Marcus 16:8 | Pasen: alles is anders!

‘As ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.’ De wereld kun je niet veranderen, dus je kunt er maar beter mee leren omgaan. Of… Pasen maakt alles anders: je hoeft je niet neer te leggen bij hoe het in de wereld gaat. Pasen betekent dat je leven zin heeft.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Gezang 95 : 1, 2, 3 en 4 (Daar juicht een toon)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 146 : 1, 3 en 8 (Ik wil zingen al mijn dagen)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 16 : 1 – 8
Zingen: LvK Lied 215 : 1 en 3 (Christus, onze Heer, verrees)
Preek over Marcus 16 : 8
Zingen: GKB Gezang 94 : 1, 2 en 6 (In het vroege morgenlicht)
Kinderen terug
Kinderlied: ‘de steen is weg’
Belijdenis en doop
Onderwijs
Zingen: Opwekking 518 (Heer, U doorgrondt en kent mij)
Gebed
Getuigenis Jekele
Belijdenis Liesbeth, Suzanne en Jekele
Doopsbediening Jekele
Doopvragen Emil en Henny
Doopsbediening Femke
Opdracht
Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2 en 3 (Ga met God en hij zal met je zijn)
Felicitaties
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Zegen
Zingen: GKB Gezang 99 : 1 en 3 (U zij de glorie)

Pasen: alles is anders!

Inleiding
dia 1 – zwart
Absurd toch?
Heb je het beste nieuws gekregen dat je ooit had kunnen bedenken,
sterker nog: nieuws dat zo goed is, dat je het nooit had kunnen bedenken,
en dan ben je helemaal niet blij!
In plaats daarvan ben je bang en vlucht je weg.
Snap jij dat?

dia 2 – over mijn lijk
Kort geleden zag ik een fragment van de tv-serie ‘over mijn lijk’
waardoor ik er opeens meer van ging begrijpen.
In ‘over mijn lijk’ worden ongeneeslijk zieke jongeren gevolgd.
Hoe gaan zij om met de naderende dood?
Hoe nemen ze afscheid van het leven?
Wat is belangrijk voor hen in de tijd die hen rest?
Indringende televisie.

dia 3 – Chelsea
Het beste nieuws wat je dan kunt krijgen, lijkt mij,
is dat je genezen bent.
Eén van de deelnemende jongeren, Chelsea, krijgt zo’n soort bericht.
Zij heeft een spierziekte en volgens de artsen nog 3 tot 5 jaar te leven.
In die tijd zou ze steeds verder achteruit gaan.
Maar dat gebeurt niet.
Waarschijnlijk is er sprake van een andere spierziekte.
Het kan dat ze nog 3 jaar te leven heeft,
maar het kan net zo goed dat ze nog 80 jaar leeft.
De deur naar het leven is voor haar weer geopend.

Hoe zou je reageren als je dat bericht krijgt?
Ik zou zeggen: je bent superblij, je maakt een vreugdedans
en organiseert een feest om het leven te vieren.
O, en natuurlijk is Chelsea blij, maar ze vertelt ook iets anders.
Ze had zich al helemaal neergelegd bij haar naderende dood.
Nu moet ze afscheid nemen van het idee dat ze binnenkort zal sterven.
Afscheid nemen van iets dat heel bepalend voor haar is geworden.
Het klinkt misschien gek, maar dat is een soort rouwproces.
Chelsea moet opnieuw beginnen, moet zichzelf weer gaan uitvinden.
Ze had zich ingesteld op nog maximaal 5 jaar,
en dan maak je keuzes voor die korte periode:
stoppen met je opleiding, extra tijd voor vrienden en familie, dat soort dingen.
Zo’n periode van 5 jaar, hoe heftig het ook is, geeft je zekerheid.
Nu moet ze weer leren leven met onzekerheid.
Dat is best verwarrend!

dia 4 – Pasen: alles is anders
Positief nieuws kan je onzeker en bang maken.
En als je het zo bekijkt
is de reactie van de vrouwen bij het graf van Jezus nog niet zo gek.
Want Pasen zegt: je moet opnieuw beginnen,
alles is anders!

1. Het is niet anders…
dia 5 – tegeltje
Wij kunnen het leven niet naar onze hand zetten.
Ook al geloven we graag dat we ons eigen leven bepalen,
het besef dat er van alles in je leven is waar je geen invloed op hebt, zit heel diep.
Er is zelfs een Fries spreekwoord voor:
‘as ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.’
Je kunt er maar beter het beste van maken.
Het is niet anders…

dia 6 – het leven doet pijn
Dan denk ik ook aan Brussel.
In het Midden-Oosten zijn aanslagen aan de orde van de dag,
en hebben mensen zich op deze dreiging ingesteld.
Maar ook in onze westerse wereld, de wereld waarin we ons veilig voelden,
wordt de dreiging van terreur steeds reëler.
En wat dan direct na zo’n aanslag wordt gezegd:
‘we moeten ons niet laten beheersen door angst,
want dan hebben de terroristen gewonnen.’
Ik denk dat dat waar is,
al is de ellende met angst dat je er niet zoveel controle over hebt.
Hoe dan ook: de kans is groot dat in de nabije toekomst
meer van zulke aanslagen gepleegd worden, er is een reële dreiging,
en daar moeten we maar mee leren leven.
Het is niet anders…

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor terrorisme:
het geldt voor elke tegenslag waar je mee te maken krijgt.
Ziekte, een burn-out, relatieproblemen,
werkloosheid, eenzaamheid, afgewezen worden,
en je kunt het rijtje vast wel aanvullen met je eigen problemen.
Je kunt je er maar beter op instellen dat leven pijn doet,
dat het leven niet is wat je ervan zou willen.
Het is niet anders…

dia 7 – leren leven met tegenslag
Dat is ook hoe de vrouwen die ochtend bij het graf komen.
De afgelopen maanden hebben ze geleefd in een droom.
Een droom van een betere wereld, een droom van een beter leven.
Ze kennen Jezus nu een paar jaar,
en langzaam is in hen de overtuiging gegroeid
dat Jezus van de wereld een betere plek zal maken.
Jezus sprak vaak over Gods koninkrijk,
over een prachtige wereld waar liefde voorop gaat.
Maar nu zijn ze weer met de neus op de feiten gedrukt.
Met praatjes over liefde wordt de wereld nog niet mooier.
Die wereld heeft keihard afgerekend met hun Jezus.
Het kruis heeft hun droom om zeep geholpen.
De herinnering aan Jezus blijft.
Maar de wereld zal er niet anders van worden.

De vrouwen staan weer met beide benen op de grond.
Het leven doet pijn, daar zijn ze inmiddels wel aan gewend geraakt.
Jezus is dood: het is niet anders.
Ze zullen ermee moeten leren leven.
Dat het wel eens anders zou kunnen zijn, komt niet in hen op.
Ook al heeft Jezus vaak gezegd dat hij zou opstaan.
De vrouwen weten: dood is dood.
Je kunt wel hoop koesteren, maar je houdt jezelf voor de gek.
Je kunt maar beter leren leven met de situatie.

2. Pasen: alles is anders!
dia 8 – Pasen: alles is anders!
Pasen breekt op dat fatalisme in.
Ís het niet anders?
Pasen is radicaal goed nieuws: alles is anders!

dia 9 – ongelofelijk nieuws
De vrouwen schrikken vreselijk als ze bij het graf komen.
Wat ze daar aantreffen is wel het laatste wat ze verwachten.
De steen is weg, Jezus ligt niet in het graf,
maar er is wel een jongeman, een engel,
die hen vertelt dat Jezus leeft en ze samen met leerlingen naar Galilea moeten gaan.
De vrouwen kunnen nog maar één ding bedenken: wegwezen!

Die vrouwen zijn geen supergelovigen
die het goede nieuws gelijk omarmen.
Ze kunnen het gewoon niet geloven.
De bijbel doet niet alsof het logisch is om te geloven in de opstanding:
dat is het niet en dat is het nooit geweest.
Niemand hield rekening met de opstanding van Jezus.
Marcus is daar heel eerlijk over.
Maar hoe ongeloofwaardig het ook is, hij wil het ons vertellen.
Dat maakt het juist geloofwaardig.

dia 10 – compleet nieuw begin
De vrouwen vluchten, want ze kunnen het niet geloven.
Maar er is ook een andere kant.
Wat ze in het graf te horen krijgen is te groot.
Ze worden geconfronteerd met een kracht die ze niet voor mogelijk hadden gehouden.
Dit is te groot, een ongekende kracht, niet te overzien.
Als dit waar is, is niets meer zeker, moeten ze opnieuw beginnen,
net als Chelsea uit ‘over mijn lijk’.
Het hele wereldbeeld van deze vrouwen staat op zijn kop.
Dat ze in paniek vluchten laat zien hoe krachtig Pasen is.

Pasen is niet een extraatje na Goede Vrijdag.
Jezus heeft voor onze zonden betaald,
en nu loopt het gelukkig ook nog goed af: eind goed, al goed.
Nee: Pasen is niet een feestelijke afsluiting van de lijdenstijd.
Pasen is een compleet nieuw begin: alles is anders.
Door Pasen is de wereld een andere plaats geworden.
Als Jezus niet zou zijn opgestaan,
zouden we zijn voorbeeld hebben overgehouden
en moedeloos worden omdat we de wereld niet beter kunnen maken.
Pasen is dat God inbreekt met zijn levenskracht,
dat hij verder gaat waar wij het niet kunnen.

dia 11 – je niet neerleggen bij hoe het gaat
Dat is geweldig nieuws in een wereld vol angst en haat.
Pasen vertelt je dat je je niet hoeft neer te leggen bij hoe de dingen gaan.
Jezus is opgestaan, tegen alle verwachtingen in.
En dat is nog maar het begin!
Wij denken dat we er maar het beste van moeten maken,
maar God legt zich niet bij de situatie neer.
Daarom mag je als christen na aanslagen als die in Brussel
meer zeggen dan dat we de angst niet mogen laten winnen.
Pasen geeft je ook een reden om niet bang te zijn:
haat en dreiging horen er niet bij, hebben niet het laatste woord.
Je hoeft je er niet bij neer te leggen, want God maakt alles anders.

3. Een ander leven
dia 12 – een ander leven
Na Pasen is het leven niet meer hetzelfde.
Pasen geeft je een ander leven.

dia 13 – Pasen zet je wereld op de kop
Daar kun je op reageren zoals die vrouwen: bang.
Als zij worden geconfronteerd met de kracht van Pasen
rennen ze gillend weg.
Dit is zó anders dat ze ervan weg vluchten.
Van de engel moesten ze de leerlingen op de hoogte brengen,
maar ze zijn te geschrokken om wie dan ook iets te vertellen.
Ze voelen dat hier iets groots gebeurt, iets dan hen ver te boven gaat,
en het brengt hen in totale verwarring.
Ze beseffen dat dit hun wereld op de kop zet,
maar ze kunnen totaal niet overzien wat het voor hun leven betekent.
Pasen is ook gewoon te groot om te vatten.

Maar door Gods genade kun je ook anders reageren: je eraan overgeven.
Want God wil verder met bange mensen.
Mensen die niet beter weten dan dat het leven pijn doet,
die zich daar op hebben ingesteld,
die er maar gewoon het beste van proberen te maken.
Pasen zet de deur open naar een nieuwe wereld.
Alles is er anders, en het is prachtig!
Als de vrouwen daar later die dag achter komen,
verdwijnt hun angst en geven ze zich aan het nieuwe leven over.

dia 14 – je leven heeft waarde!
Maar wat is dat dan?
Hoe maakt Pasen je leven anders?
De opstanding van Jezus vertelt je dat je leven waarde heeft,
zelfs al zou vandaag je laatste dag zijn.
Je kunt dan niet meer zeggen:
‘ach, met de dood is het toch afgelopen,
en tot die tijd moet je er maar het beste van maken.’
Dan wordt je op jezelf teruggeworpen.
Maar God gaat verder met je leven.
Paulus heeft een lang bijbelhoofdstuk over de opstanding geschreven, 1 Korintiërs 15,
en dan sluit hij af met:
“kortom: wees standvastig en onwankelbaar
en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer,
in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”
Wat je vandaag met je leven doet, maakt uit.
Als je je werk doet, als je boodschappen doet, als je naar school gaat,
als je bidt, als je geeft, als je liefhebt: het doet ertoe!

dia 15 – open
Pasen geeft je een ander leven.
Liesbeth, Suzanne en Jekele:
vandaag zeggen jullie ‘ja’ op dat leven.
Jekele en Femke: jullie mogen de doop ontvangen,
teken en zegel van dat nieuwe, andere leven.
Een leven waarin je verder mag kijken omdat God de deur open heeft gezet.
Het is Pasen: Jezus leeft!
Amen.
Marcus 14:53-15:47 | Vierluik: reacties rond het kruis

Tijdens zijn proces en kruisiging staat Jezus er alleen voor. Het Sanhedrin miskent hem. Petrus wil er voor Jezus zijn, maar ontkent hem als het er op aan komt. Pilatus is onverschillig. Maar als Jezus de laatste adem heeft uitgeblazen volgt de erkenning door een Romeins centurio.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 90 : 1
Gebed
Lezen: Marcus 14 : 53 – 65
Meditatie 1
Zingen: Psalm 64 : 2, 3 en 4
Lezen: Marcus 14 : 66 – 72
Meditatie 2
Zingen: Psalm 38 : 6 en 7
Lezen: Marcus 15 : 1 – 15
Meditatie 3
Zingen: LvK Lied 181 : 1, 2 en 4 (Frysk)
Lezen: Marcus 15 : 16 – 37
Doven Paaskaars
Lezen: Marcus 15 : 38 – 39
Meditatie 4
Zingen: LvK Lied 192 : 1, 3, 4 en 5
Lezen: Marcus 15 : 40 – 47
Zingen: Psalm 73 : 9 en 10
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Lied 175 : 2 en 4
Zegen
Gesproken amen

Meditaties: Vierluik: reacties rond het kruis

Hogepriester: miskenning
Wat een schijnvertoning!
Het Sanhedrin valt hier door de mand.
Ooit bedoeld als een college van wijze mannen
om recht te spreken in ingewikkelde situaties.
Om zwakken en onschuldigen te beschermen tegen onrecht.
Maar moet je kijken…

Het Sanhedrin keert zich tegen Jezus.
Er is nog niet eens een aanklacht,
die proberen ze tijdens de zitting te vinden.
Stel je voor…
‘Je bent opgepakt en krijgt de doodstraf.
We moeten alleen nog even bedenken waarvoor.’
In een normale rechtbank heb je drie partijen:
de aanklager, de aangeklaagde met verdediging en een rechter.
Het Sanhedrin is aanklager en rechter tegelijk.
Een schijnvertoning.

Dit gerechtshof is zijn naam niet waard:
met recht heeft dit niets meer te maken.
Wat is dat voor rechtbank,
waar je na je doodsvonnis ook nog wordt bespuugd?
Zelfs op een voetbalveld gaat het er beschaafder aan toe…

Het komt ze goed uit dat Jezus bevestigend antwoordt op die vraag:
‘bent u de Messias, de Zoon van God?’
Nu hebben ze hem te pakken.
Godslastering wordt de aanklacht.
Daar staat al sinds Mozes de doodstraf op.
Voor de vorm scheurt de hogepriester zijn kleding,
maar iedereen is vooral opgelucht dat de weg nu vrij is om Jezus op te ruimen.

Dat Jezus zou kunnen zijn wie hij zegt dat hij is, het komt niet bij hen op.
Niet omdat ze het niet kunnen geloven.
Ze willen het niet geloven.
De hogepriester en zijn trawanten miskennen Jezus:
het is te gevaarlijk om Jezus te erkennen.
Voor de gevestigde orde is Jezus bedreigend.
Als je alles prima voor elkaar hebt,
als je kunt leven zoals je het zelf wilt,
waarom zou je dan Jezus nog serieus nemen?
Dan moet je op zijn manier leven…
Nee hoor, dan liever die miskenning.
Of wil jij Jezus wel serieus nemen?

Petrus: ontkenning
Na de miskenning in het Sanhedrin volgt de ontkenning door Petrus.
Petrus neemt Jezus wel serieus,
al ontgaat het hem nog wie Jezus nu echt is.
Petrus wil Jezus niet in de steek laten.
Eerder die avond was hij gevlucht,
toen de zwaarbewapende bende Jezus had gearresteerd.
Toen hij zichzelf eenmaal in veiligheid had gebracht, kwam hij weer bij zinnen.
Het kan niet waar zijn dat Jezus er helemaal alleen voorstaat.
Nee, Petrus zou niet weten wat hij nog voor Jezus zou kunnen doen,
maar hij kon toch ten minste in de buurt zijn,
om Jezus wat morele ondersteuning te verlenen.

Maar Petrus verkeert in diepe tweestrijd.
Aan de ene kant wil hij er nu zijn voor zijn vriend Jezus,
aan de andere kant wordt hij verlamd door angst.
De angst wint het.
Als de grond hem te heet onder de voeten wordt,
overschreeuwt de angst zijn nobele motieven:
‘nee, in Gods naam, ik ken die man niet!’
En zo staat Jezus er weer alleen voor…

Petrus en het Sanhedrin, het is een wereld van verschil.
Toch is er een grote overeenkomst: ze kiezen de makkelijke weg.
Het Sanhedrin door Jezus niet serieus te nemen.
Petrus door te ontkennen dat hij Jezus kent.
Weg van het gevaar!
Het komt even niet zo goed uit om Jezus te kennen.
Handig toch, als je Jezus gewoon even uit kunt zetten.
Ik ben wel christen, maar dit uurtje even niet…
Jezus moet maar even een oogje dichtknijpen.

Dat doet Jezus dus niet.
In de versie van Lucas staat dat Jezus Petrus aankijkt.
De haan kraait, en opeens dringt het tot Petrus door:
‘wat heb ik gedaan?!
Ik zou tot het uiterste voor Jezus gaan.
Al zou iedereen hem in de steek laten,
ik zou aan Jezus’ kant staan, tot het bittere eind.
Kijk mij nou.
Hoe kon ik zo diep zinken?
Ik word misselijk van mijzelf.
Mijn God, nee, ik ben geen haar beter dan Judas of het Sanhedrin.’

