde.
Israël leek niet op God, liet niets over God zien.
Jezus wel: hij is echt anders,
hij lijkt op God, hij ís zelfs God.

Jezus is zo compleet anders dan wat wij normaal vinden.
Mensen die niet meetellen, waar je liever niet mee gezien wilde worden,
daar ging Jezus juist op de koffie of samen eten.
Mensen die je te vriend moet houden,
omdat ze macht hebben en dat voor jou kunnen gebruiken,
die joeg Jezus juist steeds tegen zich in het harnas.
Mensen die je onrecht aandoen,
die je het liefst uit de weg zou willen ruimen,
weten Jezus niet tot geweld te verleiden.
Jezus is niet van de prestaties om trots op te zijn,
niet van status, niet van ellebogenwerk.
Jezus vecht niet met wapens, maar met liefde.
Tot aan het kruis.
Zo liet hij God zien, en dat valt op!
Alle mensen mogen dat zien,
want zo is Jezus de redder,
niet voor sommige mensen maar voor de wereld.

3. Meedoen in Gods plan
dia 15 – meedoen in Gods plan
We hebben het nu gehad over Israël en over Jezus,
maar hoe zit het nu met ons?
En Jezus op aarde, dat ligt ook alweer 2000 jaar achter ons,
dus wat zie je in de wereld nog van hem?

dia 16 – Jezus’ taak is onze taak
In de bijbel wordt het gedeelte uit Jesaja 49 nog een keer aangehaald,
door Paulus in Handelingen 13.
Dat is in de eerste jaren van de christelijke kerk.
Paulus trekt van stad naar stad om over Jezus te vertellen.
En dan begint hij bij de Joden.
Maar veel Joden willen van niets weten.
En dan gaat Paulus verder, naar andere volken, en dan zegt hij:
‘De Heer heeft ons het volgende opgedragen:
“ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken
om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”
Die taak van Jezus, daarvan zegt Paulus: het is nu ook onze taak.

Jezus is zo mooi, dat kun je niet voor jezelf houden!
Genade is niet alleen een feest voor jezelf.
Als het echt een feest voor je is, dan gun je het aan iedereen!
Niet omdat dat nu eenmaal van je geloof moet,
christenen delen het goede nieuws
niet omdat ze aan een of andere verplichting moeten voldoen,
maar omdat het zo mooi is.

dia 17 – IBC
Een paar weken geleden ging de ice-bucket challenge rond.
Opeens verschenen op facebook van iedereen filmpjes
dat ze een emmer ijskoud water over zich heen lieten gooien.
Op manier werd aandacht gevraagd voor de ziekte ALS.
De bedoeling was natuurlijk om dan ook nog wat te doneren,
én: als jij de uitdaging was aangegaan,
mocht je ook een paar anderen uitdagen om zo’n filmpje te maken.
Misschien had je nog nooit van ALS gehoord,
en opeens werd je zelf een soort ambassadeur voor het ALS-fonds.

dia 18 – christenen vertegenwoordigen Jezus
Zo zijn christenen ambassadeurs van Jezus,
ze vertegenwoordigen Jezus naar de mensen om hen heen.
En bij die ice-bucket-challenge kwam er nog wel groepsdruk bij kijken,
je kon het eigenlijk niet maken om ‘nee’ te zeggen,
maar veel mensen vonden het ook gewoon echt mooi en belangrijk.
Nou, als je Jezus echt mooi en belangrijk vindt,
dan mag je hem vertegenwoordigen.

En wat ik zo mooi vind:
dan mag je meedoen in Gods plan.
Het is niet zo dat wij het nu maar voor elkaar moeten krijgen.
Nee, God wil alle mensen bereiken,
en wij mogen met God meedoen.
Het licht van Jezus, niet ons eigen licht, laten schijnen in de wereld.
Net als Jezus kun je dan verschil maken, redding brengen.

4. Wees Gods spiegel
dia 19 – wees Gods spiegel
Maar hoe doe je dat dan?
Hoe kun je Jezus, hoe kun je God laten zien?
Hoe kun je in deze wereld licht brengen?
Dat kan door een spiegel te zijn.

dia 20 – binnenspiegel
In een auto heb je spiegels zodat je de weg achter je kunt zien.
Maar soms heb je niets aan die spiegels.
Als je auto zo volgepakt zit dat de achterruit niet meer vrij is,
zit er iets tussen de weg achter je en de spiegel.
Wiskundig gezegd: de zichtlijn is geblokkeerd.
Dan is een spiegel nutteloos.
En als je als bestuurder van de auto de spiegel niet kunt zien,
bijvoorbeeld omdat er een zonneklep voor hangt,
dan heb je ook niets aan de spiegel.

Christenen zijn spiegels.
Het is de bedoeling dat mensen in die spiegel kijken en God erin zien.
En net als met de autospiegel kunnen de zichtlijnen geblokkeerd worden.
Er kunnen dingen in de weg staan tussen jou als spiegel en God,
en dingen tussen jou en mensen.

dia 21 – zichtlijn naar God: kijk naar Gods liefde
Om een spiegel van God te zijn,
moet er een open zichtlijn zijn naar God en naar zijn liefde.
Je kunt alleen een spiegel zijn
als je steeds naar Gods liefde kijkt,
als je daarvan onder de indruk bent,
en daaruit wordt gemotiveerd.

dia 22 – zichtlijn naar mensen: houd van mensen
En er moet een open zichtlijn zijn naar de mensen om je heen.
Als je niets met andere mensen te maken wilt hebben,
kun je nooit een spiegel van God zijn.
Je bent pas een spiegel als je van de mensen om je heen houdt,
als je om hen geeft en hen die prachtige ontdekking van genade ook gunt.
Kijk naar mensen zoals God naar mensen kijkt:
als waardevolle mensen die hij heeft gemaakt.

dia 23 – als spiegel lijk je op Jezus
Wees een spiegel, dan zien mensen iets van Jezus in jou.
Jezus was echt anders dan wat de wereld ooit had meegemaakt.
Als spiegel lijk je op hem: je kiest niet voor je eigen belang,
maar voor het belang van de ander.
Liefde staat voorop.
Als mensen dat in je zien,
mogen ze zien wat Gods plan is met de wereld.

Christenen zijn spiegels, de kerk is een spiegel.
En als je geen christen bent:
kijk maar naar die spiegel,
en als je dan iets ziet wat helemaal niet op Jezus lijkt: zeg het ons dan.
Je mag ons er aan houden dat wij spiegels zijn.

Dat God je verlost, dat is nog maar het begin.
Je mag met God meedoen in zijn grotere plan.
Ook jullie, Jacob en Annemarie.
Wees een spiegel.
Want Gods liefde is te mooi om voor jezelf te houden.
Amen.
1 Korintiërs 1:18 – Kiezen voor Jezus is niet normaal

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Zingen: Opwekking 733

Stil gebed

Votum en vredegroet

Zingen: Psalm 62 : 4, 5 en 6

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: 1 Korintiërs 1 : 18 – 31

Zingen: Psalm 107 : 1 en 13

Preek over 1 Korintiërs 1 : 18

Zingen: Opwekking 268

Kinderen terug

Kinderlied

Lezen wet

Zingen: Opwekking 387

Belijdenis Sara en Martijn

Zingen: Opwekking 710

Gebed

Collecte

Zingen: GKB Gezang 165

Zegen

Preek: Kiezen voor Jezus is niet normaal

Inleiding

dia 1 – feest

Natuurlijk wil ik de feestvreugde van vandaag niet verstoren.

Sara en Martijn, jullie willen in deze dienst

met ons allemaal als getuigen,

belijden dat Jezus ook jullie Heer is.

Vandaag zeggen jullie vol overtuiging:

‘ja, wij willen bij Jezus horen!’

Als gemeente worden we daar blij van.

Natuurlijk wil ik die feestvreugde niet verstoren.

Maar toch…

dia 2 – zwart

Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen:

waarom zouden jullie,

twee leuke, vlotte, jonge mensen,

je leven vergooien door belijdenis te doen?

Trap er alsjeblieft niet in!

Paulus zegt het toch zelf: het evangelie is dwaas.

Geloven in Jezus, dat slaat toch nergens op?

Dat is toch niet meer van deze tijd?

Wat zijn jullie voor achtergebleven mensen?

Op welke planeet hebben jullie gezeten?

