Maleachi 3:24a | Generaties komen en gaan

Een kerk waar jong en oud samenkomen is een zegen. Maar de generatiekloof gaat ook aan de kerk niet voorbij. Hoe kunnen de verschillende generaties samen één zijn? Tot zegen zijn voor elkaar?
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: ‘Er is een God die hoort’
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 672
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Maleachi 3 : 13 – 24 en Lucas 1 : 13 – 17
Zingen: LvK Psalm 78 : 1 en 2
Preek over Maleachi 3 : 24a
Zingen: GKB Psalm 148 : 4 en 5
Kinderen terug
Luisterliederen door Milan
Leefregels: 1 Timoteüs 4 : 11 – 5 : 2
Zingen: Opwekking 708
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Gezang 460 : 1 en 2
Zegen

Generaties komen en gaan

Inleiding
dia 1 –generaties
Vandaag gaat het over generaties.
Op internet kwam ik een mooi overzicht tegen
van de verschillende generaties die er zijn.
Laten we eens kijken welke generaties in de kerk zitten.
Wie is er jonger dan 17, dus geboren vanaf het jaar 2000?
Jullie worden generatie Alpha genoemd.
De volgende generatie is generatie Z, geboren tussen 1990 en 2000.
Wie horen daar bij?
Dan komt generatie Y, geboren tussen 1980 en 1994.
Voor wie vandaag heel wakker en scherp is:
inderdaad, er zit wat overlap met generatie Z.
Ergens tussen 1990 en 1994 gaat generatie Y over in generatie Z.
Generatie Y dus: wie horen daarbij?
Dan de pragmatische generatie, bouwjaar 1970 tot 1985.
Wie?
Generatie X, geboren tussen 1955 en 1970.
Wie horen daarbij?
Dan hebben we generatie babyboom, geboren tussen 1940 en 1955.
Wie zijn onze babyboomers?
En tenslotte de generatie van voor de oorlog.
Zijn zij ook aanwezig?
Uw generatie wordt de stille generatie genoemd,
en dat is vooral omdat u plichtsgetrouw en gezagsgetrouw zou zijn.

Dit is best bijzonder: alle generaties zitten hier onder één dak!
Ondanks alle verschillen.
Het leeftijdsverschil natuurlijk, maar dat is nog niet alles.
Generatiegenoten zijn in dezelfde tijd opgegroeid,
zijn gevormd door dezelfde grote gebeurtenissen.
Zo is die generatie van voor 1940 opgegroeid in een oorlog,
en moesten zij op jonge leeftijd een heel land weer opbouwen!
Daardoor hebben ze geleerd de schouders eronder te zetten,
en niet al te eigenwijs te zijn.

Zo heeft elke generatie zijn kenmerken.
Babyboomers zouden juist wel eigenwijs zijn.
In hun jeugd hebben ze gestreden voor een andere samenleving, het zijn vernieuwers.
Zelfontplooiing is voor hen een belangrijk woord.
Herkennen jullie je er een beetje in?

Dan generatie X.
Zij zouden zelfredzaam zijn, kunnen goed relativeren,
en hebben vaak een no-nonsensementaliteit.
Ze zijn wel eens een beetje onzichtbaar, maar kunnen ook goed verbinden.
Klinkt als Mark Rutte, en dat kan kloppen.
Herkennen jullie je erin?

Voor de pragmatische generatie is het belangrijk dat je jezelf bent.
Ze houden van onderhandelen, en je moet ze vooral niet dwingen.
Klopt het?

Dan mijn eigen generatie,
die ook wel eens de achterbankgeneratie wordt genoemd.
Wij kunnen wel eens een beetje lui en gemakzuchtig zijn…
Maar ook authentiek en zelfverzekerd,
en de wereld van internet kent voor ons geen geheimen.
Herkenbaar?

En dan nog generatie Z.
Lijkt op mijn generatie, met één groot verschil:
jullie zijn geboren in het digitale tijdperk,
terwijl mijn generatie nog werkstukken met de hand heeft geschreven…
Jullie zouden goed kunnen multitasken:
appen, muziek luisteren, huiswerk maken, allemaal tegelijk.

dia 2 – generaties komen en gaan
Verschillende generaties dus.
Mooi, maar soms ook wel moeilijk.
Want die generaties botsen wel eens.
Hoe kun je met die verschillen samen één zijn?
Daar gaat vanmorgen over.