Pilatus: onverschillig
Als er één naam verbonden is aan het lijden van Jezus,
dan is het wel die van Pontius Pilatus.
Deze man heeft zelfs de Apostolische Geloofsbelijdenis gehaald:
‘die geleden heeft onder Pontius Pilatus’.
Pilatus had het lijden kunnen stoppen.
Hij deed het niet.
Want, net als het Sanhedrin en net als Petrus,
is Pilatus bezig zijn eigen hachje te redden.

Anders dan het Sanhedrin en Petrus
kan het Pilatus allemaal niet zoveel schelen: hij is onverschillig.
Dat kan nuttig zijn.
Als iemand van buiten meekijkt,
iemand die niet door alle emoties wordt meegesleept,
maar gewoon even zakelijk kan kijken.
Een beetje nuchterheid in dit proces zou welkom zijn.
Pilatus is de man die dat kan brengen.
De kritische buitenstaander die het Sanhedrin tot de orde moet roepen.

Even lijkt Pilatus die rol in te nemen.
Hij gaat in gesprek met Jezus.
Pilatus raakt overtuigd dat Jezus onschuldig is.
Hij doorgrondt het zaakje snel:
de Joodse hotemetoten zijn bang voor Jezus.
Dat is hun probleem, niet dat van Pilatus.

Maar Pilatus heeft een ander probleem: het volk.
Pilatus weet dat hij zich niet populair maakt als hij Jezus vrijspreekt.
Hij probeert er onderuit te komen,
maar het volk, onder invloed van het Sanhedrin, is duidelijk:
‘weg met hem, aan het kruis met hem!’

Dan keert Pilatus’ onverschilligheid zich tegen hem.
Hij hoeft niet zo nodig Jezus te beschermen.
Als het volk dit wil, moet het maar.
Pilatus tekent het doodsvonnis omdat hij de menigte tevreden wil stellen.
In plaats van zijn werk als onpartijdige buitenstaander te doen,
kiest Pilatus voor de makkelijke weg.
Hij heeft geen zin in opstootjes en de bijbehorende arrestaties.
Geef het volk zijn zin, en het zal rustig blijven.
Hij doet er nog een schepje bovenop en laat Jezus geselen:
dat zal het volk vast mooi vinden…

Zo laat Pilatus zich net zo goed meeslepen in de waan van de dag.
Het gaat hem niet om recht, maar om rust.
Wat doen wij?
Komen we op voor de rechten van onze medemens?
Of moet, boven alles, de rust worden bewaard?

Centurio: erkenning
Ze hadden al heel wat executies meegemaakt,
de Romeinse centurio en zijn soldaten.
Kruisigen was voor hen een routineklusje.
Ze hadden geleerd hard te zijn, zich af te sluiten voor de pijn.

Op het programma vandaag drie kruisigingen.
Niets bijzonders.
Maar om één van de gekruisigden hebben ze grote lol, een zekere Jezus.
Waarom deze man gekruisigd moet worden, snappen ze niet.
Normaal treft zware misdadigers dat lot,
een dorpsgek hebben ze nog niet eerder gekruisigd.
Want je bent toch niet helemaal goed bij je hoofd
als je je de ‘koning van de Joden’ laat noemen?
Dat die Joden dat ook nog de doodstraf waard vinden,
daar kunnen ze al helemaal niet bij.
Maar het zal hen een zorg zijn.
Lachen toch, is weer eens wat anders!

Hoe verder de dag vordert, hoe minder overtuigd de centurio is:
deze man heeft niets van een dorpsgek.
Hij begint zich steeds ongemakkelijker te voelen.
Als Jezus zijn laatste adem uitblaast,
dringt het met een schok tot hem door: hier is iets veel groters gaande!
Nog nooit heeft deze ervaren beul iemand zo zien sterven.
Hij had mensen woedend zien sterven.
Hij had mensen in paniek zien sterven.
Hij had mensen zien sterven die zich hadden afgesloten,
vastberaden om zichzelf niet voor gek te zetten,
en eigenlijk al van de wereld waren voor ze daadwerkelijk stierven.
Maar nooit zoals Jezus:
bij hem geen verzet, geen trots, maar vrede en liefde.
Het staat in zijn ogen.

‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’
Het is waar Marcus zijn evangelie mee begint:
‘het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.’
Eindelijk is er iemand die het erkent.
Deze centurio, deze heiden, is de eerste.
Zelfs Jezus’ leerlingen hadden het nog niet begrepen.
Maar de geharde centurio is diep getroffen.
‘Deze mens was Gods Zoon.’
Een gevaarlijke uitspraak:
zulke titels zijn voorbehouden aan de keizer van Rome.
De centurio laat al zijn voorzichtigheid varen:
deze mens had nooit gekruisigd mogen worden.

De centurio heeft Gods liefde opgemerkt.
Daarom kan hij zijn schild van onverschilligheid laten zakken.
Als je instemt met deze Romein, dan hoef je jezelf niet te beschermen.
Jezus erkennen, het is gevaarlijk.
Maar laat je miskenning, ontkenning en onverschilligheid maar gaan.
Dan kan de wereld van Gods liefde voor je opengaan.
Marcus 11:7-9 | Jezus is de nederige koning

Is geloven voor zwakkelingen? Je zou het wel denken als je Jezus ziet… Zijn intocht in Jeruzalem ziet er vanaf een afstandje weinig indrukwekkend uit. Maar Jezus presenteert zich bewust als nederige koning. En juist daarin zit zijn enorme, wereld-veranderende, kracht.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: LvK Lied 173 : 1, 3 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 24 : 1, 4 en 5
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 11 : 1 – 11
Zingen: LvK Lied 42 : 1, 2 en 3
Preek over Marcus 11 : 7 – 9
Luisterlied: ‘Via Dolorosa’ (Sela)
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 91
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 118 : 8 en 9
Zegen

Jezus is de nederige koning

Inleiding
dia 1 – intocht
Het gaat vanochtend over een intocht.
Dat is best iets bijzonders.
Een intocht wordt georganiseerd voor belangrijke mensen.
Sinterklaas krijgt een intocht.
Gewone mensen, zoals jij en ik, niet.

dia 2 – Obama
Twee jaar geleden was deze man in Nederland: Barack Obama.
Over belangrijke mensen gesproken!
Zijn aankomst en ontvangst in Nederland was tot in de puntjes voorbereid.
Voor een Amerikaanse president trek je alles uit de kast.
Dat begint al met zijn reis naar Nederland.
Natuurlijk vliegt Obama niet economy-class met TUI-fly:
hij heeft zijn eigen vliegtuig, de Air Force One,
wat vooral een vliegend luxe kantoor is.

dia 3 – nachtwacht
En dan is het nog maar net begonnen.
Op Schiphol aangekomen staat het volgende vervoersmiddel al klaar:
de presidentiële helikopter.
Je kunt zo’n man natuurlijk niet met de trein naar Amsterdam vervoeren.
De helikopter brengt hem naar het Museumplein,
vlak bij de bestemming van de echte ontvangst: het Rijksmuseum.
Maar je moet niet denken die honderd meter zich lenen voor een wandelingetje.
Want Obama’s dienstauto staat al op hem te wachten,
geen auto van de Nederlandse regering,
maar zijn eigen gepantserde Cadillac, bijgenaamd ‘the Beast’,
speciaal voor de gelegenheid overgekomen uit de VS.
Op naar het Rijksmuseum.
Daar staat premier Rutte al te wachten, samen met de trotse museumdirecteur,
vereerd dat de Amerikaanse president ons land aandoet.
Dát is nog eens een intocht.

dia 4 – stoepkrijt
Maar stel je voor dat het heel anders was gegaan.
Dat Obama met een gewone lijnvlucht naar Nederland was gevlogen,
op Schiphol gewoon via de aankomsthal naar buiten was gekomen,
en slechts opgewacht zou worden door een stel verdwaalde Amerikaanse toeristen.
Dat ze vervolgens naar de autoverhuur zouden zijn gelopen,
en daar een Opel Corsa zouden hebben meegekregen,
om daarmee aan te sluiten in de file richting Amsterdam.
En dat eenmaal in Amsterdam met stoepkrijt de route voor Obama zou zijn uitgezet,
hij nog een kwartier moest lopen van de parkeerplaats naar het Rijksmuseum,
vergezeld van een inmiddels wat groter groepje Amerikanen
die proberen een erehaag voor hem te vormen.

dia 5 – Jezus is de nederige koning
Dat is natuurlijk ondenkbaar.
Een president verdient een presidentiële behandeling,
niet dit knullige improvisatiewerk.
Toch lijkt de komst van Jezus naar Jeruzalem
meer op die tweede versie.
Jezus wordt onthaald als een koning,
maar het is allemaal nogal knullig en amateuristisch.
Maar Jezus kiest er bewust voor: hij is de nederige koning.

1. Een vreemde vertoning
dia 6 – een vreemde vertoning
Jezus en zijn gevolg naderen Jeruzalem.
Het allerlaatste stukje, van Betanië naar Jeruzalem,
wordt Jezus begeleid door een juichende menigte.
Maar als je even van een afstandje kijkt, is het maar een vreemde vertoning.
Niet iets om diep van onder de indruk te zijn.

dia 7 – Jeruzalem: hier gebeurt het
Laten we het eens bekijken vanuit de bewoners van Jeruzalem.
Jeruzalem is voor Israël wat de Randstad voor Nederland is: hier gebeurt het.
Hier zijn de machtige mensen.
Jeruzalem is de stad van de tempel,
maar ook van het paleis van koning Herodes
en de standplaats van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus.
Al die hoge mensen moesten natuurlijk beschermd worden,
dus waren ook heel wat soldaten in Jeruzalem gestationeerd.

En nu is Jezus op weg naar Jeruzalem.
Het is niet zijn eerste bezoek aan deze stad,
maar deze keer is anders.
Jezus komt niet naar Jeruzalem voor een jaarlijks bezoek aan de tempel,
nu komt Jezus naar Jeruzalem om zijn taak uit te voeren.
Jezus is op weg Gods koninkrijk te brengen.
Daarom die koninklijke intocht.

dia 8 – intocht is niet indrukwekkend
De bewoners van Jeruzalem zijn wel wat gewend.
Ze hebben heel wat machtige mensen in hun stad verwelkomd.
Ze weten hoe je dat aanpakt.
En dat is dus niet zoals Jezus nu komt aangereden.
Dat is eerder lachwekkend dan indrukwekkend.

Neem nou Jezus’ vervoer.
Geen dikke Cadillac, ook geen gehuurde Opel Corsa,
maar een wankelend ezeltje.
Zelfs een zadel kon er nog niet vanaf.
Een echte koning zet zich niet zo voor schut.
Een koning hoort in een strijdwagen te rijden,
getrokken door de best getrainde paarden van het land.
Of neem die stoet om Jezus heen.
Ze zingen en juichen, ze leggen de rode loper voor Jezus uit,
maar het is en blijft een stel armoedzaaiers.
In Johannes’ versie van het verhaal wordt verteld wie Jezus onthalen.
Het zijn niet de inwoners van Jeruzalem,
maar pelgrims die in de stad zijn voor het Pesachfeest.
Mensen uit de provincies, onder andere uit Galilea waar Jezus gewoond had.
In Jeruzalem werd een beetje op hen neergekeken.
Een beetje koning laat zich omringen door de elitetroepen van zijn leger.
Dit lijkt er in de verste verte niet op.

Vanuit Betanië komt Jezus steeds dichter bij Jeruzalem.
Eenmaal aangekomen is het ook snel afgelopen met het eerbetoon.
Over wat er in Jeruzalem zelf gebeurt, schrijft Marcus bijna niets.
Jezus gaat naar de tempel, neemt alles in zich op…
…en vertrekt weer!
Geen hotel voor deze koning, niemand die hem een slaapplaats aanbiedt,
Jezus blaast de aftocht naar Betanië.

Het is het gewoon allemaal net niet.
Jezus en zijn gevolg worden meewarig aangekeken:
moeten we hier van onder de indruk zijn?
Het lijkt meer op ‘intochtje spelen’ dan op een serieus onthaal.
Een stel malloten die de boel bij elkaar improviseert,
maar niet echt imponerend.

dia 9 – wat heb je bij Jezus te zoeken?
Ach, zoveel is er niet veranderd.
Vraag een gemiddelde Nederlander naar Jezus,
en hij haalt z’n schouders er over op.
En de kerk heeft ook wel betere tijden gekend.
Vroeger was de kerk nog imponerend,
je ziet in echt oude kerkgebouwen nog terug.
De kerk was factor om serieus rekening mee te houden.
Maar wat stelt het nu nog voor?
Wat bezielt mensen, wat bezielt jou, om die kerk vast te houden?
Wat heb je in de moderne wereld nog in een kerk te zoeken?
Is de kerk niet voor zwakkelingen,
die naar de kerk vluchten als laatste houvast?
Het is een vreemde vertoning!

2. Jezus is de nederige koning
dia 10 – Jezus is de nederige koning
Tenminste, als je het vanuit Jeruzalem bekijkt.
Vanuit de ogen van Jezus ziet het er allemaal heel anders uit.
Voor Jezus is het geen vreemde vertoning: Jezus demonstreert wie hij is.
Heel bewust maakt hij zich op deze manier kenbaar als de nederige koning.

dia 11 – Jezus zelf neemt het initiatief
Je zou kunnen denken: ‘arme Jezus…
Je zult maar zo’n stel malloten om je heen hebben!’
Maar die hele zegetocht van Betanië naar Jeruzalem
is niet iets waar Jezus tegen wil en dank in wordt meegesleurd.
Het is Jezus zelf die de eerste stap heeft gezet, het gebeurt op zijn initiatief.
Het lijkt misschien een vreemde vertoning,
maar voor Jezus zelf is het heel belangrijk!

Niet de leerlingen komen met het idee om een ezel te gebruiken:
Jezus zelf geeft opdracht het dier te vorderen.
Ook al zoiets koninklijks trouwens: vorderen.
Jezus zoekt geen vrijwilliger die hem een ezeltje wil uitlenen,
hij zegt gewoon: ‘ik neem je ezel mee’.
Overigens was Jezus in Betanië en omgeving geen onbekende:
hij had er vrienden wonen.
Eén van hen, Lazarus, had hij zelfs uit de dood opgewekt.
Jezus heeft dus wel wat goodwill opgebouwd,
Het zal dus ook niet al te grote problemen hebben gegeven
dat Jezus nu het ezeltje vordert.
Hoe dan ook: die hele optocht naar Jeruzalem is het idee van Jezus zelf.

dia 12 – Jezus is geen gewone koning
Jezus wil een boodschap afgeven, een statement maken.
Dat ezeltje is niet zomaar een ongelukkig gekozen dier.
Het ezeltje komt uit het Oude Testament, uit een profetie van Zacharias, hoofdstuk 9,
waar we net een berijming van hebben gezongen.
“Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel. (…)
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde.”
Jezus is een koning, en wat voor een!
Hij heeft alle macht en brengt overal vrede.
Maar hij is geen gewone koning.
Dat maakt die ezel duidelijk.
Jezus komt als een ongewapende koning Jeruzalem binnen,
hij wordt niet vergezeld door een leger soldaten.
Hij is anders: geen koning van machtsvertoon, maar een nederige koning.
Dát wil Jezus duidelijk maken.

Daarin lijkt Jezus op zijn verre voorvader David,
die eens met de beresterke Goliath vocht.
Goliath vertrouwt op zijn kracht en wapens.
Maar dan zegt David, in 1 Samuël 17:
‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,
maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten.’
Zo komt Jezus Jeruzalem in: niet met wapens, maar in de naam van de Heer.

dia 13 – op weg naar de overwinning
Dat wordt ook gezongen:
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.’
Woorden uit Psalm 118, waar we straks de dienst mee afsluiten.
Nee, de mensen die het Jezus toeroepen begrijpen het nog niet.
Ook zij zouden het ezeltje graag door een fatsoenlijk paard vervangen.
Ze dromen van de overwinning van Jezus.
Dat de overwinning van Jezus heel anders zal zijn,
dat Jezus juist aan het kruis zijn overwinning behaalt,
dat is nu nog niet aan hen besteed.
Maar ze staan er mooi wel, op weg naar de strijd die Jezus zal voeren.
Op die weg mag het feest zijn.

3. Is geloven soft?
dia 14 – is geloven soft?
Een nederige koning.
Zit je daar op te wachten?
Klopt het dan toch: is geloven voor zwakkelingen?
Is de kerk maar soft gedoe?
Voor mensen die de hardheid van de wereld niet aankunnen?

Soms lees ik ergens dat de kerk een vrouwenkerk is geworden.
Nederigheid, liefde, dienstbaarheid, maar ook zelfwaardering,
dat zouden woorden zijn waar vrouwen zich makkelijker bij voelen dan mannen.
Mannen zijn stoerder aangelegd,
hoeven niet zo nodig steeds over hun gevoelens te praten
maar willen wel graag zichzelf bewijzen.
dia 15 – classis
Ik geloof er trouwens niets van:
deze foto, van de hand van mijn collega Maarten Boersema, zegt genoeg.
Afgelopen donderdag was ik op een classisvergadering,
een vergadering van de kerken uit de regio,
en ik heb er geen vrouw gezien.
Hoezo vrouwenkerk?

dia 16 – de kerk is anders dan de wereld
Die tegenstellingen tussen man en vrouw,
die neem ik ook altijd maar met een flinke korrel zout.
Maar dan blijft nog steeds staan: is geloven niet soft?
Jezus is niet imponerend, niet stoer,
hij komt juist nederig aanrijden, op een ezeltje.
Maar de mensen die er echt toe doen, kijken hem schouderophalend aan.