Wakker worden, het is 2013, vergeet die Jezus toch.

dia 3 – veterstrikdiploma

Sara en Martijn, jullie kunnen toch nadenken?

Jullie hebben je veterstrikdiploma toch gehaald?

Dan is geloven toch niets voor jullie?!

Of hebben ze daar in die kerk

jullie hersens zo gespoeld dat jullie zelf niet meer kunnen denken?

Je kunt nu nog kiezen, zometeen zit je er aan vast.

Weten jullie het zeker?

Oke, ik had ook niet verwacht

dat jullie van deze argumenten onder de indruk zouden zijn.

Ja, jullie hebben je veterstrikdiploma gehaald,

en gelukkig ook nog wel meer dan dat,

jullie kunnen prima zelf nadenken.

Daar kan ik zelf ook over meepraten:

je wilt niet weten wat voor moeilijke vragen die twee stelden…

En toch willen jullie ‘ja’ zeggen tegen Jezus.

dia 4 – zwart

Het lijkt soms heel gewoon

om als je een jaartje of 17, 18, 19 bent belijdenis te doen.

Maar mensen die dat raar vinden hebben gelijk!

Kiezen voor Jezus is niet normaal.

Jullie doen gelukkig ook geen belijdenis

omdat dat er nu eenmaal bij hoort.

dia 5 – vers 18

Daarover heeft Paulus het.

Laten we even stilstaan bij de woorden die hij in vers 18 schrijft:

‘De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan,

maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God.’

1.Grip op je leven

dia 6 – grip op je leven

Wat zit er nu achter die woorden van Paulus?

In vers 22 laat Paulus daar wat van zien:

‘de Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid.’

Die Joden en Grieken, die zoeken iets wat ze bij Jezus in ieder geval niet vinden.

En volgens mij gaat dat niet alleen op voor Joden en Grieken,

maar voor alle mensen.

We zoeken iets wat we bij Jezus niet kunnen vinden.

Wat mensen graag willen is grip op hun leven.

We willen weten waar we aan toe zijn, onzekerheid is eng,

en het leven naar onze hand zetten.

Iedereen wil toch een aangenaam leven?

dia 7 – Joods

Dat zoeken de Joden en Grieken dus ook.

De Joden in hun godsdienst.

Die geeft hen grip op hun leven.

Daar zijn de antwoorden op hun grote vragen te vinden:

hoe je een goed mens kunt zijn, hoe je gelukkig wordt.

Een godsdienstig leven, dat is het beste leven.

En als je in die tijd als Jood je godsdienstigheid goed liet zien,

dan had iedereen respect voor je.

De Joden verwachten een wonder van God.

Ze kenden de verhalen over vroeger.

Hoe God hen steeds van hun vijanden verloste, en al die andere wonderen.

Zo’n wonder kunnen ze nu ook wel gebruiken,

nu ze worden overheerst door de Romeinen.

In al hun godsdienstigheid zoeken de Joden wonderen,

om zo weer grip op hun leven te krijgen.

dia 8 – filosoof

Bij de Grieken is dat heel anders.

Volgens hen zijn de Joden maar ‘zwevers’.

Een God die wonderen doet…

Nee, Grieken vertrouwen liever op hun gezonde verstand.

Bijna alle grote filosofen kwamen uit Griekenland:

Socrates, Plato, Aristoteles.

Als je maar goed genoeg over het leven nadenkt,

als je maar zoekt naar wijsheid,

dan kun je grip krijgen op je leven.

En de allerwijste mensen, die krijgen veel respect.

dia 9 – andere manieren

Wijsheid en wonderen.

Ik denk niet dat we daar vandaag zo mee bezig zijn,

maar met die vraag die daarachter ligt wel:

hoe krijg je grip op je leven?

En of je dat nu zoekt in wijsheid, in wonderen,

of in de wetenschap, op een yogales, in humor of in lef:

ons leven naar de hand zetten, dat willen we allemaal!

We willen gelukkig zijn.

We willen iets bereiken met ons leven,

en het liefst ook dat anderen daarvan onder de indruk zijn.

Mensen die het gemaakt hebben, daar kijken we tegen op.

2.Het kruis

dia 10 – Jezus is niet ‘succesvol’

Van zulke mensen kun je natuurlijk veel voorbeelden noemen.

Ben je van de wetenschap, dan is Albert Einstein een held.

Ben je meer van Oosterse meditatie, dan kijk je eerder op tegen de Dalai Lama.

Dat lijstje kun je met nog veel meer namen uitbreiden,

maar Jezus hoort er in ieder geval niet bij!

Hij is precies het tegenovergestelde van iemand die het gemaakt heeft.

Als er iemand is die niet succesvol was, dan is Jezus het wel.

dia 11 – kruis

We hebben hier een kruis staan.

Kijk eens goed naar dat kruis.

Is dat nou een symbool van succes, van macht?

Dat het kruis hier staat, is misschien gewoon geworden.

Elke keer dat je hier komt, staat het er,

het hoort gewoon bij het interieur,

net zoals het orgel en de piano.

Maar kijk nog eens goed.

Het kruis is een moordwapen!

Het werd gebruikt om de doodstraf mee uit te voeren.

Dat is toch walgelijk?

De boodschap van het kruis, waar Paulus het over heeft,

is echt iets heel anders dan wat mensen zoeken.

Mensen zoeken succes en veiligheid.

Het kruis is allesbehalve dat.

Het is het symbool van mislukking en een gruwelijke dood.

dia 12 – in de steek gelaten en misbruikt

Jezus was niet succesvol.

De meeste mensen moesten niets van hem hebben.

O ja, zijn wonderen, die vonden mensen wel interessant.

Maar hij zou niet van die praatjes over zijn ‘Vader in de hemel’ moeten hebben.

Zijn twaalf beste vrienden begrepen hem niet,

en lieten hem in de steek toen het er op aan kwam.

Voor het oog van iedereen die er maar bij wilde zijn, werd Jezus vernederd.

En op veel te jonge leeftijd, hij is ergens in de 30 geworden,

is hij op een tragische manier aan zijn einde gekomen.

Dat zijn geen prestaties om jaloers op te worden.

Jezus had helemaal geen grip op zijn leven,

hij liet alles maar gebeuren.

Zelfs als hij overduidelijk had kunnen ingrijpen, deed hij dat niet.

Jezus liet over zich heen lopen, alsof hij een deurmat was.

Anderen misbruikten hem, en hij ging er aan onderdoor.

Dat is de boodschap van het kruis.

In de verste verte lijkt Jezus niet op wie wij zouden willen zijn.

3.Met een boog om Jezus heen

dia 13 – boog

Het is niet gek om met een grote boog om Jezus heen te lopen.

Daarom zegt Paulus ook dat Jezus een dwaasheid en een aanstoot is.

De boodschap van het kruis is niet wat we graag willen horen.

dia 14 – zonsopkomst

Ik vind het eigenlijk wel mooi dat dat in de bijbel staat.

Martijn, jij vertelde dat je wel eens de reactie tegenkomt:

‘huh, geloof jij nog? Dat is toch iets van vroeger?’

En zo lijkt het inderdaad wel eens.

Vroeger hadden mensen het geloof nodig om van alles in de wereld te verklaren.

Hele simpele dingen, zoals waarom de zon elke dag opkomt.

Inmiddels weten we al lang dat de zon kracht uitoefent op de aarde,

waardoor de aarde in rondjes om de zon draait.

De zon staat stil, maar het lijkt alsof hij opkomt.

Maar God hebben we niet nodig, want inmiddels snappen we het zelf wel.

dia 15 – nooit gewoon geweest

Dan is het toch bemoedigend om te lezen dat het vroeger niet anders was?

Het is niet zo dat geloven vroeger normaal was en nu niet meer.

Geloven in Jezus is nooit normaal geweest!

Christenen zijn in alle tijden belachelijk gemaakt

omdat zij hun vertrouwen stellen op een dode man aan een kruis.

dia 16 – we willen Jezus liever niet

Maar wat is dan het grote probleem met Jezus?

Volgens mij is dat niet dat de wetenschap allerlei argumenten tegen Jezus heeft.

Bijvoorbeeld dat het gewoon onmogelijk is om uit de dood op te staan.

