Rechters 1-3a | Vergeet niet wie je bent!

Het bijbelboek Rechters vertelt over wat er gebeurt als Gods volk vergeet wie ze zijn. Ze vermengen het geloof in God met het geloof in Kanaänitische goden. Ook christenen lopen het gevaar het christelijk geloof te mengen. Daarom: vergeet niet wie je bent – je bent van Christus!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 638
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 115 : 1, 2 en 7
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Romeinen 12 : 1 – 2 en 9 – 21 (als wetslezing)
Zingen: NLB Gezang 834 : 1, 2 en 3
Lezen: Rechters 2 : 1 – 19
Zingen: GKB Psalm 78 : 3 en 15
Preek
Luisterlied: “Turn Your Eyes Upon Jesus”
Kinderen terug
Onderwijs doop
Doop Jurjan Jellema
Zingen: Opwekking 602
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 770
Zegen

Vergeet niet wie je bent!

Inleiding
dia 1 – Loesje
Het is één van de uitgangspunten,
misschien moet ik zelfs wel zeggen: één van de dogma’s,
van onze samenleving: het is belangrijk dicht bij jezelf te blijven.
Je kunt het ook een gebod noemen:
‘gij zult dicht bij uzelf blijven’.

Daar is best wat op af te dingen.
Je kunt het als excuus gebruiken
om weg te lopen van je verantwoordelijkheden
en alleen nog maar leuke dingen te doen,
terwijl het leven nu eenmaal niet bestaat uit louter leuke dingen.

Toch zit er ook echt wel iets moois in dat dicht bij jezelf blijven.
Als jij kinderen geweldig vindt,
je merkt dat je heel makkelijk met kinderen omgaat,
en dat dat jou veel energie geeft,
dan zou ik zeggen: ga iets met kinderen doen – dat past bij je!
Ga dan niet bij een grote financiële instelling werken,
waar je misschien wel het dubbele kunt verdienen,
maar waar je echt geen lol in hebt.

Houd je juist heel erg van cijfers, ben jij een kampioen in rekenen,
en vind je dat financiële wereldje mateloos fascinerend,
denk dan niet dat je, ik noem maar wat, de techniek in moet,
bijvoorbeeld omdat je omgeving jou die kant op duwt.
Maar jij bent niet die techneut.
Je zou het misschien nog wel kunnen,
maar je zou er doodongelukkig van worden.

Bij jezelf blijven – daar zit ook iets heel christelijks aan.
God heeft jou gemaakt zoals je bent.
Hij heeft jou bepaalde talenten gegeven.
Hij heeft jou gegeven dat je van bepaalde dingen enthousiast wordt.
Dóe daar dan ook wat mee!

dia 2 – vergeet niet wie je bent
Het thema vandaag is: vergeet niet wie je bent.
Oftewel: blijf dicht bij jezelf.
We gaan alleen nog een trapje dieper:
niet wie jij bent met jouw door God gegeven talenten,
maar wie je voor God bent,
en wat er gebeurt als je dat vergeet.
Want dat is precies wat in het begin van het bijbelboek Rechters gebeurt:
het volk Israël vergeet wie ze zijn.

1. Wie je bent
dia 3 – wie je bent
Voordat je dat kunt vergeten, moet je natuurlijk eerst weten wie je bent.
Laten we daarmee beginnen:
wat is de identiteit van Israël,
en wat is dan die identiteit van christenen?

dia 4 – Israël: volk van God
Eerst Israël.
Kort gezegd: Israël is Gods volk.
Het is het volk dat God aan Abraham beloofd heeft:
uit jou komt een groot volk.
Het is het volk dat God in de tijd van Mozes bevrijdt uit Egypte.
Het is het volk dat onder leiding van Mozes door de woestijn trekt,
op weg naar het beloofde land,
en waarmee God onderweg zijn verbond sluit.
God zegt daar: ‘ik ben jullie God, en jullie zijn mijn volk.’
Het is het volk dat onder leiding van Jozua dat beloofde land, Kanaän, inneemt,
en daarbij door God geholpen wordt.
En aan het einde van zijn leven drukt Jozua het volk op het hart:
‘vergeet niet wie jullie zijn: jullie zijn Gods volk!
God heeft volken voor jullie verdreven.
Blijf daarom dicht bij God.
Dan kunnen jullie de rest van het land innemen,
en zullen jullie het goed hebben in dit nieuwe vaderland.’
Het staat in Jozua 23.
Dus wie Israël is: het is Gods volk!

dia 5 – christenen: van Christus (doop)
Door naar vandaag: wie zijn dan christenen?
Het komt mooi uit dat Jurjan vandaag gedoopt wordt.
Want dopen gaat precies over die vraag wie je bent.
Als straks het water over Jurjan heen gaat,
zegt dat iets over wie hij mag zijn: van God, van Christus.
God zegt: ‘Jurjan, jij hoort niet bij deze wereld,
de wereld die geen plek voor mij heeft,
de wereld waar het ieder voor zich is,
de lelijke wereld die mensen ervan gemaakt hebben.
Nee: jij hoort bij mij!’

Dat is ook het beste antwoord
dat je als christen kunt geven op de vraag: wie ben ik?
Ik ben van Christus!
Natuurlijk, ik ben ook gewoon Mark.
Ik heb mijn werk: ik ben dominee.
Ik heb mijn gezin: ik ben echtgenoot en papa.
Ik heb mijn talenten: ik ben analytisch en precies.
Ik heb mijn passies: ik houd van auto’s en muziek.
Je kunt het hele rijtje voor jezelf invullen.
Maar dat is niet het belangrijkste wat gezegd moet worden.
Dat is dit: ik ben van Christus.

En alle christenen samen zijn een volk: Gods volk.
Petrus schrijft erover, in 1 Petrus 2:
‘u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie,
een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen
van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk;
eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.’
Dát is wie we als christenen zijn,
en waar we als een van de kerken in Franeker deel van uitmaken.
Christenen zijn, net als Israël, Gods volk – van Christus.

2. Wat gebeurt als je het vergeet
dia 6 – wat gebeurt als je het vergeet
Nu heb ik het nog niet echt over het boek Rechters gehad.
Wat ik tot nog toe heb verteld, vormt de achtergrond van dat boek.
Want wat in het boek Rechters gebeurt:
Israël vergeet wie ze zijn – vergeet dat ze Gods volk zijn.
Jozua waarschuwde nog: vergeet niet wie je bent.
Zijn waarschuwing blijkt niet voor niets te zijn geweest…

dia 7 – poster
Daarom is Rechters geen boek waar je blij van wordt.
Werkelijk alles gaat er fout.
Als je het leesrooster hebt gevolgd, heb je dat ongetwijfeld al gemerkt.
Rechters is het boek van Israëls totale mislukking:
geen boek waar je allerlei mooie lessen in tegenkomt,
maar een boek over hoe het niet moet – een waarschuwing.

Nu we het toch hebben over het boek Rechters in het algemeen,
dan ook direct even over de indeling.
Je kunt het boek in drieën delen:
Hoofdstuk 1 tot en met het begin van hoofdstuk 3,
het gedeelte waar het vandaag over gaat, is de inleiding op het boek.
Hier gaat het over wat er mis gaat met Israël, over wat het probleem is.
Het vervolg van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 16
is het bekendste deel van het boek:
hier worden de verhalen van de verschillende Rechters verteld,
waaronder die van Gideon, Jefta en Simson.
En dan eindigt Rechters pikzwart met 2 afschuwelijke verhalen
over hoe diep Israël gezonken is: hoofdstuk 17 tot en met 21.

dia 8 – steeds minder verschil tussen Israël en de Kanaänieten
Vandaag dus het begin: Rechters 1 tot en met 3a.
Jozua is dood, maar Israël moet verder,
met het innemen van Kanaän en afbreken van de altaren van Baäl.
Ze beginnen vol goede moed, maar daar komen al snel barstjes in.
Soms slaat de angst toe: hoe kunnen we ooit winnen?
Dat God hen steeds aan de overwinning had geholpen,
dat ze het niet zelf hoeven te doen, maar moeten vertrouwen op God,
dat vergeten ze.
Soms slaat de gemakzucht toe:
waarom zou je de volken die al in Kanaän wonen verdrijven
als je ze ook voor je kunt laten werken?
Handig toch, zulke slaven die het zware werk voor je doen?
Maar je moet ze wel in hun waarde laten,
dus de altaren voor hun godsdienst mogen blijven staan.

Het is niet dat Israël van het ene op het andere moment
niets meer van God wil weten.
Voor hun gevoel zijn ze serieus bezig met de opdracht die God hen gaf.
Het probleem is alleen dat ze water bij de wijn doen.
Het mag allemaal een tandje minder fanatiek.
Natuurlijk, het is niet ideaal dat er afgoden in het land zijn,
maar je kunt toch niet overál een punt van maken?

Heel langzaam – niemand heeft het door, pas achteraf merk je het –
zegt het Israël minder en minder dat ze Gods volk zijn.
Eigenlijk vinden ze de volken in Kanaän, best interessant.
Ze vragen hen: ‘die altaren van jullie, waar zijn die eigenlijk voor?’
De volken vertellen: ‘ze zijn voor Baäl, de god van de vruchtbaarheid.’
De Israëlieten hangen aan hun lippen:
‘tjonge, interessant, vertel meer!’
Nogmaals: het gaat langzaam,
maar het einde van het liedje is dat Israël naast God ook Baäl vereert.
In plaats van dat Israël een heilig volk is,
een volk helemaal aan God toegewijd,
is er steeds minder verschil te zien tussen de Israëlieten en de Kanaänieten.

Maar God accepteert het niet:
‘toen ontstak de Heer in woede tegen de Israëlieten.
Hij leverde hen uit aan roversbenden
en aan de hen omringende vijanden.’
Dan begint de neerwaartse spiraal die het hele bijbelboek doorgaat
en uiteindelijk eindigt op de laatste pikzwarte bladzijden van Rechters.
Israël zit diep in de problemen:
God levert hen over aan hun vijanden,
maar misschien nog wel vooral aan henzelf.
Dát is wat er gebeurt als je vergeet wie je bent,
als Gods volk het niet zo nauw met God neemt.

dia 9 – gevaar voor ons: christelijk geloof mengen
Natuurlijk leven wij in een heel andere tijd dan de tijd van de Rechters.
Maar wat bij de Israëlieten misgaat,
dat ze de goden van het land er bij nemen,
dat kan bij ons net zo goed mis gaan.
Net als de Israëlieten in Kanaän leven wij in een land
vol godsdiensten, levensbeschouwingen, en ook: goden.
Nederland is een plurale samenleving.
In zo’n samenleving is het de vraag:
hoe houd je vast aan wie je bent?
Het gevaar is dat je allerlei dingen uit de samenleving
met het christelijk geloof gaat mengen,
terwijl Christus wil dat je alléén hem aanbidt:
hij wil je helemaal, met een onverdeeld hart.

dia 10 – privéjet
Maar het is nog niet zo gemakkelijk
om te ontdekken waar wij van twee walletjes eten,
christelijk geloof met de Nederlandse goden mengen.
Bij anderen is dat altijd veel makkelijker aan te wijzen.
Bijvoorbeeld bij christenen die ook nog allerlei hindoeïstische rituelen hebben.
Of christenen die naast God ook nog hun stamgoden hebben.
Of, al iets dichterbij, het Amerikaanse welvaartsevangelie,
dat alle nadruk legt op dat God je met rijkdom zal zegenen,
en waar soms voorgangers door de bijdragen van gemeenteleden
in splinternieuwe Bentleys rondrijden, of een privéjet hebben.
Het is een vermenging van christelijk geloof en kapitalisme.

Maar waar gaan we zelf de mist in?
Dat kunnen we het beste vragen aan christenen uit andere culturen.
Maar ik denk dat zij zullen zeggen:
‘jullie doen alsof het allemaal om jullie draait.
In de westerse wereld draait alles om jou,
dat jij rijk wordt, dat jij geniet, dat jij fantastische ervaringen hebt.
Waarom nemen jullie die Westerse goden erbij?’
Denk er zelf ook maar eens over na:
welke goden proberen wij naast God te dienen?

dia 11 – er is hoop: Jezus is nieuwe start
Het boek Rechters is dan een stevige waarschuwing:
als je vergeet wie je bent, vergeet dat je van Christus bent, dan loopt het niet goed af.
Maar Rechters geeft ook hoop: God geeft niet op.
Het is duidelijk dat Israël zijn eigen gang wil gaan,
maar God blijft hen, steeds weer, te hulp komen.

En uiteindelijk, als het lijkt alsof het nooit meer goed komt,
doet God het meest wonderlijke.
De Israëlieten werden meer en meer als de Kanaänieten,
maar God werd als een mens – om hen te redden.
Jezus is God die zich aanpast aan de wereld,
die midden in de wereld leeft
zonder de goden van die wereld te aanbidden.
Jezus is een nieuwe start voor de mensheid.

3. Vergeet niet wie je bent
dia 12 – vergeet niet wie je bent
Rechters laat zien wat er gebeurt
als we vergeten wie we zijn.
Als je niet bij jezelf blijft – en dan heb ik het over die diepste identiteit:
dat je van Christus bent.
De opdracht aan ons is dus duidelijk:
vergeet niet wie je bent!

dia 13 – je bent christen midden in de wereld
Dat gaat niet vanzelf.
Dat ging het voor de Israëlieten niet,
maar voor christenen, die bij die nieuwe mensheid horen, ook niet.
Ja, Jezus geeft zijn Geest, die je van binnenuit verandert.
De Geest verandert je hart,
en dat is precies de verandering die we nodig hadden.
Maar zelfs dan gaat het niet vanzelf.
In de brieven van Paulus kom je allerlei oproepen tegen
om niet gelijk te worden aan die wereld,
zoals de Israëlieten gelijk werden aan de Kanaänieten.
Het gebeurde in die eerste kerken al dat christenen hun geloof loslieten.
Bijvoorbeeld 2 Timoteüs 4, waar Paulus zegt:
‘Demas heeft me verlaten, hij heeft deze wereld lief gekregen.’

De waarschuwing blijft dus staan: vergeet niet wie je bent.
Voor ons wel op een heel andere manier dan voor de Israëlieten.
Wij hoeven de afgoden in ons land niet uit te roeien.
Wij hoeven geen christelijke staat te stichten.
Juist niet: God wil dat christenen midden in de wereld leven,
zodat de wereld God leert kennen!
Dan is de vraag:
hoe kun je ervoor zorgen dat je midden in de wereld
niet vergeet wie je bent: van Christus?

dia 14 – doop als herinnering: wij zijn van God!
Dat kan, als we onszelf en elkaar steeds weer aan Christus herinneren.
En dan komen we weer bij de doop van Jurjan.
De doop is namelijk ook zo’n herinnering.
De doop herinnert ons eraan:
wij zijn niet van de wereld, wij zijn van God.
God zegt dat vandaag niet alleen tegen Jurjan,
maar tegen ons allemaal: vergeet niet wie je bent – je bent van mij!
Blijf jezelf en elkaar dat steeds voorhouden:
wijs elkaar steeds op Jezus.
Want de goden van de wereld worden klein
als je Jezus’ glorie en genade ziet.
Amen.
Johannes 1:50-51 | Jezus overtreft al je verwachtingen

Waar ben je naar op zoek? Naar geluk? Naar vrede? Naar leven? Jezus’ eerste leerlingen weten: bij Jezus zul je vinden wat je zoekt – bij Jezus moet je zijn. Sterker nog: Jezus overtreft al je verwachtingen!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Psalm 139 : 1, 7 en 8
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 136 : 1m, 2v, 3m, 20v en 21a (refrein steeds allen)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Johannes 1 : 35 – 51
Zingen: GKB Psalm 63 : 1 en 3
Preek over Johannes 1 : 50 – 51
Zingen: Opwekking 462
Kinderen terug
Onderwijs belijdenis en doop
Getuigenis Dikkie
Zingen: LvK Gezang 14 : 1, 2, 3, 4 en 5
Belijdenis en doop
Zingen: GKB Gezang 10
Collecte en zingen: GKB Gezang 165, LvK Gezang 460 en GKB Gezang 166
Felicitaties
Gebed
Zingen: Opwekking 488
Zegen

Jezus overtreft al je verwachtingen

Inleiding
dia 1 – zwart
Vandaag wil ik met jullie nadenken over wat je van Jezus verwacht.
Want daar gaat het over in dat deel uit Johannes 1 dat we lazen:
verwachtingen die mensen van Jezus hebben.
Nu is de ellende met verwachtingen
dat je er nogal eens in wordt teleurgesteld.

dia 2 – horloge
Het is een teleurstelling als je iets gekocht hebt, en het valt tegen.
Bijvoorbeeld mijn horloge:
ik had het nog geen twee maanden, of het uurwerk begaf het al.
Dat is niet wat ik van een horloge verwacht:
ik draag geen horloge om ermee te pronken,
dan had ik wel een armband genomen,
maar ik wil weten hoe laat het is!
Gelukkig is het allemaal keurig onder garantie gerepareerd,
maar het voldeed dus niet aan de verwachtingen.

dia 3 – boek
Het is een teleurstelling als iedereen lyrisch is over een boek,
en jou vertelt: ‘dat boek vind jij ook schitterend, dat moet jij lezen!’
en dus ga je met hooggespannen verwachtingen het boek lezen,
maar wat vált het boek tegen!
Je snapt niet waarom iedereen er zo enthousiast over is.
Teleurgesteld leg je het boek na 80 bladzijden aan de kant.

dia 4 – taart
Het is een teleurstelling als je jarig bent en een groot feest wilt geven,
als je flink inkopen hebt gedaan om het je gasten naar de zin te maken,
maar er komt niemand opdagen.
De rest van de maand kun jij eten van je verjaardagsboodschappen…

dia 5 – zwart
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Teleurstellingen zijn overal!
We hebben al jong geleerd dat je vaak wordt teleurgesteld in je verwachtingen.
Daar hebben we ook iets op bedacht:
als je gewoon niet zoveel verwacht, dan wordt je er ook niet in teleurgesteld!
We houden onze verwachtingen laag om teleurstellingen te voorkomen.

dia 6 – Jezus overtreft al je verwachtingen
Daarmee komen we bij het thema van vandaag.
Bij Jezus hoef je je verwachtingen niet laag te houden:
Jezus overtreft al je verwachtingen!
Daar denken we over na vanuit Johannes 1:50-51,
die ik nu voorlees uit de Herziene Statenvertaling:
“Jezus antwoordde en zei tegen hem:
‘Omdat ik tegen u gezegd heb: ‘ik zag u onder de vijgenboom’, gelooft u.
U zult grotere dingen zien dan deze.
En hij zij tegen hem: ‘voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen:
van nu af zult u de hemel geopend zien
en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.’