Het klopt in ieder geval dat geloven vreemd is.
In de kerk zijn andere dingen belangrijk dan in de wereld.
De kerk hoeft niet zo nodig te imponeren.
Mensen waar de wereld niet naar omkijkt
worden als het goed is in de kerk wel gezien.
De kerk is anders: minder dikdoenerij, minder opgejaagd.

dia 17 – Jezus is niet soft: hij vecht voor vrede
Maar dat wil nog niet zeggen dat de kerk voor zwakkelingen is!
Want Jezus is niet alleen nederig, hij is ook een koning.
Een koning die een zwaar gevecht voert.
Nee, geen strijd tussen twee legers van soldaten,
maar een nog veel heftigere strijd.
Jezus vecht tegen het kwaad, het kwaad in eigen persoon, de duivel.
Zijn nederigheid maakt hem juist zo sterk.
Het kruis van Jezus, wat zo’n teleurstelling lijkt, is zijn overwinning op het kwaad!
Jezus is geen softie die maar gewoon over zich heen laat lopen,
iemand die niet weet hoe hij zichzelf moet verdedigen:
Jezus vecht, met alles wat hij heeft, om ons vrede te geven.
Geen vrede die door wapens is afgedwongen, want dat werkt niet.
Wapens kunnen misschien rust terugbrengen,
maar wapens kunnen nooit de haat verslaan.
Jezus pakt het probleem van deze wereld bij de wortel aan: het kwaad in ons.

4. Jezus jouw koning?
dia 18 – Jezus jouw koning?
De vraag is: hoe kijk je?
Kijk je met de ogen van de inwoners van Jeruzalem?
Zie je een wereldvreemde man op een zielig ezeltje?
Of kijk je met de ogen van hen die Jezus begeleiden op zijn weg naar Jeruzalem?
Juich je ‘Hosanna’ omdat Jezus de overwinnaar is?
Is Jezus jouw koning?

dia 19 – kijk verder dan de buitenkant
Dan moet je verder kijken dan de buitenkant.
Op het eerste gezicht stelt Jezus niet zoveel voor
en is de kerk niet direct een verrijking van je leven.
In onze wereld gaan we graag om met mensen die goed zijn voor ons imago.
Het doet het gewoon beter als je bevriend bent met de burgemeester
dan als je bevriend bent met iemand wiens leven mislukt is.
Maar in de kerk heb je het niet voor het uitkiezen.
Jezus wordt niet naar Jeruzalem begeleid door de top van Jeruzalemse bevolking,
maar door een menigte die in Jeruzalem niet serieus wordt genomen.
Wil je bij die menigte horen?
Tussen mensen die je niet direct zou uitkiezen?
Tussen die andere vreemde vogels die ook iets in Jezus zien,
in plaats van tussen de mensen die jouw imago opkrikken?

Dan moet je verder kijken dan de buitenkant.
Anders kijken naar jezelf.
Want als je jezelf ziet als iemand die geslaagd en sterk is,
dat je toch maar mooi tevreden met jezelf kunt zijn
helemaal als je kijkt naar wat anderen van het leven bakken,
dan is het heel moeilijk om voor die koning op z’n ezeltje te juichen.
Maar die koning rijdt op dat ezeltje voor jou!
Hij is gekomen om jou te dienen, om jou te bevrijden van het kwaad,
om jou lief te hebben.
Ik kan hem wel een softe koning vinden,
maar ik heb zijn nederigheid nodig.
Ik ben niet zo geweldig,
en het is een wonder dat Jezus door mensen als mij geëerd wil worden.
Dat hij die menigte met hun jassen en palmtakken en hosanna’s
niet wegstuurt omdat het niet past bij zijn grootheid,
maar zich door hen laat eren.

dia 20 – volg de nederige koning
Waarom zou je deze koning volgen?
Als je de wereld wilt imponeren, dan moet je niet bij Jezus zijn.
Als mensen erachter komen dat je christen bent,
kunnen ze je vreemd aankijken:
‘ben jij christen? dat had ik nooit achter je gezocht!
Maar je bent best leuk!’
Je hoeft niet te geloven voor status, voor aanzien.
Er is een tijd geweest dat de kerk echt belangrijk was,
maar die tijd is voorbij: we hebben een plekje aan de rand gekregen.
De kerk bepaalt niet hoe het in Nederland gaat.
En dat lijkt mij een zegen!
Want zo kunnen we onze koning volgen:
in nederigheid zijn koninkrijk, zijn overwinning, laten zien.
Door nederig te zijn, door aandacht te hebben voor mensen,
door te dienen en te delen.
Voor het oog van de wereld stelt het misschien niet zo veel voor,
is het knullig en amateuristisch.

dia 21 – zijn kracht verandert de wereld
Maar achter die koning die zo gewoontjes lijkt
zit een kracht die de wereld verandert,
een kracht waar niets tegen opgewassen is.
Hij is geen zwakkeling: zijn kruis werd een troon.
Daarom juich ik:
‘Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer.’
Doe je ook mee?
Amen.
Marcus 14:32-52 | Zwak is sterk

Hoe reageer je als je straf krijgt die je niet hebt verdiend? Dan protesteer je toch? Jezus niet. Zijn vrienden willen voor hem vechten, sterk voor hem zijn. Maar Jezus laat het gebeuren. Want als je zwak durft te zijn, ben je pas echt sterk!
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: God kent jou vanaf het begin (KidsOpwekking 77)
Een rivier vol van vrede (KidsOpwekking 144)
‘k Stel mijn vertrouwen (GKB Gezang 168)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ‘Als ik mijn ogen sluit’ (KidsOpwekking 85)
Gebed
Zingen: ‘Lees je bijbel, bid elke dag’
Lezen: Marcus 14 : 32 – 52
Zingen: Psalm 109 : 2 en 9
Preek
Zingen: ‘Waarom bleef u zo stil’(Elly en Rikkert)
‘Kinderen van de Vader’ (KidsOpwekking 17)
Quiz
Zingen: 10 geboden (melodie: ‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht’)
Gebed (gebedspunten uit kerkzaal)
Collecte
Zingen: Opwekking 706
Zegen

Zwak is sterk

Inleiding
dia 1 – straf
Het gaat vanmorgen over straf.
Wie van jullie heeft er wel eens straf gehad?
Steek je vinger eens omhoog.

Als je je vinger niet omhoog had, geloof ik je eigenlijk niet.
Volgens mij heeft iedereen wel eens straf gehad. Ja toch?

Wie heeft zijn broertje of zusje wel eens gepest?
En wat voor straf kreeg je daarvoor?
Wie durft?

Soms heb je gewoon straf verdiend.
Als je je zus aan haar haren trekt,
als je speelgoed van je broertje afpakt,
of als je op de muur kleurt.
Als je door rood fietst,
als je op school spiekt bij een toets,
of als je punaises op de stoel van je juf legt.

Maar soms heb je een straf niet verdiend,
is het helemaal niet eerlijk dat je straf krijgt.
Wie heeft er wel eens straf gekregen voor iets wat je niet hebt gedaan?

Het is stom als je straf krijgt voor iets wat je niet hebt gedaan.
Ik kan daar heel slecht tegen.
Dat is zo oneerlijk, zo onrechtvaardig!
Daar wordt je toch boos van?!
Dan denk je toch niet: ‘nou ja, pech, dan krijg ik maar straf…’

dia 2 – zwak is sterk
In het bijbelverhaal van vandaag krijgt Jezus straf.
Hij wordt gevangengenomen door soldaten.
Maar Jezus heeft helemaal geen straf verdiend!
Het gekke is dat Jezus het laat gebeuren.
Jezus gaat niet vechten, Jezus laat niet zien hoe sterk hij is.
Want zwak is sterk bij God.
Dat is het thema vanochtend: zwak is sterk.

1. Sterk doen
dia 3 – sterk doen
Kennen jullie Petrus?
Petrus is één van Jezus’ vrienden.
Waar Jezus is, daar is Petrus ook te vinden.
Ook die nacht.
Petrus was erbij toen Jezus gevangen werd genomen.
Luist maar naar zijn verhaal.

dia 4 – Petrus
‘Tja, waar moet ik beginnen.
Eerst maar even voorstellen: ik ben Petrus.
Ik ben visser, maar nog veel liever vertel ik mensen over Jezus.
Wat heeft die man mijn leven op de kop gezet!
Ik was zijn vriend, ik dacht dat ik hem kende,
maar ik had het helemaal mis.
Daar ben ik die nacht wel achter gekomen.
Ik heb toen dingen gedaan waar ik me voor schaam,
maar ik wil het jullie toch vertellen,
want het gaat niet om mij, maar om Jezus.

dia 5 – Jezus bidt
Het was donderdagavond.
Een avond om nooit te vergeten.
Wat is er toen veel gebeurd!
Eerst hebben we met elkaar gegeten,
een feestmaaltijd, want het was Pesachfeest.
Na het eten maakten we een wandeling naar een mooie tuin: Getsemane.
Toen we daar waren vroeg Jezus aan Jakobus, Johannes en mij
of we met hem mee wilden gaan.
Natuurlijk zijn we met hem meegegaan, dat doe je toch voor een vriend?
Maar toen ging het mis.
Jezus ging bidden, we merkten dat hij het zwaar had.
“Abba, Vader, voor u is alles mogelijk.”
Maar wij vielen in slaap.
Stom he? Kon ik die avond maar overdoen…

dia 6 – Judas
Van slapen kwam daarna weinig meer terecht.
Jezus maakte ons wakker en riep de andere leerlingen erbij.
Maar terwijl wij ons nog uitrekten, even gaapten en de slaap uit de ogen wreven,
kregen we de schrik van ons leven.
Opeens, van alle kanten, kwamen er soldaten aan.
Ze hadden grote fakkels bij zich en maakten me toch een kabaal!
We konden geen kant meer op.
Nog voor we doorhadden wat er eigenlijk gebeurde,
stapte er tussen de soldaten een man naar voren.
Het was Judas.
Hij liep recht op Jezus af en kuste Jezus.
Voor de soldaten teken om Jezus aan te houden.
Dat geloof je toch niet?
Judas, een vriend van ons!

Wat moet je dan?
Je beste vriend wordt gevangengenomen door soldaten met wapens.
Moesten we dat zomaar laten gebeuren?
Maar Jezus had niets gedaan!
Jezus had geen straf verdiend.
Het slaat nergens op dat Jezus gevangen wordt genomen.
Het is zo oneerlijk!

Wat zou jij doen?
Als je beste vriend op school in elkaar gemept wordt,
dan kom je toch voor hem op?
Als iets zo oneerlijk is, dan laat je het toch niet gebeuren?
Dan moet je juist sterk zijn, dan moet je je vriend helpen.
Dat deden wij dus ook!

dia 7 – zwaard
Ach, ik weet wel, we konden niets beginnen.
Maar op zo’n moment denk je daar niet aan.
Ik kon nog maar één ding denken: ‘dit mag niet gebeuren.’
Ik had mijn zwaard bij me en heb geen moment getwijfeld.
Ik trok mijn zwaard, en in één beweging sloeg ik iemand zijn oor eraf.
Ja, ik kan wel eens wat opvliegend zijn…
Maar het was zijn eigen schuld:
hoe durf je Jezus zo oneerlijk te behandelen!
Ik wilde Jezus verdedigen, sterk zijn,
dat doe je toch voor een vriend?’

2. Jezus: zwak is sterk
dia 8 – Jezus: zwak is sterk
‘Zoals ik zei, ik heb dingen gedaan waar ik me nu voor schaam.
Ik dacht dat Jezus mijn hulp nodig had,
dat hij blij zou zijn dat er ten minste nog iemand voor hem opkwam.
Ik had het verkeerd.

dia 9 – overgave
Ik had het kunnen weten.
Jezus heeft het zo vaak gezegd:
“als iemand je een klap in je gezicht geeft,
draai je hoofd dan naar de andere kant zodat hij nog een keer kan slaan”,
“verzet je niet tegen iemand die jou kwaad doet.”
We dachten dat Jezus overdreef.
Maar Jezus meende het.
Voor Jezus hoef je niet sterk te doen,
want bij Jezus gaat het anders: zwak is sterk.

Die nacht deed Jezus wat hij altijd al had gezegd.
Wij stonden klaar om voor Jezus te vechten.
Maar Jezus bleef rustig.
Hij zei dat we niets moesten doen, dat we onze zwaarden moesten neerleggen,
en dat het goed was dat hij opgepakt werd.
Jezus liet het gewoon gebeuren,
zonder zelfs maar te mopperen liet hij zich arresteren.
Ik snapte er helemaal niets van!

Ik was trouwens niet de enige.
Zelfs de soldaten hadden zoiets nog nooit meegemaakt.
Ze waren op alles voorbereid.
Ze hadden gerekend op een stevige vechtpartij,
maar ze hadden hun wapens net zo goed thuis kunnen laten.
Jezus was helemaal niet onder de indruk van dat leger!
“Waar is dat nou allemaal voor nodig?” had Jezus gezegd.
“Ik ben toch niet gevaarlijk?
Doe die wapens toch weg, die heb je tegen mij niet nodig.
Hebben jullie echt zo weinig van mij begrepen?
Ik heb toch nooit gevochten?
Ik kom gewoon met jullie mee!”

Daar hadden de soldaten dus niet op gerekend.
En wij ook niet.
Trouwens, als Jezus niet mee zou willen,
hadden die wapens ook helemaal niets geholpen.
Jezus is toch veel sterker dan een paar wapens?
Maar dat is precies waar het om gaat:
‘als Jezus niet mee zou willen’ – maar Jezus wíl juist mee!
Dat snap je toch niet?!

dia 10 – berusting
O, nee, voor Jezus was het ook niet makkelijk.
Ik zag de pijn in zijn ogen.
Eerder die avond, toen wij lagen te slapen,
had Jezus het uitgeschreeuwd tegen zijn Vader:
“Abba, Vader, voor u is alles mogelijk,
houd dit zware lijden bij mij weg.”
Maar het moest zo gebeuren, en Jezus wist het.
Na zijn gebed had hij er rust bij.
Jezus geeft zich over.

Jezus lijkt een zwakkeling,
en pas later ontdekte ik hoe sterk Jezus was.
Schoppen en slaan is niet zo moeilijk.
Boos worden als je niet eerlijk wordt behandeld ook niet.
Het is veel moeilijker om rustig te blijven,
om niet te vechten en van je vijanden te houden.
Jezus heeft altijd gezegd dat liefde het allerbelangrijkste is,
en zelfs die nacht kon niemand Jezus verleiden om te vechten.
Jezus doet niet mee met dat geweld, en dat maakt hem de winnaar.
Hij lijkt zwak, maar hij is sterk!’

3. Ben je zwak?
dia 11 – ben je zwak?
‘Achteraf snap ik het.
Denk ik: hoe heb ik zo stom kunnen zijn dat ik het niet begreep?!
Maar ja, achteraf is het altijd makkelijker.
Dat heb je zelf vast ook wel eens.
Dat je bijvoorbeeld helemaal niets snapt van rekenen,
en dat als je juf het dan uitlegt, je denkt:
“waarom snapte ik dat niet direct?”
Ik zou willen dat ik Jezus toen al begreep.

dia 12 – Petrus’ berouw
Maar niemand begreep Jezus.
Toen ik merkte dat Jezus niet van plan was te vechten,
dat hij gewoon met die afschuwelijke mannen mee wilde gaan,
dacht ik: “dit kan niet waar zijn!
“Kom op, Jezus, zo mag het niet aflopen!
Laat dan zien hoe sterk je bent!”
Ik schaamde me voor hoe makkelijk Jezus zich liet pakken.
Dus ik ben weggerend.
Ja, ik ben weggerend: ik zei toch dat ik stomme dingen heb gedaan?
Weg van die soldaten, weg van Jezus.
Ik was een lafaard, ik liet Jezus in de steek, net als de anderen.
Jezus bleef alleen achter met de soldaten.

Ik was boos op Jezus, ik vond dat hij ons in de steek liet.
Wat zat ik er ver naast!
Pas toen Jezus met Pasen uit de dood is opgestaan,
begon ik het te begrijpen.
Toen begreep ik dat Jezus niet zwak was, maar sterk!
Het is veel makkelijk je te verzetten dan je over te geven.
Daar moet je pas sterk voor zijn!
Bij Jezus gaat alles anders.
Eerst was ik onder de indruk van zwaarden en andere wapens,
maar nu ben ik onder de indruk van Jezus!
Hij koos ervoor om niet te vechten,
omdat hij zijn leven voor jou en mij wilde geven.
Nu wil ik niets liever meer dan Jezus aanbidden:
“Jezus, wat bent u sterk!”

dia 13 – arrestatie Petrus
Jezus heeft mijn leven op de kop gezet.
Ik zal nooit meer van hem vluchten!
Ik heb zelfs al een paar keer in de gevangenis gezeten,
omdat mensen niet wilden dat ik over Jezus vertel.
Het gekke is: daarna ben ik alleen maar meer van Jezus gaan houden.
Ik hoef niet meer sterk te zijn,
want ik ben pas echt sterk als ik zwak ben!

Durf jij dat ook?
Bijvoorbeeld als iemand jou een blauw oog slaat.
Wat doe je dan?
Vroeger zou ik hem hebben teruggeslagen,
net zo lang tot hij sorry zou hebben gezegd.
Nu niet meer, nu zou ik rustig blijven, en het tegen juf zeggen.
Of als iemand lelijke dingen over je zegt.
Vroeger zou ik nog lelijkere dingen hebben teruggezegd,
want ik laat niet met mij spotten!
Nu laat ik het gewoon gebeuren, en blijf vriendelijk.