Je kunt hele discussies voeren of dat nu wel of niet kan,

die discussies werden trouwens in de tijd van Paulus net zo hard gevoerd,

maar dat is niet waar het om gaat.

Het grote probleem met Jezus is dat we hem liever niet willen.

dia 17 – voorbeeld

Daar zijn in ieder geval twee redenen voor.

Het eerste is dat we liever geen voorbeeld aan Jezus nemen.

We willen succesvol zijn en van het leven genieten.

Jezus’ manier van leven past daar nou niet bepaald bij.

Laat ik het zo zeggen:

als je onbezorgd wilt leven, dan zijn er makkelijkere manieren.

dia 18 – gered worden

En wat we al helemaal niet willen, en dat is de tweede reden,

is accepteren dat we gered moeten worden.

Voor de Grieken is dat buitengewoon dwaas:

moet een veroordeelde crimineel ons leven redden?

De Joden nemen er zelfs aanstoot aan:

wie aan het kruis sterft, is vervloekt!

Deze Jezus, die geen enkele poging doet om aan het kruis te ontsnappen,

die zou ons moeten redden?

Sterker nog: hij redt ons door die kruisdood.

Niemand wil accepteren dat er zo’n groot offer voor je nodig is.

4.Het kruis is Gods kracht

dia 19 – Gods kracht

Maar Paulus laat het hier niet bij.

Hij zegt niet dat je knettergek bent als je gelooft.

Hij zegt niet: ‘lieve Martijn en Sara, maak toch alsjeblieft een andere keuze.’

Paulus wil ons anders naar het kruis laten kijken.

In de ogen van de wereld is het kruis belachelijk.

‘Maar’, schrijft Paulus, ‘voor ons die gered worden is het de kracht van God.’

Juist het kruis, symbool van zwakheid, laat Gods kracht zien!

We willen graag succesvol zijn en grip op ons leven hebben.

Dat zoek je niet bij het kruis.

Maar de vraag is wel: zoeken we wel goed?

grip op je leven houden, dat klinkt als een mooi ideaal,

maar wie lukt dat nou?

dia 20 – Prediker

Mensen die heel succesvol zijn,

kunnen tegelijk heel onzeker en doodongelukkig zijn.

En zelfs al heb je je leven helemaal voor elkaar,

dan hoeft er maar iets te gebeuren en je bent het weer helemaal kwijt.

In het bijbelboek Prediker staat dat heel mooi:

‘ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid (…)

Maar ik weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot.

Wat de dwaas treft, treft ook mij,

dus waarom ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest?’

dia 21 – macht niet gebruiken

Het kruis is de kracht van God.

Ook als je een voorbeeld aan Jezus neemt.

Dat is geen teken van zwakte.

Het is juist een teken van kracht als je heel goed voor jezelf op kunt komen,

maar er voor kiest dat niet te doen.

Je bent pas echt sterk als je ervoor kunt kiezen je macht niet te gebruiken.

Zoals Jezus ervoor koos om zich gevangen te laten nemen,

ook al had hij legers engelen om hulp kunnen roepen.

Dat is pas echt sterk.

dia 22 – kritisch naar jezelf kijken

En ook accepteren dat je gered moet worden, is heel sterk.

Dan moet je namelijk kritisch naar jezelf kijken.

Paulus schrijft over de kerk van Korinte

dat daar niet zoveel mensen waren die rijk of machtig waren.

Juist voor zulke mensen, mensen die het gemaakt hebben,

is het heel moeilijk om het kruis te accepteren.

Als je maar weinig hebt om trots op te zijn,

is het veel gemakkelijk om te zeggen: ik heb u nodig, Jezus.

Jezus kiest voor wie zichzelf niet zoveel vindt voorstellen.

Voor wie het durft op te geven om grip op zijn leven te hebben.

Daarom zijn de hoeren en tollenaars bij Jezus te vinden.

Maar ook Paulus, iemand die een goede opleiding had gehad,

uit een fijn gezin kwam en die aan een veelbelovende carrière was begonnen.

Maar hij zegt: ik ben niet trots op mijzelf, ik ben alleen trots op Christus.

5.Kwestie van gered worden

dia 23 – gered worden

Sara en Martijn, jullie hebben een dappere keuze gemaakt.

Maar er zullen vast ook mensen zijn die denken:

‘leuk voor jullie dat jullie geloven in Jezus, dat jullie daar wat aan hebben,

echt, dat gun ik jullie van harte, het past ook wel bij jullie,

maar nee, het is niets voor mij.’

Als je er zo tegenover staat,

dan zijn die woorden van Paulus ook behoorlijk heftig!

Want hij heeft het over ‘wie verloren gaan’ en ‘wie gered worden’.

Het kruis van Jezus is voor Paulus niet iets

waar sommige mensen wat mee hebben en anderen niet.

Paulus zegt niet dat je zelf maar moet weten of je er iets mee kunt.

Het is een kwestie van verloren gaan of gered worden.

Als er iets is wat moderne mensen irriteert,

dan is dat het wel.

‘Prima dat je gelooft, moet je helemaal zelf weten,

maar zeg niet dat ik verloren ga.’

En dan kun je nog snel zeggen dat je God niet bent

en jij er niet over gaat wie naar de hel moet,

gelukkig maar,

maar dat je überhaupt durft te geloven in een hel,

dat is toch behoorlijk arrogant.

Ik voel daar in ieder geval helemaal in mee.

Dat mensen verloren gaan, dat is een erg ongemakkelijk onderwerp.

dia 24 – trots op jezelf of op Jezus

Toch schrijft Paulus dat zo scherp.

Je kunt verloren gaan.

Als je zelf de grip op je leven wilt houden,

als je trots op jezelf wilt zijn,

dan moet je dat vooral doen.

God zegt dan: ‘prima, als je het wilt proberen, ik houd je niet tegen,

maar bedenk wel dat die weg doodloopt.’

Hij geeft ook een alternatief:

‘ga over de weg van Jezus, maak je maar klein,

wees maar trots op hem.

Dan zul je het leven vinden dat nog veel beter is dan wat je zocht.’

Sara en Martijn,

jullie zeggen vandaag dat jullie die weg willen inslaan.

Dat is niet normaal, maar wel dapper.

Jullie willen gered worden.

Alle eer aan God!

Amen.
1 Petrus 1 2 3 – Met God, buiten je comfortzone

Zondag voor de vervolgde kerk en openbare geloofsbelijdenis

Liturgie

Zingen vooraf

– Psalmen voor nu 84 ‘Wat hou ik van uw huis’

– Opw 614 ‘Uw genade is mij genoeg’

– GK Gez 158

Stil gebed

Votum

Zegengroet

Zingen: GK Ps 34,1.2

Gebed

Lezen uit de Bijbel

– 1 Petrus 1,3-9

– 1 Petrus 3,8-18

Zingen: GK Ps 34,4.7

Preek

Luisterlied: Opw 687

Zingen: GK Ps 146,1.2.3

Kinderen

Geloofsbelijdenis

– filmpje

– vragen

– Zingen: Opw 710 – zegenlied

– Felicitatie namens de kerkenraad

Voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal met

– Lezen Matt 5,1-16

– Lezen geloofsbelijdenis geschreven door Arie, Bauke en Jeltsje

– Zingen Opw 575

Gebed

Collecte

Zingen: LB 444

Zegen

Opmerkingen:

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

– bij deze preek is een powerpointpresentatie beschikbaar

Preek over 1 Petrus 1 2 3 – Met God – buiten je comfortzone

1. Arie, Bauke, Jeltsje – mooi dat jullie hier vanmorgen zitten. Ik vond het ook een voorrecht om het afgelopen jaar jullie nog belijdeniscatechisatie te mogen geven. Ik heb jullie de afgelopen jaren zien groeien – en nu zit je hier – om zelf ‘ja’ tegen God te zeggen. Dat maakt me dankbaar.

Ik zag van de week een berichtje op facebook, van jou Jeltsje. Een foto van een veld vol mensen op Opwekking. [dia 2]

‘Het bewijs dat ik niet de enige christen in de wereld ben, ook al voelt dat soms wel zo!!’

Soms voelt het eenzaam.

Hoe houd je het vol, hoe ga je de wereld in? Hoe leef je als christen na vandaag? Daar gaan we het dus over hebben.