1. Generatiekloof
dia 3 – generatiekloof
In de bijbel is het ideaal eenheid.
Jong en oud worden gewaardeerd, bijvoorbeeld in Spreuken 20:29:
‘de pracht van jonge mensen is hun kracht,
de sier van oude mensen is hun grijze haar.’
De generaties hebben elkaar nodig.
Maar in de praktijk blijkt dat lastig te zijn.
Er is eerder een generatiekloof.

dia 4 – Maleachi: de generaties zijn elkaar kwijt
Daarmee komen we in Maleachi 3.
Een pittige afsluiting van het Oude Testament.
De laatste zin van het Oude Testament is:
‘anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.’
Lekker einde is dat…
Blijkbaar is er wel iets aan de hand, is er een groot probleem!
En dat is er: een kloof tussen ouders en kinderen.
Oftewel: een generatieprobleem.

Wat er precies aan de hand is, zegt Maleachi niet.
Misschien is het wel dat de oudere generatie de ballingschap nog heeft meegemaakt,
en de jongere generatie niet.
Generaties worden vaak gescheiden door grote momenten,
door oorlogen of door de opkomst van allerlei techniek.
De ballingschap kan ook zo’n scheiding zijn.

Wat in ieder geval opvalt is dat Maleachi niemand de schuld geeft.
Hij zegt niet tegen de jongeren:
jullie doen het op de verkeerde manier,
kijk toch alsjeblieft wat beter naar je ouders.
Andersom zegt hij ook niet tegen de ouderen:
jullie zitten fout, luister toch gewoon naar die jongeren.
Het gaat niet om goed of fout, wie er gelijk heeft en wie niet.
Het is een wederzijds probleem van generaties die elkaar niet kunnen vinden.

dia 5 – samenleving: generaties die elkaar ontwijken
Zo’n generatiekloof is dus niets nieuws.
Het is van alle tijden dat gemopperd wordt op de jeugd van tegenwoordig,
en ook van alle tijden dat jongeren zich afzetten tegen vorige generaties.
Wat misschien wel nieuw is,
is dat de verschillende generaties hun eigen gang kunnen gaan.
Als je alleen met generatiegenoten om wilt gaan, dan kan dat.
Veel mensen hebben iets met generatiegenoten,
herkennen zich in die omschrijvingen die ik net gaf,
hebben dezelfde wereldgebeurtenissen meegemaakt
en zitten ook nog in dezelfde levensfase.
Met hen voelen ze zich verbonden.
Maar met andere generaties
hoeven ze niet zo nodig te maken te hebben.

dia 6 – BNN en MAX
Dus is Nederland verdeeld in doelgroepen.
BNN probeert televisie voor jongeren te maken,
terwijl ouderen bij omroep MAX aan hun trekken komen.
Ik val er waarschijnlijk tussen,
want ik kijk zowel 3 Op Reis van BNN als Heel Holland Bakt van MAX…
Maar kijk eens naar de politiek.
Er is een speciale partij voor 50-plussers,
die vinden dat ouderen in de politiek vergeten worden,
en dat er iemand moet opkomen voor hun pensioenen.
Maar deze week kwamen de jongeren van het LAKS
met het bericht dat zij ook de politiek in wilden.
Achteraf bleek dat een stunt om aandacht te krijgen,
maar blijft staan dat ze vinden dat de politiek te veel door ouderen wordt gedomineerd…
Er moet meer geld naar onderwijs, en de studiefinanciering moet terug.
Dat is dus die generatiekloof.
Ik geloof dat ik ook maar een partij moet oprichten,
voor de achterbankgeneratie.
Dan zou ik in het programma zetten
dat iedereen van mijn generatie recht heeft op een privéchauffeur.
Kunnen we weer lekker op de achterbank zitten…
Elke generatie komt voor zichzelf op.

dia 7 – generatiekloof in de kerk?
Dat alle generaties in onze gemeente aanwezig zijn,
is echt niet vanzelfsprekend.
We mogen best zeggen dat we daarmee gezegend zijn.
Maar laten we niet te vroeg tevreden zijn.
Hoeveel contact is er bij ons eigenlijk tussen de generaties?
Binnen de familie is dat er vaak nog wel, maar binnen de gemeente?
Ik zie vaak dat jongeren elkaar opzoeken,
dat 30’ers elkaar opzoeken, ouderen elkaar opzoeken, enzovoort.
We zitten onder één dak, maar zijn we ook één?
Ouderen die zich zorgen maken over de jongeren,
en jongeren die vinden dat de ouderen met hun tijd mee moeten gaan,
is dat nou eenheid?
Die generatiekloof is in de kerk net zo goed!