Nee, ik bedoel niet dat je alles maar over je heen moet laten komen.
Dat je niets mag zeggen als mensen oneerlijk tegen je zijn.
Maar van Jezus heb ik geleerd
dat ik niet altijd maar moet vechten voor mijn gelijk.
Ik probeer nu mijn vijanden lief te hebben,
net zoals Jezus van jou en mij houdt.
Dat is niet altijd makkelijk.
Maar het is wel de enige weg die werkt.
Ik geloof dat als iedereen dat zou doen,
de wereld een nog veel mooiere plek wordt.
Want zwak is sterk.
Kijk maar naar Jezus!’
Amen.
Marcus 12:43b-44 | Jezus ontmaskert onechtheid

We kunnen heel erg met de buitenkant bezig zijn. Maar Jezus wil niet dat je alleen met de buitenkant gelooft. Hij ontmaskert schone schijn en wijst een veel mooiere weg: van radicale, offerende liefde. Hij zelf gaat je daarin voor.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Gezang 89 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 68 : 3 en 8
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 12 : 35 – 44
Zingen: Psalm 10 : 2, 6 en 7
Preek over Marcus 12 : 43b – 44
Zingen: Opwekking 614
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: LvK Lied 192 : 1, 2, 5 en 6
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 163 : 1, 2 en 3
Zegen

Jezus ontmaskert onechtheid

Inleiding
dia 1 – pangasius
Volgens mij hebben we hier wel een aantal visliefhebbers in de zaal,
dus is er misschien iemand die deze vis herkent?
Als je deze vis niet herkent, is het geen schande.
Op een of andere website over voedsel, wordt deze vis als volgt beschreven:
‘dit is vis voor wie niet van vis houdt:
mooi wit, graat- en huidloos, stevig en – vooral – totaal smaakloos.
In keukens waar de saus met alle eer gaat lopen is dat een voordeel.
En dat allemaal zonder pijn in de portemonnee.’
Dus zoek je naar een goedkoop visje dat nergens naar smaakt,
dan zit je met deze vis helemaal goed.
Blijkbaar is dat precies wat Nederlanders willen,
want in de supermarkten verkoopt deze vis goed.

dia 2 – pangafilet
Het is de pangasius en we kennen hem beter in deze vorm:
ingevroren stukken filet.
In de Nederlandse wateren zul je vergeefs je hengeltje uitwerpen
als je op zoek bent naar deze vis: het is een vis uit Vietnam.
Zoals ik al zei: het is een goedkope vis.
Een pangafilet kost minder dan een bal gehakt.
Is dat mooi, of is dat té mooi?
Vragen we er niet om bedrogen te worden?
Het antwoord kun je wel raden: ja, daar vragen we om…
Maar hoe worden we bedrogen?

dia 3 – KvW
Eén van de betere programma’s op tv is wat mij betreft ‘Keuringsdienst van Waarde’.
De Keuringsdienst stelt vragen over onze boodschappen.
Wat koop je eigenlijk precies, en hoe kan het zo goedkoop zijn?
Zo ook de pangafilets.
En wat blijkt: je betaalt voor water, heel veel water.
Als je de verse filets een nachtje in een bak water legt,
is je filet zomaar de helft groter geworden.
Het lijkt veel vis voor weinig geld,
maar zoveel vis is het dus niet.
Tja, wie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten…
En zo is onze pangafilet ontmaskerd.
Hij doet zich prachtig voor, maar de werkelijkheid is minder mooi.
Al blijft het een goedkope vis – met weinig smaak.

dia 4 – Jezus ontmaskert ontechtheid
Ontmaskeren: het is de specialiteit van de Keuringsdienst.
Vanochtend komen we Jezus tegen die ook aan het ontmaskeren is.
Nee, niet onze boodschappen, maar onze harten.
Jezus ontmaskert onechtheid, en dat is heilzaam!

1. De schijn hooghouden
dia 5 – de schijn hooghouden
Alhoewel, heilzaam…
Jezus komt in Marcus 12 erg scherp uit de hoek.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar wel ongemakkelijk bij voel:
het is best een bedreigend stukje bijbel.
Jezus is super kritisch op alles wat in de tempel gebeurt.
Wat zou Jezus op ons aan te merken hebben?
En wees eerlijk: wie van ons lijkt nu op die weduwe?!
Tenminste, ik neem aan dat niemand hier van plan was
zijn hele hebben en houden straks in de collectezak te stoppen.
Ik in ieder geval niet…

dia 6 – zien en gezien worden
Waarom is Jezus zo fel?
Dat heeft alles te maken met de plaats waar Jezus is: de tempel.
Het is in Jezus’ laatste week, de woensdag voor zijn kruisiging,
en deze week is Jezus veel in de tempel te vinden.
Het is één van de weinige indrukwekkende plaatsen van Israël,
waar de glorie van de tijd van David en Salomo nog bestaat.
Als je er zou kunnen kijken, zou je ongetwijfeld diep onder de indruk zijn.
Het lijkt alsof het allemaal voor God is, daarvoor is het ook de tempel.
Maar volgens Jezus is het alleen maar buitenkant,
‘een pakketje schroot met een dun laagje chroom’:
het draait allemaal om menselijke eerzucht.

De schriftgeleerden, die het in de tempel voor het zeggen hebben, gaan daarin voorop.
Jezus heeft deze dagen al een paar flinke aanvaringen met hen gehad.
Maar ze zijn niet voor rede vatbaar:
het gaat hen niet om God, ze zijn vooral druk met hun eigen systeem.
De meeste mensen zijn ervan onder de indruk, maar volgens Jezus is het een schijnvertoning:
‘Pas toch op voor die zelfzuchtige ijdeltuiten!
Lopen hier rond in dure kleding, doen hun best om gezien te worden,
zodat je ziet hoe geweldig ze wel niet zijn.
Trouwens, is het jullie al opgevallen
dat precies als ze jullie aandacht hebben getrokken,
ze stilstaan en gebeden zonder eind opzeggen?’
Het is allemaal best begrijpelijk, echt wel!
De tempel is de laatste plaats waar de Romeinen het niet voor het zeggen hebben.
Hier is het vertrouwd en veilig.

dia 7 – gaat het om jou of om God?
Maar toch: het is zien en gezien worden.
Ook bij de offerkist.
De een na de ander doet een flinke donatie aan de tempel.
Het lijkt geweldig: God mag delen in hun rijkdom.
Maar ze geven wel erg zichtbaar.
Het geeft status om voor het oog van iedereen met geld te strooien.
Het lijkt wel alsof ze tegen elkaar opbieden,
om zo de meeste eer uit hun giften te halen.

De tempel: het lijkt heel wat, maar het gaat niet meer om God.
Hoe zit dat met ons?
Is God er voor ons, om ons leven wat aangenamer te maken,
of ben jij er om God?
Ik ben bang dat het ook ons, zelfs in de kerk, vaak meer om onszelf gaat dan om God.
Wat meer radicaliteit is best welkom!

2. Jezus ontmaskert onechtheid
dia 8 – Jezus ontmaskert onechtheid
Jezus prikt daar zo doorheen.
Het is een beetje als met die pangafilet:
de saus moet verstoppen dat de vis nergens naar smaakt.
Zo is het in de tempel ook:
de indrukwekkende vrome sausjes moeten verstoppen dat het niet om God gaat.
Maar Jezus ontmaskert zulke onechtheid.

dia 9 – het uiterlijk vertoon is niets waard
Tussen al die mensen die mensen die met hun geld strooien
staat een eenzame vrouw.
Haar leven is getekend door het overlijden van haar man
en de armoede die daarop bijna automatisch volgt.
Ze heeft weinig te geven, dus niemand merkt deze vrouw op
als zij naar de offerkist loopt en haar bijdrage levert.
Behalve Jezus: hij ziet haar.

Jezus roept zijn leerlingen erbij.
‘Hebben jullie die vrouw al opgemerkt?’
Dat hebben de leerlingen uiteraard niet:
ook zij zijn onder de indruk van alle pracht en praal in de tempel.
Jezus praat ze bij: ‘deze vrouw heeft net twee muntjes gegeven.’
Die muntjes zetten niet veel zoden aan de dijk: het is een fractie van een dagloon.
Net genoeg om één dag van te kunnen eten.
Tussen de kapitalen die anderen naar de offerkist brengen, valt het helemaal weg.
Maar Jezus kijkt er anders tegenaan:
‘het lijkt misschien niet veel, maar ik zeg jullie:
deze vrouw heeft meer gegeven dan alle anderen bij elkaar.’
Met andere woorden: die kapitalen van de tempel zijn waardeloos.
Het is niet meer waard dan een paar boterhammen.

dia 10 – niet het bedrag, maar het hart telt
Waarom zijn die muntjes meer waard dan de hele inhoud van de offerkist?
Jezus legt het uit:
‘het lijkt veel wat in die offerkist zit, maar het heeft helemaal niets gekost.
Die gulle gevers doen alsof ze iets heel bijzonders hebben gedaan,
maar moet je kijken wat ze overhouden!
Ze voelen er niets van.
Nee, dan die weduwe: zij heeft haar hele levensvoorziening geschonken!
Vanavond rammelt haar buik omdat ze graag iets aan God wilde geven.’
Bij die weduwe merkt Jezus liefde voor God,
iets wat bij de rijke gevers ontbreekt:
zij geven niet uit liefde voor God, maar uit liefde voor zichzelf.
Ze geven wel, maar het kost hen niets.

Dat het hen om zichzelf gaat, wordt ook uit iets anders duidelijk.
Ze geven waar het door anderen wordt opgemerkt,
maar waar hun geld echt nodig is, laten ze het afweten.
De armoede van die weduwe is een aanklacht.
Jakobus schrijft in zijn brief:
‘voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst:
weduwen en wezen bijstaan in hun nood.’
De tempel is vol pracht en praal, maar de armen hebben niets:
zulke godsdienst is niets waard.

dia 11 – Jezus wil bij je hart komen
Jezus verklaart de hele tempel waardeloos.
In het vervolg, Marcus 13, gaat Jezus dan ook verder
over dat de tempel verwoest zal worden.
Als onze godsdienst niet draait om liefde voor God,
en daarmee om liefde voor de naaste,
maar om eigen eerzucht, is het niets waard.
Jezus ontmaskert de schone schijn.
Dat is maar goed ook: als onze godsdienst op onszelf gericht is,
is het heilzaam om ontmaskerd te worden.
Want dan kan geloof bij je hart komen.
Anders kun je de kerk net zo goed opdoeken.
Zo sprak ik eens iemand die was afgeknapt op de kerk,
omdat de rijke dorpsbewoners extra luxe gereserveerde plaatsen konden kopen…
In de kerk gaat het niet om mijn eer!

3. De weg van offerende liefde
dia 12 – de weg van offerende liefde
Jezus ontmaskert onechtheid.
Dat is heilzaam, maar blijft ook pijnlijk.
Als de schijn doorgeprikt wordt, wat blijft er dan over?
Gelukkig houdt Jezus het niet alleen bij een oordeel:
Jezus reikt ook een alternatieve weg aan.
Het is de weg van offerende liefde.

dia 13 – gipsbeen
Liefde is het tegenovergestelde van eerzucht.
Liefde mag iets kosten!
Het is fijn als je vrienden hebt,
waar je een goede tijd samen mee kunt hebben.
Het is mooi als je dezelfde interesses hebt
of dezelfde dingen leuk vindt om te doen.
Zo’n vriendschap is makkelijk: iedereen heeft er wat aan.
Maar wat als één van de vrienden een zwaar ongeluk krijgt?
Dan blijkt wat de vriendschap waard is.
Haken de vrienden dan af, omdat het niet meer leuk is?
Of zijn het vrienden die ook komen als het moeite kost?
Dát is liefde!

dia 14 – liefde mag iets kosten
Die weduwe is een klein voorbeeld van zulke liefde.
Daarom vestigt Jezus de aandacht op haar:
zij geeft niet om er zelf beter van te worden,
zij geeft uit liefde voor God.
Jezus zegt niet alleen dat de inhoud van de offerkist niets waard is,
maar ook dat die muntjes van de weduwe zeer waardevol zijn:
ze zijn gegeven uit liefde.

dia 15 – het kost Jezus zijn leven
Echte liefde mag iets kosten, dat mag je voelen.
De weduwe is er een klein voorbeeld van, maar in haar ziet Jezus wat hij zelf gaat doen.
De weduwe geeft haar levensvoorziening, Jezus zal over twee dagen zijn leven geven!
Liefde voor jou kost Jezus zijn leven, voor hem is die prijs niet te hoog.
Over radicaliteit gesproken…
Daarom is Jezus in eigen persoon het alternatief voor een leven waarin het om jezelf gaat.
Jezus wil tot je hart komen omdat hij van je houdt.
Jezus zegt: ‘stop toch met die schone schijn,
stop met dat zoeken naar status verstopt achter vrome praatjes.
Je hoeft niet mee te doen met dat uiterlijk vertoon.
Wat is het waard als je waardering van anderen moet verdienen?
Bij mij hoef je het niet te verdienen: ik heb mijn leven voor je gegeven.
Mijn liefde is veel mooier dan jouw masker.’

Jezus wil je op een veel mooiere weg plaatsen
dan die van kale eerzucht en egoïsme.
Hij zelf gaat op die weg van offerende liefde voor.
De weg van liefde die veel verder gaat dan wat van je verwacht mag worden.
Liefde die zich geeft.
Die weg kost veel, je kunt dan niet meer voor jezelf leven,
maar niets kan op tegen Jezus’ liefde.

4. Wat mag liefde jou kosten?
dia 16 – wat mag liefde jou kosten?
En nu? Alles maar in de collecte stoppen dan?
Ik zal je niet tegenhouden… ;)
Maar nee, dat is niet wat Jezus hier zegt.
Waar het om gaat is: wat mag liefde jou kosten?

dia 17 – leer offerende liefde mooi te vinden
Dat zeg ik niet om me er makkelijk vanaf te maken.
Ja, natuurlijk, ik voel me ongemakkelijk bij het idee
dat ik net als die weduwe alles zou moeten weggeven.
Maar het is te kort door de bocht om te zeggen:
die weduwe gaf alles wat ze had,
Jezus waardeert dat en dus moet ik het ook zo doen.
Dan leg je Jezus woorden in de mond.

Jezus houdt het veel kleiner.
Hij zegt niet: ‘kijk eens wat die weduwe doet, dat moeten jullie ook doen!’
Jezus zegt: ‘kijk eens naar die weduwe, is het niet prachtig?’
Leer maar gewoon om op die vraag ‘ja’ te zeggen,
zonder direct in je achterhoofd te hebben dat jij het nog beter dan die weduwe moet doen.
Sterker nog: als je dat doet, ben je jezelf weer aan het vergelijken met anderen.
Jezus wijst aan hoe mooi offerende liefde kan zijn.
Leer maar om dat mooi te vinden.
Dat is al moeilijk genoeg!
Als ik erbij was geweest, had ik die weduwe onverstandig gevonden:
het geld dat je zo hard nodig hebt weggeven, dat doe je toch niet?!
Als mensen echt radicale keuzes maken uit liefde voor Jezus,
krijgen ze vaak sceptische reacties te horen.
Slik die reactie maar in: leer dat het mooi is als liefde wat kost!

Als je het mooi gaat vinden,
wordt het vanzelf meer onderdeel van hoe je zelf leeft.
Dan hoef je er niet geforceerd mee bezig te zijn of je wel genoeg voor God opoffert.
Dan zou het toch weer om de uiterlijkheden gaan.
Maar Jezus is juist op zoek naar je hart.
Het gaat niet om of je genoeg geeft, het gaat om liefde!

dia 18 – waaruit blijkt je liefde voor Jezus?
Maar wacht nog even met opgelucht ademhalen.
‘O, maar als het alleen om liefde gaat,
dan hoeft geloven dus niet zo veel te kosten.’
Dan haal je de hele angel uit het verhaal:
het gaat er nu juist om dat liefde kostbaar is!
De vraag is: is je liefde voor Jezus echt? Wat mag het je kosten?
En dan niet ‘als het nodig is ben ik bereid…’
Nee: het gaat niet om waar je eventueel wel bereid toe zou zijn
in een of andere situatie waar je je toch geen voorstelling bij kunt maken,
het gaat om hoe je liefde voor Jezus vandaag vorm krijgt.

Waaruit blijkt je liefde voor Jezus?
Bij die weduwe is het vooral haar eenvoud die mij treft:
het is bij haar geen uiterlijk vertoon, maar een gift uit haar hart.
Wees maar bescheiden, kwetsbaar en eenvoudig,
durf risico te nemen en wees bereid te verliezen,
streef niet naar het hoogst haalbare in de wereld,
maar durf jezelf tekort te doen!

dia 19 – liefde mag Jezus alles kosten!
Een offer is een liefdesverklaring aan Jezus.
Zoals een kind dat van het laatste geld in zijn spaarpot
een cadeautje voor zijn moeder koopt.
Het is misschien niet duur, maar wel veel waard.
Zo is het met Jezus ook: hij wil graag je liefde zien.
Hij heeft alvast alles voor jou gegeven!
Amen.
Marcus 14:22-24 – Jezus geeft zich voor jou

Het kruis staat centraal in het christelijk geloof: Jezus geeft zich voor jou. Maar wat is dat offer van Jezus eigenlijk? Wat heb je eraan? Kun je het aannemen en de maaltijd van Jezus vieren?
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 117
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 114 : 1 en 4
Lezen wet
Zingen: LvK Lied 177 : 1, 6 en 7
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 14 : 12 – 31
Zingen: Psalm 41 : 3
Preek over Marcus 14 : 22 – 24
Zingen: “Ik ben” (Sela)*
Kinderen terug
Zingen: GKB Gezang 125 : 1, 2 en 5
Viering HA – brood
Zingen: Psalm 136 : 1 en 20
Viering HA – wijn
Zingen: Psalm 116 : 7 en 10
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 118 : 9
Zegen

*bestaat uit 6 coupletten en een refrein, deels beurtzang, deels canon. R=refrein, a=allen, m=mannen, v=vrouwen. We zingen: 1a, 2v, Ra, 3m/Rv, 4v/Rm, 5m, 6a, Ra

Jezus geeft zich voor jou

Inleiding
dia 1 – ijs
Een maaltijd is pas een maaltijd als er een toetje is.
Tenminste, zo denk ik er over.
Als je er anders over denkt, ook prima,
maar weet dan wel dat je jezelf tekort doet.
Op zondag mag het toetje extra bijzonder zijn,
dus vaak staat bij ons dan een bak ijs op tafel.

Met zo’n bak kun je lang doen,
maar op een gegeven moment komt de bodem in zicht.
Die hele bak ijs weer in de diepvries zetten
terwijl er nog maar één kleine portie inzit, dat is ook weer zo wat…
Dan is de vraag al snel: wie wil er nog wat?
In zulke situaties wil ik niet al te gretig en onbescheiden zijn,
maar eigenlijk wil ik best nog wel wat.
Dus even afwachten, en dan zeg ik:
‘niemand die nog iets wil? dan offer ik me wel op!’