Tegelijk is het vandaag de zondag voor de vervolgde kerk. [dia 3] Jullie kunnen vrij hier vandaag ‘ja’ zeggen. Je kunt er zonder probleem op facebook berichtjes over plaatsen. Vervolgde christenen kunnen dat niet zonder gevaar. Daarom kunnen wij juist van hen leren – hoe houden zij het vol?

Ik denk dat wij hun voorbeeld hard nodig hebben. Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors zei onlangs dat hij somber is over christenen in het rijke westen. ‘Wij hebben het evangelie verraden. Als de westerse kerk door tolerantie en compromissen in haar comfortzone blijft, is de toekomst niet voor haar, maar voor de lijdende kerk.’

Dat trof me: Zitten wij lekker in onze comfortzone? Of stappen we daar uit? Ligt mijn veiligheid wel echt in God? Hoe hou je dat vol – leven buiten je comfortzone? [dia 4]

Petrus hoorde zelf bij de vervolgde kerk, en de mensen aan wie hij schreef ook. Van hem kunnen we daarom veel leren over hoe je het volhoudt. Ik heb er vier punten uit zijn brief gehaald – als antwoord op de vraag: hoe houd je het vol, hoe ga je de wereld in, je comfortzone uit?

2. Het eerste punt: blij met God. [dia 5]

Leven als christen begint altijd weer opnieuw bij God. En met God kun je ontzettend blij zijn. Petrus schrijft, [dia 6] 1 vers 8: U ervaart een ‘onuitsprekelijke, hemelse vreugde’.

Wow – dat klinkt mooi. Herkennen jullie dat? Of denk je dan – dat wil ik ook – maar ik heb het niet?

Ik herken het – maar lang niet altijd. Blijdschap die diep gaat en waarvan je moet lachen of huilen.

Hoe word je blij?

Je wordt blij door jezelf te richten op dingen die je blij maken, blij-makers. [dia 7] Ik ben geneigd om me te richten op dingen die niet goed gaan, waar ik ontevreden over ben. Een kritische blik. En daar word ik niet blij van.

Blij word ik als ik denk aan blij-maker – of als ik dingen meemaak, waar ik blij van word.

Dus: richt je op wat God geeft om je blij te maken. [dia 8]

Petrus noemt genoeg van dat soort blij-makers. Hij schrijft, 1 vers 3 tot 6: [dia 9]

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover …

Dus hij noemt:

1. je bent opnieuw geboren door de opstanding van Jezus – je hebt als christen nieuw leven;

2. Gods kracht beschermt je – Hij houdt je vast;

3. je complete redding komt er aan, en die kan niet meer stuk.

En als je volhoudt, zegt hij, in vers 7, dan krijg je ‘lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren’. We zijn op weg naar een geweldige beloning. God zal zeggen: Arie, Jeltsje, Bauke, kom hier, op het podium. Geweldig goed gedaan!

Dus zegt Petrus: Wees hier blij mee!

Hoe doe je dat?

Daarvoor is het eerste woord belangrijk: geprezen.

Door God te prijzen en te aanbidden. Door samen te zingen. Door te danken. Heer – u bent geweldig. Dank u dat ik opnieuw geboren ben. Dank u dat u mij beschermt. U zult mij geweldig belonen. Ik aanbid u.

Dat is het eerste: [dia 10] Blij met God. Blij met al die blij-makers.

Je wordt blij door er mee bezig te zijn: aanbidding – bedanken, bewonderen, belijden.

3. Dan het tweede: zuiver van binnen.

Van binnen – je hart, je ziel, je geweten. Moet je eens kijken hoe vaak het daar over gaat. [dia 12]

•        1 vers 22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,

•        2 vers 11  ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.

•        3 vers 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart

•        3 vers 16 houd uw geweten zuiver;

Herken je dat – dat je van binnen meer of minder zuiver kunt zijn?

Het is belangrijk om daar oog voor te hebben – te krijgen.

God maakt je van binnen zuiver.

Een gevoel van rust – van ‘dit klopt’ – van ruimte – van openheid voor God en voor je naaste – van verbondenheid – schoon en heilig en mooi.

Als je van binnen zuiver blijft, blijf je dichtbij God.

Zonde, onze zelfzuchtige verlangens maken je onzuiver – onrustig, je schaamt je, je voelt je schuldig, je baalt, je voelt je vies, rot, onheilig, alleen.

Wie zuiver is van binnen, kan het volhouden – leven met God, van je naaste  houden, leven in liefde.

Wie niet zuiver is, komt alleen te staan. Niet meer leven in liefde. Los van God, los van je naaste.

Hoe blijf je zuiver van binnen? [dia 13]

Het eerste is: laat heel je hart toegewijd zijn aan Christus, je Heer.

Dat is een kwestie van gebed: Heer, laat heel mijn hart onverdeeld voor u zijn. Reinig en vergeef mij, als dat nodig is.

Dat is een kwestie van liefde: Mijn Jezus, ik hou van u.

Van luisteren: Spreek Heer, uw knecht luistert.

Van je laten leiden door de Heilige Geest

Van gehoorzamen – ik doe wat u zegt.

Ook als het niet zo comfortabel voelt.

Dat heeft dus alles te maken met blij zijn met God; daardoor word je, blijf je zuiver van binnen.

Het tweede [klik] is: geef niet toe aan je zelfzuchtige verlangens.

Wat zijn jouw zelfzuchtige verlangens?

Ondankbaarheid. Koppigheid. Lekker toegeven aan je verslaving. Genieten in je eentje en anderen vergeten. Jezelf profileren. Hebben hebben, kopen kopen. Vul maar in. Zelfzuchtig genieten in je eigen comfortzone.

Die zelfzuchtige verlangens zijn gevaarlijk. Ze brengen je ziel in gevaar, zegt Petrus.

Je ziel weg van God.

Je geweten onrustig.

Je vrede weg.

Niet meer open om lief te hebben.

Leeg en alleen blijf je over.

Nee! [klik] Gehoorzaam Jezus en blijf van binnen zuiver.

4. Dan het derde: betrokken op elkaar [dia 14]

Kijk wat Petrus zegt, 3 vers 8:

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

Wees eensgezind, dat zegt Petrus als eerste.

Niet omdat je samen voor Oranje bent. Ook niet omdat je samen lid bent van ‘De Voorhof’.

Deze eensgezindheid begint bij God. Wij willen samen Jezus volgen. Hem centraal zetten. Wij willen samen dat de Heilige Geest in ons leven alle ruimte krijgt. Kinderen van God zijn en tot Gods eer leven.

En verder: Samen je leven delen. Barmhartig zijn. Bereid de minste te zijn. [dia 16]

Dat betekent uit je comfortzone stappen. Je broers en zussen in de kerk zijn niet altijd leuk. Met elkaar meeleven komt niet altijd uit.

Denk jij vaak ‘Ik heb helemaal geen zin om mijn leven met anderen te delen’? ‘Ik kom op zondag in de kerk, dat is genoeg’

Dat is een zelfzuchtig verlangen. Het brengt je ziel in gevaar. Alleen hou je het niet vol. We hebben elkaar nodig.

Ik heb ook niet altijd zin om mijn leven met anderen te delen. Vrijdagavond was er mannenontbijt – mannenontbijt op vrijdagavond, zonder ontbijt. Ik had er niet zoveel zin in, maar ben toch gegaan. En ik merkte weer: als je samen Bijbelstudie doet, samen je leven met elkaar deelt, dan word ik zuiverder van binnen en blijer met God.

Uit je comfortzone stappen, je leven met elkaar delen, je krijgt er veel voor terug.

Uiteindelijk een onvoorstelbare beloning: lof, eer en heerlijkheid van God zelf. Moet je nagaan. En nu ook al een heleboel – andere christenen verrijken jezelf enorm.

Daarom: deel je leven met elkaar – in de gemeente. Op je kring – daar begint het. Daar heb jij verantwoordelijkheid gekregen – voor wie er bij jou op kring zitten.

Vertel wie God voor je is.

Deel wat je eensgezind maakt: de Vader, de Zoon, de Geest.

Vragen: Hoe is het met je? Kan ik je helpen?

Toegeven ‘Ik heb het fout gedaan. Hoe kan ik het goed maken?’

Zeggen ‘Ik vergeef je en hou er over op.’

Laat de gemeente een plek zijn waar je voelt: Ik sta niet alleen in deze wereld, ik ben niet de enige christen.