1. Wat zoek je bij Jezus?
dia 7 – waarom lopen ze achter Jezus aan?
Ik word vrolijk van dit verhaal over Jezus en zijn eerste leerlingen.
Jezus maakt een wandeling, hij begint in zijn eentje,
maar al snel is het een hele groep!
De een na de ander komt erbij en sluit zich aan.
Jezus zelf hoeft er niets voor te doen, ze komen gewoon,
alsof ze door een magneet getrokken worden.
Het is een soort ’10 kleine visjes’, je weet wel, eerst waren het er 10, toen 9, toen 8,
tot moeder vis alleen overbleef, maar dan andersom.
Aan het einde van het hoofdstuk zijn ze al met z’n zessen.

Maar waarom?
Hoezo lopen ze achter Jezus aan?
Wat zien ze in hem?
Het leuke is dat Jezus zelf die vraag ook stelt.
Twee leerlingen van Johannes de Doper lopen achter Jezus aan.
Ze volgen hem op een afstandje.
Opeens draait Jezus zich om, en ze voelen zich betrapt.
Jezus vraagt: ‘wat zoeken jullie?’
Dat kan wat bot overkomen:
‘wat hebben jullie hier te zoeken?
Wat lopen jullie achter mij aan?
Wat kijken jullie naar mij?
Heb ik iets van je aan ofzo?’
Maar dat is niet wat Jezus bedoelt.
Jezus zegt het precies zoals hij bedoelt: ‘wat zoeken jullie?
Jullie willen met mij meelopen, oke, maar waarom?
Wat denken jullie dat ik te bieden heb?
Wat verwachten jullie van me?’

dia 8 – verwachting: er komt een messias die ons verlost
Daarmee zijn we dus weer bij dat thema: verwachtingen.
In Israël in die tijd broeide er iets.
De mensen voelden dat er iets ging gebeuren, het hing in de lucht.
Overal vandaan komen mensen naar de Jordaan,
waar een zekere Johannes profeteert.
Hij doet denken aan lang vervlogen tijden,
toen de grote profeten in Israël optraden.
Sinds de Israëlieten uit de ballingschap zijn teruggekeerd,
alweer zo’n 400 jaar geleden,
zijn er geen grote profeten meer geweest.
Ze moesten het doen met wat in de Schriften opgeschreven stond.
Maar nu staat die Johannes daar en hij zegt dat hij een boodschap van God heeft.
Veel mensen laten zich door Johannes overtuigen, en gaan kopje onder in de Jordaan.
Het levert Johannes zijn bijnaam op: ‘de Doper’.

Johannes maakt oude verlangens wakker.
Waar Johannes het steeds over heeft, is dat na hem iemand anders komt,
en dat Johannes de mensen daar klaar voor moet maken.
Die ander is de ‘messias’.
De mensen durven het woord nauwelijks uit te spreken,
bang om voor de zoveelste keer te worden teleurgesteld.
Maar een ‘messias’, een sterke held die het volk komt verlossen,
dat kunnen ze goed gebruiken!
Die profeten van vroeger hebben aangekondigd
dat er op een dag zo’n messias zou komen,
en Johannes laat die verwachting herleven.
Dát is wat die snel groeiende groep bij Jezus zoekt.
Ze hopen op verlossing, ze zoeken een messias.

dia 9 – in onze wereld: op zoek naar verlossing
En jij?
Wat zoek jij?
Die vraag mag je natuurlijk zelf beantwoorden.
Maar ik denk dat heel veel mensen ook vandaag verlossing zoeken.
Ook in onze wereld zijn mensen ontevreden en op zoek.
Op zoek naar veiligheid, want de wereld is bedreigend.
Op zoek naar gezondheid, zelfs onsterfelijkheid, want de dood is angstaanjagend.
Op zoek naar geluk, want dat maakt het leven de moeite waard.
Op zoek naar een beter leven.

dia 10 – Klaver
We zoeken het overal.
In de politiek bijvoorbeeld.
Politici kunnen voor ons messiassen worden,
van wie we verwachten dat ze ons verlossen.
Ik weet dat dat idioot klinkt,
maar kijk eens welke bijnaam Jesse Klaver van GroenLinks vorig jaar kreeg.
Precies: niet messias maar ‘Jessiah’.
Nu vind ik Jesse Klaver best een sympathiek politicus,
maar dit zijn wel erg hoge verwachtingen…
Of we zoeken het in de wetenschap:
als we maar genoeg weten, kunnen we al onze problemen oplossen.
Of we zoeken verlossing door uit de realiteit te vluchten.
Door met drank en drugs even van de wereld te zijn, in een eigen gelukzalige wereld.
Door te gamen, zoveel dat je meer in de computer leeft dan in de echte wereld.
Of door hele Netflix-series op 1 avond te kijken, tot diep in de nacht,
het zogeheten binge-watchen.
Allemaal plekken waar we verlossing kunnen zoeken.

2. Jezus overtreft al je verwachtingen
dia 11 – Jezus is de messias die ze verwachtten
Terug naar Johannes 1.
Op een dag staat Johannes de Doper met twee van zijn leerlingen bij de Jordaan.
Johannes ziet Jezus lopen, stoot de leerlingen aan
en zegt: ‘jongens, dat is hem: het lam van God!’
De leerlingen aarzelen geen moment:
dit is die messias waar ze al zo lang op wachtten.
Dat is ook het antwoord op de vraag
waarom al die mensen achter Jezus aan lopen.
Dat is omdat ze op Jezus gewacht hadden!
Ze zochten verlossing, ze zochten de messias, en hier is hij!
Nu is het zover, nu gaat het gebeuren.
Op een afstandje lopen ze achter Jezus aan:
hier willen ze niets van missen.

Ze blijven niet onopgemerkt.
Het lijkt wel alsof Jezus ogen in zijn achterhoofd heeft.
Hij draait zich om en vraagt: ‘wat zoeken jullie?’
Het lijkt dat de twee mannen de vraag met een wedervraag ontwijken:
‘Rabbi, waar logeert u?’
Maar er zit echt een antwoord in: Rabbi, meester.
Daarmee zeggen ze: u bent de man die wij zoeken, u bent onze meester!

In dit gedeelte staan nogal wat uitspraken over wie Jezus is,
je kunt ze zelfs belijdenissen noemen.
Dat ‘Rabbi’, in vers 38.
Of vers 41: ‘wij hebben de messias gevonden!’
Vers 45: ‘we hebben de man gevonden
over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken.’
En vers 49: ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’
Al die belijdenissen grijpen terug op de verwachting van een messias.
Eindelijk is het zo ver: hij is er!

dia 12 – de ontmoeting met Jezus overtuigt
Maar hoe weten ze nou zo zeker dat Jezus de messias is?
Vooral Natanaël, de laatste die bij de groep komt, zit daarmee.
Hij komt zijn goede vriend Filippus tegen.
Maar er is geen tijd om even gezellig bij te praten.
Filippus móet Natanaël wat vertellen:
‘Natanaël, Natanaël, moet je horen!
We hebben hem gevonden!’
‘Huh’, zegt Natanaël, ‘wie hebben jullie gevonden?’
‘O, Natanaël, doe nou niet zo dom!
De messias natuurlijk!’
Nu kijkt Natanaël Filippus aan alsof hij gek is geworden.
‘Ja, echt, de messias!
Hij heet Jezus, hij is de zoon van Jozef uit Nazaret!’
Natanaël begint hard te lachen.
‘Je haalt een grap met me uit he?
Nee, uit Nazaret kan niets goeds komen!’
Maar het is geen grap, en Filippus blijft aandringen.
‘Kom nou mee, kijk zelf!’
En wanneer Natanaël Jezus ontmoet,
slaat zijn gereserveerde houding om in een geweldige belijdenis!

Hoe kan dat?
Hoe worden Natanaël en de anderen overtuigd?
Door goede argumenten? Nee!
Het is Jezus zelf die een diepe indruk op hen maakt.
Ze ontmoeten Jezus, en dan is het duidelijk.
Als je Jezus ontmoet, of het nu in levende lijve is,
of door wat je in de bijbel over hem leest,
of hoe je hem tegenkomt in zijn lichaam, de kerk,
als je Jezus ontmoet, dóet dat wat met je!
De leerlingen kunnen er niet precies de vinger op leggen,
maar ze wéten het gewoon: hier moet ik zijn.
Net zoals jij, Dikkie, het al vaker hebt gezegd: ‘ik weet dat ik bij Jezus moet zijn!’
Dat is voor jou volstrekt duidelijk, geen twijfel over mogelijk.
Houd dat vast!

dia 13 – Jezus gaat veel verder dan de verwachtingen
En dan volgt een fantastische belofte van Jezus.
‘Natanaël, jij gelooft omdat ik zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten.
Je zult nog grotere dingen zien!’
Jezus is niet alleen degene op wie ze gewacht hebben,
hij is ook degene die alle verwachtingen ruimschoots overtreft!
Jezus begint over engelen die heen en weer gaan tussen de hemel en de aarde.
In de NBV is het vertaald alsof die engelen naar Jezus gaan.
In de Herziene Statenvertaling wordt duidelijk dat ze over Jezus heen en weer gaan.
Jezus is een soort ladder tussen hemel en aarde!

dia 14 – Jakobsladder
Zo’n ladder kom je eerder in de bijbel tegen, bij Jakob.
In de Nederlandse taal hebben we er het woord ‘Jakobsladder’ aan over gehouden:
zonnestralen door gaten in de bewolking,
waardoor het net lijkt alsof daar een ladder naar de hemel is.
Jezus zegt: ‘ik ben die ladder, ik verbind hemel en aarde,
ik geef veel meer dan vrede op aarde: ik geef vrede met God!’
Dat is veel meer dan wie ook maar verwacht had.
Jezus overtreft al je verwachtingen!

dia 15 – (afbeelding weg)
Dat betekent niet dat Jezus alles doet wat jij wilt.
Als je dat verwacht, raak je teleurgesteld.
Uiteindelijk blijkt dat de verwachtingen van Jezus’ leerlingen ook niet kloppen.
Ze zochten een sterke held die van Israël weer een belangrijk land zou maken.
Dat hebben ze niet gekregen.
Ze kregen veel meer: geen held die alle vijanden het land uit joeg,
maar een held die zijn leven gaf om het kwaad zelf zijn macht te ontnemen!
Niemand had zien aankomen dat Jezus zou sterven,
en niet alleen de messias van het Israël aan het begin van de jaartelling zou zijn,
maar de verlosser van de hele schepping!
Denk dus niet te klein van Jezus: hij overtreft je verwachtingen!

3. Zoek het bij Jezus
dia 16 – andere dingen brengen geen verlossing
Die eerste leerlingen gaan het avontuur aan.
Ze zochten verlossing, en hoeven niet langer te zoeken:
bij Jezus hebben ze het gevonden.
Zoek het ook bij Jezus!

Dus niet op al die andere plaatsen.
Niet bij zogenaamde messiassen in de politiek.
Dat moet je die politici ook helemaal niet willen aandoen.
Dan kunnen ze alleen nog maar tegenvallen.
Zoek het ook niet bij de wetenschap.
Ja, ik geloof dat de wetenschap ons veel gebracht heeft,
maar verlossen kan de wetenschap ons niet.
Vluchten uit de realiteit lost ook niets op.
Het verlost je niet, het suggereert het alleen.
De volgende dag heb je een kater.
Het kan zelfs je leven verwoesten, in plaats van dat het er beter van wordt.

dia 17 – bij Jezus moet je zijn!
Nee: ben je op zoek – naar verlossing, naar veiligheid,
naar onsterfelijkheid, naar geluk, naar eeuwig leven –
zoek het dan bij Jezus: bij hem moet je zijn!
Eén keer in dit verhaal zegt Jezus het, tegen Filippus:
‘volg mij, ga met mij mee.’
Doe dat maar!
Dat betekent nog niet eens dat je van alles moet doen,
dat jij nu aan Jezus een voorbeeld moet nemen.
Dat zit er ook wel een beetje in, maar het is allereerst dicht bij hem zijn!
Naar hem kijken, naar hem luisteren,
maar ook stil voor hem worden en hem aanbidden.

Je mag bij Jezus zijn, dat is ook de belofte van de doop.
Dikkie, jouw oude mens mag je achterlaten op de bodem van dat zwembad.
In het doopgesprek heb je gezegd: ‘ik wil een nieuwe Dikkie worden’.
Zometeen mag de oude Dikkie verdrinken,
en een nieuwe Dikkie mag opstaan in een nieuw leven – mét Jezus.
Dat betekent niet dat het voortaan allemaal vanzelf gaat.
Het is wel een krachtige verzekering: bij Jezus vind je wat je zoekt, en hij houdt jou vast!
Dus ga steeds weer naar Jezus!

Want Jezus geeft het leven waar we zo naar verlangen.
Hij is het lam van God, de messias, die ons verlost.
Bij hem moet je zijn!
Amen.
Job 42 | Job krijgt gelijk

Ben je wel eens brutaal? Job was brutaal geweest tegen God. Toch wordt God niet boos op hem, maar op zijn vrienden! Job krijgt gelijk, en dan komt het weer goed met hem. Van Job mogen we leren dat het goed komt!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: -Bid, bid, zoek, zoek (Martin Koornstra)
-Hij alleen (Kids Opwekking 139)
-We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten (Opwekking 573)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 84 : 1 en 3
Gebed
Lezen: Job 42 : 7 – 17 (BGT)
Luisterlied: Good, good Father (Chris Tomlin)
Preek
Zingen: -Een plek op deze aarde (Kids Opwekking 277)
-God van trouw (Opwekking 542)
Onderwijs doop
Zingen: Zegenwens (Elly en Rikkert)
Bediening doop
Zingen: Groot is uw trouw o Heer (GKB Gezang 160)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: Zijn trouw kleurt de morgen (Opwekking 711)
Zegen

Job krijgt gelijk

Inleiding
dia 1 – boos
‘Nee, ik heb geen zin!’
Loes is heerlijk aan het spelen, maar van papa moet ze opruimen.
En opruimen is stom!
‘Weet ik,’ zegt papa, ‘natuurlijk heb je geen zin om op te ruimen,
maar het moet wel gebeuren.
Dus ga toch maar even opruimen.’
‘Nee, ik zei toch ik geen zin heb!
Doe het lekker zelf!’
Dat is papa dus niet van plan.
‘Jij hebt ermee gespeeld,
dus dan moet je het ook zelf opruimen.’
Maar Loes heeft echt geen zin.
‘Dan laten we het toch gewoon lekker liggen,
morgen ga ik er toch weer mee spelen.’
Dat vind papa geen goed idee:
‘je weet best dat als je ergens mee speelt,
dat je het dan ook weer moet opruimen.
Dus nu niet langer zeuren, je had al lang klaar kunnen zijn.’
‘Jij bent stom, papa,’ zegt Loes.
‘En jij brutaal, en nu aan de slag.’
‘Nee, ik doet het niet!’
Nu heeft Loes de smaak te pakken:
‘jij wilt altijd dat het hier netjes is, dan ga je toch lekker zelf opruimen.
Ik vind het helemaal niet erg als het een rommel is!’
‘Loes…’ probeert papa nog, maar Loes luistert al niet meer.
‘Houd je mond papa,
ik heb het toch gezegd: ik doe het niet!
Ik luister lekker niet meer naar je.
Ik vind jou stom en ik vind mama stom.
Ik ga nooit meer opruimen,
het is kindermishandeling,
dat doen jullie maar lekker zelf.’
Loes stampt boos de trap op.
Papa roept nog: ‘maar Loes…’
Loes schreeuwt terug: ‘nee, ik luister niet,
je zegt toch alleen maar stomme dingen!’
En ze gooit de deur van haar slaapkamer hard achter zich dicht.
BAM!

Loes heeft gelijk, opruimen is stom,
maar ze doet wel een beetje brutaal…
Wie is er ook wel eens een beetje brutaal?
Tegen je ouders, tegen je juf, of tegen wie ook maar.
Wie is er wel eens brutaal?
O, en ik geloof er niets van dat alleen kinderen brutaal zijn!

1. Een beetje brutaal?
dia 2 – een beetje brutaal?
Vandaag gaat het ook over iemand die brutaal is.
Hij heet Job.
Job is de rijkste man van de hele wereld.
We hebben geprobeerd of Job vandaag bij ons in de kerk kon komen.
Job had best gewild, maar helaas lukte niet.
Maar hij heeft een van zijn vrienden naar ons toegestuurd,
volgens Job kan die vriend alles vertellen
over wat er met Job is gebeurd.
Dus kom er maar bij!

dia 3 – interview
I: dames en heren, jongens en meisjes,
ik stel u voor aan…
eh, wat was je naam ook alweer.
E: Elifaz.
I: Eli-wat?
E: nee, Eli-faz
I: wat een vreemde naam.
Goed mensen, nogmaals:
ik stel u voor aan Elifaz!