2. Verzoening van generaties
dia 8 – verzoening van generaties
Terug naar Maleachi.
Ook daar kunnen de generaties elkaar niet vinden.
Maar Maleachi eindigt niet zonder hoop:
hij profeteert over een verzoening van de generaties.

dia 9 – dieper probleem: God kwijt zijn
De generatiekloof is van alle tijden.
Die los je niet even op, daarvoor zit het te diep.
Wil je de generatiekloof overbruggen,
dan moet je naar het diepere probleem doorsteken.
Dat generatieprobleem is niet het enige probleem in Maleachi 3.
De mensen zijn niet alleen elkaar kwijt, ze zijn ook God kwijt.
Dáár beginnen de problemen.

Maleachi is profeet na de ballingschap.
Een groep Joden is teruggekeerd naar Israël,
heeft Jeruzalem en de tempel herbouwd,
en probeert weer een leven op te bouwen.
Maar eenmaal gesetteld komen de vragen weer opzetten:
‘waar is God eigenlijk, wat merken we nou van hem?
Mijn buurman heeft niets met God, maar het gaat prima met hem hoor!
Wat heeft het voor zin om God te dienen?
Welk verschil maakt God nou eigenlijk?’
Herkenbare vragen?

dia 10 – leven met God overbrugt de generatiekloof
De mensen zijn van God vervreemd, dat is het diepere probleem.
Die twee problemen in Maleachi 3,
mensen die God kwijt raken én elkaar kwijtraken,
die hebben met elkaar te maken.
De generaties kunnen pas bij elkaar komen als ze bij God komen.
Die twee dingen kun je niet los van elkaar zien.
Daarom hebben we Lucas 1 gelezen.
Die profetie van Maleachi wordt door de engel Gabriël aangehaald:
‘Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia
om ouders met hun kinderen te verzoenen…’
In Maleachi houdt het dan op, maar Gabriël gaat verder:
‘…en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen.’
Gabriël zet ze naast elkaar: verzoening tussen generaties en verzoening met God.
De kloof tussen mensen wordt gedicht als mensen met God gaan leven!

Trouwens, ook Maleachi doet die oproep.
Hij zegt: ‘houdt je aan het onderricht van Mozes’.
En dan heeft hij het even later ook over Elia.
Dat zijn niet twee willekeurige namen:
Mozes en Elia staan voor de wet en de profeten, voor de bijbel,
voor God die zich aan ons bekend maakt.
Als we samen luisteren naar God,
samen zoeken naar wat hij wil,
dan kunnen wij en onze generaties elkaar vinden!

Want bij God leer je dat het niet draait om jou en jouw generatie.
Bij God leer je het belang van de ander te zoeken, zoals God ons belang zoekt.
Bij God leer je elkaar te dienen, en dan kun je echt verbonden zijn.
Dan geniet niet alleen een oudere van ‘er is een God die hoort’,
maar ook een jongere, omdat hij een oudere ziet genieten.
En andersom: dan genieten niet alleen jongeren van de Opwekkingsliederen
en de luisterliedjes door Milan op gitaar,
maar ook de ouderen, omdat ze jongeren voor God zien zingen.
Dan kijken we verder dan onze voorkeuren.

dia 11 – Jezus neemt de vloek van de generatiekloof op zich
Dat gaat niet vanzelf.
Maleachi heeft het over Elia,
die door God wordt gestuurd om daarbij te helpen.
Uit Lucas 1 wordt duidelijk dat dat over Johannes de Doper gaat.
Maar daar houdt het natuurlijk niet op!
God zelf brengt de generaties samen.
Aan het kruis neemt Jezus de vloek van de generatiekloof op zich.
Dé Vader en dé Zoon worden daar van elkaar verwijderd.
Zo brengt Jezus ons weer bij elkaar.
En dan mogen we elkaar onderweg ook scherp houden,
dat we de blik niet richten op de verschillen tussen de generaties,
maar de blik richten op God, die ons aan elkaar geeft.

3. Elkaar tot zegen
dia 12 – elkaar tot zegen
Dan kan iets van dat oude ideaal werkelijkheid worden.
Dat we bij de verschillende generaties niet direct denken aan die generatiekloof,
en wat voor problemen het allemaal geeft om met alle generaties onder één dak te zitten,
maar dat we het als zegen zien dat we alle generaties hebben.
En nog een stapje verder: willen we dan ook kerk zijn voor alle generaties,
een kerk waar de generaties elkaar tot zegen zijn?