Het is niet helemaal waarvoor het woord ‘opofferen’ bedoeld is.
Opofferen betekent dat je iets doet in het belang van een ander
dat tegen je eigen belang ingaat.
Heel wat anders dus dan toetjes naar je toe schuiven…

dia 2 – rekening
Zo had ik in Kampen een docent die het leuk vond
om zijn studenten mee uit eten te nemen.
Daar zaten we, met z’n vijftienen in een restaurant,
genietend van een heerlijke maaltijd – uiteraard met toetje –
en opeens glipte die docent er even tussenuit.
Ondertussen probeerden wij geld bij elkaar te leggen,
maar terwijl wij daar nog mee bezig waren, was hij alweer terug:
‘laat maar lekker zitten, ik heb al betaald.’
We konden protesteren wat we wilden,
maar volgens hem moesten we niet moeilijk doen:
hij had creditcard, en het zou jammer zijn die nooit te gebruiken.

Dat is best een offer!
En niet zo makkelijk om aan te nemen.
Het is vaker gebeurd dat hij ons meenam naar een restaurant,
en dan ga je er op letten dat je het niet al te duur maakt.
‘Eigenlijk zou ik best nog een toetje lusten,
maar ik doe maar alsof ik genoeg heb gehad.’
En uiteindelijk hebben we hem ook maar een keer mee uit eten genomen,
om de situatie toch weer een klein beetje rechter te zetten.
Offers zijn moeilijk te accepteren.

dia 3 – Jezus geeft zich voor jou
Vanochtend gaat het over een veel groter offer.
Jezus geeft zich voor jou.
Ook dat is best moeilijk om te accepteren.
Maar dit offer is de weg naar leven en vrijheid.

1. Op zoek naar vrijheid
dia 4 – Pesach: feest van bevrijding (pesach)
Het is een bijzondere avond.
Vandaag is de aftrap van een Joodse feestweek,
het feest van het ongedesemde brood,
en deze avond wordt het Pesachmaal gegeten.
Jezus en zijn leerlingen kijken er naar uit:
elk jaar weer is dit feest één van de hoogtepunten van het jaar.
Het is een feest dat ver in de tijd terug gaat,
naar de bevrijding van Israël uit Egypte in de tijd van Mozes, zo’n 1250 jaar geleden.
Toch wordt het feest met volle overgave gevierd.
Op tafel staan allerlei gerechten die verwijzen naar de bevrijding uit Egypte –
bittere kruiden, het Pesachlam, ongedesemd brood, wijn –
en als Jezus en zijn leerlingen daarvan eten,
dan voelen ze de verbinding met hun voorgeslacht,
dan is het even alsof ze er zelf bij waren toen Israël werd bevrijd.
Het is vandaag het feest van de bevrijding,
en Joden weten hoe ze feest moeten vieren, dat kun je gerust aan hen overlaten,
daar kunnen wij nog wat van leren!

Al 1250 jaar wordt dit feest gevierd.
Niet alleen om wat God toen heeft gedaan.
Het is ook een feest van hoop en verwachting.
De Joden kijken uit naar de dag dat God hen opnieuw zal bevrijden.
Elke keer weer is het Pesachmaal een bemoediging:
God heeft ons toen de vrijheid gegeven, dan zal hij het weer doen!

dia 5 – zal Jezus de vrijheid brengen?
Misschien is het nu wel zo ver!
Dat maakt dit Pesachmaal anders dan alle andere.
Zou het eindelijk zo ver zijn, dat God zijn volk de vrijheid teruggeeft?
De leerlingen kunnen aan niets anders meer denken: nu is het erop of eronder.
Ze zijn er van overtuigd dat Jezus de verwachte bevrijder is.
Dit is hét moment om die vrijheid te grijpen:
een paar dagen geleden reed Jezus Jeruzalem binnen op een ezel,
en deden de mensen al alsof hij hun koning was.
Aan de andere kant: als het nu niet lukt, loopt het verkeerd af.
Jezus heeft de Joodse leiders tegen zich in het harnas gejaagd,
en het duurt niet lang of zij zullen een einde maken aan de opmars van Jezus.
En dan heb je nog die raadselachtige uitspraken van Jezus zelf:
dat hij binnenkort zal sterven.
Hoe dan ook: nu komt het er op aan,
nu zal duidelijk worden of Jezus de bevrijder is.

dia 6 – bevrijd worden van jezelf
Daar zitten ze aan tafel, vol spanning.
En Jezus voert de spanning nog verder op: ‘één van jullie zal mij uitleveren.’
Eén voor één vragen de leerlingen aan Jezus: ‘ik ben het toch niet?’
Een vreemde reactie.
In plaats van dat de leerlingen bezig zijn met wat met Jezus gaat gebeuren,
hebben ze het druk met zichzelf.
‘Als ík het maar niet ben…’
Ze proberen hun eigen straatje schoon te vegen.
Als Jezus de nieuwe koning wordt, willen zij aan de goede kant staan.
Ze zijn meer met hun eigen ideeën bezig dan met Jezus.

Je eigen straatje schoonvegen, dat komt me bekend voor.
Wat kunnen we het druk hebben met onszelf.
Miljoenen vluchtelingen kloppen aan voor een veilige plek,
maar ja, ‘dat is natuurlijk niet mijn verantwoordelijkheid…’
De reactie van Jezus’ leerlingen laat iets zien van hoe diep het kwaad zit.
We moeten niet alleen worden bevrijd van een wereld waarin van alles mis is.
Het kwaad zit net zo goed in onszelf.
Wij zijn net zo goed deel van het probleem,
van ons wordt de wereld niet beter.
Voor echte vrijheid moet je worden bevrijd van jezelf!

2. Jezus geeft zich voor jou
dia 7 – Jezus geeft zich voor jou
Alles staat die avond in het teken van vrijheid.
De leerlingen hebben gelijk:
Jezus is de bevrijder en dit is het moment.
Maar de bevrijding zelf is heel anders dan gedacht:
Jezus geeft zich voor jou.

dia 8 – Jezus’ gedachten gaan naar jou
Als enige die avond is Jezus niet met zichzelf bezig.
Hij weet wat hem de komende uren te wachten staat,
dat hij nog deze avond gearresteerd zal worden,
en morgen om deze tijd al is begraven.
Maar Jezus’ gedachten zijn niet bij zichzelf:
zijn gedachten gaan naar zijn leerlingen, naar zijn volk, en naar jou!
Zelfs dat iedereen maar met zichzelf bezig is,
dat er niemand is die op waarde weet te schatten wat Jezus gaat doen,
zelfs dat weerhoudt Jezus niet.
Hij is met een doel naar de wereld gekomen, en daar gaat hij recht op af.

dia 9 – Jezus maakt duidelijk wat hij gaat doen
Vanavond wil Jezus zijn leerlingen nog één keer duidelijk maken wat hij gaat doen.
Deze maaltijd is daar bij uitstek geschikt voor.
Het is een maaltijd die altijd volgens een vast stramien verloopt:
de verschillende gangen, de liederen die worden gezongen,
de momenten van uitleg bij de verschillende onderdelen van de maaltijd.
Alles ligt vast, maar vanavond niet.
Jezus wijkt van zijn tekst af.
Hij pakt het ongedesemde brood, dat staat voor een nieuw begin,
voor het achter je laten van het kwaad.
Jezus zou iets moeten zeggen over het lijden in Egypte,
maar zegt iets heel anders: ‘neem hiervan, dit is mijn lichaam.’
Met de wijn gaat het al net zo: ‘drink hiervan, dit is mijn bloed’.

Jezus had kunnen vertellen wat hij moest doen.
Maar in plaats van vertellen maakt Jezus het tastbaar met brood en wijn.
Jezus zal sterven en zo de vrijheid brengen waar al zo lang op werd gewacht.
Jezus geeft je een nieuw begin, bevrijd van het kwaad in jezelf,
een nieuw begin om met God te leven.
Dat mogen de leerlingen vanavond proeven.

dia 10 – echte vrijheid vind je in Jezus’ dood
Niemand wil de dood van Jezus op zijn geweten hebben.
Allemaal hadden ze gevraagd: ‘ik ben het toch niet?’
Ze zien zichzelf als voorvechters van Gods rijk, als medestrijders van Jezus.
Jezus laat zien dat het anders in elkaar steekt.
Zijn leerlingen kunnen hem niet helpen:
ook zij moeten worden bevrijd van het kwaad in henzelf.
Jezus zal zijn leven geven om hen vrij te maken.

Echte vrijheid, echt leven, vind je in de dood van Jezus.
Hij bevrijd je uit de macht van het kwaad.
Voor deze vrijheid kun je niet vechten.
Zwaarden en bommenwerpers brengen het niet dichterbij.
Deze vrijheid word je geschonken!
Jezus geeft zich voor jou, hij offert zich op: dat is het geheim van echte vrijheid.
En elke keer als de tafel hier in de kerk gedekt is, proeven we ervan.

3. Ontvang Jezus’ leven
dia 11 – ontvang Jezus’ leven
Je kunt hele theorieën loslaten op de vraag waarom Jezus moest sterven.
Dat gaan we vandaag niet doen.
Betrek het liever op jezelf:
Jezus geeft zich voor jou, kun jij dat ontvangen?

dia 12 – geef je verzet op: Jezus geeft zich
Ik zei al dat het moeilijk is om een offer te accepteren.
Ik vind het al moeilijk als iemand de rekening voor mij betaald…
Jezus’ offer is onvergelijkbaar veel groter.
Jezus trekt geen creditcard om je vrij te maken, hij geeft zichzelf!
Dat wil ik niet!
Ik wil mijzelf niet zien als iemand die hulp nodig heeft,
die zichzelf niet vrij kan maken.
Als Jezus zegt: ‘dit is mijn lichaam’,
dan zou je dat brood het liefst heilig verklaren,
er in ieder geval heel zorgvuldig mee omgaan.
Dat breek je niet in stukken om het vervolgens op te eten.
Toch is dat wat Jezus van ons vraagt:
geef je verzet op en ontvang Jezus’ lichaam en bloed als een zegen!

Net als Jezus’ leerlingen wil ik graag aan Jezus’ kant staan,
strijden voor een betere wereld, strijden tegen het kwaad.
Zoals Petrus zegt: ‘misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet.’
Het is stoere taal, maar komt recht uit Petrus’ hart.
Maar als één ding aan tafel duidelijk wordt,
dan is het wel dat wij ons niet aan Jezus geven,
maar dat Jezus zich aan ons geeft.
Je kunt je pas geven als je je aan Jezus’ leven overgeeft.

dia 13 – ontvang hem aan tafel
Jezus vraagt je om hem te ontvangen.
Dat kun je heel geestelijk maken:
hoe je met je gedachten en met je gevoel tegenover Jezus staat.
Aan tafel is het heel praktisch:
je ontvangt hem als je brood eet en wijn drinkt.
Aan tafel geeft hij zich aan ons.

dia 14 – belijdenis doen?
Nu mag niet iedereen met die maaltijd meedoen.
Hier in de kerk vragen we
dat je eerst belijdenis hebt gedaan van je geloof in Jezus.
Dat je hebt gezegd: Jezus heeft zich voor mij gegeven,
en dat is het grootste geschenk dat ik ooit heb gekregen.
Natuurlijk is het niet zo dat je Jezus pas kunt ontvangen als je belijdenis hebt gedaan.
Jezus heeft zich voor jou gegeven, of je nu belijdenis hebt gedaan of niet.
Het is niet pas echt als je ook Jezus’ maaltijd meeviert.
Wel is die maaltijd een geweldige verdieping van dat geheim van Jezus’ offer.

Als je de maaltijd nog niet mee mag vieren,
vraag je dan eens af of je dat zou willen.
Misschien weet je het nog niet zo goed,
vind je het nogal wat dat Jezus zijn leven voor je moest geven,
en weet je niet of je wel wilt dat Jezus je hele leven is.
Neem gerust de tijd om te ontdekken of je uit Jezus’ dood wilt leven.
Aan de andere kant:
als je Jezus’ leven wilt ontvangen,
als je zijn dood als het grootste cadeau in je leven ziet,
als je wilt leven in de vrijheid die Jezus geeft,
wat let je dan om belijdenis te doen?
Het is echt niet zo dat je eerst minstens 6 jaar catechisatie moet hebben gehad.
Als je er uit bent dat je uit Jezus’ offer wilt leven,
zie de maaltijd dan als een uitnodiging om ook belijdenis te gaan doen!

dia 15 – op weg naar Jezus’ feestmaal
Jezus’ dood geeft ons leven.
Maar Jezus’ dood is niet het einde.
Jezus doet de plechtige belofte dat als je hem ontvangt,
er een dag komt dat je met hem zelf aan tafel zit.
Samen met Jezus zullen we de vrijheid vieren,
een vrijheid die nog veel groter is dan wij ons kunnen voorstellen,
in het koninkrijk van God.
Amen.
Marcus 9:7 – Jezus is te vertrouwen

Er is veel van Jezus wat we niet kunnen snappen. Kun je hem dan nog vertrouwen? In Marcus 9 wordt duidelijk dat wat er ook gaat gebeuren en wat Jezus ook zegt, je van hem op aan kunt.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Welkom en mededelingen
New Creation: -What the Lord has done in me
-Heilig (deel na solist samenzang)
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 145 : 1, 2 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 9 : 2 – 13
New Creation: -Blijf mij nabij (LvK 392, NC 1+2, samenzang 3+4)
-Nothing without you
Preek over Marcus 9 : 7
New Creation: -Zie hoe Jezus lijdt voor mij (laatste deel samenzang)
-Zegekroon (samenzang)
Kinderen terug
Kinderlied: GKB Gezang 168
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 166 : 1, 2 en 4
Gebed
Collecte
New Creation: -Juich Hosanna
-This little Child
Zegen

Jezus is te vertrouwen

Inleiding
dia 1 – rijbewijs
Afgelopen woensdag was het zover:
ik werd op het gemeentehuis verwacht om mijn rijbewijs in te leveren.
Tien jaar lang heb ik hem met me meegedragen,
maar nu ben ik mijn roze papiertje echt kwijt.
Toch wel even een nostalgisch momentje…
Gelukkig lag er ook een nieuw rijbewijs voor me klaar:
zo’n fantasieloos nieuwerwets pasje.

dia 2 – slipcursus
Ik maak nu al tien jaar de Nederlandse wegen onveilig,
en zoals alle Nederlanders vind ik mijzelf een uitstekend chauffeur.
Beter vooral ook dan alle andere automobilisten.
Aan zelfvertrouwen ontbreekt het me in ieder geval niet…
Tja, en als je zo overtuigd bent van eigen kunnen,
dan moet je jezelf ook maar bewijzen.
Gisteren was het zover:
op een veilig en afgesloten terrein in Lelystad
heb ik de proef op de som genomen met een slipcursus.
Zoals je ziet, heb ik het overleefd,
en laten we het er verder maar op houden dat ik weer met beide benen op de grond sta.

Zo veel vertrouwen als ik in mijzelf heb, zo weinig heb ik dat in anderen…
Ik kan heel slecht op de passagiersstoel zitten: ik kijk dan steeds mee met de bestuurder.
Als een ware rijinstructeur zorg ik ervoor dat ik alles zie,
en wijs ik mijn bestuurder erop als hij iets over het hoofd dreigt te zien.
Ik wil de controle houden.
Dus nee, met een auto met chauffeur maak je mij niet blij.

Terug naar die slipcursus.
Die wordt natuurlijk gegeven door ervaren instructeurs
die een hele verzameling diploma’s en certificaten hebben:
mensen die hebben bewezen dat ze achter het stuur te vertrouwen zijn.
Het is niet gebeurd, maar stel dat zo’n instructeur mij had aangeboden
een ritje met hem te maken waar hij tot het uiterste zou gaan
om te laten zien wat er met zo’n auto allemaal mogelijk is.
Op een muur afrijden, en op het laatste moment,
als ik al niet meer geloof dat die muur nog te ontwijken is,
heel beheerst de auto laten slippen en de muur ontwijken.
Met mijn hoofd zou ik wel weten dat het goed zit,
er zit per slot van rekening een ervaren instructeur achter het stuur,
maar mijn gevoel schreeuwt dat het niet goed gaat.
Het kost heel wat zelfbeheersing om dan nog te vertrouwen.

dia 3 – Jezus is te vertrouwen
Vertrouwen is moeilijk,
helemaal als iemand iets doet wat volstrekt tegen je gevoel ingaat.
Kun je iemand dan nog vertrouwen?
Durf je je over te geven?
Over dat vertrouwen gaat het vanochtend.
Jezus staat aan het begin van zijn lijdensweg,
en voor het gevoel van zijn leerlingen gaat het de verkeerde kant op.
Maar Jezus is te vertrouwen.

1. Waar is Jezus mee bezig?
dia 4 – waar is Jezus mee bezig?
Jezus’ vrienden, zijn leerlingen, zijn daar altijd van uitgegaan.
Natuurlijk is Jezus te vertrouwen.
Maar dat vertrouwen begint wat deukjes op te lopen.
Net nu ze Jezus denken te begrijpen,
zegt Jezus dingen waar ze helemaal niets mee kunnen.
Waar is Jezus eigenlijk mee bezig?

dia 5 – grote verwachtingen van Jezus
In Marcus 9 ontmoeten we Jezus met drie vrienden: Petrus, Jacobus en Johannes.
Jezus heeft hen gevraagd met hem mee te gaan, de berg op.
Even weg van de drukte,
van al die mensen die iets van Jezus willen.
Natuurlijk zijn ze met hem meegegaan, en met z’n vieren klimmen ze omhoog.
Als je een flinke wandeling maakt, zoals Jezus met zijn vrienden nu,
heb je alle tijd om na te denken.
Buiten zijn en maar gewoon doorlopen helpt om je gedachten op een rijtje te krijgen.
Dat kunnen Jezus’ vrienden vandaag wel gebruiken.
Ze beginnen steeds minder van Jezus te begrijpen.