I: Elifaz, jij kent Job goed.
E: ja, dat kun je wel zeggen ja!
We waren de dikste vrienden op school,
Job en ik zaten altijd naast elkaar.
Maar Job was veel slimmer dan ik:
ik spiekte altijd bij Job, en zo heb ik mijn diploma gehaald.
I: en toen jullie van school af waren?
E: toen zagen we elkaar niet meer zo vaak.
Ik had het druk met mijn boerderij,
en Job had overal in het land boerderijen.
Job was vaak op reis, dan was hij weer hier, dan weer daar.
I: maar jullie zijn vrienden gebleven
E: ja, natuurlijk – niemand is zo’n goede vriend als Job!

I: ik hoorde dat het een tijdje niet zo goed ging met Job
E: niet zo goed, niet zo goed?! Het ging ronduit slecht!
Op een dag werd Job wakker en was er nog niets aan de hand,
maar ’s avonds was hij alles kwijt.
Zijn boerderijen, zijn dieren, zijn geld, zijn knechten, zelfs zijn kinderen.
I: wat erg!
E: ja, toen ik het hoorde schrok ik heel erg
I: dat kan ik me voorstellen
E: ik heb direct mijn kameel gezadeld en ben naar Job toe gegaan
I: wat goed van je!
E: ik kon niet anders, ik móest er gewoon zijn

I: en toen?
E: er waren nog 2 andere vrienden,
we hebben met Job gehuild, dat was goed,
maar toen begon Job te mopperen…
I: nou en? als je zoveel kwijt bent geraakt,
dan mag je toch wel mopperen?
E: ja, maar Job zei verkeerde dingen.
Job was echt boos op God
en zei tegen God dat God oneerlijk is!
Dat kan toch niet?!
I: dat is wel een beetje brutaal ja
E: precies! dat vond ik dus ook,
dus ik zei tegen Job dat hij het wel over God had,
en dat je voor God respect moet hebben.
I: en dat had Job niet?
E: nee! Job was zó brutaal.
En als het nou tegen zijn vader of moeder was,
maar Job was brutaal tegen God!
Dus daar heb ik wat van gezegd.
I: en, wat vond Job ervan?
E: Job werd alleen maar bozer en brutaler.

I: maar het is goed gekomen met Job!
E: ja, ik had het helemaal verkeerd.
Ik dacht dat God wel boos zou zijn op Job,
omdat Job zulke lelijke dingen over God had gezegd,
maar God werd niet boos op Job.
God werd boos op mij!
I: op jou?!
E: ja, op mij en mijn vrienden.
En toen heeft Job voor ons gebeden,
toen pas was God niet boos meer.
En daarna werd Job weer de rijkste man van de wereld.
I: dank je wel Elifaz.
Graag een applaus voor Elifaz!

2. God geeft Job gelijk
dia 4 – Jobs vrienden
Wat een vreemd verhaal hè?
Job flapt er van alles uit tegen God,
heeft dingen gezegd die hij niet had moeten zeggen,
en tóch krijgt Job van God gelijk!
En God weet heus wel dat Job brutaal was,
dat heeft God allemaal gehoord.
God heeft het zelfs tegen Job gezegd:
‘Job, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen.’
Dan moet God toch boos zijn op Job?
Maar nee hoor, nu zegt God:
‘mijn dienaar Job heeft goed over mij gesproken.’

dia 5 – gebed Job
Elifaz en zijn vrienden snappen er niets van.
‘Job gelijk? Hoe kan dat nou?!
En wij dan?
Wij zijn toch steeds voor God opgekomen?’
Maar God zegt: ‘Elifaz, ik ben boos op jou en je vrienden.’
‘Hè,’ denkt Elifaz, ‘boos op ons, wat gebeurt hier?!’
‘Ja, ik ben boos op jullie.
Jullie dachten dat jullie mij precies begrepen,
maar niemand kan mij begrijpen.
Wie denk je wel niet dat je bent?!
Jullie hebben Job aangevallen, terwijl hij jullie zo nodig had.
Nu wordt het omgedraaid: jullie hebben Job nodig.
Ik ben zo boos op jullie,
ik wil niet meer naar jullie luisteren.
Vraag Job maar of hij voor je wil bidden,
naar Job zal ik luisteren.
Alleen als Job het mij vraagt, zal ik jullie geen straf geven.’

Zo gebeurt het. Job bidt.
‘God in de hemel, vergeef mijn vrienden toch!
Ik wil niet dat u ze straft. Ze blijven mijn vrienden.
Alstublieft, God, vergeef hen!
Amen.’
En God luistert naar Job!

dia 6 – weer rijk
God geeft Job gelijk, daarom krijgt Job alles terug.
Nee, hij krijgt zelfs 2 keer zo veel!
In die tijd was het zo dat als je iets had gestolen
en je werd gepakt, dan moest je het dubbel terugbetalen.
Wie is er vandaag op de fiets naar de kerk gekomen?
Als ik nu jouw fiets steel,
en jij hebt het gezien en vertelt aan de politie dat ik het heb gedaan,
dan moet ik jou 2 fietsen teruggeven.
Zo ging dat in de tijd van Job.

Nu geeft God Job alles dubbel terug.
Daarmee zegt God: ‘Job, jij kon er niets aan doen,
het was niet jouw schuld dat je alles bent kwijtgeraakt.
Ík heb alles van je afgepakt,
probeer niet te begrijpen waarom,
maar denk niet dat ik je wilde straffen.
jij bent onschuldig, Job, je hebt gelijk!’

Het verhaal van Job loopt goed af.
Hij is weer de rijkste man van de wereld, net als vroeger.
Natuurlijk is Job veranderd.
Hij zal vast nog wel eens verdrietig zijn
om alles wat er gebeurd is.
Ik denk dat hij zijn kinderen nog elke dag mist.
En Job snapt het nog steeds niet allemaal,
maar dat hoeft hij ook niet:
hij vertrouwt dat God doet wat goed is.
Het zit goed tussen God en Job.
Dat is het mooie einde van Jobs verhaal.

Veel verder in de bijbel wordt Job weer genoemd.
Het is in een brief van Jakobus, een broertje van Jezus.
Hij schrijft: ‘Denk ook eens aan Job.
Jullie weten hoeveel geduld hij had.
En jullie weten hoe goed het met hem afgelopen is.
De Heer liet hem niet in de steek.
Want de Heer is goed en vol liefde.’

dia 7 – vragen
Soms is het leven verschrikkelijk oneerlijk.
Soms snap ik niets van God.
Wat kun je veel vragen hebben.
Waarom wordt ik gepest?
Waarom is opa dood?
Waarom hebben we geen geld voor vakantie.
Waarom snapt niet mij?
Waarom doet mijn been elke dag zeer?
Waarom ben ik zo alleen?
Waarom voel ik me somber?

dia 8 – wederkomst
Dan mag je van Job leren: het komt goed!
God wil ook niet dat het oneerlijk is,
en daarom doet hij alles om het goed te maken.
Met al die dingen in jouw leven die zo oneerlijk zijn,
maar ook met de grote problemen van de wereld.
God doet alles om het goed te maken.
Daarom kwam Jezus naar de aarde.
Daarom werd hij gekruisigd, en is hij opgestaan.
Jezus komt terug, en dan wordt het prachtig.
Jezus komt met een wereld waar we niet uitgekeken raken,
waar we van de ene verbazing in de andere zullen vallen.
Alles komt goed!

3. Ga naar God!
dia 9 – bidden
En daarom: ga naar God!
Ook als je niets van God snapt.
Ook als je, net als Job, het leven oneerlijk vindt.
Blijf met God praten, wat er ook gebeurt.
Het is beter om brutaal tegen God te zijn,
dan te denken dat het God toch niets kan schelen
hoe het met jou gaat.
God is te vertrouwen – laat hem niet los!

dia 10 – doop
André en Letty, vandaag laten jullie Samuël Manasse dopen.
Soms geef je een kind een naam
omdat je het gewoon een mooie naam vind.
Jullie hebben je zoon een naam met een bijzondere betekenis gegeven.
Ik vind dat een prachtig getuigenis.
Samuël betekent: God luistert!
Jullie hebben moeilijke dingen meegemaakt:
Letty, jouw ouders zijn overleden, en André, jouw moeder is overleden,
en toch zeggen jullie: God luistert!
Net als Job hebben jullie gemerkt
dat als je naar God blijft gaan, hij luistert!
En Manasse, dat betekent: God laat het verleden vergeten.
Natuurlijk denk je nog wel eens aan hoe het was,
maar jullie durven met God vooruit te kijken,
nieuwsgierig naar wat hij allemaal nog zal doen.
Vandaag wordt Samuël Manasse gedoopt:
het teken van een nieuw begin.
En met Jezus heeft hij, hebben jullie, hebben wij,
een prachtige toekomst!
Amen.
Psalm 22:32b | Een God van daden!

Is geloven een kwestie van doen? Dat imago heeft geloven wel eens. Maar het gaat niet om wat wij doen, het gaat om wat Gód doet! Het is Pasen: God neemt de regie.
In Franeker heb ik de korte versie van deze preek gehouden, de tekst hieronder is de iets langere versie.
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Gezang 95 : 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ‘De steen is weg’ en ‘Klap in de handen van blijdschap’
Gebed
Zingen: Opwekking 614 (Milan op gitaar)
Kinderen naar club
Lezen: Matteüs 28 : 1 – 10 en Psalm 22 : 28 – 32
Zingen: LvK Psalm 92 : 2 en 3
Preek over Psalm 22 : 32b
Zingen: GKB Gezang 99 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Onderwijs belijdenis en doop
Getuigenis Julia
Zingen: ‘Mighty to Save’ (Hillsong)
Belijdenis en doop
Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2, 3 en 4
Collecte
Felicitaties
Gebed
Zingen: LvK Gezang 215 : 1, 2 en 3
Zegen

Een God van daden!

Inleiding
dia 1 – zwart
‘Hij is een God van daden.’
Mooi, dat klinkt als een daadkrachtige God.
En een beetje daadkracht, dat is niet verkeerd!

Bij mij komt daadkracht bij vlagen…
Het hangt er ook vanaf of ik iets leuk vind.
Bij leuke dingen ga ik voortvarend te werk.
Bij minder leuke dingen, wil ik het nog wel eens uitstellen.

dia 2 – onkruid
Bijvoorbeeld onze tuin.
Daar is meer dan genoeg te doen,
maar ik vind het gewoon niet leuk.
Dan erger ik me aan onkruid tussen de tegels,
aan bladeren uit de herfst die nog overal liggen,
aan een lading zand rondom de zandbak,
aan het hoge gras en woekerende planten,
en ik doe niets…

Alsof de tuin zichzelf bijhoudt.
Nou, mooi niet dus!
Die tactiek volg ik nu al een paar jaar,
door alleen het hoogstnoodzakelijke te doen,
maar daar wordt het dus alleen maar erger van…
Hoe langer je het werk in de tuin uitstelt,
hoe ontmoedigender het wordt eraan te beginnen.
Je kunt dan wel leuk verstoppertje spelen tussen het hoge onkruid,
dat dan weer wel…

dia 3 – resultaat
Dit jaar heb ik besloten het anders te doen.
De tijd die ik besteed aan me ergeren aan de tuin,
kan ik beter besteden aan het bijhouden van de tuin.
Elke week een paar uurtjes in de tuin,
en ik erger me al een heel stuk minder.
Eindelijk heb ik er de daadkracht voor gevonden.
Stiekem ben ik het zelfs een beetje leuk gaan vinden…

dia 4 – een God van daden
Daadkracht is een positieve eigenschap.
Geen woorden, maar daden.
De handen uit de mouwen.
Psalm 22 zegt: zo is God!
Het past perfect bij Pasen.
We vieren dat Jezus is opgestaan: Gods grootste daad.
Nou en of: hij is een God van daden!

1. Kwestie van doen?
dia 5 – kwestie van doen?
Daadkracht is iets moois.
Je zou denken dat bij zo’n God van daden
daadkrachtige mensen passen.
Dat God wil dat wij de handen uit de mouwen steken.
Is dat zo?
Is geloven een kwestie van doen?

dia 6 – je moet zoveel…
Het is in ieder geval een vooroordeel over christenen.
Christenen moeten zo veel…
Tja, en zo’n vooroordeel komt natuurlijk ergens vandaan:
misschien doen christenen ook gewoon veel.
Soms heel positief: door bijvoorbeeld iets voor de samenleving te doen.
Het schijnt dat christenen flink meer geld aan goede doelen geven
dan de gemiddelde Nederlander.
Maar het kan ook vermoeiend zijn: je moet zoveel…
Je móet je houden aan de regels, je móet goed leven, je móet het goede voorbeeld geven.
Is dat waar het christelijk geloof voor staat?
Is het proberen een goed mens te zijn,
en zo goed mogelijk Gods regels naleven?

Die vragen hebben alles met Pasen te maken.
Als het geen Pasen was geworden, als Jezus niet was opgestaan,
dan was het antwoord: ja, geloven is een kwestie van doen.
Het voorbeeld van Jezus volgen, dat is wat dan nog overblijft.

dia 7 – Jezus gaf hoop op betere wereld
Als Jezus niet was opgestaan…
Voor Maria en Maria is het helemaal geen vraag.
Hun Jezus is dood.
En daarmee is een droom uiteengespat.
Ze hadden zo gehoopt dat er nu echt iets zou veranderen.
Dat mocht ook wel, want ze leefden in een genadeloze wereld.
Een wereld waar de grootste mond en de dikste portemonnee het voor het zeggen hadden.
Maria en Maria dus niet.
Als vrouwen werden ze sowieso al geacht hun mond niet open te trekken…

Jezus was in hun leven gekomen.
En hun leven was nooit meer hetzelfde geweest.
Zeker voor Maria, de moeder van Jezus.
Nog voor ze getrouwd was, was ze zwanger van Jezus.
Vanaf dat moment was Jezus haar leven.
Maar ook voor de andere Maria:
zij was bezeten door zeven demonen.
Jezus had ze uitgedreven.

Jezus was anders dan anderen.
Hij had geen grote mond of dikke portemonnee,
en toch liepen de mensen met hem weg!
Jezus had iets wat anderen niet hadden.
Vrede. Kracht. Vastberadenheid. Liefde.
Aan Jezus kon je je toevertrouwen.
Dat hadden Maria en Maria gedaan.
Ze geloofden in het koninkrijk waar Jezus het steeds over had.
Waar de laatste de eerste zou worden.
Nu is de hoop vervlogen.

dia 8 – nu zelf aan de slag?
Ja, en wat nu?
Wat blijft er nog over van Jezus?
Het zijn vooral de herinneringen.
Herinneringen aan wat Jezus heeft gedaan: zijn wonderen.
Herinneringen aan wat Jezus heeft gezegd: zijn onderwijs.
Jezus heeft het dan wel niet voor elkaar gekregen,
maar kunnen zijn volgelingen dan niet verder met zijn gedachtegoed?
Om, in de geest van Jezus, dat koninkrijk toch wat dichterbij te brengen?
Er is werk aan de winkel!

Dat is ook waar David staat aan het begin van Psalm 22.
Er zijn genoeg herinneringen aan God.
David weet wat God allemaal voor zijn voorouders heeft gedaan.
Maar zelf voelt David zich alleen.
Merkt David niets van God,
en zit er voor David niets anders op dan zelf te vechten voor zijn leven.
Een gevecht dat bij voorbaat verloren is…

Zo zou je het christelijk geloof kunnen zien.
Jezus heeft het voorbeeld gegeven, nu zijn wij aan zet.
Nu is het aan ons om Jezus’ levensfilosofie in de praktijk te brengen.
Om het hemels koninkrijk op aarde te brengen.
Daar kunnen we wel wat daadkracht bij gebruiken!

2. Een Gód van daden!
dia 9 – een God van daden
Ik vind dat best ontmoedigend klinken!
Zo daadkrachtig ben ik nou ook weer niet…
Is geloven een kwestie van doen?
Gelukkig niet!
Het gaat niet over mensen die daadkrachtig zijn,
maar over een Gód van daden!

Het christelijk geloof gaat niet over wat wíj allemaal moeten doen,
het gaat om Góds daden.
Het is geen advies, geen schat aan levenswijsheid,
maar nieuws: het gaat om iets wat gebeurd is.
Geen woorden van God, waar wij ons voordeel mee kunnen doen, maar daden.

dia 10 – Jezus is opgestaan: een daad van God
David heeft daar al iets van gezien.
De eerste helft van Psalm 22 is wanhopig.
David schreeuwt zijn klacht uit naar God.
Hij voelt zich door God aan zijn lot overgelaten.
Zijn tegenstanders wrijven het er nog eens extra in:
‘laat die God van je je bevrijden, hij houdt toch van je?’
David ziet al voor zich hoe ze hem een langzame dood laten sterven.
Maar halverwege kantelt de Psalm, en opeens is het een Paaslied!
David vindt zijn vertrouwen op God terug,
en komt in een jubelstemming.
En dan eindigt het schitterend: hij is een God van daden!
David gebruikt grote woorden:
overal op aarde zullen mensen zien wat God heeft gedaan,
en zich in aanbidding voor God buigen.

De hele Psalm kun je als Psalm van Jezus lezen,
en dat geldt voor dit gedeelte zeker.
Wat God voor David heeft gedaan ging niet de hele wereld over,
maar wat God voor Jezus heeft gedaan wel!
Hij heeft hem opgewekt uit de dood!
En óf hij een God van daden is!