dia 13 – tot zegen door elkaar te dienen (jong en oud)
Natuurlijk, ik snap dat generaties in de kerk vaak als probleem worden gezien.
Maar het kan echt anders, als de generaties zich maar dienstbaar opstellen naar elkaar.
Elke generatie heeft zijn kracht, en kan met die kracht andere generaties dienen.
Om te beginnen de ouderen:
wat een schat aan levenservaring dragen zij mee!
Ouderen hebben misschien zorg nodig van jongere generaties,
maar ze hebben zelf ook echt wat te bieden!
Dat is waarom in de bijbel zo positief wordt gesproken over grijze haren.
Wij grappen er misschien wat over,
en als de grijze haren beginnen, verven we ze het liefst weg,
maar grijsheid staat voor levenswijsheid.
Jongeren hebben net zo goed iets te bieden.
Met hun grote idealen, hun dromen, maar ook met hun vragen.
Jongeren kunnen goed een spiegel voorhouden,
kritische vragen stellen en geijkte antwoorden ter discussie stellen:
zij nemen geen genoegen met dat het nu eenmaal zo is.
Ze zoeken echtheid, en dat is een goede zaak.
Daarin zijn jongeren tot zegen!
Zo kan elke generatie de anderen dienen.
De volwassenen, met hun energie en daadkracht,
maar ook de kinderen die laten zien wat vertrouwen is.

Maleachi heeft het over ouders en kinderen.
Dan gaat het ook over dat ouders de kinderen voorgaan in geloof.
En in de kerk mag je dat best breder trekken dan ouders en kinderen:
we zijn hier familie in Jezus Christus.
Het zou prachtig zijn als alle kinderen en jongeren
aan iemand van een oudere generatie gekoppeld zijn,
als een soort geestelijke vaders en moeders, opa’s en oma’s.
De oudere generaties mogen de jongere inspireren,
niet door even te zeggen hoe het zit,
maar door naast hen te staan, hen serieus te nemen,
met hen op weg te willen gaan, als een soort gids.
Ook door open en kwetsbaar te vertellen over hun eigen weg met God,
over hun eigen fouten en twijfels, en hoe God hen vastgehouden heeft.
Ik ben ervan overtuigd dat zulke relaties tussen jong en oud
tot zegen zijn voor allebei.

dia 14 – tot zegen door ruimte te geven
De generaties zijn elkaar ook tot zegen als ze elkaar ruimte geven.
Als de generaties alles op hun eigen manier willen, ontstaat verwijdering.
Dan krijg je doelgroepkerken, en dat kan nooit het ideaal zijn.
Natuurlijk wil je een kerk waar je geloof wordt opgebouwd.
Een kerk waar je je als oudere niet ergert,
en een kerk waar je je als jongere niet verveelt.
Maar daar heb je geen doelgroepkerk voor nodig.
Als wij bereid zijn elkaar te dienen,
te genieten van hoe een ander zijn of haar geloof beleeft,
dan staan we samen sterk.
Geef elkaar de ruimte, houdt rekening met de ander,
ouderen met jongeren en jongeren met ouderen.
Die ruimte ga je haast vanzelf geven als je elkaar beter begrijpt.
Luister dus naar elkaar!
Wees nieuwsgierig naar waarom andere generaties dingen anders doen.
Dat is trouwens een hele kunst, luisteren zonder voor de ander in te vullen.
Probeer het maar eens!

dia 15 – dan maken we het verschil!
Als we er zo als generaties in de gemeente voor elkaar zijn,
dan wordt iets van dat verschil zichtbaar waar Maleachi het over heeft:
het verschil tussen wie God gehoorzamen en wie dat niet doen.
Als niet het eigenbelang heerst, maar liefde voor elkaar,
dan zijn we een licht voor de wereld.
Amen.
Maleachi 3,22-24 – Advent: generaties verlangen samen naar Gods dag

Vierde adventszondag

Bediening Heilige Doop aan Roan Jordy Fennema

Liturgie

 

 

Voorzang: EL 278
Aansteken vierde adventskaars
Stil gebed
Votum / groet
Zingen: Gez 47,1.3 (of LB 117,1.7)
Wet
Zingen Ps 25,7
Gebed
Doop van Roan Fennema
Zingen LB 335,2.3
Lezing doopformulier I
Gebed
Gezongen lied door Emma: Opw 599
Bediening van de Heilige Doop
Zingen (staande): LB 335,6.8.9
Dankgebed
Opwekking aan gemeente
Aanbieden doopkaart door wijkouderling
Schriftlezing: Exodus 19
Zingen: Ps 99,6.8
Tekst: Maleachi 3,22-24
Preek
Zingen Gez 79,5.6 (of Ps 79,3.5)
Kinderen
Zingen: projectlied: refrein – vers 4 – refrein
Gebed
Collecte
Zingen Gez 141,1.3 (of LB 126)
Zegen

Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over Maleachi 3,22-24 – Advent: generaties verlangen samen naar Gods dag

Franeker

1. Zo mooi

Zo lief

Zo klein

Zo van jullie

Van God gekregen.

Gedoopt.

Hij hoort nu bij God.

Roan Jordy Fennema.

