Marcus

image_pdfimage_print
Hans Burger
Hans Burger
6 maart 2011

Marcus 14,1-11 – Maak Jezus blij met jouw liefde

Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet Lied Gez 168 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God Wet Lied Ps 84,1.2 Gebed Bliid Boadskip Sjongers Lezen uit de Bijbel Marcus 14,1-11 Preek over Marcus 14,1-11…

Lees verder

Hans Burger
Hans Burger
21 mei 2009

Marcus 16,19-20 – Jezus helpt vanuit de hemel

Hemelvaart Alpha-dienst Liturgie Voorzang Opwekking 354 Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 101,1.3.4 Gebed Schriftlezing: Marcus 16,9-20 Zingen: Ps 47,3.4 Tekst: Marcus 16,19-20 Kinderen Preek Zingen: Gez 68 Geloofsbelijdenis Zingen LB 234 Gedicht gelezen door één van de Alpha-cursisten Gebed Collecte Zingen Gez 111 Zegen Opgevaren        Opgevaren in een wolk is Hij ten hemel…

Lees verder

Hans Burger
Hans Burger
12 april 2009

Marcus 16,1-8 – Geloof: God doet grote en onverwachte dingen!

Liturgie ’s Morgens: Sing in – GK 95: Daar juicht een toon. – LvK: 215: Christus, onze Heer, verrees – GK 109: Halleluja, lof zij het Lam Welkom / MededelingenVoorzang: Ik wil juichen voor u mijn Heer Aansteken nieuwe paaskaarsStil gebed Votum / groet Zingen: Gez 111 – Jezus leeft in eeuwigheid Genadeverkondiging: lezen Ef…

Lees verder

Hans Burger
Hans Burger
10 april 2009

Marcus 15,33-34 – Waarom?

Goede vrijdag Liturgie Voorzang: Gez 89,1.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 6,1-3 Gebed Bijbellezing: Marcus 15,20b-39 Stilte Zingen: Ps. 22,1-3 Preek over Marcus 15,33-34 Zingen: LB 181,1.3.4.5 Gebed Collecte Avondmaalsformulier Geloofsbelijdenis Zingen Ps 22,11.12 Viering Zingen Ps 22,13 Dankgebed Zingen LB 192,1.2.3.6 Zegen De kerk in stilte verlaten Opmerking: ik hoor het graag…

Lees verder

Hans Burger
Hans Burger
5 april 2009

Marcus 11,1-11 – Gejuich of een afknapper?

Palmpasen Doop Annemarije van Dijk Liturgie 5 april: Palmpasen Welkom + mededelingen Voorzang: - Hosanna in de hoge (Opw.298)- Wees stil voor het aangezicht van God (GK171) Stil gebed Votum / groet Zingen: psalm 118,1.9.10 Gebed Wet: gezongen Zingen: GK 23 Verhaal voor de jongsten Meezingen: Kleine ezel uit de stal (Elly en Rikkert) Schriftlezing: Marcus…

Lees verder

Hans Burger
Hans Burger
11 maart 2009

Marcus 4,18-19 – Werk of geen werk, oogst of geen oogst: wees vruchtbare grond

Biddag Liturgie Voorzang: Gez 149 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 31,1.11.14 Gebed Lezen: Marcus 4,1-20 Zingen: LB 328,1.3 Preek Zingen: Gez 121,1.3.5.8 Gebed: – Ingeleid met zingen: Gez 131,1 – Gebed – Afsluiten met zingen: Gez 131,9 Collecte Zingen: Ps 67 Zegen Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek…

Lees verder

Hans Burger
Hans Burger
8 maart 2009

Marcus 9,2-13 – Verkijk je niet op Jezus!

Liturgie Voorzang: Ps 23 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 43,3.4 WeT Zingen: Ps 81,1.4.8 Gebed Lezen: Marcus 9,2-13 Preek over Marcus 9,2-8 Zingen: Gez 68.1.3 Gebed Collecte Zingen: Gez. 69 Avondmaalsviering: Formulier IV Gebed Geloofsbelijdenis: Zingen Gez 179b Viering Zingen: LB 178,1.4 Dankgebed Zingen: LB 15,1.3.4 Zegen Opmerking: ik hoor het graag van…

Lees verder

Hans Burger
Hans Burger
1 maart 2009

Marcus 3,31-35 – Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie!

Liturgie Voorzang: LB 320 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 122,1.3 Wet Zingen: Ps 80,10 Gebed Lezen: Marcus 3,20-35 Zingen: Gez 143,2.3 Preek Zingen: Ps 133 Kinderen Lezen avondmaalsformulier Zingen: Ps 22,12 Gebed Collecte Zingen: LB 409,1.3.5 Zegen Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox…

Lees verder

Hans Burger
Hans Burger
15 februari 2009

Marcus 10,13-16 – Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: – Gezang 132 – Opwekking 461 – Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opwekking 488 Gebed Verhaal Zingen: Gezang 45 Lezen: Marcus 10,13-16 Preek (halverwege de preek: houten hart) Zingen: E&R 417 Gezongen wet Gebed Collecte Zingen: Opwekking 91 Zegen Opmerkingen: – ik hoor het graag van…

Lees verder

Hans Burger
Hans Burger
8 februari 2009

Marcus 1,29-39 – Het geheim van Jezus’ macht

Doop Hieke Wester Liturgie Voorzang: Gez 167 Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 148,1.2.4 (’s Middags: Gez 167) Wet Zingen: Ps 25,5.7 Gebed Lezen: Marcus 1,21-39 Zingen: Abba, Vader (‘s Middags Ps. 89,8.10.11) Preek over Marcus 1,29-39 Zingen: Gez. 115 (’s Middags Geloofsbelijdenis Zingen: Gez 161,1.4) Doop: – lezen doopformulier -: zingen Gezang 161…

Lees verder