Kies ervoor om steeds weer betrokken te zijn op elkaar, van elkaar te houden.

5. En dan het laatste punt. Vrijmoedig de wereld in. [dia 17].

Dan vraag ik me af: Wil ik deze wereld in gaan, en daar zichtbaar christen zijn? Ben ik daarin een voorbeeld?

Of ben ik een westerse christen die lekker in zijn eigen comfortzone blijft zitten?

Me veilig verstoppen in Kampen, druk met artikelen schrijven, vergaderen met andere christenen, preken schrijven, voorgaan op zondag.

Hoe sta jij, en ik, tegenover God?

Trek jij de wereld in?

Toch sta ik hier – omdat wij een voorbeeld mogen nemen aan Jezus Christus.

Omdat we elkaar herinneren aan wat Hij heeft gezegd en gedaan voor ons. Aan wie Hij is!

Kijk in 1 Petrus 3,18: [dia 18]

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.

Jezus is onze redder, ons nieuwe leven, en ons voorbeeld. Dat is Hij steeds en ook hier. Vrijmoedig de wereld in, uit je comfortzone – Jezus kwam uit de hemel, ging naar het kruis! Volg die Jezus!

Petrus noemt dan twee dingen:

Eerst, 2 vers 12: [dia 19]

Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.

Doe gewoon het goede.

Dan hoef je nergens bang voor te zijn!

En dan zie je wel wat er gebeurt.

Lees maar 3 vers 13-16: [dia 20]

13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart.

Het eerste is dus: gewoon goed blijven doen. Misschien komt dan ook het tweede:

Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect.

Het tweede kan er dus een gevolg van zijn: mensen vragen waardoor je zo bent. Wat is het geheim van jou leven? Waar hoop je op? Wees altijd bereid om daarover te vertellen.

Niet: vertel altijd en overal waarom jij christen bent. [dia 21]

Maar leef zo dat jij aan het denken zet, en prikkelt.

En als dat gebeurt, als ze je vragen: waarom doe jij zo?

Vertel er dan over. Zachtmoedig, en met respect.

6. Tijd om terug te kijken.

Waar hebben we het over gehad?

Het ging om de vraag: hoe houden we vol? Hoe zijn we christenen die uit hun comfortzone durven stappen? Hoe blijven we echte volgelingen van Jezus?

Vier dingen dus, die bij elkaar horen en elkaar versterken. [dia 22]

Maar het is geen theorie. Het groeit door te doen. Daarom staat er iets achter:

•        Blij met God                         Door aanbidding

•        Zuiver van binnen              Door gehoorzaamheid

•        Betrokken op elkaar         Door lief te hebben

•        Vrijmoedig de wereld in Goed doen en getuigen

Tenslotte: laat je bemoedigen door wat Petrus verderop zegt:

Al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.
Johannes 20,19-23 – Vrede door Christus, vrede via ons, vrede door de Heilige Geestr

Pinksteren – Openbare geloofsbelijdenis

Liturgie

Voorzang:
– Gez 38,1 en 4
– Gez 163,1.2
Belijdeniscatechisanten leggen witte roos bij het doopvont
Stil gebed:
Votum
Zegengroet
Zingen: Gez 105,1.2.3
Wet met Rom 8,12-17
Zingen: Opw 136 – Abba Vader
Gebed
Lezen:
– Hand 2,1-13
– Johannes 20,19-23
Preek over Johannes 20,19-23
Zingen: Gez 64
Kinderen
Openbare geloofsbelijdenis:
– Zingen Gez 168
– vragen
– ja-woorden en zegen
– zingen: Gez 10
– gelukwens namens de gemeente
– Gezamenlijke geloofsbelijdenis: Gez 179a in beurtzang zoals aangegeven
Gebed:
Collecte
Zingen: Gez 161,1.3.4

Zegen

Opmerkingen:

– ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

– bij deze preek is een pp-presentatie beschikbaar

Preek over Johannes 20,19-23 – Vrede door Jezus Christus, vrede via ons, vrede door de Heilige Geest

1. ‘Rust heb je niet hè’? Die woorden waren het begin van een omwenteling bij Joop Gottmers. [Dia 1]Vorige week stond in het Friesch Dagblad een stuk over hem. Een gepest jongetje wat uitgegroeid tot een vechtmachine. Europees kampioen Thaiboksen en nog een aantal andere titels. Handelaar in cocaïne. Crimineel.

Het ging niet goed met hem. Toen hij het helemaal niet meer zag zitten, vastgelopen was, kwam hij bij een antiekhandelaar. En die zei tegen hem: ‘Rust heb je niet hè?’

En dat was de spijker op de kop. Hij had geld, veel geld. Titels. Een reputatie als crimineel. Drugs. Maar geen rust. En toen kwam die antiekhandelaar die tegen hem zie: ‘Rust heb je niet hè?’ Dat was wat hij zocht. Hij zag het leven niet meer zitten. Opgejaagd door de politie. Verslaafd aan pillen, cocaïne, amfetamine. Rusteloos.

En toen zei die antiekhandelaar: Weet je hoe dat komt? Rust heb je niet, want je kent God niet. Als je rust wilt, moet je God gaan zoeken. En dat is Joop Gottmers gaan doen. Hij kan er indrukwekkend over vertellen: God heeft hem gevonden. Joop heeft rust gevonden. Bij Jezus Christus. Bij God.

Heb jij rust? [Dia 2]

Vrede – van binnen?

Wat zijn er veel verhalen over mensen die vol zijn van onrust. Bankdirecteuren uit de VS wiens leven instortte bij het begin van de financiële crisis in 2008. Depressieve mensen. Mensen die van binnen leeg zijn.

Wat wil Jezus ons geven? Hij wil die leegte vullen. Hij geeft rust. Vrede. Kijk maar in Johannes 20. Jezus komt bij zijn leerlingen, op de avond van Pasen. Wat wenst hij ze? ‘Ik wens jullie vrede!’[klik]

Bij Jezus is vrede en rust en blijdschap.

Joop Gottmers zegt erover: Die vrede is veel meer waard dan al het geld wat ik vroeger had. Vroeger was ik nooit gelukkig, nu wel. Nu straalt hij rust en vrede uit. Dankzij Jezus Christus.

Jullie, Joukje, Bram, Gerlean en Marry, gaan hier straks je geloof belijden. Dan gaat het over zonde en schuld. Dan gaat het over Jezus die je verlosser is. Over vergeving door Jezus’ bloed. Van die grote woorden uit de Bijbel en uit de kerk.

Maar uiteindelijk komt het hier op neer: Zonder Jezus is er geen rust, geen vrede. Echte rust en echte vrede vind je alleen bij Jezus. Daar ja tegen zeggen, dat is geweldig!

2. Jezus zegt: ‘Ik wens jullie vrede.’ Zo zegt Jezus het nu ook – tegen jou en mij.

Toen zei hij het tegen zijn leerlingen. Als je kijkt wat er hiervoor gebeurd is, dan is dat eigenlijk heel bijzonder. [Dia 3]Een van zijn leerlingen, Judas, heeft hem verraden. Jezus wordt gearresteerd. Al zijn leerlingen hebben Hem in de steek gelaten. Petrus heeft hem verloochend. Hij is in een oneerlijk proces ter dood veroordeeld. Hij is met spijkers aan een kruis geslagen. Een verschrikkelijke dood gestorven. Dood in een graf.

Stel dat jou zoiets zou overkomen. Stel dat je ook nog weer levend wordt. Hoe zou jij dan bij je oude vrienden binnenkomen?

Boos?

Teleurgesteld?

Gefrustreerd?

Waarom hebben jullie niet voor mij gevochten? Waarom hebben jullie het niet voor me opgenomen?

Of zou je ze terug willen pakken, je moordenaars? Kom op, hoeveel zwaarden hebben jullie hier? Nu zullen we ze!

Van de week hadden we het over de dienst en over deze tekst. Toen viel het jullie op. Zo snel na alles wat er gebeurd is kan Jezus dit zeggen. Hoe komt Hij aan de kracht om ze nu vrede te wensen?

Heb jij wel eens een conflict gehad? Hoe snel zou jij het dan over je lippen krijgen: ‘Vrede wens ik jullie?’