We hadden het er vorige week over dat de doop iets moois betekent: Roan mag nu bij God horen, bij Jezus Christus onze Heer, bij de Heilige Geest. Maar dat mooie heeft een donkere achtergrond: als God er niet zou zijn in zijn leven, dan werd het heel zwart. Zonde, dood, verloren gaan.

Bij de doop zie je dan meteen: dat wil God niet. God wil geen vernietiging. God wil vrede op aarde! God wil dat ook Roan tot bloei komt en uitgroeit tot een prachtige man – iemand die op God lijkt.

Helemaal aan het eind van het Oude Testament zie je datzelfde. Straks komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.De laatste zin van ons Oude Testament is: anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.

Net als Maleachi verwachten wij die dag van de HEER: Jezus komt terug. Wat gaat die dag voor Roan betekenen? Wat gebeurt er als jij tegenover Jezus komt te staan? De koning van het heelal?

Dan staan de generaties naast elkaar. Kinderen, ouders, grootouders. Op weg naar Jezus’ komst kunnen ouders hun kinderen veel leren en meegeven. Wat gaan jullie Roan allemaal leren? Ouders, grootouders? En jullie erom heen: broers en zussen in de gemeente? Reinder en Yvonne, in het doopgesprek gaven jullie dat ook aan: jullie willen Roan graag gelovig opvoeden. En jullie hopen daarin om door de gemeente gestimuleerd te worden. Terecht! Kom op mensen, er ligt hier een taak voor ons allemaal. Roan mag God leren kennen – en wij kunnen daarin allemaal een rol vervullen. Doe wat jij kunt, zodat Roan Jezus leert kennen, en God, de Vader. En de Heilige Geest. Kinderclub draaien op zondagmorgen. Meedoen met het visnet. Contact maken hier in de gangen van de kerk of voor bij de fietsen. Bidden voor elkaar.

Jong en oud, kinderen, ouders grootouders, wij zijn samen op weg naar de grote en ontzagwekkende dag van de HEER.

De profeet Elia is al gekomen: dat was Johannes de Doper. Over Johannes de Doper en Elia kan ik vanmorgen niet veel zeggen. Maar hoe kunnen wij voor elkaar zijn als de profeet Elia? En elkaar helpen om klaar te zijn voor die dag van de HEER, als Jezus terugkomt op de wolken?

Daar gaat het vanmorgen over. En we luisteren dan naar wat de laatste verzen van het eerste deel van de Bijbel ons te zeggen hebben: Maleachi 3,22-24.

[Buiten Franeker:

1. Zou het een witte kerst worden? Ze zeggen het. Prachtig mooi wit. Dat is echt vrede op aarde, toch? Een romantische witte kerst. Wel te hopen natuurlijk dat met oudjaar de sneeuw weg is, anders heb je niks aan je knalvuurwerk….

Maar die mooie witte kerstsneeuw heeft wel een donkere achtergrond. Als God er niet zou zijn in ons leven, dan werd het heel zwart. Zonde, dood, verloren gaan.

Helemaal aan het eind van het Oude Testament zie je dat. Straks komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.De laatste zin van ons Oude Testament is: anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.

Maar dan proef je ook meteen: dat wil God niet. God wil geen vernietiging. God wil vrede op aarde! God wil dat ook wij tot bloei komt en uitgroeien tot prachtige mensen – die op God lijken.

Net als Maleachi verwachten wij die dag van de HEER: Jezus komt terug. Wat gaat die dag voor ons betekenen? Wat gebeurt er als jij tegenover Jezus komt te staan? De koning van het heelal?

Dan staan de generaties naast elkaar. Kinderen, ouders, grootouders, allemaal zijn we op weg naar Jezus’ komst. Ouders kunnen hun kinderen veel leren en meegeven op weg naar die dag. Wat leren jullie allemaal aan je kinderen, kleinkinderen? Ouders, grootouders? Hier in de gemeente: hoe gaan jullie om met een nieuwe generatie? Kom op mensen, er ligt hier een taak voor ons allemaal. Een nieuwe generatie mag God leren kennen – en wij kunnen daarin allemaal een rol vervullen. Doe wat jij kunt, zodat kinderen en jongeren Jezus leren kennen, en God, de Vader. En de Heilige Geest. Kinderclub draaien op zondag. Meedoen met het jeugdwerk. Contact maken hier in de gangen van de kerk of voor bij de fietsen. Bidden voor elkaar.

Jong en oud, kinderen, ouders grootouders, wij zijn samen op weg naar de grote en ontzagwekkende dag van de HEER.