Matteüs 28 zit vol daden.
De aarde beeft.
Een engel daalt af uit de hemel.
De engel rolt de steen weg.
De bewakers bij het graf zijn doodsbenauwd.
Matteüs wil één ding goed duidelijk maken: God is hier bezig!
En dan brengt de engel het grootste nieuws aan Maria en Maria:
‘Jezus is hier niet, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.’
De engel zegt het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is…
Maar stel je Maria en Maria eens voor.
Hoe vaak zou de engel het gezegd hebben,
voor het bij de vrouwen doordrong?
En dan de ontlading: ‘hij leeft! he did it!’
Ze zullen elkaar in de armen zijn gevallen,
met tranen in hun ogen: God heeft het gedaan!

dia 11 – christelijk geloof: geen filosofie, maar nieuws
God is een God van daden – dát is Pasen.
Dit is groot nieuws!
Zou het vandaag gebeuren, dan zou het in mum van tijd de wereld over gaan.
Het zou ‘breaking news’ zijn bij CNN.
Voorpaginanieuws bij alle kranten.
Trending Topic op Twitter, met hashtag ‘HeLives’.
Elke talkshow zou Maria en Maria uitnodigen om hun verhaal te doen.
Het evangelie, het goede nieuws, is, de naam zegt het al: nieuws!

Dát is de kracht van het christelijk geloof.
Het christelijk geloof is geen filosofie of levenswijsheid,
waarmee je uiteindelijk toch weer op jezelf wordt teruggeworpen.
Nee, het gaat niet om jouw daadkracht.
Geloven is geen kwestie van doen.
Gód heeft het gedaan – het is fantastisch nieuws.
God trekt de regie naar zich toe.

Daarom dooft het verhaal van Jezus ook niet uit.
Zou Jezus alleen mooie dingen hebben gezegd
en een aansprekend, maar ook onbereikbaar, voorbeeld hebben gegeven,
dan was hij vanzelf vergeten,
of op zijn best in een rijtje filosofen van vroeger terecht gekomen.
Maar Jezus is opgestaan, en dat nieuws is de hele wereld over gegaan.
Het dooft niet uit – ook niet in onze tijd.
Dat gevoel hebben we misschien wel eens,
maar elke dag komen mensen tot geloof!
Wereldwijd groeit de kerk – en dat is nooit anders geweest!
Maar niet alleen ver weg: ook in Nederland komen mensen tot geloof.
Nee, niet massaal, maar gewoon, één voor één.
In Franeker mochten we daar vanochtend getuige van zijn,
en dat was heel bijzonder.
Hij is een God van daden!

3. En nu wij
dia 12 – en nu wij
Jezus is opgestaan.
Maar dat is nog niet het hele verhaal.
Niet alles wat nieuws is, betekent ook iets voor jou.
Is Pasen de uitzondering die de regel bevestigt?
Jezus is aan de dood ontsnapt,
dat is nieuws wat je misschien vrolijk maakt,
maar is het ook meer dan een mooie uitzondering?

dia 13 – the 33
Vorige week zag ik de film The 33.
De film vertelt het waargebeurde verhaal van 33 mijnwerkers in Chili.
In de zomer van 2010 komen zij vast te zitten in de mijn.
Terwijl ze in de mijn aan het werk zijn, stort een groot deel van de mijn in.
Ze kunnen nog net op tijd uitwijken naar een schuilplaats.
Maar er is geen weg naar buiten…
Het duurt maanden voordat ze worden bevrijd.
Maar uiteindelijk is het zo ver.
Een enorme boormachine heeft een smalle tunnel gegraven,
van de buitenwereld naar de schuilplaats.
De reddingswerkers laten een capsule in de tunnel zakken, als een soort lift,
met ruimte voor één persoon.
In de schuilplaats wordt de capsule met groot gejuich onthaald,
en al snel wordt de eerste mijnwerker gered.
Maar daar blijft het natuurlijk niet bij:
de 33 worden 1 voor 1 naar boven gehaald.
Toen de eerste mijnwerker gered was, wisten ze: nu wij ook!

dia 14 – Pasen is: nu wij ook
Dat is Pasen: nu wij ook!
God heeft de tunnel geboord, de uitweg uit de dood.
Jezus is de eerste die er door God uitgehaald wordt,
maar zeker niet de enige!
Wij zijn als die mijnwerkers, die gezien hebben dat de eerste gered werd,
en weten dat ze nu zelf ook gered zijn.
Daarom kan Paulus zelfs zeggen:
‘hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt’ – Efeziërs 2.
Het ís al zover!

God is een God van daden.
Hij heeft Jezus gered, en nu ben jij aan de beurt!
Dat is waar het christelijk geloof om draait.
Geen kwestie van doen, maar van God verwachten.

dia 15 – durf je te vertrouwen?
Een mooi voorbeeld is David.
David is lang op de vlucht geweest voor koning Saul.
Het zou goed kunnen dat hij Psalm 22 in die periode heeft geschreven.
Twee keer had David de kans om Saul te doden,
je kunt het vinden in 1 Samuël 24 en 26.
Dat zou in één klap een einde maken aan al zijn problemen.
Maar David deed het niet.
David wilde niet het heft in eigen handen nemen.
Hij wist dat God een God van daden was, dat God hem zou redden.
Daar bleef hij op wachten.

Natuurlijk, dat betekent niet dat we onze handen overal maar van moeten aftrekken,
donaties naar goede doelen moeten stopzetten,
ons opsluiten in een comfortabele schuilplaats,
en maar wachten tot God iets doet.
Christen zijn is leven voor een betere wereld,
Jezus heeft er van alles over gezegd.
Het is alvast leven voor Gods koninkrijk, die betere wereld,
in het vertrouwen dat God die wereld brengt.

Durf jij het?
Te vertrouwen dat God een God van daden is?
Durf jij het niet jezelf te redden, maar God je laten redden?
Durf jij het niet jouw daden maar Gods daden te vertrouwen?

God is een God van daden.
Jezus is opgestaan, hij leeft!
Laat ieder hem prijzen.
Ook dat is Psalm 22.
Het maakt niet uit, uit welk land je komt.
Het maakt niet uit, hoe geslaagd of mislukt je jezelf vindt.
Het maakt niet uit, hoe oud of jong je bent.
Jezus is opgestaan, hij leeft!
En nu wij.
Halleluja!
Lucas 10:33 | Voor Jezus ben je alles waard

Jij bent veel waard! Maar waarom eigenlijk? Niet omdat jij zo goed bent, je lijkt op de gewonde reiziger in het verhaal van Jezus, maar omdat God je heeft gemaakt. Jezus lijkt op de Samaritaan: hij geeft zelfs zijn leven voor je, zó veel ben je waard!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.
Deze preek is gehouden in een K(erk)S(chool)G(ezins)-dienst met CBS de Korendrager.

Liturgie
Zingen: -‘Laat de kind’ren tot mij komen’
-‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’
Gebed
Lezen: Lucas 10 : 25 – 37 (BGT)
Zingen: Psalm 103 : 3 en 5 (LvK=GKB)
Preek
Zingen: -‘Parel in Gods hand’
-‘Er is iets heel speciaals aan jou’
Uitleg over de doop
Toezingen door kleuters: ‘Kinderen van de Vader’
Doop
Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (LvK Gezang 293 : 1 en 3)
Felicitaties
Gebed
Collecte
Zingen: ‘Samen in de naam van Jezus’ (GKB Gezang 167 : 1, 2 en 3)
Zegen

Voor Jezus ben je alles waard!

Interview
Interviewer (I) interviewt de beroofde reiziger (R).

dia 1 – zwart
I:Hé, jij hier! Leuk je weer eens te zien!
Maar wat zie je eruit! Wat is er met je gebeurd?

R: Tja, dat is een lang verhaal, heb je even?

I: Vertel, ik wil het weten!

R: Ik was onderweg van Jeruzalem naar Jericho.
Je weet wel, die weg door de bergen.
Ik liep door een bocht,
en opeens stonden er vijf schreeuwende mannen om me heen.
Ze riepen: ‘als je in leven wilt blijven, geef ons dan alles wat je hebt!
Je portemonnee, je pincode, je sieraden, je I-phone: alles!’
Daar had ik niet zo veel zin in, ik probeerde te ontsnappen.
Maar ze waren veel te sterk voor me.
Ze hebben me in elkaar geschopt en alles van me afgepakt.
Het is een wonder dat ik nog leef!

I: Maar was er dan niemand die je kon helpen?

R: Nee, ik was helemaal alleen,
en m’n telefoon had geen bereik in de bergen.

I: Sorry hoor, ik vind het echt heel rot voor je,
maar was dat ook niet gewoon een beetje dom?
Die weg is levensgevaarlijk!
Dat heeft nu al zo vaak in de krant gestaan!
Dat wist je toch wel?

R: Tja, je hebt gelijk hoor.
Het was gewoon stom van mij.
Ik had wel eens wat gelezen over rovers op die weg,
maar dacht dat mij zoiets nooit zou overkomen.
Zulke dingen overkomen alleen anderen, niet mij.
Dacht ik…

I: En toen lag je daar, wat ging er door je heen?

R: Eerst dacht ik dat ik dood was.
Toen bedacht ik dat ik nog kon nadenken, dus ik was niet dood.
Toen dacht ik dat ik dood zou gaan, want ik had heel veel pijn.
Maar ik wilde nog helemaal niet dood!
Dus toen er een priester langs kwam, riep ik zo hard ik kon om hulp.
Hij hoorde me wel, maar liep gewoon om me heen.
En even later een hulppriester ook.

I: Wat?! Dat meen je niet! Stelletje hypocrieten!
Je zult wel boos op ze zijn!

R: Valt wel mee.
Ik denk dat ik in hun situatie hetzelfde had gedaan.
Weet je, het was ook gewoon levensgevaarlijk om mij helpen!
Misschien waren die rovers nog wel in de buurt!
Nee, ik snap wel dat ze zo snel mogelijk doorliepen.

I: Maar je hebt het overleefd, hoe dan?

R: Er kwam nog iemand aan, en ik riep weer om hulp.
Maar toen zag ik dat het een Samaritaan was…

I: Nou en, wat bedoel je?

R: Wij, Joden, hebben altijd ruzie met Samaritanen.
Net zoals jullie, Nederlanders, ruzie met de Turken hebben.
Op verjaardagsfeestjes vertellen wij graag Samaritanen-grappen.

I: Samaritanen-grappen?

R: Ja, een soort Belgen-moppen, eigenlijk helemaal niet grappig.
Maar die Samaritaan dus, stapt van zijn ezel af en loopt naar me toe.

I: Wat dacht je toen?

R: Ik dacht dat hij keihard ‘net goed!’ in mijn gezicht zou schreeuwen,
en mij daar zou laten liggen.
Maar ik had het fout:
het was de vriendelijkste man die ik ooit heb ontmoet.
Toen ik zijn ogen zag, wist ik het:
die stonden zo vol van liefde!
Hij heeft me gered!

I: Je begint er helemaal van te stralen, wat is er met jóu gebeurd?

R: Dat zeggen er wel meer: ik ben niet meer dezelfde.
Weet je, ik dacht altijd dat ik beter was dan iedereen.
Ik voelde me stoer, en keek op losers neer.
Maar toen was ik opeens zelf de loser.
De liefde van die Samaritaan had ik nergens aan verdiend!
Toch hielp hij mij.
Ik ben zo blij!

I: wauw, dat is nog eens een verhaal, dank je wel!

Voor Jezus ben je alles waard
dia 2 – voor Jezus ben je alles waard!
Ja, wat is het een mooi verhaal!
Het is een verhaal van Jezus.
Het is dus niet echt gebeurd, Jezus heeft het bedacht.
Hij wil met dit verhaal iets duidelijk maken.
Of eigenlijk wel meer dingen,
maar ik wil het vandaag bij één belangrijke les houden:
voor Jezus ben je alles waard!
Hij geeft zijn leven om jou te redden.

dia 3 – gewonde man
‘Jij bent veel waard’ – dat was het thema deze week op school.
Maar waarom ben jij zo veel waard?
Waarom houdt God zo veel van je?
Eigenlijk is het heel gek dat God van je houdt!

Het is leuk om te horen dat je bijzonder bent, dat je veel waard bent.
Daar kun je trots van worden.
Maar Jezus zegt iets anders.
Je lijkt op die gewonde man.
Die man die in de problemen zit door zijn eigen domme schuld.
Dáár lijk jij op! En ik ook!

Je bent niet overal goed in, dat kan niet.
Ik was altijd heel slecht in gym.
Ik kon geen bal vangen.
Elke gymles was ik bang voor wat we gingen doen.
Ben ik eigenlijk wel zoveel waard?
Of je durft niemand mee naar huis te nemen uit school:
wat zullen ze van je ouders denken?
Eigenlijk schaam je je een beetje,
en voel je je helemaal niet zo bijzonder.
O ja, en je doet natuurlijk ook wel eens gemeen.
Toch? Wie doet er wel eens gemeen?
Vingers graag!
Iedereen doet wel eens gemeen.
Waarschijnlijk zelfs vaker dan je denkt.
Misschien heb je er wel spijt van, en toch doe je het weer…
Het stomme is: het gaat ook niet over als je groter wordt!
Wat zijn we nu eigenlijk waard?
We maken een rommeltje van het leven!

dia 4 – Samaritaan
Tóch ben jij voor Jezus alles waard.
Dat is dus een groot wonder!
Jij lijkt dan misschien op die man die in elkaar is geschopt,
Jezus lijkt op de Samaritaan in het verhaal!
Die Samaritaan had geen enkele reden om die man te helpen.
Joden en Samaritanen hebben ruzie,
dat alleen al was genoeg reden om de man te laten liggen.
Het was bovendien ook nog zijn eigen schuld:
het is knap stom om in je eentje over die gevaarlijke weg te gaan.
En het is voor die Samaritaan ook nog eens levensgevaarlijk:
straks wordt hij ook nog in elkaar geschopt!

Het maakt de Samaritaan allemaal niet uit.
Aan de kant van de weg ligt een mens die hulp nodig heeft.
Voor de Samaritaan is ieder mens waardevol.
Daarom hoeft hij er niet over na te denken:
natuurlijk gaat hij helpen!

Voor Jezus ben jij alles waard.
Omdat je een mens bent.
God heeft je gemaakt, net als baby Marte.
God heeft je uniek gemaakt, van jou is er geen tweede.
Ook al maak je een rommeltje van het leven,
Jezus wil niets liever dan jou redden!
De Samaritaan wáágt zijn leven, Jezus gééft zijn leven.
Zo veel ben jij voor hem waard!

De les van de diamant
dia 5 – ruwe diamant
Wie weet wat dit is?
Het lijkt gewoon een steen.
Ik vind hem niet echt mooi of bijzonder.
Maar deze steen is heel veel waard!
Je kunt deze steen slijpen, en dan herken je hem vast.

dia 6 – diamant
Wie zie het nu?
Ja, het is een diamant.
Een ruwe diamant lijkt waardeloos,
maar als je hem slijpt zie je hoe bijzonder hij is.

Jij bent veel waard, net als die ruwe diamant.
Je lijkt misschien niet zo bijzonder, maar Jezus kijkt anders naar jou.
Niet naar wat er allemaal mis is,
maar naar hoe hij een schitterende diamant van je kan maken.
Een diamant die steeds meer op Jezus lijkt.
Amen.
Ezechiël 36:22 | God moet niets, maar doet alles

Gods beloften zijn enorm. Maar bij God heb je nergens recht op, hij is je niets verschuldigd. Dat hij alles voor je doet, is pure genade. En daardoor wordt het alleen maar mooier. Alle reden om God te prijzen!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Welkom
Adventskaars
Zingen: GKB Gezang 80 : 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 599
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Ezechiël 36 : 22 – 36
Zingen: Psalm 85 : 1 en 4 (GKB=LvK)
Preek over Ezechiël 36 : 22
Zingen: Opwekking 595 en GKB Psalm 67 : 2 en 3
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: Doop, Sela (als dooponderwijs)
Doopbediening
Zingen: GKB Gezang 118 : 1 en 2
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Gezang 127 : 1, 5 en 7
Zegen

God moet niets, maar doet alles

Inleiding
dia 1 – zwart
Vandaag hebben we een extra feestelijke dienst,
met straks de doop van Tiemen van Althuis,
en dan kom ik met zo’n tekst aanzetten…
Ik geef het maar direct toe: het is een stevige tekst!
Door Ezechiël heen zegt God:
‘ik zal jullie redden, maar dat hebben jullie nergens aan verdiend.’
Tja, wat moet je daar nu mee…
Maar ik wil het feest van vandaag niet bederven:
ik denk dat er een mooie boodschap in zit!

dia 2 – Samsung
Ezechiël profeteert omdat de Israëlieten God een slechte naam bezorgen.
En dat kennen we!
Dit najaar was het Koreaanse bedrijf Samsung uitgebreid in het nieuws.
En niet zoals ze het zelf graag hadden gewild…
Samsung maakt smartphones, en bracht een nieuw model uit:
de Samsung Galaxy Note 7.
Een telefoon waar je wel even voor moest sparen:
850 euro moest hij kosten.
Maar goed, dan had je ook het nieuwste van het nieuwste,
een telefoon waar je veel meer mee kunt dan bellen en appen.
Echt een telefoon voor liefhebbers die het beste willen dat er is.

dia 3 – ontploft
Er was alleen een probleem…
De telefoon had één functie die niet helemaal voorzien was: hij kon ontploffen.
Laat je net je vrienden zien wat die telefoon van jou allemaal kan,
blijkt hij een onverwacht kunstje te kunnen…
Al snel kwamen de eerste berichten naar buiten over ontvlammende telefoons.
Samsung probeerde het nog met een terugroepactie, zonder resultaat.
Uiteindelijk werd de verkoop gestaakt.