Een paar weken geleden was er nog geen vuiltje aan de lucht.
Jezus en zijn leerlingen trekken van dorp naar dorp.
Overal waar Jezus komt, stromen de mensen toe:
Jezus heeft een geweldige aantrekkingskracht.
De mensen mogen graag naar Jezus luisteren,
en ze hopen getuige te worden van zo’n wonder van Jezus,
waar al veel verhalen over rondgaan.
Jezus is populair en geeft de mensen nieuwe hoop.

Vorige week had Jezus aan zijn vrienden gevraagd:
‘wie denken jullie eigenlijk dat ik ben?’
Voor Petrus was het duidelijk: ‘u bent de Messias.’
Hij wist het zeker: Jezus is de koning die God beloofd heeft.
Petrus heeft het helemaal gehad met de Romeinen,
maar nu wordt alles beter: laat de revolutie maar beginnen!

dia 6 – lijden: past niet in de verwachtingen
Maar het vertrouwen van Petrus en de anderen krijgt een stevige knauw.
Jezus had hen verteld over dat hij zou moeten lijden,
dat hij zelfs gedood zou moeten worden,
maar weer zou opstaan uit de dood.
Van dat laatste kunnen ze zich geen enkele voorstelling maken,
maar dat Jezus zal sterven, komt hard bij hen binnen.
Petrus kan het niet aanhoren en neemt Jezus apart.
‘Jezus, dit kun je niet maken!
We kunnen onze slag gaan slaan, we staan op winnen.
Doe niet zo negatief, natuurlijk ga je niet dood: je bent onze koning!’
Jezus reageert minstens zo fel: ‘ga terug achter mij, Satan!’

Dat is nog geen week geleden.
Nu Petrus, Jakobus en Johannes de berg op lopen,
weten ze het even niet meer.
Allerlei vragen malen door hun hoofd.
Wie is Jezus nou eigenlijk?
Wat is zijn plan?
Hoe kunnen we Jezus weer bij zinnen brengen?
Wat heeft het nog voor zin als Jezus het opgeeft?
Waar is Jezus mee bezig?

dia 7 – vragen
Vragen die mij ook wel eens aanvliegen.
Waar blijft Jezus toch?
Als Jezus zulk geweldig nieuws is voor de wereld,
als met Jezus als koning alles anders wordt,
waarom verandert er dan zo weinig in die wereld?
Waarom wordt de wereld nog steeds door het grote geld geregeerd,
in plaats van liefde?
Is Jezus misschien een mislukt project?
Ja, ik geloof dat Jezus de Messias is,
maar ik snap zo weinig van hem.

2. Jezus is te vertrouwen
dia 8 – Jezus is te vertrouwen
Juist nu de leerlingen vol vragen zitten,
nu blijkt dat Jezus anders is dan ze dachten,
krijgen ze een geweldige bevestiging:
Jezus is te vertrouwen!

dia 9 – ervaring van Jezus’ grootheid
Jezus en zijn vrienden komen aan op de top van de berg.
Het uitzicht is adembenemend, alle kanten op.
De zee, de bergen, de dorpjes, het is allemaal even indrukwekkend.
Maar het valt helemaal weg bij wat er dan gebeurt.
Jezus begint te stralen,
zijn kleren glanzen helder wit,
en opeens staan Mozes en Elia in hun midden.
Wat gebeurt hier?!

Petrus snapt er helemaal niets van: het is te verwarrend, te groot.
Hij probeert de controle terug te krijgen en flapt eruit:
‘komt het even goed uit dat wij hier zijn!
Praten jullie maar even verder,
dan zetten wij ondertussen tenten voor jullie op.’
Achteraf schaamt Petrus zich ervoor.

Maar het houdt nog niet op.
Er verschijnt een wolk, en uit de wolk klinkt een stem:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’
Net als aan het begin, toen Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd.
Nu het spannend begint te worden,
nu duidelijk wordt dat Jezus moet gaan lijden,
wijst God Jezus weer aan: ‘dit is míjn Zoon!’
En opeens is alles weer normaal.

Wow, wat een ervaring moet dat zijn geweest!
Jaren later schrijft Petrus daar ook over in zijn tweede brief:
‘Wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister,
toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei:
“Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.”
Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken
toen wij met hem op de heilige berg waren.’
Deze ervaring van Jezus’ grootheid heeft Petrus gestempeld.

dia 10 – Jezus is te vertrouwen, wat er ook gebeurt
De vragen van Petrus, Jacobus en Johannes zijn niet beantwoord.
Ze snappen nog steeds niet waarom Jezus zegt dat hij zal sterven.
Maar nu ze dit gezien hebben, staat één ding als een paal boven water:
wat er ook gebeurt, Jezus is te vertrouwen!
Deze topervaring moeten ze vasthouden, juist als ze er niets meer van snappen.
Als Jezus van alle kanten onder vuur komt te liggen.
Als Jezus ervan beschuldigd zal worden dat hij de bijbel niet serieus neemt.
De vrienden hebben Jezus zien praten met Mozes en Elia,
de vertegenwoordigers van de wet en de profeten:
die hele bijbel werkt toe naar Jezus.
Ze hebben de grootheid van Jezus gezien,
zodat ze mogen weten dat wat er ook met Jezus zal gebeuren,
het Jezus niet overkomt, maar hij er zelf voor kiest,
ja: dat zijn grootheid juist in het kruis zichtbaar wordt.

Wat er ook gebeurt, Jezus is te vertrouwen.
Nee, vertrouwen is niet makkelijk.
Maar al snap je hem niet, Jezus weet wat hij doet!
Niemand snapte Jezus’ lijden, maar Jezus wist dat hij het moest doen,
dat hij alleen zo de Verlosser kon zijn.
Jezus is groot, ook als je het even niet ziet.
Houd dan vast aan het getuigenis van Petrus en de anderen,
en laten we het ook elkaar steeds voorhouden:
Jezus is te vertrouwen.

3. Luister naar Jezus!
dia 11 – luister naar Jezus!
Vertrouwen moet je doen.
Vergelijk het maar met zo’n slipcursus.
De instructeur vertelt hoe ik de auto het beste onder controle krijg als ik slip.
Als ik hem vertrouw, doe ik wat hij zegt.
Vertrouwen in Jezus is ook zo’n opdracht: luister naar hem!

Dat is geen makkelijke weg.
Ja, als Jezus zegt wat je zelf toch al vond, dan is het makkelijk.
Maar wat als Jezus dingen zegt waar je niets van begrijpt?
Dan is luisteren nog best moeilijk!
Bijvoorbeeld wat Jezus zegt in Marcus 8:
‘wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen,
zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
Vertrouw je Jezus, luister je, ook als hij dit soort dingen zegt?

dia 12 – zelfs Petrus moest daarin groeien
Zelfs Petrus vindt dat moeilijk, en dat vind ik wel bemoedigend.
Door wat hij op de berg heeft gezien, is hij voorgoed veranderd.
Maar als ze van de berg afdalen, begint hij alweer:
hoe kan het dan dat Jezus moet lijden?
Er zijn momenten dat Petrus zich sterk voelt,
dat hij alles wel voor Jezus wil doen.
Vlak voor Jezus’ arrestatie nog:
‘misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet.’
Diezelfde nacht wordt Jezus gearresteerd.
Petrus kan het niet accepteren.
Eerst vecht hij met een zwaard, daarna vlucht hij en doet alsof hij Jezus niet kent.
Luisteren naar Jezus, het valt smerig tegen.
Pas als Jezus uit de dood is opgestaan begint het door te dringen.
Petrus wil niet langer moeilijke dingen uit de weg gaan.
Volgens bronnen uit die tijd sterft Petrus uiteindelijk ook aan een kruis.
Op Petrus’ verzoek wordt hij ondersteboven gekruisigd:
een kruis zoals Jezus is hem te veel eer.

dia 14 – durf je te luisteren, ook als het tegen je gevoel ingaat?
Durf jij naar Jezus te luisteren?
Ook als je niets van hem merkt, als het zelfs tegen je gevoel ingaat?
Als Jezus het heeft over je kruis dragen?
En dan heeft Jezus het niet over ‘elk huisje heeft zijn kruisje’.
Jezus heeft het over dat je niet voor jezelf leeft, maar voor Jezus.
Dat je de weg van Jezus gaat in je leven.
Dat je niet afhaakt als het moeilijk wordt.
Dat je niet alleen luistert naar Jezus als het in jouw straatje past,
maar ook als het lijnrecht tegen je gevoel ingaat:
‘ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet,
maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.’
Ja, maar… je moet toch niet over je heen laten lopen?
Luíster maar gewoon naar Jezus!

dia 15 – het is de moeite waard!
Jezus is te vertrouwen.
De weg naar het eeuwige leven loopt door lijden heen.
Dat geldt voor Jezus, maar ook voor ons.
Het is een weg die ik niet begrijp.
Maar het is de moeite waard om vol te houden.
Zoals in Openbaring 3 staat:
‘wie overwint zal zich ook in het wit kleden.’
Dan mag je meedoen met die grootheid van Jezus!
Amen.
Marcus 1:22 – Jezus maakt je vrij

Vrij zijn: in onze samenleving een belangrijke waarde. Maar in de praktijk valt het tegen: allerlei machten beïnvloeden je leven. Jezus wil je echt vrij maken. Nee, hij verandert niet de wereld, maar wel jouzelf!
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Bij deze preek is een verwerkingsblad beschikbaar: Samen Groei-en

Liturgie
Zingen: Psalm 23 : 1 en 3 (Frysk) (i.v.m. overlijden Tjibbele Miedema)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 331
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 1 : 21 – 38
Zingen: Psalm 29 : 2 en 4
Preek over Marcus 1 : 22
Zingen: LvK Lied 435 : 1, 2 en 4
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: Opwekking 734 = Psalmen voor Nu 145
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 105 : 1, 20 en 21
Zegen

Jezus maakt je vrij

Inleiding
dia 1 – plastic tasjes
Plastic tasjes.
Bij al je aankopen kreeg je er een mee,
of je het nu wilde of niet.
Soms werd wel gevraagd: ‘zal ik er een tasje omheen doen’,
maar voordat ik kon antwoorden, zat er meestal al een tasje om.
Als je geen tasje wilde, moest je echt je best doen.

Zo ging het tot kort geleden.
Want op 1 januari is een nieuwe wet van kracht geworden:
winkels mogen geen gratis plastic tasjes meegeven,
behalve voor versproducten zoals groente en fruit.
Je krijgt nu standaard geen tasje meer mee,
en als je er wel een wilt, moet je ervoor betalen.
Een hele verbetering, als je het mij vraagt.

dia 2 – plasticsoep
Milieuorganisaties proberen ons al jaren lang duidelijk te maken
dat al die plastic tasjes niet goed voor het milieu zijn.
Want er slingert veel te veel plastic rond in de wereld.
In de oceanen drijven hele eilanden van plastic afval.
En die eilanden worden alleen maar groter,
want plastic wordt niet door de natuur afgebroken.
Die milieuorganisaties hebben wel een punt
in hun strijd tegen de plastic tasjes.
Mij hadden ze in ieder geval al overtuigd.
Maar ja, als ik dan in een winkel kom,
en er zit al een tasje om mijn aankoop voordat ik kan protesteren…
Milieuorganisaties kunnen je bewust maken van een probleem,
maar ze kunnen het niet oplossen.

dia 3 – tasjesverbod
De regering kan dat wel: die heeft het gezag dat daarvoor nodig is.
Milieuorganisaties kunnen praten over hoe het zou moeten,
maar de regering kan het daadwerkelijk veranderen.
Als de regering een wet aanneemt, gebeurt er écht iets.
En ook al betaal je in sommige winkels maar 3 cent voor je tasje,
toch is het vanzelfsprekende van dat je een tasje meekrijgt er wel vanaf.

dia 4 – Jezus maakt je vrij
Het gaat vanochtend over gezag.
Een regering spreekt met gezag, en daardoor veranderen dingen.
Zo is het ook met Jezus.
We hebben net gelezen dat hij met gezag spreekt.
Zijn woorden werken iets uit, veranderen je leven:
Jezus maakt je vrij.

1. Geleefd worden
dia 5 – geleefd worden
Dat klinkt natuurlijk mooi, wie wil er nou niet vrij zijn,
maar dat betekent dus ook dat je zonder Jezus niet vrij bent!
Je kunt het ook anders zeggen: je wordt geleefd.
Westerse mensen geloven graag dat ze vrij zijn,
dat ze hun eigen leven bepalen.
Maar in de praktijk wordt je leven vooral bepaald
door dingen waar je helemaal geen invloed op hebt.
Gevangen in machten die je leven beheersen.

dia 6 – geleefd door de Romeinen
Net als de inwoners van Kafarnaüm,
een dorp in Galilea, in het noorden van Israël.
Sinds kort is Kafarnaüm een nieuwe inwoner rijker.
Het is Jezus, uit Nazareth, een dorpje vlakbij Kafarnaüm.
Nadat Jezus door Johannes gedoopt was in de woestijn van Judea,
is Jezus teruggegaan naar Galilea en heeft zich in Kafarnaüm gevestigd.

Zijn nieuwe stadsgenoten hebben al wel iets van Jezus gehoord.
Jezus vertelt overal dat hij goed nieuws heeft
en dat het koninkrijk van God dichtbij is.
De inwoners van Kafarnaüm zijn nieuwsgierig:
zal deze man hen hun vrijheid terug kunnen geven?
Zal er dan eindelijk iets veranderen?

De mensen in Kafarnaüm voelen zich vooral machteloos.
Jezus heeft het steeds over dat koninkrijk van God,
maar zij hebben dagelijks met een heel andere macht te maken:
het wereldrijk van de Romeinen.
Kafarnaüm is bezet gebied: de Romeinen hebben het er voor het zeggen.
En die Romeinen zijn niet bepaald geliefd.
De Romeinen krijgen de schuld van alles wat fout gaat:
van de hoge belastingen, van de lage lonen, van het harde bestaan,
van de slechte zorg en bijbehorende lage levensverwachting,
en misschien krijgen de Romeinen zelfs wel de schuld
van familieruzies waar ze niets mee te maken hebben…
De Romeinen zijn zo ongeveer hun leven.

Wat hen op de been houdt,
is de hoop dat God de Romeinen zal verjagen.
Sabbat aan sabbat gaan ze naar de synagoge
en horen daar de schriftgeleerden vertellen over hoop,
over God die orde op zaken zal stellen en weer zal omzien naar zijn volk.
Maar nu is daar nog niets van te merken:
ze worden geleefd door de Romeinen.

dia 7 – machten die ons leven bepalen
Van dat Romeinse rijk is tegenwoordig niet meer over dan indrukwekkende ruïnes,
maar verder is er niet zo gek veel veranderd.
De Romeinen hebben plaats gemaakt voor andere machten,
en het leven in Nederland in de 21e eeuw is ongetwijfeld aangenamer
dan een leven in Kafarnaüm in de 1e eeuw,
maar vrij, dat zijn we nog altijd niet.
We zijn onderdeel van een kapitalistische wereld,
en dat beïnvloedt ons leven op allerlei manieren.
Het is een veeleisende wereld waar je jezelf bewijzen moet,
een wereld waar geld en prestaties tellen,
een wereld die zorgt voor een overvolle agenda.
Het is een wereld waarin je net zo goed geleefd wordt.
Zo veel invloed heb je niet op je leven.

Je zou er cynisch van worden.
En dat zie je ook overal: dat we gaan mopperen.
Mopperen op het systeem.
Mopperen op de politiek: ‘ze doen maar, daar in Den Haag.’
Mopperen op de kerk: ‘het was weer niets.’
We kruipen graag in de slachtofferrol: ‘ze’ hebben het allemaal gedaan.
Je zit gevangen in je eigen kleine wereldje.

2. Jezus maakt je vrij
dia 8 – Jezus maakt je vrij
We geloven graag dat we vrij zijn,
maar in de praktijk worden we door van alles geleefd.
We hebben geen macht, geen gezag, over ons eigen leven.
Jezus heeft dat wel: hij spreekt met zijn gezag,
en het is een bevrijdend gezag: Jezus maakt je vrij!

dia 9 – als Jezus spreekt, gebeurt er iets
Net als de andere Kafarnaümmers gaat Jezus op de sabbatsdag naar de synagoge.
Maar Jezus gedraagt zich niet als de gemiddelde nieuwkomer.
De meeste nieuwkomers proberen eerst de sfeer te proeven,
ze kijken nog even de kat uit de boom, en zetten zichzelf niet op de voorgrond.
Jezus is heel anders: het is zijn eerste zondag in Kafarnaüm,
maar hij neemt direct het woord en onderwijst de mensen.
Ze hadden al over Jezus gehoord, maar nu horen ze hem zelf.
Als Jezus begint te spreken wordt het muisstil.
Hij heeft de aandacht van iedereen te pakken.
Hier gebeurt iets wat ze nog nooit hebben meegemaakt!

Als Jezus spreekt, gebeurt er wat.
Zijn woorden zijn veel meer dan woorden.
Vergelijk het maar met die plastic tasjes:
milieuorganisaties kunnen van alles zeggen over de gevaren van plastic,
maar pas als de regering iets zegt, verandert er wat:
wetten die door de regering worden uitgeschreven hebben gezag.
Met Jezus woorden is dat ook zo.
De schriftgeleerden kunnen mooie teksten uit de bijbel uitleggen,
en als ze hun werk goed doen kunnen ze de mensen hoop geven,
maar hun woorden veranderen niets aan het leven van vandaag.
Jezus’ woorden doen dat wel.
De toehoorders in de synagoge merken:
dit zijn meer dan alleen woorden, hier verandert echt wat!
Of, met de woorden van Marcus: Jezus’ woorden hebben gezag.

dia 10 – Jezus brengt bevrijding in je leven
Daarom hangt iedereen aan Jezus’ lippen.
Jezus vertelt, zoals hij het overal in Galilea vertelt:
‘de tijd is aangebroken, Gods koninkrijk is nabij.’
Hier is die vrijheid waar iedereen zo naar verlangt:
God neemt de macht over van al die machten die je leven beheersen.
Als Jezus dat zegt, wordt het voor de mensen tastbaar.
De mensen voelen zich bevrijd als ze naar Jezus luisteren,
ze ervaren dat Gods koninkrijk in hun midden is.
Jezus praat niet over vrijheid in een verre toekomst,
hij brengt die vrijheid met zich mee.
Jezus zelf is vrij, hij wordt niet geleefd door van alles,
en de mensen zien het aan hem:
dat al die dingen waar zij zichzelf zo druk om maken
bij Jezus verdwijnen.