Jezus kan dat. Hij krijgt het over zijn lippen, zonder dat de leerlingen gezegd hebben: Sorry, dat we u in de steek gelaten hebben. Het spijt me, dat ik u verloochend heb. Kennelijk heeft Jezus in zichzelf een enorme vrede en rust. Dan is het niet gek dat je bij Jezus vrede en rust kunt vinden.

Jezus had het ook van te voren al gezegd, toen hij afscheid nam. Dus nog voor zijn sterven. [Dia 4]

Johannes 14, 27:

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.

En Johannes 16,33:

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden in mij.

Pinksteren dat is: Jezus geeft overal op aarde vrede die nergens anders te vinden is. Niet in een kick – van het winnen van een kampioenschap. Van cocaïne. Van macht of geld. Van succes, een glanzende carrière of romantische liefde. Dat je aanzien hebt als bankdirecteur of als wetenschapper. Jezus geeft vrede zoals de wereld die niet kan geven. Zijn vrede. Vrede die alleen in Hem te vinden is.

3. Wie is die Jezus? [dia 5]

Nou, kijk maar wat er gebeurt. De leerlingen zijn bij elkaar, zonder Jezus. Ze zijn bang dat de Joden hen ook te pakken zullen nemen. Daarom zit alles potdicht. Je kunt niet binnenkomen.

En dan is Jezus er zomaar. Opeens staat Jezus in hun midden. Wat een blijdschap. Jezus is er! Hij is gestorven. Èn Hij is opgestaan als een nieuwe schepping. Een geestelijk lichaam. En Hij is vlakbij ons, ook al zien we hem niet. Hij zou vanuit de hemel ook hier zo binnen kunnen stappen.

Daarom kun je soms ook het gevoel hebben dat Hij bij je is. Dat Hij achter je staat, Gerlean. Een warm gevoel, Marry, dat je van jongsaf hebt als je soms in de kerk komt. Als er gebeden wordt. Ook jij, Joukje, hebt gemerkt dat God er is. Al die jaren dat het niet goed met je ging, heeft hij je gedragen. Een houvast dat blijft ook als het thuis tegenzit, Bram. Hij is zo dichtbij dat Hij zomaar binnen zou kunnen stappen. Wees blij met Hem!

We kunnen hem ontmoeten als wij als zijn leerlingen bij elkaar zijn. Die eerste avond na de Opstanding waren de leerlingen bij elkaar. Eigenlijk was dat de eerste kerkdienst ooit. Op zondagavond waren de leerlingen bij elkaar, en sindsdien doen we dat altijd: op zondag vieren dat Jezus is opgestaan. Bij elkaar zijn in zijn naam. Hij is er bij, hier. Zoals Hij toen opeens binnenkwam, zo is Hij nu ook dichtbij. Bij ons. Kom daarom naar de kerkdiensten. Hier ontmoet je hem.

Hier, waar zijn woord gelezen wordt, hier klinkt zijn stem. ‘Ik wens jullie vrede.’

Die vrede heeft alles te maken met wat Jezus doet als hij daar staat. [dia 6]Hij laat zijn handen en zijn zij zien. Waarom is dat?

Omdat in zijn handen de littekens staan van de spijkers. Omdat er een speer in zijn zij gestoken is. Het zijn de littekens van zijn kruisdood. Hij die is opgestaan is ook gekruisigd.

Weet je wat zo bijzonder is?

Zijn dood aan het kruis, dat is ook de bron van vrede. Jezus kan ons vrede geven, omdat Hij aan het kruis gestorven is.

Mensen hebben van zichzelf geen vrede en rust in hun hart. Denk aan Joop Gottmers.

Wat valt het mij vaak op – dat er mensen zijn zonder vrede.

Een vloekende man, grof in de mond, zonder vrede door zijn ziekte.

Een meisje dat vecht om te overleven, zonder rust door wat ze heeft meegemaakt.

Dat is onze zonde – dat we los van God zijn.

De Bijbel zegt: Jezus is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn dood aan het kruis neemt onze zonde weg. Er is vergeving van zonden. Hij neemt onze onrust, ons kwaad weg.

Daarom zegt Jezus het juist na zijn kruisiging: Ik wens jullie vrede. Door die verschrikkelijke dood heeft hij vrede gesticht.

Jou en mij – God biedt ons vrede aan. Misschien snap je het niet allemaal wat ik zeg – maar die vrede kun  je ervaren! Vrede met onszelf. Vrede met ons verleden. Vrede met elkaar. Wat geeft dat een innerlijke rust!

Jezus zei het eerder al – Matteüs 11,28:

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Hier zegt Jezus het twee keer:

‘Ik wens jullie vrede!’

‘Ik wens jullie vrede!’

Wil jij dat ook?

Jullie staan hier zometeen om te zeggen dat je dat wilt – de vrede van Jezus Christus.

Maar ik mag jullie allemaal uitnodigen. Iedereen is net zo welkom om Jezus te leren kennen. Om van Hem vrede te krijgen. Diepere vrede dan je het ergens in de wereld kunt vinden.

4. Jezus geeft vrede – ook via mensen, via ons. [dia 7]

Want we vieren vandaag Pinksteren. Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in. Toen, op Pasen, de leerlingen van toen. Sinds Pinksteren ons allemaal.

Ben jij leerling van Jezus geworden? Dan stuurt hij zelf jou er ook op uit. In het spoor van die eerste leerlingen.

Kijk maar wat hij zegt tegen zijn leerlingen. Eerst wenst hij ze vrede. Dan zegt Hij:

Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

En:

Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven

Jezus stuurt die leerlingen van toen de wereld in. Hij is gestuurd door de Vader. Jezus, de Zoon, en zijn Vader, ze zijn één. En zoals Jezus gestuurd is door de Vader, zo stuurt hij ook zijn leerlingen de wereld in.

Met Pinksteren vieren we dat. Vanaf nu gaat het goede nieuws van deze vrede de wereld in. Die eerste leerlingen krijgen een heel bijzondere taak. Zij mogen opschrijven wat Jezus heeft gedaan. Zij zijn zo belangrijk voor hoe het verder gaat. Zij hebben het ook ons geleerd: Als je in Jezus Christus gelooft en alles van Hem verwacht, dan krijg je vergeving. Geloof je niet in Jezus, dan is er voor jou geen vergeving en geen vrede.

Van hen kunnen wij het leren. In hun spoor mogen wij het ook doen. Wij mogen het weer aan anderen vertellen.

Zoals die antiekhandelaar die tegen Joop Gottmers zei: Jij hebt geen rust hè? Weet je hoe dat komt? Omdat je God niet kent.’ Jij moet Jezus Christus leren kennen. Dan zul je rust vinden. Zoals Joop Gottmers het sinds zijn bekering zelf doet.

Via mensen blijft Jezus zijn vrede uitdelen aan steeds weer nieuwe mensen.

Dat kunnen je ouders zijn.

Je opa en je oma.

Een kinderclub waar je naar toe gaat.

Vrienden en vriendinnen.

Dat kun je zelf doen waar jij leeft. Laten merken dat er in jouw leven een bron is van rust en vrede.

Je hoeft daarvoor geen studie te doen. Je hoeft geen supergelovige te zijn. Het begint gewoon bij: Laten merken dat je de vrede kent die Jezus geeft. Als je van skeeleren houdt, kun je vertellen hoe heerlijk dat is. Je hebt er ervaring mee. Daar hoef je geen medaillewinnaar voor te zijn. Zo is het hier ook. Als jij gemerkt hebt dat Jezus’ vrede in jouw leven alles anders maakt, een enorme rust geeft, dan kun je daarover vertellen. Ook al snap je niet alles. Ook al heb je het gevoel dat je te weinig weet. Over de rust en vrede die Jezus geeft kun je vertellen, als je die vrede zelf ervaren hebt.

5. Kun je je voorstellen dat jij dat zou doen? Of vliegt het je aan?

Denk dan aan wat Jezus doet: hij blaast over hen. Ik vind dat zo mooi. Hij blaast. Zijn adem, zijn geest komt op hen. Dat is Pinksteren: de Geest van Jezus komt op ons.

Weet je wat die Geest doet in ons?

Hij legt de liefde van God, de vrede van Christus in ons hart. [dia 8]

Misschien ben je soms wel onrustig. Opgejaagd. Het loopt niet lekker. Iemand zit je dwars. Je ziet het niet zitten, met je volle agenda. Je hebt geen zin meer om thuis te zijn. Op je werk zijn ze vervelend – bedenk het zelf maar.