Toen moest Samsung de portemonnee trekken.
Allereerst natuurlijk boze eigenaren, die hoge verwachtingen hadden,
die nu gecompenseerd willen worden.
Maar ook beurskoersen die inzakken.
Deze telefoon moest het paradepaardje van Samsung zijn.
Het imago van Samsung heeft een flinke deuk opgelopen.

dia 4 – kantoor
Je zult er maar verantwoordelijk voor zijn…
Je zult maar degene zijn die de batterij heeft ontworpen,
waar de problemen vandaan lijken te komen…
Je zult maar werken op de afdeling kwaliteitscontrole,
en zo’n ondeugdelijk product goedgekeurd hebben…
Dan ben je ontslagen, reken daar maar op!
Je hebt je bedrijf in de problemen gebracht.
Jouw fouten kosten het bedrijf miljarden,
en de goede naam van Samsung heeft een flinke knauw gekregen…

dia 5 – God moet niets, maar doet alles
Het zou wat zijn als zo iemand op de afdeling personeelszaken ontboden wordt,
en daar te horen krijgt:
‘je hebt het goed verprutst, besef dat goed,
maar we willen je graag promotie geven.’
Zo gaat dat niet.
Maar zoiets profeteert Ezechiël wel.
Israël heeft het verprutst.
Maar Ezechiël mag een kijkje geven in een prachtige toekomst.
Laten we meekijken, met als thema:
God moet niets, maar hij doet alles!

1. God moet niets
dia 6 – God moet niets
Ik begin maar met het slechte nieuws: God móet niets!
Ezechiël zet de Israëlieten, maar ook ons op onze plek.
Je kunt wel denken dat God ons van alles verschuldigd is,
dat hij ons maar uit onze problemen moet halen,
maar vergis je niet: God móet niets!

dia 7 – moet God onze problemen oplossen?
Problemen, die hebben de Israëlieten wel.
Ze zijn opgeslokt door het machtige Babylonische rijk,
en veel Israëlieten werden gedwongen in Babel te gaan wonen.
Onder hen ook Ezechiël.
De Israëlieten hebben genoeg om over te klagen,
wat hebben ze daar in Babel nou helemaal te zoeken,
en de Israëlieten een beetje kennend,
zullen ze zich inderdaad uitgebreid hebben beklaagd.
‘God, wat moeten we hier toch?
Haal ons hier weg!’
Ze hebben vast om zich heen gewezen,
naar iedereen die hen oneerlijk heeft behandeld.

Ezechiël moet daar dus niets van hebben.
Of eigenlijk God, want Ezechiël spreekt niet namens zichzelf.
Hij gaat er met gestrekt been in:
‘Israëlieten, houd toch op!
Snappen jullie dan niet dat God geen enkele reden heeft jullie problemen op te lossen?
Moet God ingrijpen om jullie?!’
En even later nog een lekker sneer:
‘schaam je om je schandelijk gedrag, Israël.
Shame on you!’

De Israëlieten kunnen wijzen wat ze willen,
naar die enge Babyloniërs bijvoorbeeld,
maar ze hebben hun problemen aan zichzelf te danken.
Ze hebben bloed vergoten en liepen de afgoden achterna.
Het probleem, dat zijn niet de anderen,
het probleem, dat zijn ze zelf met hun hart van steen.

dia 8 – het probleem, dat zijn wij zelf…
Wat moet er gebeuren, om van de wereld een betere plek te maken?
Ik denk dat we daar best wel ideeën over hebben:
ISIS moet uitgeschakeld worden,
de grenzen moeten beter worden bewaakt,
multimiljonairs moeten meer delen van hun rijkdom,
de regering moet stoppen met bezuinigen op zorg en onderwijs,
en meer van dat soort ‘oplossingen’.
Ezechiël daagt je uit om dieper te kijken: naar jezelf.
Naar míjn hart van steen, met als levensmotto:
‘eerlijk zullen we alles delen, ik een beetje meer dan jij.’
Het kwaad zit niet alleen in anderen, het zit in mij.

Misschien lijkt het in de kerk allemaal heel mooi.
Een kerk vol keurige mensen die niets liever willen dan God aanbidden.
Als dat zo lijkt, houden we de schijn mooi op.
Wij zijn mensen die worstelen met God.
Die heen en weer geslingerd worden:
we willen geloven, met heel ons hart,
en ondertussen merken we hoe versteend dat hart is,
en houden we God op afstand…
We werken onszelf in de problemen,
lopen stuk op het leven en onze domme keuzes.
En dan denken we nog ook:
‘ik ben vast de enige die ervaring met zonde heeft.’
Zullen we dat toneel maar achterwege laten?

Wij zijn geen geweldige onschuldige christenen.
God is ons niets verschuldigd.
Denk niet dat hij ons wel móet helpen met onze problemen.
Net als Israël bezorgen we God maar al te vaak een slechte naam…
Wat kunnen we God makkelijk ter verantwoording roepen.
Om dingen in ons eigen leven die we niet snappen.
Om groot onrecht in de wereld: ‘God, waar was u?’
Alsof wij recht hebben op iets van God.

dia 9 – Gods liefde is niet te verklaren
Ja, God houdt van je.
We zongen: ‘En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan.’
Ondanks wat jij doet, blijft zijn liefde bestaan.
Dat geldt al voor de kleine Tiemen.
Hij is ‘zondig en schuldig ter wereld gekomen’,
die pittige vraag waar jullie, Jacob en Annemarie, straks ja op zeggen.
God houdt van hem, ondanks het kwaad wat nu al in hem zit.
En voor wie echt nog denkt dat kinderen schatjes zijn:
ga eens op een schoolplein kijken!
Gods liefde is niet logisch, is niet te verklaren.
God moet niets, en er is geen enkele reden voor hem om in te grijpen.
Behalve…

2. God doet alles
dia 10 – God doet alles
Behalve zichzelf!
Tot nog toe is dit niet een verhaal om blij van te worden.
Geen feestelijk verhaal in een feestelijke dienst.
Maar ik zei al: er zit echt een mooie boodschap in.
Ezechiël heeft geen slecht nieuws, maar goed nieuws.
Want ook al móet God niets, toch dóet hij alles!

dia 11 – God komt op voor zijn naam
‘Ik zal ingrijpen’, zegt God, ‘niet omwille van jou, niet omdat ik iets moet,
maar omwille van mijn heilige naam.’
Want de goede naam van God staat op het spel.
De Babyloniërs vinden het prachtig hoe de Israëlieten in de problemen zitten.
En ze trekken direct het lijntje naar God.
‘Jullie geloofden toch in de God van hemel en aarde?
De God die overal zou zijn?
Nou, waar is hij dan?
Wees eens eerlijk: wat stelt die God van jullie nou voor?’
De Israëlieten zijn verantwoordelijk voor hun problemen,
maar daardoor wordt Gods imago aangetast.

dia 12 – atoombom
God komt op voor zijn naam.
Dat zou God natuurlijk op allerlei manieren kunnen doen.
God zou alles en iedereen kunnen verwoesten.
Een enorme atoombom op de aarde laten vallen.
Reken maar dat mensen dan onder de indruk zijn van God,
en het wel zullen laten om spottend over God te spreken.

dia 13 – Gods naam staat voor leven!
Maar God doet het niet.
Het past niet bij zijn naam.
God wil niet het imago van een atoombom,
van een niets ontziende vernietigende macht.
Zo is God niet.
Gods naam is niet zomaar een naam.
Als God zijn naam centraal stelt, komt hij daar zelf helemaal in mee.
Hij is geen atoombom die dood en verderf wil zaaien.
God wil juist het leven!
Dát is zijn naam, dát is zijn imago.
Het past bij zijn naam om Israël te redden.
Het past bij zijn naam om zich aan mensen te blijven verbinden,
‘jullie zullen mijn volk zijn, en ik zal jullie God zijn.’ – vers 28
We leven deze weken naar kerst toe, het feest dat Jezus op aarde kwam.
De reden dat Jezus kwam, is Gods naam.
In Jezus wordt Gods naam mens.
Jezus is alles waar God voor staat.

dia 14 – God verandert je van binnenuit
En dan houdt het maar niet op met de beloften die Ezechiël mag doen.
Als God voor zijn naam opkomt, mag je heel wat van hem verwachten!
God gaat dan niet voor de makkelijke oplossingen.
God doet niet aan symptoombestrijding,
hij pakt het diepste probleem aan: het kwaad in onszelf.
God zal ons wassen, vers 25, met water, om al het kwaad weg te doen,
en geeft een nieuw, levend hart, in plaats van het hart van steen.
God verandert niet de wereld om je heen, God verandert jou!
Daar staat de doop voor.
God zegt tegen Tiemen:
‘ik maak jou een nieuw mens, een mooi mens,
een mens met een hart dat klopt voor mijn liefde.’

Dat heeft alles met Jezus te maken.
Want toen jaren na de profetieën van Ezechiël
de Israëlieten terug mochten naar hun land,
waren ze nog niet echt andere mensen geworden.
Nee, ze lopen niet meer zo massaal achter hun afgoden aan,
en ze zijn een stuk bescheidener geworden.
Maar die echte verandering, die komt pas later.
Ik geloof dat Jezus de eerste is met zo’n levend hart.
En door zijn Geest verandert Jezus ons.

God doet álles.
Alles om deze wereld weer goed te maken.
Alles om jou te redden.
Jezus is gekomen en wil in jouw leven komen, ook in Tiemens leven.
Hij verandert je van binnenuit.
Je bent zijn ‘werk in uitvoering’.
Niet omdat hij dat zou moeten, maar omdat hij het wil!

3. Gods naam en jij
dia 15 – Gods naam en jij
God moet niets, maar doet alles, omwille van zijn naam.
Daar loopt het uiteindelijk op uit:
‘dan zullen de volken om je heen beseffen dat ik de Heer ben.’
God grijpt in, omwille van zijn naam.
Is het jou om die naam te doen?

dia 16 – prijs God om wat hij doet
Die volken, daar horen wij bij.
Wij worden uitgenodigd om te zien wat God heeft gedaan.
Wij worden uitgenodigd om God te prijzen.
Om wie hij is.
Om wat hij heeft gedaan, om Jezus.
Om wat hij belooft.
God verandert mensen, vervangt harten van steen door levende harten.
Als je dat ziet, bij anderen, of bij jezelf: prijs God erom!
Juist dat God dat niet doet omdat hij het zou moeten,
maar het helemaal uit hemzelf komt,
geeft alleen nog maar meer reden om hem te prijzen.

dia 17 – draait het om jouw naam of Gods naam?
Als God alles doet, als hij ons vergeeft, reinigt, nieuwe mensen maakt,
allemaal om zijn naam,
dan mag ons leven ook om die naam draaien.
Hoe veel God ook van je houdt,
het heelal draait niet om jou maar om God.
Laten we niet doen alsof alles en iedereen er is voor jou.
Wat is voor jou belangrijker: jouw naam of Gods naam?
Ik vind het bevrijdend dat de wereld niet om mij draait.
Dat als ik tegenval, dat nog niet het einde van de wereld is.
Laat God maar God zijn, daar is hij beter in dan ik.

dia 18 – laat zien dat Gods genade alles is
Door Israël moeten de volken God leren kennen.
Zo gaat God ook met de kerk verder.
Dat is best riskant.
De kerk kan Gods naam schade toebrengen,
een struikelblok zijn om te geloven.
Helaas knappen mensen door christenen af op God…
Toch kiest God ervoor zijn naam aan ons te verbinden.
Wil hij door ons heen aan de mensen om ons heen laten zien wie hij is.

Moeten we dan toch die keurige christenen zijn die alles goed doen?
Nee: het gaat er niet om dat wij zo geweldig zijn,
maar dat God zo geweldig is.
De volken in Ezechiël prijzen God niet
omdat Israël zo’n fantastisch volk is, maar omdat God ingrijpt.
Wij hoeven geen perfecte mensen te zijn
om zo God te bewijzen voor de wereld.
Wees liever eerlijk: dat we geen betere mensen zijn.
Dat God ons niets verschuldigd is.
Dat het allemaal genade is.
Dat Jezus ons door zijn Geest nieuw aan het maken is
en dat dat nog best een flinke verbouwing is…
Geen perfecte mensen, maar mensen die weten dat ze zonder God nergens zijn.

dia 19 – doop
Het gaat om Gods naam.
Ook in de doop: God verbindt zijn naam aan Tiemen.
Hij zegt: ‘Tiemen, jij hoort bij mij.
Niet omdat jij daar recht op hebt,
maar omdat ik jou erbij wil.
Ik ga met jou aan het werk.’
Alle reden om God te prijzen!
Amen.
Genesis 37:1-11 | Gekozen!

Voortrekken is niet eerlijk en kan tot grote problemen leiden. Toch kiest God ook bepaalde mensen uit. Zoals Jozef, en Jezus. Maar niet om hen voor te trekken, maar om hen tot zegen te laten zijn. Waar ben jij voor gekozen?
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 176
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 121 : 1 en 4
Gebed
Lezen: Genesis 37 : 1 – 11
Zingen: Psalm 33 : 4 en 5
Preek over Genesis 37 : 1 – 11
Zingen: GKB Gezang 118 : 1, 2 en 3
Leefregels
Zingen: Psalm 119: 66
Zingen: ‘Doop’ van Sela (als dooponderwijs)
Doop Stefan Hagg
Zingen: LvK Gezang 334 : 1, 4 en 5
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 518
Zegen

Gekozen!

Inleiding
dia 1 – zwart
Die Jozef zeg…
Jakob verwent hem behoorlijk!
Jozef wordt voorgetrokken.
En daar wil ik het even over hebben: voortrekken.

Wie van jullie is wel eens voorgetrokken?
Even je vinger omhoog als je wel eens bent voorgetrokken.
Wie wil daar wel over vertellen?

Eventueel eigen inbreng:
als oudste kleinkind kreeg ik afgedankte computer,
en als ik een betere kreeg, schoven mijn afdankertjes door

Het is best handig als je wordt voorgetrokken.
Voor anderen is het alleen wat minder leuk…
Jozefs broers vinden het stom: ze zijn jaloers.
Wie heeft dat wel eens gehad?
Dat je jaloers was op iemand die werd voorgetrokken?
Weer graag je vinger omhoog.
Wie wil hier iets over vertellen?

Het is niet eerlijk als anderen worden voorgetrokken.
Helemaal niet als het steeds dezelfden zijn.
Als iemand anders het lievelingetje is, en jij het pispaaltje…

dia 2 – gekozen!
Voortrekken is van alle tijden.
Jozef werd al voorgetrokken, en sinds die tijd is er weinig veranderd.
Maar doet God daarin ook mee?
Want niet alleen Jakob, ook God kiest voor Jozef!
Maar God kiest wel op een heel andere manier.
Vanochtend duiken we daar wat dieper in,
met als thema: ‘gekozen!’

1. Keuzes sluiten buiten
dia 3 – keuzes sluiten buiten
Jozef is Jakobs lieveling, hij is de uitverkorene.
En daarmee begint de ellende.
Het probleem is dat als mensen zulke voorkeuren hebben,
ze niet alleen ergens voor kiezen, maar ook ergens tegen.
Jakob kiest voor Jozef, en dus tegen de broers.
Als je voor de een kiest, sluit je anderen buiten.

dia 4 – Jakob kiest voor Jozef
Van al zijn zonen hield Jakob het meest van Jozef.
Waarom eigenlijk?
Was het omdat Jozef de gezelligste van het stel was?
Was het omdat ze hielden van dezelfde muziek?
Of was het omdat Jozefs karakter op dat van Jakob leek?
Nee.
De reden dat Jakob zo van Jozef houdt,
is dat elke keer als hij naar Jozef kijkt, hij moet denken aan Rachel,
Jozefs moeder, en Jakobs lievelingsvrouw.
Rachel was alles voor Jakob, Rachel was de vrouw die hem gelukkig moest maken.
Maar Rachel is er niet meer.
Ze is gestorven toen ze haar tweede zoon baarde, Benjamin.
Jozef moet haar plaats innemen, en wordt door Jakob verafgood.

Nu is het nog tot daar aan toe dat Jakob zijn voorkeuren heeft.
Ik bedoel, zulke voorkeuren ontstaan nu eenmaal.
Je hebt een lievelingszus of lievelingsbroer.
Voor ouders is dat al ingewikkelder:
als je merkt dat je met één kind meer hebt dan met de andere.
Toch is dát nog niet het probleem.
Het gaat erom wat je met je voorkeur doet.

En daar gaat Jakob helemaal de mist in.
Omdat Jozef zijn lieveling is, trekt hij hem voor.
En dan niet eens stiekem, maar zo dat iedereen het kan zien:
Jozef krijgt een prachtige jas.
Dat was niet zomaar een mooi cadeau.
De jas van Jozef was vooral een statussymbool.

dia 5 – BMW
Als je het verhaal naar vandaag verplaatst,
zou Jozef voor zijn ‘sweet 17’ een dikke BMW hebben gekregen,
een 5-serie met massagestoelen en crèmekleurige lederen bekleding,
van die bekleding waar je elk viezigheidje op ziet.
Zo’n auto is niet bedoeld om met je smerige modderkleren in te gaan zitten.
Met die jas is dat ook zo: niet geschikt om in te werken,
en al helemaal niet om vuile handen te maken.
Een statussymbool bij uitstek.

dia 6 – dat maakt Jozef verwaand
Jakob maakt er een potje van.
Hij verwent Jozef gruwelijk, om het verdriet in zijn leven te verwerken.
Dus Erik en Gerardina, en alle andere ouders ook,
neem alsjeblieft geen voorbeeld aan Jakob.
Een beetje verwennen op zijn tijd, dat moet kunnen.
Maar bij Jakob en Jozef is het einde zoek.
En dat laat Jozef niet koud.
Jozef maakt geen al te beste indruk.
Hij komt over als verwend nest.
Een beetje zoals Jozef Geelman in de boeken en films over Pietje Bell,
met een vader die er bij elke streek van Pietje op wijst
dat zijn Jozef zoiets nooit zou doen.
Het zou mij niets verbazen als deze Jozef naar die van ons is vernoemd…

En dan krijgt Jozef ook nog van die dromen,
die precies bij dat beeld passen dat Jozef verwaand is.
Jozef heeft een vader die hem aanbidt, en dat smaakt naar meer:
hij droomt dat ook zijn broers voor hem buigen.
Je droomt van wat je graag wilt,
je droomt van wie je graag wil zijn,
en het is wel duidelijk dat het Jozef naar het hoofd gestegen is.
Dat is ook precies wat zijn vader en broers er in horen:
de dromen van iemand met grootheidswanen.

dia 7 – Jozef wordt zelf buitengesloten
Maar eigenlijk is Jozef slachtoffer van hoe zijn vader doet.
Jakob kiest voor Jozef, en sluit daarmee zijn andere kinderen buiten.
Maar juist daardoor is Jozef geworden wie hij is,
en hebben zijn broers zo’n hartgrondige hekel aan hem.
Uiteindelijk wordt Jozef net zo goed buitengesloten.