Ik zou er graag bij zijn geweest, bij zo’n preek van Jezus.
Alhoewel, ik ben bang dat ik daarna nooit meer zou durven preken…
Maar we zullen er nooit bij zijn.
Toch brengt Jezus nog altijd vrijheid.
Het is toen begonnen, maar gaat nog altijd verder.
Jezus maakt je vrij, dat is het goede nieuws dat we in de kerk steeds weer vieren.
Nieuws dat we elkaar doorvertellen.
Nieuws dat nog altijd mensen verandert.
Want geloven is niet alleen hoop voor de toekomst:
Jezus maakt je vrij, vandaag al.

3. Wat is die vrijheid dan?
dia 11 – wat is die vrijheid dan?
En dan is het tijd voor de nuchtere vragen.
Wat is die vrijheid dan?
Worden die mensen in Kafarnaüm nu echt bevrijd van de machten in hun leven?
Die Romeinen, die ze zo verafschuwden, blijven gewoon aan de macht,
en ze gaan de inwoners van Kafarnaüm echt niet vriendelijker behandelen!
Hoezo maakt Jezus vrij?!

Voor ons geldt dat net zo goed.
Je kunt wel geloven dat Jezus je vrijmaakt,
maar ondertussen verandert er niets aan de wereld,
word je er steeds weer mee geconfronteerd dat je geleefd wordt.
Wil je in deze wereld iemand zijn,
dan moet je wel meedoen met hoe het hier gaat.
Blijven geld en prestaties machtig in je leven.
Wat is dan die vrijheid van Jezus?

dia 12 – Jezus verandert niet de wereld, maar jou!
Jezus bedoelt niet dat er nu een einde komt
aan al die machten waardoor je geleefd wordt.
De Joden hopen dat Jezus de Romeinen zal verdrijven,
maar dat is nooit de bedoeling van Jezus geweest.
Als je denkt dat Jezus de wereld verandert, zit je ernaast.
In Johannes 18 zegt Jezus:
‘mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.’

Jezus verandert niet de machten van de wereld, hij verandert mensen!
Het gezag van Jezus gaat allereerst over jezelf:
Jezus bevrijdt je niet van het systeem,
maar wel van dat het systeem je leven bepaalt.
Jezus zelf was ook gewoon een onderdaan van het machtige Romeinse rijk,
en toch stond dat zijn vrijheid op geen enkele manier in de weg.
De Romeinen, ze hoorden er voor Jezus gewoon bij, maar ze waren zijn leven niet!
Jezus laat je anders naar de wereld kijken:
geld en prestaties, de machten van de wereld, die zijn je leven niet.
Jezus zelf is je leven.

dia 13 – Jezus maakt Gods koninkrijk zichtbaar
Jezus verandert mensenlevens, dat zie je ook in het vervolg.
Jezus drijft boze geesten uit en geneest mensen.
Bevrijding wordt voor deze mensen zo heel tastbaar.
Maar de mensen in Kafarnaüm gaan ermee aan de haal.
’s Avonds, zodra de sabbat voorbij is, loopt het hele dorp uit naar Jezus’ huis.
Ze hebben al hun zieken en bezetenen meegenomen.
Maar dat is niet de bedoeling van Jezus.
De volgende dag vertrekt hij uit Kafarnaüm,
want hij is niet gekomen om alle zieken beter te maken,
maar om het goede nieuws van bevrijding te brengen.

Toch geneest Jezus wel mensen.
Hij laat ermee zien dat geloven meer is dan hoop voor de toekomst.
Gods koninkrijk is niet een mooie theorie, het is echt!
En overal waar mensen geloven dat Jezus vrijheid brengt,
wordt dat koninkrijk van God zichtbaar.
Misschien in uitdrijvingen of in genezingen.
Het zou best kunnen dat we daar te weinig rekening mee houden.
Het wordt in ieder geval ook zichtbaar in liefde,
wat misschien nog wel het grootste wonder is.

Jezus verandert niet de wereld maar mensen.
Dat doet hij nog elke dag.
Soms op een heel radicale manier:
dat iemand Jezus leert kennen en zijn leven 180 graden draait.
Vaak is het ook kleiner:
dat Jezus je bevrijdt van dat het allemaal om jou zou gaan,
dat Jezus je vrij maakt van een verslaving,
of dat Jezus je de ogen opent voor mensen om je heen.
Jezus geeft je leven een nieuw doel.

4. Leef de vrijheid
dia 14 – leef de vrijheid
Jezus maakt je vrij:
dat niet de machten van de wereld het voor het zeggen hebben in je leven,
maar het koninkrijk van God.
Leef die vrijheid!

dia 15 – Franciscus
Een tijdje geleden las ik over Paus Franciscus
dat hij een bezoek ging brengen aan de Centraal Afrikaanse Republiek.
Het is daar nogal gevaarlijk, er woedt een burgeroorlog.
Er geldt ongetwijfeld een negatief reisadvies voor dat land,
maar daar trok de Paus zich niets van aan.
Het werd hem van verschillende kanten ontraden,
maar de Paus vond dat hij moest gaan.
Toch had hij er wel begrip voor dat niet iedereen van zijn reisgezelschap mee durfde.
Tegen de piloot van het vliegtuig schijnt hij te hebben gezegd:
‘ik moet erheen, als je er niet durft te landen: prima, dan neem ik wel een parachute.’
Ik zie het al voor me, de Paus die in vol ornaat uit het vliegtuig springt…

dia 16 – ontspannen met de wereld omgaan
Of hij het echt had gedaan, weet ik niet, maar ik acht hem ertoe in staat.
Hoe dan ook: het is een mooi voorbeeld van de vrijheid leven.
Je kunt helemaal vast komen te zitten
als je bedenkt hoe weinig invloed je op je leven hebt.
Je kunt verbitterd raken, mopperen op alles wat anders gaat dan je zou willen,
en jezelf als slachtoffer van de boze wereld zien.
Jezus maakt je vrij: die dingen zijn je leven niet.
Dat verandert de wereld niet, maar wel jezelf.
Dan kun je anders met diezelfde wereld omgaan.
Kijken waar je liefde kunt geven, genade mag brengen.
Ontspannen, omdat je leven er niet vanaf hangt.

dia 17 – zelf deel worden van het goede nieuws
En als je de vrijheid leeft,
word je zelf ook deel van het goede nieuws voor de wereld.
Jezus trekt niet meer rond van stad tot stad,
maar hij gebruikt zijn volgelingen om zijn koninkrijk overal te brengen.

Nee, dat betekent niet dat wij van de wereld een betere plaats maken.
Dat is voor mij wel eens een valkuil:
dat ik de lat zo hoog leg dat het alleen maar verlammend werk.
Ik kan geen einde maken aan alle oneerlijkheid in de wereld!
En dan vind ik het wel bemoedigend dat Jezus dat ook niet deed.
Dat bedoel ik niet als een excuus om mee te doen aan onrecht en uitbuiting,
maar het geeft wel ontspannenheid:
wees zelf maar gewoon eerlijk, leef vanuit de vrijheid, vanuit liefde,
zonder dat je daarmee de wereld moet veranderen.
Als je dat doet, kan het zomaar zo zijn
dat Jezus door jou heen mensen verandert.

Wij mogen vrijheid verder brengen.
Vertrouw daarbij maar op God.
In 1 Korintiërs 2 schrijft Paulus:
‘De boodschap die ik verkondigde, overtuigde niet door wijsheid,
maar bewees zich door de kracht van de Geest.’
Zo brengt Jezus door ons heen zijn vrijheid, overal.
Amen.
Marcus 1:11 – Je bent Gods geliefde kind!

Ieder mens heeft behoefte aan liefde. Maar we hebben Gods liefde ingeruild voor andere dingen. Jezus geeft de mensheid een nieuw begin: hij is Gods geliefde Zoon. Door Jezus mag jij het ook zijn!
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: LvK Lied 381 : 1, 2, 3, 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 518
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 1 : 1 – 13
Zingen: Psalm 2 : 3 en 4
Preek over Marcus 1 : 11
Zingen: LvK Lied 21 : 3, 6 en 7
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 164 (canon 3 groepen)
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 103 : 3, 5 en 9
Zegen

Je bent Gods geliefde kind!

Inleiding
dia 1 – Gru
Herkennen jullie deze man?
Het is Gru uit de film Despicable Me,
of in het Nederlands: Verschrikkelijke Ikke.
Die titel doet vermoeden dat Gru geen makkelijk persoon is om mee om te gaan,
en dat klopt helemaal.
Maar Gru is meer dan een verschrikkelijke ikke: hij is op zoek naar liefde.
Daarom wil ik ook iets over hem vertellen:
omdat ik geloof dat we allemaal wel een beetje op hem lijken.

Waar het Gru allemaal om gaat is erkenning van zijn moeder.
Hij wil de liefde van zijn moeder verdienen,
en daarom probeert hij zichzelf als superschurk te bewijzen.
Als Gru de grootste schurk van de wereld is,
dan zal zijn moeder wel van hem houden.

dia 2 – auto
Gru is hard op weg de grootste schurk van de wereld te worden.
Hij heeft een flinke reputatie opgebouwd.
Zijn huis is aan alle kanten 3 keer zo groot als dat van zijn buren.
Hij rijdt rond in een kruising van een onderzeeër en een raket,
en trekt zich van het andere verkeer niets aan.
En dan is hij ook nog een verschrikkelijke pestkop.
Ik zei toch al dat we allemaal op Gru lijken…

Maar de ambities van Gru gaan verder.
Om de grootste schurk van de wereld te worden,
moet je iets doen waar iedereen het over zal hebben.
Gru krijgt een geniaal plan: hij wil de maan stelen.
Tja, wie droomt daar nu niet van…

dia 3 – weesmeisjes
Maar Gru kan het niet alleen.
Hij heeft hulp nodig van drie meisjes uit het weeshuis.
Hij besluit ze te adopteren om ze te gebruiken voor zijn plannen.
Maar de meisjes halen iets heel anders in Gru naar boven.
Wat Gru met al zijn schurkenstreken niet lukt, krijgen de meisjes wel voor elkaar:
Gru voelt waardering, voelt erkenning, voelt liefde.
Als papa blijkt hij veel beter te zijn dan als superschurk.
En dan krijgt hij ook eindelijk die liefde van zijn moeder.
Zij hoefde niet zo nodig een superschurk,
en ik neem aan dat de meeste moeders het daar helemaal mee eens zijn.
Zij wilde gewoon haar lieve jongen.

dia 4 – je bent Gods geliefde kind!
Ik vermoed niet dat je direct denkt:
‘o Gru, die lijkt sprekend op mij.’
Maar zijn verlangen naar liefde en zijn mislukte pogingen om liefde te verdienen,
daar herken ik meer van dan ik zou willen…
Iedereen wil gezien worden, geliefd zijn.
En dat is vandaag het goede nieuws: je bent gezien, je bent geliefd.
Want je bent Gods geliefde kind!

1. Op zoek naar liefde
dia 5 – op zoek naar liefde
‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.’
Het zal je maar gezegd worden!
Wie wil dat nou niet horen,
dat je geliefd bent en dat iemand blij van je wordt?
Die stem die Jezus uit de hemel hoort
doet een beroep op diep menselijk verlangen: dat je geliefd bent.
We zijn op zoek naar liefde.

dia 6 – opnieuw met God beginnen
Het is een drukte van belang in de woestijn van Judea,
langs de rand van de rivier de Jordaan.
Het is niet de eerste plaats waar je veel mensen zou verwachten.
Je kunt aangenamere plaatsen bedenken dan woestijnen…
De mensen komen dan ook niet voor de woestijn,
maar om die nieuwe profeet te horen: Johannes.
Johannes zoekt de mensen niet zelf op, hij heeft zich in de woestijn teruggetrokken,
maar de mensen komen in grote aantallen achter hem aan.
De mensen merken dat Johannes anders is dan hun religieuze leiders:
deze man spreekt woorden van God!

‘Komt tot inkeer,’ is de boodschap van Johannes, ‘maak je klaar voor God!’
De woorden van Johannes slaan aan.
Veel mensen beseffen dat ze niet klaar zijn voor God,
dat ze God naar de rand van hun leven hebben geduwd
en dat ze van God vervreemd zijn.
Zo willen ze niet verder gaan,
en om dat te onderstrepen laten ze zich dopen en belijden ze hun zonden.
Normaal werden alleen buitenlanders gedoopt die de God van Israël wilden dienen.
Dat geboren Joden zich nu laten dopen, is heel wat:
ze zeggen ermee dat ze net zo ver van God zijn als de heidenen.

dia 7 – zonde: Gods liefde verruilen voor andere dingen
Zijn deze mensen op zoek naar liefde?
Dit zijn toch gewoon mensen die hun leven beteren,
wat heeft dat met zoeken naar liefde te maken?
Daarvoor moeten we even een uitstapje maken naar wat zonde eigenlijk is.
Dat woord, ‘zonde’, gebruiken we in de kerk vaak,
en dan gaat het al snel een eigen leven leiden:
alsof zonde betekent dat je de regeltjes niet houdt.
Maar zonde gaat veel dieper:
zonde is dat je Gods liefde verruilt voor andere dingen.
Dat je zoekt naar liefde, dat is helemaal niet gek:
zo heeft God mensen gemaakt.
God heeft je gemaakt om je zijn liefde te geven,
zodat jij en God blij van elkaar zouden worden.
Zonde is dat je die liefde niet meer bij God zoekt,
maar dat je denkt dat je van andere dingen gelukkiger wordt.
‘Mooi, God, dat u van mij houdt,
maar ik zal pas echt gelukkig zijn als…’

dia 8 – proberen liefde te verdienen
Dat is het verhaal van mensen.
Van die mensen die bij Johannes komen in de woestijn.
En net zo goed van ons.
We zijn vervreemd van God,
dus proberen we ergens anders liefde te vinden.
Maar wat is liefde moeilijk te vinden!
De wereld zegt niet tegen je: ‘je bent geliefd, ik word blij van je.’
De wereld zegt dat je onbelangrijk bent, dat je prima gemist kunt worden,
dat je saai, lelijk en waardeloos bent.
Als je liefde wilt, dan moet je het verdienen,
net zoals die verschrikkelijke Gru.
Bewijs maar wat je waard bent!
Je wordt helemaal aan jezelf overgeleverd.
Maar echte liefde zul je zo niet vinden.

2. Je bent Gods geliefde kind!
dia 9 – je bent Gods geliefde kind
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Het zal je maar gezegd worden.
En het grote wonder: het wordt je gezegd!
‘Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, in jou vind ik vreugde.’
Die stem uit de hemel gaat niet alleen over Jezus,
door Jezus gaat het ook over jou.
Je bent Gods geliefde kind!

dia 10 – Jezus maakt zich één met de mensen
Tussen al die mensen die op Johannes zijn afgekomen,
die mensen die op zoek zijn naar liefde,
en zich laten dopen om opnieuw met God te beginnen,
tussen die mensen staat Jezus.
Niemand weet wie hij is, en Jezus laat dat mooi zo.
Jezus sluit gewoon aan in de rij en gaat op in de massa.
Hij wordt één met al die mensen die zoeken naar liefde.

Aan iedereen die hij doopt, vraagt Johannes:
‘wil je echt opnieuw met God beginnen?’
En dan komen de schuldbelijdenissen:
‘ik wil niet langer respect verdienen door iedereen af te blaffen’,
‘ik wil niet langer een luxe leven over de rug van de armen’,
‘ik wil niet langer doen alsof alles om mij draait.’
Steeds meer mensen worden gedoopt,
en langzaam wordt de rij voor Jezus steeds korter.

Uiteindelijk is Jezus aan de beurt.
Hij loopt op Johannes af, en Johannes doopt hem.
Net als alle anderen.
Ho, wacht, dit klopt niet!
Wat heeft Jezus daar te zoeken?
Waarom zou Jezus opnieuw met God willen beginnen?
Wat heeft Jezus nou eigenlijk op te biechten?
Jezus is wel de laatste die gedoopt zou moeten worden!
Maar Jezus doet het ook niet voor zichzelf: hij doet het voor jou!
Jezus zegt: ik sta aan jullie kant, ik wil je een nieuw begin geven.

dia 11 – Jezus is een nieuw begin voor de mensheid
Als Jezus omhoogkomt uit het water,
wordt opeens duidelijk wie hij is.
De hemel scheurt open, de Geest komt als een duif op Jezus
en uit de hemel komt een stem:
‘jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Wauw, wat een prachtige woorden!

Jezus is wat wij hadden moeten zijn.
God heeft ons gemaakt om van te houden,
zodat wij vreugde in hem zouden vinden,
blij van hem zouden worden, en hij van ons.
Bij ons is het mislukt, we hebben Gods liefde ingeruild,
maar Jezus is Gods geliefde, van wie God blij wordt.
Dat is een nieuw begin voor de mensheid!

dia 12 – ook jij bent Gods geliefde kind
Dat is ook een nieuw begin voor jou.
Je mag leven als Gods geliefde kind.
In 2 Korintiërs 5 schrijft Paulus, ik gebruik even de BGT,
‘Jezus Christus was zonder zonde.
Maar God liet hem de straf voor onze zonden dragen.
Dat deed God voor ons.
En nu ziet hij ons als goede mensen, omdat we bij Christus horen.’
Als je bij Jezus wilt horen, dan kijkt God niet meer naar je zonde.
Dan mag je met Jezus opnieuw beginnen.
Als God dan naar je kijkt, zie hij zijn zoon, en zegt hij:
‘jij’, en vul je naam maar,
‘jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde!’