Dan kun je zelf bidden om de Heilige Geest. Of je kunt iemand anders vragen: Wil jij voor mij bidden om de Heilige Geest?

Als de Geest je weer vult, dan komt er rust en vrede in je hart. Hij belooft die dingen in je hart te leggen.

Vandaag belijden jullie je geloof. Misschien is het over een half jaar wel lastig om vol te houden. Misschien heb jij een jaar of 10 geleden je geloof beleden en zit je nu in een geloofscrisis. Bid de Heilige Geest dan je opnieuw de rust en de vrede van Jezus te geven! Om blij te zijn met Hem.

De Geest is niet alleen een Geest van rust.

De Geest wordt juist ook gegeven voor die opdracht. Wij hebben met elkaar een missie. Wij mogen verder gaan met het werk van Jezus: Gods vrede en vergeving uitdelen. En – laten we wel wezen: dat is nogal iets wat Jezus ons daar toevertrouwt. Wat kunnen we makkelijk brokken maken… Wat kunnen we die vrede en vergeving in de weg staan. Als het van ons af zou hangen, dan zou het niet wat worden.

Maar: het is vandaag Pinksteren. Het hangt niet van ons af! Want Jezus gaf zijn leerlingen de Heilige Geest voor hun opdracht. En wij krijgen die Geest ook. De Geest is ook een Geest van kracht, inspiratie, creativiteit, wijsheid, tact, liefde.

Alles wat jij nodig hebt om zelf getuige te zijn van Jezus en de vrede die Hij geeft, dat krijg je van de Heilige Geest.

Je eigen geloof, de rust en de vrede in jouzelf.

Blijdschap omdat je Jezus hebt leren kennen.

Maar ook wat je nodig hebt in het contact met anderen.

Zodat via jou en mij nog weer anderen Jezus mogen ontmoeten. En van hem mogen krijgen vrede en vergeving!
1 Petrus 5,10-11 – Met God houd je het vol

Openbare geloofsbelijdenis

Liturgie

Voorzang: Opw 334 en Opw 488
Welkom
Votum / groet
Zingen: Gez 167
Wet
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 1,1-12 en 1 Petrus 5,8-11
Zingen: Gez 158
Tekst: 1 Petrus 5,10-11
Preek over 1 Petrus 5,10-11
Zingen: Gez 161,1.3.4
Openbare geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 134
Gezamenlijke geloofsbelijdenis: geloofsbelijdenis geschreven door de nieuwe belijdende leden
Zingen: Opw 354
Aanbieden belijdenisgeschenken
Gebed
2 liederen
– You’ve got a friend
– Net mear allinnich
Collecte
Slotlied: Ps 150
Zegen

Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over 1 Petrus 5,10-11 – Met God houd je het vol

 

Beste Rik, Margriet en Yje Roel, familie, vrienden, u die hier verder bij onze gemeente te gast bent, gemeente van Jezus Christus,

1. De afgelopen drie jaar heb ik jullie catechisatie mogen geven. Dit jaar waren jullie met z’n drieën, en nog Cora en Sjouke uit Harlingen er bij. Ik kijk met plezier terug op de cursus van dit jaar. Rik is zo meteen echt helemaal klaar; Margriet en Yje Roel, jullie hebben nog een uurtje van me te goed. Kunnen we misschien straks even een afspraak maken – geintje.

Jullie sluiten zo meteen niet alleen een jaar belijdeniscatechisatie af. Er komt ook een eind aan de periode dat je dooplid was van de kerk. En jij, Yje Roel, bent net lid geworden van onze gemeente. Even dooplid. Zo meteen worden jullie volwaardig lid. Jullie mogen het avondmaal meevieren.

Jullie zeggen zo ‘ja’ tegen God en tegen Gods verlossing. Als je leest in 1 Petrus 1 is dat allemaal prachtig mooi. Opnieuw geboren worden. Jezus is opgestaan uit de dood. Wij leven in hoop. We zijn op weg naar een onvergankelijke, ongerepte erfenis. We verwerven lof, eer en roem. We ervaren een onuitsprekelijke, hemelse vreugde. Je zou haast zeggen: Petrus gaat uit zijn dak. Daar word je zelf ook blij van. Al dat geweldige wat God geeft. Prachtig!

Maar we weten ook allemaal dat het best lastig is om altijd zo blij te leven. Dat gaat niet vanzelf. Petrus schrijft er ook over. Er is verdriet. Er zijn beproevingen. We zien Jezus Christus nog niet. En er is een vijand. De duivel, die rond zwerft als een brullende leeuw. Hij zoekt een prooi.

Merk je dat er aan je getrokken wordt? Soms wel, soms niet denk ik. Het is lang niet altijd makkelijk om christen te zijn. Het is mooi als je een groepje mede-christenen om je heen hebt in je klas, zoals jij, Margriet, maar als dat niet zo is? Hoe zal het jou in Arnhem vergaan volgend jaar, Rik? Als je lastige vragen krijgt waar je niet direct een antwoord hebt, Yje?

Petrus zegt: Christenen gaan onder leed gebukt. Christenen worden vervolgd om hun geloof. Het is soms best lastig om te geloven. Hoe houd je het vol?

Als jullie straks ja hebben gezegd, krijgen jullie een zegen mee – 1 Petrus 5,10-11. Daar worden hele mooie dingen gezegd. Laten we kijken wat er zometeen gezegd wordt tegen jullie. Uit die verzen heb ik voor jullie vier bouwstenen gehaald voor een leven met God. Ik hoop dat het jullie, Yje Roel, Margriet en Rik, en jullie allemaal, helpt om het vol te houden. Met plezier, om voor God te gaan, met enthousiasme.

2. De eerste bouwsteen. Jullie komen hier straks staan. Jullie zeggen ja. Tegen God, tegen zijn woord, tegen de verlossing die Hij geeft.

Waar is dat begonnen? Jullie hebben allemaal christelijke ouders. Vriendschappen spelen een rol. Dingen die je meemaakt en die je geloof verdiepen. Waar komt jullie ‘ja’ vandaan? Uit je opvoeding? Van je ouders? Van je vrienden?

Petrus zegt: daarachter moet je iemand anders zien. God zelf! God heeft jullie geroepen.Hij heeft het initiatief genomen.

Hoe dan? Letterlijk staat er in vers 10: de God van alle genade heeft jullie geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Het is niet helemaal duidelijk waar dat ‘in Christus Jezus’ bij hoort: bij de roeping of bij de heerlijkheid. Ik denk dat het bij beide hoort.

Dat wil zeggen: God heeft jullie geroepen in Christus Jezus. Toen jullie de Here Jezus leerden kennen. Voordat jullie er waren, toen wij mensen nog vijanden van God waren, toen heeft Jezus zoveel voor ons gedaan. Voor zijn vijanden is hij gestorven aan het kruis. Zijn liefde is onvoorstelbaar groot. Vandaar dat Petrus zegt: God is de bron van alle genade. Hij is de God van alle genade. Alle genade. Het is uit God.

Wat is genade? Genade is iets terugkrijgen wat je verspeeld hebt. Onverwacht en onverdiend.

Dat is een belangrijke bouwsteen voor jullie leven met God. Jullie geloof, jullie ‘ja’ tegen God heeft een begin. Je leven met God heeft een bron; een bron van genade – God roept jullie in Christus Jezus!

Margriet, Rik, Yje Roel! Ik houd van jullie. Kijk naar mijn zoon, Jezus Christus. Die heb ik voor jullie gegeven in de dood. Het kostbaarste wat ik heb, geef ik voor jullie. Door Hem mag je opnieuw beginnen. Door Hem krijg je nieuw leven. Door Hem ben je mijn dochter, mijn zoon.

Hoe kun je die bouwsteen zelf gebruiken? En niet alleen Yje Roel, Rik en Margriet, maar jullie allemaal?

Door uit die bron te drinken. Luister naar de stem van God die jou roept. Dat wil zeggen: lees steeds weer in de bijbel over de Here Jezus. Neem zijn genade aan, die zo groot is. Hij is niet alleen voor onze zonden gestorven. Hij maakt dat we mogen bidden en dat God naar ons luistert. Hij geeft de Heilige Geest. Hij maakt je leven nieuw.