Hoe kunnen wij voor elkaar zijn als de profeet Elia? Hoe kunnen wij elkaar helpen om klaar te zijn voor die dag van de HEER, als Jezus terugkomt op de wolken?

Daar gaat het vanmorgen over. En we luisteren dan naar wat de laatste verzen van het eerste deel van de Bijbel ons te zeggen hebben: Maleachi 3,22-24.]

2. In deze twee verzen worden Mozes en Elia genoemd.

Wie zijn zij?

Over Mozes hebben we gelezen uit Exodus. Hij brengt de Israëlieten uit Egypte. Hij spreekt op de berg Sinai met God. Mozes krijgt daar van God voor het volk regels en wetten.

Elia is ook bij de berg Sinaï geweest en heeft daar met de HEER gepraat, 1 Kon 19. Door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, is hij in een stormwind naar de hemel meegenomen (2 Kon 2). De enige profeet die niet gestorven is, maar direct naar de hemel is gegaan.

Twee bijzondere boodschappers van God. En let nu op. Weet je hoe de Joden ons oude testament noemen? De wet en de profeten. Mozes is de man van de wet. Elia is een van de grote profeten. Mozes en Elia staan voor die wet en de profeten. Maleachi wil zeggen: heel dit Oude Testament wat je nu uit hebt, heb je nodig, op weg naar de dag van de HEER.

En wij?

Ook wij zijn op weg naar die dag van de HEER. Maar wij zijn een stap verder dan Maleachi. Jezus is al een eerste keer op aarde geweest. Om voor ons te sterven. Om ook ons bij God te brengen. [Zodat Roan gedoopt kan worden.] Zodat jullie allemaal het kunnen horen: Gods dag komt – Jezus komt nog een keer – zorg dat je er klaar voor bent!

Hoe doe je dat?

Door je te houden aan wat Mozes heeft gezegd, en Elia en de andere profeten, en Jezus en zijn leerlingen.

Je houden aan het onderricht van Jezus – hoe doe je dat? Hoe vaak lees jij de Bijbel? Doe het elke dag en probeer te bedenken: wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik dit in praktijk brengen vandaag? Of denk je: Laat die Bijbel maar dicht, daar kan ik niks mee?

De Bijbel hebben we allemaal nodig. En een nieuwe generatie moet het leren van de ouderen. Dus hebben jullie, ouderen, het dubbel nodig: voor jezelf en om door te geven aan een nieuwe generatie. Ouders, jeugdleiders, ouderlingen[, opa’s en oma’s, Reinder en Yvonne]: wat gaan jullie [Roan,] de [andere] jongeren en kinderen vertellen? Wie is Jezus Christus voor jou? Hoe leef jij met God, de HEER? Hoe ben jij in de dagelijkse praktijk christen? Leef met je Bijbel, zodat je [Roan,] de jongeren in de kerk, iets te vertellen hebt. Het mag niet zo zijn dat hun generatie wel gedoopt is, maar God kwijtraakt, omdat jullie – wij – het zelf niet wisten.

[Alleen buiten Franeker

3. Maar dan snap ik het nog niet. Elia was een profeet in de tijd van koning Achab. Hij is met paarden en wagens van vuur naar de hemel gegaan. Komt hij dan terug uit de hemel?

Ja, hoe moet je je dat voorstellen? In het Nieuwe Testament merk je steeds weer: de Joden rekenden erop: voordat de Messias komt, komt eerst de profeet Elia. Er zijn mensen die denken dat Jezus de nieuwe Elia is. Ze vragen het aan Jezus: Bent u Elia? Als u de Messias bent, wanneer is Elia dan gekomen? Jezus wordt bespot als hij aan het kruis hangt. Hij roept dan: Eli, eli, lama sabachtani. En dan is er een grappenmaker die zegt: Wacht, hij roept Elia! Zou Elia nog snel kunnen komen en hem van het kruis kunnen redden? Matt 27,46-49.

Dus voor de Joden was het helemaal duidelijk: voordat de Messias komt, voor de dag van de HEER, komt Elia.

En Elia is ook gekomen. Jezus wijst hem aan. In Matteüs 11,14 zegt Jezus: Elia die komen zou, dat is Johannes de Doper.

Zo had de engel Gabriël het ook al tegen Zacharias gezegd. Zacharias was in de tempel en opeens verscheen hem daar de engel Gabriël. Gabriël vertelt dat Zacharias en Elisabeth een kind zullen krijgen. Weet je wat Gabriël dan zegt – Lukas 1,17?

Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’

Zo is Elia dus gekomen: als Johannes de Doper.

Denk nu niet: dus kunnen wij dit afstrepen. Voor ons niet meer belangrijk. Want Johannes de Doper kwam om zijn volk voor te bereiden op de eerste komst van Jezus. Wij bereiden ons voor op de tweede komst van Jezus.