Wat een puinhoop!
Allemaal door menselijke voorkeur,
waardoor anderen worden buitengesloten.
Zulke voorkeuren hebben we allemaal, misschien in je familie,
maar als het daar niet is, dan toch zeker in de gemeente of in je kring, wat ook je familie is.
Niemand wil worden buitengesloten,
zoals ik er de pest in had dat als er voetbalteams moesten worden gekozen,
ik altijd als laatste werd gekozen, zelfs als er meisjes meededen…
Niemand wil worden buitengesloten,
maar wat is het moeilijk om niemand buiten te sluiten!

2. Gods keuze sluit in
dia 8 – Gods keuze sluit in
Kiezen voor bepaalde mensen lijkt een garantie voor problemen.
Maar God kiest net zo goed.
Jozef is niet alleen Jakobs uitverkorene, Jozef is ook Gods uitverkorene!
Maar als God kiest, sluit hij anderen niet buiten:
Gods keuze sluit juist in.

dia 9 – ook God kiest voor Jozef
Je zou denken dat God wel in gaat grijpen bij familie Jakob.
Jozef moet weer op zijn plek worden gezet, met beide voeten op de grond,
en Jakob moet gaan inzien dat hij de oorzaak van de problemen is.
Maar nee, God grijpt niet in.
God gaat juist mee in de keuze voor Jozef!

dia 10 – droom
Dat is wat die dromen zeggen.
Op een dag, aan het ontbijt, kan Jozef zijn mond niet houden.
‘Moet je horen, ik had vannacht zo’n bijzondere droom!’
Zijn broers kijken geërgerd, de verhoudingen waren al niet best.
‘Ik droomde van korenschoven.
We hadden allemaal een schoof, en die van jullie gingen buigen voor die van mij!’
Het loopt uit op een flinke ruzie.
Maar Jozef leert er niets van, en als hij weer droomt, deelt hij het weer:
‘Jongens, ik had vannacht weer zo’n droom.
Ik was een ster, en de zon, de maan en 11 sterren bogen voor mij neer’

Iedereen denkt dat Jozef het hoog in de bol heeft.
Het zijn typisch dromen voor Jozef.
Mocht hij willen, dat hij de baas werd over de hele familie.
Dat zullen zijn broers nooit laten gebeuren!
Ook Jakob wordt boos op Jozef.
Jozef moet niet denken dat hij de baas kan spelen.
Iets meer respect naar zijn vader zou gepast zijn.
Zelfs Jozef lijkt de dromen vooral te zien als iets waarmee hij zijn broers kan pakken.
Hij vertelt zijn dromen in ieder geval wel erg triomfantelijk…

dia 11 = dia 9
Toch is er meer aan de hand.
Dat de dromen precies bij Jozef passen neemt niet weg dat God iets wil zeggen.
Het zijn niet Jozefs grootheidswanen die met hem aan de haal gaan.
Het is God zelf die een tipje van de sluier van de toekomst oplicht.
Jakob weet dat ergens.
Hij wijst Jozef terecht, maar hij blijft er ook over nadenken:
de dromen laten hem niet los,
alsof hij weet dat het meer zijn dan dromen van een verwend joch.
In de dromen, helemaal aan het begin van de levensbeschrijving van Jozef,
maakt God al duidelijk dat hij een plan met Jozef heeft.
In de hoofdstukken die volgen lijkt het er misschien niet op,
door de hoofdstukken heen wordt de puinhoop alleen maar groter,
maar God kiest Jozef!

dia 12 – God kiest Jozef om tot zegen te zijn
God doet dat wel op een heel andere manier dan Jakob.
Jakob kiest Jozef als lieveling, als zoon om te verwennen.
Dat doet God niet.
De dromen maken al duidelijk waarvoor God Jozef kiest: om te heersen.
Dat woord kan heel negatief klinken,
dat Jozef zich als een ware tiran zal gaan gedragen,
maar dat is niet wat ermee bedoeld wordt.
Heersen is iets moois: het is zorgen voor wie aan jouw zorg is toevertrouwd,
het is helpen en de ander tot zijn recht laten komen.
Jozef wordt door God gekozen om tot zegen te zijn.
God kiest voor Jozef, maar daarmee sluit God de anderen niet buiten:
Gods keuze voor Jozef is een keuze voor de familie Jakob
het toekomstige volk Israël, en zelfs een keuze voor de wereld,
Gods keuze sluit niet buiten, maar sluit in!

dia 13 – God kiest Jezus om ons in te sluiten
Daarin lijkt Jozef op Jezus.
Ook Jezus wordt door God gekozen.
In Marcus 1 staat dat Jezus wordt gedoopt door Johannes,
en dat er dan een stem uit de hemel klinkt die zegt:
‘jij bent mijn geliefde zoon!’
God kiest voor Jezus, maar niet om ons buiten te sluiten.
Gods keuze voor Jezus is juist een keuze voor de wereld, een keuze voor jou.
God gaat heel anders met zijn lieveling om dan Jakob:
Jakob aanbidt Jozef, verafgoodt hem.
God laat zijn liefste gaan, naar de aarde,
en als blijkt dat de mensen hem niet moeten, laat God het gebeuren.
Net als Jozef staat Jezus er uiteindelijk alleen voor.
Moet hij lijden, om ons in Gods liefde in te sluiten.
God kiest voor zijn lieveling – voor jou!
En door die keuze voor Jezus,
mag ook Stefan in Gods liefde zijn ingesloten,
mag hij, net als Jezus zelf, gedoopt worden!

3. Waarvoor ben jij gekozen?
dia 14 – waarvoor ben jij gekozen?
‘Gekozen!’, dat is waar we het vanmorgen over hebben.
Jozef werd gekozen, door Jakob om vertroeteld te worden,
maar ook door God om te heersen.
Jezus werd gekozen, om ons ons tot zegen te zijn.
En jij? Waarvoor ben jij gekozen?

Want als je gelooft in Jezus Christus,
als je gelooft dat je door Jezus delen mag in de liefde van de Vader,
dan ben jij ook gekozen!
Zometeen, als Stefan is gedoopt, krijgen jullie, Erik en Gerardina, een doopkaart,
ter herinnering aan de doop.
Op die kaart staat een tekst, uit Jesaja 43:
‘ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!’
In het Nieuwe Testament staat het nog vaker,
dat christenen door God gekozen zijn.
Maar waarvoor dan?

dia 15 – verwacht niet dat God je vertroetelt
Nou, God kiest dus niet om te vertroetelen!
Verwacht van God geen prachtige gekleurde jas,
en ook geen dikke BMW met massagestoelen.
Verwacht van God niet dat hij je rijk maakt,
dat hij er wel voor zal zorgen dat jou alles voor de wind gaat,
en dat als je tegenslag hebt,
dat het er dan aan ligt dat je niet goed genoeg gelooft.
Ja, het kan best zijn dat het goed met je gaat,
en dank God daar dan vooral ook voor.
Maar God kiest niet om te vertroetelen.
En dat geldt ook voor Stefan:
we hebben nog geen idee hoe zijn weg door het leven zal zijn,
wat hij zal meemaken aan mooie dingen maar ook aan verdrietige dingen.
Maar als het tegenzit, betekent dat nog niet dat God zich heeft teruggetrokken.
Hij is erbij, kijk maar naar Jozef!

Zelf lijkt Jozef dat niet zo goed te beseffen.
Alsof God hem net zoals Jakob kiest,
alsof ook God Jozef voortrekt.
Als Jozef had geweten hoe het met hem verder zou gaan,
had hij vast minder enthousiast zijn dromen gedeeld.
Jozef lijkt verwaand: ‘God heeft mij gekozen, daar hebben jullie niet van terug!’
Hoe sta je als christen bekend?
Ben je er trots op dat God met je verder wil?
Kijk je neer op mensen die zonder God leven?

dia 16 – wees tot zegen voor de ander
Bedenk dan nog eens goed waarvoor God je heeft gekozen:
niet om je te vertroetelen, maar om tot zegen te zijn voor de ander,
juist ook voor hen die God niet kennen.
God kiest je, niet om de ander buiten te sluiten,
maar juist om die ander door jou heen in te sluiten.
Petrus zegt in 1 Petrus 2:
‘u bent een uitverkoren geslacht’ – we zijn dus uitgekozen –
‘een koninkrijk van priesters, een heilige natie,
een volk dat God zich verworven heeft om’ – en nu komt de taak –
‘de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen
naar zijn wonderbaarlijke licht.’
Je bent dus gekozen om het goede nieuws van Jezus door te vertellen,
gekozen om tot zegen te zijn,
om in je woorden en daden Gods koninkrijk bekend te maken.
Bijvoorbeeld door niemand buiten te sluiten.
Wat is het belangrijk om daar, zeker in de gemeente, goed op te letten:
het is niet goed als we mensen aan de kant zetten,
als we hen het gevoel geven dat ze niet volwaardig meetellen.
God heeft een groot hart voor wie worden buitengesloten.

Ook Stefan krijgt zijn plaats in Gods plan met de wereld.
Wat zijn taak precies zal zijn, dat weten we niet, maar God weet wat hij doet.
God kiest mensen om zijn koninkrijk verder te brengen.
En eens, het staat in Openbaring 22,
‘zullen zij als koningen heersen’ – net als Jozef dus – ‘tot in eeuwigheid.’
Amen.
Marcus 16:8 | Pasen: alles is anders!

‘As ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.’ De wereld kun je niet veranderen, dus je kunt er maar beter mee leren omgaan. Of… Pasen maakt alles anders: je hoeft je niet neer te leggen bij hoe het in de wereld gaat. Pasen betekent dat je leven zin heeft.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Gezang 95 : 1, 2, 3 en 4 (Daar juicht een toon)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 146 : 1, 3 en 8 (Ik wil zingen al mijn dagen)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 16 : 1 – 8
Zingen: LvK Lied 215 : 1 en 3 (Christus, onze Heer, verrees)
Preek over Marcus 16 : 8
Zingen: GKB Gezang 94 : 1, 2 en 6 (In het vroege morgenlicht)
Kinderen terug
Kinderlied: ‘de steen is weg’
Belijdenis en doop
Onderwijs
Zingen: Opwekking 518 (Heer, U doorgrondt en kent mij)
Gebed
Getuigenis Jekele
Belijdenis Liesbeth, Suzanne en Jekele
Doopsbediening Jekele
Doopvragen Emil en Henny
Doopsbediening Femke
Opdracht
Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2 en 3 (Ga met God en hij zal met je zijn)
Felicitaties
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Zegen
Zingen: GKB Gezang 99 : 1 en 3 (U zij de glorie)

Pasen: alles is anders!

Inleiding
dia 1 – zwart
Absurd toch?
Heb je het beste nieuws gekregen dat je ooit had kunnen bedenken,
sterker nog: nieuws dat zo goed is, dat je het nooit had kunnen bedenken,
en dan ben je helemaal niet blij!
In plaats daarvan ben je bang en vlucht je weg.
Snap jij dat?

dia 2 – over mijn lijk
Kort geleden zag ik een fragment van de tv-serie ‘over mijn lijk’
waardoor ik er opeens meer van ging begrijpen.
In ‘over mijn lijk’ worden ongeneeslijk zieke jongeren gevolgd.
Hoe gaan zij om met de naderende dood?
Hoe nemen ze afscheid van het leven?
Wat is belangrijk voor hen in de tijd die hen rest?
Indringende televisie.

dia 3 – Chelsea
Het beste nieuws wat je dan kunt krijgen, lijkt mij,
is dat je genezen bent.
Eén van de deelnemende jongeren, Chelsea, krijgt zo’n soort bericht.
Zij heeft een spierziekte en volgens de artsen nog 3 tot 5 jaar te leven.
In die tijd zou ze steeds verder achteruit gaan.
Maar dat gebeurt niet.
Waarschijnlijk is er sprake van een andere spierziekte.
Het kan dat ze nog 3 jaar te leven heeft,
maar het kan net zo goed dat ze nog 80 jaar leeft.
De deur naar het leven is voor haar weer geopend.

Hoe zou je reageren als je dat bericht krijgt?
Ik zou zeggen: je bent superblij, je maakt een vreugdedans
en organiseert een feest om het leven te vieren.
O, en natuurlijk is Chelsea blij, maar ze vertelt ook iets anders.
Ze had zich al helemaal neergelegd bij haar naderende dood.
Nu moet ze afscheid nemen van het idee dat ze binnenkort zal sterven.
Afscheid nemen van iets dat heel bepalend voor haar is geworden.
Het klinkt misschien gek, maar dat is een soort rouwproces.
Chelsea moet opnieuw beginnen, moet zichzelf weer gaan uitvinden.
Ze had zich ingesteld op nog maximaal 5 jaar,
en dan maak je keuzes voor die korte periode:
stoppen met je opleiding, extra tijd voor vrienden en familie, dat soort dingen.
Zo’n periode van 5 jaar, hoe heftig het ook is, geeft je zekerheid.
Nu moet ze weer leren leven met onzekerheid.
Dat is best verwarrend!

dia 4 – Pasen: alles is anders
Positief nieuws kan je onzeker en bang maken.
En als je het zo bekijkt
is de reactie van de vrouwen bij het graf van Jezus nog niet zo gek.
Want Pasen zegt: je moet opnieuw beginnen,
alles is anders!

1. Het is niet anders…
dia 5 – tegeltje
Wij kunnen het leven niet naar onze hand zetten.
Ook al geloven we graag dat we ons eigen leven bepalen,
het besef dat er van alles in je leven is waar je geen invloed op hebt, zit heel diep.
Er is zelfs een Fries spreekwoord voor:
‘as ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.’
Je kunt er maar beter het beste van maken.
Het is niet anders…

dia 6 – het leven doet pijn
Dan denk ik ook aan Brussel.
In het Midden-Oosten zijn aanslagen aan de orde van de dag,
en hebben mensen zich op deze dreiging ingesteld.
Maar ook in onze westerse wereld, de wereld waarin we ons veilig voelden,
wordt de dreiging van terreur steeds reëler.
En wat dan direct na zo’n aanslag wordt gezegd:
‘we moeten ons niet laten beheersen door angst,
want dan hebben de terroristen gewonnen.’
Ik denk dat dat waar is,
al is de ellende met angst dat je er niet zoveel controle over hebt.
Hoe dan ook: de kans is groot dat in de nabije toekomst
meer van zulke aanslagen gepleegd worden, er is een reële dreiging,
en daar moeten we maar mee leren leven.
Het is niet anders…

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor terrorisme:
het geldt voor elke tegenslag waar je mee te maken krijgt.
Ziekte, een burn-out, relatieproblemen,
werkloosheid, eenzaamheid, afgewezen worden,
en je kunt het rijtje vast wel aanvullen met je eigen problemen.
Je kunt je er maar beter op instellen dat leven pijn doet,
dat het leven niet is wat je ervan zou willen.
Het is niet anders…

dia 7 – leren leven met tegenslag
Dat is ook hoe de vrouwen die ochtend bij het graf komen.
De afgelopen maanden hebben ze geleefd in een droom.
Een droom van een betere wereld, een droom van een beter leven.
Ze kennen Jezus nu een paar jaar,
en langzaam is in hen de overtuiging gegroeid
dat Jezus van de wereld een betere plek zal maken.
Jezus sprak vaak over Gods koninkrijk,
over een prachtige wereld waar liefde voorop gaat.
Maar nu zijn ze weer met de neus op de feiten gedrukt.
Met praatjes over liefde wordt de wereld nog niet mooier.
Die wereld heeft keihard afgerekend met hun Jezus.
Het kruis heeft hun droom om zeep geholpen.
De herinnering aan Jezus blijft.
Maar de wereld zal er niet anders van worden.

De vrouwen staan weer met beide benen op de grond.
Het leven doet pijn, daar zijn ze inmiddels wel aan gewend geraakt.
Jezus is dood: het is niet anders.
Ze zullen ermee moeten leren leven.
Dat het wel eens anders zou kunnen zijn, komt niet in hen op.
Ook al heeft Jezus vaak gezegd dat hij zou opstaan.
De vrouwen weten: dood is dood.
Je kunt wel hoop koesteren, maar je houdt jezelf voor de gek.
Je kunt maar beter leren leven met de situatie.