Dat is de eerste bouwsteen: er is een bron van genade. Omdat God ons roept in Christus Jezus.

3. Petrus zegt: de God van alle genade heeft ons geroepen om deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, in Christus Jezus. God nodigt ons uit om in zijn eeuwige luister te komen.

Wat is dat, Gods luister? Je kunt ook zeggen: Gods heerlijkheid. Zijn glorie. Zijn pracht en praal. Zijn majesteit. Zijn glamour.

Gods luister is zijn paleis waarin Hij woont. Gods luister is zijn uitstraling die ons verandert. Vergelijk het met de stralende zon. De zon straalt warmte uit. Die warmte verandert ons, geeft energie. Als het voorjaar wordt en de zon weer gaat schijnen, krijg je weer levenslust. Zoals de zon straalt, zo straalt Gods luister uit en maakt ons nieuw.

En dat gaat ver. In Christus Jezus mogen wij delen in Gods luister. Jezus Christus is in Gods heerlijkheid opgenomen. Zo zullen wij helemaal omstraald worden door Gods luister.

Heb ik daar wel zin in? Jullie? Jullie zitten allemaal in de creatieve wereld straks. Kleding, gebouwen, communicatie en Multi media. Leuk en boeiend, je kunt jezelf daarin kwijt. Wat is daar mis mee? Delen in Gods luister – het doet me niks. Wat heb ik daar te doen? Wat denken jullie: lijkt het je wat om – zoals het er staat – ‘in Christus Jezus deel te krijgen aan Gods eeuwige luister’?

Wat mij helpt is te bedenken: delen in Gods luister, betekent: heel dichtbij God zijn. Op God lijken. Jullie willen alledrie vormgevers worden. Gods liefde gaat ons vormgeven. Zoals God liefde is, zo ook jullie, Rik, Yje Roel, Margriet, iedereen die in Jezus gelooft: vol van liefde, liefde uitstralen.

Daarom heb ik het bij de tweede bouwsteen zo verwoord: het gaat hier om God zelf. Onvoorstelbaar dicht bij God zelf zijn. En al het mooie krijgen dat God is, dat van God is.

Dat is natuurlijk alleen leuk als je van God houdt. Als je niks met God hebt, dan is het juist vervelend.

Daarom hoort hier iets bij van onze kant: verlangen. Verlangen naar God is zo’n belangrijke bouwsteen om het vol te houden.

Verlangen en liefde, ze horen bij elkaar. Als mijn verlangen naar God wegzakt, dan bekoelt ook mijn liefde. Als ik van God houd, dan verlang ik ernaar om bij Hem te zijn.

Verlangen jullie naar God? Verlangen jullie er naar om dichtbij God te zijn?

Bouw ook met deze steen. Dat wil zeggen: laat je verlangen naar God groeien. Hou het levend. Dat gaat niet vanzelf, zeg ik uit ervaring. Zoek God. Wie is Hij? Vraag zijn Geest: Heilige Geest, wek in mijn hart een diep verlangen naar Jezus Christus, naar God de Vader. Want als je verlangt naar God zelf, dan houd je het vol.

4. De eerste bouwsteen gaat over het begin: God is de bron van alles. De tweede gaat over het einddoel: bij God zijn en daarnaar verlangen. De derde bouwsteen gaat over de weg ertussen. Kijk maar in de tweede helft van vers 10: God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.

Hoe is God is bij je op de weg? Stel je voor. Je hebt een ongeluk gehad. Nu ben je in een revalidatiecentrum en moet je weer leren lopen. Je vriend komt op bezoek. Hij moet je helpen om te lopen. Hij brengt je bij een rolstoel, of geeft je je rollator. Of een arm. Dan loopt hij naast je, langzaam in jouw tempo. Zo helpt hij je bij het lopen.

Wat denk je, hoe helpt God ons? Geeft hij ons een rolstoel, een rollator? Geeft hij ons een arm? Nee, zegt Petrus. God geneest je benen zodat je geen rolstoel of rollator meer nodig hebt. Je zult zelf kunnen lopen. Zo stevig in je schoenen staan dat je niet meer wankelt. God zal jullie sterk en krachtig maken. Bijzonder! God houdt ons niet klein, bedlegerig. God maakt ons krachtig, sterk, moedig.

En dat merken jullie zelf. Jullie geven alledrie aan dat je in je geloof gegroeid bent, ieder op je eigen manier. Je weet gewoon zeker dat je ‘ja’ tegen God wilt zeggen. Je merkt dat Jezus in je leven is, en niet alleen toekijkt – ook niet als je een pittig jaar doormaakt. Je vraagt je wel eens af of je genoeg weet, maar je weet wel zeker dat je ‘ja’ tegen God wilt zeggen.

Dat is mooi! Dat betekent: God is met jullie aan het werk. Geweldig!

Hoe ga je op die weg verder? Hoe bouw je aan je leven met God met deze derde bouwsteen? Kom je verder met op bed blijven liggen, als je in een revalidatie-centrum zit?

Nee, vertrouwen is niet op je bed blijven liggen, op de bel drukken, zeg maar bidden, en wachten tot er iemand komt.

Vertrouwen is: geloven dat God bezig is jou zelf sterk te maken. Dat je benen en je voeten jou weer kunnen dragen. Dat je kunt lopen zonder te vallen. Vertrouwen is durven. Stappen durven zetten omdat je erop vertrouwt dat God je benen sterk maakt.

Wat zou jij uit jezelf doen? Blijven liggen en bidden tot God aan je bed komt staan? Of bidden dat God je sterk en krachtig maakt? En dan vol vertrouwen gaan lopen?

Om dat laatste gaat het bij deze derde bouwsteen. In vertrouwen stappen zetten op weg naar Gods toekomst.

5. En dan de laatste. Hoe houd je het vol om te leven met God?Je houdt het vol als jij op God gericht bent. Wie God aanbidt, is op God gericht.

Op aanbidding loopt het hier ook uit: God komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

God is de bron van alle genade. Kijk wat God ons allemaal wil geven: te delen in zijn eeuwige luister. Kijk hoeveel moeite en pijn het hem kost: God geeft het ons in Christus Jezus. Hij houdt ons niet klein en bedlegerig. Maar hij maakt ons sterk en krachtig zodat we op eigen benen kunnen staan. Dan komt er toch vanzelf aanbidding?

God U komt alle macht toe, alle luister.

U bent zo groot, zo geweldig.

Wij bewonderen en aanbidden u.

Wij hebben dat in onze traditie niet echt meegekregen. We bidden, we danken, we vragen vergeving. Maar tijd nemen alleen om God te bewonderen en te aanbidden?

Daar komt iets bij: als ik naar mezelf kijk: God aanbidden is moeilijk. De zonde in mij wil God niet aanbidden. Daarom heb ik er vaak de rust niet voor.

Effect: Ik zie God minder als de bron van heel mijn leven, van alle genade.

Ik verlang minder naar God want ik hou ook minder van Hem.

Ik vertrouw God minder en modder zelf maar wat aan, met krukken en rollators.

Als je niet bouwt met de vierde bouwsteen, wordt het ook minder met de eerste drie.

Herkennen jullie dat?

Hoe goed ben jij daar in: God aanbidden? Ik hoop dat jullie jezelf zo goed kennen dat je weet van die zonde in je die God niet wil of kan aanbidden.

Daarom is ook die vierde bouwsteen zo belangrijk. Kijk wat er gebeurt als God niet in je leven is.

Neem Michael Jackson. Hij werd zelf aanbeden.  Maar zijn leven was leeg. Ze zeggen dat hij altijd kind gebleven is, onvolwassen. Het was niet God die hij aanbad.

Oefen je er daarom in om God te aanbidden. Om zijn macht en genade. Om wie Hij is. Door te zingen.Door hardop je bewondering voor God uit te spreken.

Want wie God aanbidt, die heeft oog voor God. Die hoort Gods stem in Jezus Christus. De eerste bouwsteen.

Die kent God en verlangt naar Hem. De tweede bouwsteen.

Die wordt sterk en krachtig in de Geest en gaat vol vertrouwen op weg. De derde bouwsteen.

Yje Roel, Margriet en Rik, straks zeggen jullie ‘ja’. Hoe blijf je bij dat ‘ja’?

Hoe houd je het vol?

Met God houd je het vol.