Denk je dat die oproep van Elia, van Johannes de Doper dan niet meer van belang is?

Zijn wij klaar om de HEER te ontmoeten?

Wat zou Elia tegen jou zeggen?

Of: hoe ben jij als Elia voor de mensen om jou heen?

Natuurlijk is die oproep nu ook nog belangrijk. We willen toch niet dat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend; en dat de HEER ons met ons land dan volledig zou vernietigen?

Dus ook wij luisteren vanmiddag naar die oproep.

Leef met de Bijbel.

Maar er staat meer in Maleachi 3.]

4. Waar gaat het God hier om?

God wil graag een gemeenschap waarin jong en oud samen voor Hem leven. Samen voor hetzelfde gaan. Samen hart voor God.

We merken allemaal: dat gaat niet vanzelf. We leven allemaal met zonde. Zonde maakt relaties kapot. Als eerste met God zelf. En tussen mensen onderling. Teleurstelling, verdriet daarom, dat ken je toch? Zonde betekent: God en elkaar kwijtraken. Zonde maakt eenzaam.

Ook bij Maleachi gaat de gemeenschap stuk. Er is een generatie-conflict: ouders en kinderen maken ruzie. Daardoor gaat er meer mis. Ouders dragen hun geloof niet meer over aan hun kinderen. Kinderen hebben lak aan wat hun ouders belangrijk vinden. Bij de ouders ging het al mis, bij de jongeren helemaal. Zo dreigt alles uit elkaar te vallen. Elkaar raken ze kwijt – en God, door wie ze één volk zijn.

En dat zit God hoog. Moet hij komen om het land volledig te vernietigen?

Dat is ook een waarschuwing voor ons.

Hoe zit Nederland tegenwoordig in elkaar? Ga eens praten met iemand die in de marketing werkt. Iedere generatie is een aparte doelgroep. Je hebt de echte ouderen. Daarna komen de babyboomers. De verloren generatie of generatie NIX. De pragmatische generatie. Generatie Einstein. Ouderen, volwassenen, jongeren, kinderen, ze leven allemaal in hun eigen wereld. Allemaal eigen subculturen.

Hoe gaat dat onder christenen?

Je hebt ouderen die van orgelmuziek of een mannenkoor houden.

40-ers die soms wat gefrustreerd zijn en nu willen inhalen wat ze vroeger niet mochten. We moeten doen wat de jongeren willen – zeggen ze – of willen ze het zelf?

Rond de 30: dan heb je misschien wel een hekel aan orgelmuziek, bezoek je Flevo al jarenlang, houd je van Worship.

Tieners zijn vaak nog op zoek. Opwekking vinden ze te soft of ze luisteren helemaal geen christelijke muziek.

Voor de kinderen hebben we Elly en Rikkert, of prinsen en prinsessen.

Voor je het weet raken generaties elkaar kwijt. Vertellen ze elkaar niet meer over hun leven met God. Geloofservaring wordt niet doorgegeven.

De één komt juist als er een themadienst is, de ander blijft weg.

Is de oplossing dus dat we ons ook hier richten op één doelgroep? Op één generatie? Jongerenkerken, ouderenkerken, kerken voor dertigers en veertigers?

Nee dus! Dan heeft Maleachi een pittige boodschap. Het zou wel eens kunnen dat de generaties niet alleen elkaar, maar dan ook God kwijtraken.

Maleachi legt ons de vraag voor: Dienen wij als jong en oud samen de HEER? Hebben wij samen hart voor Jezus? Of zou God ook hier komen en ons volledig moeten vernietigen?

5. Het is vandaag de laatste Advents-zondag. Advent is: je voorbereiden op Gods komst. Je leven richten op Gods ideaal.

Daar krijgen we dus de tijd voor. Dat is toch geweldig? God weet het, als ons leven niet klopt en kapot gaat. Maar hij geeft de mogelijkheid tot bekering en verandering.

Hoe vaak spreek jij een gelovige uit een andere generatie? Ouder dan jijzelf, jonger dan jijzelf? Ouders, hoe doen jullie dat met je kinderen? [Hoe gaan jullie dat met Roan doen?]

Hoe open en eerlijk is jouw contact met je ouders, met je kinderen?

Met wie heb jij contact van hart tot hart? Ik ben bang dat het er niet zo veel zijn. Het zou best kunnen dat het eerder generatiegenoten zijn, dan mensen uit een andere generatie.

Hier in Maleachi lezen we over Gods diepe verlangen: verzoening tussen de generaties. Ouders en kinderen gaan samen voor hetzelfde. Dat is Gods ideaal: een gemeenschap waarin de generaties samen van Hem houden.