2. Pasen: alles is anders!
dia 8 – Pasen: alles is anders!
Pasen breekt op dat fatalisme in.
Ís het niet anders?
Pasen is radicaal goed nieuws: alles is anders!

dia 9 – ongelofelijk nieuws
De vrouwen schrikken vreselijk als ze bij het graf komen.
Wat ze daar aantreffen is wel het laatste wat ze verwachten.
De steen is weg, Jezus ligt niet in het graf,
maar er is wel een jongeman, een engel,
die hen vertelt dat Jezus leeft en ze samen met leerlingen naar Galilea moeten gaan.
De vrouwen kunnen nog maar één ding bedenken: wegwezen!

Die vrouwen zijn geen supergelovigen
die het goede nieuws gelijk omarmen.
Ze kunnen het gewoon niet geloven.
De bijbel doet niet alsof het logisch is om te geloven in de opstanding:
dat is het niet en dat is het nooit geweest.
Niemand hield rekening met de opstanding van Jezus.
Marcus is daar heel eerlijk over.
Maar hoe ongeloofwaardig het ook is, hij wil het ons vertellen.
Dat maakt het juist geloofwaardig.

dia 10 – compleet nieuw begin
De vrouwen vluchten, want ze kunnen het niet geloven.
Maar er is ook een andere kant.
Wat ze in het graf te horen krijgen is te groot.
Ze worden geconfronteerd met een kracht die ze niet voor mogelijk hadden gehouden.
Dit is te groot, een ongekende kracht, niet te overzien.
Als dit waar is, is niets meer zeker, moeten ze opnieuw beginnen,
net als Chelsea uit ‘over mijn lijk’.
Het hele wereldbeeld van deze vrouwen staat op zijn kop.
Dat ze in paniek vluchten laat zien hoe krachtig Pasen is.

Pasen is niet een extraatje na Goede Vrijdag.
Jezus heeft voor onze zonden betaald,
en nu loopt het gelukkig ook nog goed af: eind goed, al goed.
Nee: Pasen is niet een feestelijke afsluiting van de lijdenstijd.
Pasen is een compleet nieuw begin: alles is anders.
Door Pasen is de wereld een andere plaats geworden.
Als Jezus niet zou zijn opgestaan,
zouden we zijn voorbeeld hebben overgehouden
en moedeloos worden omdat we de wereld niet beter kunnen maken.
Pasen is dat God inbreekt met zijn levenskracht,
dat hij verder gaat waar wij het niet kunnen.

dia 11 – je niet neerleggen bij hoe het gaat
Dat is geweldig nieuws in een wereld vol angst en haat.
Pasen vertelt je dat je je niet hoeft neer te leggen bij hoe de dingen gaan.
Jezus is opgestaan, tegen alle verwachtingen in.
En dat is nog maar het begin!
Wij denken dat we er maar het beste van moeten maken,
maar God legt zich niet bij de situatie neer.
Daarom mag je als christen na aanslagen als die in Brussel
meer zeggen dan dat we de angst niet mogen laten winnen.
Pasen geeft je ook een reden om niet bang te zijn:
haat en dreiging horen er niet bij, hebben niet het laatste woord.
Je hoeft je er niet bij neer te leggen, want God maakt alles anders.

3. Een ander leven
dia 12 – een ander leven
Na Pasen is het leven niet meer hetzelfde.
Pasen geeft je een ander leven.

dia 13 – Pasen zet je wereld op de kop
Daar kun je op reageren zoals die vrouwen: bang.
Als zij worden geconfronteerd met de kracht van Pasen
rennen ze gillend weg.
Dit is zó anders dat ze ervan weg vluchten.
Van de engel moesten ze de leerlingen op de hoogte brengen,
maar ze zijn te geschrokken om wie dan ook iets te vertellen.
Ze voelen dat hier iets groots gebeurt, iets dan hen ver te boven gaat,
en het brengt hen in totale verwarring.
Ze beseffen dat dit hun wereld op de kop zet,
maar ze kunnen totaal niet overzien wat het voor hun leven betekent.
Pasen is ook gewoon te groot om te vatten.

Maar door Gods genade kun je ook anders reageren: je eraan overgeven.
Want God wil verder met bange mensen.
Mensen die niet beter weten dan dat het leven pijn doet,
die zich daar op hebben ingesteld,
die er maar gewoon het beste van proberen te maken.
Pasen zet de deur open naar een nieuwe wereld.
Alles is er anders, en het is prachtig!
Als de vrouwen daar later die dag achter komen,
verdwijnt hun angst en geven ze zich aan het nieuwe leven over.

dia 14 – je leven heeft waarde!
Maar wat is dat dan?
Hoe maakt Pasen je leven anders?
De opstanding van Jezus vertelt je dat je leven waarde heeft,
zelfs al zou vandaag je laatste dag zijn.
Je kunt dan niet meer zeggen:
‘ach, met de dood is het toch afgelopen,
en tot die tijd moet je er maar het beste van maken.’
Dan wordt je op jezelf teruggeworpen.
Maar God gaat verder met je leven.
Paulus heeft een lang bijbelhoofdstuk over de opstanding geschreven, 1 Korintiërs 15,
en dan sluit hij af met:
“kortom: wees standvastig en onwankelbaar
en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer,
in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”
Wat je vandaag met je leven doet, maakt uit.
Als je je werk doet, als je boodschappen doet, als je naar school gaat,
als je bidt, als je geeft, als je liefhebt: het doet ertoe!

dia 15 – open
Pasen geeft je een ander leven.
Liesbeth, Suzanne en Jekele:
vandaag zeggen jullie ‘ja’ op dat leven.
Jekele en Femke: jullie mogen de doop ontvangen,
teken en zegel van dat nieuwe, andere leven.
Een leven waarin je verder mag kijken omdat God de deur open heeft gezet.
Het is Pasen: Jezus leeft!
Amen.
Jesaja 7:14 – God is midden in je leven

God lijkt op de achtergrond te staan. Of is het eerder dat graag willen dat God zich niet met ons bemoeit? In een wereld die niets van God verwacht, wordt koning Achaz van Juda door God op zijn plek gezet. God is Immanuël: God midden in je leven.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Aansteken adventskaars
Zingen: Opwekking 599 en Opwekking 640
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Lied 125 : 1, 3 en 5
Over Alpha (door Alpha-deelnemer)
Gebed (door Alpha-deelnemer)
Kinderen naar club (met introductie)
Lezen: Jesaja 7 : 1 – 17 (door Alpha-deelnemer)
Zingen: Psalm 46 : 1, 2 en 4
Preek over Jesaja 7 : 14
Zingen: Opwekking 214 (= Glorieklokken 63)
Kinderen terug
Kinderlied
Onderwijs doop
Doopbediening
Zingen: Opwekking 687
Oproep aan de gemeente
Zingen: “Doop” (Sela)
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 103 : 5 en 7
Zegen

Verwacht God midden in je leven

Inleiding
dia 1 – man-vrouw
Mannen zijn heel gevoelige wezens.
Ze zeggen wel eens dat vrouwen gevoelig zijn
terwijl mannen juist nuchter zijn,
maar ik geloof er niets van.
O ja, natuurlijk zijn vrouwen gevoelig,
daar twijfel ik niet aan, en dat is ook mooi.
Maar mannen zijn net zo gevoelig, alleen op een andere manier.
Mannen hebben namelijk een sterk ontwikkeld eergevoel.
Onze, ik spreek maar even namens alle mannen,
onze eer wordt aangetast als vrouwen onze taken gaan doen.
Wij lossen het liever zelf op.

dia 2 – appelmoes
Een heel simpel voorbeeld: een pot appelmoes.
Mannen worden geacht een pot appelmoes met blote handen te kunnen openen.
Het voelt heel goed als anderen de pot niet open krijgen,
en je dan kunt zeggen: ‘geef maar even aan mij’,
en dat je hem dan in één vloeiende beweging open hebt.
Helaas gaat het ook wel eens andersom…
Dat ik denk: ‘die pot draai ik wel even open’,
maar dat het niet lukt.
Dat ik nog maar wat meer kracht zet,
dat ik er zweethanden van krijg,
zodat ik geen grip meer op het deksel heb…
O, willen jullie die details eigenlijk wel weten?
Hoe dan ook, het lukt niet.
En dan sta ik op het punt om mijn gereedschapskist erbij te halen,
met een hamer en schroevendraaier moet het toch lukken
en desnoods zaag ik die pot open,
en dan zegt Hanneke: ‘mag ik het even proberen?’
Dan kun je geen ‘nee’ zeggen
en zul je altijd zien dat het haar direct lukt.
Daar gaat mijn eer…

Oke, ik overdrijf een beetje,
maar het gaat mij om dat eergevoel.
Mannen zijn vast niet de enigen die daar last van hebben,
vrouwen hebben het ongetwijfeld ook.
Toegeven dat iets niet lukt en dan iemand anders om hulp vragen,
dat is gewoon heel moeilijk.
Kinderen leren dat al heel jong,
en ook Hugo zal er binnenkort aan moeten geloven:
‘ik wil het zelf doen!’

dia 3 – verwacht God midden in je leven
Dat is een van de redenen dat geloven moeilijk kan zijn.
Want geloven is dat eergevoel parkeren
en je leven uit handen geven aan God.
Een God die op afstand staat, is een veilige God.
Maar God is midden in je leven!
Dat is de boodschap van vanochtend:
verwacht God midden in je leven.

1. God op de achtergrond?
dia 4 – God op de achtergrond?
In de tijd van Jesaja 7 lijkt niemand nog iets van God te verwachten.
Als de mensen al in hem geloven,
denken ze dat God zich op de op de achtergrond houdt.
God is ver weg, dus ze moeten er zelf maar het beste van maken.

dia 5 – historisch dieptepunt voor Israël (kaart)
Dat valt niet mee, want het is een donkere tijd.
Israël is verdeeld.
Onder koning David en koning Salomo was het nog één rijk,
maar daarna is Israël gesplitst in twee delen:
het grote Efraïm en het kleine Juda met Jeruzalem.
Dat het zo is gelopen, is al erg genoeg,
maar nu staan ze ook nog lijnrecht tegenover elkaar!
Efraïm voert oorlog tegen Juda en wil Jeruzalem innemen.
Daarbij krijgt Efraïm hulp van een ander volk: Aram.
De verhouding tussen de broedervolken is op een ijskoud dieptepunt belandt.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Dat heeft alles te maken met het vierde land: Assyrië.
Assyrië is de opkomende wereldmacht,
en de kleine landen in de regio voelen zich bedreigd.
Ze beseffen dat ze alleen kans maken tegen Assyrië als ze gezamenlijk optrekken.
Dat doen Efraïm en Aram: zij hebben een bondgenootschap gesloten.
Maar Juda, met koning Achaz aan de top, wil niet meedoen,
Juda houdt liever Assyrië te vriend.

dia 6 – niets van God verwachten
De verhoudingen op het wereldtoneel liggen dus, net als vandaag, behoorlijk gecompliceerd.
Koning Achaz gaat zijn eigen weg.
Hij beseft hoe kwetsbaar de positie van Juda is,
maar verwacht niets van een bondgenootschap met Efraïm en Aram.
Hij ziet meer heil in een verbond met Assyrië.
Dat hij God om hulp kan vragen, komt niet bij hem op.
Van God valt volgens Achaz niets te verwachten.
God is al zo lang stil, daar kun je niets mee.
Je moet maar gewoon je eigen problemen oplossen.

dia 7 – niets van God willen
Maar dat is niet alles: het komt Achaz ook wel goed uit.
Hij zit er niet op te wachten dat God zich ermee komt bemoeien.
Achaz heeft zijn beslissing genomen:
hij lost zijn problemen wel op zijn eigen manier op.
Jesaja is een vervelende stoorzender.
Een teken van God is wel het laatste wat Achaz wil:
hij laat zich echt niet door God op andere gedachten brengen,
want Achaz is zo’n man met een sterk eergevoel.
Hij verstopt het vroom: ‘ik wil God niet op de proef stellen’,
maar eigenlijk zegt hij: ‘waar bemoeit God zich eigenlijk mee?’

God is naar de achtergrond verdreven.
Wat merk je nou van God?
Zit je er echt op te wachten dat hij zich met je gaat bemoeien?
Het lukt ons wel zonder God!

2. God is midden in je leven
dia 8 – God is midden in je leven
Midden in die wereld, waar niemand iets van God lijkt te verwachten,
komt God zelf met een teken.
God staat niet op de achtergrond, God laat ons niet aan ons lot over:
hij is midden in je leven!

dia 9 – God laat zich niet tegenhouden
Achaz moet niets van een teken weten,
maar daar laat God zich niet door tegenhouden!
‘Luister Achaz, of je het nu wilt of niet,
je zult een teken krijgen en weten dat ik midden in het leven ben:
de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.’
Wie die jonge vrouw dan is, staat er niet bij.
Waarschijnlijk moeten we het dicht bij de koning zoeken.
Zoals elke koning in die tijd had Achaz aan één vrouw niet genoeg.
Regelmatig neemt hij er een vrouw bij, bij voorkeur een mooie jonge dame.
Als Jesaja zegt: ‘de jonge vrouw is zwanger’,
kan het dus heel goed over de nieuwste vrouw van de koning gaan.

Maar deze vrouw is van een heel ander slag dan Achaz.
Ook al ziet het er allemaal nog zo somber uit,
zij weigert te geloven dat God zich heeft teruggetrokken.
Zij kent God niet, zoals Achaz, uit de boeken van vroeger:
voor haar staat als een paal boven water: God is dichtbij.
Daarom durft ze het aan haar zoontje die naam te geven: Immanuël, God met ons.
Deze vrouw en haar zoontje zetten Achaz op zijn plek.

dia 10 – God is de enige die verschil maakt
Achaz houdt God graag op veilige afstand,
‘God met ons’ is voor hem bedreigend, hij gaat liever zijn eigen gang.
Voor die vrouw is het juist geweldig: ‘God met ons’,
dat geeft haar kracht om te leven, om het vol te houden.
Het is allemaal niet verloren, want God is met ons!
Achaz vertrouwt op zijn eigen strategisch inzicht,
hij denkt dat de toekomst van Juda bij hem veilig is.
Maar zijn jongste vrouw houdt hem voor:
‘Achaz, van jou wordt het niet beter.
Zie je het dan niet, dat alleen God ons uit deze puinhopen kan redden?’

Voor mensen als Achaz is dat moeilijk te verteren.
Mensen die groot van zichzelf denken,
die de macht hebben om hun eigen problemen op te lossen.
Als je al je problemen zelf kunt oplossen,
dan is het moeilijk om God in je leven te zien.
Maar voor mensen als die jonge vrouw,
mensen die hun eigen kwetsbaarheid en beperkingen zien,
voor hen is het helemaal geen vraag:
wat er ook gebeurt, God is erbij!
Door zulke mensen, die vrede, rust en geluk uitstralen,
omdat ze alles van God verwachten,
laat God het zien: ik ben midden in je leven.

Dat wil God ook in het leven van Hugo,
dat belooft hij bij de doop:
‘Hugo, ik ben met je, ik ben midden in je leven,
verwacht maar veel van mij!’

3. Jezus: God maakt het waar
dia 11 – Jezus: God maakt het waar
Mooi, het vertrouwen van zo’n jonge vrouw!
Maar is dat vertrouwen ook wat waard?
Mag je inderdaad veel van God verwachten?
Daarmee komen we bij Jezus: in hem maakt God het waar.

dia 12 – Jezus is letterlijk ‘God met ons’
In het onbetekenende stadje Nazareth
woont 700 jaar later een onbetekenende jonge vrouw, Maria.
Een engel vertelt haar dat ze een zoon krijgt, Gods zoon.
Maria’s voorgenomen huwelijk met Jozef komt in gevaar:
hoe kan zij een kind krijgen dat niet van Jozef is?
Maar Jozef krijgt ook bezoek van de engel.
De engel haalt die oude profetie aan:
‘de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren,
en men zal hem de naam Immanuël geven.’
Wie goed oplet, heeft misschien gehoord
dat de jonge vrouw opeens een maagd geworden is.
Dat is een lang technisch verhaal over Grieks en Hebreeuws,
wie daar meer over wil weten meldt zich maar na de dienst.
Waar het om gaat: Jezus is Immanuël:
hij is niet alleen maar een teken dat God met ons is,
hij is God die letterlijk onder de mensen komt!

dia 13 – Adele
Afgelopen week was er veel aandacht voor een filmpje van Adele.
Adele is een bekende zangeres met veel fans.
Een aantal fans deden mee met een soort talentenjacht:
wie kan de beste Adele-imitatie geven.
Wat ze niet wisten was dat Adele zelf ook meedeed.
Ze was flink opgemaakt, haar neus was nep,
en voor haar fans was ze onherkenbaar.
Ze deed alsof ze Jenny was, een bloednerveus meisje.
De andere deelnemers maken zich zorgen of dat wel goed gaat.
Dan is het de beurt aan Jenny, en van de zenuwen vergeet ze ook nog in te zetten.
Maar als ze gaat zingen kijken haar fans elkaar aan
en vallen hun monden open: Jenny is Adele zelf!

dia 14 – Jezus wil in je leven delen
Zoals Adele onder haar fans komt, zo komt God onder mensen.
Adele blijft niet op afstand staan, maar wordt even één met haar fans.
God blijft ook niet op afstand staan, hij wordt één met ons, mensen.
Jezus wil van binnenuit in ons leven delen.
God staat niet op afstand, het ontgaat hem niet wat er in je leven gebeurt:
hij heeft het in Jezus zelf ook meegemaakt.
Hij is God met ons.

dia 15 – Jezus wil je een nieuw leven geven
Maar God gaat nog verder:
hij komt niet alleen een kijkje nemen in het leven,
daar zou je nog niet zo heel veel aan hebben,
hij wil je ook een compleet nieuw leven geven!
God is met je, niet alleen om je te bemoedigen, maar ook om je te redden.
Jezus brengt hoop, vrede, geluk, liefde en redding.
Die jonge vrouw uit Jesaja 7 heeft gelijk: van mensen als Achaz wordt het niet beter.
Van Jezus wel: hij zet jou voorop.
Nee, het betekent niet dat je beschermd bent tegen alle moeilijke dingen.
Het is niet Gods bedoeling dat je met zo min mogelijk kleerscheuren door het leven rolt.
Maar God is erbij en maakt jou klaar voor het leven in zijn koninkrijk.