3. Is dit de liefde die je zoekt?
dia 13 – is dit de liefde die je zoekt?
We zijn op zoek naar liefde,
en door Jezus is Gods liefde er voor jou.
Maar is dat wel de liefde die je zoekt?
Volgens mij moeten we het dan over twee vragen hebben:
één: maakt Gods liefde je wel echt gelukkig?
En twee: kun je alleen van Gods liefde gelukkig worden?

dia 14 – maakt Gods liefde je wel echt gelukkig?
Eerst maar die eerste vraag: maakt Gods liefde je wel echt gelukkig?
Dat lijkt mij niet zo’n vreemde vraag.
Ik bedoel, zijn christenen nou altijd zo gelukkig?
Er gebeurt van alles in je leven waar je niet blij van wordt.
Je wordt echt niet minder gepest omdat God van je houdt.
Dat je Gods geliefde kind bent, betekent niet dat je gespaard wordt voor ziekten.
Als kind van God kun je net zo goed grote zorgen hebben.
Wat koop je dan voor Gods liefde?

dia 15 – God is erbij, ook op moeilijke momenten
Jezus weet daar ook van.
Direct na die liefdesverklaring van God moet Jezus de woestijn in.
De Satan stelt hem 40 dagen lang op de proef.
Maar Jezus zegt niet:
‘Vader, mooi dat u van mij houdt,
maar ik heb nu even belangrijkere dingen aan mijn hoofd.’
Nee: dat Jezus door de Vader geliefd is, geeft hem juist kracht om vol te houden!
De Satan wil Jezus verleiden om ergens anders liefde te zoeken,
om Gods liefde in te wisselen voor andere dingen.
Júist voor die moeilijke tijd in de woestijn heeft Jezus het nodig:
dat hij weet dat zijn Vader van hem houdt.
Dat beschermt hem niet tegen moeilijke dingen,
maar het helpt hem wel door moeilijke dingen heen.

Gods liefde betekent niet dat alles in je leven prettig en makkelijk zal zijn.
Het betekent wel dat wat er ook in je leven gebeurt,
dat hij erbij is, dat hij naast je staat, dat hij je voorhoudt:
‘wat anderen ook van je zeggen, je bent mijn geliefd kind.’
Dan kun je zelfs op de moeilijkste momenten in je leven blij zijn met God.

dia 16 – kun je alleen van Gods liefde gelukkig worden?
Dan die tweede vraag: kun je alleen van Gods liefde gelukkig worden?
Nou, dat lijkt mij niet.
Er zijn heel wat mensen die geen christen zijn, maar wel gelukkig.
Mensen die liefde hebben gevonden,
mensen die elkaar waardevol vinden,
vrienden die blij worden van elkaar.
Wat kan Gods liefde daar dan nog aan toevoegen?

dia 17 – zonder God geen liefde
Ik zou zeggen: zonder God is er geen liefde.
Alle liefde begint bij God.
God ís liefde, staat in de bijbel.
Liefde is geen uitvinding van God, niet iets wat hij heeft bedacht,
hij is liefde in eigen persoon!
Dat is het wonderlijke van de drie-eenheid:
Vader, Zoon en Geest geven elkaar liefde en vinden vreugde in elkaar.
Geen enkele andere godsdienst heeft een god die in zichzelf liefde is.
En Gods liefde is zuiver.
Onze liefde is dat niet.
Hoe veel liefde je ook hebt, er speelt altijd eigenbelang mee,
je wilt altijd iets terug.
Gods liefde is puur.
Wat is er nou mooier dan dat God tegen je zegt:
‘jij bent mijn geliefde kind’?!

4. Leef als geliefde
dia 18 – leef als geliefde
Je bent geliefd.
Jezus wil je Gods geliefde maken.
Maar wat betekent dat voor je leven?
Hoe leef je als geliefde?

Laat het eerst maar gewoon op je inwerken: ‘ik ben geliefd.’
Het kan geen kwaad daar met enige regelmaat aan herinnerd te worden.
Daarom komt dat elke kerkdienst op een of andere manier ook wel naar voren.

dia 19 – stop met jezelf bewijzen
Dan de volgende stap:
ik ben geliefd, daarom hoef ik mijzelf niet te bewijzen.
Dat is pas echt een bevrijding!
Het zit zo ingebakken dat je liefde moet verdienen, net zoals Gru.
Dat je waardevol bent om je bezit, je prestaties en je imago.
We zijn druk met onszelf te bewijzen,
met aan iedereen laten zien dat je ertoe doet.
De een doet het met mooie kleren, dure auto of groot huis,
een ander met sportwedstrijden of een carrière,
en je kunt nog veel meer bedenken.
Maar dat maakt je nog niet waardevol.
Stop maar met druk zijn met jezelf!
Je bent al geliefd.

dia 20 – geef handen en voeten aan Gods liefde
En dan komt er ruimte voor anderen.
Dan hoef je niet meer steeds bezig te zijn met die vraag hoe je liefde kunt krijgen,
maar dan kun je bezig met een veel interessantere vraag:
waar kun je liefde geven?
Een mooi voorbeeld zag ik oudejaarsavond op tv.
Vlak voor de jaarwisseling kwamen verschillende mensen aan het woord
over hun goede voornemens.
Een van hen was een jongen van ongeveer mijn leeftijd.
Hij begon over dat de wereld meer liefde nodig heeft.
Mijn oren waren direct gespitst, want ik was nog druk bezig met deze preek.
Zijn goede voornemen: in het nieuwe jaar elke week bij een oudere op bezoek gaan.
Mooi: liefde is niet een vaag gevoel, maar gewoon iets wat je moet doen!
Tot mijn grote verrassing kwam er nog iets achteraan:
‘dat wil ik zeker als christen echt gaan doen dit jaar.’
Ja, laten we als christenen maar handen en voeten geven aan Gods liefde!

dia 21 – vreugde vinden in God
Je bent geliefd door God.
Die liefde kan niet eenzijdig zijn.
God heeft je gemaakt om van je te houden, hij heeft alles voor je over,
en hij wil dat jij van hem gelukkig wordt.
De stem uit de hemel zegt:
‘jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Zeg jij het dan ook: ‘u bent mijn geliefde Heer, in u vind ik vreugde’?
God wil graag dat je meedoet in de liefde van Vader, Zoon en Geest.
Want God is het meest verheerlijkt
als wij onze vreugde vinden in hem.
Amen.
Marcus 1:15 – Een nieuw begin

Opnieuw beginnen, dat zou soms best fijn zijn! De wereld kan ook wel een nieuw begin gebruiken. Maar een nieuw begin komt niet van een nieuw jaar, maar van Jezus. Hij is het nieuwe begin van ons leven.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 733
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 90 : 1 en 2
Gebed
Lezen: Marcus 1 : 14 – 20
Zingen: Psalm 95 : 1, 2 en 3
Preek over Marcus 1 : 15
Zingen: GKB Gezang 115 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: GKB Gezang 147 : 1, 3 en 4
Gebed
Collecte
Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2, 3 en 4
Zegen

Een nieuw begin

Inleiding
dia 1 – piekeren
Soms wil ik wel even opnieuw beginnen.
Bijvoorbeeld als ik een onhandige opmerking heb gemaakt.
Zo’n opmerking waar ik ’s avonds in bed nog over doordenk,
en dan hele scenario’s in mijn hoofd afdraai, ‘als ik nou…’,
en er steeds weer op uitkom dat ik het anders had moeten doen.
Ik weet het, het is te makkelijk, zulke achteraf praat.
Maar opnieuw beginnen zou dan best fijn zijn!

dia 2 – voornemens
Over een paar uur begint het nieuwe jaar,
en dat is een mooie gelegenheid om een nieuw begin te maken.
Daarom worden er weer heel wat voornemens gemaakt.
Meer sporten, minder snoepen, minder tijd verdoen op facebook,
meer tijd nemen voor familie, minder uitslapen, afkicken van je cafeïne-verslaving,
beter leren voor toetsen, minder snel dingen eruit flappen en wat meer tijd aan God besteden.
Iedereen heeft wel van die dingen die hij anders wil doen,
dingen waar je het afgelopen jaar niet tevreden over was,
en die je graag in 2015 achterlaat.

dia 3 – Homs
Een nieuw begin, dat kan de wereld ook wel gebruiken.
Bij goede voornemens ben je er tenminste zelf nog bij:
het hangt van jou af of je het waarmaakt.
Maar op de wereld heb je niet zoveel invloed.
Ik kan me wel voornemen dat er in 2016 geen dodelijke aanslagen worden gepleegd,
maar iedereen snapt dat mijn voornemen daar niets aan verandert.
Als het om de wereld gaat, heb je niet zoveel aan goede voornemens,
dan kun je alleen maar hopen:
hopen op een jaar zonder bloedvergieten,
hopen op vrede en vrijheid,
hopen op een rechtvaardige wereld,
hopen op een nieuw begin.

Maar brengt 2016 echt zo’n nieuw begin?
Misschien goed om dan eens terug te kijken:
heeft 2015 een nieuw begin gebracht?
Ik ben bang dat dat tegenvalt.
Veel goede voornemens zijn al binnen een maand gesneuveld.
Vrede in de wereld lijkt alleen maar verder weg te zijn.
Natuurlijk zijn er ook mooie dingen gebeurd in 2015,
maar een echt nieuw begin was het niet.
Prediker heeft gelijk:
‘wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon.’

dia 4 – een nieuw begin
Moeten we het dan maar opgeven,
dat verlangen om opnieuw te beginnen, naar een nieuwe start?
Daarmee komen we bij Marcus 1.
Jezus heeft het daar ook over een nieuw begin.
Maar voor een nieuw begin moet je niet bij het nieuwe jaar zijn,
je moet bij Jezus zijn!

1. Een bedreigende tijd
dia 5 – een bedreigende tijd
Een nieuw begin, dat kunnen we wel gebruiken.
Dat geldt ook voor de mensen aan wie Jezus zijn goede nieuws het eerste brengt:
de inwoners van Galilea, een gebied in het noorden van Israël.
Ze leven in een tijd vol bedreigingen,
in een uitzichtloze situatie.

dia 6 – speelbal van wereldmachten
De Galileeërs zijn het wel gewend,
al honderden jaren wordt hen verteld dat ze er niet toe doen.
Machthebbers komen en gaan:
eerst werden ze geregeerd vanuit Samaria,
toen kwam Assyrië, gevolgd door Babylonië, Perzië en Griekenland,
en nu zijn het de Romeinen die het in Galilea voor het zeggen hebben.
De Galileeërs moeten zich steeds maar weer aanpassen aan de nieuwe situatie.
Maar hoe verschillend al die machthebbers ook geweest zijn,
in één ding zijn ze allemaal gelijk geweest:
niemand van hen was echt in Galilea geïnteresseerd,
niemand gaf om de inwoners van deze streek.

Wat voor Galilea geldt, geldt eigenlijk voor heel Israël:
voor al die wereldrijken was Israël vooral belangrijk om de strategische ligging.
Dat er ook nog Joden woonden namen ze op de koop toe.
Maar voor Galilea is het nog net even donkerder.
De Romeinen geven Israël een beetje vrijheid:
zo lang ze zich maar schikken in de voorwaarden van de Romeinen,
mogen ze in zekere mate zichzelf besturen.
Dat gebeurt vanuit Jeruzalem.
Maar denk maar niet dat ze in Jeruzalem
rekening houden met de belangen van die Galileeërs:
ze hebben het veel te druk met zichzelf.
Toch kunnen de Galileeërs niet hun eigen gang gaan:
wie er ook aan de macht is, ze verwachten wel loyaliteit.
De Galileeërs moeten betalen, en een opstand wordt niet op prijs gesteld.

dia 7 – leven zonder verwachtingen
Het is een wereld van machtspelletjes,
van gewone mensen die daar het slachtoffer van worden,
een wereld van wapens, uitbuiting en angst.
Een wereld waar je het alleen overleeft als je geen verwachtingen hebt,
zodat je er ook niet in teleurgesteld kunt worden.
Een wereld waar het ieder voor zich is
omdat je aan je eigen ellende al meer dan genoeg hebt.

Die wereld lijkt wel op 2015.
Het was een bedreigend jaar.
Een jaar vol vluchtelingen, machtspelletjes en angst voor terrorisme.
Niet hoopvol, maar uitzichtloos.
Het is verleidelijk om je af te sluiten, je erbij neer te leggen,
want zo is het leven nu eenmaal: vol bedreigingen.
Je probeert wat van je leven te maken, en dat is het dan.

2. Een nieuw begin
dia 8 – een nieuw begin
In die dreigende wereld komen die woorden van Jezus:
‘ik heb goed nieuws: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij.’
Dit korte zinnetje kun je wel zien als samenvatting
van alles wat Jezus daarna zegt en doet:
dit is waar het om gaat, dit is waarom Jezus gekomen is.
Jezus geeft de wereld een nieuw begin!

dia 9 – Gods koninkrijk begint: het wordt vrede!
Dat is veel groter dan een jaarwisseling:
het gaat hier om de wisseling van de tijden.
Met Jezus begint niet maar een nieuw jaar, maar een hele nieuwe tijd:
de tijd van het koninkrijk van God.

Wat bedoelt Jezus daarmee?
‘Het koninkrijk van God’, dat is een onderwerp dat je heel ingewikkeld kunt maken.
Maar uiteindelijk komt het hier op neer: God neemt de macht over.
Van mensen en van menselijke machthebbers wordt de wereld niet beter.
Wat de inwoners van Galilea willen, is helemaal niet zo moeilijk:
vrede en iemand die om hen geeft.
Maar van mensen komt het niet.
Wat wij willen is ook niet zo moeilijk: vrede, vrijheid, veiligheid, vreugde.
Van mensen komt het niet.
Soms is het vrede, en gelukkig hebben we in Nederland vrede,
maar het is nooit definitief, er is altijd dreiging.

Mensen zijn altijd maar bezig met hun eigen belangen.
Daarom wordt deze wereld niet echt beter.
Maar God is een heel ander soort machthebber.
Jezus ziet je staan, ziet wie je bent, ziet wat je nodig hebt,
hij is een koning die niet naar zijn eigen maar naar jouw belang kijkt.
Daarom kan hij echte vrede brengen.
Dát is het goede nieuws dat Jezus brengt:
‘de tijd is aangebroken, een nieuw begin:
God neemt de macht over, het wordt vrede!’

dia 10 – het is waar Gods liefde is
En dan nu het wat ingewikkelder deel:
Jezus zegt dat dat koninkrijk dichtbij is.
Waar is het dan gebleven?
Jezus heeft het over goed nieuws,
en in 2015 zijn ook echt wel mooie dingen gebeurd,
maar het was ook een jaar vol slecht nieuws.
Is dat nieuwe begin mislukt?

Die vraag is al zo oud als Jezus zelf.
De Joden verwachten dat Jezus iets aan hun situatie gaat doen,
dat hij de Romeinen verjaagt en zelf de nieuwe koning wordt.
Ze hopen dat Jezus door een revolutie de macht grijpt,
zodat Israël weer zelfstandig is.
Maar Jezus voldoet niet aan de verwachtingen.
Hij is niet de zoveelste in het rijtje die met geweld de macht grijpt.
Gods koninkrijk is heel anders: het gaat niet om macht, maar om liefde.
Jezus zou je zijn macht kunnen opleggen, maar hij wil je voor zich winnen.
Liefde kun je niet afdwingen.

Gods koninkrijk is overal waar mensen door Jezus’ liefde gewonnen worden.
Daar neemt God de tijd voor: met liefde moet je niet haasten.
De machthebbers van de wereld lijken het nog gewoon voor het zeggen te hebben,
maar er is wel degelijk iets veranderd:
Jezus brengt zijn liefde.
Daar kan geen mens tegenop.

3. Nieuw begin in je leven
dia 11 – nieuw begin in je leven
God geeft een nieuw begin, zijn koninkrijk is er.
De vraag is alleen: waar ben je zelf?
Geef je je gewonnen aan Jezus’ liefde?
Is Gods koninkrijk ook in jouw leven?
Of blijf je het van mensen verwachten?

dia 12 – bouw niet op mensen maar op God
Als Jezus gezegd heeft dat Gods koninkrijk dichtbij is,
volgt er direct een oproep:
‘kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Bij ‘tot inkeer komen’ denk ik direct aan allemaal dingen die je anders moet doen.
Stoppen met verkeerde dingen, meer tijd aan God geven, enzovoort.
Maar Jezus bedoelt iets anders.
Het gaat niet om wat wij moeten doen,
maar om wat Jezus gedaan heeft: een nieuw begin geven.
Jezus heeft goed nieuws: hij brengt zijn koninkrijk van vrede.
Wil je dat van hem aannemen of niet?
Tot inkeer komen betekent dat je je hoop niet stelt op mensen,
dat je geen wonderen van menselijke machthebbers verwacht,
dat je stopt met denken dat we het zonder God ook wel redden.
Het is dus precies hetzelfde als die tweede oproep:
geloof hechten aan het goede nieuws,
zodat Gods koninkrijk ook in jouw leven doorbreekt.

dia 13 – terugblikken en vooruitkijken met hoop
God geeft een nieuw begin, en van daaruit mag je terugkijken op 2015.
Ja, er is veel gebeurd wat niet past bij Gods koninkrijk.
Landen die ruzie maken,
leiders die alleen aan zichzelf denken,
mensen vol haat die de wapens grijpen
en miljoenen mensen op de vlucht.
Maar Jezus’ liefde heeft al van het kwaad gewonnen.
Je mag het relativeren: dit is niet de wereld waar ik bij hoor,
ik hoor bij het koninkrijk van God.
Al het slechte nieuws van 2015 loopt achter de feiten aan.
Mensen proberen met macht de wereld naar hun hand te zetten,
maar van de macht van Jezus’ liefde kunnen ze nooit winnen!

Dan mag je ook anders vooruitblikken op 2016.
Niemand weet hoe de wereld zich zal ontwikkelen.
Maar met het nieuwe begin van Jezus
is er alle reden om 2016 met vertrouwen tegemoet te zien.
Om hoop te houden, ook als de wereld vol slecht nieuws is.
Om je niet af te sluiten voor de wereld en maar op te gaan in je eigen leven,
maar om Jezus’ liefde door te geven.
Dat is pas echt een gelukkig nieuwjaar!
Amen.