Wat Elia zal doen is dit – zo staat het er letterlijk: hij zal terugbrengen het hart van de vaders naar de zonen en het hart van de zonen naar de vaders. Want dan kunnen we allemaal samen hart hebben voor God.

[ Jullie hart, Reinder en Yvonne, bij het hart van Roan.] Ouders, grootouders, opvoeders: jullie harten bij de harten van kinderen, kleinkinderen.

En omgekeerd: de harten van de kinderen bij de ouders, de grootouders, de opvoeders.

Tussen generaties, tussen ouders en kinderen gaat dat niet vanzelf. Of misschien wel: het gaat nooit vanzelf?

Maar Jezus komt – het is Advent. En dus: ouders en kinderen, zoek elkaars hart. Verzoen je met elkaar, als dat nodig is. Doe alle conflicten weg. Zoek vrede.

Waarom? Omdat alleen als wij ons hart voor elkaar openen, we samen Jezus kunnen verwachten. Omdat alleen als wij ons hart voor elkaar openen, wij elkaar kunnen stimuleren in ons leven met God.

Dan kan iemand zeggen: dat ik tot geloof gekomen ben, dat komt door mijn oma – haar geloof is altijd een voorbeeld voor me geweest.

Dan kun je samen huilen bij een doopvont – je kleinkind, je kind wordt gedoopt – en je deelt iets geweldig moois.

Dan kan een nieuwe generatie leren wat het is: leven met God.

Daarom ouders, grootouders: laat je in je hart kijken. Wat drijft jou in je leven met God? Waarom vertrouw jij op God? Hoe ga je met je twijfel om? Hoe heb jij God ervaren? Geef het door aan een volgende generatie.

6. Opvoeding, je ouders eren, omgang met verschillen tussen jong en oud in de kerk, [gesprek over themadiensten en gezinsdiensten], het hoort bij Advent. Open jij je hart voor anderen die ouder zijn of juist jonger? Zodat de generaties samen God dienen?

Ik wil nog op één ding wijzen. In Maleachi’s tijd werden ouderen meer gewaardeerd dan in onze tijd. Ouderen stonden meer op een voetstuk.

Maar weet je wat nu opvallend is? Maleachi zegt niet als eerste: Elia zal de harten van de kinderen terugbrengen bij hun ouders. [Roan zal zich open moeten stellen voor jullie, Reinder en Yvonne.] Het begint hier bij de ouders. Elia zal als eerste de harten van de ouders terugbrengen bij hun kinderen.

Ouders, grootouders, oudere mensen in de kerk, zien jullie dat? Opvoeders, jeugdleiders, ouderlingen?

Het is belangrijk dat het bij jullie begint: hart voor je kinderen. Hart voor jongeren. Hart voor een nieuwe generatie. En dan ook omgekeerd: jongeren, kinderen, heb hart voor je ouders, voor de ouderen in de gemeente.

Eerst degenen die God al langer kennen. Die zouden moeten weten wat God belangrijk vindt. Die al ervaring hebben met leven in gehoorzaamheid aan Jezus.

Hebben jullie God inderdaad leren kennen? Gaan jullie al op Jezus lijken? Zijn jullie beeld van God aan het worden?

Dan weet je toch dat God zelf het ook zo doet.

Hij is groter.

Hij is sterker.

Hij zou van ons kunnen eisen: open je hart voor mij.

Hij mag het – Hij is God, Koning, Schepper. Hij is onze Vader.

Maar hij doet het niet.

Hij zet als eerste zijn hart voor ons open.

Om zijn hart staat geen muur.

Hij draagt geen masker.

Hij maakt zich niet onkwetsbaar.

Integendeel.

In zijn Zoon Jezus Christus maakt hij zich superkwetsbaar.

Hij laat een hart vol liefde zien – met een open hart zoekt Hij ons hart.

Een babytje in een kribbe.

Superkwetsbaar – je kunt hem slaan, geselen, kruisigen.

Zo is het gegaan.

We hebben zijn kwetsbaarheid misbruikt.

Maar juist zo wilde God onze Vader worden. [Roans vader]

Juist die dood van Jezus betekent onze redding [Roans redding]

Jezus is opgestaan.

Jezus geeft ons de Heilige Geest.

God blijft van ons houden – nog steeds.

Jezus’ armen aan het kruis laten zien hoe Gods armen open zijn.

Jezus’ armen laten Gods omhelzing zien.

[Reinder en Yvonne, heb hart voor Roan]

Ouders, ouderen: jullie kennen God al.

Laat aan de jongeren zien wie God is.

Een God met hart voor zijn kinderen.