4. Verwacht het van God!
dia 16 – verwacht het van God
Het is vandaag de 1e adventszondag.
Advent is een periode van verwachten.
Deze wereld wordt niet beter van ons,
het moet van God komen, van Jezus Christus en zijn liefde.
Die belofte is ook een opdracht: verwacht het van God alleen!

Zeggen dat je op God vertrouwt, is niet zo moeilijk.
Maar als je het meent, wordt het ook zichtbaar in wat je doet.
Dat is waar Achaz door de mand valt.
Hij heeft vrome praatjes over God niet op de proef stellen.
Maar hij doet iets anders: hij staat God niet in zijn leven toe.

dia 17 – zoek je geluk bij God
Op God vertrouwen, alles van hem verwachten, hoe doe je dat?
Betekent dat dan dat je je gezonde verstand maar opzij moet schuiven,
alles wat je hebt moet verkopen, op straat moet gaan leven
en er op vertrouwen dat God je elke dag wel weer genoeg geeft?
Dat lijkt mij dus niet de bedoeling!
Het gaat om iets anders: waar zoek je je diepste geluk?
Probeer je je eigen leven in de hand te nemen,
bouw je allemaal zekerheden in om gelukkig te zijn,
is alleen het beste goed genoeg en geloof je dat je voor jezelf moet opkomen?
Of is het genoeg dat God met je is,
wordt je daar gelukkig en tevreden van en is de rest extra?

Misschien zie je wel juist in moeilijke tijden of je het van God verwacht.
Als het je ontglipt, als het leven tegenzit,
als je ziek wordt, als je verkering uitgaat, als je zorgen hebt om je kinderen,
wordt je dan angstig en is dat het einde van je geluk?
Of kun je het dan aan God overlaten, en bij hem rust vinden?

dia 18 – God is geen theorie maar Immanuël!
Verwacht het maar van God.
Bert en Geeske, laat dat vertrouwen ook maar zien aan Hugo en Norah.
Jullie willen hen vertrouwd maken met God, en dat is geweldig!
De krachtigste manier om dat te doen is dat je laat zien dat het geen theorie is,
maar dat God midden in je leven is,
dat je het van hem verwacht, als het meezit en als het tegenzit.
Want hij is Immanuël: God met ons.
Amen.
Jesaja 49:6 – De missionaire kerk

Afsluitende preek van gemeenteproject ‘Feest van genade’: ‘de missionaire kerk’. Het feest van genade is te mooi om voor jezelf te houden. Het is altijd al Gods plan geweest dat het goede nieuws naar buiten ging. Wij mogen meedoen in dat plan.

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Gemeentekoor ‘Waar8ig’: ‘Met hart en ziel’ en ‘Tienduizend redenen’
Stil gebed
Gemeentekoor ‘Waar8ig’: ‘Votum en groet’
Zingen: Psalm 117
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Jesaja 49 : 1 – 13
Zingen: GKB Gezang 52 : 1 en 2
Preek over Jesaja 49 : 6
Zingen: Psalm 67 : 2 en 3
Kinderen terug
Wetslezing
Gemeentekoor ‘Waar8ig’: ‘Ik ben’ (met gemeente) en ‘Machtig God, sterke Rots’
Belijdenis en doop
Getuigenis
Onderwijs
Gebed
Belijdenis: vragen en zegenbede
Doop: vragen en doopbediening
Oproep aan gemeente
Zingen: Opwekking 710
Felicitaties
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Lied 21 : 3 en 7
Zegen

De missionaire kerk

Inleiding
dia 1 – zwart
Ken je Herman al?
Nee, ik bedoel niet iemand die ‘Herman’ heet.
En voor de mensen die mij een beetje kennen:
ik bedoel ook niet mijn auto.
Ik heb namelijk de merkwaardige gewoonte om auto’s namen te geven.
Zo heeft iedereen zijn eigenaardigheden…
Nee, ik bedoel Herman het vriendschapsbrood.
Wie heeft dat wel eens gehad?

dia 2 – deeg Herman
Met Herman is iets geks aan de hand:
je kunt het niet zelf maken,
je moet het deeg van iemand anders krijgen.
Ja, je kunt vals spelen en zelf het deeg maken.
Maar het is natuurlijk veel leuker als je het deeg van iemand krijgt!
Daarom heet het ook een ‘vriendschapsbrood’.

dia 3 – brood Herman
Herman is dus een cadeau.
En het is een cadeau waar je voor moet zorgen.
Want als je het deeg krijgt, kun je nog niet direct gaan bakken.
Herman houdt je nog 10 dagen bezig.
Soms moet je alleen even roeren,
maar soms heeft Herman ook honger,
dan moet je hem bloem, melk en suiker geven.
Op de 10e dag kun je dan eindelijk Herman gaan bakken.
En smullen maar!

dia 4 – porties
Maar dat is nog niet alles.
Want van het deeg dat je hebt, kun je wel 4 Hermans maken!
Dat is niet helemaal de bedoeling.
Herman is een cadeau om verder te geven.
1 Portie is voor jezelf, en de andere 3 porties geef je weg aan bijvoorbeeld vrienden.
Zij zorgen dan ook weer 10 dagen voor hun Herman,
en kunnen dan ook weer 3 porties weggeven.
Herman moet je niet voor jezelf houden, maar doorgeven.

dia 5 – de missionaire kerk
En dan komen we bij de boodschap van vanochtend.
Vandaag is de laatste zondag van ons gemeenteproject ‘feest van genade’.
Het onderwerp voor deze week is ‘de missionaire kerk’.
Want genade is te mooi om voor jezelf te houden.
Net als Herman is genade een cadeau om verder te geven.

1. Goed nieuws!
dia 6 – goed nieuws!
Daarover gaat het in Jesaja 49.
Het is een profetie:
namens God mag Jesaja de Israëlieten goed nieuws brengen.
En goed nieuws, dat kunnen de Israëlieten wel weer eens gebruiken.

dia 7 – kaart Babylonië
Als Jesaja deze woorden aan de Israëlieten overbrengt,
zitten de Israëlieten gevangen in het land Babylonië.
Het speelt zich af in de 6e eeuw voor Christus.
In die tijd was Babylonië de grote wereldmacht.
Het ene na het andere land werd door Babylonië veroverd.
Ook Israël kon daar niet tegen op.
Veel Israëlieten zijn meegenomen naar Babylonië,
wat tegenwoordig Irak is.

dia 8 – gevangen in Babylonië als straf van God
Die Israëlieten zitten daar niet omdat ze pech hebben.
In de bijbel wordt de ballingschap steeds een straf van God genoemd.
God had namelijk grote plannen met Israël.
Uit alle volken had God Israël uitgekozen:
Israël was de dienaar van God.
Het was de opdracht van Israël om aan de andere volken
te laten zien wie God is.
Maar dat is mislukt.
In plaats van dat Israël een voorbeeld was voor de andere volken,
dat andere volken door Israël onder de indruk kwamen van God,
ging het andersom: Israël was onder de indruk van de goden van de andere volken.
Israël is mislukt, en daarom zitten ze daar in Babylonië.

dia 9 – goed nieuws: genade en bevrijding
En dan komt Jesaja met fantastisch nieuws:
er komt een einde aan de ballingschap.
God denkt aan Israël en wil er verder mee gaan.
God stuurt een nieuwe dienaar,
die de Israëlieten uit Babylon terughaalt
zodat ze weer kunnen wonen in hun eigen land.
Dat is nog eens goed nieuws!

Verderop in de bijbel, als Jezus geboren is,
wordt die tekst op Jezus toegepast:
Jezus is Gods dienaar die verlossing brengt.
Jezus brengt goed nieuws: God houdt van je en heeft alles voor je over.
Jezus brengt het feest van genade:
hij wil je bevrijden van alles wat je van God weg houdt.
Het gaat in je leven niet om wat jij allemaal voor elkaar gekregen hebt,
om hoe anderen tegen jou aankijken,
maar om dat God van je houdt.
In de afgelopen weken hebben we het daar steeds over gehad: genade.

Genade is goed nieuws.
En Jacob en Annemarie, als jullie zo belijdenis doen,
getuigen jullie dat jullie die mooie ontdekking ook ontdekt hebben.
God heeft goed nieuws voor je: hij houdt van je.

dia 10 – dat is nog maar het begin
‘Én’, zegt God erbij, ‘dat is nog maar het begin!’
Dat Israël uit Babylon wordt bevrijd, is prachtig.
Dat God van je houdt, is geweldig.
Maar God is niet alleen met Israël bezig,
ook niet alleen met Jacob en Annemarie
of alleen met de kerk.
Het is nog maar het begin!

2. Gods plan met alle mensen
dia 11 – Gods plan met alle mensen
Gods plan gaat verder dan Israël,
verder dan de kerk, verder dan jou.
Hij wil zijn liefde niet aan sommige mensen geven,
hij wil dat het goede nieuws bij alle mensen bekend wordt!
God heeft een plan met alle mensen.

dia 12 – ongeacht wie ze zijn
Natuurlijk vinden de Israëlieten het geweldig dat God hen gaat bevrijden,
maar ik denk dat ze dat ook wel genoeg vinden.
Die redding voor alle volken, waar Jesaja het over heeft,
nou, nee, liever niet!
Bevrijdt God je eindelijk van die ellendige Babyloniërs,
en dan horen die Babyloniërs er nu opeens ook bij!
Redding voor de Babyloniërs, dat is niet echt waar Israël op zit te wachten…
Als Irakees zou je toch ook niet willen dat de soldaten van IS gered worden?
Maar God heeft een plan met alle mensen.

dia 13 – het goede nieuws moet verder
Dat was altijd al de bedoeling.
Het volk Israël moest ervoor zorgen
dat anderen onder de indruk zouden komen van God.
Maar het mislukte.
Gelukkig heeft God het daar niet bij gelaten!
Dan zou niemand in Europa ooit over God gehoord hebben.
Dan zouden jullie, Jacob en Annemarie, vandaag nooit belijdenis doen
en zouden Eva en Nora nooit gedoopt worden.
Maar God liet het er niet bij zitten:
het goede nieuws moest verder komen.

dia 14 – Jezus is redder voor de wereld
Daarom is Jezus gekomen.
Wat Israël niet is gelukt, doet Jezus wel:
hij brengt het goede nieuws verder.
Sterker nog: Jezus is de redding van de wereld in eigen persoon.
In de NBV, de vertaling waar we uit gelezen hebben, hoor je dat niet zo terug.
In het Hebreeuws en de vorige week verschenen BGT wel:
“Ik heb je uitgekozen om een redder te zijn voor alle volken.
Met jouw hulp zal ik alle mensen op aarde bevrijden.”

Maar wat is er nu zo bijzonder aan Jezus?
Het probleem met Israël was dat het God vergat
en steeds meer ging lijken op alle andere volken op aarde.
Israël leek niet op God, liet niets over God zien.
Jezus wel: hij is echt anders,
hij lijkt op God, hij ís zelfs God.

Jezus is zo compleet anders dan wat wij normaal vinden.
Mensen die niet meetellen, waar je liever niet mee gezien wilde worden,
daar ging Jezus juist op de koffie of samen eten.
Mensen die je te vriend moet houden,
omdat ze macht hebben en dat voor jou kunnen gebruiken,
die joeg Jezus juist steeds tegen zich in het harnas.
Mensen die je onrecht aandoen,
die je het liefst uit de weg zou willen ruimen,
weten Jezus niet tot geweld te verleiden.
Jezus is niet van de prestaties om trots op te zijn,
niet van status, niet van ellebogenwerk.
Jezus vecht niet met wapens, maar met liefde.
Tot aan het kruis.
Zo liet hij God zien, en dat valt op!
Alle mensen mogen dat zien,
want zo is Jezus de redder,
niet voor sommige mensen maar voor de wereld.

3. Meedoen in Gods plan
dia 15 – meedoen in Gods plan
We hebben het nu gehad over Israël en over Jezus,
maar hoe zit het nu met ons?
En Jezus op aarde, dat ligt ook alweer 2000 jaar achter ons,
dus wat zie je in de wereld nog van hem?

dia 16 – Jezus’ taak is onze taak
In de bijbel wordt het gedeelte uit Jesaja 49 nog een keer aangehaald,
door Paulus in Handelingen 13.
Dat is in de eerste jaren van de christelijke kerk.
Paulus trekt van stad naar stad om over Jezus te vertellen.
En dan begint hij bij de Joden.
Maar veel Joden willen van niets weten.
En dan gaat Paulus verder, naar andere volken, en dan zegt hij:
‘De Heer heeft ons het volgende opgedragen:
“ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken
om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”
Die taak van Jezus, daarvan zegt Paulus: het is nu ook onze taak.

Jezus is zo mooi, dat kun je niet voor jezelf houden!
Genade is niet alleen een feest voor jezelf.
Als het echt een feest voor je is, dan gun je het aan iedereen!
Niet omdat dat nu eenmaal van je geloof moet,
christenen delen het goede nieuws
niet omdat ze aan een of andere verplichting moeten voldoen,
maar omdat het zo mooi is.

dia 17 – IBC
Een paar weken geleden ging de ice-bucket challenge rond.
Opeens verschenen op facebook van iedereen filmpjes
dat ze een emmer ijskoud water over zich heen lieten gooien.
Op manier werd aandacht gevraagd voor de ziekte ALS.
De bedoeling was natuurlijk om dan ook nog wat te doneren,
én: als jij de uitdaging was aangegaan,
mocht je ook een paar anderen uitdagen om zo’n filmpje te maken.
Misschien had je nog nooit van ALS gehoord,
en opeens werd je zelf een soort ambassadeur voor het ALS-fonds.

dia 18 – christenen vertegenwoordigen Jezus
Zo zijn christenen ambassadeurs van Jezus,
ze vertegenwoordigen Jezus naar de mensen om hen heen.
En bij die ice-bucket-challenge kwam er nog wel groepsdruk bij kijken,
je kon het eigenlijk niet maken om ‘nee’ te zeggen,
maar veel mensen vonden het ook gewoon echt mooi en belangrijk.
Nou, als je Jezus echt mooi en belangrijk vindt,
dan mag je hem vertegenwoordigen.

En wat ik zo mooi vind:
dan mag je meedoen in Gods plan.
Het is niet zo dat wij het nu maar voor elkaar moeten krijgen.
Nee, God wil alle mensen bereiken,
en wij mogen met God meedoen.
Het licht van Jezus, niet ons eigen licht, laten schijnen in de wereld.
Net als Jezus kun je dan verschil maken, redding brengen.

4. Wees Gods spiegel
dia 19 – wees Gods spiegel
Maar hoe doe je dat dan?
Hoe kun je Jezus, hoe kun je God laten zien?
Hoe kun je in deze wereld licht brengen?
Dat kan door een spiegel te zijn.

dia 20 – binnenspiegel
In een auto heb je spiegels zodat je de weg achter je kunt zien.
Maar soms heb je niets aan die spiegels.
Als je auto zo volgepakt zit dat de achterruit niet meer vrij is,
zit er iets tussen de weg achter je en de spiegel.
Wiskundig gezegd: de zichtlijn is geblokkeerd.
Dan is een spiegel nutteloos.
En als je als bestuurder van de auto de spiegel niet kunt zien,
bijvoorbeeld omdat er een zonneklep voor hangt,
dan heb je ook niets aan de spiegel.

Christenen zijn spiegels.
Het is de bedoeling dat mensen in die spiegel kijken en God erin zien.
En net als met de autospiegel kunnen de zichtlijnen geblokkeerd worden.
Er kunnen dingen in de weg staan tussen jou als spiegel en God,
en dingen tussen jou en mensen.

dia 21 – zichtlijn naar God: kijk naar Gods liefde
Om een spiegel van God te zijn,
moet er een open zichtlijn zijn naar God en naar zijn liefde.
Je kunt alleen een spiegel zijn
als je steeds naar Gods liefde kijkt,
als je daarvan onder de indruk bent,
en daaruit wordt gemotiveerd.

dia 22 – zichtlijn naar mensen: houd van mensen
En er moet een open zichtlijn zijn naar de mensen om je heen.
Als je niets met andere mensen te maken wilt hebben,
kun je nooit een spiegel van God zijn.
Je bent pas een spiegel als je van de mensen om je heen houdt,
als je om hen geeft en hen die prachtige ontdekking van genade ook gunt.
Kijk naar mensen zoals God naar mensen kijkt:
als waardevolle mensen die hij heeft gemaakt.

dia 23 – als spiegel lijk je op Jezus
Wees een spiegel, dan zien mensen iets van Jezus in jou.
Jezus was echt anders dan wat de wereld ooit had meegemaakt.
Als spiegel lijk je op hem: je kiest niet voor je eigen belang,
maar voor het belang van de ander.
Liefde staat voorop.
Als mensen dat in je zien,
mogen ze zien wat Gods plan is met de wereld.

Christenen zijn spiegels, de kerk is een spiegel.
En als je geen christen bent:
kijk maar naar die spiegel,
en als je dan iets ziet wat helemaal niet op Jezus lijkt: zeg het ons dan.
Je mag ons er aan houden dat wij spiegels zijn.

Dat God je verlost, dat is nog maar het begin.
Je mag met God meedoen in zijn grotere plan.
Ook jullie, Jacob en Annemarie.
Wees een spiegel.
Want Gods liefde is te mooi om voor jezelf te houden.
Amen.